Nr 30/9 marca 2017

Nauka

Dr Mateusz Zawadzki z WFTiMS laureatem konkursu Fulbright Senior Award 2017/2018

Nagrodą jest 9-miesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych na California State University w Fullerton (CSUF), w roku akademickim 2017/2018.
Dr Mateusz Zawadzki jest adiunktem w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. Jego praca naukowa dotyczy badań eksperymentalnych nad zderzeniami elektronów z cząsteczkami. Wybór laboratorium miał związek z możliwością kontynuacji tematyki badawczej prowadzonej na PG. Laboratorium na CSUF dysponuje trzema układami eksperymentalnymi, służącymi do uzyskiwania informacji o strukturach molekularnych wykorzystując rozpraszanie elektronów. Projekt konkursowy zatytułowany „Experimental studies in low energy electron collisions from gaseous targets” (Badanie oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z gazami) będzie doskonałą okazją do realizacji własnych planów badawczych laureata.

MBA Politechniki Gdańskiej współgospodarzem seminarium o Firmie-Idei

Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie tematem seminarium „Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22.03.2017 r. na PG.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: naukowej, podczas której poruszone zostanie zagadnienie wartości niematerialnych jako pojęcia prawnego i jako koncepcji rozwojowej, oraz praktycznej, w której przedstawiciele świata biznesu podzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z oczekiwanymi społecznie zmianami w sposobie działania firm. Seminarium będzie towarzyszyć uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów MBA.
Więcej informacji podano na stronie http://oees.pl/. Rejestracja elektroniczna: http://seminarium-gdansk.oees.pl/ (uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne).

Seminarium w ramach współpracy PG i PZU LAB

10.03.2017 r. w Laboratorium LINTE^2 odbędzie się seminarium poświęcone uszczegółowieniu współpracy badawczo-rozwojowej Politechniki Gdańskiej i PZU LAB w ramach porozumienia podpisanego w październiku 2016 r.
Ze strony Politechniki Gdańskiej program współpracy z PZU LAB koordynuje prof. Kazimierz T. Kosmowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Seminarium będzie dotyczyło następujących zagadnień: Bezpieczeństwo systemów informatycznych (grupa A) oraz Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych oraz sieci i systemów infrastruktury krytycznej (grupa C), zaproponowanych przez grupy robocze z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Siódma konferencja ENTIME na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

W dniach 16–17.03.2017 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja ENTIME zatytułowana: „Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce – szanse i wyzwania".

Konferencja jest największym w regionie wydarzeniem poświęconym tematyce przedsiębiorczości i funkcjonowania przedsiębiorstw. Weźmie w niej udział ponad 100 osób, w tym goście z kilkunastu uczelni zagranicznych. Głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad szeroko rozumianą przedsiębiorczością, ze szczególnym uwzględnieniem szans oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie we współczesnej gospodarce rynkowej.
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Alessandro Sterlacchini, profesor Marche Polytechnic University, były prezes Włoskiego Stowarzyszenia Ekonomii i Polityki Przemysłowej. Wykład gościa specjalnego odbędzie się po inauguracji konferencji, 16.03.2017 r. o godz. 9.00.

Szczegóły podano na stronie www.zie.pg.edu.pl/entime/.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki działająca w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim zaprasza na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM). Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 21.03.2017 r. (wt.) i 24.03.2017 r. (pt.) w godz. 10.00–14.00, w siedzibie ICM UW w Warszawie (ul. Prosta 69, sala 201, II p.).
Bliższe informacje dotyczące programu warsztatów i rejestracji dostępne są na stronie Platformy Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=117.

Marcowe szkolenia z bazy Web of Science

Jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy WoS? Dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa czasopism? Jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie? Na platformie WebEx uruchomiono bezpłatne szkolenia w języku polskim:
• „Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection” – terminy: 7.03 (wt), godz. 10.00; 27.03 (pon.), godz. 15.00, 29.03 (śr.), godz. 13.00;
• „Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection” – terminy: 10.03 (pt.), godz. 13.00; 28.03 (wt.), godz. 10.00; 29.03 (śr.), godz. 15.00;
• „Selekcja książek do Web of Science Core Collection” – terminy: 27.03 (pon.), godz. 10.00; 28.03 (wt.), godz. 13.00, 29.03 (śr.), godz. 10.00;
• EndNote online: „Tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów” – 7.03 (wt.), godz. 13.00 oraz „Wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych” – 10.03 (pt), godz. 10.00.
Linki do rejestracji podano na stronie domowej Biblioteki http://pg.edu.pl/documents/611754/16957348/Szkolenia%20WoS%20marzec_2017.pdf.

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta

Informujemy o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych w roku akademickim 2018/2019:
• stypendia Graduate Student Award – dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich;
• stypendia Fulbright Junior Research Award – dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską na realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej;
• stypendia Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych i ewentualne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Kształcenie i dydaktyka

Hackaton HERE: #MAP_UJ!

Firma HERE wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Kołem Geografów UJ zapraszają 31.03.2017 r. na 24-godzinny Hackaton. Wydarzenie adresowane jest do studentów i młodych absolwentów zainteresowanych tematyką GIS. Uczestnicy będą przez 24 godziny pracowali nad kreatywnym rozwiązaniem przedstawionych przez organizatorów problemów. Zwycięskie rozwiązania zostaną wdrożone w życie podczas płatnego stażu w firmie HERE. Na uczestników czekają również inne nagrody – tablety, telefony oraz miejsca na Międzynarodowej Szkole Letniej HERE, organizowanej w tym roku w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w Hackatonie #MAP_UJ! zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://mapujblog.wordpress.com/. Więcej informacji podano na https://www.facebook.com/Map_UJ-374235892969570/. Odpowiedzi na pytania udzieli Szczepan Żurek, kom. +48 664 069 193.

Inauguracja studiów II stopnia i nagrody za projekty grupowe

23.02.2017 r. odbyła się na WETI inauguracja studiów stacjonarnych II stopnia, podczas której nagrodzono i wyróżniono najlepsze projekty grupowe – jeden z przedmiotów na studiach II stopnia. Grupy złożone z 3–5 studentów przez dwa semestry przygotowywały rozwiązania rzeczywistych problemów, również zleconych przez firmy. Autorzy najlepszych projektów otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana:
• I miejsce – Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametru npr szerokopasmowych wzmacniaczy catv dla firmy Vector Technologies;
• II miejsce – Mały naziemny radar z aperturą syntetyczną SAR”;
• III miejsce – Pneumatyczny system stabilizacji do rakiety wysokościowej dla firmy SpaceForest.
Wyróżnienia otrzymali studenci za projekty:
• Interaktywne lustro,
• Wirtualny terapeutyczny ogród emocjonalny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku,
• Udźwiękowienie animacji w systemie 5.1,
• Platforma do monitorowania pasieki – eUL.

Projekt Biura Karier

Biuro Karier PG zaprasza studentów do udziału w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie studentów w podjęciu zatrudnienia zgodnego ze ścieżką kształcenia.
1.03.2017 r. ruszyła II tura rekrutacyjna, która potrwa do 30.04.2017 r. Pierwsza grupa studentów, która wzięła udział w projekcie podjęła już pracę i realizuje swoje plany zawodowe zgodnie ze ścieżką kształcenia.
Projekt adresowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Studenci mogą skorzystać z następujących form wsparcia: kompleksowe poradnictwo zawodowe, coaching kariery, coaching zawodowy, poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości oraz mentoring u pracodawcy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu (Bratniak, pok. 204) celem złożenia odpowiednich dokumentów (do pobrania ze strony MojaPG, aplikacja Student/ Start Kariery).
Więcej informacji o projekcie podano na stronie http://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery.

Sport

Srebrny medal dla pracowników Politechniki Gdańskiej

Reprezentacja PG wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówce w kategorii 50+. W kategorii Open uplasowaliśmy się na szóstej pozycji. Zawody rozegrano 25 i 26.02.2017 r. w Rzeszowie.
Srebro zawdzięczamy Bogusławowi Kuszowi (WFTiMS), Robertowi Jankowskiemu (WILiŚ), Jackowi Kropiwnickiemu (WMech), Edwardowi Wierzbowskiemu, Krzysztofowi Kaszubie i Ryszardowi Mikołajewskiemu (CSA).
Szóstą lokatę udało się zdobyć po zwycięstwie nad Politechnikę Koszalińską. Zespół PG wystąpił w składzie: Mariusz Madajczyk (Dział Spraw Naukowych), Krzysztof Czarnecki (WETI), Mariusz „Szkodnik” Szkoda (WChem), Witold Tisler (WILiŚ), Filip Wasilczuk (WMech), Rafał Kasprów, Kazimierz Rozwadowski (CSA).

Komunikaty

Konkurs na film promocyjny o WETI

W związku z jubileuszem 65-lecia Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ogłasza konkurs na film promocyjny.
Konkurs adresowany jest do wszystkich pomysłowych studentów WETI PG. Osobną kategorię uczestników stanowią absolwenci ETI, którzy decyzją Komisji Konkursowej mogą otrzymać specjalną Nagrodę Dziekana. Film powinien trwać od 1 do 5 minut. Termin zgłaszania filmów upływa 13.05.2017 r.
Informacje o obchodach 65-lecia WETI i regulamin konkursu znajdują się na stronie http://eti.pg.edu.pl/65lat/konkurs-filmowy.

"Wieczór z ekonomią" na WZiE

14.03.2017 r. odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Wieczór z ekonomią”. Tym razem prof. Piotr Dominiak będzie gościł prof. Dariusza Jemielniaka, współzałożyciela polskiej Wikipedii, który wygłosi wykład "Wikipedia – największy projekt społeczny w dziejach ludzkości".
Prof. Dariusz Jemielniak jest pracownikiem Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu wysokimi technologiami, badaniach jakościowych i etnografii organizacji. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych (m.in. „The New Knowledge Workers”, 2012; „Życie Wirtualnych Dzikich”, 2013).
Początek spotkania tradycyjnie o godz. 18.00, budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Kalendarium

15 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
29 marca 11.15–14.00

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG.
16 marca 10.00–15.30

Konferencja Transport elektromobilny

Konferencja Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Miejsce: Dom Technika, ul. Rajska 6, Gdańsk, sala B, godz. 10.00; http://www.notgdansk.pl.
10 marca–12 marca

VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny składa się z części konkursowej oraz występów przed publicznością w salach koncertowych i reprezentacyjnych kościołach Gdańska. Więcej szczegółów http://gdanskfestival.pl.
19 marca 17.00–18.30

Koncert Akademickiego Chóru PG

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na koncert – Marek Kuczyński "Canticum Canticorum". Miejsce: Centrum św. Jana w Gdańsku, godz. 17.00.
21 marca 09.00–14.00

Dzień otwarty – Politechnika Open

start godz. 9.00