Nr 32/23 marca 2017

Z życia uczelni

Konferencja programowa NKN w kwietniu na PG

„Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” to temat konferencji, która odbędzie się na PG w dniach 26–27.04.2017 r. Jej obrady przyczynią się do powstania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 – To dla nas wielki zaszczyt, że konferencja będzie mieć miejsce na Politechnice Gdańskiej. To także wyraz uznania dla pozycji naszej uczelni, ponieważ zostaliśmy wybrani osobiście przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podkreśla rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Aby stworzyć nowe podstawy prawne funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia, MNiSW rozpisało konkurs „Ustawa 2.0” oraz przygotowało cykl konferencji programowych, których zwieńczeniem będzie Narodowy Kongres Nauki odbywający się we wrześniu br. w Krakowie. Politechnika Gdańska bierze czynny udział we wszystkich tych inicjatywach. W grudniu gościliśmy prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego zespół jest jednym z trzech zwycięzców konkursu. W dniach 26–27.04.2017 r. na naszej uczelni odbędzie się siódma konferencja programowa NKN.

Powołaliśmy zespół metodyczny, który wypracuje propozycje, jakie złożymy ministerstwu w sprawie programu konferencji. W zespole znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów, w tym prof. Krzysztof Leja, przedstawiciel PG w Radzie Narodowego Kongresu Nauki oraz prof. Janusz Rachoń, kierownik zespołu – zaznacza rektor.

Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja o tym, czy należy zróżnicować typy uczelni, a szczególnie czy i jak wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Konferencja przyniesie odpowiedzi na pytania, czy taki kierunek zmian jest pożądany oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należałoby je wprowadzać. Ważne będzie także określenie liczby elitarnych uczelni w Polsce oraz zastanowienie się, czy taki podział ma być trwały, czy też uczelnie powinny móc starać się o awans do elity.

Z modelami kształcenia związana jest także integracja uczelni oraz instytutów badawczych. To jeden poważny problem, który trzeba przedyskutować. Drugi to rola wyższych szkół zawodowych, takich jak bliska nam Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – wylicza prof. Namieśnik.

Szczegóły dotyczące harmonogramu konferencji i jej programu opublikujemy już wkrótce.

PG weźmie udział w akcji Godzina dla Ziemi

Iluminacja Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej zostanie wygaszona w sobotę, 25 marca o 20.30. Uczelnia weźmie udział w znanej na całym świecie akcji Godzina dla Ziemi, aby promować ideę ochrony środowiska.

Organizowana od dziesięciu lat inicjatywa WWF polega na wyłączeniu na godzinę świateł oraz urządzeń elektronicznych. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi w Polsce odbędzie się pod hasłem „Godzina dla Wisły”. Nawiązując do uchwały Sejmu RP, który 2017 r. ogłosił Rokiem Rzeki Wisły, akcja będzie wyrazem troski o najdłuższą z polskich rzek.

Bezpośrednim celem Godziny dla Ziemi nie jest wcale doraźne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, o czym przypomina rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Udział w tej akcji to przede wszystkim ważny gest. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem racjonalnego wykorzystywania energii, co ma ogromny wpływ na stan naszej planety – podkreśla rektor.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 5000 miast ze wszystkich kontynentów, w tym blisko 50 ośrodków miejskich w Polsce.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 15.03.2017 r. zaopiniował wnioski o nagrody MNiSW za 2016 r. Podjęto uchwały w sprawie zmian warunków, trybu oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I oraz II stopnia na rok akademicki 2017/2018, a także w sprawie ustalenia limitów przyjęć studia na rok akademicki 2017/2018. Przyjęto regulaminy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych oraz Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks" organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zaakceptowano zmiany w Uczelnianym Systemie Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Rektor prof. Jacek Namieśnik omówił uprawnienia akademickie na wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Prorektor ds. organizacyjnych prof. Janusz Cieśliński przedstawił informacje o konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. 

Nauka

Awans

STANOWISKA

profesor zwyczajny:

 • prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. zw. PG (WCh)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG (WILiŚ)

profesor nadzwyczajny:

 • dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG (WA)
 • dr hab. inż. Maciej Czyżak, prof. nadzw. PG (WEiA)
 • dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 • dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG (WOiO)

Nabór wniosków w ramach programu Studiujesz? Praktykuj! (POWER działanie 3.1)

Do 21.04.2017 r. trwa wznowiony przez NCBiR nabór wniosków na konkurs stażowy. FAQ do konkursu znajduje się tutaj. Spotkanie informacyjne on-line dot. konkursu zostanie udostępnione na stronie głównej NCBiR w dniu 6.04.2017 r. Wniosek z załącznikami do podpisu prorektora należy składać w Dziale Projektów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku konkursowego (tj. do dnia 12.04.2017 r.). Osoba do kontaktu – Monika Bizewska, Dział Projektów.

Komunikaty

Wczasy w OW Czarlina w sezonie 2017

Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że do 29.03.2017 r. przyjmowane są zgłoszenia na dwutygodniowe wczasy w sezonie 2017. Szczegóły dotyczące wczasów oraz elektroniczny wniosek dostępne są na stronie domki.pg.gda.pl.

Kalendarium

29 marca 11.15–14.00

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG.
25 marca–26 marca

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych w Łodzi
25 marca 15.30–17.30

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Politechnika Gdańska - AZS Uniwersytet Warszawski.
27 marca 17.30–19.30

Siatkarska Pomorska Liga Akademicka - runda wiosenna

Siatkówka kobiet: Politechnika Gdańska - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.
28 marca 20.00–22.00

Koszykarska Pomorska Liga Akademicka - runda wiosenna

Koszykówka mężczyzn: Politechnika Gdańska - Uniwersytet Gdański.