Nr 311/8 lutego 2024

Nauka

Zastąpią ubytki kości i przyspieszą ich regenerację. Nowe funkcjonalne cementy kostne

Obecna grupa badawcza w ramach projektu Plutonium w Laboratorium Biomateriałów i Biokompozytów w Centrum Nanotechnologii B. Od lewej: Magdalena Górecka, Maryia Khamenka, dr inż. Marcin Wekwejt, kierownik projektu, mgr inż. Monika Wojtala, Alma Melnyk, inż. Klaudia Piwko. Fot. Bartosz Bańka / Politechnika Gdańska
 

Wstrzykiwalne, bardziej skuteczne i aktywnie wspomagające odbudowę tkanek cementy kostne są opracowywane przez zespół naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej. Wynalazki, które mają znaleźć szerokie zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej, zgłoszono już do ochrony patentowej. Teraz badacze pracują nad kolejnymi ulepszeniami otrzymywanych cementów pod kątem ich innowacyjności.

Badania nad ceramicznym cementem kostnym, który stanowi główny komponent przyszłych biomateriałów prowadzone są w ramach dwóch projektów:

 • „Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości” (program Technetium),
 • „Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego” (program Plutonium).

Zespołem badawczym kieruje dr inż. Marcin Wekwejt z Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

W prace badawcze zaangażowani są studenci z międzywydziałowego Koła Naukowego Materiały
w Medycynie
 (Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa).

Ponadto, w projekcie Plutonium w ramach współpracy międzyuczelnianej i międzywydziałowej biorą udział:

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Bisakrydyny, aktywne związki przeciwnowotworowe w hodowlach komórkowych 3D

Jolanta Kulesza, absolwentka Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, w swojej pracy doktorskiej wykorzystała sferoidy, czyli hodowle komórkowe 3D do oceny związków przeciwnowotworowych w warunkach zbliżonych do tych, które są w guzach nowotworowych.

Rozprawa doktorska pt. “Comparison of 2D and 3D culture models in the studies of the biological response induced by unsymmetrical bisacridines in cancer cells” (Porównanie modeli hodowli 2D i 3D w badaniach odpowiedzi biologicznej indukowanej przez niesymetryczne bisakrydyny w komórkach nowotworowych) została przygotowana pod kierunkiem prof. Ewy Augustin z Katedry Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym.

Wykorzystując sferoidy w swoich badaniach, doktorantka przeprowadziła szeroko zakrojone badania dotyczące odpowiedzi komórkowej indukowanej przez niesymetryczne pochodne bisakrydyny w komórkach raka płuc i raka jelita grubego, hodowanych w warunkach 3D, a także dla porównania w warunkach 2D. Dodatkowo dokonała wstępnej analizy wpływu badanych związków na populację komórek o cechach nowotworowych komórek macierzystych, które uważa się za odpowiedzialne za oporność na terapię przeciwnowotworową, progresję raka, przerzutowanie oraz nawroty choroby, w związku z czym stanowią obiecujący cel w leczeniu nowotworów.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

BE-LIGHT – rozwój diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki

BE-LIGHT to nowy europejski projekt naukowców z Politechniki Gdańskiej w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki. Projekt uzyskał wysoką ocenę w ramach konkursu HORIZON–MSCA–2022–DN, w której podkreślono znaczenie interdyscyplinarności oraz dobrze zdefiniowanych zadań badawczych w obszarze sztucznej inteligencji.

Projekt realizuje międzynarodowe konsorcjum w składzie:

 • Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania (koordynator),
 • Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Niemcy,
 • Sorbonne Université, Francja,
 • Georg August University Göttingen, Niemcy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Politechnika Gdańska,
 • University of Zurich, Szwajcaria,
 • Ocular Microsurgery Institute, Hiszpania,
 • University Medical Center Göttingen, Niemcy,
 • Fundació Sant Joan de Déu, Hiszpania.

Tematyka badawcza obejmuje:

 • rozwój metod diagnostyki w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia i chorób dna oka,
 • optyczne metody obrazowaniu serca z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych,
 • prace w zakresie powiązania modelowania biofizycznego i metod uczenia maszynowego w problemie arytmii i defibrylacja serca,
 • rozwój metod super rozdzielczości w mikroskopii i wiele innych.

Politechnika Gdańska jest reprezentowana w projekcie przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej WETI, pracami zespołu kierować będzie prof. Jacek Rumiński.

Konsorcjum zatrudni 11 młodych naukowców, którzy będę realizować prace doktorskie, finansowane ze źródeł projektu europejskiego.

Projekt (101119924 – BE-LIGHT) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS; budżet wynosi 2 525 220 Euro.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu RADIUM dla WEiA

Projekt dr. inż. Jarosława Tarnawskiego uzyskał pozytywną rekomendację merytorycznej Komisji Oceniającej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS.

Konkurs RADIUM, organizowany przez Politechnikę Gdańską, stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania III.1 (Doskonalenie systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Celem projektu o tytule „Sterowanie nieliniowe i metody optymalizacji w zastosowaniu do analizy i minimalizacji sygnatur magnetycznych opisywanych z użyciem modelu multidipolowego” jest zdobycie kompetencji naukowych w zakresie metod optymalizacji, sterowania nieliniowego, modelowania matematycznego sygnatur magnetycznych i obliczeń Komputerów Dużych Mocy.

W harmonogramie planowanych badań znajduje się zdobycie zaawansowanych kompetencji w posługiwaniu się oprogramowaniem Opera Simulia, budowanie modeli matematycznych opisujących sygnatury magnetyczne obiektów na podstawie danych syntetycznych i rzeczywistych w środowisku MATLAB, a także wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy do optymalizacji procesu pozyskiwania parametrów modelu multidipolowego.

Opracowanie dwóch artykułów naukowych potwierdzających kompetencje w zakresie badań sygnatur magnetycznych to oczekiwane efekty projektu, którego zakończenie przewidywane jest 30.09.2024 r.

Konferencja “Technology, Innovation and Growth” – zgłoszenia artykułów

W dn. 23–24.05.2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa TIG2024 (Technology, Innovation and Growth 2024). Zgromadzi ona ekonomistów, socjologów, politologów i inżynierów zajmujących się analizą powiązań technologicznych w gospodarce światowej, źródłami wzrostu gospodarczego oraz zmianami na rynkach pracy w wyniku rozwoju technologii.

Wykłady gościnne wygłoszą znakomici ekonomiści:

W czasie konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki badań prowadzonych przez zespół kierowany przez dr hab. inż. Aleksandrę Partekę, prof. PG w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji”.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania prac związanych z gospodarczą rolą innowacji i postępu technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Tematami poruszanymi podczas konferencji będą m.in.:

 • najnowsze trendy w rozwoju wiedzy technologicznej;
 • wpływ technologii cyfrowych na produktywność, wzrost gospodarczy, nierówności i rynki pracy;
 • postępy metodologiczne w kwantyfikacji postępu cyfrowego;
 • technologia/innowacje w modelach wzrostu gospodarczego.

Mile widziane będą zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne.

Informacje dla uczestników:

Pytania ws. konferencji należy kierować na adres: tigconference@zie.pg.edu.pl.

Zrównoważony rozwój

Klimat do działania: zrównoważony rozwój na co dzień

Politechnika Gdańska od kilku lat aktywnie realizuje założenia zrównoważonego rozwoju zarówno poprzez badania naukowe i edukację, jak i udział w działaniach prośrodowiskowych oraz prospołecznych. Zaangażowanie pracowników i studentów PG w działania dobre dla środowiska i klimatu pokazuje, że każdy może włączać elementy zrównoważonego rozwoju do swojej codziennej rutyny.

Zachęcamy do lektury wywiadu, który przeprowadził Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju PG z Anną Modrzejewską i Justyną Sudakowską z Działu Współpracy Międzynarodowej PG na temat działań proekologicznych, które na co dzień podejmuje ich zespół.

Wywiad dostępny jest na stronie Zrównoważonego Rozwoju.

Politechnika Gdańska w mediach

Cementy kostne rewolucją z Politechniki

W ostatnim tygodniu, czyli 29.01–4.02.2024 w Internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiły się łącznie 432 wzmianki dotyczące Politechniki Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Cementy kostne dla poprawy zdrowia

„Teraz coś dla wszystkich, którzy cierpią na osteoporozę, inne schorzenia kości czy też czują dawne złamania” – mówił red. Maciej Bąk na antenie Radia Zet zapowiadając materiał dotyczący kostnych cementów, nad którymi pracuje dr inż. Marcin Wekwejt wraz z zespołem (WIMIO). Technologia z PG ma duże szanse stać się najlepszą na rynku, bo używane obecnie cementy mają wiele wad i trudno je stabilnie łączyć z tkankami.

Materiał przygotowała również Polska Agencja Prasowa (PAP), stacja Radio ESKA i kilka portali branżowych.

Nauka w Polsce

„Elektryki” ładowane z lamp ulicznych

Redakcja głównego wydania „Wydarzeń” na Polsacie przygotowała materiał, w którym opowiada o pomyśle z Gdyni wspomagającym użytkowników samochodów elektrycznych. Ich największy problem polega na tym, że brakuje im miejsc do ich ładowania. Innowacyjne rozwiązanie proponują władze Gdyni, które dzielą się prądem z miejskich latarni, a o rosnącym rynku „elektryków” opowiada w materiale dr Jakub Chabik z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Polsat 

Niesłabnące zainteresowanie ekranoplanem z PG

Niezmiennie zainteresowaniem mediów cieszy się opracowywany na PG projekt ekranoplanu. Kolejne redakcje przygotowały w ub. tygodniu materiały na ten temat, tym razem m.in. Onet (przedruk z portalu Fabryki w Polsce), Interia, czy Spider’s Web.

Interia 

Spidersweb.pl

Ekranoplan z PG ma być pierwszą tego typu konstrukcją na świecie. Statek powstaje w ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i jego docelowym zastosowaniem będzie wsparcie morskich działań wojska na morzu.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”, które odbędą się 15.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 16.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.  

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 5/2024 z 2.02.2024 r. w sprawie: powołania Zespołu wydziałowych koordynatorów zespołowych projektów badawczych

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 6/2024 z 2.02.2024 r. w sprawie:
zmian w składzie Komisji Oceniającej w programie ARGENTUM TRIGGERING RESEARCH GRANTS powołanej w ramach Centrum BioTechMed Pismem okólnym Rektora PG nr 5/2022 z 31 stycznia 2022 r.

Komunikaty

Zmiana metody autoryzacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych

Dn. 6.02.2024 r. zmianie uległa metoda autoryzacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci PG – obecnie autoryzacja odbywa się na podstawie danych Konta Politechniki Gdańskiej (Centralny Punkt Logowania Politechniki Gdańskiej).

W związku z pracami związanymi z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego Biblioteka PG zachęca do śledzenia dalszych komunikatów na stronie internetowej. W razie wątpliwości i pytań należy kontaktować się z Wypożyczalnią: 58 347 15 00 lub wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl.

Kalendarium

8 lutego 12.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Rola nauczyciela w dobie dostępu do wiedzy i AI

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
9 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Aktywne zajęcia z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams

Celem szkolenia jest poznanie możliwości aplikacji Microsoft Teams do aktywizacji studentów i wspólna praca nad funkcjami wspomagającymi studentów w procesie uczenia się i organizacji pracy podczas zajęć oraz poza nimi.
9 lutego 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Jak systemowo wspierać nauczycieli akademickich? – rozmowa

Więcej o innych spotkaniach i szkoleniach, które będą odbywać się w każdy piątek od godz. 13.15 na platformie MS Teams, można przeczytać na stronie https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki.
12 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Jak grupę zamienić w zespół – rola integracji w pracy metodą

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
14 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Aktywny wykład i small teaching – szkolenie certyfikowane

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne i odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
16 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Aktywny wykład i small teaching

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne i odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
16 lutego 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

PBL oczami studentów i wykładowców

Więcej o innych spotkaniach i szkoleniach, które będą odbywać się w każdy piątek od godz. 13.15 na platformie MS Teams, można przeczytać na stronie https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki.
21 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Rola nauczyciela w dobie dostępu do wiedzy i AI

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne i odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
21 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej