Nr 321/18 kwietnia 2024

Z życia uczelni

Rośnie pozycja Politechniki Gdańskiej w rankingu QS WUR by Subject 2024

W najnowszej edycji rankingu QS by Subject kryteria kwalifikacyjne spełniło około 5000 uczelni z całego świata, z których wybrano około 1600 najlepszych. W tej grupie jest także Politechnika Gdańska, która wśród polskich uczelni zajęła trzecią pozycję.

Kryteria oceny tegorocznej edycji:

 • reputacja akademicka,
 • reputacja wśród pracodawców,
 • liczba cytowań w ciągu ostatnich pięciu lat,
 • indeks Hirscha oraz międzynarodowe współprace badawcze.

Wyniki PG w poszczególnych obszarach:

 • Engineering & Technology – 62,4 pkt na 100 (370. miejsce na świecie oraz 3. miejsce w Polsce);
 • Natural Sciences – 57,7 pkt (pozycja w przedziale 501–550);
 • Electrical & Electronic Engineering – pozycja w przedziale 251–300,
 • Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering – pozycja w przedziale 301–350;
 • Chemical – pozycja w przedziale 401–430,
 • Chemistry – pozycja w przedziale 401–450,
 • Materials Sciences – pozycja w przedziale 401–420,
 • Physics & Astronomy – pozycja w przedziale 451–500 oraz
 • Computer Science and Information Systems – pozycja w przedziale 651–700.

Szczegółowe zestawienie wyników PG w rankingu QS WUR by Subject w wąskich obszarach naukowych dostępne jest na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Prof. Jacek Namieśnik patronem Audytorium Chemicznego

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego PG

 

W piątą rocznicę śmierci prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej i wybitnego naukowca odbyła się uroczystość nadania jego imienia Audytorium Chemicznemu. W ten sposób Wydział Chemiczny podziękował Profesorowi za ponad pół wieku jego obecności na wydziale i uczelni oraz jego dokonania na rzecz PG.

W uroczystości wzięli udział m.in.: rodzina profesora Jacka Namieśnika, przedstawiciele byłych i obecnych władz uczelni oraz wydziałów PG, przedstawiciele Związku Uczelni Fahrenheita, byli współpracownicy prof. J. Namieśnika z Polski i zagranicy, a także społeczność wydziału i uczelni.

Prof. Jacek Namieśnik został patronem Audytorium Chemicznego (w północnym skrzydle budynku Chemia A, budynek nr 6 na mapie kampusu), którego wystrój sprzed 120 lat i odpowiedni stan techniczny został utrzymany m.in. dzięki jego zaangażowaniu.

– Profesorowi Jackowi Namieśnikowi udało się wiele inicjatyw, począwszy od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej, a skończywszy na objęciu funkcji rektora naszej uczelni. W tej trudnej roli, co mogę osobiście potwierdzić, sprawdzał się wspaniale, jednocześnie stawiając milowe kroki w budowie rozpoznawalności i prestiżu Politechniki Gdańskiej – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – […] Sam zresztą położył zasługi na tym polu. To głównie dzięki imponującej liczbie cytowań, osiągnięć naukowych, współpracy i wielowątkowych działań, mogliśmy wejść jako Politechnika Gdańska do bardzo prestiżowego Rankingu Szanghajskiego, w którym rankingowanych jest obecnie tylko dziewięć polskich uczelni – dodał rektor.

O licznych osiągnięciach naukowych, publikacyjnych oraz organizacyjnych prof. J. Namieśnika, ale też o jego zwyczajach i pasjach mówiła w laudacji prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego.

W dalszej części uroczystości wysłuchano trzech wykładów pod hasłem „Analityko – quo vadis?”:

 • „Analityka farma(e)kologiczna” – prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego;
 • „Metabolomika w bioanalityce: stan obecny i przyszłe trendy” – prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • „Mniej coraz mniej, czyli gdzie jest granica analityki śladów?" – prof. Piotr Konieczka, kierownik Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Akademicki Chór PG pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. Ponadto, goście otrzymali wydany przez Wydział Chemiczny album poświęcony życiu i pracy prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Jacek Namieśnik zmarł nagle 14.04.2019 r.

Kolejna wizyta ISEB na Politechnice Gdańskiej

Od lewej: prof. Eugenijus Valatka, prof. Francisco José Mora Más, prof. Janusz Nieznański, prof. Roberto Zanino, prof. Mika Hannula, prof. Sławomir Smoleń, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Na ekranie telefonu komórkowego widoczne zdjęcie Marca Zolvera. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

W dn. 4–5.04.2024 r. Politechnika Gdańska gościła członków Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board – ISEB), powołanej na początku 2021 r. w ramach realizacji projektu IDUB. Przedstawiciele ISEB przyjechali do Gdańska, aby zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektu.

Członkowie ISEB uczestniczyli m.in. w spotkaniu z Komisją ds. umiędzynarodowienia z udziałem władz Uczelni, a także spotkali się różnymi grupami interesariuszy, aby poznać ich punkt widzenia na projekt IDUB i jego realizację. Wiedza zdobyta przez członków ISEB będzie wykorzystana do opracowania przez Radę oceny dotychczasowej realizacji projektu IDUB i zaleceń dotyczących jego realizacji w okresie 2024–2026.

Relację z wizyty można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Studenci PG zwyciężyli w Odysei Umysłów w Polsce. Czeka ich finał w USA!

W 33. Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłów drużyna studentów z Politechniki Gdańskiej zwyciężyła w kategorii problemu „Struktura z Kosmosu” i tym samym będzie reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych w IV przedziale wiekowym – do 26. roku życia.

Patryk Karpiński, Zuzanna Kośnik, Izabela Kościanek, Zofia Kullak, Łucja Ługowska i Aleksander Kulewski, studenci Wydziału Architektury, a także ich trenerka Agnieszka Armatyńska z Działu Kształcenia to laureaci ogólnopolskiego etapu Odysei Umysłów. W etapie tym wzięło udział 288 drużyn z całej Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz gościnnie 4 zespoły z zagranicy.

Studenci wybrali przygotowanie projektu z Problemu 4 „Struktura z Kosmosu”, gdzie do wykonania zadania trzeba było użyć niezwykle lekkiego, a jednocześnie trwałego drzewa balsa, konkretnie wymiarowanego. Konkursowa konstrukcja – wieża, ważyła zaledwie 14,2 g a udźwignęła 125 kg.

Przygotowanie modelu to jednak tylko jeden aspekt oceniany w konkursie. Kluczowa jest także 8-minutowa prezentacja projektu na scenie, która wymaga ogromnego zaangażowania wszystkich członków grupy. Należy przygotować scenariusz, wyreżyserować przedstawienie, które powinno być spójną historią, dobrać stroje i dekoracje.

Wyjazd do Stanów przypada pod koniec maja. Studentów czeka więc wyjątkowo pracowite 6 tygodni: muszą zebrać środki na wyjazd w wysokości 9 tys. zł na osobę oraz przygotować całą prezentację w języku angielskim.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szachiści walczyli o Puchar Rektora

Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 6.04.2024 r. odbył się Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Rektora na 120-lecie Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie zgromadziło w Gmachu Głównym aż 150 szachistów. Rozgrywki odbywały się tzw. systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 10 minut dla zawodnika na partię +5 sekund na każde posunięcie.

Najlepszy zawodnikiem w całym turnieju okazał się Piotr Brodowski – mistrz międzynarodowy, który w turnieju na PG zdobył 8 na 9 możliwych punktów. Drugie i trzecie miejsce odpowiednio zajęli mistrzowie międzynarodowi Jonasz Baum oraz Mirosław Lewicki. Najlepszym studentem PG okazał się Hubert Malinowski, a pracownikiem uczelni – dr hab. inż. Maciej Demianowicz, prof. PG. Specjalną nagrodę dla najlepszego absolwenta PG otrzymał Przemysław Koc, który w całym turnieju uplasował się na wysokim 13. miejscu.

Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów PG oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG przy wsparciu UKS Korona Gdańsk. Rozgrywki obsługiwało pięciu profesjonalnych sędziów szachowych z klubu Korona.

Nagrody najlepszym szachistom wręczyli prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Józef Sienkiewicz, dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Georgis Bogdanis, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Uczelnie Fahrenheita

Pomorski Hub Energetyczny. Wiedza, technologie, kompetencje

Posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita. Fot. Gregmar
 

Wizja przełomowych zmian w regionie, mających wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, połączyła przedstawicieli samorządu, naukowców i przedsiębiorców podczas kolejnego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

Rektor prof. Krzysztof Wilde podkreślił, że ścisła współpraca samorządu, biznesu i nauki jest niezbędna do realizacji zaawansowanych technologicznie inwestycji, a ich fundamentem powinna być wiedza i kompetencje członków lokalnej społeczności.

Obrady oficjalnie otworzył przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Uczelniach Fahrenheita, dr Zbigniew Canowiecki. W ramach wprowadzenia do tematyki posiedzenia, wymienił wybrane inicjatywy realizowane w regionie, jak Baltic Nuclear Energy Forum, i przywołał początki dyskusji o rozwoju sektora energetycznego podejmowane przez członków Konwentu w latach poprzednich.

Głos zabrała również Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, podkreślając, że „to już nie jest czas dyskusji, tylko działania, aby wykorzystać szansę przed którą stoi Pomorze”. Zaznaczyła, że rewolucja już się dokonuje, także dzięki synergii widocznej w porozumieniu władz samorządowych i rządowych, czy relacjach wypracowanych na linii biznes–nauka. Zachęcała do zgłaszania projektów i dalszego dialogu, stanowiących koło napędowe dla przełomowych procesów inwestycyjnych.

Serię krótkich prelekcji rozpoczął prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, który przedstawił główne dane świadczące o przewagach regionu, wynikających z tego szans oraz największych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Zwrócił uwagę na rosnący wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu, potencjał najszybszego rozwoju w obszarze morskiej energetyki wiatrowej czy związane z tym (i budową elektrowni jądrowej) zajęcie pozycji głównego beneficjenta Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, przybliżył kontekst budowania konkurencyjności oraz czynniki mające wpływ na powodzenie planowanych działań, choćby ze względu na zmieniającą się strukturę rynku OZE. Zaznaczył, że perspektywa zajęcia pozycji głównego producenta i eksportera energii wymaga też podjęcia działań zapobiegających destabilizacji sieci, których przykładami może być maksymalizacja autokonsumpcji poprzez lokalne bilansowanie energii, czy bieżąca analiza technologii o różnym stopniu zaawansowania, także w kontekście magazynowania.

O najciekawszej inwestycji najbliższych lat, czyli elektrowni jądrowej opowiedział dr inż. Marcin Jaskólski, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej.

Do wątku kadr i siły kompetencji wrócił prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, podkreślając dominującą rolę człowieka, nie zaś technologii, w procesie wdrażania kompleksowych rozwiązań. Na przykładzie prowadzonych badań i projektów (m.in. DigiWind i Baltic Windustry), zachęcił także do współpracy na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Z kolei prof. Ewa Klugmann-Radziemska z Katedry Konwersji i Magazynowania Energii Wydziału Chemicznego położyła akcent na dwa istotne aspekty oceny technologii. Przypomniała o Współczynniku Zwrotu Zainwestowanej Energii oraz cyklu życia, uwzględniającym cały okres – od przygotowań i wdrożenia po zużycie surowców, jako punkcie odniesienia do klasyfikacji w zakresie nisko- lub zeroemisyjnego źródła energii (nie tylko w kontekście śladu węglowego).

Ostatnie wystąpienie było poświęcone technologiom wodorowym i zapotrzebowaniu na wodór odnawialny. W stan obecny i prognozy, także pod względem nakładów finansowych, wprowadził członków posiedzenia prof. Jacek Gębicki z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.

Zwieńczeniem spotkania były dyskusje na forum, podczas których m.in. rozwinięto wątek elektrowni wodnych, zwiększających retencję wód powierzchniowych czy gruntowych, mających także wpływ na poziom napowietrzenia wody i jej oczyszczanie.

Podczas podsumowania przewodniczący Konwentu zapowiedział, że gospodarzem następnego posiedzenia będzie Uniwersytet Gdański.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs „Energia Przyszłości”

Uczelnie Fahrenheita zapraszają wszystkich studentów i doktorantów do udziału w konkursie „Energia Przyszłości”. Główną nagrodą jest wyjazd na zagraniczną konferencję poświęconą tematyce zrównoważonej energii! Zwycięskie zespoły otrzymają również dofinansowanie na realizację swoich projektów – do 30 tys. zł.

Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji projektów ukierunkowanych na szeroko pojętą ideę „energii przyszłości” i rozwiązań z zakresu zrównoważonej energii, ale też promowanie międzyuczelnianej współpracy członków społeczności tworzących Uczelnie Fahrenheita. Partnerem konkursu jest firma Aramco.

Zespoły reprezentowane przez studentów lub doktorantów mogą zgłosić projekt w jednej z trzech dostępnych kategorii:

 • prototyp innowacyjnego urządzenia;
 • film promujący rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej);
 • kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu upowszechnianie wśród studentów wiedzy w zakresie paliw przyszłości oraz odnawialnej energii.

W każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierze do trzech projektów, na które zostanie przyznane dofinansowanie na realizację, a budżet jest zależny od kategorii i wynosi: 

 • do 30 tys. zł w przypadku kategorii I „prototyp”,
 • do 4 tys. zł w przypadku kategorii II „film”,
 • do 20 tys. zł w kategorii III „kampania informacyjno-edukacyjna”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://faru.edu.pl/pl/energia-przyszlosci.

Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 30.04.2024 r.

Nauka

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na PG

W związku z Zarządzeniem Rektora PG nr 19/2024 w sprawie: ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025 publikujemy informację na temat rozpoczynającego się wkrótce naboru do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku – Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego, który będzie prowadzony w oparciu o zasady rekrutacji przyjęte uchwałą Senatu nr 413/2023/XXV z dn. 22.11.2023 r.

Rekrutacja standardowa rozpocznie się 22.04.2024 r. (poniedziałek).

Po raz pierwszy kandydaci będą mogli skorzystać z nowego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który został stworzony przez pracowników Centrum Usług Informatycznych PG we współpracy z biurem Szkoły Doktorskiej.

Zachęcamy wszystkich pracowników do podzielenia się tą informacją ze studentami ostatniego roku studiów magisterskich.

Więcej informacji podano na stronie Szkoły Doktorskiej: PL / EN.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akad. 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach VIII edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 8.05.2024 r.

Procedura oceny kandydatów jest dwuetapowa:

 • I etap (rekrutacja do szkoły doktorskiej wdrożeniowej),
 • II etap (rekrutacja do Programu).

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie I etap (ocenę formalną i rozmowę kwalifikacyjną) zostaną zgłoszeni przez Uczelnię do Programu.

Wszystkie potrzebne informacje dla kandydatów znajdują się w zakładce Rekrutacja do szkoły.

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii.

W konkursie MAPS można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących.

Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na usługi obce, wyjazdy służbowe, wzajemne wizyty i krótkie pobyty naukowe w gronie partnerów konsorcjum, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, materiałów i drobnego sprzętu. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu muszą być zgodne z ogłoszeniem konkursowym i katalogiem kosztów w projektach SNSF.

Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350 000 franków. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany przez NCN, ani przez żadną inną polską instytucję.

Harmonogram konkursu:

 • 1.05.2024 r. – termin wstępnej rejestracji;
 • 1.07.2024 r. – zakończenie naboru wniosków;
 • kwiecień 2025 r. – wyniki oceny i publikacja listy rankingowej.

Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu z polskimi partnerami w systemie mySNF.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Swiss National Science Foundation (SNSF).

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ogłosiło konkurs pt. „Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024”.

O finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę;
 • mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa;
 • grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę lub przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę – na badania podstawowe (badania podstawowe nie mogą przekraczać 10% wartości wnioskowanego budżetu), badania przemysłowe oraz prace rozwojowe;
 • przedsiębiorca – na badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Tematyka konkursu Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 skupia się na badaniu konsekwencji i zrozumieniu wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 900 tys. euro.

Dofinansowanie udziału dla wszystkich polskich partnerów w projekcie nie może przekroczyć 300 tys. EUR. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu:

 • 2.04.2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków;
 • 30.05.2024 r. – zakończenie naboru wniosków (17:00 CEST);
 • listopad/grudzień 2024 r.– wyniki konkursu;
 • grudzień 2024 r. – publikacja listy rankingowej;
 • I–II kwartał 2025 r. – rozpoczęcie projektów.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie JPI Oceans. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

 

XII konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w XII polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata.

Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje badań:

 • dla ścieżki 1 (tzn. dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji): badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe;
 • dla ścieżki 2 (tzn. dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych): badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Projekty mogą obejmować badania w obszarach m.in.: neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i technologii lotniczej oraz półprzewodników.

Budżet po stronie polskiej wynosi 1,4 mln euro, z podziałem na ścieżkę 1 i 2:

 • dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji maksymalna alokacja wynosi 500 tys. euro,
 • dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych maksymalna alokacja wynosi 900 tys. euro.

Harmonogram konkursu:

 • 8.04.2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków;
 • 17.06.2024 r. – zakończenie naboru wniosków;
 • grudzień 2024 r. – wyniki konkursu, publikacja ostatecznej listy rankingowej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dn. 19.04.2024 r. o godz. 10.15 w sali 155 w Gmachu Głównym PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Jakubowicza pt. „Ocena efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń z wód kolektora Kołobrzeska w wielostopniowym systemie hydrofitowym” („Evaluation of the effectiveness of removing selected pollutants from the waters of the Kołobrzeska collector in a multi-stage wetland system”).

Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska; promotorem pomocniczym jest dr inż. Magda Kasprzyk.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 26.04.2024 r. o godz. 12.00 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Kozaka pt. „Teoretyczno-doświadczalne modelowanie konwekcji wymuszonej nanocieczy”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Innowacje i przedsiębiorczość

III Wydziałowe Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej

 

Biuro Karier i Absolwentów PG we współpracy z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska serdecznie zaprasza studentów i absolwentów PG do udziału w III Wydziałowych Targach Pracy, które odbędą się 25.04.2024 r., w godz. 10.00–14.00 w holu Gmachu Głównego PG, na poziomie 300.

Spotkania z przedstawicielami firm to okazja do bezpośredniego kontaktu i rozmowy na temat procesów rekrutacyjnych, ścieżek rozwoju zawodowego, a także możliwości poszerzenia zawodowych kompetencji.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję:

 • poznać aktualne trendy i potrzeby rynku pracy w branży architektonicznej i budowlanej;
 • zapoznać się z ofertami praktyk, staży oraz pracy, przygotowanymi przez renomowane firmy;
 • uczestniczyć w rozmowach z przedstawicielami firm, co pozwoli na zgromadzenie cennych informacji na temat oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników;
 • odbyć konsultacje z doradcą zawodowym Biura Karier i Absolwentów PG.

Na tegorocznych targach gościć będziemy przedstawicieli następujących firm wystawców:

Wydarzenie objęli patronatem medialnym: Builder Polska oraz Architektura & Biznes. Serdecznie zapraszamy do stanowiska Builder Polska, na spotkanie z przedstawicielami firmy.

Umiędzynarodowienie

Ostatnia szansa dla studentów i doktorantów na zdobycie stypendium Santander

Zachęcamy studentów I i II stopnia oraz doktorantów do aplikowania o stypendium Santander na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Wysokość stypendium wynosi 2,5 tys. zł.

Santander we współpracy z uczelniami w Polsce, w tym Politechniką Gdańską, prowadzi nabór do II edycji programu stypendialnego Stypendium Santander dla Erasmusa 2024.

W ramach programu 20 studentów i doktorantów PG może uzyskać stypendium w wys. 2,5 tys. zł na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. Student, który uzyska stypendium będzie mógł zatem liczyć zarówno na dofinansowanie Programu Erasmus+, jak i Stypendium Santander.

Stypendyści będą mogli wyjechać do uczelni w krajach realizujących program Erasmus+. Wyjazd na studia może potrwać od 60 dni do 12 miesięcy; warunkiem koniecznym jest realizacja w roku akademickim 2024/2025.

Harmonogram naboru:

 • 19.04.2024 – termin składania wniosków o stypendia;
 • do 14.06.2024 – studenci/doktoranci, którym zostały przyznane stypendia otrzymają automatyczne powiadomienie z systemu Santander z wynikiem swojego zgłoszenia;
 • w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy studenci/doktoranci, którym przyznano stypendia będą musieli zaakceptować je w systemie Santander.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Kultura

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk

Biblioteka PG oraz rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapraszają na wyjątkowe spotkanie – promocję książki autorstwa prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk: „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne – tom 2. Związki organiczne”.

Spotkanie odbędzie się 23.04.2024 r., o godz. 1600 w Auli w Gmachu Głównym PG.

W ramach spotkania zostaną odczytane fragmenty publikacji przez jej współautorkę, a także przez osoby z najbliższego otoczenia naukowego autora – rektora Politechniki Gdańskiej w l. 1996–2002 r., wieloletniego pracownika Wydziału Chemicznego PG.

Spotkanie poprowadzi dziekan Wydziału Chemicznego prof. Agata Kot-Wasik. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital fortepianowy dr Dominiki Glapiak i dr. Mikołaja Sikały oraz występ Chóru Akademickiego Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia egzemplarzy publikacji. Książkę można również zakupić w e-sklepie PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Konwent, doc. M. Sankiewicz i komora bezechowa

W dn. 8–14.04.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 296 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze publikacje medialne z ostatniego tygodnia.

Konwent gospodarczy na PG

Zorganizowany pod auspicjami Uczelni Fahrenheita w Gdańsku kolejny już Konwent Gospodarczy odbył się w auli Politechniki Gdańskiej, a tematami przewodnimi była m.in. energetyka jądrowa, morskie farmy wiatrowe oraz odnawialne źródła energii. W materiale „Panoramy” dotyczącym tego tematu wystąpili: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG oraz dr inż. Marcin Jaskólski, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej. Materiał można obejrzeć o 8:00 min. programu.

Panorama TVP Gdańsk

Dwie audycje o PG w „Jedynce”

Program 1 Polskiego Radia w popularnonaukowej audycji pt. „Eureka” zaprezentował w ub. tygodniu dwa tematy związane z Politechniką Gdańską. Pierwszy dotyczy śp. doc. Marianny Sankiewicz – „wychowawczyni wielu pokoleń inżynierów dźwięku” z Wydziału ETI PG, którą wspomina na antenie prof. Andrzej Czyżewski. Drugi opowiada o funkcjonowaniu komory bezechowej, specjalistycznego pomieszczenia na tym samym wydziale, o którego zastosowaniach opowiada prof. Józef Kotus (WETI PG).

„Eureka” o Mariannie Sankiewicz

„Eureka” o komorze bezechowej

O ekonomii konsumpcji w Radiu Naukowym

Karolina Głowacka, twórczyni Radia Naukowego i prof. Krzysztof Zięba z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
 

Gościem trzeciego odcinka powstałego przy współpracy Radia Naukowego z Politechniką Gdańską jest prof. Krzysztof Zięba z Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W audycji naukowiec opowiada o ekonomii konsumpcji, w tym m.in. o „rozsmarowywaniu” dobrobytu, PKB i jego niedoskonałościach i pozbawionym przyszłości modelu świata opartym na konsumpcjonizmie.

Rozmowy posłuchać można na stronie internetowej oraz kanale YouTube Radia Naukowego; podcast dostępny jest także m.in. na Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts.

Odcinek, którego gościem jest prof. K. Zięba, stanowi część cyklu, który powstał przy współpracy Radia Naukowego i Politechniki Gdańskiej. W marcu, kwietniu i maju ukaże się łącznie 5 odcinków prezentujących szeroki wachlarz zainteresowań badawczych naukowców uczelni oraz istotę ich badań w odniesieniu do potrzeb społecznych i wyzwań cywilizacyjnych. Odcinki będą się ukazywać co dwa tygodnie.

Dwa wyemitowane odcinki w dalszym ciągu dostępne są do odsłuchania online:

Twórczynią kanału jest Karolina Głowacka, od kilkunastu lat jedna z najlepszych i najpopularniejszych dziennikarek naukowych w Polsce, znana przede wszystkim z licznych audycji, wywiadów i podcastów w radiu TOK FM.

Warsztaty i szkolenia

Plan Zarządzania Danymi w konkursach NCN – webinarium

Dn. 23.04.2024 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią część składową wszystkich wniosków w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe elementy takiego planu, a także proces przygotowania datasetu na platformie MOST Wiedzy w kontekście realizacji wymogów NCN dotyczących udostępniania danych badawczych. 

Szkolenie, które poprowadzą pracownicy Centrum Kompetencji Otwartej Nauki, odbędzie się na platformie Teams i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani bez wcześniejszej rejestracji. 

Warsztaty online „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 26.04.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Zostań dawcą szpiku – studencka akcja rejestracji na PG

W dn. 15–19.04.2024 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach projektu „HELPERS’ GENERATION”. Organizatorem akcji Helpers’ Generation jest Fundacja DKMS, a koordynatorami projektu na uczelni są studenci.
W ramach akcji osoby w wieku 18–55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego. Procedura polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.
Miejsca rejestracji dawców na naszej uczelni:
 • 15 i 17.04 w godz. 9.00–15.00 – Gmach Główny (hol przed Biblioteką);
 • 18.04 w godz. 9.00–15.00 – na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w budynku nr 30 (dawny budynek OiO);
 • 16 i 19.04 w godz. 9.00–15.00 – na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (hol główny).

Podczas dotychczasowych edycji HELPERS’ GENERATION do bazy potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się 163 tys. osób.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kalendarium

18 kwietnia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, prowadzi: Grażyna Knitter
19 kwietnia 11.00–13.00
https://forms.pg.edu.pl/01HS8QHT90G3PWGCY9GRA56XWH

Uczelniany Turniej Scrabble

Turniej organizowany w ramach 40-lecia powstania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
22 kwietnia–8 maja
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska-wdrozeniowa/rekrutacja-do-szkoly

Przyjmowanie aplikacji do szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

W dn. 22.04–08.05.2024 do godz. 09.00 Szkoła Doktorska Wdrożeniowa będzie przyjmować aplikacje wraz z kompletem dokumentów – aplikacje należy składać elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
22 kwietnia–13 maja
https://rekrutacja.pg.edu.pl/

Przyjmowanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej

W dn. 22.04–13.05.2024 do godz. 11.00 Szkoła Doktorska będzie przyjmować aplikacje wraz z kompletem dokumentów – aplikacje należy składać elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
25 kwietnia 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/2024-04/iii-wydzialowe-targi-pracy-na-politechnice-gdanskiej

III Wydziałowe Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej

Zaproszenie do udziału w III Wydziałowych Targach Pracy na PG, 25.04.2024r., hol Gmachu Gł., poziom 300.