Nr 297/19 października 2023

Z życia uczelni

Pierwsze „Święto Dydaktyki na PG”. Studenci wybrali najlepszych wykładowców

Studenci w konkursie Edush#re wybrali tych nauczycieli akademickich, których cenią najbardziej 
 

Dn. 14.10.2023 r. w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się na Politechnice Gdańskiej pierwsza gala „Święto Dydaktyki”. Galę otwierali wspólnie prof. Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a prowadzili ją dr Małgorzata Kostrzewska oraz Marcin Zieliński z CNE.

Przebieg uroczystości:

 • wręczenie wyróżnień wykładowcom, którzy wzięli udział w Konkursie Innowacji Dydaktycznych (KID) oraz tym, którzy najczęściej uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych przez CNE;
 • uhonorowanie dyplomami prowadzących szkolenia (pracownicy CNE, dydaktycy z wydziałów, pracownicy Centrum Matematyki, Centrum Języków Obcych, Centrum Usług Informatycznych, Centrum Sportu Akademickiego i Centrum Analiz Strategicznych);
 • wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników programu Dydaktyczne Piątki oraz wręczenie podziękowań dla prowadzących szkolenia;
 • rozwiązanie konkursu Edush#re – wyróżnienie najlepszych wykładowczyń i wykładowców PG;
 • wręczenie tytułu „Przyjaciel CNE” – tytuł otrzymał prof. Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Więcej o gali przeczytać można na stronie głównej PG w Aktualnościach.

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Począwszy od 23.10.2023 r. będzie można zgłaszać projekty w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego PG. W rym roku do wykorzystania jest 600 tys. zł, w tym 420 tys. zł na projekty pracownicze i 180 tys. zł na projekty studenckie.

Środki te można przeznaczyć na rozmaite realizacje, przy czym zgodnie z regulaminem akcji co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG. Zgodnie z jego zapisami uczelnia podejmować będzie m.in. działania związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem wytwarzania odpadów, wykorzystaniem zasobów naturalnych i energii czy też rozwojem terenów zielonych i bioróżnorodności na terenie kampusu.

Pomysły należy zgłaszać za pomocą formularza na stronie Budżetu Obywatelskiego, który będzie dostępny w dn. 23.10.2023 od godz. 9.00 do 6.11.2023 do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu PG

Na Wydziale Chemicznym powstał pokój dla rodzin

Z początkiem roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej został oddany do użytku kolejny pokój rodzinny, w którym w kameralnych warunkach można nakarmić dzieci, przewinąć niemowlę, odpocząć czy pobawić się ze starszakiem. Nowy pokój rodzinny znajduje się na Wydziale Chemicznym, na pierwszym piętrze budynku A (bud. nr 6, p. 114), tuż obok windy.

W wyremontowanym i przytulnie zaaranżowanym pomieszczeniu znalazły się niezbędne sprzęty: wygodny fotel dla rodzica, fotelik do karmienia, przewijak, zabawki oraz aneks kuchenny z mikrofalówką i czajnikiem. Pokój stanowi przestrzeń socjalną dostępną dla całych rodzin w godzinach otwarcia budynku.

Więcej informacji dotyczących udogodnień dla rodziców na Politechnice Gdańskiej można znaleźć na stronie Biura Kanclerza w zakładce „Uczelnia przyjazna rodzicom”

Nauka

MOST jako najbardziej wiarygodne repozytorium danych badawczych w Polsce

Repozytorium otwartych danych badawczych (część portalu MOST Wiedzy) jako jedyne w Polsce uzyskało trzyletni certyfikat jakości i wiarygodności CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów.

Open Research Data Catalog – Dane Badawcze – Katalog Danych Badawczych – MOST Wiedzy, dzięki otrzymanemu certyfikatowi, jest teraz jedynym zaufanym repozytorium otwartych danych badawczych (tzw. trustworthy data repositories) w kraju. Dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Usług Informatycznych oraz Biblioteki PG repozytorium zostało dostosowane do najwyższych standardów udostępniania danych badawczych.

Repozytorium MOST Wiedzy dołączyło do grona systemów rekomendowanych przez Komisję Europejską oraz agencje finansujące badania naukowe (np. NCN) jako miejsce deponowania danych badawczych powstałych w ramach projektów. Oznacza to także, że naukowiec, widząc logo CoreTrustSeal na stronie repozytorium może mieć pewność, że jego dane są i będą w przyszłości zabezpieczone przed utratą, a zasady ich udostępniana są jasno i szczegółowo opisane, natomiast sama procedura nie zmieni się z biegiem czasu.

CoreTrustSeal to międzynarodowa organizacja non-profit promująca zrównoważone i zaufane infrastruktury do udostępniania danych badawczych. Uzyskanie ich certyfikatu opartego na kilkunastu kryteriach jest pierwszym krokiem do globalnej certyfikacji opartej na normach nestor-Seal DIN 31644 oraz ISO 16363.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG oraz na stronie Biblioteki PG w Aktualnościach.

III nabór do programu Palladium Supporting New R&D Services

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części kosztów opracowania usług badawczych świadczonych przez PG.

Warunki finansowania:

 • dofinansowanie może wynosić od 10 tys. do 150 tys. zł brutto na okres maks. 12 miesięcy;
 • uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z ww. oraz innych jednostek organizacyjnych PG, które osiągnęły przychód z bz w wysokości min. 35 tys. zł netto w każdym z 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
 • dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych;
 • wkład własny nie może być mniejszy niż 10% kosztów kwalifikowanych.

W projekcie można zaplanować koszty:

 • zakupu kalibracji/wzorcowania/certyfikacji aparatury;
 • rozbudowy sprzętowej;
 • zakupu licencji lub aktualizacji oprogramowania;
 • zakupu aparatury badawczej.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków potrwa do 15.11.2023 r. do godz. 23:59;
 • wnioski należy składać przez system MojaPG w Module Granty.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 27.10.2023 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Cymann-Sachajdak pt. „Synteza oraz charakterystyka strukturalna i elektrochemiczna wieloskładnikowych nanokompozytów jako materiałów elektrodowych w urządzeniach do magazynowania energii". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 20.10.2023.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 25.10.2023 r. o godz. 11.00 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Denysa Stepanenki pod tytułem: „Ocena wpływu dawki DME na wybrane wskaźniki procesu spalania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. PG.

Dn. 26.10.2023 r. o godz. 10.00 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karoliny Prokop-Strzelczyńskiej pod tytułem „Spawalność stali ferrytyczno-austenitycznej odpornej na korozję typu dupleks 2205 w warunkach podwodnych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski.

Z pracami doktorskimi oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniami rozpraw doktorskich zamieszczone są na stronie WIMiO.

Uczelnie Fahrenheita

HACKATHON FarU. Międzyuczelniana platforma kreatywności, integracji i rozwoju

Rozpoczęła się rekrutacja do nowej inicjatywy Uczelni Fahrenheita – akademickiego Hackathonu FarU. Celem wydarzenia jest integracja oraz zainicjowanie współpracy, której efektem mają być pomysły rozwiązań wypracowane w odpowiedzi na ambitne wyzwania lub zagadnienia problemowe.
Hackathon FarU to szansa na nawiązanie współpracy pomiędzy reprezentantami różnych dziedzin i umiejętności z trzech uczelni, interesujących się daną tematyką, gotowych do podjęcia działań. W długofalowej perspektywie, przy kontynuacji i zaangażowaniu zespołu także po zakończeniu zmagań, będzie możliwe pozyskanie dalszego wsparcia ze strony Uczelni Fahrenheita.
Informacje dla uczestników:
 • termin i miejsce wydarzenia: 17–19.11.2023 na terenie kampusu PG;
 • zgłoszenia udziału przyjmowane są do 30.10.2023 r.;
 • udział indywidualnie bądź zespołowo mogą wziąć pracownicy, doktoranci i studenci GUMed, PG i UG;
 • umiejętność programowania nie jest konieczna;
 • ścieżki tematyczne:
  1. Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza
  2. Zmiany cywilizacyjne
  3. Energia a zrównoważony rozwój
  4. Bezpieczeństwo i jakość żywności
  5. FarU na rzecz morza
 • propozycje zadań dla poszczególnych ścieżek i szczegółowa agenda wydarzenia.

Nabór otwarty do przedszkola Politechniki Gdańskiej

Fot. mat. MegaMocni 
 

We wrześniu rozpoczęło działalność nowe przedszkole przy Politechnice Gdańskiej, do którego w tym roku można jeszcze zapisać dzieci pracowników i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego na preferencyjnych warunkach.

Placówka MegaMocni PG powstała z myślą o dzieciach pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej, jednak decyzją Rektora uczelni, prof. Krzysztofa Wilde, w tym roku najmłodszych mogą zapisać wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uczelni Fahrenheita, a więc także GUMed i UG.

Oferta edukacji przedszkolnej obejmuje różnorodne zajęcia, m.in. kodowanie na dywanie z robotyką, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), eksperymenty, gimnastykę paluszkową, dziecięcą matematykę według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej czy sensoplastykę.

Proces rekrutacji oraz szczegółowe informacje zapewnia operator prowadzący placówkę – wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kamilem Lewandowiczem, k.lewandowicz@megamocni.edu.pl, tel. 797 350 372.

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. 

Politechnika Gdańska w mediach

Kształcenie dla energetyki jądrowej i eksperymentalny ogród

 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 9–15.10.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych ukazało się blisko 1,1 tys. wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Polska Agencja Prasowa

Politechnika Gdańska wśród trzech polskich uczelni nominowanych do nagrody Elsevier Research Impact Leaders w kategorii Engineering & Technologies. Informację na ten temat podała m.in. Polska Agencja Prasowa.

PAP.pl

Perspektywy

W artykule zamieszczonym na portalu Perspektywy.pl dostrzeżono osiągnięcie, jakim jest obecność Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej w konsorcjum ENHANCE. W artykule zwrócono m.in. uwagę na wybór prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG na współprzewodniczącego Rady Dyrektorów, czyli najwyższego ciała decyzyjnego ENHANCE.

Perspektywy.pl

TVP

Jak szkolą się nowe kadry dla energetyki jądrowej? Dr inż. Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej PG, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej opowiada o ofercie kształcenia w tym obszarze na Politechnice Gdańskiej.

TVP3 Gdańsk (od ok. 14.20 min.)

Radio Eska, Gdansk.pl

Na kampusie Politechniki Gdańskiej powstał eksperymentalny ogród deszczowy wykonany przez pracowników Gdańskich Wód. Jeśli zastosowane tu rozwiązania eliminacji zanieczyszczeń z deszczówki okażą się skuteczne, mają zostać zastosowane w całym Gdańsku. Informacja na ten temat ukazała się dotychczas m.in. w:

Radio Eska Gdansk.pl

Dziennik Bałtycki

– Cyberprzestrzeń napędza skrajne emocje i kreuje skrajne osobowości. 30 lat Internetu wychowywało młodych ludzi skuteczniej niż szkoły i stworzyło zupełnie nowe tożsamości – mówi prof. Jan Kreft z Wydziału Zarządzania i Ekonomii w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” nt. tzw. afery Pandoragate.

Dziennik Bałtycki

O portalu MOST Wiedzy w TVP3 Regiony

Na antenie TVP3 Regiony w programie „Kierunek Transformacja. Technologia zmieniająca rzeczywistość” Michał Nowacki, zastępca dyrektora ds. rozwoju systemów informatycznych Centrum Usług Informatycznych PG, opowiadał o portalu MOST Wiedzy. Przybliżył on pokrótce historię jego powstania i specyfikę, podkreślając przy tym, że udostępnione na portalu publikacje oraz dane mogą być niezwykle istotne dla osób na początku kariery naukowej.

Z materiałem filmowym można zapoznać się na stronie TVP3 Regiony

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 43/2023 z 11.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Oceniającej w programie VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 43/2023 z 12.10.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 44/2023 z 13.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 45/2023 z 13.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 46/2023 z 13.10.2023 r. w sprawie: połączenia Zespołu ds. programów studiów i Zespołu ds. katalogu ECTS w Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS

Komunikaty

Open Access Week 2023 na Politechnice Gdańskiej

W dn. 23–29.10.2023 r. obchodzony będzie międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu (Open Access Week), którego celem jest promowanie idei otwartości w nauce oraz zasad, na jakich ta otwartość powinna się opierać. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Community over Commercialization”, które ma stanowić przyczynek do dyskusji, czy korzyści dla społeczeństwa wynikające z otwartego dostępu do wyników badań nie powinny przeważać nad zyskiem wynikającym z ich komercjalizacji.

W ramach obchodów Open Access Week Biblioteka PG zaplanowała szereg działań, m.in.:

Szczegółowe informacje na temat obchodów Open Access Week znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Gra terenowa – zaprasza Biblioteka PG i Instytut Matematyki Stosowanej WFTiMS

Biblioteka PG oraz Instytut Matematyki Stosowanej WFTiMS zapraszają w dn. 23–31.10.2023 r. wszystkich zainteresowanych do udziału w grze terenowej pt. „Politechnika Gdańska i Zakon Skręconego Dębu”, opartej na serii książek o Harrym Potterze. 

Gra polegać będzie na rozwiązywaniu zagadek matematycznych, prowadzących do sygnatur poszczególnych książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki, zbieraniu pieczątek na kartach uczestnika oraz zdobywaniu kolekcjonerskich kart z wizerunkami zasłużonych profesorów PG. Będzie to okazja do poznania topografii kampusu i bibliotecznych filii. Na uczestników czekają nagrody. 

Wstępne informacje dostępne są na stronie Biblioteki PG; szczegółowe zasady gry zostaną opublikowane 23.10.2023 r.

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”, które odbędą się 9.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane, które odbędą się 16.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 17.11.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Programy otwartego publikowania – webinarium

W dn. 24.10.2023 w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium na temat publikowania w modelu Open Access i możliwości sfinansowania związanych z tym opłat w ramach umów zawartych pomiędzy Politechniką Gdańską a poszczególnymi wydawcami. Webinarium, zaplanowane jako element obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (23–29.10.2023), zostanie poprowadzone na platformie Teams przez dwóch pracowników Centrum Kompetencji Otwartej Nauki – Rafała Narwojsza i Piotra Krajewskiego.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, wystarczy skorzystać z bezpośredniego linku: https://link.pg.edu.pl/programyotwartegopublikowania-PG.

Zmiana miejsca obsługi podpisów kwalifikowanych

Centrum Obiegu Dokumentów (COD) uprzejmie informuje, że z dn. 9.10.2023 r. nastąpiła zmiana miejsca obsługi podpisów kwalifikowanych. Aktualnie wnioski należy składać w Gmachu Głównym w pok. 50.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie COD.

Kalendarium

19 października 09.00–14.00
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/dzien-jakosci-faru-2023

Dzień Jakości FarU

„Dzień Jakości FarU” odbędzie się 19.10.2023 r. w godz. 9:00-14:00 na Politechnice Gdańskiej w auli w budynku Hydromechaniki PG.
20 października 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

Podczas spotkania dowiesz się na czym budować swoją motywację i jak dbać o to, żeby nam się chciało chcieć. Więcej o innych szkoleniach na stronie https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki.
23 października–6 listopada
http://www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego PG. W tym roku do rozdysponowania jest aż 600 tysięcy złotych, dzięki którym zrealizowane zostaną projekty zaproponowane przez pracowników oraz studentów.
23 października 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Neuronaukowe podstawy procesu uczenia się

Zapraszamy na szkolenie - dowiesz się, co to jest iluzja kompetencji, jak wygląda proces tworzenia śladów pamięciowych i jakie są warunki efektywnego uczenia się.
25 października 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiesz się m.in. jakie są bariery w komunikacji i co ją wspiera oraz poznasz sposoby skutecznego porozumienia.