Nr 322/25 kwietnia 2024

Z życia uczelni

Tajemnice nauki na wyciągnięcie ręki. PG zaprasza na Bałtycki Festiwal Nauki

W programie tegorocznej 21. edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jednego z największych wydarzeń promujących naukę w Polsce, znalazło się ponad 100 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wydarzenie zaplanowano w dn. 23–26.05.2024 r. na Politechnice Gdańskiej oraz w Hevelianum, gdzie odbędzie się 3. Piknik Nauki Fahrenheita.

Podczas BFN odbędą się pokazy w laboratoriach, warsztaty, prezentacje multimedialne, a także wycieczki w niedostępne zazwyczaj zakamarki PG. To doskonała okazja, by poznać interesujący świat architektury, robotyki, chemii, elektroniki, budownictwa, energetyki, fizyki, ochrony środowiska, inżynierii, matematyki i wielu, wielu innych dziedzin (program).

Do udziału w Bałtyckim Festiwalu Nauki zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku; wszystkie atrakcje są bezpłatne, jednak na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy.

W niedzielę, 26.05.2024 r., PG połączy siły z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim, by jako Uczelnie Fahrenheita zaprosić na 3. Piknik Nauki Fahrenheita. Wydarzenie organizowane jest przez związek uczelni oraz Hevelianum w Gdańsku (szczegółowe informacje).

Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu metropolii

Dn. 25.04.2024 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej konferencja pn. „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”.

Wydarzenie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządami w zakresie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Współorganizują je: Politechnika Gdańska, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, a także samorząd województwa pomorskiego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot.

W ramach konferencji odbędzie się debata ekspercka na temat możliwości, szans i wyzwań związanych z popularyzacją sztucznej inteligencji. Rozważania dotyczyć będą m.in. współpracy w zakresie wykorzystywania AI na linii nauka–biznes–sektor publiczny, możliwości, jakie AI daje obecnie w Polsce, Europie i na Świecie czy też zmian, na jakie powinniśmy przygotować się w najbliższej przyszłości.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Włodzisław Duch, polski naukowiec, profesor nauk fizycznych specjalizujący się m.in. w sztucznej inteligencji, informatyce stosowanej czy neuroinformatyce. Prof. W. Duch wygłosi wykład, podczas którego poszuka odpowiedzi na pytanie: „Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?”.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 25.04.2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kompetencji STOS PG i będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Karciane potyczki o Puchar Rektora

W Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Rektora na 120-lecie Politechniki Gdańskiej, który odbył się 13.04.2024 r., udział wzięło 36 par. Rywalizacja była na tyle zacięta, że w kategorii open dwie pary musiały podzielić się zwycięstwem. W czterech kategoriach przyznano następujące nagrody:

Kategoria open, ex aequo:

 • Monika Granica – Piotr Suchodolski (wynik: 66,32%)
 • Wacław Wejknis – dr hab. inż. Sławomir Henclik (66,32%)

Kategoria studenci:

 • Jan Reza – Krzysztof Wojno (51,39% – 13. miejsce w kategorii open)

Kategoria absolwenci:

 • Jacek Lew – Wacław Janicki (62,85%, 3. miejsce w kategorii open)

Kategoria pracownicy:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – dr inż. Robert Krawczyk; (54,51%, 10. miejsce w kategorii open)

Turniej został zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów PG przy współudziale Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz Sekcji Brydżowej Centrum Sportu Akademickiego PG. Odpowiedzialnymi za organizację byli dr inż. Robert Krawczyk z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i aktywny brydżysta PZBS i CSA oraz Georgis Bogdanis – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Regaty Rocznicowe o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy do udziału w Regatach Rocznicowych o Puchar Rektora PG w Żeglarstwie na wodach Zatoki Puckiej.

Regaty zostaną rozegrane w niedzielę, 2.06.2024 r. na wodach Zatoki Puckiej przy YC Rewa, ul. Koralowa 5, Rewa, 81-198 Kosakowo.

Organizatorem zawodów jest Sekcja Żeglarska Politechniki Gdańskiej, przy współpracy z YC Rewa.

Program regat:

 • 9.00 – losowanie i przygotowanie łodzi;
 • 10.00 – odprawa uczestników;
 • 10.45 – start do pierwszego wyścigu na wodzie (powrót około godz. 14.00);
 • 14.30 – uroczyste zakończenie regat.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa. Wyjątki, jeśli takie będą wprowadzone, zostaną omówione podczas odprawy z zawodnikami w dniu rozgrywania zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone na łodziach klasy Puck, które dostarczy współorganizator YC Rewa.

Załoga musi składać się z 3 lub 4 osób, z czego przynajmniej jeden członek załogi to student PG. Organizatorzy mogą pomóc w uzupełnieniu załogi o studenta z Sekcji Żeglarskiej. Potrzebę znalezienia studenta proszę zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Sternik musi posiadać stopień minimum żeglarza jachtowego. Każdy wydział/jednostka organizacyjna może zgłosić do zawodów 2 załogi, których wyniki będą zaliczane do klasyfikacji drużynowej.

Prowadzone będą dwie klasyfikacje -- załóg oraz drużynowa klasyfikacja wydziałów/jednostek organizacyjnych.

Każdy uczestnik regat otrzyma dyplom i poczęstunek. Dla trzech najlepszych załóg przewidziane są puchary, w tym Puchar Rektora PG dla zwycięzców.

Kontakt do organizatora: trener Jakub Pankowski, CSA PG; tel. +48 609 176 750, e-mail: jakub.pankowski@pg.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 17.04.2024 r. podjęto uchwały w sprawach:

 • wniosku rektora o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów kandydatom: dr. inż. Danielowi Korzekwie, dr inż. Annie Gumule-Kawęckiej, dr inż. Agnieszce Haryńskiej, dr inż. Agnieszce Mikołajczyk-Barele, prof. dr. hab. inż. Marcinowi Morawcowi,
 • przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025,
 • przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025,
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Menedżer sprzedaży prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,

Inż. Dorota Nagórska, przedstawicielka SSPG, przedstawiła informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Dlaczego doktorat na Politechnice Gdańskiej?

Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? Masz innowacyjne pomysły, które mogą wesprzeć polską gospodarkę? Dołącz do naukowców Politechniki Gdańskiej! Uczelnia zaprasza do udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PG oraz Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej. Nabór właśnie się rozpoczął.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej jako kolejny etap nauki stwarza nowe możliwości, które mogą przełożyć się na ciekawszą i lepiej płatną pracę, zarówno na uczelni, jak i w przemyśle innowacyjnym w kraju i za granicą, w takich obszarach jak m.in. biotechnologia, chemia, przemysł nowych materiałów, informatyka czy mechatronika.

Poznaj sześć powodów, dlaczego doktorat na PG

Doktorat na Politechnice Gdańskiej to m.in.:

 • kształcenie w odpowiedzi na potrzeby przemysłu,
 • nauka w języku angielskim i z ludźmi z całego świata,
 • dodatkowe stypendia, premie za publikacje, wyjazdy,
 • dobre miejsce do życia, udogodnienia dla rodzin,
 • najbardziej aktywny samorząd doktorantów w kraju,
 • międzynarodowa kariera naukowa.


O szczegółach przeczytasz na stronie internetowej PG.

Elektroniczny nabór do Szkoły Doktorskiej PG na rok akademicki 2024/2025 rozpoczął się 22 kwietnia i potrwa do 13 maja do godz. 11.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 27 maja – 4 czerwca. Listy rankingowe zostaną ogłoszone do 19 czerwca do godz. 17.00.

Nauka spotyka się z biznesem. Zrób doktorat wdrożeniowy na PG

22 kwietnia rozpoczęła się także rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej działającej na PG, w ramach VIII edycji ministerialnego programu „Doktorat Wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy przedsiębiorstwom i uczelni w zakresie realizacji badań. Doktorantem jest pracownik przedsiębiorstwa zgłaszającego problem badawczy, a jego praca doktorska jest prowadzona pod opieką naukową pracownika z uczelni, naukowca reprezentującego określoną dyscyplinę.

Nabór w formie elektronicznej potrwa do 8 maja.

Doktorat na PG – przydatne linki

Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej PG i Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej dostępnych jest na uczelnianej stronie internetowej. Znaleźć tam można również niezbędne informacje dotyczące rekrutacji.

Badania i dydaktyka. Dwie strony pracy naukowej doktoranta

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Narzędzia numeryczne do badania właściwości falowodów i rezonatorów w technologii mikrofalowej i terahercowej to przedmiot badań Sebastiana Dziedziewicza, absolwenta Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Sebastian Dziedziewicz jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Analiza nieliniowych problemów własnych dla prowadnic i struktur rezonansowych w optyce i technice mikrofalowej”. Promotorem pracy jest prof. Rafał Lech z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Naukowiec zaproponował w swojej pracy samoadaptacyjny generator siatki początkowej dla GRPF, który umożliwia szybsze i dokładniejsze znajdowanie zer i biegunów funkcji zespolonych.

Obecnie doktorant pracuje na WETI, w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki. W najbliższej przyszłości planuje wykorzystywać opracowane przez siebie metody w dziedzinie automatyki, gdzie w inne problemy fizyczne opisują te same równania.

Sebastian Dziedziewicz otrzymał także grant z programu Uranium i od 1.05.2024 r. będzie prowadził projekt „Podstawy matematyki wyższej i zjawisk fizycznych w modelowaniu problemów dnia codziennego przy wykorzystaniu zestawów robotycznych" dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Naukowiec z PG współautorem raportu technicznego IADB na temat automatyzacji rządów

Inter-American Development Bank (IADB) w ramach swoich zadań w zakresie zdolności instytucjonalnych i praworządności zlecił opracowanie raportu technicznego, „Kiedy automatyzacja w rządzie rozwija się lub kuleje?”, którego współautorami są dr Tomasz Janowski z Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Elsa Estevez z National University of the South z Argentyny i Benjamin Roseth z IADB.

W raporcie szczegółowo omówiono implikacje automatyzacji oraz sposoby wdrażania inicjatyw zwiększających korzyści i zarządzających ryzykiem automatyzacji.

Docelowi odbiorcy raportu obejmują decydentów, menedżerów publicznych, analityków systemowych i specjalistów w dziedzinie technologii odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie rządowych inicjatyw w zakresie automatyzacji oraz zarządzania jej wpływem na organizacje rządowe i ich interesariuszy, a także naukowców, programistów i nauczycieli, którzy rozwijają i dzielą się know-how w zakresie automatyzacji rządów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Wspólne projekty badawcze Polski i Niemiec – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora, zatrudniona przez wnioskodawcę.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Niemiec do DAAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane będą wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Informacje dla wnioskodawców:

 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • 17.06.2024 r. – termin zgłoszenia projektu w systemie Moja PG;
 • 21.06.2024 r. – termin zgłoszenia wniosku wraz załącznikami w Centrum Zarządzania Projektami;
 • 28.06.2024 r. (do godz. 15.00) – termin złożenia wniosku do NAWA;
 • 20.12.2024 r. – rozstrzygnięcie naboru;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji podano na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.  

DEMS Student Competition – zapraszamy do udziału

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie „DEMS Student Competition” z wiedzy z marketingu cyfrowego.

Organizator konkursu: Wydział Zarządzania i Ekonomii PG wraz z partnerem strategicznym – przedsiębiorstwem HOCH Sp. z o.o. Sp.k. w Nowym Barkoczynie. 

Konkurs jest realizowany i finansowany w ramach projektu DEMS – Developing E-marketing Skills for the Business Market, programu Erasmus+ KA220-HED – partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego. 

Uczelnie partnerskie – wykonawcy projektu DEMS:

 • Politechnika Gdańska – Polska;
 • Turun Ammattikorkeakoulu Oy – Finlandia;
 • Instituto Politecnico Do Porto – Portugalia,
 • Stichting Hogeschool Utrecht – Holandia.
Cele konkursu:
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu cyfrowego,
 • rozwijanie kompetencji analizy danych, badania rynku, planowania działań związanych z kreacją cyfrowych kampanii promocyjnych oraz jej wykorzystanie w praktyce.

Informacje dla uczestników:

 • w konkursie mogą wziąć udział studenci uczelni państwowych i prywatnych;
 • zadaniem Konkursu jest stworzenie studentom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu cyfrowego podczas tworzenia planu cyfrowej kampanii promocyjnej dla przedsiębiorstwa HOCH sp. z o.o. sp.k.;
 • etapy konkursu: I – krajowy, II – międzynarodowy;
 • każda z uczelni partnerskich wytypuje do etapu finałowego jeden zespół; w finale zostanie wyłoniony jeden zwycięski zespół lub osoba;
 • formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu;
 • prace konkursowe można zgłaszać do 23.05.2024 r.

AFROTRANS. Międzynarodowy projekt dydaktyczny

W dn. 2–8.04.2024 r. w Kamerunie odbyło się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt AFROTRANS. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele akademiccy i naukowcy z krajów Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Austria) oraz z Afryki (Kamerun, Demokratyczna Republika Konga). Politechnikę Gdańską reprezentowali dr inż. Wojciech Kustra, mgr inż. Tomasz Mackun oraz mgr https://mostwiedzy.pl/pl/maciej-sawicki,20910-1 z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Spotkanie pozwoliło na poznanie kontekstu w zakresie funkcjonowania transportu w krajach Afryki. Europejscy partnerzy przedstawili nowoczesne metody dydaktyczne, które będą stosowane w projekcie AFROTRANS – Road Transportation Systems Engineering development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building.

Celem projektu jest opracowanie akredytowanego programu kształcenia i materiałów dydaktycznych dla studiów magisterskich w zakresie zarządzania systemami transportowymi na pięciu uczelniach wyższych w Demokratycznej Republice Konga i Kamerunie.

Partnerzy projektu z UE:

 • Politechnika Gdańska (koordynator),
 • Alpen Adria University z Austrii,
 • Bauhaus University of Weimar z Niemiec.

Beneficjenci projektu z Afryki:

 • Université de l'Assomption z Demokratycznej Republiki Konga,
 • Université Libre des Pays des Grands Lacs z Demokratycznej Republiki Konga,
 • Université Officielle de Ruwenzori z Demokratycznej Republiki Konga,
 • University of Dschang z Kamerunu,
 • L'Institut de Technologie de l'Industrie du Management et de l'Entrepreneuriat z Kamerunu.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska obecnie realizuje dwa międzynarodowe projekty w ramach programu ERASMUS + Capacity Building in Higher Education, których celem jest podniesienie poziomu kształcenia. Jeden z nich dotyczy uczelni Demokratycznej Republiki Konga i Kamerunu, drugi uczelni z Pakistanu, Nepalu, Bhutanu, Bangladeszu.

Innowacje i przedsiębiorczość

Dni Otwarte CTT – konsultacje (9.05.2024 r.)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza wyjątkowo w drugi czwartek miesiąca 9.05.2024 r. na konsultacje pracowników naukowych i doktorantów, którzy są zainteresowani pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można przeczytać w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Uczelnie Fahrenheita

3. Piknik Nauki Fahrenheita

Dn. 26.05.2024 r. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które łączy edukację z rozrywką, czyli 3. Piknik Nauki Fahrenheita na Górze Gradowej (tereny otwarte przy Centrum Nauki Hevelianum, ul. Gradowa 6, Gdańsk). Organizatorzy przygotowali pokazy, dyskusje, warsztaty, konkursy, debaty i niecodzienny pokaz mody. Wstęp jest bezpłatny.

Piknik Nauki Fahrenheita powstał z inicjatywy Uczelni Fahrenheita i organizowany jest wspólnie z Hevelianum po raz trzeci. Łączymy siły, tworząc program przybliżający naukowe zagadnienia zarówno najmłodszym odkrywcom nauki, jak i dorosłym uczestnikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć na Facebooku.

Politechnika Gdańska w mediach

Nowy kierunek studiów i relacje z Konwentu Gospodarczego

W dn. 15–21.04.2024 r. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 825 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.
Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

PG uruchamia nowy kierunek studiów

W nowym roku akademickim Politechnika Gdańska zyska nowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia. Studia Technologie Przemysłu 5.0 to odpowiedź na rosnące zapotrzebowania nowoczesnego rynku pracy, ale również na prognozy rozwoju gospodarki.

O kierunku informowało m.in. Radio TOK FM, a także:

Trójmiasto.pl Zielony Rozwój

PG gospodarzem Konwentu Gospodarczego

Zorganizowany pod auspicjami Uczelni Fahrenheita w Gdańsku kolejny już Konwent Gospodarczy odbył się w auli Politechniki Gdańskiej, a tematami przewodnimi była m.in. energetyka jądrowa, morskie farmy wiatrowe oraz odnawialne źródła energii. W ubiegłym tygodniu o wydarzeniu informowała już TVP Gdańsk.

Polska Morska Pracodawcy Pomorza

Osoby neuroatypowe na rynku pracy – badanie naukowców z PG

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali raport zawierający rekomendacje dla przedsiębiorcow związane z zatrudnianiem osób neuroatypowych.

ESKA Trójmiasto

Prof. Kulas na VI Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

18 kwietnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się VI Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. W ramach wydarzenia przeprowadzono debatę pt. „Wyzwania cyfrowej przyszłości w przemyśle morskim. Czy AI, AR i digital twin to remedium na budowanie odporności łańcuchów dostaw”. Jednym z jej uczestników był prof. Łukasz Kulas z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Gospodarka Morska

Dziennikarz kontra sztuczna inteligencja

Na łamach portalu CDN... ukazał się wywiad z prof. Piotrem Szczuko z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Rozmowa towarzyszyła konferencji Mediaucze(L)ni, która odbyła się w dn. 11–12.04.2024. Zagadnienia, jakie poruszane są w wywiadzie, dotyczą m.in. zastosowania sztucznej inteligencji do pracy nad tekstami dziennikarskimi czy deepfake'ów.

CDN... 

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty online „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty on-line „Zarządzanie interesariuszami w projektach”, które odbędą się 9.05.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty online „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty on-line „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 10.05.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty online „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty online pn. „Planowanie i komunikacja w projektach”, które odbędą się 24.05.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 17/2024 z 15.04.2024 r. w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 18/2024 z 22.04.2024 r. w sprawie: uchylenia Regulaminu przyznawania dotacji do finansowania wizyt profesorów z zagranicy stanowiącego Załącznik nr 3 do Pisma okólnego Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2017 z 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 20/2024 z 16.04.2024 r. w sprawie: postępowania powypadkowego na Politechnice Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 21/2024 z 22.04.2024 r. w sprawie: wnoszenia i doręczania decyzji administracyjnych w sprawach przyjęcia/odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących tych decyzji, utrwalonych w postaci elektronicznej

Komunikaty

„Biblioteka – miejsce na czasie” – majowy Tydzień Bibliotek

Biblioteka PG serdecznie zaprasza społeczność akademicką do wspólnych obchodów XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji, odbywającej się w dn. 8–15.05.2024, brzmi: „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Program:

Lekcja z podstaw Polskiego Języka Migowego (PJM)
termin: 14.05.2024 (wtorek), godz. 11.00 i 12.00
miejsce: Czytelnia w Gmachu Głównym

Wydarzenie organizowane jest przez Biuro ds. Osób z Różnorodnością Funkcjonalną we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych i Biblioteką PG. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać do 8.05.2024 na adres borf.dss@pg.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości „Lekcje PJM, godz. …”.

 

Wystawa książek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”
termin: 8–15.05.2024
miejsce: hol przed Biblioteką w Gmachu Głównym

Dodatkowo w Wypożyczalni oraz filiach Biblioteki będzie można pobrać okolicznościowe pocztówki, przedstawiające archiwalne fotografie zmieniających się z biegiem lat przestrzeni bibliotecznych.

 

Strefa online (8–15.05.2024): strona internetowa BPG, FB, Instagram, X

majowe zestawienie polecanych publikacji w ramach „Książki miesiąca”
seria filmików promujących pracę bibliotekarzy

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (marzec 2024)

Podsumowanie zmian wprowadzonych przez Centrum Usług Informatycznych w marcu 2024 r. w systemach informatycznych PG:

 • Moja PG – Dziekanat – do wydruku Karty przebiegu studiów dodano sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS (punkty zliczane są na wydruku w przypadku, gdy ocena jest zatwierdzona na protokole); wprowadzono liczne ułatwienia w procesie obsługi studentów i doktorantów;
 • Moja PG – Projekty – dodano możliwość generowania eZgłoszenia w dowolnym statusie projektu oraz możliwość administracyjnej zmiany osób podpisujących eZgłoszenia na innego pracownika PG;
 • Moja PG – Pensum – sprawozdanie – liczne usprawnienia w procesie sprawozdawczym, aktualizacja algorytmów wyznaczania pensum pracownika (produkt w ostatniej fazie rozwoju przed wdrożeniem);
 • Moja PG – Zespołowe projekty badawcze – pełna obsługa zespołów studenckich w zakresie budowy zespołu, definiowania harmonogramu oraz realizacji projektów postaci raportów z postępów prac;
 • Moja PG – Granty – liczne usprawnienia w procesie obsługi wniosków;
 • System Biblioteczny ALMA – dalsza integracja systemu Moja PG z systemem bibliotecznym w zakresie studiów podyplomowych oraz studentów kończących studia.

Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie CUI.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (58 348 63 37).

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na przerwę związaną z majowymi świętami narodowymi, będącymi dniami wolnymi od pracy, kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 9.05.2024 r.

Kalendarium

25 kwietnia 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/2024-04/iii-wydzialowe-targi-pracy-na-politechnice-gdanskiej

III Wydziałowe Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej

Zaproszenie do udziału w III Wydziałowych Targach Pracy na PG, 25.04.2024r., hol Gmachu Gł., poziom 300.
22 maja 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
6 czerwca–7 czerwca
https://pg.edu.pl/centrum-wspolpracy-miedzynarodowej/2024-04/politechnika-gdanska-bedzie-gospodarzem-konferencji-na-temat-miedzynarodowej-promocji-uczelni-wyzszych

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Trwa rejestracja.