Nr 300/9 listopada 2023

Z życia uczelni

PG najchętniej wybieraną uczelnią przez maturzystów w rankingu MEiN

Według rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki na studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024 zostało przyjętych prawie 442 tys. studentów, którzy najchętniej wybierali uczelnie techniczne. 
W pierwszej trójce najpopularniejszych uczelni, obok Politechniki Gdańskiej (8 osób na miejsce), znalazły się także Politechnika Poznańska (7,1 kandydatów na miejsce) oraz Politechnika Warszawska (7 kandydatów na miejsce). Poza podium znalazły się Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Politechnika Gdańska wróciła na pierwszą pozycję po rocznej przerwie, odnotowując siedmioprocentowy wzrost liczby kandydatów ubiegających się o indeks. W roku akademickim 2022/2023 liczba ta wynosiła 6,9 kandydata na miejsce, co plasowało PG na II miejscu po Politechnice Warszawskiej (7,9). W porównaniu do roku ubiegłego, gdańska uczelnia odnotowała także 15 proc. więcej zgłoszeń.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach, pełne zestawienie można znaleźć na stronie MEiN.

ENHANCE podsumował konferencję w Gdańsku

Fot. Krzysztof Krzempek /Politechnika Gdańska

 

Ponad 120 pracowników dydaktycznych, administracyjnych i studentów z dziesięciu europejskich uczelni technicznych, a także interesariusze i eksperci w zakresie urbanistyki wzięli udział w międzynarodowej konferencji „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities”, której gospodarzem w październiku br. była Politechnika Gdańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Innowacyjna metoda utrwalania mleka kobiecego opracowana przez naukowczynię z PG

Prof. Edyta Malinowska-Pańczyk. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

Prof. Edyta Malinowska-Pańczyk z Wydziału Chemicznego współpracuje z Bankiem Mleka przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Prowadzi ona badania nad optymalizacją bezpiecznego przechowywania pokarmu. Badania realizowane są w ramach projektu „Przechowywanie mleka ludzkiego w stanie niezamrożonym pod wysokim ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C – nowa metoda utrwalania”, który uzyskał finansowanie w konkursie Small Grant Scheme 2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt kończy się w styczniu, jednak badania będą kontynuowane.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Podcast Politechniki Gdańskiej „Ściśle mówiąc!”. Czy jesteśmy skazani na atom?

Cykl „Ściśle mówiąc!” to podcasty, gdzie naukowcy z Politechniki Gdańskiej opowiadają o swojej pracy badawczej, ale także o życiu, pasjach, literaturze czy sztuce.

Dr inż. Marcin Jaskólski – pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej i zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej PG w drugim odcinku „Ściśle mówiąc!” opowiada m.in. o planach związanych z energetyką jądrową w Polsce, o sytuacji w elektrowniach w Ukrainie, o tym, czego Japończyków (i nie tylko) nauczyła katastrofa w Fukushimie, ale także o… serialach i o tym, w jaki sposób przyczynia się do ograniczania emisji CO2 dzięki swojemu psu.

Rozmowę prowadzą Agata Cymanowska i Barbara Kuklińska-Nowak z Działu Promocji i Biura Prasowego PG.

Zapraszamy do słuchania i komentowania na Spotify oraz kanale YouTube Politechniki Gdańskiej.

TEDx na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy na inspirujący TEDx na Politechnice Gdańskiej, który odbędzie się 25.11.2023 r. w godz. 9.00–17.00 w Auli w Gmachu Głównym. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać pasjonujących wystąpień i wziąć udział w ciekawych dyskusjach. Wystąpi 10 prelegentów, z których każdy będzie miał 18 minut, by w jak najciekawszy sposób omówić swój temat.

Kto będzie przemawiał?

 • Tomasz Palak – AIajaj, czyli gdzie prawo zderza się ze sztuczną inteligencją
 • Wiktor Sieklicki – Czy stać nas będzie na kreatywność?
 • Maciej Panek – Porażki są jak szczepionki – uodparniają
 • Aleksandra Mielewczyk-Gryń – Czy wodór jest odpowiedzią na kryzys energetyczny?
 • Tomasz Klimczuk – Czy inżynieria materiałowa uratuje świat?
 • Krzysztof Zięba – Przyszłość słuchania, czyli po co słuchać?
 • Jan Krakowski – Innowacje w technologii sportowej: Jak nowe technologie zmieniają sposobność treningu i rywalizacji.
 • Bartosz Felski – Przyszłość zabudowana; rola architektury jako narzędzia kształtowania klimatu.
 • Piotr Szczuko – Garbage in-garbage out, czyli odpowiedzialni twórcy odpowiedzialnego AI
 • Joanna Mytnik – Czy systemy edukacyjne nadążają za zmianą w świecie?

A do tego pizza, konkursy, strefa chillu i inne atrakcje.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zakupić bilet jak najszybciej:

 • 80 zł – miejsce w Auli, Gmach Główny,
 • 30 zł – watchparty, czyli transmisja live na wydziałach PG.

II tura sprzedaży (od 3.11.) – bilety dla wszystkich osób zainteresowanych wydarzeniem

AULA

Watchparty:

Stacja badania jakości powietrza w obrębie kampusu PG

Na dachu budynku Centrum Kompetencji STOS została zainstalowana stacja badania jakości powietrza w obrębie kampusu PG. Zakup i instalacja stacji zostały sfinansowane w ramach projektu PIONIER-LAB – Laboratorium 3 o nazwie "Smart Kampus", w którym bierze udział Centrum Informatyczne TASK.

Poza analizą jakości powietrza, na którą składają się m.in. stężenie pyłów oraz związków tlenków azotu i siarki, stacja monitoruje również podstawowe parametry pogodowe, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotności, siła i kierunek wiatru.

W niedalekiej przyszłości w ramach Laboratorium „Smart Kampus” powstaną również inne usługi, np. inteligentne przestrzenie, smart inventory, smart vending czy analizowanie jakości energii elektrycznej w kampusie.

Wartości wybranych parametrów fizykochemicznych atmosfery można sprawdzać na stronie CI TASK

Konferencja o AI w Europejskim Centrum Solidarności

 

We wtorek, 14.11.2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja „Jak sztuczna inteligencja zmieni świat?”. Konferencja ma charakter popularnonaukowy i jest adresowana do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Zaproszenie do dyskusji przyjęli specjaliści w zakresie sztucznej inteligencji – praktycy i teoretycy tematu, ludzie nauki i biznesu, pracujący w kraju i poza jego granicami.

Konferencję otworzą wystąpienia dyrektora ECS Basila Kerskiego oraz prof. Janusza Rachonia, prezesa Fundacji ECS i Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, a także rektora Politechniki Gdańskiej w l. 2002–2008.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. Jacek Rumiński z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Ponadto w programie znalazły się cztery panele, z których każdy odpowiada innemu zagadnieniu związanemu ze sztuczną inteligencją:

 • Czy sztuczna inteligencja rewolucjonizuje społeczeństwa?
 • Jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze światowej gospodarki?
 • Czy prawo powinno regulować zasady działania sztucznej inteligencji?
 • Czy sztuczna inteligencja potrzebuje etyki?

Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.:

Informacje dla uczestników:

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 21.11.2023 r. o godz. 12.45 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Nowaka pt. „Rozszczepialne koniugaty lipid: antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: projektowanie, synteza i ocena właściwości biologicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maria Milewska, promotorem pomocniczym – dr inż. Andrzej Skwarecki.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 14.11.2023.

 

Dn. 24.11.2023 r. o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gosposia pt. „Diagnostyka i monitorowanie zagrożenia korozyjnego wywołanego wodorem w instalacji Krakingu Katalitycznego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.

Dn. 24.11.2023 r. o godz. 12.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Olczaka pt. „Wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnych w estymacji agresywności korozyjnej ropy naftowej”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Artur Zieliński.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 22.11.2023 r. o godz. 12.30 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandry Laski pod tytułem: „Influence of friction stir welding technological parameters on the properties of the joints of selected aluminum alloys”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Komercjalizacja i innowacje

Wyniki naboru do 4. edycji programu Startup School One

Do 4. edycji programu warsztatowo-szkoleniowego Startup School One „Sprawdź swój pomysł” prowadzonego przez Gdańsk Tech Startup School zakwalifikowało się 32 uczestników, zrzeszonych w 12 zespołów (+ 1 zespół zakwalifikowany warunkowo).

Członkowie zespołów pochodzą z 6 różnych wydziałów PG, z czego największa liczba reprezentuje ponownie Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (56%). Uczestnikami tej edycji programu są również studenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Wśród zakwalifikowanych osób 50% stanowią studenci I stopnia, 38% to studenci II stopnia, kolejne 9% uczestników to doktoranci; w skład zespołów wszedł również 1 absolwent PG.

Po zakończonym cyklu szkoleniowym zespoły zaprezentują publicznie swoje projekty podczas wydarzenia Demo Day, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 21.03.2024 r.

Dodatkowe informacje na temat uczestników programu Startup School One znajdują się na stronie Gdańsk Tech Startup School w zakładce Zespoły.

Współpraca

Od kosmetyków po gitary dla gwiazd. Sukces projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”

95 umów grantowych o łącznej wartości ponad 18 mln zł jest efektem realizacji trzyletniego projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Jest to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. Poza wsparciem finansowym i eksperckim przedsiębiorcy mogli skorzystać z zaawansowanych usług badawczych, które okazały się kluczowe dla rozwoju ich innowacyjnych pomysłów i produktów.

Projekt realizowany jest przez spółkę celową Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytety Medycznego) oraz Univetum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Dodatkowe informacje o innowacyjnych projektach znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie https://www.mikrogranty.com.pl/.

 

Politechnika Gdańska w mediach

Ranking uczelni, nowy sposób utrwalania kobiecego mleka i Ironman z PG

W ostatnim tygodniu, czyli w dn. 30.10–5.11.2023 r., w internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 1461 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

PG najchętniej wybieraną uczelnią przez maturzystów w rankingu MEiN

Ponad 3 tys. więcej zgłoszeń w tegorocznej rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej i powrót na 1. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni publicznych w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało rankingu najpopularniejszych uczelni, o czym poinformowały ogólnopolskie i lokalne media.

Trójmiasto.pl Wyborcza.pl Trójmiasto Radio Gdańsk Nauka w Polsce Polskie Radio Czwórka 

Innowacyjna metoda utrwalania mleka kobiecego opracowana przez naukowczynie z PG

Nowy sposób przechowywania i konserwowania mleka pozwoli na zachowanie większej ilości niezwykle cennych składników bioaktywnych, których nie może zastąpić żadna sztuczna mieszanka. O metodzie opracowanej na naszej uczelni informowały:

Trójmiasto.pl Radio Gdańsk 

Rozstrzygnięto konkurs na projekt Muzeum Westerplatte

Ogłoszono wyniki konkursu na projekt Muzeum Westerplatte, które powstać ma do 2027 roku. Przewodniczącą sądu konkursowego była prof. Lucyna Nyka, dziekanka Wydziału Architektury PG.

Onet Dziennik Bałtycki

TVP Gdańsk (wypowiedź prof. Nyki zaczyna się ok. 3 min. 10 sekundy)

Sukces studenta PG w zawodach Ironman Florida

Kacper Stępniak zajął znakomite, drugie miejsce w zawodach Ironman Florida, rozgrywanych w USA.

Polskie Radio Czwórka

Rowerem przez Brazylię

Tytus Chmielewski student budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jest laureatem konkursu WILiŚ Adventure. W ramach niego zaplanował sześciotygodniową wyprawę rowerową przez Brazylię. O jego przygodzie usłyszeć można było na antenie radia TOK FM.

Komunikaty

Wybory oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w jednostkach PG

Komisja Wyborcza Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadza sukcesywnie zebrania wyborcze w kolejnych jednostkach organizacyjnych. Kadencja SiPowca trwa cztery lata. Prawo do głosowania ma każdy pracownik danej jednostek. Wszystkie komunikaty KW SIP oraz Regulamin wyborów SIP w PG można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/solidarnosc/wybory-sip-2023.

Dotychczas na nową kadencję wybrano: Tomasza Sobczyka (WFTiMS), Krystynę Gomółkę (WZiE) oraz Joannę Jettmar-Fojut i Andrzeja Śnieżewskiego w administracji centralnej i pozostałych jednostkach, w tym jednostkach ogólnouczelnianych.

Zakończenie wyborów planuje się na koniec grudnia 2023.

Obowiązek e-Doręczeń na Politechnice Gdańskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. (eIDAS), Ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18.11.2020 r. oraz komunikatem z dnia 29.05.2023 wydanym przez Ministra Cyfryzacji Politechnika Gdańska od 10.12.2023 r. będzie zobligowana do doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia).

Realizacja wysyłki korespondencji poprzez moduł e-Doręczeń będzie udostępniona pracownikom Politechniki Gdańskiej od 10.12.2023 r. w systemie EZD.

Obecnie udostępniona została strona internetowa poświęcona e-Doręczeniom na Politechnice Gdańskiej: https://pg.edu.pl/cod/e-doreczenia, gdzie znajdują się:

 • wyjaśnienia najważniejszych pojęć,
 • instrukcje obsługi modułu e-Doręczeń w EZD,
 • aspekty techniczne,
 • najczęściej zadawane pytania w kontekście e-Doręczeń.

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza również na cykl szkoleń online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD. Szkolenia będą realizowane w godz. 9.00–11.00 poprzez narzędzie Microsoft Teams w następujących terminach:

 • w listopadzie: 15, 21, 22, 24 i 29;
 • w grudniu: 1, 8 i 13.

Dołączenie do spotkania będzie możliwe za pomocą linku udostępnionego na stronie Centrum Obiegu Dokumentów: https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja na szkolenie.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 16.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 17.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Dostęp testowy do Reaxys Academic Edition

Biblioteka PG zaprasza do testowania chemicznej bazy Reaxys Academic Edition, składającej się z modułu Reaxys Base, zawierającego komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych) oraz modułów opartych na sztucznej inteligencji: Reaxys Target and Bioactivity i Reaxys Predictive Retrosynthesis.

Baza zawiera również dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych.

Dostęp testowy (poprzez sieć PG i zdalnie przez system HAN) będzie aktywny do 31.12.2023 r.

14 listopada porozmawiamy o sztucznej inteligencji i obawach z nią związanych

III spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…"

Centrum HR serdecznie zaprasza pracowników i doktorantów PG na spotkanie „Porozmawiajmy o tym, dlaczego (nie) powinniśmy bać się sztucznej inteligencji”, które odbędzie się 14.11.2023 r. w godz. 12.00–14.00 w sali 205 w Gmachu Głównym. Wydarzenie będzie już trzecim spotkaniem z cyklu „Porozmawiajmy o…., porozmawiajmy z…”, które jest jednym z działań Strategii HR4R na lata 2022–2025 i ma na celu dyskusję na tematy ważne dla całej społeczności Politechniki Gdańskiej.

O psychologicznych aspektach AI porozmawiamy z dr Agatą Rudnik – dyrektorką Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim, adiunktką w Instytucie Psychologii UG.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

Kalendarium

10 listopada 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

Na spotkaniu dowiesz się m.in. dlaczego i jak prowadzenie dziennika refleksji (papierowego lub online) pomaga w procesie uczenia się.
13 listopada 09.00–12.00

Szkolenie – small teaching

Zapraszamy na spotkanie, na którym m.in. poznasz proste strategie na rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przykłady aktywności. Zapisz się na stronie CNE.
14 listopada 12.00–14.00

Spotkanie z cyklu

III spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…" 14 listopada br. porozmawiamy o sztucznej inteligencji i obawach z nią związanych.
15 listopada 09.00–15.00

Szkolenie: Praca zespołowa w procesie dydaktycznym

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się m.in. jak wygląda proces powstawania grupy, typologia osób w zespole oraz jaki masz wpływ na pracę zespołową studentów.
15 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
17 listopada–19 listopada
https://startupacademy.pl/hackathon-faru/

Hackathon FarU

Różnorodne ścieżki tematyczne i interdyscyplinarne zespoły. Trzy dni intensywnej pracy pod okiem trenerów, mentorów i ekspertów dziedzinowych. Hackathon FarU odbędzie się w dn. 17–19.11.2023 na terenie kampusu PG.
17 listopada 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

Usłyszysz m.in. o sensownym, dydaktycznym projektowaniu i najważniejszych e-learningowych narzędziach metodycznych – e-tywności i map-it (czyli projektowanie ze względu na problem, jaki rozwiązujemy).
20 listopada 16.00–18.00

Otwarte spotkanie Stowarzyszenia Klubu Kobiet Uczelni FarU

Przyjdź na pierwsze otwarte spotkanie osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia i wysłuchaj inspirujących wykładów.
22 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej