Nr 298/26 października 2023

Z życia uczelni

Nowy park we Wrzeszczu od Politechniki Gdańskiej

Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
 

We Wrzeszczu, na zboczu Góry Szubienicznej (tuż za budynkiem PG wyposażonym w superkomputer „Kraken”) powstał ogólnodostępny park o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw. Park otwarto 19.10.2023 r. podczas konferencji prasowej z udziałem władz uczelni: rektora PG prof. Krzysztofa Wildego, prorektora PG prof. Dariusza Mikielewicza, kanclerza uczelni Mariusza Milera oraz władz miasta, które reprezentowała wiceprezydentka Gdańska Monika Chabior. W spotkaniu udział wzięli również: Krzysztof Koprowski i Ewa Woźna, przewodniczący i zastępczyni przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Monika Mazurowska, przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Aniołki.

Park, którego budowa kosztowała nieco ponad 3,5 mln zł, wygospodarowanych ze środków własnych uczelni, będzie dostępny całodobowo. Do oświetlania go w porze nocnej użyto energooszczędnych lamp parkowych, które swoim kształtem i kolorem dopełniają walory estetyczno-przestrzenne nowej przestrzeni. Przestrzeń parkową zaprojektował arch. Zbigniew Reszka z Pracowni architektonicznej Arch Deco.

Utworzenie parku wpisuje się w przyjęty przez uczelnię „Plan klimatyczny PG”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Gryf Pomorski dla prof. Edmunda Wittbrodta

Fot. Karol Stańczak

Prof. Edmund Wittbrodt otrzymał statuetkę Gryfa Pomorskiego w uznaniu zasług na rzecz rozwoju pomorskiej edukacji oraz za zaangażowanie w tworzenie samorządu na Pomorzu, a także za wspólną, wytężoną pracę dla dobra wspólnego i rozwoju regionu.

Statuetka upamiętnia 25-lecie Samorządu Województwa Pomorskiego, które zmieniło Pomorze i jego znaczenie w Polsce oraz zjednoczonej Europie. Laureat otrzymał ją z rąk Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego oraz Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas gali jubileuszowej z okazji ćwierćwiecza samorządu województwa, która odbyła się 14.10.2023 r. w Operze Bałtyckiej. Była to także okazja do rozstrzygnięcia ósmej edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2023”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 18.10.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz jej przewodniczącego do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024–2028;
 • zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską środków na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Menedżer IT prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Prof. Józef E. Sienkiewicz, dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz prof. Jacek Stefański, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki przedstawili kandydatów Politechniki Gdańskiej do Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich i prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia omówili wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024.

Prof. Maciej Bagiński, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej ds. rozwoju i internacjonalizacji przedstawił wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024, natomiast prof. Ewa Klugmann-Radziemska omówiła wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w roku akademickim 2023/2024.

Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG, omówiła działalność Samorządu Studentów PG. 

Nauka

Nominacja dla PG do nagrody Elsevier Research Impact Leaders

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie trzech polskich uczelni nominowanych do Nagrody Elsevier Research Impact Leaders w kategorii Engineering&Technologies.

Research Impact Leaders Award to nagroda, którą otrzymują uczelnie i instytucje badawcze, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszego postrzegania dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Nagrodę ustanowiło wydawnictwo naukowe Elsevier, które m.in. współpracuje z Uniwersytetem Stanforda przy rankingu najbardziej wpływowych naukowców na świecie – World’s TOP 2% Scientists.

Research Impact Leaders Award przyznawana jest od 2016 r. w sześciu kategoriach:

 • Engineering&Technologies,
 • Agricultural Sciences,
 • Humanities,
 • Medical Sciences,
 • Natural Sciences oraz
 • Social Sciences.

Do tegorocznej edycji nagrody, w tej samej kategorii co PG, nominowane zostały także Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Opolska.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w Łodzi 26.10.2023 r. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Naukowcy PG wśród TOP 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie

62 naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, uwzględniającym badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na świecie. Ranking opracował Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Zestawienie World’s TOP 2% Scientists powstaje w oparciu o dorobek naukowy badaczy, a kryteriami oceny są m.in. liczba cytowań, indeks Hirscha, czy pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji [więcej o metodologii]. Ranking składa się z dwóch list: pierwsza ocenia dorobek naukowy uwzględniający całą karierę naukowca, druga dotyczy ostatniego roku kalendarzowego.

Na obu listach znalazło się łącznie 62 uczonych z Politechniki Gdańskiej – biorąc pod uwagę naukowców z pierwszej listy (całokształt dorobku naukowego) i osoby z drugiej listy (dorobek z ostatniego roku kalendarzowego), których nie uwzględniono na pierwszej liście. To w sumie 8 osób więcej niż przed rokiem [więcej o edycji 2021].

Lista naukowców PG w zestawieniu World’s TOP 2% dostępna jest w Aktualnościach. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie wydawnictwa Elsevier.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w Radzie Doskonałości Naukowej

Na zdj. prof. Lucyna Nyka i prof. Andrzej Seweryn

Dwoje naukowców z PG zostało powołanych na nową kadencję 2024–2027 Rady Doskonałości Naukowej do Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych: prof. Lucyna Nyka – dziekan Wydziału Architektury w dyscyplinie architektura i urbanistyka, natomiast prof. Andrzej Seweryn – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Rada Doskonałości Naukowej to niezależna instytucja, której celem jest ocenianie, monitorowanie i doradzanie w kwestiach związanych z nauką, badaniami i rozwojem naukowym. Wśród zadań rady wyróżnia się m.in. promowanie doskonałości naukowej i badawczej, ocenę jakości badań, nadzorowanie procesu przyznawania stopni naukowych, czy składanie rekomendacji i doradztwo w kwestiach związanych z rozwojem nauki.

Więcej informacji dotyczących procesu wyborczego oraz wyników znajduje się na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

Ogród deszczowy 2.0 w Gdańsku powstał na PG

Fot. Paweł Burdziakowski
 

Na terenie kampusu PG powstał nowy ogród deszczowy. Zaprojektowały go badaczki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pod kierunkiem prof. Magdaleny Gajewskiej. Zastosowane w ogrodzie rozwiązania mogą w przyszłości zostać zaaplikowane w innych ogrodach deszczowych, zarówno w Gdańsku, jak i u partnerów międzynarodowego projektu NICE, w ramach którego powstał uczelniany ogród.

Oddany w lipcu 2023 o do użytku ogród znajduje się o tuż za budynkiem C Wydziału Chemicznego i ma pojemność ponad 11 m3.

Ogród zaprojektowany przez zespół prof. M. Gajewskiej jest na swój sposób innowacyjny. Jego zadaniem jest nie tylko retencja wód opadowych, ale także ich oczyszczanie. Składa się on z kilku części. Pierwsza z nich doprowadza wodę do zbiorników, po drodze wytłumiając energię napływającej ze zlewni wody. Kolejne elementy odpowiadają, za wspomniane oczyszczanie wody, czyli m.in. sedymentację. Konstrukcję wieńczy niecka retencyjna, w której zasadzono ponad 1100 roślin hydrofitowych. Rośliny te nie tylko cieszą oko studentów i pracowników PG. Korzystają z nich także pszczoły z uczelnianych uli, znajdujących się w pobliżu.

Ogród powstał w ramach projektu NICE, będącego częścią programu Horyzont 2020, największego w historii Unii Europejskiej programu na rzecz badań i innowacji.

W skład zespołu odpowiedzialnego za powstanie ogrodu wchodzą naukowczynie z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG: prof. Magdalena Gajewska (liderka projektu), dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. PG, dr inż. Magda Kasprzyk, dr inż. Karolina Fitobór oraz dr inż. Grażyna Gałęzowska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Program STER NAWA – wyniki naboru 2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków złożonych w Programie STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich (nabór 2023). Instytucja przedstawiła zatwierdzoną listę piętnastu podmiotów, które otrzymały środki finansowe. Wniosek złożony przez Szkołę Doktorską na Politechnice Gdańskiej przy wsparciu Centrum Zarządzania Projektami znalazł się w ścisłej piętnastce i otrzymał finasowanie. Wnioskowana kwota wynosi 1 983 180,00 zł. Projekt dotyczy zwiększenia umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej i zintensyfikowanie współpracy z instytucjami w Europie. Jest to kontynuacja już istniejącego programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Awanse naukowe

Tytuł naukowy:

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-techniczych:

 

Habilitacje:

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych:

Kształcenie i dydaktyka

Uroczysta inauguracja II edycji projektu grupowego 2023/2024 na Wydziale ETI

Dn. 11.10.2023 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się uroczysta inauguracja nowej edycji grupowych projektów studenckich 2023/2024. Projekty grupowe są realizowane na WETI jako dwusemestralne, wykonywane dla różnych klientów, którymi są zarówno pracownicy WETI, jak i podmioty zewnętrzne: firmy z branży IT, szkoły, fundacje, placówki medyczne, lekarze. W bieżącej edycji realizowane będą również projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz powiązane ze szkołą StartUP na Politechnice Gdańskiej.

Obecni na uroczystości prorektor ds. kształcenia prof. Mariusz Kaczmarek i dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prof. Jacek Stefański podkreślali ogromną wagę przedmiotu dla całości procesu edukacyjnego studentów oraz znaczenie pracy zespołowej. Pełnomocnik dziekana WETI ds. projektów grupowych dr inż. Sławomir Gajewski wygłosił słowo wstępne, wskazując na znakomite osiągnięcia studentów poprzedniej edycji projektu.

Nagrodzone zespoły:

 • I nagroda (6000 zł) – Damian Kąkol (kierownik projektu), Michał Blicharz i Jan Górski za projekt „Projekt i wykonanie robota typu quadruped”; opiekun projektu – dr inż. Piotr Kaczmarek z Katedry Sygnałów i Systemów;
 • II nagroda – Natalia Zalewska (kierownik projektu), Aleksandra Zieminska, Mikołaj Kubiak, Rafał Laskowski i Matthias Nawrocki za projekt „Opracowanie prototypu elektrody na bazie sztucznej skóry dla stymulacji neuronowej”; opiekunka projektu – dr inż. Karolina Cysewska z Katedry Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych;
 • III nagroda – Sebastian Leśniewski (kierownik projektu), Paweł Durkalec, Szymon Kępiński, Dawid Rezmer i Piotr Sieński za projekt „Opracowanie aplikacji do klonowania głosu w języku Python”; opiekun projektu – dr hab. inż. Józef Kotus, prof. PG z Katedry Systemów Multimedialnych.

Oprócz głównych nagród wręczono jeszcze sześć wyróżnień dla projektów:

 • „Modelowanie 3D struktur narządowych na podstawie skanu medycznego organu w postaci serii zdjęć 2D” (Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych),
 • „System elektroniczny do ewidencji obecności na zajęciach” (Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych),
 • „Klasyfikacja zmian skórnych – narzędzie wspomagania decyzji dermatologa” (Katedra Inżynierii Biomedycznej),
 • „Autonomiczny sensor środowiskowy” (Katedra Systemów Mikroelektronicznych),
 • „Generator pakietów IP o zadanych parametrach” (Katedra Sieci Teleinformacyjnych),
 • „Implementacja systemu wizyjnego oraz algorytmu mapowania terenu dla robota typu quadruped” (Katedra Sygnałów i Systemów).

Uwieńczeniem uroczystości była prezentacja nagrodzonych projektów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej WETI w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

PG w mediach. Nowy park, ogród deszczowy 2.0 i nominacja do prestiżowej nagrody

Według danych z monitoringu mediów w dn. od 16 do 22.10.2023 r. w mediach ukazały się 883 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Nowy park we Wrzeszczu od Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska utworzyła nową, atrakcyjną i zieloną przestrzeń dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Ogólnodostępny park o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw. powstał we Wrzeszczu, na zboczu Góry Szubienicznej, tuż za budynkiem PG wyposażonym w superkomputer „Kraken”. O parku informowały m.in. Radio Zet, Radio Eska Trójmiasto, a także:

Radio Gdańsk TVP Gdańsk Trojmiasto.pl Zawsze Pomorze Gdańsk.pl Dziennik Bałtycki

PG nominowana do nagrody Elsevier Research Impact Leaders

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie trzech polskich uczelni nominowanych do wyróżnienia. Nominacje przyznano w kategorii Engineering&Technologies.

Polskie Radio Czwórka Nauka w Polsce

Ogród deszczowy 2.0

Na terenie kampusu PG powstał nowy ogród deszczowy. Zaprojektowały go badaczki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pod kierunkiem prof. Magdaleny Gajewskiej. Zastosowane w ogrodzie rozwiązania mogą w przyszłości zostać zaaplikowane w innych tego typu obiektach.

O ogrodzie pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Materiał o nim przygotowała również telewizja Polsat. Ogród deszczowy 2.0 prezentowany był w programie „Czysta Polska”, wyemitowanym na antenie stacji 22.10.2023 r.

Wyzwania dla branży morskiej energetyki wiatrowej

TVP Gdańsk udostępniło do obejrzenia wyemitowany pod koniec września odcinek programu „O pracy po pracy”. Jego część poświęcona była branży morskiej energetyki wiatrowej i odbywającej się we wrześniu na PG konferencji Baltic Windustry. Gościem w studiu TVP Gdańsk był prof. Piotr Doerffer, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki wiatrowej.

TVP Gdańsk

Morska Energetyka Wiatrowa – kolejna edycja studiów podyplomowych na PG

Portal Gospodarka Morska przygotował relację z uroczystości zakończenia VI oraz inauguracji VIII edycji studiów podyplomowych na PG na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa.

Gospodarka Morska

Czy sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy?

W Olsztynie odbył się Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery, w ramach którego odbyła się konferencja „(Nie)ludzkie oblicze sztucznej inteligencji”. Gościem wydarzenia był prof. Piotr Szczuko z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, który wygłosił wykład pt. „Sztuczna inteligencja i rozwój nowych kompetencji”.

Radio Olsztyn Telewizja Olsztyn

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Zgłoś swój pomysł na licytację WOŚP

Jeszcze do 30.10.2023 r. można nadsyłać własne propozycje na internetowe licytacje, które wesprą 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatywa skierowana jest do całej społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów oraz studentów.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28.01.2024 r. Tym razem Orkiestra zagra pod hasłem „Tu wszystko gra OK!”, a tematem tegorocznego finału są „Płuca po pandemii”. Środki zebrane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla oddziałów pulmonologicznych w Polsce.

Po raz kolejny tę szczytną ideę wesprze również Politechnika Gdańska. Na początku grudnia na ogólnopolskiej platformie sprzedażowej ruszą pierwsze aukcje na rzecz WOŚP. Wśród nich znajdzie się również 10 przygotowanych przez społeczność akademicką PG.

Wypełniając ankietę należy m.in. krótko opisać pomysł na licytację, wskazać jego autorów czy podać cenę wywoławczą. Można również załączyć zdjęcia prezentujące przedmiot aukcji. Całość jest nieskomplikowana i zajmuje zaledwie kilka minut.

Spośród nadesłanych propozycji wybranych zostanie 10 najciekawszych. W grudniu zostaną one wystawione na licytację WOŚP, w której udział będzie mógł wziąć każdy, kto chce wesprzeć działania Orkiestry.

Szczegółowych informacji udziela Dział Promocji i Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej, telefonicznie: 58 347 29 38 lub mailowo: promocja@pg.edu.pl.

Nowe przewodniki dotyczące realizowania projektów

Na stronie Centrum Zarządzania Projektami zostały opublikowane dwa nowe przewodniki:

 • Stypendium naukowe w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków NCN;
 • Przygotowanie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego NCN w systemie OSF.

Osoby zainteresowane powyższą tematyka zapraszamy do zapoznania się z nowymi przewodnikami.

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”, które odbędą się 9.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 16.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 17.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Złagodzenie zapisów Polityki OA w Narodowym Centrum Nauki

Dn. 11.10.2023 r. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło tymczasowe złagodzenie zapisów dotyczących „Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji”. Okres przejściowy zakończy się 31.12.2025 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą akceptowanych przez NCN licencji CC, warunków wprowadzania embarga oraz licencjonowania danych badawczych. Szczegółowe informacje zawiera załączone pismo.

Zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko naukowe oraz reformy polityki wydawców. Dodatkowo NCN zapewnia, że będzie nadal obserwować i monitorować rozwój praktyk związanych z otwartym dostępem do publikacji.

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Studenci z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o stypendium marszałka. Jest ono przeznaczone dla wybitnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Aby uzyskać stypendium, student powinien posiadać wśród swoich osiągnieć co najmniej dwa z wymienionych:

 • publikacje,
 • wystąpienia,
 • nagrody,
 • projekty

oraz udokumentować średnią ocen (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Informacje dla aplikujących:

 • generator wniosków (dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”);
 • wypełniony formularz elektroniczny należy wydrukować i złożyć z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku, w godz. 7.45–15.45 w terminie do 13.11.2023 r. lub pocztą z informacją na kopercie: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”;
 • regulamin;
 • informacji nt. temat naboru wniosków udzielają:
  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712,
  • Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442,
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego tel. 58 32 68 300, drg@pomorskie.eu.

Dowiedz się, jak strrrasznie łatwo wziąć udział w Budżecie Obywatelskim PG

Dn. 26.10.2023 r. w godz. 10.00–13.00 będziemy na Was czekać w holu przed Biblioteką w Gmachu Głównym. Przygotowujemy dla Was sporo atrakcji:

 • punkt informacyjny „Budżet Obywatelski PG 2023”;
 • stoisko promujące Tydzień Otwartego Dostępu oraz grę terenową Politechnika Gdańska i Zakon Skręconego Dębu”;
 • warsztaty wycinania dyń, które później będą zdobić schody przed Gmachem Głównym; uwaga: na warsztaty wycinania dyń obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona, można wziąć w nich udział indywidualnie lub zespołowo (zgłoszenia należy przesyłać na adres: promocja@pg.edu.pl);
 • wystawa „Strasznie ciekawych książek”
 • fotolustro.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach i na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Gra terenowa „Politechnika Gdańska i Zakon Skręconego Dębu” – ostatnie dni

Jeszcze do końca października istnieje możliwość wzięcia udziału w grze terenowej „Politechnika Gdańska i Zakon Skręconego Dębu", której treść nawiązuje do serii książek o Harrym Potterze. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek matematycznych, odnajdywaniu konkretnych egzemplarzy książek w Bibliotece i ukrytych w nich informacji, zbieraniu pieczątek na kartach uczestnika oraz zdobywaniu kolekcjonerskich kart z wizerunkami zasłużonych profesorów PG. Jest to okazja do poznania topografii kampusu i bibliotecznych filii. Na uczestników czekają nagrody.

Do udziału w grze zapraszają jej twórcy z Biblioteki PG oraz Instytutu Matematyki Stosowanej WFTiMS.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki PG

Kolekcja medali dr. hab. inż. Dariusza Świsulskiego dla Muzeum Łączności w Gdańsku

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG – absolwent gdańskiego Zespołu Szkół Łączności przekazał Muzeum Łączności w Gdańsku swoją wyjątkową kolekcję ponad 400 medali związanych z Gdańskiem. Prezentacja medali okolicznościowych odbyła się 5.10.2023 r.

Chciałbym się swoją kolekcją dzielić. Będę zadowolony, jeśli te eksponaty będą mogły oglądać inne osoby, dlatego zdecydowałem się na przekazanie medali do Muzeum Łączności. W pierwszej turze przekazałem medale tematycznie związane z Gdańskiem. Te medale przedstawiają wydarzenia związane z Gdańskiem lub jubileuszem miasta, ale również różnego rodzaju miejsca, zakłady pracy, stocznie, porty, szkoły, szpitale, kościoły. Wszystkie prezentowane medale będą miały opisy w Internecie. Każdy z medali będzie przedstawiony na dobrej jakości fotografiach, będą również opisy zawierające okoliczności wydania, informacje o autorze medalu, odwołanie do literatury, gdzie medal był opisywany – mówił prof. D. Świsulski podczas prezentacji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach.

Kalendarium

23 października–6 listopada
http://www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego PG. W tym roku do rozdysponowania jest aż 600 tysięcy złotych, dzięki którym zrealizowane zostaną projekty zaproponowane przez pracowników oraz studentów.
27 października 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki. 27.10.2023

Zapraszamy na spotkanie z wykładowcami z PG, którzy opowiedzą o wizycie studyjnej w Zurychu. Więcej szkoleń – https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane.
30 października 18.00–19.30

Poniedziałki na Politechnice

Zapraszamy na warsztaty dotyczące problematyki AI w edukacji, podczas których dowiesz się m.in. jakie możliwości ma chatGPT, poznasz rekomendacje dla nauczycieli w projektowaniu i ocenianiu.