Nr 318/28 marca 2024

Życzenia świąteczne

Z życia uczelni

Wzrastaj z PG – gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024

Od lewej: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich, dr inż. Wojciech Władziński, dyrektor Technikum nr 4 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku, Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska. Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
 
Na Politechnice Gdańskiej już po raz kolejny odbyła się wojewódzka gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 – dorocznego zestawienia najlepszych liceów i techników w naszym regionie. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kompetencji STOS. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Gala odbywała się podczas Ogólnopolskiego Dnia Otwartego na uczelni.

Prorektorka Barbara Wikieł przedstawiła inicjatywy, które Politechnika Gdańska tworzy z myślą o uczniach szkół średnich, m.in. Politechnikę Talentów, i ogłoszony właśnie, nowy konkurs stypendialny Stypendium Talentów.

Goście mogli też wysłuchać krótkiego wykładu pt. „Jak diament w wodę”, który zaprezentowali prof. Sylwia Fudala-Książek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prof. Robert Bogdanowicz z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Zwieńczeniem gali było wręczenie nagród dyrektorom 10 najlepszych liceów ogólnokształcących oraz 10 najlepszych techników w województwie pomorskim.

Najlepsze pomorskie licea:

 1. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
 2. V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku,
 3. Gdańskie Liceum Autonomiczne.

Najlepsze pomorskie technika:

 1. Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
 2. Technikum (ZSI) w Słupsku,
 3. Technikum nr 2 (ZSZiO) w Kartuzach.

Na stronie internetowej Perspektyw można znaleźć pełne zestawienie najlepszych liceów i pełne zestawienie najlepszych techników w województwie pomorskim.

Po uroczystości przedstawiciele najlepszych szkół zasadzili Drzewa Talentów na kampusie, dedykowane ich szkole.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stornie internetowej PG w Aktualnościach.  

Uczniowie w pierwszy dzień wiosny wybrali Politechnikę Gdańską

Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
 

Podczas ogólnopolskiego dnia otwartego na Politechnice Gdańskiej, który odbył się 21.03.2024 r. uczniowie ze szkół średnich mogli poznać ofertę edukacyjną PG, a także wziąć udział w wykładach, pokazach, warsztatach i grze terenowej.

W miasteczku namiotowym na uczestników czekali przedstawiciele ośmiu wydziałów, a także Centrum Rekrutacji, Centrum Sportu Akademickiego, Centrum Języków Obcych, Centrum Nowoczesnej Edukacji, Centrum Matematyki oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Dziedzińce im. Daniela Fahrenheita oraz Jana Heweliusza zajęła FOKA, czyli Forum Organizacji i Kół Akademickich. Studenci prezentowali swoje inicjatywy i opowiadali młodszym kolegom o możliwościach, jakie daje uczestnictwo w kołach naukowych podczas studiów.

Odbywały się wycieczki z przewodnikiem po zabytkowej części kampusu, a chętni mogli wziąć udział w grze terenowej z nagrodami, przygotowanej przez Samorząd Studentów PG.

W Auli w Gmachu Głównym naukowcy przygotowali dla młodzieży krótkie wykłady dotyczące różnych dziedzin nauki.

Poza wydarzeniami ogólnouczelnianymi, każdy z ośmiu wydziałów czekał na uczniów z bardzo różnorodną ofertą przygotowaną przez naukowców i studentów. Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria, spotkać się z wykładowcami, zdobyć informacje o specyfice studiów na danym kierunku czy porozmawiać ze studentami. Z kolei nauczyciele, którzy odwiedzili uczelnię wraz ze swoimi uczniami, mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących używania sztucznej inteligencji w szkole

Wszystkie wykłady były transmitowane na politechnicznym kanale YouTube, a w godzinach popołudniowych można było, po wcześniejszej rejestracji wziąć udział w wydarzeniach online zaplanowanych przez wydziały.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, a wszystkim organizatorom za cały wysiłek włożony w przygotowanie tego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dniu otwartemu już po raz kolejny towarzyszyła wojewódzka gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 – dorocznego zestawienia najlepszych liceów i techników w naszym regionie. Uroczystość odbyła się w Centrum Kompetencji STOS.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20.03.2024 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia recenzji przygotowanej przez prof. Bożenę Zabiegałę w postępowaniu o nadanie prof. Lidii Morawskiej tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej;
 • ustalenia składu Senatu PG na kadencję 2024–2028;
 • wyrażenia opinii dotyczącej liczebności rad dyscyplin naukowych oraz rad dziedzin naukowych na kadencję 2024–2028;
 • ustalenia programu studiów dla nowo utworzonego międzywydziałowego kierunku Technologie Przemysłu 5.0 prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Chmurowa platforma (CAISE) do wytwarzania uniwersalnych usług inteligentnych dla różnych obszarów zastosowań akronim CAISE oraz Automatyczne tworzenie warstw hydro-meteorologicznych w standardzie S-100 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji akronim HM100.

Oliwia Hauchszulz, przewodnicząca SSPG przedstawiła informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Wykorzystanie centrów barwnych w nanodiamentach. Praca doktorska Macieja Głowackiego

Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

Maciej Głowacki, kolejny absolwent Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, rozprawę doktorską napisał w języku angielskim, w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne(AEEiTK).

Praca pt. „Opracowanie nowoczesnych, optoelektronicznych struktur sensorycznych wykorzystujących centra barwne w nanodiamentach i ich interakcje z analitami” („Development of novel optoelectronic sensory structures utilising colour centres in nanodiamonds and their interactions with analytes”) została przygotowana pod kierunkiem prof. Roberta Bogdanowicza w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na WETI. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Mateusz Ficek.

Naukowiec badał cząstki o zmodyfikowanej powierzchni pod konkretne zastosowania. Jednym z rezultatów tych badań jest uzyskanie takich cząsteczek diamentu, które są bardzo stabilne w środowiskach o skrajnie różnym pH, jednocześnie mając na tyle silną fluorescencję, że są tam wykrywalne optycznie.

Obecnie Maciej Głowacki czeka na obronę pracy doktorskiej, która planowana jest na kwiecień. W nowym roku akademickim rozpoczyna staż podoktorski na Uniwersytecie w Stuttgarcie, na Wydziale Chemii, gdzie będzie kontynuował pracę naukową w tematyce zastosowań nanodiamentów.

Budynek wspierający biorytm użytkowników – studencki projekt najlepszy w konkursie PLEA

Jan Momot i Mateusz Płudowski, studenci Wydziału Architektury PG zdobyli I miejsce w międzynarodowym konkursie PLEA Sustainability & Resilience Student Design Competition 2024. Ich projekt, zrealizowany w ramach przedmiotu obieralnego „Daylight in Architecture” pod kierunkiem dr inż. Natalii Sokół, został wyróżniony w kategorii „Skala definicji” (budynek lub zamknięta przestrzeń publiczna).

Podczas pracy projektowej autorzy projektu „Circadian retreat house in Bieszczady” analizowali, w jaki sposób zaprojektować formę budynku, aby ograniczyć zużycie oświetlenia elektrycznego na rzecz oświetlenia dziennego, które wpływa na prawidłowe funkcjonowanie rytmów okołodobowych użytkowników. Zastosowane podejście, charakteryzujące się wrażliwością projektową na potrzeby użytkowników oraz rozwiązaniami efektywnymi biologicznie, nie tylko wyróżniło się spośród innych zgłoszeń, ale również zaprezentowało zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności studentów w dziedzinie zrównoważonej architektury.

Studenci nie tylko wykazali się innowacyjnym podejściem do wykorzystania światła naturalnego, ale także podkreśli rolę, jaką innowacyjna architektura może odgrywać w tworzeniu przyjaznych i zrównoważonych środowisk do życia i odpoczynku.

„Sztuczna inteligencja w kosmosie i na morzu” – konferencja na Politechnice Gdańskiej

Dn. 25.04.2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja pt. „Sztuczna inteligencja w kosmosie i na morzu”. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy naukowców, praktyków i studentów.

Organizatorzy wydarzenia:

 • Komisja Nauk Kosmicznych PAN Oddział w Gdańsku,
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny oraz
 • Politechnika Gdańska (gospodarz konferencji).

Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde. Konferencji będzie przewodniczył prof. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN Oddział Gdańsk.

Konferencja będzie poświęcona omówieniu stanu badań i aplikacji w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji w rozwiązaniach technologicznych i aplikacjach kosmicznych i morskich.

Informacje dla uczestników:

 • program konferencji;
 • wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Sali Senatu PG i online na platformie Teams (wymagana rejestracja);
 • autorzy wystąpień proszeni są o przygotowanie prezentacji w języku angielskim;
 • konferencja będzie prowadzona w języku polskim;
 • informacji udzielają: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. Mirosław K. Gerigk, gerigk@pg.edu.pl, zastępca przewodniczącego – dr inż. Marek Chodnicki, marek.chodnicki@pg.edu.pl.

Konferencja została objęta patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Poznaj możliwości symulacji komputerowych w nauce i przemyśle

Analizy numeryczne zyskują coraz większe znaczenie w procesie projektowym, a ich wykorzystanie otwiera nowe możliwości w różnych dziedzinach. Symulacje komputerowe przyczyniają się do usprawnienia procesu projektowego, zmniejszenia kosztów oraz skrócenia czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek. Pozwalają także na lepsze zrozumienie złożonych zjawisk i procesów oraz skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji.

ANSYS i MEsco zapraszają studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej na seminarium dotyczące zastosowania symulacji komputerowych w przemyśle i nauce. Spotkanie odbędzie się 16.04.2024 r. (wtorek) w sali 300 w Gmachu Głównym PG. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

W programie wydarzenia m.in. ANSYS Academic Roadshow, czyli krótki wykład o tym, czym jest symulacja i jakie możliwości oferuje obecnie w zakresie technologicznym, a także licencje akademickie w pytaniach i odpowiedziach.

Uczestnicy przejdą także przez prostą analizę w oprogramowaniu ANSYS. W tym celu organizatorzy zachęcają do pobrania darmowej wersji oprogramowania.

Webinarium – MSCA Postdoctoral Fellowships: the Path to an Excellent Career

Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) z Polski, Litwy i Łotwy zaprasza na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 webinar pn. „MSCA Postdoctoral Fellowships: The Path to an Excellent Career”:

 • data: 11.04.2024 r., godz. 9.30–11.30,
 • forma: online na platformie MSTeams,
 • język wydarzenia: angielski,
 • rejestracja do 10.04.2024 r. do godz. 15.30 (CET).

Spotkanie dedykowane jest naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024. Poruszane będą kwestie zasad konkursu oraz przedstawieni zostaną naukowcy, którzy już otrzymali finansowanie swojego projektu w ramach MSCA PF.

Istotą działania MSCA są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszcząca w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Rozpoczęła się 24. edycja programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jego celem jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Wnioski można składać do 5.05.2024 r.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

W odróżnieniu do innych projektów grantowych środki otrzymane w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt badawczy, zadbać o wypoczynek, a badaczki matki mogą np. sfinansować koszty opieki nad dziećmi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej PG w Aktualnościach

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dn. 19.04.2024 r. o godz. 9.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Matelskiego pt. „Analiza i badania transformatora hybrydowego z przekształtnikiem AC/DC/AC współdziałającym z przełącznikiem zaczepów”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, promotorem pomocniczym jest dr hab. inż. Jarosław Łuszcz, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 17.04.2024 r.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki PG.

Kształcenie i dydaktyka

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na PG

photo

Dnia 8.04.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, które poświęcone będzie procesowi rekrutacji do Szkoły na rok akademicki 2024/2025.

Spotkanie odbędzie się online i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zachęcamy wszystkich pracowników do podzielenia się tą informacją ze studentami ostatniego roku studiów magisterskich.

Więcej informacji podano na stronie Szkoły Doktorskiej: PL / EN.

Innowacje i przedsiębiorczość

Zespoły startupowe z GTS2 zaprezentowały publicznie swoje pomysły na biznes

7 zespołów startupowych zaprezentowało swoje projekty wypracowywane w programie Startup School One przed publicznością zgromadzoną w Auditorium Novum PG oraz online podczas Demo Day 4. edycji programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, organizowanego przez Gdańsk Tech Startup School (GTS2).

Wydarzenie odbyło się 21 marca 2024 r. na Politechnice Gdańskiej, równolegle było transmitowane online. Zespoły startupowe miały za zadanie w ciągu 5 minut zaprezentować na scenie swoje projekty, nad którymi pracowały przez ostatnie 3 miesiące, pod okiem doświadczonych trenerów i mentorów biznesowych. Następnie każdy z zespołów przez kilka minut odpowiadał na pytania jury oraz publiczności.

W tej edycji Demo Day pojawiły się dwa nowe elementy: 3-osobowe Jury zadające zespołom pytania po każdej z prezentacji oraz nagroda finansowa sponsorowana przez Politechniczny Klub Biznesu PKB+; jeden z zespołów otrzymał również specjalne wyróżnienie.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Gdańsk Tech Startup School.

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca

Dn. 4.04.2024 r. Centrum Transferu Technologii PG zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na konsultacje, które odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

CTT zaprasza osoby, które są zainteresowane pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) – e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Wyniki naboru do 5. edycji programu Startup School One

Do 5. edycji programu warsztatowo-szkoleniowego Startup School One „Sprawdź swój pomysł” prowadzonego przez Gdańsk Tech Startup School (GTS2) zakwalifikowało się 30 uczestników, zrzeszonych w 16 zespołach.

Członkowie zespołów pochodzą z 6 różnych wydziałów PG oraz studenci pozostałych Uczelni Fahrenheita: UG oraz GUMedu.

Po zakończonym cyklu szkoleniowym zespoły zaprezentują publicznie swoje projekty podczas letniej edycji wydarzenia Demo Day, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 28.06.2024 r.

– Warto podkreślić fakt, że projekty zgłaszane do programów GTS2 są na coraz wyższym poziomie zaawansowania; w tej edycji programu spora część zespołów ma charakter deep techowy. Cieszy nas też obecność w zespołach osób z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy już dzisiaj na czerwcowy Demo Day, by przyjrzeć się efektom ich pracy w programie – komentuje kierownik Projektu Gdańsk Tech Startup School na PG Robert Bajko.

Zajęcia dla uczestników 5. edycji programu poprowadzi nowy zespół trenerów z firmy Rebels Valley. Firma jest jednym z europejskich liderów kształtujących ekosystem innowacyjny (według raportu Financial Times i Statisty), wykorzystując synergię korporacji, startupów i środowiska akademickiego do budowania realnych wzrostów wartości swoich klientów.

Dodatkowe informacje na temat uczestników programu Startup School One znajdują się na stronie GTS2 w zakładce Zespoły.

Umiędzynarodowienie

Rozpoczyna się nabór na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Politechnika Gdańska otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+. W związku z tym Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników do składania wniosków o wyjazdy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.04.2024 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zrównoważony rozwój

Dołącz, rywalizuj, wygrywaj! 3. edycja kampanii

Gotowi na wyjątkową przygodę na dwóch kółkach? W najbliższy wtorek, 2.04.2024 r. rozpoczyna się 3. edycja kampanii „Rowerem na Uczelnię” skierowana do wszystkich studentów, pracowników i doktorantów PG.

Dołącz do rowerowej społeczności PG, rywalizuj z innymi uczestnikami, zmieniaj nawyki transportowe na lepsze i zdobywaj nagrody.

Szczegóły 3. edycji kampanii Rowerem na Uczelnię znajdują się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Atom, implanty i dzień otwarty na PG

W dn. 18–24.03.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 670 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Ogólnopolski Dzień Otwarty PG

Kalendarzową wiosnę na Ogólnopolskim Dniu Otwartym PG wspólnie witali uczniowie ze szkół średnich z Pomorza i spoza naszego województwa. Uczestnicy mogli nie tylko poznać ofertę edukacyjną uczelni, ale także wziąć udział w wykładach, pokazach, warsztatach czy grze terenowej. Tego dnia Politechnika Gdańska była też gospodarzem gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

O wydarzeniu informowali m.in.:

Trójmiasto.pl TVP Gdańsk Radio Gdańsk Radio Kaszebe Perspektywy Uczelnie.info Pomorski Urząd Wojewódzki Gdynia.pl

O wydarzeniu pisało również wiele szkół, które brały w nim udział, w tym dwie zwycięskie w Pomorskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.

III LO w Gdyni Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

Dr inż. Marcin Wekwejt gościem Radia Gdańsk

O implantach i inżynierii biomateriałowej rozmawiali w minioną środę, 20 marca, redaktor Joanna Matuszewska z Radia Gdańsk oraz dr inż. Marcin Wekwejt z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – laureat stypendium programu im. Bekkera oraz nagrody im. Jana Uphagena. Naukowiec PG gościł w audycji „Radiowo-Naukowo”. Rozmowy posłuchać można na radiogdansk.pl. 

Radio Gdańsk

W Gdańsku o energii atomowej

W minionym tygodniu w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja Baltic Nuclear Energy Forum. Wydarzenie zgromadziło m.in. szerokie grono przedstawicieli świata nauki, ekspertów w zakresie energii atomowej i fizyki jądrowej. Głos zabrał również prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, występujący jako przedstawiciel Uczelni Fahrenheita, współorganizatora konferencji. W gronie prelegentów znalazł się z kolei dr inż. Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej na PG.

Trójmiasto.pl Gospodarka Morska Cire.pl zielonagospodarka.pl kierunekenergetyka.pl

Prof. Piotr Lorens na łamach „Architektura i Biznes”

O kreowaniu dobrej polityki przestrzennej w mieście i wyzwaniach przed jakimi stają architekci miast rozmawiali na łamach magazynu „Architektura i Biznes” prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury PG oraz Janusz Sepioł, architekt Miasta Rzeszowa.

Architektura i Biznes

Qra – modele językowe oparte w pełni na języku polskim

W poprzednich tygodniach informowaliśmy już o mediach wzmiankujących na temat sukcesu PG i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). Współpraca instytucji pozwoliła na opracowanie polskojęzycznych generatywnych neuronowych modeli językowych na bazie terabajta danych tekstowych wyłącznie w języku polskim. O osiągnięciu informują kolejne media. Tym razem są to:

Polskie Radio „Trójka” Trójmiasto.pl

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 12/2024 z 18.03.2024 r. w sprawie:
powołania Kapituły Konkursu o „Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej” na kadencję 2020–2024

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 13/2024 z 18.03.2024 r. w sprawie:
zmiany w składzie Komisji Oceniającej wnioski dotyczące realizacji indywidualnych studiów badawczych (ISB) oraz w programie RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 15/2024 z 18.03.2024 r. w sprawie:
utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim Technologie Przemysłu 5.0 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Komunikaty

Centrum Współpracy Międzynarodowej przypomina o konkursie Content Master Challenge

Centrum Współpracy Międzynarodowej przypomina o II edycji konkursu Content Master Challenge na najbardziej nośne publikacje w mediach społecznościowych. Udział w konkursie może wziąć każda osoba związana z Politechniką Gdańską (student, pracownik, absolwent, naukowiec, entuzjasta).

Uczestnicy mogą zgłaszać filmy/zdjęcia dotyczące biblioteki, akademika lub miejsca pracy w terminie do 31.03.2024 r.

W konkursie przewidziano nagrody:

 • zestaw Lego NEOM McLaren Extreme E Race Car,
 • wejściówki na koncert Natalii Przybysz w Starym Maneżu,
 • majowy wyjazd do OWPG Czarlina

Więcej informacji można znaleźć na stronie CWM.

I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG

Z okazji obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej odbędzie się I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Absolwentów PG,
 • Centrum Sportu Akademickiego PG,
 • Pomorski Oddział Polskiego Związku Brydża Sportowego

serdecznie zapraszają do udziału w Turnieju wszystkich zainteresowanych studentów, absolwentów oraz pracowników PG.

Informacje dla uczestników:

 • termin i miejsce: 13.04.2024 r. w godz. 10.00–16.00, Gmach Główny PG, hol przed Aulą (poziom 300);
 • zawody zostaną rozegrane w formule turnieju par;
 • zgłoszenia udziału należy wysyłać na adres: robkrawc@pg.edu.pl;
 • dodatkowych informacji udzielają: Georgis Bogdanis, e-mail: georgis@bogdanis.pl, Robert Krawczyk, e-mail: robkrawc@pg.edu.pl.

II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora PG

Z okazji obchodów 120-lecia istnienia Politechniki Gdańskiej odbędzie się II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora PG.

Organizatorzy – Stowarzyszenie Absolwentów PG i Samorząd Studentów PG serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału.

Informacje dla uczestników:

 • termin i miejsce: 13.04.2024 r., godz. 10.00; Hala Sportowa MRKS Gdańsk, ul. Meissnera 1 w Gdańsku;
 • turniej zostanie przeprowadzony w formule singlowej, z podziałem na kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn;
 • organizatorzy zapewniają profesjonalne sędziowanie oraz sprzyjające warunki do rywalizacji;
 • formularz zgłoszeniowy; zgłoszenia przyjmowane są do 7.04.2024 r.;
 • dodatkowych informacji udziela: Andrzej Gawrychowski, e-mail: gawrychowski@pg.edu.pl.

Kalendarium

6 kwietnia 00.00–23.59
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_315/file1.pdf

I Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy absolwentów, pracowników i studentów PG do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się 6 kwietnia br. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://forms.pg.edu.pl/01HPM2Z987RTAR3TWQMD33M6SS

II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się w Hali Sportowej MRKS Gdańsk (ul. Meissnera 1). Zapisy do 11.04.2024.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://pg.edu.pl/wydarzenia/18711-i-turniej-brydza-sportowego-o-puchar-rektora-pg

I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się Gmachu Głównym PG.
17 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej