Nr 3/15 września 2016

Z życia uczelni

Utrudnienia w ruchu w rejonie Gmachu Głównego PG i budynku Chemii A

Przypominamy, że w związku z realizacją zadania „Remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej”, obejmującego remont sieci oraz nawierzchni historycznej części kampusu, w okresie do 30 września br. ruch kołowy na terenie przed Gmachem Głównym oraz przy budynku Chemii A zostanie wstrzymany. Ruch pieszy odbywać się będzie po wydzielonych ciągach. Pracownicy i studenci proszeni są o korzystanie z dodatkowego wjazdu od ul. Traugutta, na którym ruchem kierować będzie pracownik Działu Ochrony Mienia.

O zmianach w organizacji ruchu, jakie będą następowały w toku dalszych robót będą Państwo informowani w następnych komunikatach.

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej 2016

Informację o Nagrodach Rektora Politechniki Gdańskiej – specjalnych oraz naukowych indywidualnych I stopnia – zamieszczono w biuletynie nr 2, dostępnym na stronie internetowej www.biuletyn.pg.edu.pl.
W bieżącym numerze publikujemy nazwiska laureatów, którzy otrzymali nagrody I stopnia w następujących kategoriach:
– dydaktyczne indywidualne,
– dydaktyczne zespołowe,
– organizacyjne indywidualne,
– organizacyjne zespołowe
oraz nagrody za Sukces Roku na Wydziale (nagroda II stopnia) i dla "Młodych pracowników nauki".

Nagrody Dydaktyczne Indywidualne

dr inż. Krzysztof Suchocki, WETI – 10 pkt
dr inż. Krzysztof Nowicki, WETI – 10 pkt
dr inż. Zbigniew Kędra, WILiŚ – 9 pkt
dr inż. Grzegorz Boczkaj, WCh – 8 pkt
dr Brygida Mielewska, WFTiMS – 8 pkt
dr inż. Andrzej Szuwarzyński, WZiE – 8 pkt

Nagrody Dydaktyczne Zespołowe

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA) – 9 pkt

dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, dr Andrzej Marmołowski, dr inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Grzegorz Rogalski, dr inż. Michał Landowski, dr inż. Aleksandra Świerczyńska, dr inż. Jacek Haras, dr inż. Wojciech Kiełczyński (WM) – 9 pkt

dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, dr inż. Barbara Kusznierewicz, dr inż. Anna Lewandowska, dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, dr inż. Izabela Sinkiewicz, dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, dr inż. Robert Tylingo (WCh) – 8 pkt

dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska (WA) – 8 pkt

dr hab. inż. Henryk Lasota, prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr inż. Iwona Kochańska, dr inż. Tomasz Dziubich, dr inż. Andrzej Kwiatkowski, mgr inż. Mariusz Rudnicki, dr inż. Jarosław Kuchta, dr inż. Tomasz Boiński, dr hab. inż. Grzegorz Lentka, dr inż. Krzysztof Czarnecki, mgr inż. Jan Schmidt (WETI) – 8 pkt

Nagrody Organizacyjne Indywidualne

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, WA
prof. sztuki Jan Buczkowski, WA
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, WCh
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, WCh
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, WEiA
dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, WEiA
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, WETI
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, WM
dr Barbara Wikieł, CNMKO
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, CNMKO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz, CJO
mgr Krzysztof Kaszuba, CSA PG

Nagrody Organizacyjne Zespołowe

dr hab. inż. Jarosław Górski, dr inż. Karol Winkelmann, mgr inż. Łukasz Smakosz, dr inż. Agnieszka Sabik, dr inż. Marek Skowronek, dr inż. Marcin Kujawa, mgr inż. Anna Mleczek, mgr inż. Katarzyna Szepietowska, dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska, dr hab. inż. Magdalena Rucka, dr hab. inż. Wojciech Witkowski, mgr inż. Karol Daszkiewicz, mgr inż. Jacek Lachowicz, mgr inż. Aleksandra Mariak, mgr inż. Mateusz Sondej, mgr inż. Beata Zima (WILiŚ)

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, WCh, dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, WETI, dr inż. arch. Agnieszka Błażko, WA, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, WEiA, dr hab. inż. Waldemar Stampor, WFTiMS, dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, WILiŚ, dr hab. inż. Mariusz Deja, WM, dr inż. Beata Majkowska-Marzec, WM, dr hab. inż. Damian Bocheński, WOiO, prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, WOiO, dr hab. inż. Tomasz Korol, WZiE, prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, WZiE, mgr Jolanta Wielgus, CJO, dr Barbara Wikieł, CNMKO, mgr Andrzej Bussler, CSA PG

Nagrody dla Młodych Pracowników Nauki

dr inż. arch. Piotr Samól, WA
dr inż. Tomasz Dymerski, WCh
dr inż. Ewa Głowińska, WCh
dr inż. Łukasz Marcinkowski, WCh
dr inż. Łukasz Piszczyk, WCh
dr inż. Justyna Płotka-Wasylka, WCh
dr inż. Jacek Ryl, WCh
dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, WEiA
dr inż. Izabela Sadowska, WEiA
dr inż. Bartosz Czaplewski, WETI
dr inż. Jarosław Magiera, WETI
mgr inż. Michał Sobaszek, WETI
mgr inż. Maciej Wróbel, WETI
dr inż. Beata Bochentyn, WFTiMS
dr inż. Agnieszka Kaczkowska, WFTiMS
dr inż. Marcin Łapiński, WFTiMS
dr inż. Jakub Maksymiuk, WFTiMS
dr inż. Patrycja Stefańska, WFTiMS
dr inż. Szymon Winczewski, WFTiMS
dr inż. Jakub Drewnowski, WILiŚ
dr inż. Tomasz Falborski, WILiŚ
dr inż. Dawid Ryś, WILiŚ
dr inż. Krzysztof Żerdzicki, WILiŚ
dr inż. Aleksandra Świerczyńska, WM
dr inż. Rafał Andrzejczyk, WM
dr inż. Tomasz Muszyński, WM

Sukces Roku na Wydziale (nagroda II stopnia)

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dr inż. Marcin Budzyński, dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Lech Michalski, dr inż. Jacek Oskarbski, dr inż. Joanna Żukowska, dr inż. Wojciech Kustra, mgr inż. Tomasz Mackun (WILiŚ) – za uzyskanie dziewięciu projektów naukowo-badawczych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przewidzianych do realizacji w latach 2016–2018

prof. dr. hab. inż. Janusz Nieznański, dr inż. Andrzej Augusiak, dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, dr inż. Robert Małkowski, dr hab. inż. Jarosław Guziński, dr inż. Paweł Szczepankowski, dr inż. Artur Cichowski (WEiA) – za zrealizowanie unikatowej infrastruktury badawczej o wartości ponad 50 mln zł, w ramach projektu Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2

prof. dr hab. Piotr Dominiak, dr Beata Krawczyk-Bryłka, dr Magdalena Popowska, dr Katarzyna Stankiewicz, dr Paweł Ziemiański (WZiE) – za przyczynienie się do uzyskania międzynarodowej akredytacji AMBA dla programów MBA na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, dr inż. Jan Wajs (WM) – za cykl prac pt. Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła

Komunikaty

Bezpośredni kontakt z rektorem PG

Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.gda.pl.

Dostęp testowy do bazy czasopism JSTOR

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępu testowego do pełnego zakresu kolekcji archiwalnych czasopism JSTOR. Baza JSTOR umożliwia dostęp do pełnych tekstów najważniejszych czasopism naukowych z wielu dyscyplin akademickich. Adres bazy – www.jstor.org.jstor.han.bg.pg.edu.pl, dostęp testowy potrwa do 30 września 2016 r.
UWAGA! Użytkownik logujący się spoza sieci PG musi podać login i hasło biblioteczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.pg.edu.pl/biblioteka-pg.

Kalendarium

30 września–3 października

Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

30 września (pt.) – Wydział Chemiczny, Aula, Gmach Główny, godz. 13.15; 3 października (pon.) – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Aula, Gmach Główny, godz. 12.00
4 października 11.15–13.15

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Aula, Gmach Główny, godz.11.15
15 września 10.00–15.00

spotkanie informacyjne na temat programów FIRST TEAM, HOMING, POWROTY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych doktorów z Polski i z zagranicy zainteresowanych złożeniem wniosków do programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY na transmisję ze spotkania informacyjnego, które odbędzie się 15 września w Warszawie. Transmisję będzie można śledzić na portalu YouTube. W trakcie spotkania internauci będą mogli zadawać pytania drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: infoday@fnp.org.pl.
21 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15
14 września–16 września

warsztaty dotyczące tematyki „Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems”

Komitet Zarządzający Europejskiej Akcji COST (http://www.cost.eu) IC-1404 Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems (MPM4CPS; www.cost.eu/COST_Actions/ict/IC1404); Oddział Mazowiecki PTI oraz Polski Oddział IEEE Computer Society zapraszają na warsztaty dotyczące tematyki "Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems"; miejsce: Wydział ETI PG. Więcej informacji na temat warsztatów (w tym wstępny program) znajduje się na stronie: www.mpm4cps.eu/workshops/16.09.14-16.Gdansk.
21 września 09.30–15.00

szkolenie: „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020”

organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Regionalny Punkt Kontaktowy działający na Politechnice Gdańskiej, Polska Agencja Kosmiczna. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KPK PB UE. Miejsce: sala 300, Gmach Główny PG, wymagana rejestracja na stronie KPK PB UE lub zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl.
30 września 09.00–15.00

konferencja „Pomorski Biogas"

Podczas konferencji podsumowane zostaną rezultaty projektu Pomeranian Biogas Model. Organizatorzy – spółka InnoBaltica (lider projektu) i Politechnika Gdańska – zapraszają władze samorządowe oraz przedstawicieli regionalnych operatorów instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Tematem konferencji będzie redukcja składowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie ich do produkcji biogazu z frakcji organicznej. Informacje dotyczące projektu Pomeranian Biogas Model dostępne są na stronie www.pom-biogas.eu/pl/projekt. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja mailowa. Miejsce: s. 300, Gmach Główny PG, godz. 9:00-15:00.
24 września 18.00–19.30

koncert KOLORATURA PRZEZ EPOKI

Recital dyplomowy Mikołaja Zgódki z klasy prof. dr. hab. Piotra Kusiewicza. W programie utwory C. Monteverdiego, J.S. Bacha, G.F. Händla, W.A. Mozarta, G. Rossiniego. Koncert w ramach Politechniki Otwartej z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice”. Godz. 18.00, Aula, Gmach Główny PG, wstęp wolny.