Nr 302/23 listopada 2023

Z życia uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Dn. 6.12.2023 r. o godz. 11.15 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu PG w Auli w Gmachu Głównym. Podczas wydarzenia wręczone zostaną medale, odznaczenia i nagrody pracownikom uczelni oraz osobom związanym z naszą społecznością akademicką.

Uroczyste posiedzenie Senatu odbędzie się w Auli PG w Gmachu Głównym. Podczas wydarzenia wręczone zostaną medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz tytuły Honorowych Profesor Emeritus. Uroczyście przyznany zostanie także tytuł Osobowości Politechniki Gdańskiej.

Pracownicy PG otrzymają także Nagrody oraz Wyróżnienia Rektora Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Mikołajki na PG tuż, tuż. Wspólnie zbudujmy świąteczne Eko-inki

Święta bez choinki są jak plaża bez słońca. Ale kto powiedział, że choinka musi być wyciętym z plantacji drzewkiem? Dlatego w tym roku na Politechnice Gdańskiej stwórzmy razem Eko-inki, alternatywne świąteczne drzewka w duchu zero waste. Najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty zostaną nagrodzone.

Zapraszamy całą społeczność akademicką do włączenia się w tę akcję. Wystarczy pomysł, trochę kreatywności i znalezienie materiałów, z których można zrobić drzewko, a których na uczelni nie brakuje (metalowe rurki, szklane probówki, sznurki, linki itp.).

Informacje dla uczestników:

 • jednostkę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły: studencki/doktorancki i pracowniczy (do 15 osób);
 • do 30.11.2023 aktywny jest specjalny formularz, w którym należy podać najważniejsze informacje:
  • imię i nazwisko lidera zespołu,
  • nazwa jednostki,
  • liczebność zespołu,
  • wykaz materiałów, z których będzie budowana Eko-inka;
 • na podstawie tego wykazu przygotowane zostaną podstawowe narzędzia oraz materiały takie jak: drewno, sznurki, śrubki, gwoździe, które będą czekały na miejscu; pozostałe, unikatowe materiały powinny pochodzić z zasobów danej jednostki;
 • można będzie zakupić dodatkowe materiały, jeśli są one niezbędne do wykonania projektu, w kwocie do 300 zł brutto (wydatek zostanie pokryty z rezerwy rektora, na podstawie noty księgowej wystawionej dla Biura Rektora przez jednostkę, z której pochodzi zespół).

Zespoły, które zgłoszą swój projekt, zapraszamy 6.12.2023 na plac przed Gmachem Głównym. Jeśli pogoda nie będzie nam sprzyjać, spotkamy się na Dziedzińcu Heweliusza.

9.00–13.00 – czas na budowanie
13.00–14.00 – prezentacje Eko-inek i wybór najciekawszych projektów (w tym terminie obowiązują godziny rektorskie)

Zostaną przyznane wyróżnienia: nagroda Kolegium Rektorów oraz nagroda publiczności. Zwycięskie zespoły otrzymają voucher do restauracji w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Politechniki Gdańskiej Eureka, na organizację spotkania wigilijnego lub noworocznego.

Choinki upiększą plac przed Gmachem Głównym lub wnętrze budynku.

Pełna agenda wspólnego świętowania Mikołajek zostanie wkrótce ogłoszona. Szczegółowych informacji udziela: Dział Promocji i Biuro Prasowe, e-mail: promocja@pg.edu.pl, tel. + 48 58 347 29 38.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego PG

Trwa 8. edycja Budżetu Obywatelskiego PG. Pula 600 tys. zł zostanie przeznaczona na projekty, które w pierwszym etapie BOPG złożone zostały przez członków politechnicznej społeczności – studentów i pracowników. Po weryfikacji nadesłanych pomysłów do II etapu zakwalifikowano 6 projektów pracowniczych i 4 studenckie.

Projekty pracownicze:

 • Stacje zbiórki małych elektroodpadów
 • Infokioski na Wydziale Chemicznym
 • Lifevac – pierwsza pomoc w zadławieniach
 • Rozwój przestrzeni co-workingowej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej
 • Modernizacja Audytorium 167 GG w zakresie poprawy komfortu prowadzenia zajęć
 • Zielona przestrzeń w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Projekty studenckie:

 • Strefa relaksu dla studentów – projekt WIMiO
 • Przestrzenie do wypoczynku dla studentów w Gmachu Głównym
 • Modernizacja siłowni w DS9
 • Stworzenie strefy odpoczynku na WEiA

Zakwalifikowane projekty wezmą udział w głosowaniu, które rozpocznie się o północy w poniedziałek 27.11.2023. Karta do głosowania dostępna będzie na stronie BOPG. Swój głos oddać będzie można do 11 grudnia do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje nt. projektów i głosowania znaleźć można na stronie Budżetu Obywatelskiego PG.

Nauka

Nabór wniosków w IV edycji programu Argentum Triggering Research Grants

W ramach Programu można uzyskać uczelniany grant przeznaczony na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty (Instrukcja wypełniania wniosków);
 • maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 150 tys. zł, a w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama – 100 tys. zł;
 • okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, a dla beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama okres realizacji może wynosić od 6 do 12 miesięcy;
 • w skład kosztów mogą wchodzić m.in.:
  • wynagrodzenia kierownika i wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do 3 000 zł brutto/miesięcznie,
  • koszty zakupu sprzętu oraz materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
  • koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji badań,
  • koszty upowszechniania wyników,
  • koszty usług obcych niezbędnych do realizacji badań, w tym prac, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, rachunku lub noty obciążeniowej;
 • nabór w programie trwa do 31.12.2023 r.;
 • beneficjenci Programu NAWA mogą składać wnioski w trybie ciągłym zgodnie z regulaminem programu ARGENTUM;
 • każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, a następnie przez Komisje Oceniające powołane przez Koordynatorów poszczególnych Centrów POB, które sporządzą listy rankingowe wniosków;
 • dokumentacja projektowa (wersja polska i angielska).

Miniatura 7. Cztery naukowczynie z PG otrzymały dofinansowanie

Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród osób, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się cztery naukowczynie z Politechniki Gdańskiej:
 • Porównawcza analiza LCA metod recyklingu modułów fotowoltaicznych wykonanych z CdTe – badania wstępne; kierownik projektu: dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska (WCh); kwota dofinansowania: 49 830,00 zł;
 • Optymalizacja syntezy nowych polimerów fosforoorganicznych zdolnych do asymilacji CO2; kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Ziółkowska (WCh); kwota dofinansowania: 41 857,00 zł;
 • Badania doświadczalne zginanych belek betonowych wykonanych metodą przyrostową w technologii druku 3D; kierownik projektu: dr hab. inż. Ewelina Korol (WILiŚ); kwota projektu: 49 940,00 zł;
 • Kolor jako indykator parametrów skrawania w procesie przecinania drewna; kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Suchta (WIMiO); kwota dofinansowania: 18 150,00 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs OPUS 26 LAP NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 26 LAP/Weave na projekty badawcze prowadzone we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, do właściwej instytucji partnerskiej zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 • zespoły badawcze z Austrii – do FWF,
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR,
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARIS,
 • zespoły badawcze z Niemiec – do DFG,
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF,
 • zespoły badawcze z Luksemburga – do FNR,
 • zespoły badawcze z Belgii-Flandrii – do FWO.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2023 r. do godz. 16.00;
 • rozstrzygnięcie konkursu OPUS 26 LAP nastąpi najpóźniej w listopadzie 2024 r.;
 • zgłoszenia projektowe w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji maksymalnie do 1.12.2023 r.; pełen wniosek w systemie OSF powinien zostać przedstawiony w CZP do weryfikacji formalnej do 8.12.2023 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN;
 • konsultacje z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG planu zarządzania danymi wymaganym we wniosku trwają 4.12.2023;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Katarzyna Bisewska

Konkurs OPUS 26 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 26 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 26 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.
 • ważne! – współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 26 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN:

 • HS – nauki humanistyczne i społeczne,
 • ST – nauki ścisłe i techniczne,
 • NZ – nauki o życiu.

Informacje dla aplikujących:

Konkurs SONATA 19 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2023 r. do godz. 16.00;
 • rozstrzygnięcie konkursu SONATA19 nastąpi najpóźniej w czerwcu 2024 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN;
 • zgłoszenia projektowe w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2023 r.; pełen wniosek w systemie OSF należy przedstawić w CZP do weryfikacji formalnej do 8.12.2023 r.;
 • konsultacje z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG planu zarządzania danymi wymaganym we wniosku trwają 4.12.2023;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita WiśniewskaBeata TomaKatarzyna Bisewska.

Partnerstwa Strategiczne 2023 w ramach NAWA – nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne. Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

W Programie wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej z przynajmniej jednym partnerem strategicznym. Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Liczba partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 1 do 6 instytucji. Partnerem wspierającym mogą być podmioty z Polski należące do kategorii uprawnionych Wnioskodawców – maksymalna liczba partnerów wspierających to 2.

Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy (między 1.09.2024 a 31.08.2026 r.).

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 3 wniosków o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww. konkursie poprzez zgłoszenie projektu w systemie Moja PG Projekty do 19.01.2024 r. W przypadku zgłoszenia w ramach uczelni większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektowych.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski wraz załącznikami należy składać w Centrum Zarządzania Projektami do 25.01.2024 r.
 • wnioski należy składać do NAWA do01.2024 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego Warszawy poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 1.12.2023 r. o godz. 10.15 w sali 119 budynek Chemii A Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 6) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Kierepy pt. „Wykonanie mapy agresywności środowiska w O/ZWR pod kątem zastosowania stali nierdzewnych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Stefan Krakowiak, prof. PG.

 

Dn. 1.12.2023 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dagmary Kempińskiej-Kupczyk pt. „Towards characterization of wastewater and water based on markers from the group of emerging pollutants by means of high-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 24.11.2023.

 

Dn. 1.12.2023 r. o godz. 13.15 w sali 119 budynek Chemii A Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 6) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Czekajło pt. „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie prototypowej instalacji katodowej klasyfikatora dwuzwojowego”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Krzysztof Żakowski, prof. PG.

 

Dn. 1.12.2023 r. o godz. 14.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Koziary pt. „Ocena wpływu pokarmowych kwasów nukleinowych i ich komponentów na replikacyjną i naprawczą syntezę DNA w modelach komórek ludzkiego układu pokarmowego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 24.11.2023.

 

Dn. 7.12.2023 r. o godz. 13.30 w Audytorium 1.4 budynek Chemii C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Iglińskiego pt. „Zaprojektowanie oraz uruchomienie na platformie wydobywczej Baltic Beta kompleksowego systemu zabezpieczającego całość konstrukcji nóg przed korozją”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Krzysztof Żakowski, prof. PG.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.11.2023.

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie do udziału w Erasmus Days

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników – nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i technicznych, doktorantów oraz studentów do udziału w tegorocznej edycji Erasmus Days, która odbędzie się w dn. 27.11–2.12.2023. W programie wydarzenia spotkania informacyjne, konkurs kulinarny oraz nietypowe Andrzejki.

Do udziału w wydarzeniu DWM zaprasza w szczególności tych pracowników, doktorantów i studentów, którzy jeszcze nie korzystali z programu Erasmus+.

Program Erasmus Days:

 • 27.11 (poniedziałek) – spotkanie informacyjne dla pracowników oraz uruchomienie punktu informacyjnego dla studentów;
 • 28.11–1.12 (wtorek–piątek) – spotkania informacyjne na wydziałach dla studentów;
 • 29.11 (środa) – Andrzejki;
 • 2.12 (sobota) – konkurs kulinarny dla studentów.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Jednocześnie DWM zachęca pracowników, doktorantów i studentów, którzy nie wypełnili jeszcze ankiety dotyczącej programu Erasmus+ do wzięcia udziału w badaniu (ankietę można wypełnić do końca listopada). Ankieta jest skierowana do osób, który nie korzystały z programu Erasmus+:

Współpraca

Program „Inżynierowie przyszłości” pod patronatem rektora Politechniki Gdańskiej

„Inżynierowie przyszłości” to nowy program skierowany do uczniów oraz nauczycieli liceów i techników, którego celem jest wsparcie rozwoju uzdolnionej młodzieży poprzez stworzenie innowacyjnych warunków do rozwoju zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Program otrzymał patronat rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wildego. Pilotażowa edycja programu „Inżynierowie przyszłości”, którą organizuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, została objęta także honorowym patronatem przez Ministra Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz rektorów innych uczelni technicznych, w tym: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej. Patronem medialnym programu jest z kolei stacja TVP Nauka.

Nauczyciele i uczniowie mogą rejestrować się do programu na stronie organizatora. Tam również można zgłaszać pomysły na prace badawcze, które chcieliby realizować w roku szkolnym 2023/2024. Autorzy 100 najciekawszych koncepcji otrzymają grant na start w wysokości 1000 zł oraz pakiet materiałów, zawierający m.in. fartuchy i gogle ochronne. Projekty można zrealizować do końca kwietnia 2024 r.

Uczniowie, których raporty zostaną najwyżej ocenione otrzymają stypendia naukowe, zaś ich nauczyciele opiekunowie dodatkowe nagrody pieniężne. Zostaną oni również zaproszeni przez Fundację PGNiG im. I. Łukasiewicza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Ponadpodstawowych w 2024 roku w Warszawie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Najcenniejszy pokarm pod lupą badaczek, studencka wyprawa do Brazylii i TEDx

 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 13–19.11.2023 r. w mediach ukazały się 554 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.
Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Program „Inżynierowie przyszłości”

„Inżynierowie przyszłości” to nowy program skierowany do uczniów oraz nauczycieli liceów i techników. Jego celem jest wsparcie rozwoju uzdolnionej młodzieży. Program otrzymał patronat rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Wildego.

TVP Gdańsk

Ekstremalna wyprawa studenta PG

Tytus Chmielewski, student budownictwa z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w ramach wygranej w konkursie WILiŚ ADVENTURE 2023, odbył podróż rowerową przez brazylijską dżunglę, z Kurytyby do Rio de Janeiro. O jego przygodach pisze m.in. portal Trójmiasto.pl. Tytus był również gościem piątkowego wydania programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2.

Trójmiasto.pl

Najcenniejszy pokarm

Nowa metoda naukowczyń Politechniki Gdańskiej dotycząca przechowywania i konserwowania mleka kobiecego, niezwykle cennego dla każdego hospitalizowanego noworodka, pozwoli na zachowanie większej ilości niezwykle cennych składników bioaktywnych, których nie może zastąpić żadna sztuczna mieszanka.

TVP Gdańsk (materiał rozpoczyna się ok. 11 min. 51 sek.)

Refleksje po konferencji Ars Docendi

We wrześniu w Krakowie odbyła się konferencja Ars Docendi, skierowana do osób zainteresowanych budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni. Na łamach Forum Akademickiego refleksjami z wydarzenia dzieli się m.in. prof. Joanna Mytnik, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Forum Akademickie

TEDx na Politechnice Gdańskiej

Już w najbliższą sobotę na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja naukowa, przeprowadzona w wyjątkowym, popularnym na całym świecie formacie TEDx. Wydarzenie zapowiadają lokalne media, w tym:

Trójmiasto.pl Dziennik Bałtycki

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 56/2023 z 13.11.2023 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu ds. koordynatorów e-learningu na Zespół ds. kształcenia zdalnego oraz zmiany składu i zakresu kompetencji zespołu 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 57/2023 z 13.11.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w programie PLATINUM 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 58/2023 z 14.11.2023 r. w sprawie: zmiany w składzie Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Gdańskiej na okres do 31 sierpnia 2024 r. 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 59/2023 z 14.11.2023 r. w sprawie: ustalenia godzin rektorskich w dniu 6 grudnia 2023 r. na Politechnice Gdańskiej 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 49/2023 z 15.11.2023 r. w sprawie: wnoszenia i doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych w sprawach skreślania z listy doktorantów

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 50/2023 z 17.11.2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 58/2022 z 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu POLONIUM INTERNATIONAL DOCTORAL FELLOWSHIPS.

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 51/2023 z 17.11.2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 75/2022 z 30 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu FRANCIUM SUPPORTING OUTSTANDING DOCTORAL CANDIDATES.

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 60/2023 z 17.11.2023 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. wielokrotnych kwalifikacji międzynarodowych.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 7.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie interesariuszami w projektach” organizowane dn. 14.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Program warsztatów:

 1. Definicja interesariusza oraz cele zarządzania interesariuszami
 2. Wyzwania dla interesariuszy związane z kolejnymi projektami: uczenie się nowego, indywidualne potrzeby i osobowości, ograniczenia poznawcze oraz przekonania
 3. Zarządzanie zmianami wdrażanymi przez projekty
 4. Role w procesie zarządzania zmianą
 5. Pryncypia zarządzania interesariuszami
 6. Narzędzia komunikacji z interesariuszami: World Cafe, Open Space Technology, Storytelling
 7. Budowanie relacji z interesariuszami
 8. Plan zarządzania zmianą w projekcie
 9. Plan komunikacji z interesariuszami

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 8.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 15.12.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.  

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Komunikaty

Black Friday w sklepie z gadżetami PG

W piątek (24.11.2023) zapraszamy do odwiedzenia sklepu stacjonarnego PG (budynek nr 11 na mapie kampusu). Wybrany asortyment tylko w tym dniu dostępny będzie ze zniżką 20 procent!

W tegorocznej przedświątecznej ofercie m.in. wyjątkowe pierniczki w dwóch wzorach, pakowane w pudełka, kalendarze książkowe, ekologiczne, rozgrzewające herbaty w pięciu smakach i kurtki typu softshell, którym niestraszne żadne wiatry i deszcze. A także całe mnóstwo innych gadżetów, którymi można obdarować bliskich i siebie.

Czekamy na Was od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Kalendarium

24 listopada 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

W trakcie spotkania odpowiemy na pytania: jak przebiega proces zmiany i w czym tkwi jego potencjał? Jak wyjść ze „strefy komfortu” i przygotować się do zmian?
26 listopada 17.00–20.00
https://pg.edu.pl/sapg/2023-11/zapraszamy-na-jesienna-edycje-bazuny-juz-26-listopada

Jesień z Bazuną

Zapraszamy na jesienną edycję Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuny, który odbędzie się w Akademickim Klubie PG Kwadratowa. Wstęp wolny.
27 listopada–11 grudnia

Zagłosuj na projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Od 27 listopada do 11 grudnia można oddać głos na wybrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Po weryfikacji nadesłanych pomysłów do II etapu zakwalifikowano 6 projektów pracowniczych i 4 studenckie.
29 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
29 listopada 09.00–15.00

Szkolenie MS TEAMS: interaktywne zajęcia, praca w zespołach

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się m.in., jakie są najnowsze dostępne funkcje Microsoft Teams oraz jak może wyglądać wspólna praca w zespołach z użyciem kanałów.
1 grudnia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
6 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej