Nr 310/1 lutego 2024

Z życia uczelni

24 tys. zł w aukcjach i zbiórkach. Wspólnie zagraliśmy dla WOŚP!

21 licytacji, zbiórki do puszek stacjonarnych na kampusie i e-skarbonki oraz niedzielne spotkanie przed hotelem Eureka w Sopocie – dzięki tym akcjom wspólnie zebraliśmy ponad 24 tys. zł, które zasilą konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Wyniki aukcji:

 • 2571 zł zapłaci osoba, która chciała spotkać się JM Rektorem przy kawie. Aukcja cieszyła się popularnością do samego końca;
 • na drugim miejscu pod względem wysokości wylicytowanej kwoty znalazły się warsztaty kuchni perskiej, które poprowadzi dr Najmeh Hassas, naukowczyni z Wydziału Architektury (1551 zł);
 • 1525 zł kosztuje natomiast wodorowy zawrót głowy, czyli warsztaty z naukowcami PG w laboratorium przy badaniu ogniw paliwowych i elektrolizerów, technologii, które zmieniają energetykę.

Wszystkie 21 licytacji zakończyło się sukcesem, żadna aukcja nie pozostała bez odzewu.

Do puszek stacjonarnych rozmieszczonych na kampusie oraz podczas niedzielnego finału przed sopockim hotelem Eureka zebraliśmy w sumie 4320 zł, natomiast w e-skarbonce znalazło się 3810 zł.

– Bardzo dziękuję wszystkim – organizatorom i darczyńcom, za zaangażowanie w 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na każdym etapie realizacji tego przedsięwzięcia – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Bardzo pomysłowe aukcje przyciągnęły wielu licytujących, niedzielne spotkanie przed Eureką zasiliło znacząco naszą zbiórkę pieniężną. Cieszę się, że jako społeczność włączamy się w działania charytatywne, które przynoszą realne efekty nam wszystkim.

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! Siema!

Nauka

Wielosensorowy system do wykrywania oraz redukcji hałasu w transporcie kolejowym

Fot. mat. WILiŚ 

Politechnika Gdańska (lider projektu), w konsorcjum z Politechniką Wrocławską, prowadzi projekt badawczy pn. „System precyzyjnego monitorowania oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko z uwzględnieniem informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych” (InfraNoise). System pomiarowo-analityczny będzie monitorować parametry ruchowe, techniczne i środowiskowe istotne dla zarządzania infrastrukturą kolejową.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Brik II, prowadzonym wspólnie przez NCBR oraz PKP PLK SA, który wspiera badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Piotr Chrostowski z Katedry Inżynierii Transportowej WILiŚ PG.

Projekt InfraNoise dotyczy niezwykle istotnego problemu związanego z ochroną środowiska, a także hałasu i drgań w obszarach zurbanizowanych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej.

W zespole badawczym pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (jednostka realizująca) oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.

Wartość projektu wynosi: 4 491 340 zł; dofinansowanie z budżetu państwa: 2 245 670 zł (50%). 

Konkurs JPIAMR IMPACT 2024

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłosiło konkurs JPIAMR IMPACT 2024 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki (Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments).

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie;
 • przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora;
 • w konkursie mogą wziąć udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii;
 • w konkursie zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na:
  • wynagrodzenia dla polskiego zespołu badawczego,
  • stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz
  • inne wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

Konkurs JPIAMR IMPACT 2024 jest dwuetapowy:

 • termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 14.03.2024 r., godz. 14.00 CET,
 • termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposal): 9.07.2024 r.,
 • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 16.07.2024 r.,
 • ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2024 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; kontakt w CZP: pm.czp@pg.edu.pl.

Konkurs CHIST-ERA Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach następujących obszarów tematycznych:

 1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS),
 2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC).

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie; kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania;
 • w konkursie CHIST-ERA Call 2023 można otrzymać środki na:
  • wynagrodzenia dla zespołu badawczego,
  • wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz
  • inne wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego;
 • Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe;
 • konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne:
  • termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 10.04.2024, 17:00 CEST,
  • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 17.04.2024;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Didactic Innovations in Academic Mathematics DIAM 2024

Centrum Matematyki zaprasza do udziału w I Konferencji – Innowacje dydaktyczne w matematyce akademickiej / Didactic Innovations in Academic Mathematics (DIAM), która odbędzie się 24.06.2024 r. w Centrum Matematyki PG (budynek nr 18 na mapie kampusu).

Cele Konferencji:

 • wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z dydaktyką matematyki na poziomie akademickim oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie;
 • stworzenie okazji do konsolidacji środowiska akademickiego zaangażowanego w edukację matematyczną i umożliwienie rozwoju badań naukowych w tym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z matematyki i przedmiotów wykorzystujących wiedzę matematyczną oraz psychologów, pedagogów i neurobiologów pracujących na uniwersytetach, uniwersytetach medycznych, morskich, uczelniach technicznych, ekonomicznych, rolniczych, pedagogicznych, resortu obrony narodowej itp.

W ramach konferencji można zgłosić wystąpienie, artykuł, plakat, warsztat. Planowany jest również panel dyskusyjny. Zapraszamy do zgłaszania tematów, które wzbudzają zainteresowanie oraz pytań związanych z edukacją matematyczną, które nurtują uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konferencji znajdują się na stronie http://cm.pg.edu.pl/diam2024.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 16.02.2024 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Laury Banaszkiewicz pt. „Analityka związków z grupy benzodiazepin i podobnie działających w toksykologii klinicznej i sądowej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik; promotorem pomocniczym jest dr inż. Mateusz Woźniak.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 9.02.2024.

Dn. 23.02.2024 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Jolanty Kuleszy pt. „Comparison of 2D and 3D culture models in the studies of the biological response induced by unsymmetrical bisacridines in cancer cells”. Promotorem pracy jest dr hab. Ewa Augustin, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 16.02.2024.

Dn. 1.03.2024 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Dulko pt. „Application of human bile salts for in vitro digestion models”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 23.02.2024.

Dn. 8.03.2024 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Malwiny Momotko pt. „Badania nad zastosowaniem cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents, DESs) jako faz stacjonarnych do chromatografii gazowej”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Justyna Łuczak.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 1.03.2024.

Umiędzynarodowienie

Dodatkowe Stypendia Santander dla studentów na wyjazdy na Erasmusa

W ramach programu realizowanego przez Santander 20 studentów Politechniki Gdańskiej może ubiegać się o dodatkowe stypendium w wysokości 2,5 tys. zł na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. Student, który uzyska stypendium będzie mógł liczyć zarówno na dofinansowanie Programu Erasmus+, jak i Stypendium Santander.

O stypendium może starać się każdy student, który planuje wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować średnia ocen z całego roku akademickiego 2022/2023.

Nabór wniosków potrwa do 19.04.2024; lista stypendystów zostanie ogłoszona do 14.06.2024 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Komunikat ws. zawieszenia przyjmowania wniosków pracowników w programie Erasmus+

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami w ramach programu Erasmus+ z dniem 1.02.2024 r. składanie wniosków przez pracowników zostaje zawieszone do odwołania. Jednocześnie Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że uczelnia już podjęła kroki w celu pozyskania dodatkowych środków na mobilności.

Pracownicy, którzy złożyli wnioski, ale jeszcze nie otrzymali zgody na wyjazd, zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformowani, czy ich wnioski będą dalej procedowane.

Maria Doerffer, koordynator uczelniany programu Erasmus+: Wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ cieszą się ogromną, niespotykaną nigdy wcześniej popularnością wśród pracowników Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, że nasi pracownicy przykładają tak dużą wagę do rozwoju swoich kompetencji zawodowych, tym niemniej przyrost liczby zgłaszanych wyjazdów jest obecnie tak gwałtowny, że uczelnia musiała podjąć decyzję o zawieszeniu możliwości składania kolejnych wniosków o wyjazdy.

Uczelnia zaaplikowała o dodatkowe dofinansowanie wyjazdów w ramach programu Erasmus+, przygotowuje też wniosek o dofinansowanie na następny rok akademicki, jednak dopóki kolejne środki nie będą dostępne, możliwość wnioskowania o wyjazdy pozostanie zawieszona.

Wyjazdy dla studentów w ramach programu Erasmus+ są realizowane jak dotąd.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej – erasmus@pg.edu.pl.

Współpraca

Ogólnopolski Konkurs „Wygraj indeks WEiA”

Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Wygraj indeks WEiA”. Patronami honorowymi konkursu są: dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG oraz prezes Fundacji Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Informacje dla uczestników:

 • cel konkursu – popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów technicznych;
 • uczestnicy – uczniowie ostatnich klas (ostatniej i przedostatniej klasy) wszystkich szkół średnich z terenu Polski;
 • laureaci mogą ubiegać się o przyjęcie na jeden z kierunków prowadzonych przez WEiA: elektrotechnika lub automatyka, robotyka i systemy sterowania lub technologie wodorowe i elektromobilność na zasadach obowiązujących laureatów konkursów i olimpiad, w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.

Harmonogram konkursu:

 • 9.03.2024, godz. 13.00 – I etap konkursu (tryb zdalny) – weryfikacja wiedzy technicznej uczestników z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki (test wielokrotnego wyboru);
 • 15.03.2024 – ogłoszenie wyników I etapu i listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu, publikacja zadania konkursowego (wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego);
 • 15.04–20.05.2024 – termin nadsyłania projektów stanowisk laboratoryjnych; najlepiej ocenione projekty zostaną zakwalifikowane do prezentacji przed Komisją Konkursową, która wyłoni laureatów;
 • 27.05.2024 – powiadomienie uczestników II etapu o zakwalifikowaniu się do prezentacji;
 • 3–7.06.2024 – prezentacje (przed Komisją Konkursową lub zdalne);
 • 14.06.2024 – ogłoszenie wyników Konkursu.

Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie internetowej WEiA

Politechnika Gdańska w mediach

Kawitacja, ekranoplan i WOŚP

W ostatnim tygodniu, czyli 22–28.01.2024 r. w Internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 919 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.
Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Zjawisko kawitacji pomaga oczyszczać ścieki

Prowadzone przez prof. Grzegorza Boczkaja (WILiŚ) i jego zespół badania mają pomóc w wykorzystaniu zjawiska kawitacji w procesie oczyszczania ścieków. Materiał o projekcie badawczym z PG ukazał się najpierw w programie „Czysta Polska” na antenie Polsat News (materiał od 10 min. 10 sek.), a następnie na portalu Interia.pl.

Czysta Polska 

Interia.pl 

Technologiczne aukcje WOŚP

Magazyn „Komputer Świat” opracował zestawienie najciekawszych aukcji technologicznych przygotowanych z okazji WOŚP 2024. Wśród nich znalazła się aukcja studentów z Astrofizycznego Koła Naukowego PG i Koła Naukowego SimLE PG, którzy w maju ub. roku wysłali do stratosfery nasiona rośliny o nazwie Paulownia ShanTong. Te same nasiona były teraz przedmiotem aukcji pt. „Posadź w domu kosmiczną roślinę”, w której najwyższa oferta wynosiła w poniedziałkowy poranek 535 zł.

Komputer Świat 

Ekranoplan z Politechniki

Na PG prowadzone są prace nad konstrukcją ekranoplanu, który ma być pierwszą tego typu konstrukcją na świecie. Statek powstaje w ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i jego docelowym zastosowaniem będzie wsparcie morskich działań wojska na morzu.

Informacja o projekcie już kolejny tydzień znajduje uznanie w oczach polskich mediów, a materiał z udziałem kierownika projektu prof. Mirosława Gerigka opublikowała także „Panorama Flesz” na TVP2 (program ten nie jest powielany w Internecie).

Nauka w Polsce

Biznes.info 

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 8.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 9.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 3/2024 z 24.01.2024 r. w sprawie:
zmiany składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024–2028 na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 4/2024 z 29.01.2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w Konkursie „Zbuduj Maszynę Goldberga”

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 7/2024 z 25.01.2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 8/2024 z 29.01.2024 r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu Konkursu Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

Biblioteka PG: zmiany związane z uruchomieniem nowego systemu bibliotecznego

Dn. 6.02.2024 r. zostanie uruchomiony nowy system biblioteczny ALMA z wbudowaną multiwyszukiwarką Primo, który zastąpi dotychczasowe oprogramowanie VTLS/Virtua.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu zmianie ulegnie interfejs katalogu bibliotecznego (wyszukiwanie, zamawianie, obsługa konta bibliotecznego). Konto biblioteczne zostanie automatycznie zintegrowane z kontem Politechniki Gdańskiej – umożliwi to logowanie do czytelniczego konta za pomocą dotychczasowych danych logowania do konta PG.

W dn. 1–11.02.2024 r. nie będzie możliwości zamawiania, wypożyczenia oraz zwrotu książek, użytkownicy będą mogli natomiast skorzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach (obowiązują zmienione godziny otwarcia). Terminy zwrotu przypadające w tym okresie zostaną przesunięte na 19.02.2024 r.

Zmianie ulegnie treść materiałów szkoleniowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – aby uzyskać zaliczenie semestru zimowego, należy ukończyć kurs online w terminie do 4.02.2024 r. Szkolenie dostępne jest na platformie eNauczanie.

W terminie 20.01–30.04.2024 r. obowiązywać będzie ABOLICJA. Każdy użytkownik, który do 30.04.2024 r. zwróci przetrzymane książki, uniknie konieczności uiszczenia regulaminowej opłaty. Ponadto anulowaniu ulegną zaległe opłaty za przetrzymanie zbiorów, w wypadku gdy książki są już oddane.

Biblioteka PG zachęca do śledzenia na swej stronie informacji o dalszych etapach wdrożenia, zaś w razie wątpliwości i pytań zaprasza do kontaktu z Wypożyczalnią: 58 347 15 00 lub wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl.

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (styczeń 2024)

Centrum Usług Informatycznych przedstawia podsumowanie zmian wprowadzonych w grudniu 2023 r. w systemach informatycznych PG:

 • Projekt Badawczy – wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na umożliwieniu studentowi, doktorantowi, nauczycielowi lub klientowi zewnętrznemu (przedstawicielowi firmy) zgłaszania tematów wstępnych projektów badawczych, które następnie będą realizowane przez grupy studentów w ramach przedmiotu;
 • Dziekanat – dodano nowe wzory dyplomów ukończenia studiów; 
 • Dziekanat – opublikowano szczegółową instrukcję obsługi eDziekanatu.

Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie CUI.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (58 348 63 37).

Kalendarium

1 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Nowe możliwości Microsoft 365 – szkolenie certyfikowane

Celem szkolenia jest poznanie możliwości, do jakich mamy dostęp w ramach Microsoft 365 i wspólna praca nad funkcjami wspomagającymi studentów w procesie uczenia się i organizacji pracy podczas zajęć oraz poza nimi.
7 lutego 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Motywacja nauczyciela akademickiego

Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie są teorie motywacji, jak może wyglądać praca z automotywacją studenta i motywująca komunikacja.
8 lutego 12.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Rola nauczyciela w dobie dostępu do wiedzy i AI

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
9 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Aktywne zajęcia z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams

Celem szkolenia jest poznanie możliwości aplikacji Microsoft Teams do aktywizacji studentów i wspólna praca nad funkcjami wspomagającymi studentów w procesie uczenia się i organizacji pracy podczas zajęć oraz poza nimi.
12 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Jak grupę zamienić w zespół – rola integracji w pracy metodą

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.