Nr 324/16 maja 2024

W wydaniu:

 1. Naukowcy z PG laureatami programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 2. Przedstawiciele KN „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” na Svalbardzie
 3. Promocja książki prof. Aleksandra i Aleksandry Kołodziejczyków
 4. Nabór w programie Radium i ISB
 5. Kolejny nabór wniosków w ramach Titanium Supporting International Patent Applications
 6. Konkurs OPUS 27 NCN
 7. Konkurs PRELUDIUM 23 NCN
 8. Konkurs LIDER XV NCBiR
 9. Konkurs ERA-NET TRANSCAN-3
 10. GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)
 11. Zaproszenie na konferencję ERC4PG
 12. Broszura informacyjna Biura PolSCA – współpraca w projektach Horizon Europe
 13. Obrona pracy doktorskiej na WFTiMS
 14. Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024: nabór do czwartej edycji
 15. II edycja programu edush#re
 16. Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności – FERS
 17. Nowe oferty zagranicznych grantów i stypendiów EURAXESS Polska
 18. PROM – nabór wniosków NAWA
 19. ENHANCE zaprasza: Dzień Ukrainy na Politechnice Warszawskiej (6.06.2024)
 20. Program 3. Pikniku Nauki Fahrenheita z rekordową liczbą atrakcji
 21. Konkurs „Zrównoważony transport w obiektywie”
 22. Rowerem na Uczelnię – majowe losowanie nagród
 23. 120-lecie PG – spotkanie z prof. Markiem Biziukiem
 24. Współpraca dla atomu, sukcesy młodych architektów i Technikalia.24
 25. Inteligentne i sprytne miasta. Prof. Aleksander Orłowski gościem Radia Naukowego
 26. Zarządzenia i pisma okólne
 27. Programy otwartego publikowania – webinarium
 28. Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”
 29. Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”
 30. Przepisy RODO w kontekście projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Z życia uczelni

Naukowcy z PG laureatami programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Pięciu młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się w gronie 100 laureatów 32. konkursu w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Laureaci z PG to: dr inż. Erwin Wojtczak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (dziedzina: budownictwo), dr inż. Jan Alfuth i mgr inż. Szymon Dudziak z Wydziału Chemicznego (inżynieria materiałowa) oraz dr inż. Bartosz Kamecki i mgr inż. Krystian Lankauf z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (inżynieria materiałowa).

Fundacja przyznaje w programie także wyróżnienia osobom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Otrzymały je cztery osoby, w tym – w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych – dr inż. Erwin Wojtczak.

Przyznawane od 1993 r. stypendia START to wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Laureaci w edycji 2024 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Stypendium osób wyróżnionych zostało podwyższone do 38 tys. zł.

Pełna lista laureatów i laureatek konkursu START 2024.

Nauka

Przedstawiciele KN „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” na Svalbardzie

Członkowie Koła Naukowego Studentów PG „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” wraz z grupą studentów z Międzyuczelnianego Koła Naukowego „OPTICA” Studentów PG i GUMed uczestniczyli w dn. 23–25.04.2024 r. w Training School Photonic Structure in Arctic Environment – PhoBioS: COST Action CA21159 odbywającym się w Artists Center w Longyearbyen na Svalbardzie.

Wykład inauguracyjny pt. „Photonicnanocoating: learning from nature” wygłosił prof. Vladimir Katanaev z Uniwersytetu w Genewie i przedstawił najnowsze wyniki badań swojego zespołu.

Gospodyni wydarzenia dr Dominika Saikkonen-Dąbrowska opowiedziała o historii, przyrodzie
i zmianach klimatu w Arktyce. Dr Dąbrowska uczestniczyła w XXXVIII Polskiej Wyprawie Polarnej w l. 2015–2016.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w seminarium prezentując wyniki swoich badań w zakresie struktur biofotonicznych lub prace przeglądowe dotyczące tej tematyki. Studenci i doktoranci z Politechniki Gdańskiej wygłosili następujące prezentacje:

 • mgr inż. Emilia Bączkowska „Fluorescence microscopy as the imaging method in biophotonics”,
 • inż. Zuzanna Dunajska „Optogenetic in the treatment of Alzheimer's disease”,
 • inż. Iga Jabłońska „Biochemiluminescence as a new source of renewable energy”,
 • Igor Kiżewski „Activation to improve quality”,
 • Adam Pacek „The future of photobiological logic gates”,
 • Karol Zych „BioPhotonics for Disinfection”,
 • mgr inż. Patryk Sokołowski „Fiber optic sensors – environmental application”,
 • mgr Inż. Michał Suplewski „Environmental Liquid Diagnostic System”,
 • inż. Maria Babińska „Environmental Liquid Diagnostic System”,
 • Jan Łuczkiewicz „Impact of seasonal light variation on circadian rythms”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej WILiŚ w Aktualnościach.

Promocja książki prof. Aleksandra i Aleksandry Kołodziejczyków

Prof. Aleksandra Kołodziejczyk i prof. Aleksander Kołodziejczyk. Fot. mat. Biblioteki PG
 

Dn. 23.04.2024 r. w Auli PG odbyła się promocja książki autorstwa prof. Aleksandra i Aleksandry Kołodziejczyków pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne, tom 2".

Wydarzenie przyciągnęło liczne grono uczestników, wśród których obecni byli m.in. prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia, rektorzy PG poprzednich kadencji oraz prof. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Otwarcia spotkania dokonała dr Anna Dąbrowska, dyrektor Biblioteki PG, która prowadziła całą uroczystość. Następnie prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego zaprezentowała sylwetki autorów. Publiczność wysłuchała znakomitego recitalu dr Dominiki Glapiak i dr. Mikołaja Sikały. Kolejnym muzycznym elementem spotkania był fantastyczny występ Chóru Akademickiego PG pod dyrekcją prof. dr. hab. Mariusza Mroza. 

Fragmenty publikacji zaprezentowały: prof. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. Krystyna Dzierzbicka, prof. Magdalena Śliwka-Kaszyńska i prof. Agata Kot-Wasik. Zainteresowani mogli zakupić egzemplarz wraz z dedykacją, wpłacając datki do puszki z przeznaczeniem na wsparcie studenta PG, Filipa Cudnocha, który zmaga się z ciężką chorobą.

Przypominamy, że publikację „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne, tom 2" można nabyć w e-sklepie PG.

Nabór w programie Radium i ISB

W ramach Programu RADIUM można uzyskać grant przeznaczony na sfinansowanie kosztów badań naukowych przez studentów studiów II stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

Budżet oraz warunki finansowania:

 • kwota dofinansowania wynosi 24 tys. zł brutto, a okres realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • warunkiem uczestnictwa w RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB.

W ramach grantów mogą być finansowane m.in.:

 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań;
 • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania;
 • usługi obce;
 • koszty związane z upowszechnianiem badań.

Jak aplikować?

 • nabór w ramach ISB trwa do 20.05.2024 do godz. 23:59;
 • nabór wniosków w ramach RADIUM potrwa do 14.06.2024 r., godz. 23:59; wnioski należy składać w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty.

Dodatkowe informacje znajdują się na stroni Uczelni Badawczej – Radium Learning Through Research Programs.

Kolejny nabór wniosków w ramach Titanium Supporting International Patent Applications

W ramach Programu Titanium Supporting International Patent Applications można uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Warunki przystąpienia do programu:

 • wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student PG;
 • dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku;
 • dofinansowanie działań wynosi 18 tys. zł brutto, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 9.05–10.06.2024 r.;
 • wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty;
 • Centrum Transferu Technologii przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej – Titanium Supporting International Patent Applications.

Konkurs OPUS 27 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W konkursie OPUS 27 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

W konkursie OPUS 27 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Jak aplikować?

 • wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17.06.2024 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji CZP do 3.06.2024 r.; kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej najpóźniej do 10.06.2024 r.;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Konkurs PRELUDIUM 23 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Jak aplikować?

 • wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17.06.2024 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać do 3.06.2024 r.; kompletny wniosek lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w CZP do 10.06.2024 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Konkurs LIDER XV NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs LIDER XV. Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską
  w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
 4. pozyskają do współpracy Jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Jak aplikować?

 • wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub badania rozwojowe;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBiR;
 • nabór wniosków prowadzony jest w dn. 18.03–30.06.2024 r. do godz. 16:00;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji CZP do 14.06.2024 r.; kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 21.06.2024 r.;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Konkurs ERA-NET TRANSCAN-3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do czwartego konkursu w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational Call 2024), który obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research”.

O finansowanie mogą starać się następujące podmioty: mikrofirma, mała i średnia firma, duża firma, konsorcjum, uczelnia, jednostka naukowa. Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja.

W ramach konkursu ERA-NET TRANSCAN-3 dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, w ramach tematyki: „Terapie skojarzone w walce z nowotworami: nowe możliwości badań translacyjnych”.

Maksymalny poziom dofinansowania na projekt 300 000 euro.

Harmonogram konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 26.04.2024; godz. 16.00 CEST,
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 5.07.2024; godz. 12.00 CEST,
 • wyniki I etapu konkursu: 18.10.2024,
 • rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 18.11.2024,
 • zakończenie naboru wniosków pełnych: 29.11.2024; godz. 12.00 CET,
 • publikacja listy rankingowej: maj 2025.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

XI konkurs GOSPSOTRATEG ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014): jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków w systemie LSI trwa w dn. 20.05–14.08.2024 r. do godz. 16.00;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBiR;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji CZP do 31.07.2024 r.; kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 7.08.2024 r.;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Zaproszenie na konferencję ERC4PG

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na konferencję pt. „Granty ERC – droga od przygotowania do pozyskania”, która odbędzie się 24.05.2024 r. w godz. 10.00–13.40 na Politechnice Gdańskiej w Sali Senatu.

Prelekcje wygłoszą przedstawiciele Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk. Ponadto swoimi doświadczeniami podzieli się laureat grantu ERC dr inż. Łukasz Sterczewski z Politechniki Wrocławskiej.

Dodatkowo, zaplanowane zostało również wystąpienie oraz sesja indywidualnych konsultacji z ekspertką ds. grantów ERC z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE  Katarzyną Kubicą-Oroń.

Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie konferencji: pm.czp@pg.edu.pl

Broszura informacyjna Biura PolSCA – współpraca w projektach Horizon Europe

Biuro Polish Science Contact Agency PolSCA opublikowało broszurę informacyjną „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences”. Celem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN jest wspieranie aktywnych instytutów PAN w rozwijaniu współpracy naukowej z innymi jednostkami akademickimi. Prezentowana broszura ma pełnić rolę praktycznego narzędzia dla badaczy, gdzie zainteresowani naukowcy mogą znaleźć krótkie i rzeczowe opisy jednostek PAN, które chętnie przyjmują propozycje współpracy i mają doświadczenie w projektach międzynarodowych.

Zadaniem opublikowanego materiału informacyjnego jest m.in. ułatwienie nawiązywania kontaktu ze środowiskiem PAN, w tym w identyfikacji partnera do projektu w ramach Horyzontu Europa czy kontaktu z ekspertem w pokrewnej dziedzinie. Zespół PolSCA deklaruje również podjęcie szeregu działań, aby broszura ta dotarła do maksymalnie szerokiego grona odbiorców poza granicami kraju. 

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie Centrum Zarządzania Projektami lub bezpośrednio na stronach Biura PolSCA.

Obrona pracy doktorskiej na WFTiMS

Dn. 27.05.2023 r. o godz. 12.00 w Audytorium im. prof. dr. hab. Olgierda Gzowskiego w Centrum Nanotechnologii A PG (s. 3/11 CNA), ul. Narutowicza 11/12 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Nadolskiej-Dawidowskiej pt. „Ammonium and potassium vanadates: synthesis, physicochemical characterization, and applications” („Wanadany amonu i potasu: synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz zastosowania”).

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Kamila Sadowska, prof. IBIB PAN (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, PAN), promotorem pomocniczym – dr inż. Marta Prześniak-Welenc (Politechnika Gdańska).

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece PG (Czytelnia Czasopism), Gmach Główny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG.

Kształcenie i dydaktyka

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024: nabór do czwartej edycji

Rozpoczęła się IV edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych. Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju. Poszukiwane są pomysły na nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia PG.

W poprzednich trzech edycjach łącznie złożono 129 wniosków, 35 zostało sfinansowanych. O pomysłach na innowacje można posłuchać w wywiadach z laureatami (edycja 2021, edycja 2022, edycja 2023).

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski można składać do 26.05.2024 r.,
 • wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca br.;
 • wnioski należy składać w aplikacji KID.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Centrum Nowoczesnej Edukacji.

II edycja programu edush#re

Edush#re to program doceniania nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. Powstał, by docenić i wyróżnić najbardziej charyzmatycznych i inspirujących wykładowców naszej uczelni oraz promować najlepsze praktyki w dydaktyce akademickiej.

W I edycji dzięki głosom studentów zostało wyłonionych 30 wspaniałych laureatów tego programu, którzy odbierali złote przypinki i statuetki w formie hasztaga (więcej w relacji w „Piśmie PG”).

Zapraszamy studentów PG do zgłaszania do II edycji edush#re najlepszych nauczycieli – autorytetów, mentorów, którzy inspirują i motywują swoich studentów do rozwoju. Zgłoszenia należy przesyłać do 2.06.2024 r. W drugim etapie zgłoszeni nauczyciele podzielą się swoją filozofią uczenia odpowiadając na pytania, by na tej podstawie Kapituła Programu składająca się ze studentów, prorektorów ds. studenckich i kształcenia oraz dyrektorki Centrum Nowoczesnej Edukacji i koordynatorki programu edush#re, wskazała laureatów.

Nazwiska laureatów 2. edycji zostaną ogłoszone podczas dorocznej gali „Święto Dydaktyki” 14.10.2024 r., a statuetki wręczy JM Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Więcej informacji, w tym formularz zgłaszania kandydatów, podano na stronie programu edush#re.

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności – FERS

Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” – FERS

Przedmiotem postępowania jest wybór ofert uczelni, które będą realizowały projekt wsparcia studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Udział studentów i studentek w zadaniach realizowanych w projekcie powinien pozwolić na potwierdzenie umiejętności teoretycznych zdobytych podczas zajęć, jak i na poszerzenie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu wybranej dziedziny naukowej.

Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1) 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
2) 500 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Ofertę uczelni w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez ePUAP (adres skrytki MNiSW na ePUAP: /mnauka/SkrytkaESP ), w terminie do 24.06.2024 r.

Więcej informacji podano na stronach MNISW: informacje o projekcie, zaproszenie do składania ofert.

Osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Kamila Szydłowska oraz Aleksandra Grajewska

Umiędzynarodowienie

Nowe oferty zagranicznych grantów i stypendiów EURAXESS Polska

Centrum Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z nową ofertą zagranicznych grantów i stypendiów dla naukowców i doktorantów opublikowaną przez EURAXESS Polska.

EURAXESS Polska jest prowadzona w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jej celem jest wspieranie mobilności międzynarodowej i rozwoju kariery naukowców. Co miesiąc na stronie EURAXESS Polska można znaleźć oferty zagranicznych grantów i stypendiów dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych. Oferty pochodzą z różnych instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych i dotyczą wszystkich dziedzin nauki.

CWM zachęca do regularnego odwiedzania stron z ofertami grantów, stypendiów i szkoleń:

PROM – nabór wniosków NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu PROM – krótkookresowa wymiana akademicka, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym.

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Warunki uczestnictwa w programie:

 • wyjazdy i przyjazdy stypendialne mogą trwać od 5 do 30 dni. Wszystkie aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej;
 • w Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej;
 • okres planowania realizacji projektów: od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r.;
 • maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 2 mln zł;
 • więcej informacji podano na stronie NAWA;
 • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna Wnuk, Magdalena Drywa

W związku z ograniczeniem konkursowym Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 1 wniosek o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie. Z ramienia Politechniki Gdańskiej o projekt będzie aplikować Centrów Współpracy Międzynarodowej. Osoby zainteresowane wsparciem przy aplikowaniu proszone są o kontakt z mgr Marią Doerffer.

ENHANCE zaprasza: Dzień Ukrainy na Politechnice Warszawskiej (6.06.2024)

Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów do udziału online w Dniu Ukrainy, który odbędzie się 6.06.2024 r. (czwartek) w godz. 9.00–14.00. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Warszawska – uczelnia partnerska PG w Sojuszu ENHANCE.  

Program Dnia Ukrainy (wydarzenie odbędzie się w języku angielskim):

9.00–9.30 – inauguracja z udziałem władz uczelni
9.30–10.00 – koncert zespołu Werchowyna
10.00–10.15 – Quiz „Ile wiesz o Ukrainie?”
10.20–10.40 – krótki film o Ukrainie z elementami interaktywnymi
10.40–11.10 – nowoczesna Ukraina z perspektywy młodych ludzi – obserwacje studentów
11.10–11.25 – studia na Ukrainie z punktu widzenia studentów i nauczycieli akademickich – politechniki w Kijowie i Lwowie
11.25–11.45 – przerwa na kawę
11.45–12.15 – warsztaty – Kultura i zwyczaje
12.20–12.50 – warsztaty – Ludzie, dobrobyt, pokój – odbudowa Ukrainy po wojnie – wizja studentów
12.50–13.20 – warsztaty – Muzyka, tradycje, kuchnia, język ukraiński
13.20–13.45 – quiz z wiedzy o Ukrainie z nagrodami
13.45–14.00 – zakończenie
14.00 – Smaki Ukrainy – degustacja ukraińskich potraw

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Uczelnie Fahrenheita

Program 3. Pikniku Nauki Fahrenheita z rekordową liczbą atrakcji

Wyrusz w podróż pełną naukowych odkryć. Dn. 26.05.2024 r. zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które łączy edukację z rozrywką, czyli 3. Piknik Nauki Fahrenheita. W planie tętniące energią miasteczko naukowe (ponad 50 namiotów pełnych atrakcji), pokazy, eksperymenty, konkursy z nagrodami, gry terenowe, a nawet możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Zapraszamy w godz. 11.00–16.00 na Górę Gradową (Hevelianum), wstęp wolny.

Dodatkowe informacje można znaleźć na Facebooku i na stronie FarU.

Zrównoważony rozwój

Konkurs „Zrównoważony transport w obiektywie”

Przygotuj swój aparat lub telefon i złap kadr na przyjazne dla klimatu niskoemisyjne dojazdy na Politechnikę Gdańską. Ogłaszamy konkurs fotograficzny pt. „Zrównoważony transport w obiektywie”, którego celem jest upowszechnienie i promocja wykorzystania roweru, hulajnogi lub urządzenia transportu osobistego (uto) w codziennych dojazdach na naszą Uczelnię.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Rowerem na Uczelnię – majowe losowanie nagród

Rowerem na Uczelnię

Odbyło się kolejne losowanie nagród wśród uczestników, którzy najszybciej zarejestrowali 10 przejazdów w maju w ramach kampanii Rowerem na Uczelnię.

Więcej informacji o kampanii Rowerem na Uczelnię i majowym losowaniu znajduje się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Kultura

120-lecie PG – spotkanie z prof. Markiem Biziukiem

Biblioteka PG oraz Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 21.05.2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 do Akademickiego Klubu PG „Kwadratowa” na spotkanie w ramach cyklu „Wieczory Autorskie: Spotkania Historyczne”, organizowanego z okazji jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Gościem wydarzenia będzie prof. Marek Biziuk – redaktor publikacji Życie studenckie na Politechnice Gdańskiej. Dyskusję poprowadzi prof. Marek Skowronek.

Wstęp wolny.

O autorze:
Marek Biziuk – Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik nauki, nauczyciel akademicki, specjalizujący się w chemii analitycznej oraz analizie zanieczyszczeń środowiska. Więcej o autorze: Złota Księga PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Współpraca dla atomu, sukcesy młodych architektów i Technikalia.24

 

W dn. 6–12.05.2024 r. w mediach pojawiły się 773 wzmianki o Politechnice Gdańskiej. Przedstawiamy listę najciekawszych publikacji z ostatniego tygodnia.

Politechnika Gdańska i Bechtel Polska podpisały list intencyjny

Amerykańska firma Bechtel, która razem z Westinghouse Electric Company ma zbudować w gminie Choczewo pierwszą w Polsce elektrownię jądrową, podpisała list intencyjny ws. nawiązania bliskiej współpracy z największą uczelnią techniczną w północnej Polsce – Politechniką Gdańską. O fakcie informowały zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media, w tym m.in.: RMF FM, Radio Zet, Radio Złote Przeboje, TOK FM, Antyradio, Radio Pogoda czy Radio Gdańsk, TVP Gdańsk.

TVP Gdańsk RMF24 Trójmiasto.pl Nauka w Polsce Radio Gdańsk Dziennik Bałtycki Zawsze Pomorze Radio Kaszebe Pomorskie.eu Pomorski Urząd Wojewódzki Gospodarka Morska Energetyka24

Święto studentów, czyli Technikalia.24

W minioną sobotę, 11 maja, studenci rozpoczęli tradycyjne, majowe świętowanie. Na wydarzeniu Technikalia.24, czyli juwenaliach Politechniki Gdańskiej zagrali m.in. Young Leosia, Igo czy VIDEO. Wydarzenie zapowiadały oraz relacjonowały m.in. rozgłośnie radiowe, jak np. Radio Plus czy Radio Gdańsk. O Technikaliach przeczytamy także na Trojmiasto.pl:

Trójmiasto.pl

O „wakacjach kredytowych” w Radio Gdańsk

Gościem audycji „Ludzie i Pieniądze” w Radiu Gdańsk był prof. Piotr Dominiak. Rozmowa dotyczyła m.in. tzw. wakacji kredytowych, rynku mieszkań oraz sytuacji ekonomicznej w Europie i na świecie.

Radio Gdańsk

Sukcesy młodych architektów z PG

O zwycięskich projektach studentów Politechniki Gdańskiej pisze portal Architektura i Biznes. Alicja Jackowska i Ewa Bombalicka zaproponowały projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie. Z kolei Jan Momot i Mateusz Płudowski zdobyli nagrodę główną w kategorii „Skala definicji” (budynek lub zamknięta przestrzeń publiczna) na międzynarodowym konkursie PLEA Sustainability & Resilience Student Design Competition 2024. Studenci PG przedstawili projekt „Circadian Retreat House in Bieszczady”.

Architektura i Biznes – projekt AURA Architektura i Biznes – konkurs PLEA

Dumni z munduru

W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Dumy z Munduru. Święto ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej i przypada 10 maja. Tego dnia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogli w swoich miejscach pracy pokazać się w mundurze polowym. Wśród takich, którzy to uczynili znaleźli się również pracownicy naszej uczelni.

TVP Gdańsk (materiał rozpoczyna się w 17 min. 20 sek.)

Inteligentne i sprytne miasta. Prof. Aleksander Orłowski gościem Radia Naukowego

Na zdjęciu Karolina Głowacka, twórczyni Radia Naukowego oraz prof. Aleksander Orłowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
 

Czym charakteryzują się smart cities, czyli miasta inteligentne, świadome i sprytne? Jak technologia może wspierać samorządy oraz jak z głową zarządzać wprowadzaniem rozwiązań typu smart? O tym na antenie Radia Naukowego opowiada – prof. Aleksander Orłowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Radio Naukowe to najpopularniejsza stacja radiowa na YouTube, specjalizująca się wyłącznie w tematach naukowych. Kanał ma obecnie  blisko 180 tys. subskrypcji.

Politechnika Gdańska podjęła bliższą współpracę ze stacją. Między marcem a majem zaplanowano publikację łącznie 5 odcinków prezentujących szeroki wachlarz zainteresowań badawczych naukowców uczelni oraz istotę ich badań w odniesieniu do potrzeb społecznych i wyzwań cywilizacyjnych. Odcinek, którego gościem jest prof. Orłowski, jest piątym z tej serii.

W audycji posłuchamy o smart cities, w tym m.in. technologiach i rozwiązaniach, które stosują miasta oraz o tym, jak mądrze zarządzać tego typu rozwiązaniami, by przynosiły one korzyści dla mieszkańców.

Rozmowy posłuchać można na stronie internetowej oraz kanale YouTube Radia Naukowego. Podcast dostępny jest także m.in. na Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts.

Warsztaty i szkolenia

Programy otwartego publikowania – webinarium

W dn. 21.05.2024 w godz. 11.00–12.00 odbędzie się webinarium na temat publikowania w modelu Open Access i możliwości sfinansowania związanych z tym opłat w ramach umów zawartych pomiędzy Politechniką Gdańską a poszczególnymi wydawcami. Webinarium zostanie poprowadzone na platformie Teams przez dwóch pracowników Centrum Kompetencji Otwartej Nauki – Rafała Narwojsza i Piotra Krajewskiego.

Udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, wystarczy skorzystać z bezpośredniego linku: https://link.pg.edu.pl/programyotwartegopublikowania-PG.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty online pn. „Planowanie i komunikacja w projektach”, które odbędą się 24.05.2024 r. w godz. 9.00–14.00 na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty online „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 5.06.2024 r. w godz. 9.00–14.00 na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Przepisy RODO w kontekście projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Centrum Zarządzania Projektami – we współpracy z Inspektorem Danych Osobowych PG – przygotowało nowy przewodnik dotyczący przepisów RODO w kontekście przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dokument zawiera przegląd najważniejszych zagadnień na temat przetwarzania i ochrony danych w realizowanych na PG projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na stronie CZP.

Kalendarium

14 maja–3 czerwca
https://pg.edu.pl/startup/jaskolki

Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości

Trwa nabór wniosków do nowej edycji konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości oraz mobilna gra terenowa na kampusie PG organizowane przez Gdańsk Tech Startup School (GTS2).
22 maja 12.00–14.00
https://chr.pg.edu.pl/komunikaty/763-22-maja-porozmawiamy-o-uzaleznieniu-od-pracy-globalnym-problemie-o-ktorym-sie-nie-mowi

Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…

Centrum HR we współpracy z Biurem Młodych Naukowców serdecznie zapraszają pracowników i doktorantów PG na spotkanie „Uzależnienie od pracy – globalny problem, o którym się nie mówi.”
22 maja 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 maja–26 maja
https://festiwal.pg.edu.pl/

Bałtycki Festiwal Nauki 2024

W maju Politechnika Gdańska otwiera swoje laboratoria dla odwiedzających. Wszystko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jednego z największych wydarzeń promujących naukę w Polsce.
6 czerwca–7 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/60/

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Trwa rejestracja.
7 czerwca–8 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/51/page/336-zapraszamy

Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na konferencję „Ideatorium” (opłata przez osobę prywatną albo wydział/jednostkę PG – prosimy o wiadomość na ideatorium.cne@pg.edu.pl).
19 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 czerwca–22 czerwca
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni-2024

Święto Uczelni

Centralne obchody Jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej