Nr 309/25 stycznia 2024

Z życia uczelni

Blisko 7 mln zł dla Politechniki Gdańskiej na rozwój i modyfikację programów kształcenia

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS). Projekt Studia 5.0 zakłada modyfikację pięciu kierunków studiów II stopnia na pięciu wydziałach uczelni:
 • Wydział Chemiczny – kierunek: technologia chemiczna; specjalność: technologie energii odnawialnej;
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – kierunek: technologie kosmiczne i satelitarne; specjalności: technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz engineering and management of space system;
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – kierunek: inżynieria materiałowa; specjalność: inżynieria materiałów funkcjonalnych dla energetyki odnawialnej;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – kierunek: transport; specjalności: planowanie i zarządzanie systemem transportowym, Inteligentne systemy transportowe, infrastruktura transportu szynowego;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – kierunek: energetyka; specjalności: zaawansowane technologie energetyczne i energetyka jądrowa.

Nad tworzeniem nowych treści pracować będzie łącznie 61 nauczycieli akademickich. Projekt obejmie również m.in. zajęcia prowadzone przez praktyków, wizyty studyjne, uzupełnienie lub modyfikację bazy laboratoryjnej.

Ważną częścią projektu będzie rozwój kompetencji nauczycieli zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na modyfikowanych kierunkach. Szkolenia dla kadry dydaktycznej będą dotyczyły kompetencji cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji oraz projektowania uniwersalnego.

Projekt będzie realizowany od stycznia br. do października 2026 r. Kierownikiem projektu jest prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Wartość projektu wynosi 6 984 910,55 zł, w tym kwota dofinansowania 6 773 495,55 zł.

Wniosek o dofinansowanie przygotowali pracownicy Centrum Analiz Strategicznych we współpracy z wybranymi wydziałami uczelni.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Podczas 32. Finału WOŚP spotkajmy się w Eurece!

Politechnika Gdańska zaprasza społeczność akademicką i mieszkańców Trójmiasta na wspólne świętowanie 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedzielę, 28.01.2024 r. w godz. 11.00–15.00 na tarasie Hotelu Eureka *** Politechniki Gdańskiej na chętnych czekać będzie dobra muzyka i ciepły poczęstunek przygotowany przez restaurację Nowosopocka. W menu grochówka, zupa wege oraz rozgrzewająca zimowa herbatka. Goście będą mieli możliwość wpłat na WOŚP do puszki PG.

Zapraszamy wszystkich na spacer brzegiem morza i odwiedzenie sopockiej Eureki.

WOŚP można także wesprzeć wpłacając środki do e-skarbonki czy licytując wyjątkowe aukcje

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nowa przewodnicząca i członkowie zarządu SSPG

W styczniu 2024 r. rozpoczęła się nowa kadencja Samorządu Studentów PG. W tym roku w zarządzie SSPG działa 13 studentów. Wybrano nową przewodniczącą i członków zarządu. Część z nich to studenci, którzy już pracowali w samorządzie w poprzednich latach, część objęła swoje stanowiska po raz pierwszy:
 • Oliwia Hauchszulz (Wydział Architektury) – przewodnicząca SSPG,
 • Marcin Jasiukowicz – zastępca ds. finansowo-gospodarczych,
 • Monika Mocarska – zastępczyni ds. dydaktyki i jakości kształcenia,
 • Julia Omilianowicz – zastępca ds. socjalnych,
 • Kacper Węgrowski – zastępca ds. komunikacji i promocji,
 • Jakub Swat – zastępca ds. kultury i sportu,
 • Krzysztof Wąsiewski – zastępca ds. współpracy zewnętrznej i przedsiębiorczości,
 • Aleksander Mielczarek – zastępca ds. rozwoju struktury informatycznej,
 • Dominika Stolc – rzecznik praw studenta.

Dodatkowo w tej kadencji zostali powołani:

 • pełnomocnik ds. internacjonalizacji i równości – Paulina Chobot,
 • pełnomocnik ds. współpracy międzyuczelnianej – Dorota Nagórska,
 • pełnomocnik ds. nowoczesnych mediów – Krzesimir Koniecko,
 • pełnomocnik ds. kół naukowych i organizacji – Tymoteusz Warniak.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej SSPG.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 17.01.2024 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • nadania prof. Zenonowi Pudlowskiemu tytułu honorowego profesora Politechniki Gdańskiej,
 • powołania przedstawicieli studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
 • powołania przedstawicieli Samorządu Studentów PG w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu,
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Okręty i konstrukcje morskie prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Erasmus Studia magisterskie w zakresie jakości w laboratoriach analitycznych akronim EMQAL.

Prof. Agnieszka Bartłomiejczyk, przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności komisji. Oliwia Hauchszulz, nowo wybrana przewodnicząca SSPG omówiła zamierzenia Samorządu Studentów PG na 2024 r.

Nauka

Na Politechnice Gdańskiej powstaje pierwszy na świecie mały, bezzałogowy ekranoplan

Ekranoplan to typ samolotu bezzałogowego, który leci nisko nad wodą, wykorzystując efekt przypowierzchniowy. Samolot, który powstaje na Politechnice Gdańskiej, będzie pierwszą tej wielkości i tego typu jednostką na świecie, a jego głównym celem będzie wspieranie działań morskich oddziałów wojska.

Projekt powstaje w ramach konsorcjum Politechniki Gdańskiej, która jest jego liderem, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Na jego realizację pozyskano kwotę kilkunastu milionów złotych. Projekt realizowany jest w ramach programu na obronność finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studenci z koła naukowego SimLE ponownie współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną

Część zespołu STORMDUST w rekonstrukcji laboratorium kosmicznego Columbus w European Space Technology Centre w Holandii. Fot. mat. pryw.   
 

Projekt STORMDUST to eksperyment opracowany przez interdyscyplinarną grupę studentów z koła naukowego SimLE na Politechnice Gdańskiej. Jego głównym celem jest analiza składu stratosfery w oparciu o lotne związki chemiczne. 

Eksperyment ma na celu wniesienie znaczącego wkładu w zrozumienie chemii atmosfery i nauki o środowisku. Analizując próbki pobrane z powietrza za pomocą chromatografii gazowej i spektrometrii mas, studenci pracujący w projekcie STORMDUST starają się poznać związki chemiczne znajdujące się w stratosferze, określić ich migracje oraz wpływ i powiązania mają znajdującymi się tam mikroorganizmami.

Na przełomie listopada i grudnia ub.r. reprezentacja projektu STORMDUST wyruszyła na Selection Workshop 34. edycji programu REXUS/BEXUS, by przedstawić swój eksperyment w European Space Technology Centre. Udało im się zakwalifikować do programu i w ciągu najbliższych miesięcy będą pod okiem ekspertów z sektora kosmicznego budować i testować swój projekt.

W skład zespołu wchodzą: Magdalena Sadowska, Jakub Radgowski, Nikodem Netkowski, Maciej Kapciński z WETI, Mateusz Gwozdowski, Adam Kaczyński z WIMIO oraz Hanna Wiatrowska, Katarzyna Sochaj, Agata Wiśniewska i Piotr Klinkosz z Wydziału Chemicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dofinansowanie projektu AutoMat dla WEiA

Zespół naukowców z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie 447,5 tys. EUR na realizację projektu „Compliant and fully AUToMATed circular solutions for multiple battery and battery embedded device enhanced by digital solutions” w ramach programu Horyzont Europa.

Informacje o projekcie:

 • realizacja potrwa 36 miesięcy (prace rozpoczęły się 1.01.2024 r.);
 • za realizację odpowiada konsorcjum (11 konsorcjantów z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz Polski);
 • liderem konsorcjum jest firma ERP ITALIA SERVIZI SRL (ERP), która zajmuje się gospodarowaniem odpadami i przetwarzaniem odpadów na cele recyklingu;
 • na realizację projektu konsorcjum otrzymało kwotę 4 234 846,88 EUR.

W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy WEiA:

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • ocena rynku pojazdów elektrycznych i analiza konstrukcji akumulatorów;
 • testy starzeniowe baterii;
 • walidacja metod estymacji SoH i SoC w laboratorium LINTE2;
 • zastosowanie narzędzi analizy wielokryterialnej do przygotowania danych dotyczących akumulatorów;
 • analiza możliwości wykorzystania drugiego życia akumulatorów jako stacjonarnych systemów magazynowania energii;
 • opracowanie modelu starzenia się akumulatorów;
 • opracowanie zautomatyzowanego, zrobotyzowanego demontażu akumulatorów;
 • strategia dot. społecznej świadomości. 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 9.02.2024 r. o godz. 13.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Pełki pt. „Investigation of the antimicrobial potential and microbiota of bee pollen and bee bread derived from Polish apiaries”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 2.02.2024.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 31.01.2024 r. o godz. 13.00 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Joanny Grochowalskiej pt. „Wpływ parametrów strugi paliwa wtryskiwanego do cylindra silnika okrętowego na początkową fazę rozpylania”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. PG.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Nadanie tytułu profesor emeritus Politechniki Gdańskiej

Tytuł profesor emeritus Politechniki Gdańskiej:

prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

Awanse naukowe

Tytuły naukowe

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych:

prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Marcin Morawiec (WEiA)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI)

Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych:

prof. dr. hab. inż. Jacek Czub (WCh)

Tytuł profesora sztuki:

prof. dr hab. Mariusz Mróz (WETI)

Habilitacje:

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:

dr hab. inż. Tomasz Laskowski, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Jarosław Wawer, prof. PG (WCh)

Kształcenie i dydaktyka

Nabór promotorów do SDW i VIII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa (SDW) informuje o naborze promotorów, którzy są zainteresowani podjęciem się opieki nad doktorantami wdrożeniowymi i realizacją projektu w ramach VIII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” (aktualnie czekamy na ogłoszenie konkursu przez MEiN).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.02.2024 r. (formularz zgłoszeniowy). Rozpoczęcie rekrutacji przewidywane jest na drugą połowę kwietnia br.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie SDW w Aktualnościach.

Certyfikat KAUT dla kierunku informatyka

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek informatyka studiów I i II stopnia uzyskał na pięć lat certyfikat Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT)

Komisja Akredytacji Technicznych zajmuje się kontrolą uczelni technicznych w zakresie ich funkcjonowania z punktu widzenia procesu dydaktycznego. O akredytację KAUT mogą ubiegać się tylko jednostki posiadające ważną pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). 

Jednocześnie KAUT nadaje wybranym kierunkom technicznym europejski certyfikat jakości.

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych.

Studenci uzyskują zapewnienie, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a FEANI automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca (1.02.2024 r.)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 1.02.2024 r. na konsultacje pracowników naukowych i doktorantów, którzy są zainteresowani pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można przeczytać w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Umiędzynarodowienie

Ponad 800 tys. zł na projekt współpracy z Ukrainą

Politechnika Gdańska otrzymała ponad 800 tys. zł dofinansowania z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie uczelni partnerskich z Ukrainy.

O dofinansowanie projektów mogły starać się uczelnie będące członkami Inicjatywy Uniwersytety Europejskie, w tym m.in. Politechnika Gdańska jako członek ENHANCE Alliance. Koordynatorem zadań będzie Dział Współpracy Międzynarodowej.

Odbiorcami projektu będą nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, młodzi naukowcy i studenci z Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej – uczelni partnerskich samego ENHANCE Alliance.

W ramach projektu, który będzie realizowany od stycznia do grudnia tego roku zaplanowano następujące działania:

 • stypendia dla studentów z Ukrainy na odbycie semestru studiów na PG,
 • kursy stacjonarne i online języka angielskiego dla przyszłych inżynierów,
 • szkołę letnią w formule hybrydowej podnoszącą kompetencje inżynieryjne studentów,
 • udział pracowników i studentów w Dniach Otwartych i Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju,
 • udział pracowników w konferencjach organizowanych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji („Grywalizacja w edukacji" i „e- Technologie w kształceniu Inżynierów”) oraz przez Dział Współpracy Międzynarodowej („Konferencja poświęcona marketingowi międzynarodowemu uczelni wyższych”),
 • udział pracowników w staff weeku organizowanym przez Dział Współpracy Międzynarodowej i poświęconym tematowi zrównoważonego rozwoju,
 • wizyty studyjne młodych naukowców z Ukrainy i ich sieciowanie z naukowcami z PG,
 • stworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli akademickich.

Dział Współpracy Międzynarodowej chciałby zaprosić do udziału w projekcie wydziały i jednostki PG, w tym m.in. Centrum Języków Obcych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz pozostałych zainteresowanych współpracą z uczelniami w Ukrainie.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Anna Modrzejewska (DWM), anna.modrzejewska@pg.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca

Politechnika Gdańska uruchomiła newsletter dla szkół średnich

Współpraca ze szkołami średnimi to jeden ze strategicznych celów Politechniki Gdańskiej. Dzień Otwarty PG, Politechnika Talentów, Bałtycki Festiwal Nauki, a także otwarte wykłady czy konkursy z serii „Wygraj indeks” – to tylko niektóre działania, jakie na rzecz liceów i techników podejmuje uczelnia. O wszystkich inicjatywach dowiedzieć można się ze strony szkoły.pg.edu.pl. Od tego roku dostęp do najnowszych i najświeższych informacji będzie jednak jeszcze łatwiejszy. Wszystko za sprawą kwartalnego newslettera dedykowanego szkołom średnim, który dostępny jest pod adresem szkoły.pg.edu.pl/newsletter. Nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy zainteresowani znajdą w nim treści dotyczące zarówno działalności edukacyjnej i naukowej PG, jak i ciekawych wydarzeń, inicjatyw i projektów.

Newsletter jest ogólnodostępny. Za treści ukazujące się w newsletterze odpowiadają korespondenci ze wszystkich wydziałów, centrów dydaktycznych, biblioteki i wybranych jednostek uczelni. Koordynacją prac związanych z ukazywaniem się każdego numeru zajmuje się Dział Promocji i Biuro Prasowe pod kierunkiem prof. Barbary Wikieł, prorektorki ds. studenckich.

Aby zapisać się do odbiorców newslettera dla szkół, wystarczy uzupełnić krótki formularz.

Uczelnie Fahrenheita

Wyszukiwarka aparatury badawczej Uczelni Fahrenheita

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zachęca do skorzystania z wyszukiwarki aparatury badawczej, którą opracowano w ramach projektu grantowego pt. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Baza umożliwia wspólne zarządzanie infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich, co przekłada się na ułatwienie prowadzenia projektów i prac badawczych.

W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2 strategiczne. Na podstawie analizy infrastruktury GUMed, PG i UG pod kątem wykorzystywanych technologii oraz zastosowań wyodrębniono 18 kluczowych kategorii, a także określono udział infrastruktury poszczególnych uczelni w każdej z nich.

Informacje prezentowane w bazie obejmują m.in.:

 • krótki opis aparatury,
 • lokalizację,
 • dane kontaktowe do opiekuna aparatury lub laboratorium,
 • typ działalności, w jakiej aparatura może mieć zastosowanie.

Zasady udostępniania aparatury należy ustalać indywidualnie z opiekunem lub operatorem danego aparatu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni Fahrenheita.

Politechnika Gdańska w mediach

Kawitacja i wyjątkowy samolot

Według danych z monitoringu mediów w dn. 15–21.01.2024 r. w mediach ukazały się 463 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.
Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Badania naukowców PG w programie „Czysta Polska”

Telewizja Polsat News w programie „Czysta Polska” wyemitowała materiał dotyczący prac badawczych zespołu prowadzonego przez prof. Grzegorza Boczkaja z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Naukowcy wykorzystują zjawisko kawitacji do oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń. Emisja programu miała miejsce 20.01.2024 r.

Naukowcy z PG stworzyli ekranoplan

Działania naukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy pracują nad wyjątkowym modelem samolotu, szerokim echem odbiły się w mediach. W ubiegłym tygodniu o wynalazku informowały m.in. Dziennik Bałtycki, ESKA Trójmiasto czy Gdańsk.pl. Dołączają do nich kolejne portale, w tym także branżowe:

Forum Akademickie Zawsze Pomorze Gospodarka Morska Polska Morska Co nowego

PG kształci nowoczesnych okrętowców

Portal Trójmiasto.pl informuje o nowym kierunku studiów podyplomowych, który PG otwiera w Instytucie Budowy Okrętów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Trójmiasto.pl

PG z dofinansowaniem na modyfikację programów kształcenia

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

Gospodarka Morska

Współpraca z uczelniami z Ukrainy

Politechnika Gdańska otrzymała ponad 800 tys. złotych dofinansowania z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie uczelni partnerskich z Ukrainy. Koordynatorem zadań będzie Dział Współpracy Międzynarodowej. 

Radio Gdańsk

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 1.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”, które odbędą się 2.02.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 1/2024 z 17.01.2024 r. w sprawie:
wysokości stawki godzinowej pracy zdalnej w 2024 r. 

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 2/2024 z 17.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości dofinansowania kosztu zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 2/2024 z 18.01.2024 r. w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 powołanej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024–2028 na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (grudzień 2023)

Podsumowanie zmian wprowadzonych przez Centrum Usług Informatycznych w grudniu 2023 r. w systemach informatycznych PG:

 • Moja PG, EZD – dodano funkcjonalność integracji systemów Moja PG i EZD; pracownicy, którzy muszą mieć dwa konta w EZD z racji pełnionych obowiązków, np. jedno w dziekanacie, a drugie w innej jednostce mogą wybrać, które z kont ma być domyślnym;
 • rozbudowa modułu Dziekanat o nowe dokumenty;
 • liczne poprawki błędów w modułach Moja PG;
 • rozbudowa systemów informacyjnych Uczelni (strona główna, biuletyn, Bałtycki Festiwal Nauki i in.).

Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie CUI.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (58 348 63 37).

Biblioteka PG: zmiany związane z uruchomieniem nowego systemu bibliotecznego

Dn. 6.02.2024 r. zostanie uruchomiony nowy system biblioteczny ALMA z wbudowaną multiwyszukiwarką Primo, który zastąpi dotychczasowe oprogramowanie VTLS/Virtua.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu zmianie ulegnie interfejs katalogu bibliotecznego (wyszukiwanie, zamawianie, obsługa konta bibliotecznego). Konto biblioteczne zostanie automatycznie zintegrowane z kontem Politechniki Gdańskiej – umożliwi to logowanie do czytelniczego konta za pomocą dotychczasowych danych logowania do konta PG.

Zamówienie egzemplarzy będzie możliwe do 30.01.2024 r., odbiór – do końca dnia następnego; wszystkie nieodebrane do 1.02.2024 r. zamówienia zostaną anulowane, od tego dnia przestanie być również dostępna dotychczasowa historia wypożyczeń.

W dn. 1–11.02.2024 r. nie będzie możliwości zamawiania, wypożyczenia oraz zwrotu książek, użytkownicy będą mogli natomiast skorzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach. Terminy zwrotu przypadające w tym okresie zostaną przesunięte na 19.02.2024 r.

Zmianie ulegnie treść materiałów szkoleniowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – aby uzyskać zaliczenie semestru zimowego, należy ukończyć kurs online najpóźniej do 4.02.2024 r. Szkolenie dostępne jest na platformie eNauczanie.

W terminie 20.01–30.04.2024 r. obowiązywać będzie ABOLICJA. Każdy użytkownik, który do 30.04.2024 r. zwróci przetrzymane książki, uniknie uiszczania regulaminowej opłaty. Ponadto anulowaniu ulegną zaległe opłaty za przetrzymanie zbiorów, w wypadku gdy książki zostały już oddane.

Biblioteka PG zachęca do śledzenia na swej stronie informacji o dalszych etapach wdrożenia, zaś w razie wątpliwości i pytań – zaprasza do kontaktu z Wypożyczalnią: 58 347 15 00 lub wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl.

Kalendarium

25 stycznia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Praca zespołowa – szkolenie

Prowadząca szkolenie: Grażyna Knitter (CNE). 8 godzin dydaktycznych (9.00–15.00), sala 205 w GG
25 stycznia–25 lutego
https://pg.edu.pl/2024-01/lec-do-brazylii-z-pg-spotkanie-z-podroznikami-w-ak-kwadratowa

Spotkanie z podróżnikami w AK Kwadratowa

Spotkanie edukacyjne z Tonym Kosowskim – podróżnikiem i pisarzem, absolwentem Mechatroniki i Tytusem Chmielewskim – studentem Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, laureatem konkursu WILiŚ ADVENTURE.
26 stycznia 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Sztuczna inteligencja w edukacji

Prowadząca szkolenie: Joanna Mytnik (CNE) 4 godziny dydaktyczne (9.00–12.00), sala 205 w GG Pełna oferta: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane
1 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Nowe możliwości Microsoft 365 – szkolenie certyfikowane

Celem szkolenia jest poznanie możliwości, do jakich mamy dostęp w ramach Microsoft 365 i wspólna praca nad funkcjami wspomagającymi studentów w procesie uczenia się i organizacji pracy podczas zajęć oraz poza nimi.
7 lutego 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Motywacja nauczyciela akademickiego

Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie są teorie motywacji, jak może wyglądać praca z automotywacją studenta i motywująca komunikacja.
8 lutego 12.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Rola nauczyciela w dobie dostępu do wiedzy i AI

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, odbywa się w sali szkoleniowej 205 w gmachu głównym.
9 lutego 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Aktywne zajęcia z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams

Celem szkolenia jest poznanie możliwości aplikacji Microsoft Teams do aktywizacji studentów i wspólna praca nad funkcjami wspomagającymi studentów w procesie uczenia się i organizacji pracy podczas zajęć oraz poza nimi.