Nr 31/16 marca 2017

Z życia uczelni

Spotkanie Konwentu PG

20.03.2017 r. w Sali Senatu odbędzie spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej. Tematem przewodnim obrad będzie finansowanie działalności PG. Wystąpienie na ten temat wygłosi rektor PG prof. Jacek Namieśnik.
W programie przewidziano również wypowiedzi prezesa zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Sławomira Halbryta oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Adama Mikołajczyka, którzy omówią „Możliwości i zasady współpracy oraz finansowania prac prowadzonych we współdziałaniu z przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym”.
Po wystąpieniach zaplanowano dyskusję. Spotkanie poprowadzi przewodniczący Konwentu PG Zbigniew Canowiecki, prezydent „Pracodawców Pomorza”.

Będą walczyć o indeksy na Wydział Chemiczny

Prawie 340 osób weźmie udział w tegorocznej, XXI edycji konkursu Wygraj indeks. Młodzież rozwiązywać będzie zadania finałowe w sobotę, 25.03.2017 r. o godz. 9.00 i 12.00 w Auditorium Novum.
Konkurs przebiega dwuetapowo. Najpierw licealiści w domach rozwiązywali zadania publikowane na wydziałowej stronie internetowej i przesyłali je na Politechnikę Gdańską. Najlepsi z nich uczestniczyć będą w finale konkursu na naszej uczelni. Na rozwiązanie zadań konkursowych będą mieli 60 min.
W tym roku konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Wszyscy konkursowicze, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów, wygrają indeks Wydziału Chemicznego. Laureaci zostaną przyjęci na studia w ramach zwiększonego limitu na zasadach preferencyjnych, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

MBA Politechniki Gdańskiej współgospodarzem seminarium o Firmie-Idei

Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie przedmiotem seminarium „Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22.03.2017 r. na Politechnice Gdańskiej. Spotkanie będzie się składać z dwóch części:
• naukowej, podczas której poruszone zostanie zagadnienie wartości niematerialnych jako pojęcia prawnego i jako koncepcji rozwojowej;
• praktycznej, w której przedstawiciele świata biznesu podzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z oczekiwanymi społecznie zmianami w sposobie działania firm.
Wykład inauguracyjny: „Firma-Idea, wartości w biznesie”, który wprowadzi uczestników w tematykę konferencji, wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, b. wicepremier i b. członek Rady Polityki Pieniężnej.
Rejestracja na wydarzenie http://seminarium-gdansk.oees.pl/.

Wyniki VI Gdańskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 10–12.03.2017 r.

Jury VI Gdańskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w składzie: Vytautas Miškinis, Jan Rybarski, Rihards Dubra, Grzegorz Rubin, Javier Busto przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
• KATEGORIA A – chóry mieszane
złoty dyplom i złoty medal – Chór „Ars Cantandi ” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
• KATEGORIA B – chóry o głosach równych
srebrny dyplom – Pueri Gaudentes (Praga, Czechy);
• KATEGORIA C – chóry młodzieżowe
dyplom uczestnictwa – Chór Szkolny „Cantus” (Golub-Dobrzyń, Polska);
• KATEGORIA D2 – młodsze chóry dziecięce
srebrny dyplom – Sczastje (Kaliningrad, Rosja);
• KATEGORIA E – chóry kameralne
złoty dyplom – Pueri Gaudentes (Praga, Czechy).
Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał nagrodę dla wyróżniającego się dyrygenta Annie Grabowskiej-Borys (chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Nagrodę JM Rektora PG dla najlepszego chóru Pueri Gaudentes wręczył prorektor ds. organizacji prof. Janusz Cieśliński.

Nauka

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia

W dniach 29–30.03.2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki.
Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych, w tym proces akredytacji. Omawiana też będzie m.in. organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji. Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów oraz o poziomie kandydatów na studia.
Więcej informacji podano na stronie https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lublin-29-30-03-2017.

Seminarium PG–PZU LAB w Laboratorium LINTE^2: kolejny krok ku zacieśnieniu współpracy

10.03.2017 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyło się seminarium poświęcone współpracy badawczo-rozwojowej Politechniki Gdańskiej i PZU LAB.
Seminarium, w którym wzięło udział 30 osób, poświęcone było dwóm zagadnieniom: „Bezpieczeństwo systemów informatycznych” i „Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych oraz sieci i systemów infrastruktury krytycznej”, zaproponowanym przez grupy robocze z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Łącznie przedstawiono 10 prezentacji, w których dominowały propozycje zespołów z Politechniki Gdańskiej dotyczące możliwości wykorzystania prac badawczo-wdrożeniowych Uczelni w praktyce spółki ubezpieczeniowej.
Na zakończenie uczestnicy seminarium zwiedzili Laboratorium LINTE^2 oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, których infrastruktura jest brana pod uwagę przy planowaniu przyszłych projektów w ramach współpracy Politechniki Gdańskiej i PZU LAB.

VIII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w ósmej konferencji naukowej INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi – organizowanej w Gdańsku i Sopocie w dniach 11–13 września 2017 r. Tematyka konferencji skoncentrowana jest na:
• otwartości danych i wiedzy w nauce;
• dużych zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych;
• e-usługach dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.
Konferencja jest kontynuacją konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w 1997 r. – INFOBAZY’97. Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnienia i wykorzystania.
Dodatkowe informacje podano na stronie internetowej konferencji: http://infobazy.gda.pl.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

16.03.2017 o godz. 10.15 w Minicentrum Konferencyjnym Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Włocha. Tytuł rozprawy: „Synthesis, chemical structure and selected properties of novel poly(hydroxyurethane)s by non-isocyanate route”; promotor: dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu), dr hab. inż. Piotr Czub (Politechnika Krakowska).

Fulbright Specialist Award

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących następujące dziedziny naukowe: administracja publiczna, antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, edukacja, ekonomia, informatyka, komunikacja i dziennikarstwo, kształcenie inżynierów, nauka biologii, nauka chemii, nauka fizyki, nauka matematyki, nauki polityczne, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, studia amerykanistyczne, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.
Konkurs obejmuje wizyty w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018. Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w: m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach. Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane są do 31.03.2017 r.
Szczegóły podano na stronie http://www.fulbright.edu.pl/specialist/.

17. edycja programu stypendialnego L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

W dniach 8.03–30.04.2017 r. trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.
Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności – http://pg.edu.pl/dsn.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki działająca w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim zaprasza na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM). Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 21.03.2017 r. (wt.) i 24.03.2017 r. (pt.) w godz. 10.00–14.00, w siedzibie ICM UW w Warszawie (ul. Prosta 69, sala 201, II p.).
Bliższe informacje dotyczące programu warsztatów i rejestracji dostępne są na stronie Platformy Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=117.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Koncert Akademickiego Chóru PG w Centrum św. Jana w Gdańsku

19.03.2017 r. o godz. 17.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, który wykona utwór Marka Kuczyńskiego „Canticum canticorum”. Zespołowi pod batutą Mariusza Mroza towarzyszyć będą soliści: Jan Lewandowski (wiolonczela) i Adam Wendt (saksofon). Organizatorami koncertu są Politechnika Gdańska oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Koncert w ramach Politechniki Otwartej – wstęp wolny.

Akademia Muzyczne w Politechnice – koncert

Politechnika Otwarta zaprasza na koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice". W programie: M. Majkusiak, F. Poulenc, M. Ravel, D. Schnyder. Termin: 21.03.2017 r., godz. 18.00, Aula, wstęp wolny.

Komunikaty

Angielski dla inżynierów

Studenci, doktoranci i pracownicy mogą zapisywać się na kurs języka angielskiego technicznego. Zajęcia, których celem jest podwyższenie kompetencji inżynierskich, organizuje Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Podczas lekcji, które poprowadzi dr inż. Marek Skowronek, doc. PG, kursanci zapoznają się z angielską terminologią związaną z oceanotechniką, energetyką i transportem. Uczestnicy otrzymają dyplom poświadczający ukończenie kursu.
Kurs rozpocznie się w marcu 2017 r. (dokładna data nie jest jeszcze znana) i potrwa 10 tygodni. Zajęcia będą się odbywać w godz. 17.15–19.00 we wtorki (I grupa) i środy (II grupa).
Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy prowadzi dziekanat WOiO, pok. 204. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – 58 347 28 07.
Cennik:
- pracownicy WOiO – bezpłatnie,
- studenci WOiO –120 zł,
- studenci innych wydziałów PG i doktoranci – 160 zł,
- pozostali – 200 zł.

Kalendarium

29 marca 11.15–14.00

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG.
21 marca 09.00–14.00

Dzień otwarty – Politechnika Open

start godz. 9.00
17 marca–19 marca

Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym – półfinał

Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym – półfinał A
17 marca 18.30–21.30

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Ergometrze Wioślarskim

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Ergometrze Wioślarskim z udziałem zawodników PG
18 marca 11.00–14.30

Turniej Piłki Ręcznej Kobiet

Turniej Piłki Ręcznej Kobiet z udziałem zespołów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Amatorek z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
18 marca 18.00–20.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej – Play-off: Politechnika Gdańska – SMS PZKosz Władysławowo