Nr 299/2 listopada 2023

Odeszli od nas

W dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny nasze myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli ze społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej w ostatnim roku:

Mirosław Bednarczyk
Andrzej Białowąs
Wioleta Bławat
Zofia Bubniewicz
Andrzej Chimiak
Krystyna Cudzik
Janina Foks
Jacek Frączak
Irena Gereluk
Jerzy Hryńczuk
Teresa Kasprzak
Krystyna Kinach-Brzozowska
Janina Marcinkiewicz-Salmonowicz
Franciszek Milkiewicz
Mścisław Nakonieczny
Stanisław Niedziela
Andrzej Nurek
Jerzy Czesław Ossowski
Andrzej Partyka
Grażyna Perska
Andrzej Składanowski
Rafał Stepnowski
Teresa Wysocka

Emerytowani Pracownicy 

Antoni Chrzan
Wanda Długosz
Danuta Dobke
Teresa Ekiert
Wiesław Gadaj
Jan Góra
Urszula Hasa
Jerzy Jamróż
Henryk Kaliszewski
Andrzej Kardasiński
Szarlota Kosznik
Maria Kowalczuk
Zofia Kowalczyk
Regina Libik
Helena Lipiór
Halina Maciszewska
Józefa Magnowska
Janina Marcinkiewicz-Salmonowicz
Zofia Mikulska
Zyta Najdek
Janusz Nowakowski
Zdzisław Polichnowski
Janusz Skrzypecki
Maria Szydlińska
Wiesława Więckowska
Łucja Zabrocka
Włodzimierz Zwierzykowski
Jerzy Żukowski 

We wrześniu pożegnaliśmy również tragicznie zmarłą Karolinę Dragacz, studentkę Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, druhnę Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie. Karolina Dragacz zginęła na służbie, jadąc z pomocą do wypadku samochodowego. 

Nauka

Nagroda Elsevier Research Impact Leaders dla PG

Na zdj. laureaci tegorocznych nagród Elsevier. Nagrodę dla PG odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich (w środku)
 

Politechnika Gdańska otrzymała Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2023 w kat. Engineering&Technologies, przyznawaną uczelniom, które mają największy wpływ na badania naukowe w Polsce i tym samym przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki za granicą. PG została doceniona za zwiększenie dorobku w zakresie publikacji, w tym m.in. cytowania powyżej średniej światowej.

Gala wręczenia nagród Elsevier Research Impact Leaders odbyła się 26.10.2023 r. w Łodzi podczas posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nagrodę w imieniu Politechniki Gdańskiej odebrała prorektorka ds. studenckich dr Barbara Wikieł, prof. uczelni.

Jak podano w uzasadnieniu nagrody dla Politechniki Gdańskiej „prace autorów tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10% z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych, a ponad 20% zostało opublikowanych w 10% najlepszych czasopism. Współpraca międzynarodowa występowała przy ponad 40% dokumentów afiliowanych do tej uczelni”.

Ponadto, PG otrzymała w tym roku nominację do nagrody specjalnej European University Alliances Members’ Research Impact Leaders Award 2023, doceniającej działania polskich uczelni biorących udział w projekcie Uniwersytety Europejskie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Lista wszystkich tegorocznych laureatów została zamieszczona na profilu Elsevier Polska na Facebooku.

Politechnika Gdańska sklasyfikowana w 5 dziedzinach zestawienia World University Rankings

W tegorocznym zestawieniu – World University Rankings 2024 by subject – Politechnika Gdańska pod względem jakości badań zajęła I miejsce wśród polskich uczelni w obszarach  „Engineering” oraz „Physical Sciences” oraz III miejsce w obszarze „Business and Economics”.

Łącznie Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w pięciu dziedzinachPoza ujętymi we wcześniejszej edycji rankingu „Physical Sciences”, „Engineering”, „Computer Sciences” i „Business and Economics”, została także po raz pierwszy uwzględniona w obszarze „Life Sciences”.

W rankingach dla obszarów „Engineering”, „Computer Sciences”, „Business and Economics” oraz „Life Sciences” Politechnika Gdańska uplasowała się w przedziale 601–800, w rankingu „Physical Sciences” w przedziale 801–1000.

Tegoroczny ranking Times Higher Education by Subject został przeprowadzony według odświeżonych założeń metodologicznych. Zmiany dotyczyły obszaru analizy aktywności publikacyjnej uczelni. Oprócz już istniejących tj.: liczby prac naukowych i ich cytowań, dołączono wskaźniki ważności publikacji: Resarch Excellence i Research Influence. Ocena jakości uczelni w rankingu uwzględnia pięć głównych wskaźników: nauczanie (Teachning), środowisko badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality)l umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz przemysł (Industry). Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Szczegółowe wyniki oraz metodologia THE WUR by Subject 2024:

Wszystkie wyniki Politechniki Gdańskiej w rankingach uczelni wyższych są dostępne na stronie Centrum Analiz Strategicznych .

Nagrody i wyróżnienia dla Katedry Systemów Multimedialnych PG

Prof. Andrzej Czyżewski (przy mikrofonie) i doktorant wdrożeniowy PG Andrzej Sroczyński otrzymali główną nagrodę w kat. „Najlepsza praca naukowo-badawcza” podczas XV Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Warszawie. Fot. mat. ITS.

Prowadzona przez prof. Andrzeja Czyżewskiego Katedra Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG otrzymała w ostatnim czasie kilka prestiżowych nagród i wyróżnień:

 • wyróżnienie dla dr. Sebastiana Cygerta i współautorów projektu, którzy wspólnie z IDEAS NCBR i Computer Vision Center w Barcelonie, znaleźli się wśród zwycięzców zawodów Test-Time Adaptation Challenge w ramach warsztatów Visual Continual Learning (konferencja ICCV 2023 w Paryżu; 2.10.2023);
 • tytuł Lider ITS w kategorii „Najlepsza praca naukowo-badawcza” za badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji we opracowanym w KSM systemie Inteligentnych Znaków Drogowych (XV edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych; 9.10.2023);
 • podziękowania od fundacji „Światło” za wieloletnią współpracę zespołu Katedry Systemów Multimedialnych na rzecz tworzenia rozwiązań technicznych, które wspierają komunikowanie się z osobami w śpiączce.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór do VII edycji Titanium Supporting International Patent Applications

W ramach Programu Titanium Supporting International Patent Applications można otrzymać dofinansowanie na działania związane z uzyskaniem lub rozszerzeniem międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Budżet i warunki finansowania projektu:

 • wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student PG;
 • dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku;
 • maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 tys. zł brutto, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

 • koszty badań patentowych (analizy stanu techniki);
 • koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
 • koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.)

W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do wynalazku.

Jak aplikować?

 • nabór w programie trwa do 6.11.2023 r.;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty; Centrum Transferu Technologii przeprowadzi analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku;
 • dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Programu Titanium.

Rozproszone systemy komputerowe. WETI zaprasza na wykład otwarty

Prof. Maarten van Steen (mat. WETI)
 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprasza na wykład prof. Maartena van Steena z Uniwersytetu w Twente w Holandii pt. „A view on the past, present and future of distributed systems”.

Wykład odbędzie się 9.11.2023 r. w godz. 14.00–16.00 w Audytorium nr 2, budynek WETI B.

Prof. Maarten van Steen jest dyrektorem naukowym Digital Society Institute na Uniwersytecie w Twente i odpowiada za kształtowanie programu tej uczelni w zakresie cyfryzacji. Zasadniczą dziedziną jego badań są rozproszone systemy komputerowe, którymi zajmuje się naukowo od 35 lat. Dotychczasowe badania prof. van Steena obejmowały zróżnicowaną tematykę: od obiektów rozproszonych, usług lokalizacyjnych, protokołów epidemicznych, dostarczania i replikacji treści aż po bezprzewodowe systemy rozproszone oraz systemy bezpieczeństwa.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 17.11.2023 r. o godz. 13.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Edyty Słupek pt. „Kontrola procesowa za pomocą technik czujnikowych nowych metod selektywnego oczyszczania biogazu ze związków uciążliwych zapachowo”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Gębicki, promotorem pomocniczym – dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 10.11.2023.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 7.11.2023 r. o godz. 10.30 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Daniela Jaszcza pod tytułem: „Wpływ temperatury systemu broni na balistykę wewnętrzną i przejściową pocisku”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca (2.11.2023 r.)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 2.11.2023 r. na konsultacje pracowników naukowych i doktorantów, którzy są zainteresowani pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można przeczytać w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Uczelnie Fahrenheita

Konwent Gospodarczy FarU z wizytą w GUMed

Fot. GREGMAR
 

Dn. 26.10.2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita. Gospodarzem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.

Przewodniczący Konwentu dr Zbigniew Canowiecki krótko podsumował działania podjęte od ostatniego zgromadzenia, jak również ogłosił temat kolejnej sesji, która będzie dotyczyła sektora energetycznego.

W głównej części posiedzenia odbyły się prezentacje:

 • prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówił dominujące trendy w Polsce i na świecie na polu medycyny;
 • dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, w krótkim rysie historycznym zwrócił uwagę na doświadczenia epidemiologiczne i ich charakterystyczne elementy, których analiza może pomóc w diagnostyce i prewencji kolejnych zagrożeń wirusologicznych;
 • prof. Marcin Fijałkowski, koordynator Oddziału Chorób Strukturalnych Serca i Kliniki Kardiologii UCK omówił zagrożenia związane z chorobą wieńcową – jednym z największych zabójców XXI wieku;
 • prof. Marcin Matuszewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii GUMed opowiedział o zastosowaniu technik robotowych w chirurgii i wyjaśnił, w jaki sposób przebiega przykładowa operacja przy wsparciu robotów nieautonomicznych pod kontrolą chirurga;
 • lek. Adam Sudoł, zastępca dyrektora ds. logistyki medycznej UCK i mgr Małgorzata Dąbrowska, kierownik Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK mówili o tym, jak innowacyjny może być szpital. 

Po prezentacjach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Głos zabrała również obecna podczas spotkania Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która wyraziła aprobatę dla inicjatyw prowadzonych przez jednostki i podmioty medyczne w województwie pomorskim.

Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni po obiekcie, zapoznając się z wdrożonymi innowacjami w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Osoby zainteresowane zwiedzaniem mogły m.in. zobaczyć, jak wygląda automatyzacja na przykładzie kilku próbek w laboratorium diagnostycznym, czy też przyjrzeć się pracy robota w szpitalnej aptece.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok akadem. 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z trzecią edycją Raportu Zrównoważonego Rozwoju PG, będącego podsumowaniem aktywności naszej Uczelni w obszarze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w roku akademickim 2022/2023.

W raporcie zaprezentowano liczne działania podejmowane przez PG na rzecz środowiska, społeczeństwa i gospodarki, które wskazują kierunek, w jakim nasza Uczelnia podąża w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Zrównoważonego Rozwoju.

Aplikacja PULA dostępna w sklepach Google Play i Apple Store

PULA to marka alternatywnej waluty, która będzie wynagradzała Dobrymi Monetami za zrównoważone działania mieszkańców Gdańska i okolic. Dobre Monety będzie można wymieniać na vouchery oferowane przez lokalne podmioty.

Aplikację można pobrać ze strony Google Play lub App Store.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Zrównoważonego Rozwoju.

Politechnika Gdańska w mediach

PG z nagrodą od Elsevier, Budżet Obywatelski i halloweenowe dynie

 
W dn. 23–29.10.2023 r. w internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 1527 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

PG wśród najlepszych

Polska Agencja Prasowa przekazała rezultaty plebiscytu wydawnictwa naukowego Elsevier. Za największy wpływ na badania naukowe w Polsce w 2023 roku nagrodę Research Impact Leaders Awards otrzymały w swoich kategoriach: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Warszawski. PG otrzymała wyróżnienie za „badania w obszarze inżynierii i technologii”.

Polska Agencja Prasowa

Rewolucja w kształceniu doktorantów

Gościem audycji „Radiowo-Naukowo” w Radiu Gdańsk był prof. Maciej Bagiński, zastępca dyrektora ds. rozwoju i internacjonalizacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Prof. M. Bagiński opowiedział o systemie kształcenia doktorantów, wyzwaniach, z jakimi mierzyła się uczelnia oraz efektach wprowadzonych zmian.

Radio Gdańsk

Budżet Obywatelski na PG

Największy lokalny portal informacyjny Trójmiasto.pl w jednym z artykułów omówił zasady działania i ideę utworzenia Budżetu Obywatelskiego na PG. Obecnie trwa ósma już edycja BO, do którego można nadsyłać propozycje projektów.

Trojmiasto.pl 

Halloween i dynie w Gmachu Głównym

Ten sam portal pokazał również w specjalnie przygotowanym materiale wideo przebieg akcji dotyczącej wycinania dyń przez studentki i studentów Politechniki Gdańskiej, którą dla społeczności akademickiej PG przygotował Dział Promocji i Biuro Prasowe. Akcja była efektowna i efektywna, a prace studenckie można teraz oglądać m.in. na schodach prowadzących do Gmachu Głównego PG.

Trojmiasto.pl 

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 48/2023 z 30.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu Redakcyjnego „Pisma PG”

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 49/2023 z 30.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu monitorującego warunki rozwoju i niezależność badań prowadzonych przez młodych naukowców

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 44/2023 z 31.10.2023 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru Arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 45/2023 z 31.10.2023 r. w sprawie: określenia sposobu i terminu przeprowadzenia okresowej oceny nauczyciela akademickiego Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 50/2023 z 31.10.2023 r. w sprawie: wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej w 2023 r., którzy w procesie oceny okresowej w 2022 r. uzyskali ocenę negatywną oraz pozytywną ze wskazaniem ponownej oceny po 12 miesiącach

Kalendarium

9 listopada 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie – wykład: jak wprowadzić aktywną pracę?

Zapraszamy na spotkanie, na którym poznasz m.in. proste strategie na zainicjowanie aktywnej pracy studentów podczas wykładu oraz metody wspierające aktywne zdobywanie i przetwarzanie wiedzy.
13 listopada 09.00–12.00

Szkolenie – small teaching

Zapraszamy na spotkanie, na którym m.in. poznasz proste strategie na rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przykłady aktywności. Zapisz się na stronie CNE.
15 listopada 09.00–15.00

Szkolenie: Praca zespołowa w procesie dydaktycznym

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się m.in. jak wygląda proces powstawania grupy, typologia osób w zespole oraz jaki masz wpływ na pracę zespołową studentów.
22 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej