Nr 304/7 grudnia 2023

Z życia uczelni

Mikołajki w lesie Eko-inek. Było radośnie i kreatywnie

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z Kolegium Rektorskim oraz Piotrem Borawskim, wiceprezydentem Gdańska podczas wydarzenia Eko-inki na PG. Fot. Dawid Linkowski/PG

 

Metalowe kątowniki, myszki do komputera, fragmenty żagli, druty, kable i żarówki, słoiki i rolki po papierze i kartony oraz mnóstwo innych materiałów znalezionych w zakamarkach laboratoriów i politechnicznych sal – wszystko przydało się do budowy Eko-inek. 27 kreatywnych drużyn stworzyło 27 niezwykłych projektów, które zasługują na podziw za pomysł i wykonanie.

Już od godziny 9-tej na Dziedzińcu Heweliusza trwały prace budowlano – dekoracyjne. Powstawały konstrukcje spawane, klejone na gorąco, wycinane i rzeźbione. Wodze fantazji puściło ponad dwustu wykonawców, czego efektem był jedyny w swoim rodzaju las Eko-inek.

Po uroczystym Senacie, podczas którego wręczane były nagrody i wyróżnienia dla społeczności akademickiej, wszyscy spotkaliśmy się na placu przed Gmachem Głównym. Zabrzmiały świąteczne piosenki, pojawiły się pierniczki i gorące napoje. Nie zabrakło też mikołajkowego konkursu z nagrodami i specjalnego koła fortuny, gdzie chętni sprawdzali swoją znajomość świątecznych zwyczajów z całego świata.

O godzinie 13-tej rozpoczęła się prezentacja choinkowych projektów i głosowanie publiczności. Każdy z uczestników politechnicznych Mikołajek mógł oddać tylko jeden głos na wybrane drzewko, a wybór był niezwykle trudny. Równie ciężkie zadanie miało Kolegium Rektorskie, które, wraz z Piotrem Borawskim, wiceprezydentem Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, długo debatowało nad werdyktem.

Najwięcej głosów publiczności w postaci orzechów otrzymała Cheminka – projekt Wydział Chemicznego. Z kolei rektorzy i prezydent Borawski swój głos oddali na Eko-inkę stworzoną przez Dział Kształcenia.

Kolegium Rektorskie, będąc pod wrażeniem kreatywności i zaangażowania wszystkich zespołów, zdecydowało o nagrodzie dodatkowej dla każdego z członków zespołów. Są to vouchery do restauracji Hydrostacja, na kwotę 30 zł, które będą do odbioru w Sklepie PG od poniedziałku 12 grudnia. Najważniejsza jednak była wspólna zabawa, życzliwa rywalizacja i niezwykła kreatywność, a przede wszystkim wspólnie, z uśmiechem spędzony czas.

Na koniec spotkania prof. Krzysztof Wilde, rektor PG złożył całej społeczności akademickiej życzenia z okazji Mikołajek oraz nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest w Aktualnościach.

Sekretarz Ambasady Kataru z wizytą na PG

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Harasiuk, prezydent Dubai-Pomeranian Social and Cultural Association, Abdulla Almeraikhim, II Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Warszawie, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
 

Dn. 28.11.2023 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie rektora uczelni prof. Krzysztofa Wildego z II Sekreterzem Ambasady Państwa Kataru w Warszawie Abdulla Almeraikhim. W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, oraz Aleksandra Harasiuk, prezydent Dubai-Pomeranian Social and Cultural Association.

Podczas rozmowy prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni przedstawił główne osiągnięcia Politechniki Gdańskiej oraz działania zmierzające do podniesienia międzynarodowej pozycji uczelni, takie jak m.in. realizacja projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, przystąpienie do Sojuszu ENHANCE czy prace nad utworzeniem Uniwersytetu Fahrenheita.

Sekretarz Almeraikhi podkreślił duże zainteresowanie Państwa Katar rozwojem współpracy naukowo-dydaktycznej i kulturalnej z podmiotami polskimi. Zaproponował pomoc w budowaniu współpracy między Politechniką Gdańską i uczelniami katarskimi.

Z kolei prof. J. Nieznański, prorektor uczelni poinformował o dotychczasowej współpracy Politechniki Gdańskiej, a zwłaszcza Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, z uczelniami katarskimi – Qatar University i Texas A&M University at Qatar. Owocem tej współpracy jest między innymi ponad 40 wspólnych publikacji, misje profesorów wizytujących na Politechnice Gdańskiej i w Katarze oraz udział naukowców z PG w projektach finansowanych przez Qatar National Research Funds.

Aleksandra Harasiuk podzieliła się doświadczeniem we wspieraniu budowania relacji instytucji publicznych i przedsiębiorców z partnerami z krajów tworzących Radę Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council). Stowarzyszenie, które reprezentuje, zmienia obecnie zakres działań w celu objęcia ich zasięgiem całego regionu krajów Zatoki. Spotkania władz uczelni z przedstawicielami tych krajów, inicjowane przez stowarzyszenie, mają na celu intensyfikowanie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz zwiększanie współpracy badawczej.  

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nagroda za wynik Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym rankingu THE WUR

 
Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, odbiera nagrodę za wynik PG w rankingu. Fot. mat. PCG Academia 
 

Podczas uroczystej gali, towarzyszącej konferencji LUMEN 2023, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, odebrał nagrodę za wynik Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym rankingu THE WUR (World University Rankings).

Ranking THE WUR jest jednym z najbardziej znanych i prestiżowych rankingów szkół wyższych na świecie. Ocenia uczelnie pod kątem osiągnięć naukowych, organizacyjnych, jakości nauczania oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. Do rankingu kwalifikują się tylko najlepsze uczelnie z całego świata, które spełniają m.in. warunek publikacji co najmniej 1000 prac naukowych o odpowiedniej jakości w ciągu ostatnich 5 lat.

Politechnika Gdańska w rankingu THE WUR 2024 poprawiła swój wynik sprzed roku i zajęła pozycję 1001–1200. Uplasowała się tym samym na 5 miejscu (wspólnie z 9 innymi polskimi uczelniami) wśród 37 polskich uczelni skalsyfikowanych w rankingu. Nasza uczelnia zwiększyła liczbę punktów we wszystkich pięciu kryteriach oceny w rankingu (nauczanie, środowisko badawcze, jakość badań, przemysł, umiędzynarodowienie) i osiągnęła łączny wynik w przedziale 28,3–32,6 punktów.

Certyfikaty THE WUR zostały wręczone podczas LUMEN 2023 – dwudniowej konferencji poświęconej problemom zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce, zorganizowanej przez PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundację Rektorów Polskich.

Dobro wraca! Stwórzmy razem Szlachetną Paczkę

Po raz kolejny łączymy siły, by przygotować w ramach Szlachetnej Paczki prezenty dla osób potrzebujących naszego wsparcia.

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce, oparty na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w potrzebie. W tym roku pracownicy Politechniki Gdańskiej pomogą Pani Katarzynie z Gdańska, która samotnie wychowuje trzy wnuczki oraz Panu Mariuszowi, który jest samotną, młodą osobą z niepełnosprawnością. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące zbiórki.

Zbiórka odbędzie się na naszej Uczelni w dn. 11–13.12.2023 r. W kolejnych dniach wolontariusze będą pakować zebrane dary. Finał akcji nastąpi zaś w dn. 16–17.12.023 r., w Weekend Cudów, kiedy paczki z darami zostaną dostarczone do magazynu, a stamtąd do potrzebujących rodzin.

Opis rodzin na stronie Szlachetnej Paczki:

 1. Pani Katarzyna z wnuczkami
 2. Pan Mariusz

Już teraz możesz zapisać się i zadeklarować pomoc:

 1. Sprawdź tutaj, jakie artykuły są nam jeszcze potrzebne.
 2. Wybierz, które z nich jesteś w stanie dostarczyć.
 3. Wypełnij formularz, wskazując wybrane pozycje.
 4. Przynieś produkty na miejsce zbiórki w dn. 11–13.12.2023 w godz. 9.00–14.00 – biuro Centrum HR, Gmach Główny, pokój 262.

Należy pamiętać, że rzeczy, które chcesz podarować powinny być nowe lub nie nosić śladów użytkowania. Swoje wsparcie możesz także okazać dołączając do zbiórki online, dzięki której będziemy mogli zakupić lodówkę, sofę oraz inne brakujące przedmioty.

Szlachetną Paczkę koordynują:

 • Centrum HR / Centrum Wolontariatu: Anna Cichosz i Oksana Krushevska,
 • Centrum Analiz Strategicznych / Społeczna Odpowiedzialność Uczelni: Marta Jankowska.

Kontakt: szlachetnapaczka@pg.edu.pl.

Odeszli od nas

Odszedł prof. Marian Cichy – rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1978–1981

W wieku 92 lat odszedł od nas prof. Marian Cichy, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1978–1981, Honorowy Profesor Emeritus uczelni, prorektor w latach 1972–1978, specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn.

Prof. Marian Cichy urodził się 9 stycznia 1931 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w 1955 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W tym samym roku rozpoczął pracę na uczelni. Stopień doktora uzyskał siedem lat później, w 1962 roku, za pracę „Podciśnieniowa regulacja składu mieszanki w silnikach z wtryskiem benzyny”. Habilitował się w 1970 roku na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 roku, z kolei tytuł profesora zwyczajnego w 1991 roku.

W latach 1969-1972 był zastępcą kierownika Instytutu Techniki Cieplnej PG. W 1972 roku został prorektorem ds. ogólnych. Funkcję tę sprawował do 1975 roku, kiedy to na kolejną, trzyletnią kadencję został mianowany prorektorem, tym razem ds. rozwoju. W 1978 roku wybrany został rektorem Politechniki Gdańskiej. Stanowisko to piastował do roku 1981.

Później, w latach 1992–1997 był kierownikiem Katedry Silników Spalinowych i Sprężarek na Wydziale Mechanicznym PG. Na emeryturę przeszedł w 1999 roku. W 2015 roku został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej.

Prof. Marian Cichy był autorem i współautorem 177 publikacji, w tym 2 samodzielnych książek oraz skryptu, na temat silników spalinowych i modelowania systemów energetycznych metodą grafów wiązań oraz metod komputerowego modelowania układów fizycznych, pojazdów i maszyn roboczych z silnikami spalinowymi. Najważniejszym osiągnięciem naukowym prof. M. Cichego jest rozwinięcie i wprowadzenie po raz pierwszy w kraju metody modelowania za pomocą grafów wiązań.

Prof. Marian Cichy wypromował 16 doktorów, z których 2 dwóch uzyskało stopień doktora habilitowanego. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad 120 prac dyplomowych. Studenci wspominają go jako osobę niezwykle życzliwą, poświęcającą im wiele uwagi. Jego wykłady z zakresu silników spalinowych były energetyzującym spektaklem pełnym zaskakujących zwrotów akcji i inspirujących wniosków. Najtrudniejszym pytaniem egzaminacyjnym zadawanym przez prof. Cichego było: „O czym chciałby Pan opowiedzieć?”.

Był członkiem licznych gremiów naukowych, Towarzystwa Naukowego Motoryzacji, Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych czy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Chętnie zapraszany jako visiting professor na zagraniczne uczelnie, m.in. w Rzymie, Turynie czy Neapolu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989” oraz wieloma odznaczeniami rangi państwowej i resortowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 grudnia 2023 r. na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko". Wystawienie trumny będzie miało miejsce o godz. 11:30 w Nowej Kaplicy. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano na godz. 12:00.

Nauka

11 projektów z dofinansowaniem w programach OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Ponad 10,6 mln zł uzyskali naukowcy z Politechniki Gdańskiej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22, zorganizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Na 11 zakwalifikowanych do finansowania projektów aż 7 prowadzonych będzie na Wydziale Chemicznym.

Kierownicy projektów OPUS:

 • prof. Maciej Bagiński (WCh); kwota dofinansowania 2 813 440,00 zł (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim);
 • dr hab. Yevgeniy Naumovich z Instytutu Energetyki, partnerem w projekcie jest prof. Piotr Jasiński (WETI); kwota dofinansowania: 2 283 352,00 zł;
 • prof. Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, partnerem w projekcie jest prof. Anna Stanisławska-Sachadyn (WCh); kwota dofinansowania: 2 186 884,00 zł;
 • dr Muhammad Bilal (WILiŚ); kwota dofinansowania: 1 999 580,00 zł;
 • prof. Satish Raina (WCh); kwota dofinansowania: 1 812 920,00 zł;
 • dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, prof. PG (WCh); kwota dofinansowania: 1 507 920,00 zł;
 • dr hab. inż. Oleksii Nosko (WIMiO); kwota dofinansowania: 732 000,00 zł.

Kierownicy projektów PRELUDIUM:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Otwarte konkursy programu Horyzont Europa – obszar WIDENING i ERA

W ramach programu Horyzont Europa, Komisja Europejska oferuje finansowanie działań mających na celu zmniejszenie luki w zakresie badań naukowych i innowacji, pomiędzy krajami rozwijającymi się (tzw. krajami wideningowymi) a rozwiniętymi oraz wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Działania dzielą się na dwa obszary:

 • zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości (WIDENING),
 • zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji (ERA).

Polska została zakwalifikowana przez Komisję Europejską do grupy krajów rozwijających się, co otwiera nowe możliwości finansowania działalności naukowej dla polskich naukowców.

Ofertą aktualnie otwartych i zapowiedzianych konkursów w ramach działania:

 1. Hop on Facility:

Konkurs umożliwia instytucjom z krajów rozwijających się przyłączenie się do już trwających projektów badawczo-rozwojowych, wyłonionych w ramach konkursów II Filaru programu „Horyzont Europa” oraz EIC Pathfinder:

 • data rozpoczęcia naboru: 10.01.2023,
 • data zakończenia naboru: 26.09.2024 (nabór ciągły),
 • alokacja środków w 2024 r.: 40 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 160.
 1. Excellence Hubs:

Excellence Hubs to inicjatywa mająca na celu finansowanie projektów tworzących silne powiązania pomiędzy środowiskiem akademickim, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i społeczeństwem w ramach tzw. ekosystemów innowacji. Celem projektów jest rozwój regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji poprzez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach rozwijających się. Koordynatorem musi być jednostka z kraju rozwijającego się.

 • data rozpoczęcia naboru: 28.09.2023,
 • data zakończenia naboru: 7.03.2024,
 • wartość projektu: 2–6 mln euro,
 • alokacja środków: 47 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 12.
 1. ERA Chairs:

Konkurs ERA Chairs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez przeprowadzenie w niej zmian strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego/grupy badawczej pod kierownictwem światowej klasy naukowca menadżera badań (tzw. ERA Chair holder).

 • data rozpoczęcia naboru: 28.09.2023,
 • data zakończenia naboru: 7.03.2024,
 • wartość projektu: 1,5–2,5 mln euro,
 • alokacja środków w 2024 r.: 47 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 45.
 1. ERA Talents:

ERA Talents ma na celu wsparcie szkolenia oraz mobilności naukowców, innowatorów i innych utalentowanych pracowników sektora B+R, ze szczególnym uwzględnieniem kadr pracowniczych z krajów rozwijających się, w tym z Polski. W ramach konkursu ERA Talents można zaplanować organizację międzysektorowej wymiany personelu (delegacji, szkoleń) koncentrujących się na jednym z trzech działań uzupełniających wyznaczonych przez Komisję Europejską: wzmacnianie współpracy ośrodków naukowych z nienaukowymi, usprawnianie szkoleń oraz uczenia się w dłuższym okresie czasu oraz wspieranie przedsiębiorczości naukowej.

 • data rozpoczęcia naboru: 11.04.2024,
 • data zakończenia naboru: 26.09.2024,
 • wartość projektu: 1–3 mln euro,
 • alokacja środków: 40 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 20.
 1. Support for the professionalisation of research management:

W ramach konkursu finansowane są projekty, których celem jest wzmocnienie potencjału zarządzania badaniami w publicznych organizacjach Unii Europejskiej prowadzących i finansujących badania. Działania powinny stworzyć wspólne wirtualne i niewirtualne programy szkoleniowe i programy nauczania dla kierowników badań oraz przygotować drogę do certyfikacji i akredytacji.

 • data rozpoczęcia naboru: 6.12.2023,
 • data zakończenia naboru: 12.03.2024,
 • wartość projektu: 1 mln euro,
 • alokacja środków: 1 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 1.
 1. Strengthening researchers’ skills for better careers – leveraging the European Competence Framework for Researchers:

W ramach konkursu finansowane są projekty, których celem jest wspieranie organizacji prowadzących badania w dostosowywaniu i wzmacnianiu formalnych i ukierunkowanych szkoleń dla badaczy w oparciu o wykorzystanie European Competence Framework for Researchers (ResearchComp). Celem szkoleń jest rozwój umiejętności przekrojowych, które mogą sprzyjać lepszym karierom naukowym w środowisku akademickim i poza nim.

 • data rozpoczęcia naboru: 6.12.2023,
 • data zakończenia naboru: 12.03.2024,
 • wartość projektu: 0,5 mln euro,
 • alokacja środków: 0,5 mln euro,
 • orientacyjna liczba finansowanych projektów: 1.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursów w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 12.01.2024 r. o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kai Kalinowskiej pt. „Development of novel smartphone based methods of wine quality assessment”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Tobiszewski.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 5.01.2024.

Komercjalizacja i innowacje

Nabór wniosków do I edycji programu grantowego Startup School Two

Do 7.01.2024 r. trwa nabór wniosków do programu grantowego Startup School Two „Rozwiń skrzydła” realizowanego przez Gdańsk Tech Startup School.

Program stanowi kontynuację cyklu szkoleniowego Startup School One, który służył wypracowaniu perspektywicznego modelu biznesowego przez zespół startupowy. W programie Startup School Two zespoły mogą pozyskać grant w wysokości do 50 tys. zł na dalszy rozwój tego modelu.

Informacje organizacyjne:

 • spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w programie – 12.12.2023 r. (wtorek), godz. 16.00, WETI B, III p., sala 308/309 (budynek nr 42 na mapie kampusu);
 • za środki z grantu można nabywać materiały i komponenty oraz usługi, w tym delegacyjne, a także drobne urządzenia lub sprzęt laboratoryjny – szczegóły określa regulamin;
 • dokumentacja konkursowa udostępniana jest za pomocą formularza dokumentacji programu Startup School Two;
 • strona informacyjna programu Startup School Two. 

Umiędzynarodowienie

Welcome to Poland 2023 NAWA – nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 3 wniosków o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie.

Centrum Zarządzania Projektami prosi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konkursie poprzez zgłoszenie projektu w systemie MojaPG Projekty do 16.02.2024 r.

W przypadku zgłoszenia w ramach uczelni większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektowych.

Informacje dla aplikujących:

 • projekt może być realizowany pomiędzy 1.09.2024 r. a 31.08.2026 r.;
 • projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące;
 • wnioski w Centrum Zarządzania Projektami należy składać do 21.02.2024 r.;
 • ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA upływa 28.02.2024 r. o godz. 15.00 czasu lokalnego (Warszawa);
 • aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami. 

Uczelnie Fahrenheita

Równanie na nierówność – Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita

Prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, prezeska Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita. Fot. Tomasz Nowicki 
 

Pierwsze otwarte spotkanie Stowarzyszenia Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita zgromadziło w Auli Politechniki Gdańskiej niemal setkę osób zainteresowanych przystąpieniem do Klubu. Poświęcone było zmniejszającym się systematycznie, ale wciąż zdarzającym się nierównościom pomiędzy kobietami a mężczyznami w miejscu pracy, jakim jest środowisko akademickie.

Podczas całego wydarzenia oraz w trakcie networkingu zainteresowani mogli wypełnić deklaracje członkowskie uprawniające do wstąpienia do Stowarzyszenia Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita. Wszystkie osoby, które wyraziły chęć przystąpienia do klubu, otrzymają niebawem zaproszenie na kolejne ciekawe wydarzenie organizowane przez Klub Kobiet FarU, które odbędzie się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 26.02.2024 r. Tymczasem można śledzić profil Klubu na FB, na którym systematycznie pojawiać się będą informacje na temat samego stowarzyszenia oraz te związane ze środowiskiem kobiet w nauce.

Działania Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita są związane z realizacją projektu MINtheGEPs.

Pełna relacja ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Ekologiczny asfalt, rynek superkomputerów i najciekawsze, polskie innowacje

W ostatnim tygodniu, czyli w dn. 27.11–3.12.2023, w Internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 608 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Ekologiczny asfalt z PG

Onet informuje, że Orlen testuje na Mazurach ekologiczny asfalt, który powstał w ramach wspólnego projektu koncernu z naukowcami Politechniki Gdańskiej. Innowacyjna nawierzchnia, pozwalająca oczyszczać powietrze, przechodzi właśnie testy pod Ostródą.

Onet

Superkomputery w Polsce i na świecie

Magazyn "Forbes" omawia "rynek" superkomputerów w Polsce i na świecie, sporo uwagi poświęcając Krakenowi – superkomputerowi Politechniki Gdańskiej. "Superkomputery coraz częściej znajdują zastosowanie w biznesie – również w Polsce. Wiele zmieniła tu sztuczna inteligencja" – czytamy w materiale.

Forbes

Tom Scott w „szkole kapitanów”

Politechnika Gdańska jest współwłaścicielem Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami k. Iławy. Placówkę, będącą jedną z zaledwie kilku tego typu na świecie, odwiedził znany brytyjski youtuber Tom Scott, a jego film z wizyty obejrzało już ponad 1,2 mln widzów. O sprawie poinformował m.in. technologiczny serwis portalu Interia.pl – GeekWeek.

Interia.pl – GeekWeek

Najciekawsze polskie innowacje

"Każda innowacja zmienia świat, w którym żyjemy. W Polsce nie brakuje projektów, które są ważne na globalnej mapie" – pisze "Rzeczpospolita" w artykule omawiającym najciekawsze i najbardziej innowacyjne projekty badawcze prowadzone w Polsce. Wśród nich wymienia badania dr. Michała Kucewicza z Katedry Systemów Multimedialnych (WETI PG), który zajmuje się badaniami ludzkiego mózgu i pamięci. Naukowiec z PG opracował m.in. technologie do pomiaru i stymulacji elektrycznej fal mózgowych.

Rzeczpospolita

Znany youtuber odwiedził „szkołę kapitanów”. To unikalny ośrodek w skali świata

 
Kadr z filmu Toma Scotta. Źródło: YouTube
 

Politechnika Gdańska jest współwłaścicielem Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami koło Iławy. Placówkę, będącą jedną z zaledwie kilku tego typu na świecie, odwiedził znany brytyjski youtuber Tom Scott. Film, na którym próbuje manewrować modelem jednego z największych kontenerowców świata obejrzało już ponad 1,2 mln widzów.

Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami im. kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, zwany „szkołą kapitanów”, usytuowany jest nad jeziorem Slim w miejscowości Kamionka koło Iławy.

W skali 1:24 odtworzono tu wybrane porty, kanały, rzeki i inne miejsca trudne do manewrowania. Szkolenia prowadzone są na jednostkach stanowiących niemal identyczne kopie jednostek już istniejących, ale o mniejszych rozmiarach (w skali 1:16 lub 1:24). Zachowane są w nich proporcje odnośnie masy, wymiarów i mocy silników. Dotychczas szkolenie na jeziorze Slim odbyło kilka tysięcy osób z ok. 50 krajów.

Ośrodek prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi im. prof. Lecha Kobylińskiego. Jego założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski) oraz miasto Iława.

„Szkołę kapitanów” odwiedził Tom Scott, który posiada na kanale YouTube ponad 6,2 mln subskrybentów. Pod okiem dyrektora Jacka Nowickiego Brytyjczyk wziął udział w „szkoleniu”, podczas którego uczył się manewrowania modelem 400-metrowego kontenerowca.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Warsztaty i szkolenia

Dyżur ekspercki w Centrum Zarządzania Projektami

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG, zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursach programu Horyzont Europa do skorzystania z indywidualnych konsultacji, które odbędą się w dn. 12–13.12.2023 r. w godz. 10.00–13.00, stacjonarnie na PG. 

Konsultacji będą udzielać:  Aleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz oraz Agnieszka Głowacz-Różyńska z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację, otrzymają potwierdzenie na swój adres mailowy.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl 

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie interesariuszami w projektach” organizowane dn. 14.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Program warsztatów:

 1. Definicja interesariusza oraz cele zarządzania interesariuszami
 2. Wyzwania dla interesariuszy związane z kolejnymi projektami: uczenie się nowego, indywidualne potrzeby i osobowości, ograniczenia poznawcze oraz przekonania
 3. Zarządzanie zmianami wdrażanymi przez projekty
 4. Role w procesie zarządzania zmianą
 5. Pryncypia zarządzania interesariuszami
 6. Narzędzia komunikacji z interesariuszami: World Cafe, Open Space Technology, Storytelling
 7. Budowanie relacji z interesariuszami
 8. Plan zarządzania zmianą w projekcie
 9. Plan komunikacji z interesariuszami

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 15.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.  

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 52/2023 z 28.11.2023 r. w sprawie: likwidacji kierunku studiów Oceanotechnika prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 53/2023 z 28.11.2023 r. w sprawie: likwidacji kierunku studiów Projektowanie i budowa jachtów prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 54/2023 z 28.11.2023 r. w sprawie: likwidacji międzywydziałowego kierunku studiów Inżynieria morska i brzegowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 55/2023 z 28.11.2023 r. w sprawie: czasu pracy w I kwartale 2024 r. pracowników Politechniki Gdańskiej niebędących nauczycielami akademickimi 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 62/2023 z 29.11.2023 r. w sprawie: powołania okręgowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024-2028 na Politechnice Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 56/2023 z 29.11.2023 r. w sprawie: ustalenia obowiązku stosowania Jednolitego Systemu Zgłoszeń do komunikacji z jednostkami organizacyjnymi 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 57/2023 z 29.11.2023 r. w sprawie: wprowadzenia zaktualizowanych wzorów kart kierunku studiów i kart przedmiotu w katalogu ECTS 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 58/2023 z 29 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

8 grudnia porozmawiamy o tym, jak nie zbankrutować przed świętami

https://pg.edu.pl/files/chr/styles/artykul_664x445/public/2023-11/grafia-04.webp?itok=TjcYVfY6

Centrum HR serdecznie zaprasza pracowników i doktorantów PG na spotkanie „Porozmawiajmy o tym, jak nie zbankrutować przed Świętami”, które odbędzie się 8.12.2023 r. w godz. 8.30–10.30 w sali 205 w Gmachu Głównym.

Wydarzenie będzie już czwartym spotkaniem z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…”, które jest jednym z działań Strategii HR4R na lata 2022–2025 i ma na celu dyskusję na tematy ważne dla całej społeczności PG, w tym także te z obszarów życia codziennego.

O inwestowaniu i oszczędzaniu przed Świętami porozmawiamy z dr. Piotrem Kasprzakiem z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, który ma doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego, finansowego oraz bankowości.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację – formularz rejestracyjny. W przypadku pytań należy kontaktować się z Centrum HR: szkolenia.hr@pg.edu.pl.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną ostatnie tegoroczne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 21.12.2023 r., natomiast pierwszy noworoczny numer planujemy wydać 11.01.2024 r.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

7 grudnia 11.00–14.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie certyfikowane: Tutoring akademicki – wprowadzenie

Zapraszamy na spotkanie, na którym poznasz rodzaje tutoringu (rozwojowy i naukowy) oraz założenia pracy metodą tutoringową w praktyce.
7 grudnia 11.30–13.00

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Fabio Coriolano pt. "Social Protection in Muslim Countries: an Islamic Welfare Regime?"
8 grudnia 08.30–10.30
https://chr.pg.edu.pl/komunikaty/618-8-grudnia-porozmawiamy-o-tym-jak-nie-zbankrutowac-przed-swietami

IV spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…

Centrum HR serdecznie zaprasza pracowników i doktorantów PG na spotkanie „Porozmawiajmy o tym, jak nie zbankrutować przed Świętami”, które odbędzie się w sali 205 w Gmachu Głównym.
8 grudnia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
8 grudnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Dydaktyczne Piątki. Edukacja – interakcja

Prowadząca: Anna Turula (UKEN Kraków) Nagrania z poprzednich spotkań online można znaleźć na kanale YouTube CNE PG.
11 grudnia 09.00–12.00

Grywalizacja w dydaktyce akademickiej – wprowadzenie

Zapraszamy na warsztaty, na których przeanalizujesz przykłady grywalizacji zajęć akademickich oraz poznasz m.in. sposoby wzbudzenia i utrzymania bardzo wysokiej motywacji studentów do uczenia się.
13 grudnia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
13 grudnia 09.00–15.00

Aplikacje wspierające budowanie zaangażowania

Zapraszamy na warsztaty, na których m.in. poznasz przykłady darmowych aplikacji wspierających projektowanie angażujących zajęć i wspierających warsztat nauczyciela oraz zaprojektujesz własne zasoby.
13 grudnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
14 grudnia 09.00–12.00

Project and problem-based learning (PPBL): wprowadzenie

Zapraszamy na warsztaty, na których m.in. zrozumiesz założenia metody pracą projektu w oparciu o rozwiązywanie realnego problemu, poznasz etapy pracy zespołu metodą projektu oraz rolę nauczyciela i studentów w PPBL.
15 grudnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

20 lat dydaktyki: próby, błędy i dylematy

Prowadzący: dr inż. Marek Augustyniak (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej) Nagrania z poprzednich spotkań można znaleźć na kanale YouTube CNE PG.