Nr 319/4 kwietnia 2024

W wydaniu:

 1. O akademickości Gdańska na PG. Spotkanie władz miasta i Uczelni Fahrenheita
 2. Nagroda w konkursie „Perspektywy Medycyny” za projekt ADMEDVOICE
 3. Stypendystki MNiSW – badają nowe materiały i Bałtyk, wysyłają rakiety w kosmos
 4. Delegacja Politechniki Gdańskiej odwiedziła Uniwersytet Tsinghua
 5. Gdańsk oczami studentów. Nagrody w konkursie architektonicznym
 6. II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej za nami
 7. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akad. 2024/2025
 8. Otwarty nabór Partnerów – projekt pt. Uczelnie Przyszłości w ramach FERS
 9. Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla projektów z PMIB (FENG)
 10. Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla instytucji sieciowych
 11. Inżynieria oprogramowania dla misji kosmicznych – otwarty wykład prof. Jasminki Matevskiej
 12. Wyniki ankietyzacji w semestrze zimowym już dostępne
 13. Technologie Przemysłu 5.0 – PG uruchamia nowy kierunek studiów
 14. Kompetencje przyszłości. Spotkanie z przedstawicielami szkół powiatu wejherowskiego
 15. Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk
 16. 120-lecie PG – spotkanie autorskie z Wojciechem Polasikiem i zespołem 111 Blues
 17. Od katastrofy mostu w Baltimore po walkę deepfake’ami
 18. Ścieki, ich oczyszczanie i ochrona środowiska. Naukowczynie PG w Radiu Naukowym
 19. Nowa oferta programów rozwojowych w ramach Stypendiów Santander
 20. Szkolenie online „Podstawy zarządzania projektami”
 21. Warsztat stacjonarny „eNotices2 w praktyce”
 22. Zarządzenia i pisma okólne
 23. Uczelniany Turniej Scrabble w wersji belgijskiej

Z życia uczelni

O akademickości Gdańska na PG. Spotkanie władz miasta i Uczelni Fahrenheita

Od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wraz z zastępcami: Piotrem Grzelakiem i Piotrem Borawskim. fot. Krzysztof Krzempek/PG 

 

Dn. 26.03.2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska, podczas którego rektor PG przedstawił władzom miasta bieżące działania i potrzeby Uczelni Fahrenheita. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy zapoznali się także z efektami studenckiego konkursu „Kolej na Południe”, współorganizowanego przez Uczelnie Fahrenheita i Pomorską Kolej Metropolitalną.

Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska to cotygodniowe spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z jej zastępcami oraz urzędnikami reprezentującymi poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Służy podejmowaniu bieżących działań i interwencji w zakresie codziennego funkcjonowania miasta, a także sprawozdaniom dot. większych projektów, np. infrastrukturalnych.

W kolegium wzięli udział:

 • Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,
 • Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji,
 • Piotr Borawski, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu,
 • Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
 • Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU,
 • prof. Krzysztof Wilde, rektor PG,
 • prof. Michał Markuszewski, prorektor GUMed ds. nauki,
 • dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG i prorektorka ds. współpracy międzynarodowej,
 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju oraz
 • Mariusz Miler, kanclerz PG.

Kolegium rozpoczęło wystąpienie prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, który przedstawił aktualnie prowadzone działania i inicjatywy Uczelni Fahrenheita (GUMed, PG i UG), a także wyzwania stojące przed Związkiem w przyszłości i najpilniejsze, bieżące potrzeby. Rektor podkreślił szczególną rolę uczelni w budowaniu gospodarki i rozwoju miasta.

Wśród najważniejszych projektów do zrealizowania przez FarU przy wsparciu miasta wymienił m.in. zakup komputera kwantowego, który mógłby zostać zainstalowany w Centrum Kompetencji STOS PG, rewitalizację terenów zielonych pomiędzy PG a GUMedem, gdzie dodatkowo mogłoby powstać centrum konferencyjne FarU oraz parking służący pacjentom szpitala oraz pracownikom obydwu uczelni.

Dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG, główna koordynatorka konkursu „Kolej na Południe” organizowanego wspólnie z Pomorską Koleją Metropolitalną omówiła m.in. założenia konkursu, w którym do pierwszego etapu zostali zaproszeni studenci Wydziału Architektury PG, a ich zadaniem było przygotowanie studium architektoniczno-urbanistycznego kształtowania kolei pasażerskiej na aglomeracyjnym odcinku dopiero planowanej przez pomorski samorząd linii PKM Południe.

Zadanie to realizowały interdyscyplinarne zespoły – we wszystkich drużynach obecny musiał być co najmniej jeden reprezentant każdej z uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita.

Laureatów II etapu wyłoniono w lutym 2023 roku. Uczestnicy konkursu opowiedzieli o przebiegu prac, założeniach i głównych elementach wypracowanych koncepcji. Uczelnie przygotowały również wystawę zwycięskich projektów.

W ostatniej części spotkania aktualny status prowadzonych prac przygotowawczych do projektu budowy linii PKM przedstawiła Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nagroda w konkursie „Perspektywy Medycyny” za projekt ADMEDVOICE

Dn. 25.03.2024 r. w gmachu Senatu RP odbyła się gala wręczenia nagród 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny”, współorganizowanego przez Komisję Zdrowia Senatu RP oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”.

W kategorii Telemedycyna i usługi e-zdrowia prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG i prof. Krzysztof Narkiewicz z Katedry Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w imieniu zespołów realizujących projekt, otrzymali nagrodę za projekt ADMEDVOICE – Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego.

Stypendystki MNiSW – badają nowe materiały i Bałtyk, wysyłają rakiety w kosmos

Julia Godlewska, Julia Gołyga i Klaudia Prusik – studentki Politechniki Gdańskiej znalazły się w gronie stypendystek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Inż. Julia Godlewska, Wydział Chemiczny

Absolwentka studiów na kierunku Chemia, studentka studiów II stopnia na interdyscyplinarnym kierunku Inżynieria materiałowa – specjalność Inżynieria materiałów polimerowych (studia realizowane w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych).

Realizuje projekt w ramach programu Radium, w którym ocenia stopień separacji fazowej bio-poliuretanów poddanych przyspieszonemu starzeniu w warunkach podwyższonej temperatury i środowiska wodnego. Badania prowadzi pod kierunkiem dr inż. Ewy Głowińskiej z Katedry Technologii Polimerów.

Inż. Julia Gołyga, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jest absolwentką studiów na kierunku Inżynieria środowiska, a obecnie studiuje na ostatnim semestrze studiów II stopnia na nowej specjalizacji Inżynieria Zasobów Wodnych.

Brała udział w projekcie badawczym pod kierownictwem dr. hab. inż. Jerzego Pyrchli, prof. PG MORGRAV pt. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” i jest współautorką publikacji związanej z tym projektem w czasopiśmie „Measurement”. W ramach badań m.in. dokumentowała analizy danych grawimetrycznych, uczestniczyła w przygotowaniu kampanii pomiarowej na obszarze Bałtyku południowego i w pomiarach grawimetrycznych, przetwarzała surowe danych GNSS zebranych w trakcie morskiej kampanii grawimetrycznej i pracowała nad filtracją Kalmana danych kinematycznych platformy naukowej.

Inż. Klaudia Prusik, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

Ukończyła studia na kierunku Nanotechnologia, a obecnie jest studentką Indywidualnych Studiów Badawczych na kierunku Inżynieria materiałowa.

Jej praca naukowa jest ściśle związana z Zakładem Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na WFTiMS. Jest laureatką dwóch programów IDUB (ACTINIUM i RADIUM). Aktywnie uczestniczy w badaniach poświęconych wytwarzaniu oraz modyfikacji nowych materiałów używanych w celu fotokatalitycznego oczyszczania wody, pod kierunkiem dr inż. Marty Prześniak-Welenc. Ponadto rozwija swoje zainteresowania pod kątem biosensorów opartych na nanostrukturach we współpracy z dr. hab. inż. Jackiem Rylem, prof. PG. Bierze też czynny udział w projektach finansowanych ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM NET) oraz NCN (OPUS), a także w projekcie IDUB (ARGENTUM).

 

Rektorzy z całej Polski przedstawili łącznie 1068 wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, które były następnie oceniane przez zespół 55 ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. W rezultacie przyznano 386 stypendiów. Laureaci otrzymają jednorazowo 17 tys. zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Delegacja Politechniki Gdańskiej odwiedziła Uniwersytet Tsinghua

Na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr inż. Paweł Wityk.

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej gościli w lutym br. na Shenzhen International Graduate School (SIGS) Uniwersytetu Tsinghua – jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Chinach (12. miejsce w THE World University Rankings 2024). Skład delegacji:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej,
 • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz
 • dr inż. Paweł Wityk, adiunkt na Wydziale Chemicznym.

Delegacja spotkała się z prof. Zuo Jian'e, prodziekanem Institute of Environmental and Ecology, Jeremy Ma, dyrektorem Global Affairs Office oraz z prof. Wu Qianyuan z Institute of Environment and Ecology. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji nad możliwymi formami współpracy pomiędzy uczelniami.

Delegacja z PG wzięła również udział w seminarium – The 115th Environmental and Ecological Academic Salon. Zostały wygłoszone prezentacje:

 • “Improving Local Infectious Disease Surveillance through Wastewater Monitoring with Fiber Optic Sensors”,
 • “Implementing a One Health Perspective in Environmental Engineering” oraz
 • “Photonic sensors – Combined Approach using LC-MS Metabolomics and Proteomics”.

Po prezentacjach dyskutowano nt. nowoczesnych metod detekcji z wykorzystaniem bioczujników w inżynierii środowiska i inżynierii biomedycznej. Seminarium było związane z realizacją badań finansowanych w ramach projektu: NdS/551425/2022/2022 „Nauka dla społeczeństwa w czasie występowania zagrożeń epidemiologicznych”.

Zainteresowanych studentów zachęcamy do zapoznania się z programem Szkoły Letniej – Tsinghua SIGS Global Summer School.

Gdańsk oczami studentów. Nagrody w konkursie architektonicznym

Fot. mat. prasowe

Studenci architektury zaproponowali swoją wizję rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych obszaru Gdańska pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni. Dn. 26.03.2024 r. ogłoszono wyniki studenckiego konkursu architektonicznego.

W konkursie, który był skierowany do studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury PG wzięło udział 19 zespołów projektowych.

Do oceny prac powołano sąd konkursowy w składzie:

Sąd konkursowy przyznał jedną pierwszą nagrodę (12 tys. zł), nie przyznał nagrody drugiej, a także przyznał dwie równorzędne nagrody trzecie (po 6 tys. zł) oraz dwa równorzędne wyróżnienia (po 3 tys. zł). Laureaci:

 • I nagroda – praca „Memory Gardens”, nr 11; Zespół: Julia Krukowska, Paulina Barańska, Natalia Kwidzińska, Valeriia Rusnak;
 • III nagroda (równorzędna) – praca „Dookoła”, nr 3; Zespół: Oliwia Hauchszulz, Marcin Owczarek, Jan Lefanczyk;
 • III nagroda (równorzędna) – praca nr 5; zespół: Bogumiła Mączkowska, Michał Myka, Wiktoria Piasta;
 • wyróżnienie – praca „Przepływ”, nr 6; zespół: Martyna Maliszewska, Dominika Ochocińska, Marta Stawska;
 • wyróżnienie – praca „7:10 spotkajmy się”, nr 16; zespół: Wiktoria Przedpełska, Anna Czepil, Aleksandra Pikur.

Dodatkowe informacje, w tym wizualizacje zwycięskich projektów znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej za nami

Mgr inż. Martyna Czudec i dr inż. Tadeusz Miruszewski otwierają obchody II Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej

Dn. 22.03.2024 r. w Centrum Nanotechnologii A na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG odbył się II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Organizatorem wydarzenia był Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, a koordynatorami: prof. dr hab. inż. Maria Gazda, dr inż. Tadeusz Miruszewski i mgr inż. Martyna Czudec z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej (INiIM).

Wydarzenie było ogólnopolską kampanią informacyjną zachęcającą uczniów szkół średnich do zapoznania się z możliwościami, jakie daje nauka i rozwój w zakresie inżynierii materiałowej. Inicjatywa objęła 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski, w tym Politechnikę Gdańską.

Wśród uczestników znalazło się ponad 140 uczniów szkół średnich z Trójmiasta i okolic, którzy wzięli udział w wykładach i pokazach związanych z materiałami inspirowanymi naturą, energetyką niekonwencjonalną i przemysłowym aspektem inżynierii materiałowej. Eksperymenty fizyczne i chemiczne zademonstrowali uczniom studenci Koła Nauki o Materiałach, Astrofizycznego Koła Naukowego i Koła Naukowego RedOx. Odbyły się także wycieczki po laboratoriach Centrum Nanotechnologii A, podczas których uczniowie mogli zapoznać się z aparaturą badawczą oraz ofertą studiowania kierunku Inżynieria Materiałowa.

Ważnym punktem wydarzenia była kolejna próba pobicia Rekordu Polski w Największej Lekcji o Inżynierii Materiałowej. W ub.r. rekord ten został pobity i w całej Polsce uczestniczyło w wykładach jednocześnie 1098 osób. Wykład w ramach bicia Rekordu Polski poprowadziła dr hab. inż. Natalia Wójcik, prof. PG.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na III Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej na WFTiMS, który zaplanowano na przełom marca i kwietnia 2025 r.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akad. 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach VIII edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” rozpocznie się 22.04.2024 r. i potrwa do 8.05.2024 r.

Procedura oceny kandydatów jest dwuetapowa:

 • I etap (rekrutacja do szkoły doktorskiej wdrożeniowej),
 • II etap (rekrutacja do Programu).

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie I etap (ocenę formalną i rozmowę kwalifikacyjną) zostaną zgłoszeni przez Uczelnię do Programu.

Wszystkie potrzebne informacje dla kandydatów znajdują się w zakładce Rekrutacja do szkoły.

Otwarty nabór Partnerów – projekt pt. Uczelnie Przyszłości w ramach FERS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Uczelnie Przyszłości, zaplanowanego w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne, Oś V Innowacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie NCBR.

Osoby do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Kamila Szydłowska, Aleksandra Grajewska.

Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla projektów z PMIB (FENG)

OPI ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Konkurs dotyczy przedsięwzięć na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Konkurs ma za zadanie wyłonić najlepsze projekty, które pozwolą na wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych polskich organizacji badawczych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, co stanowi cel Priorytetu 2 FENG. Dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 445 mln zł;
 • o finansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy należący do jednej z poniższych kategorii podmiotów:
  • instytut naukowy PAN,
  • instytut badawczy,
  • międzynarodowy instytut naukowy,
  • Centrum Łukasiewicz,
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • uczelnia publiczna,
  • inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • projekt może być realizowany przez Wnioskodawcę samodzielnego albo przez konsorcjum;
 • Wnioskodawca samodzielny albo lider konsorcjum musi mieć siedzibę w regionie słabiej rozwiniętym lub w regionie w okresie przejściowym, co obejmuje teren całej Polski poza regionem warszawskim stołecznym, zgodnie z treścią Regulaminu wyboru projektów;
 • dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej;
 • projekty muszą zawierać działania, które wzmocnią kompetencje kadry naukowej w obszarach takich jak: wykorzystanie infrastruktury, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych, transfer technologii, zarządzanie innowacjami.
 • projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
 • termin składania wniosków upływa 22.07.2024 r. (godz. 16.00); termin może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru;
 • szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Meksuła, Anna Frej.

Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla instytucji sieciowych

Nabór dotyczy Instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych, które mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów w Działaniu 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Działanie ma na celu wybór projektów, które wzmocnią zdolności badawcze i innowacyjne polskich instytucji naukowych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii przez naukę i biznes (Priorytet 2 FENG).

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 380 mln zł;
 • dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane w konsorcjum, przy czym liderem konsorcjum projektu jest podmiot należący do sieciowej organizacji badawczej;
 • projekt realizowany jest przez co najmniej dwa podmioty należące do tej samej sieciowej organizacji badawczej;
 • w skład projektu konsorcjalnego mogą także wchodzić jednostki nienależące do organizacji o charakterze sieciowym, do której należy lider, a mieszczące się w jednej z kategorii podmiotów, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 3.5 Regulaminu wyboru projektów;
 • lider konsorcjum musi mieć siedzibę w regionie słabiej rozwiniętym lub w regionie w okresie przejściowym, co obejmuje teren całej Polski poza regionem warszawskim stołecznym, zgodnie z Regulaminem wyboru projektów;
 • dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej; dodatkowo projekty muszą zawierać działania, które wzmocnią kompetencje kadry naukowej w obszarach takich jak: wykorzystanie infrastruktury,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • transfer technologii,
  • zarządzanie innowacjami;
 • projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS);
 • termin składania wniosków upływa 29.07.2024 r. (godz. 16.00); termin może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru;
 • szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Meksuła, Anna Frej

Inżynieria oprogramowania dla misji kosmicznych – otwarty wykład prof. Jasminki Matevskiej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi wybitna specjalistka w dziedzinie informatyki oraz inżynierii oprogramowania i systemów – prof. dr inż. Jasminka Matevska z niemieckiej uczelni Hochschule Bremen.

Prof. J. Matevska przedstawi praktyczne aspekty inżynierii systemów oprogramowania, które umożliwiają i wspierają misje kosmiczne. Modernizacja systemów kosmicznych, które dzięki wysokiemu stopniowi autonomii mogą być postrzegane jako „latające komputery”, wymaga zaawansowanego oprogramowania do zarządzania statkiem kosmicznym poprzez sterowanie niemal każdym z jego podsystemów.

Naukowczyni wykłada na Hochschule Bremen, gdzie jest kierownikiem programów studiów z zakresu Informatyki: Inżynierii Oprogramowania i Systemów (B.Sc.) oraz Inżynierii i Zarządzania Systemami Kosmicznymi (M.Sc.).

Wstęp na wykład jest bezpłatny. Do uczestnictwa w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich studentów, naukowców oraz osoby z branży.

Wykład odbędzie się w 5.04.2024 r. (piątek) o godz. 10:00, w audytorium 211 w gmachu A Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (bud. 40).

Kształcenie i dydaktyka

Wyniki ankietyzacji w semestrze zimowym już dostępne

Zakończyła się studencka ankieta oceny nauczyciela, która prowadzona była w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Ankietyzacja rozpoczęła się w drugiej połowie grudnia (a w przypadku semestru VII w połowie listopada) ub.r. i trwała do 5.03.2024 r. Zestawienia opracowane przez Centrum Analiz Strategicznych zostały przekazane władzom uczelni, wydziałów oraz centrów dydaktycznych PG. Ponadto każdy nauczyciel akademicki ma możliwość wglądu w swoje wyniki ankietyzacji, które dostępne są w systemie MojaPG w module Nauczyciel.

Ankietyzacja objęła 1273 nauczycieli akademickich. Poziom zwrotności ankiet wśród studentów wszystkich wydziałów wyniósł ponad 49%.

Więcej informacji dotyczących ogólnych wyników ankiet znaleźć można na stronie Centrum Analiz Strategicznych

Technologie Przemysłu 5.0 – PG uruchamia nowy kierunek studiów

W nowym roku akademickim Politechnika Gdańska zyska nowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia – Technologie Przemysłu 5.0. Kierunek współprowadzony będzie przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształcąc specjalistów o pogłębionej wiedzy dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami, którzy potrafią projektować i nadzorować fizyczne i wirtualne sfery sterowania procesami technologicznymi.
Kształcenie w ramach kierunku Technologie Przemysłu 5.0 w znacznej mierze skupiać się będzie na metodzie projektowej (project-based learning). Przewidziano łącznie ponad 500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych. Proces kształcenia wesprze Gdański Klub Biznesu, przedstawiając rzeczywiste problemy badawcze dla projektów grupowych i prac inżynierskich.
W ramach studiów przewiedziano dwie specjalizacje, które studenci wybiorą po III semestrze studiów:
 • Inżynieria Internetu rzeczy (IoT) – realizowana przez WETI, nakierowana na kształcenie specjalistów projektowania systemów IoT, wyposażających urządzenia w inteligentne sensory, opracowujących systemy gromadzące, przesyłające i analizujące dane;
 • Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – realizowana na WFTIMS, skoncentrowana na przemysłowym obszarze Internetu Rzeczy, kładąca nacisk na projektowanie dedykowanych rozwiązań pomiarowych, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Absolwent studiów wyposażony zostanie w zaawansowane umiejętności inżynierskie, analityczne i programistyczne, które umożliwią skuteczną integrację technologii informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i pomiarowych.  

Więcej informacji na temat kierunku znaleźć można na podstronie PG poświęconej rekrutacji.

Współpraca

Kompetencje przyszłości. Spotkanie z przedstawicielami szkół powiatu wejherowskiego

Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 27.03.2024 r. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Uczelni Fahrenheita z dyrektorami szkół średnich z powiatu wejherowskiego. Celem tych spotkań jest określenie potrzeb szkół średnich i wypracowanie modelu długotrwałej współpracy.

Wydarzenie otworzyła prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich wraz z prof. Adrianą Zaleską-Medynską, dyrektor Uczelni Fahrenheita. FarU reprezentowali także prof. Tomasz Smiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor ds. studenckich oraz prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia z Uniwersytetu Gdańskiego.

W pierwszej części goście mogli wysłuchać krótkiej prezentacji przygotowanej przez prof. Joannę Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji o kompetencjach przyszłości oraz charakterystyce pokoleń Z i Alfa, które obecnie są lub będą uczniami szkół średnich.

Jak przygotowywać przyszłych pracowników, którzy na rynek pracy wejdą ok. roku 2030 i w jakie umiejętności ich wyposażyć, mówiła Aleksandra Szewczyk, doradczyni zawodowa i coach kariery z Biura Karier i Absolwentów. Myślenie analityczne i kreatywność, ciekawość i uczenie się przez całe życie, elastyczność, przywództwo czy empatia to jedne z najważniejszych i najbardziej poszukiwanych kompetencji przez pracodawców wg raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2023 r. Wszystkie powiązane są z wdrażaniem nowych technologii, operacjami opartymi na danych i dostępnych w chmurze, a także przy rosnącym udziale sztucznej inteligencji.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat, aż 75% firm wdroży nowoczesne systemy do swojej działalności. Na znaczeniu zyskają też platformy cyfrowe i aplikacje, co oznacza inne oczekiwania w stosunku do umiejętności pracowników.

W drugiej części spotkania dr Andrzej Okuniewski, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze szkołami, przedstawił główne punkty oferty Politechniki Gdańskiej dla szkół.

Więcej o ofercie PG można znaleźć na stronie szkoly.pg.edu.pl

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja dotycząca konkretnych potrzeb i możliwości szkół powiatu wejherowskiego w kontekście wypracowania trwałego modelu współpracy z Uczelniami Fahrenheita. Ponadto wspólnie zastanawiano się, jak wdrożyć zmiany w szkolnictwie, by dopasować system edukacji do nowych realiów. Dyrektorzy techników poruszali m.in. problem rozmijania się wymagań podstawy programowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z oczekiwaniami rynku pracy, ale i samych uczniów. Mówiono o zmianach legislacyjnych, brakach kadrowych i wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami w nauczaniu pokolenia Alfa, które właśnie wchodzi do szkól średnich.

Kolejne spotkanie, jeszcze w tym roku akademickim, odbędzie się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kultura

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk

Biblioteka PG oraz rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapraszają na wyjątkowe spotkanie – promocję książki autorstwa prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk: „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne – tom 2. Związki organiczne”.

Spotkanie odbędzie się 23.04.2024 r., o godz. 1600 w Auli w Gmachu Głównym PG.

W ramach spotkania zostaną odczytane fragmenty publikacji przez jej współautorkę, a także przez osoby z najbliższego otoczenia naukowego autora – rektora Politechniki Gdańskiej w l. 1996–2002 r., wieloletniego pracownika Wydziału Chemicznego PG.

Spotkanie poprowadzi dziekan Wydziału Chemicznego prof. Agata Kot-Wasik. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital fortepianowy dr Dominiki Glapiak i dr. Mikołaja Sikały oraz występ Chóru Akademickiego Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia egzemplarzy publikacji. Książkę można również zakupić w e-sklepie PG.

120-lecie PG – spotkanie autorskie z Wojciechem Polasikiem i zespołem 111 Blues

Biblioteka PG i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają na muzyczno-poetyckie spotkanie z Wojciechem Polasikiem – autorem zbioru piosenek i wierszy „Kołysz mnie wiatrem ulico”, członkiem zespołu 111 Blues związanego z Politechniką Gdańską.

Spotkanie odbędzie się 16.04.2024 r. (wtorek) o godz. 1800 w klubie Kwadratowa.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Wieczory Autorskie – Spotkania Historyczne", wpisujące się w kalendarz obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej.

Dyskusję poprowadzi Jarosław „Struś” Struczyński. Oprawa muzyczna: Wojciech Polasik, Jarosław "Struś" Struczyński oraz Adam Kamrowski.

Dochód ze sprzedaży egzemplarzy tomiku zasili Skarbonkę Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wstęp wolny.

Noty biograficzne:

Wojtek Polasik urodził się 14.07.1962 r. w Bydgoszczy i w tym mieście z 7-letnią przerwą na studia i krótką pracę w Gdańsku mieszka do dzisiaj. Swoje pierwsze teksty do piosenek i bluesów napisał na początku lat 80. Równolegle do tej twórczości podjął pierwsze próby poetyckie. W Gdańsku w 1984 r. w DS-10 Politechniki wspólnie z Markiem Stachowiakiem, Jarkiem „Strusiem” Struczyńskim i Darkiem „Kosmą” Chrościelewskim zawiązał zespół 111 Blues, który nazwę przyjął od numeru pokoju Wojtka. Więcej o autorze na stronie Biblioteki PG.

Jarosław „Struś” Struczyński – gitarzysta i kompozytor, współzałożyciel grupy 111 Blues. Urodził się w Gniewie. Obecnie kasztelan gniewski, dowódca chorągwi husarskiej marszałka województwa pomorskiego, organizator inscenizacji bitwy grunwaldzkiej i odtwórca w niej (od samego początku) roli Wielkiego Mistrza.

Adam Kamrowski – harmonijkarz ustny. Urodził się w Gniewie. Fotograf, podróżnik, wielokrotny uczestnik wypraw archeologicznych do Afryki.

Politechnika Gdańska w mediach

Od katastrofy mostu w Baltimore po walkę deepfake’ami

 

W dn. 25.03–1.04.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 506 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Ekspert PG na temat katastrofy mostu w Baltimore

W miniony wtorek świat obiegła informacja o zawaleniu się mostu w Baltimore w stanie Maryland w USA. W podporę konstrukcji uderzył wpływający do portu kontenerowiec. Przyczyny katastrofy komentował w mediach prof. Mikołaj Miśkiewicz z Katedry Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Nauka w Polsce TOK FM Gospodarka Morska Radio Opole upday Nasz Dziennik WNP.pl

Naukowcy w walce z dezinformacją

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacj i Informatyki PG był gościem audycji „Eureka” radiowej „Jedynki”. Rozmowa dotyczyła nowatorskiego projektu, który ma wspierać przeciwdziałanie technologiom deepfake. Dzięki działaniom naukowców możliwe będzie skuteczne odróżnianie materiału prawdziwego od zmanipulowanego.

„Jedynka” Polskie Radio

Asfalt oczyszczający powietrze

Naukowcy Politechniki Gdańskiej we współpracy z centrum badawczo-rozwojowym Orlenu opracowali nawierzchnię, która pochłania szkodliwe substancje pochodzące m.in. ze spalin samochodowych. O projekcie polskie media informowały już kilkukrotnie. Tym razem o wynalazku napisał serwis „Motoryzacja” portalu Interia.pl.

Interia.pl

Architektoniczny konkurs PG i miasta Gdańska

Znamy już wyniki konkursu dla studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury PG – wspólnej inicjatywy uczelni i miasta Gdańska. Zadaniem obecnej edycji konkursu było zbadanie wzajemnego oddziaływania przestrzeni miejskich i zaprojektowanie powiązań przestrzennych pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni oraz powiązań zewnętrznych obszaru konkursowego ze Stocznią Cesarską, Osiedlami Doki, Brabank i Chlebowa.

Trójmiasto.pl Gdańsk.pl Informator Pomorza

Stypendium Talentów PG – konkurs dla uczniów i absolwentów szkół średnich z całej Polski

Indeks na jednej z najlepszych uczelni w kraju, indywidualny tryb studiów, opieka mentora naukowego i wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przez cały okres studiów? Takie możliwości daje Stypendium Talentów PG. O nowej inicjatywie naszej uczelni mowa była m.in. na antenie Radia Gdańsk.

Radio Gdańsk (materiał ok. 24 min.) Puls HR 

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Gościem TOK FM był dr inż. Wojciech Kustra z Katedry Inżynierii Transportowej WILiŚ PG. Naukowiec opowiadał o m.in. istocie pracy audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

TOK FM

Ścieki, ich oczyszczanie i ochrona środowiska. Naukowczynie PG w Radiu Naukowym

Na zdjęciu od lewej: Karolina Głowacka, twórczyni Radia Naukowego, prof. Aneta Łuczkiewicz, prodziekan WILiŚ ds. współpracy i promocji oraz dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Fot. mat. PG
 

Politechnika Gdańska nawiązała bliską współpracę z Radiem Naukowym – najpopularniejszą stacją radiową na YouTube specjalizującą się w popularyzowaniu nauki. Kanał Radia Naukowego ma obecnie ponad 175 tys. subskrypcji, a jego twórczyni, red. Karolina Głowacka, przygotowała w kooperacji z PG pięć odcinków.

Dn. 28.03.2024 r. wyemitowany został drugi odcinek przygotowany we współpracy z PG. Na antenie Radia Naukowego gościły prof. Aneta Łuczkiewicz i dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Naukowczynie opowiedziały o ściekach, procesie ich oczyszczania oraz wykorzystywanych metodach i technologiach, a także o tym, jakie informacje możemy pozyskać, analizując nieczystości.

Rozmowy posłuchać można na stronie internetowej oraz kanale YouTube Radia Naukowego. Podcast dostępny jest także m.in. na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Warsztaty i szkolenia

Nowa oferta programów rozwojowych w ramach Stypendiów Santander

W ramach Stypendiów Santander pojawiła się oferta nowych, atrakcyjnych programów dla studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej, a także konkurs o stypendium na wyjazd z programem Erasmus+. Udział w programach jest bezpłatny.

Oferta stypendiów i szkoleń:

Stypendium Santander dla Erasmusa (II edycja)

 • Studenci, którzy planują wyjechać na Erasmusa, mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie wyjazdu w wys. 2500 zł. Celem projektu jest pomoc studentom w rozwoju osobistym i wsparcie edukacji na uczelniach wyższych;
 • termin zapisów: do 19.04.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

#SantanderJęzykiMniejObce

 • Do wyboru są kursy języka angielskiego (bezpłatny test IELTS), hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego; dostęp online na okres od 3 do 6 miesięcy;
 • termin zapisów: do 13.05.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

Cyberbezpieczeństwo dla każdego z Politechniką Poznańską 2024

 • Naucz się obrony przed cyberprzestępcami! Dowiedz się od Piotra Koniecznego z Niebezpiecznik.pl, dlaczego „smartphone to szatan”. Otrzymasz trzymiesięczny dostęp do nagrań live’ów oraz kanału dla uczestników na Discordzie;
 • termin zapisów: do 6.05.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024

Learn Excel, Canva, PowerBI or Photoshop

 • Chcesz opanować programy biurowe lub projektowania graficznego? Wybierz jedno ze szkoleń i otrzymaj do niego dostęp na zawsze;
 • termin zapisów: do 30.04.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

Business for All 2024 – Harvard Business Publishing 

Wybierz jeden z dwóch kursów – zwiększysz swoje perspektywy zawodowe i otrzymaj certyfikat od Harvard Business School Publishing:

 • Podstawy biznesu, aby poznać podstawy marketingu, finansów i negocjacji;
 • Zarządzanie sobą, aby poprawić proces podejmowania decyzji, zarządzanie czasem i zdolność wywierania wpływu;
 • termin zapisów: do 10.06.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

Learn ChatGPT – 2024

 • Czy chcesz dowiedzieć się, jak stosować ChatGPT pracy i życiu prywatnym? Nauczysz się m.in. jak tworzyć treści SEO, prezentacje oraz jak usprawnić codzienne czynności. Wybierz jedno ze szkoleń i otrzymaj do niego dostęp na zawsze;
 • termin zapisów: do 11.06.2024 r.;
 • formularz aplikacyjny.

Szkolenie online „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na dwudniowe szkolenie online pn. „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 11–12.04.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Szkolenie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztat stacjonarny „eNotices2 w praktyce”

Politechnika Gdańska we współpracy z Open Nexus zaprasza na warsztat stacjonarny dotyczący aplikacji eNotices2. To okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę u umiejętności w systemie eNotice2, ważnym narzędziu w procesie zamówień publicznych.

Informacje dla uczestników:

 • termin i miejsce: 18.04.2024 r., godz. 10.00–13.00, Auditorium Novum (budynek nr 17 na mapie kampusu);
 • prowadzący: Matusz Bartosiewicz – specjalista i praktyk;
 • uczestnicy: osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi lub zainteresowane tą tematyką;
 • tematyka warsztatu:
  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • ogłoszenie o udzielaniu zamówienia z podziałem na części,
  • ogłoszenie ex ante;
 • udział w warsztacie jest bezpłatny; ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest pobranie biletu.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 15/2024 z 28.03.2024 r. w sprawie:
określenia stawek wynagrodzeń w postępowaniach awansowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 16/2024 z 25.03.2024 r. w sprawie:
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 17/2024 z 25.03.2024 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 18/2024 z 25.03.2024 r. w sprawie:
ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025

Komunikaty

Uczelniany Turniej Scrabble w wersji belgijskiej

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej serdecznie zapraszamy do udziału w Uczelnianym Turnieju Scrabble w wersji belgijskiej, który odbędzie się 19.04.2024 r. o godz. 11.00 w holu Gmachu Głównego przed Biblioteką PG. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów w ramach 40-lecia Wydziału.

Tzw. Belgijka polega na tym, że wszyscy uczestnicy, posiadając na stojaku identyczny zestaw liter, starają się jednocześnie znaleźć najwyżej punktowany ruch. Po każdym ruchu sprawdza się, który z graczy wymyślił najdroższy ruch (wartość punktowa), a następnie układa się ten ruch na planszy. Gracze natomiast otrzymują tyle punktów, ile wart był wymyślony przez nich ruch. Na stojak dolosowuje się brakującą liczbę liter i ponawia procedurę wyboru ruchu. Gra kończy się, gdy wyczerpią się wszystkie litery z woreczka, lub gdy nikt nie potrafi wymyślić ruchu, który można wyłożyć na planszę. Zwycięzcą zostaje ta osoba, która podczas całej gry zgromadziła najwięcej punktów.

Informacje dla uczestników:

 • formularz zgłoszeniowy (przewidywana liczba uczestników: 40; w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy oraz studenci WFTiMS);
 • uczestnicy będą grać w parach, w które dobiorą się sami;
 • turniej będzie składał się z trzech rund (z ok. 10-minutowymi przerwami), z których każda potrwa około godziny; jedna runda będzie składała się z 10 ruchów;
 • uczestnicy proszeni są o przybycie co najmniej 30 minut wcześniej przed rozpoczęciem turnieju; uczestnikom zostaną szczegółowo omówione zasady gry;
 • osoba do kontaktu: mgr Przemysław Rakowski, e-mail przemyslaw.rakowski@pg.edu.pl.

Kalendarium

6 kwietnia 00.00–23.59
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_315/file1.pdf

I Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy absolwentów, pracowników i studentów PG do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się 6 kwietnia br. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://pg.edu.pl/wydarzenia/18711-i-turniej-brydza-sportowego-o-puchar-rektora-pg

I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się Gmachu Głównym PG.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://forms.pg.edu.pl/01HPM2Z987RTAR3TWQMD33M6SS

II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się w Hali Sportowej MRKS Gdańsk (ul. Meissnera 1). Zapisy do 11.04.2024.
17 kwietnia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

FRIS w dydaktyce – rozpoznawanie stylów myślenia i działania

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „FRIS w dydaktyce - rozpoznawanie stylów myślenia i działania” (17.04.2024, środa) Prowadzi: Joanna Czerska
17 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej