Nr 305/14 grudnia 2023

Z życia uczelni

Pracownicy uczelni wyróżnieni podczas uroczystego Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Dawid Linkowski/PG

W uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej udział wzięli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a także członkowie kolegium rektora, przedstawiciele władz wydziałów, samorządu studentów oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości wręczono następujące medale i wyróżnienia: Medale Komisji Edukacji Narodowej, medale za zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Podczas posiedzenia Senatu PG uroczyście przyznano tytuł Osobowości Politechniki Gdańskiej w roku 2023, który otrzymał go mgr inż. Ryszard Trykosko.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG rektor prof. Krzysztof Wilde wręczył również nagrody i wyróżnienia dla pracowników uczelni.

Dodatkowe informacje, w tym pełna lista nagrodzonych, znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG po raz drugi najbardziej zieloną polską uczelnią w rankingu Green Metric

Politechnika Gdańska po raz drugi znalazła się wśród najlepszych uczelni świata pod względem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W rankingu UI GreenMetric 2023 zajęła pierwsze miejsce w Polsce i 197. na świecie, uzyskując ponad 82% punktów.

Ranking UI GreenMetric bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z infrastrukturą, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami, dbaniem o klimat i środowisko). Istotną kwestią dla organizatora jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Politechnika Gdańska najwyżej została oceniona w kategorii „edukacja i badania”, gdzie uzyskała 90% punktów. Należy do grona liderów w zakresie działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. PG bardzo dobre wyniki osiągnęła również w kategorii „transport”, gdzie otrzymała 89% punktów. Uczelnia promuje ekologiczne środki transportu oraz korzystanie z komunikacji miejskiej. W kategorii „odpady”, PG uzyskała 88% punktów, co pokazuje, że uczelnia dba o odpowiednie zarządzanie odpadami, segregację, recykling i kompostowanie.

Na czele rankingu UI GreenMetric 2023 znalazły się trzy uczelnie z Europy:

 • Wageningen University & Research z Holandii,
 • Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii i
 • Umwelt-Campus Birkenfeld z Niemiec.

Metodologia rankingu

Wszystkie wyniki Politechniki Gdańskiej w międzynarodowych i krajowych rankingach uczelni wyższych znaleźć można na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

PG najlepszą uczelnią techniczną w QS World University Rankings: Sustainability 2024

Ranking QS Sustainability klasyfikuje uczelnie pod kątem ich zaangażowania i dorobku w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Politechnika Gdańska zajęła 3 miejsce wśród uczelni polskich (za Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim), 182. wśród uczelni europejskich oraz 420. wśród uczelni z całego świata.

Druga edycja rankingu skupiła się na ocenie uczelni w 3 obszarach: wpływ społeczny i wpływ na środowisko (environmental and social impact) oraz ład korporacyjny (governance), uznające je za istotne w ocenie wysiłków uczelni na rzecz rozwiązania najbardziej istotnych problemów współczesnego świata i promowania bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Politechnika Gdańska został najwyżej oceniona w obszarze wpływ społeczny – zajęła 364 pozycję na świecie oraz ład korporacyjny – 392 pozycja.

Ranking QS Sustainability 2024 objął 1403 uczelnie z całego świata, w tym prawie 500 z Europy i 21 z Polski. Liderami rankingu zostały uczelnie z Ameryki Północnej i Europy: University of Toronto, University of California, Berkeley (UCB) i University of Manchester.

Wyniki rankingu można znaleźć na stronie QS World University Rankings: Sustainability 2024.

Ambasador Turcji z wizytą na Politechnice Gdańskiej

Na zdjęciu od lewej: Nevra Genç, Betül Buke Karaçin, Ambasador Rauf Alp Denktas, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz Rahime İğdeci Hosny. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

O dotychczasowej i przyszłej współpracy pomiędzy uczelniami tureckimi a Politechniką Gdańską rozmawiał z władzami uczelni JE Rauf Alp Denktas, ambasador Republiki Turcji w Polsce podczas wizyty na PG, która odbyła się 6.12.2023 r. W skład delegacji, której przewodził ambasador, weszli: Rahime İğdeci Hosny, pierwsza sekretarz ambasady Turcji, Nevra Genç, radczyni handlowa ambasady, a także jej zastępczyni Betül Buke Karaçin. Delegację przyjął prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, w towarzystwie prof. Janusza Nieznańskiego, prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji.

Ambasador zapewnił gospodarzy spotkania o wysokim priorytecie, jaki w Turcji ma rozwój współpracy z uczelniami gdańskimi. Rauf Alp Denktaş wymienił cztery obszary szczególnego zainteresowania strony tureckiej, tj.: edukacja, technologie cyfrowe, budowa okrętów i budownictwo. Wskazał na duży potencjał współpracy polsko-tureckiej, w tym akademickiej, w krajach trzecich, zwłaszcza z obszaru Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan i in.). Podkreślił też, że Turcja oferuje stypendia dla studentów przyjeżdżających, co można wykorzystać dla zwiększenia atrakcyjności uczelni tureckich dla studentów PG. Delegacja turecka zaproponowała również popularyzację wśród studentów PG międzynarodowego festiwalu Teknofest organizowanego co roku w Turcji. Jest to największy w tym kraju festiwal technologiczny, ukierunkowany głównie na przemysł lotniczy i kosmiczny.

Z kolei rektor PG prof. Krzysztof Wilde deklarował podczas spotkania, że Politechnika jest uczelnią otwartą na nowe możliwości. Rektor PG poinformował też delegację turecką o swojej planowanej wizycie w jednej z najlepszych uczelni technicznych w Turcji, tj. Izmir Institute of Technology, która ma się odbyć w przyszłym roku.

Prorektor PG prof. Janusz Nieznański przedstawił natomiast podstawowe informacje o dotychczasowej wymianie akademickiej Politechniki Gdańskiej z uczelniami tureckimi. PG ma obecnie 34 umowy w ramach programu Erasmus+ z uczelniami tureckimi, a liczba studentów przyjeżdżających na Politechnikę z tych uczelni w ostatnich pięciu latach wynosiła od 37 do 74, co stawia Turcję pośród najważniejszych kierunków naszej współpracy edukacyjnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Kaspar wyrównuje szanse. PG nagrodzona za projekt wspierający dzieci z autyzmem

Na zdj. od prawej: prof. Barbara Wikieł, prorektorka PG ds. studenckich, prof. Agnieszka Landowska i dr inż. Michał Wróbel
 

Politechnika Gdańska otrzymała nagrodę EDUinspiracje 2023 w kategorii „Wyrównywanie szans” podczas gali konkursowej, która odbyła się 30.11.2023 r. w Warszawie podczas 30-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Politechnika Gdańska w konkursie EDUinspiracje została doceniona za projekt pn. „Affective loop in Socially Assitive Robotics as an intervention tool for children with autism”, który koncentruje się na wykorzystaniu robotów i technologii rozpoznawania emocji w terapii dzieci z autyzmem. Badania potwierdziły skuteczność tej metody jako innowacyjnego narzędzia interwencyjnego. W ramach projektu kilkanaścioro polskich dzieci i terapeutów miało okazję zapoznać się z robotem Kaspar.

Politechnikę Gdańską reprezentowali dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektorka PG ds. studenckich oraz dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG, pomysłodawczyni projektu i pierwsza kierownik projektu EMBOA z ramienia PG i dr inż. Michał Wróbel, kierownik projektu, oboje z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Doktorant stypendystą Fulbright Junior Research Award

Na półroczny wyjazd stażowy do Stanów Zjednoczonych wyjedzie Jakub Baczyński-Keller, doktorant w Szkole Doktorskiej PG, który otrzymał prestiżowe stypendium Fulbright Junior Research Award 2024–2025.

Mgr inż. Jakub Baczyński-Keller jest absolwentem Wydziału Chemicznego i doktorantem w Szkole Doktorskiej PG. Doktorat realizuje w Laboratorium Biotechnologii Regeneracji pod opieką prof. Pawła Sachadyna. Naukowo zajmuje się i bada proces regeneracji tkanek, a w szczególności regenerację układu nerwowego. Tego również dotyczyć będzie projekt realizowany w ramach stypendium, który wykonywać będzie na Wydziale Biologii Molekularnej w Massachusetts General Hospital at Harvard Medical School, który jest najlepszym uniwersytetem na świecie w dziedzinie life science wg rankingu z 2024 (World University Rankings 2024 by subject) oraz na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o reputację w rankingu z 2022 (World Reputation Rankings 2022).

Jakub Baczyński-Keller jest także Laureatem Nagrody Dyplom Roku 2022 na Wydziale Chemicznym za najlepszą pracę magisterską obronioną w 2022 roku i otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Profesora Romualda Szczęsnego za najbardziej innowacyjną pracę magisterską.

Dofinansowanie do wniosku projektowego Americium

fot. Mikołaj Bartłomiejczyk

Dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. PG uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Staż naukowy w TU Delft” w ramach programu Americium International Career Development w wysokości 199 tys. zł.

Dr hab. inż. M. Bartłomiejczyk zajmuje się szeroko rozumianą energetyką zelektryfikowanego transportu elektrycznego, w szczególności trolejbusów i autobusów elektrycznych, z naciskiem na ograniczenie zużycia energii. Interesuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla zasilania środków transportu.

Celem pobytu jest kompleksowa analiza dynamicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych In Motion Charging (IMC), która obejmie kilka różnych aspektów, takich jak wydajność zasilania systemu, optymalizacja ładowarki, proces degradacji akumulatorów i wpływ kongestii ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 19.12.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Hydromechaniki (budynek nr 11) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Szakajło pt. „Możliwości integracji projektów sztuki nowych mediów w procesie odnowy przestrzeni miejskiej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece PG, Gmach Główny, ul. Narutowicza 11/12 oraz na stronie internetowej BIP Politechniki Gdańskiej.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 19.12.2023 r. o godz. 9.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Brankiewicz pt. „Evaluation and cellular responses of modulators of TRF1/TRF2 protein’s function as potential anticancer drugs interfering with telomeric shelterin’s function”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, a współpromotorem dr hab. n. med. Marek Drab (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.12.2023 r. o godz. 12.30 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Szewczuka pod tytułem: „Eksperymentalna analiza wpływu ruchu posuwisto-zwrotnego i obrotowego oraz miejscowych zmian geometrii na skuteczność wypierania cieczy wiertniczych z przestrzeni pierścieniowej”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dn. 16.01.2024 r. o godz. 10.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Rosińskiego pt. „Behavior model and state of health diagnosis method for high temperature PEM fuel cells in the specific state with no active gases". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. PG, a współpromotorem Christophe Turpin – Directeur de Recherche CNRS Laplace Laboratory INP-ENSEEIHT, Tuluza.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 12.01.2024 r.

Umiędzynarodowienie

Podsumowanie Erasmus Days 2023

W dn. 27.11–2.12.2023 na Politechnice Gdańskiej odbyła się kolejna edycja „Erasmus Days” zorganizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej, koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+ oraz organizację studencką Erasmus Student Network.

Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie pracowników, doktorantów i studentów do skorzystania z możliwości, jakie oferuje program i wyjazdów na zagraniczne szkolenia, wykłady, studia i praktyki.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Uczelnie Fahrenheita

II edycja konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita” rozstrzygnięta

Finał II edycji konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”. Fot. GREGMAR
 

Została rozstrzygnięta II edycja konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”, nagrody przyznano 6 zespołom w dwóch kategoriach. Wręczono je podczas gali ogłoszenia wyników, która odbyła się 8.12.2023 r. w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po raz pierwszy do konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita” przyjmowano projekty w dwóch kategoriach – o charakterze naukowo-badawczym oraz o charakterze oddziaływania społecznego. Łącznie wpłynęło aż 12 wniosków, złożonych przez 131 osób zrzeszonych w 28 kołach naukowych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Najlepsze projekty w kategorii projektów o charakterze naukowo-badawczym:

 • I miejsce – „Badanie wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca” (koła naukowe SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed, Stream of Thoughts z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Data Science Club z PG);
 • II miejsce – „BrainSync” (Międzyuczelniane Koła Naukowe Neuropsychologii i Neuronauki Cerebrum (GUMed, PG i UG));
 • II miejsce – „W pogoni za nowym lekiem przeciwgrzybiczym. Partrycyna B vs Amfoterycyna B” (Studenckie Koło Naukowe „Biochemicy” (GUMed) i Koło Studentów Biotechnologii (PG)).

Najlepsze projekty w kategorii projektów o charakterze oddziaływania społecznego:

 • I miejsce – „Włącz Żółty Wiadukt” (koło naukowe Digital Architecture Lab z PG oraz SKN Gospodarki Przestrzennej z UG);
 • II miejsce – „Dziękuję Ci Ciało” (Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Vertex (PG) i Naukowe Koło Seksuologii Ars Amandi (UG));
 • III miejsce – „Modowe zero waste” (SKN Zdrowia Środowiska i Epidemiologii (GUMed), Digital Architecture Lab (PG) oraz Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe Koło Chemików i Koło Naukowe Ochrony Środowiska z UG).

Realizacja projektów przez nagrodzone zespoły rozpocznie się w styczniu 2024 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Hackathon FarU okiem jednego z zespołów z PG

Przez trzy dni zespół z Politechniki Gdańskiej, w tym trzyosobowa reprezentacja Działu Współpracy Międzynarodowej, pracował nad pomysłem stworzenia Centrum Dostępności. Wszystko w ramach pierwszego hackathonu zorganizowanego przez Związek Uczelni Fahrenheita w dn. 17–19.11.2023.

15 zespołów złożonych z pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzięło udział w pierwszym hackathonie Uczelni FarU. Celem  wydarzenia było opracowanie innowacyjnych rozwiązań w ramach jednej z pięciu ścieżek tematycznych:

 • Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza,
 • Zmiany cywilizacyjne,
 • Energia a zrównoważony rozwój,
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności oraz
 • FarU na rzecz morza.

Relację z wydarzenia można przeczytać na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Gdańska w mediach

Eko-inki, unijne przepisy ws. AI i nowe studia podyplomowe

 

W dn. 4–10.12.2023 r. w Internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 467 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Eko-inki „wyrosły” na uczelni

6 grudnia na Politechnice Gdańskiej odbyło się wyjątkowe, mikołajkowe wydarzenie. Ponad 200 przedstawicieli społeczności akademickiej podjęło się konstruowania Eko-inek, czyli ekologicznych choinek w duchu upcyklingu. Do ich stworzenia użyto materiałów znalezionych w zakamarkach laboratoriów i politechnicznych sal, m.in. metalowych kątowników, myszek do komputera, fragmentów żagli, kabli czy  starych dyskietek. O wydarzeniu informowały m.in. radio RMF FM, Radio Zet, Radio Gdańsk, ESKA Trójmiasto i Trójmiasto.pl.

RMF24 Trójmiasto.pl Radio Gdańsk

Unijne przepisy ws. sztucznej inteligencji

Unia Europejska zamierza kontrolować rozwój AI. W myśl przepisów wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy, filmy czy dźwięki będą musiały być wyraźnie oznaczone. W głównym wydaniu niedzielnych Wydarzeń w telewizji Polsat sprawę komentował prof. Jacek Rumiński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Polsat

O sztucznej inteligencji podczas „Lustra Mediów”

Jak sztuczna inteligencja zmienia naukę i wpływa na wiedzę i czy doprowadzi do – jak zapowiada Robin Raskin – szybkiego „upadku kampusów”?  Czy  AI „rozumie” piękno i jest kreatywna?  Jak zmieni naturę twórczości oraz czy na pewno jest „sztuczna” i „inteligentna”? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji z cyklu „Lustro mediów”, która 4 grudnia odbyła się na Politechnice Gdańskiej.

Radio Gdańsk

Studia podyplomowe Budowa Okrętów na PG

O nowych studiach podyplomowych w ofercie Politechniki Gdańskiej informują portale branży morskiej.

Portal Morski Gospodarka Morska

Sport

Run for Fun. Bieg po kampusie Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w biegu Run For Fun, który odbędzie się 18.12.2023 r. W biegu mogą wziąć udział wykładowcy, pracownicy administracji oraz studenci. Wspólnie promujmy zdrowy tryb życia!

Informacje dla uczestników:

 • data – 18.12.2023 r. (poniedziałek);
 • trasa – 2,5 km po najciekawszych zakątkach kampusu PG;
 • miejsce startu – dziedziniec przed Gmachem Głównym PG, godz. 11.00;
 • organizatorzy – PG Sport, Politechnika Gdańska, COSA AZS Górki Zachodnie oraz Akademicki Związek Sportowy; projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy z uczestników otrzyma koszulkę startową oraz pamiątkowy medal.

Mały bonus czeka na studentów PG, którzy mają małe zaległości na tegorocznych zajęciach z wychowania fizycznego – biorąc udział w biegu można odrobić jedną nieobecność.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Konkurs dla pracowników i studentów, którzy lubią działać w mediach społecznościowych

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów do udziału w konkursie CONTENT MASTER CHALLENGE.

Zadanie konkursowe jest bardzo proste – wystarczy na swoim profilu na Instagramie lub Tik Toku opublikować zdjęcie/filmik zrobione na kampusie Politechniki Gdańskiej, dodać hasztagi #gdańsktech, #nawa oraz #welcometopoland i postarać się o jak największą liczbę polubień/odsłon. Autorzy najpopularniejszych postów będą mogli liczyć na atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 17.12.2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Promocja międzynarodowa Politechniki Gdańskiej” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną ostatnie tegoroczne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 21.12.2023 r., natomiast pierwszy noworoczny numer planujemy wydać 11.01.2024 r.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

14 grudnia 09.00–12.00

Project and problem-based learning (PPBL): wprowadzenie

Zapraszamy na warsztaty, na których m.in. zrozumiesz założenia metody pracą projektu w oparciu o rozwiązywanie realnego problemu, poznasz etapy pracy zespołu metodą projektu oraz rolę nauczyciela i studentów w PPBL.
15 grudnia 11.00–13.00

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTIMS

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Antoszkiewicza 15.12.2023 o 11:00 w s. 8 CNB
15 grudnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

20 lat dydaktyki: próby, błędy i dylematy

Prowadzący: dr inż. Marek Augustyniak (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej) Nagrania z poprzednich spotkań można znaleźć na kanale YouTube CNE PG.
10 stycznia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w systemie EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie przypominające z zakresu rejestracji tradycyjnej korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
17 stycznia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej