Nr 296/12 października 2023

Z życia uczelni

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia dla społeczności PG

Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty – obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. W tym roku przypada 250. rocznica tego wydarzenia.

Z tej okazji wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom Politechniki Gdańskiej wspierającym proces kształcenia na naszej Uczelni, składamy podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud wkładany w pracę oraz życzenia kolejnych sukcesów dydaktycznych i naukowych, niegasnącego entuzjazmu w dzieleniu się wiedzą. Studentom i doktorantom, bo to wyjątkowy dzień także dla nich, życzymy ciekawości poznawania świata, rozwijania naukowych pasji, a także umacniania więzi i tradycji akademickich. Wszystkim życzymy zdrowia i sukcesów w życiu osobistym oraz rodzinnym z nadzieją na lepszą przyszłość.

Szczególne życzenia kierujemy także do nauczycieli szkół średnich współpracujących z Politechniką Gdańską i ich uczniów.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, czł. koresp. PAN,
Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Gdańskiej
oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na Politechnice Gdańskiej

Święto Dydaktyki na Politechnice Gdańskiej

Po raz pierwszy na Politechnice Gdańskiej odbędzie się gala Święto Dydaktyki. To nowe wydarzenie, podczas którego co roku 14 października, społeczność PG będzie celebrować bycie nauczycielem akademickim i świętować wspólnie sukcesy w obszarze dydaktyki. Podczas gali docenieni zostaną najaktywniejsi nauczyciele akademiccy w obszarze innowacyjnej dydaktyki i wysokiej jakości kształcenia.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 14 października w godz. 17.30-21.00 w Auli w Gmachu Głównym. W programie m.in.:

 • podsumowanie 3. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych, którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Granty na realizację 11 najbardziej innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnej dydaktyki akademickiej przyznano po raz trzeci.
 • podsumowanie programów szkoleń certyfikowanych 2022/2023
 • podsumowanie programu otwartych szkoleń „Dydaktyczne Piątki” 2022/2023, czyli  cotygodniowych szkoleń metodyczno-narzędziowych dla nauczycieli akademickich
 • docenienie doktorantów biorących udział w programie wsparcia studentów pierwszego roku w uczeniu się fizyki „Łatfizna”
 • po raz szósty przyznanie tytułu „Przyjaciela CNE”
 • wręczenie statuetek najlepszym nauczycielom PG w programie doceniania wykładowców  zgłoszonych przez studentów eduSHARE 2023.

Więcej informacji nt. wydarzenia można uzyskać w Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Gala będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube PG

Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej 13.10.2023 r. odbędzie się dzień otwarty Szkoły Doktorskiej PhD Open. Wydarzenie, którego organizatorem jest Samorząd Doktorantów PG zostało podzielone na dwie części. Jedna skierowana jest do kandydatów do szkoły doktorskiej, a druga do doktorantów.

 1. Informacje dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej PG
 • godz. 10.00 – prof. Krzysztof Wilde, rektor PG powita na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;
 • godz. 10.30 – prof. Maciej Bagiński, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej na PG poprowadzi panel informacyjny, opowie o korzyściach, wymogach i możliwościach, jakie stwarza realizacja doktoratu na Politechnice Gdańskiej; sesja Q&A;
 • godz. 11.30–14.00 – showcase z udziałem potencjalnych promotorów, doktorantów PG oraz przedstawicieli Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, w ramach której zostaną zaprezentowane dyscypliny prowadzone w Szkole Doktorskiej na PG; sesja posterowa.

Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana. Studenci, którzy wezmą udział w PhD Open zostaną zwolnieni w tym czasie z zajęć dydaktycznych.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

 1. Informacje dla doktorantów
 • godz. 11.00 – immatrykulacja doktorantów z udziałem prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG (Auditorium Novum),
 • godz. 11.30 – prof. Ewa Lechman z Wydziału Zarządzania i Ekonomii wygłosi wykład inauguracyjny,
 • godz. 12.00 – doktoranci wezmą udział w panelu zatytułowanym „PhD Journey”, w trakcie którego prof. Robert Jankowski, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej na PG opowie o wymogach formalnych oraz możliwościach stwarzanych przez szkołę doktorską,
 • godz. 13.00 – prof. Janusz Rachoń wygłosi wykład „An Outline History of Gdańsk Tech”,
 • godz. 13.30 – trzy 10-minutowe wykłady nt. grantów, stypendiów i innych możliwości wyjazdowych (m.in. program Fulbrighta),
 • godz. 14.00 – dwa 15-minutowe wykłady prezentujące Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów PG.

Wstęp dla zarejestrowanych uczestników i zaproszonych gości.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

III. Informacje dla studentów i doktorantów

 • godz. 15.30 – panel dyskusyjny „PhD and Career”, podczas którego będzie można zapoznać się z inspirującymi ścieżkami kariery zaproszonych gości: dr. inż. Jerzego Świniańskiego, dr. Tomasza Klajbora, dr. Krzysztofa Samsona, dr. Bartosza Bartoszewicza i dr inż. Patrycji Makoś-Chełstowskiej,
 • godz. 16.30 – panel dyskusyjny „Cultural Diversity in Science”,
 • godz. 18.30 – wieczorna integracja w Akademickim Klubie „Kwadratowa”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach, ponadto na profilu Facebooku

Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego PG

Rozpoczyna się 8. edycja Budżetu Obywatelskiego PG. W rym roku do wykorzystania jest 600 tys. zł, w tym 420 tys. zł na projekty pracownicze i 180 tys. zł na projekty studenckie.

Środki te można przeznaczyć na rozmaite realizacje, przy czym zgodnie z regulaminem akcji co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG. Zgodnie z jego zapisami uczelnia podejmować będzie m.in. działania związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem wytwarzania odpadów,  wykorzystaniem zasobów naturalnych i energii czy też rozwojem terenów zielonych i bioróżnorodności na ternie kampusu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego PG

 • 23.10.2023 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (godz. 9.00)
 • 6.11.2023 – zakończenie przyjmowania propozycji projektów (godz. 12.00
 • 20.11.2023 – ogłoszenie wstępnej listy projektów do głosowania (po godz. 12.00)
 • 27.11.2023 – rozpoczęcie głosowania (od godz. 0.00)
 • 11.12.2023 – zakończenie głosowania (godz. 23:59)
 • 13.12.2023 – ogłoszenie listy rankingowej projektów (po godz. 12.00)
 • 20.12.2023 – termin składania pisemnych odwołań (do godz. 12.00)
 • 3.01.2024 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji (po godz. 12.00)

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prof. dr hab. inż. Jacek Stefański uhonorowany Nagrodą Złotego Cyborga

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prof. dr hab. inż. Jacek Stefański został uhonorowany Nagrodą Złotego Cyborga.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody Złotego Cyborga działającą pod patronatem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk za „wybitne osiągnięcia naukowe, badawcze, wdrożeniowe oraz organizacyjno-prawne związane z szeroko rozumianą telekomunikacją i teleinformatyką dla przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego“.

Nagrody Złotego Cyborga przyznawane są od 1998 r., a wyróżnieniem tym zostało dotychczas docenionych czterech naukowców z Wydziału ETI:

Naukowcy z PG laureatami konkursu MINIATURA 7

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Alicja Stanisławska, dr inż. Magdalena Pawelska-Mazur, dr inż. Wojciech Migda, dr inż. Monika Pawłowska
 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród naukowców, którym przyznano dofinansowanie, znalazło się czworo badaczy z PG: dwie osoby z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz po jednej z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa:

 • Opracowanie wytycznych dla systemu zrównoważonego zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w Polsce w oparciu o najlepsze praktyki w Europie w ponownym wykorzystaniu materiałów rozbiórkowych; kierownik projektu: dr inż. Magdalena Pawelska-Mazur (WILiŚ); kwota dofinansowania: 7 106 zł,
 • Badania stateczności i mechanizmu zniszczenia blachownicy o środniku w kształcie Y; kierownik projektu dr inż. Wojciech Migda (WILiŚ); kwota dofinansowania: 31 165 zł,
 • Nowotwór piersi – nowy cel terapeutyczny dla pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn; kierownik projektu: dr inż. Monika Pawłowska (WCh), kwota dofinansowania: 49 918 zł
 • Efektywna metoda wytwarzania i charakterystyka nanokompozytu SCOBY nanoceluloza-hydroksyapatyt z produktów odpadowych przemysłu napojów do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej; kierownik projektu: dr inż. Alicja Stanisławska; kwota dofinansowania: 44 220 zł

Kolejne listy laureatów konkursu MINITURA 7 publikowane są co miesiąc, począwszy od maja. Nabór wniosków zakończył się 31.07.2023 r. 

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs)

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze na rzecz transformacji energetycznej został ogłoszony w ramach europejskiej inicjatywy Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership). CETPartnership ma na celu finansowanie projektów, które rozwijają praktyczne rozwiązania dla przejścia na czystą energię. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracji tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu. Preferowane są projekty mające na celu rozwiązania spełniające średnie i wysokie poziomy gotowości technologicznej (TRL 4-8), łączące technologie i zaangażowanie konsorcjantów.

Warunki aplikowania:

 • dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych dla grup podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza);
 • dwuetapowa procedura aplikacji:
 1. wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum za pośrednictwem międzynarodowego systemu elektronicznego,
 2. wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikowania dostępne są na stronie NCBR;
 • zakończenie naboru wniosków: 22.11.2023, 14.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Wydarzenie Horizon4Poland’23

W dn. 21–22.11.2023 r. w Fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland'23.

Wydarzenie stwarza możliwość poznania przedstawicieli Europejskich Partnerstw, które kreują tematy w programie Horyzont Europa, nawiązania nowych kontaktów i znalezienia partnerów do projektów oraz przedstawienia własnych pomysłów projektowych podczas sesji pitchingowej.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, który pełni rolę Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacja Cyfrowa, w szczególności zaprasza do udziału w sesji pt. Making digital innovation happen – EIT Urban Mobility, EIT Food, podejmującej m.in. tematy innowacji w mobilności miejskiej, logistyce, smart city oraz przyszłości w obszarze rolno-spożywczym, a także do tzw. stolików tematycznych, podczas których odbędą się bezpośrednie rozmowy z uczestnikami wydarzenia i dyskusje tematyczne.

Dla poszukujących możliwości zaprezentowania swojego pomysłu projektowego organizatorzy proponują udział w sesji pitchingowej, zaś dla szukających nowych kontaktów projektowych – matchmaking 1×1.

Informacje dla uczestników:

 • rejestracja na wszystkie sesje potrwa do 31.10.2023 r.;
 • wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim;
 • szczegółowe informacje (m.in. program, rejestracja) dostępne są na stronie internetowej Horizon4Poland'23.

Konferencja Interreg: „Lokalne Wyzwania, Międzynarodowe Rozwiązania”

Program: Interreg Central Europe, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region

Dnia 21.11.2023 r. w godz. 8.30–15.30 w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przyszłych naborów w programach Interreg.

Konferencja jest elementem kampanii promującej ofertę programu Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego wśród nowych instytucji i przygotowującej polskich wnioskodawców do opracowywania atrakcyjnych propozycji projektów.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Rejestracja na wydarzenie ma się rozpocząć w październiku br.

Program spotkania dostępny jest na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o programach Interreg:

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami – Marta Morańska.

Uczelnie Fahrenheita

Dzień Jakości FarU 2023

 

Dzień Jakości FarU 2023

Kolejny „Dzień Jakości FarU” odbędzie się 19.10.2023 r. w godz. 9.00–14.00 na Politechnice Gdańskiej w auli w budynku Hydromechaniki. Po raz drugi spotkają się prelegenci trzech uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie wydarzenia przybliżone zostaną tematy studenckiej oceny nauczyciela, tutoringu i mentoringu rówieśniczego oraz roli sztucznej inteligencji w procesie kształcenia.

Szczegółowe informacje dla uczestników:

Pytania należy kierować mailem na adres Centrum Analiz Strategicznych (cas@pg.edu.pl) – jednostki organizującej wydarzenie w imieniu FarU.

Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita

Fot. GREGMAR
 

Dn. 21.06.2023 r. powstało stowarzyszenie – Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita, którego celem jest wspieranie badaczek i pracowniczek, wymiana doświadczeń oraz budowanie świadomości wokół zagadnień równości. W spotkaniu założycielskim udział wzięły m.in. prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a także jej zastępczyni mgr Katarzyna Zygmunt.

Uczestniczki omówiły i przyjęły Statut stowarzyszenia Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita. Następnie wybrały jego Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

Na mocy głosowań większością głosów prezeską Klubu Kobiet FarU została prof. dr hab. Ewa Łojkowska, a w skład Zarządu weszły:

 • prof. dr hab. Joanna Janczewska, PG,
 • prof. dr hab. Ewa Lechman, PG,
 • prof. dr hab. Beata Możejko, UG,
 • prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, GUMed,
 • dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed,
 • dr hab. Dorota Pyć, prof. UG,
 • dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, prof. PG,
 • mgr Sylwia Dudkowska-Kafar, UG,
 • mgr Ewa Kiszka, GUMed
 • mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska, UG.

Omówienie spraw formalnych poprzedzone było krótkimi wystąpieniami oraz dyskusją na temat celów i form działania. Głos zabrały prof. Ewa Łojkowska, biotechnolożka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która omówiła działania realizowane w ramach programów polityki równości płci na UG oraz dane z raportu dotyczącego udziału kobiet w nauce. Z kolei prof. Małgorzata Książek-Czermińska z Wydziału Filologicznego UG poruszyła zagadnienie używania feminatywów.

W ujęciu historycznym szerzej o kobietach w nauce opowiedziała trzecia prelegentka, którą była prof. Beata Możejko z Wydziału Historycznego UG.

Zarząd Klubu Kobiet FarU i pierwsze spotkania

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 10 lipca 2023 r. ukonstytuował się Zarząd Klubu Kobiet FarU. Wiceprezeskami zostały:

 • prof. dr hab. Joanna Janczewska z Politechniki Gdańskiej,
 • prof. dr hab. Beata Możejko z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na sekretarkę Zarządu wybrano mgr Sylwię Dudkowską-Kafar, a na skarbniczkę dr hab. Małgorzatę Śmiałek-Telegę.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrane zostały:

 • prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako jego przewodnicząca,
 • dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG,
 • dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszły:

 • prof. dr hab. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego – jako jego przewodnicząca,
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, PG,
 • mgr Magdalena Warzocha, GUMed.

W trakcie drugiego posiedzenia Zarządu Klubu Kobiet FarU (25.09.2023) omówiono program najbliższych działań oraz metody pracy Klubu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Zrównoważony rozwój

Porozmawiajmy o Zrównoważonym Rozwoju

W holu przed Biblioteką PG zainstalowano stoisko, gdzie promowane są wybrane działania realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju na naszej Uczelni.
Każdy student i pracownik PG, któremu nieobojętna jest kwestia zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska czy zdrowego trybu życia, może dołączyć do różnych inicjatyw, m.in.:
 • kampania Rowerem na Uczelnię,
 • głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego PG na zielono,
 • picie kranówki z ogólnodostępnych na Uczelni dystrybutorów wody czy
 • zarabianie i wydawanie Dobrych Monet w aplikacji PULA.

Proponowane inicjatywy są elementem realizacji Planu Klimatycznego PG na lata 2022–2030, który prezentuje realne działania Uczelni na rzecz ochrony klimatu w obszarze edukacji i badań naukowych oraz inicjatywy wewnętrzne zwiększające świadomość ekologiczną i zaangażowanie społeczności akademickiej.

Na stoisku pojawił się także kosz soczystych jabłek z lokalnych sadów, którymi częstowani byli odwiedzający.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Zrównoważonego Rozwoju.

Politechnika Gdańska w mediach

Inauguracja roku, show na wykładzie prof. Dragana i akcja profrekwencyjna

W ostatnim tygodniu, czyli pomiędzy 2 a 8.10.2023 r., w internecie, prasie, telewizji i w rozgłośniach radiowych pojawiło się łącznie 360 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Największym zainteresowaniem mediów cieszyła się oczywiście inauguracja roku akademickiego na PG, uświetniona szeroko komentowanym wykładem inauguracyjnym prof. Andrzeja Dragana. Wiele publikacji dotyczyło też wspólnej akcji profrekwencyjnej dla studentów na zbliżające się wybory parlamentarne, w której wzięły udział Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdańska, a którą zainicjował gdański magistrat.

Inauguracja na PG i wykład prof. Dragana

Dużym echem w mediach odbiła się tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej, a także towarzyszący jej wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Dragana, który był w ocenie mediów wydarzeniem zarówno nietuzinkowym, jak również interesującym i wartościowym. Szeroko cytowane były również fragmenty przemówienia Rektora PG, prof. Krzysztofa Wildego.

Wprost TVP Gdańsk Interia Dziennik Bałtycki

Akcja profrekwencyjna

O mobilnych punktach dla studentów do zapisywania się na wybory parlamentarne w innych obwodach niż ich miejsce zamieszkania, z których jeden stanął w Gmachu Głównym PG w ub. tygodniu (a pozostałe na GUMed i UG), informowały szeroko media lokalne i ogólnopolskie. Poniżej wybrane źródła internetowe, a informację o akcji podały również ogólnopolskie rozgłośnie: Radio ZET, RMF24 i Radio TOK FM.  

TVN24 Trójmiasto.pl Gdańsk.pl

„Czas oswoić AI”

"Modele językowe AI powinny zmienić sposób przekazywania oraz sprawdzania wiedzy, zdefiniować na nowo rolę, jaką powinien pełnić nauczyciel w procesie uczenia się, a polski system edukacji nie dogonił postępu" – mówiła prof. Joanna Mytnik, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG, która wygłosiła wykład inaugurujący rok akademicki 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wywiad z prof. Mytnik

Akademiki PG

W domach studenckich Politechniki Gdańskiej przygotowano ponad 2,5 tys. miejsc i wszystkie zostały rozdysponowane. Zainteresowanie było na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku, a w akademikach PG zamieszkają studenci z każdego regionu Polski. Najwięcej z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

PAP

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 42/2023 z 29.09.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 40/2023 z 2.10.2023 r. w sprawie: powołania zespołu ds. pozyskiwania i realizacji projektów

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 41/2023 z 3.10.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na kadencję do 31 sierpnia 2024 r. 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 42/2023 z 5.10.2023 r. w sprawie: zmiany okresu realizacji programu ENHANCIUM Supporting Activities for the Alliance

Komunikaty

Apel o udział w wyborach parlamentarnych

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowała apel do członków społeczności akademickiej w Polsce. W dokumencie zachęca wszystkich do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu oraz do oddania ważnego głosu. Apel jednogłośnie poparła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
– Nasz udział w wyborach jest nie tylko wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności, lecz także sposobem wpływania na kształt spraw zasadniczych. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu i do oddania ważnego głosu (…) Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli pragnących postępu i rozwojuczytamy w treści apelu, wystosowanego przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a sygnowanego przez prof. Marcina Pałysa, przewodniczącego rady.
Aby ułatwić udział w wyborach studentom Politechniki Gdańskiej mieszkającym w akademikach, utworzono dwa dodatkowe odrębne obwody głosowania. Mieszczą się one w Domu Studenckim nr 3 (ul. Do Studzienki 32, obejmuje mieszkańców DS nr 1, 2, 3, 4, 12) oraz w Domu Studenckim nr 8 (ul. Wyspiańskiego 5A, obejmuje mieszkańców DS nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11). Aby zagłosować, studenci musieli zgłosić chęć udziału w wyborach w recepcji swojego domu studenckiego.

Po raz drugi już dodatkowe dofinansowanie dla wszystkich pracowników PG

Decyzją rektora PG prof. Krzysztofa Wildego jeszcze w październiku br. pracownicy Politechniki Gdańskiej otrzymają dodatek motywacyjny. Dofinansowanie podchodzi z dodatkowej subwencji dla polskich uczelni, przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łącznie 300 mln zł. zostało rozdysponowane pomiędzy poszczególne polskie uczelnie, w tym Politechnikę Gdańską. O dofinansowaniu poinformował z końcem września br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak podkreślił, środki trafią do szkół wyższych „ze względu na konieczność kontynuowania wielkich inwestycji infrastrukturalnych, ale też wielkich inwestycji w człowieka”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania rektor PG prof. Krzysztof Wilde zadecydował o wypłacie jednorazowego dodatku motywacyjnego dla wszystkich zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej z wyjątkiem osób:

 • zatrudnionych po 31.08.2023 r. (z wyjątkiem ponownie zatrudnianych emerytów),
 • które przed dniem wypłaty dodatku złożyły podanie o rozwiązanie umowy o pracę,
 • będących na dzień wypłaty dodatku w okresie wypowiedzenia (z wyjątkiem emerytów),
 • z którymi w okresie od 1.09.2023 r. do dnia wypłaty dodatku został lub zostanie rozwiązany stosunek pracy,
 • przebywających w dniu wypłaty dodatku na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych.

Wypłatę dodatku zaplanowano na 14.10.2023 r. Wysokość dodatku będzie uzależniona od wymiaru etatu. Jego kwota w przypadku pełnego etatu wyniesie 1200 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni na niepełnym etacie otrzymają dodatek pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru swoich etatów. Z kolei wysokość dodatku dla osób zatrudnionych na kilku etatach cząstkowych zależna będzie od sumy etatów. 

Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli akademickich

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na certyfikowane szkolenia warsztatowe (4- i 8-godzinne), które odbywać się będą w Gmachu Głównym w sali 205.

W ofercie zajęć zaplanowanych od października do grudnia znajduje się 13 tematów:

 • 18.10.2023 – Motywacja w pracy nauczyciela akademickiego;
 • 23.10.2023 – Neuronaukowe podstawy procesu uczenia się;
 • 25.10.2023 – Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela akademickiego;
 • 9.11.2023 – Jak wprowadzić aktywną pracę? (wykład);
 • 13.11.2023 – Small teaching: pierwsze i ostatnie 5 minut zajęć;
 • 15.11.2023 – Praca zespołowa w procesie dydaktycznym;
 • 20.11.2023 – ChatGPT – wprowadzenie do tematu AI w edukacji (warsztaty promptowania);
 • 22.11.2023 – Trudne sytuacje w pracy nauczyciela akademickiego (Grażyna Knitter);
 • 29.11.2023 – Aplikacja Microsoft Teams: prowadzenie interaktywnych zajęć, praca w zespołach;
 • 7.12.2023 – Tutoring akademicki – wprowadzenie;
 • 11.12.2023 – Grywalizacja w dydaktyce akademickiej – wprowadzenie;
 • 13.12.2023 – Aplikacje wspierające budowanie zaangażowania (genially, mentimeter, canva);
 • 14.12.2023 – Project- and problem-based learning (PPBL) – wprowadzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Skorzystaj z darmowego skrytkomatu zasilanego energią odnawialną

Na terenie kampusu uruchomiony został pilotaż systemu skrytkomatów zasilanych w stu procentach energią z odnawialnych źródeł (instalacja fotowoltaiczna). Do końca roku kalendarzowego można z nich korzystać za darmo.
Niezależne energetycznie skrytkomaty Hibox, zainstalowane w ramach pilotażu na terenie Politechniki Gdańskiej, umożliwiają przechowywanie przedmiotów, paczek oraz przesyłek w inteligentnych skrytkach. Obsługa procesu odbywa się za pomocą aplikacji, która jest dostępna dla urządzeń Android i iOS. Pozwala ona monitorować przesyłki, odbierać powiadomienia o pozostawionych przedmiotach oraz otwierać skrytki za pomocą telefonu. Aby skorzystać ze skrytkomatu, telefon musi mieć włączony bluetooth.
Skrytkomaty zostały ustawione w siedmiu lokalizacjach (mapa kampusu):
 • Budynek C Wydziału Chemicznego – na tyłach budynku,
 • Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – wiata rowerowa,
 • Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – parking na tyłach budynku,
 • Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO),
 • Dom Studencki nr 5 i 6,
 • Dom Studencki 8 i 9,
 • Centrum Sportu Akademickiego.

Kalendarium

12 października 16.00–17.00
https://pg.edu.pl/startup/programy/program-startup-school-one

Nabór do programu Startup School One– spotkanie informacyjne

Do 22.10.2023 r. można składać wnioski do programu pn. "Sprawdź swój pomysł". Weź udział w spotkaniach informacyjnych i zapoznaj się z możliwościami, które oferuje Gdańsk Tech Startup School.
13 października 10.00–21.00

PhD Open – dzień otwarty Szkoły Doktorskiej

Samorząd Doktorantów PG zaprasza na PhD Open – wydarzenie poświęcone najważniejszym aspektom związanym z karierą naukową i możliwościami, jakie daje dołączenie do grona doktorantów Politechniki Gdańskiej.
13 października 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki: Sztuczna inteligencja na uniwersytetach

Porozmawiamy o AI nie tylko w kontekście edukacji. Poznasz odpowiedzi na pytania: Czym jest sztuczna inteligencja? Jak możemy ją wykorzystać? Jak zmieni edukację i świat? https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki
14 października 17.30–21.00

Gala „Święto Dydaktyki” na Politechnice Gdańskiej

Nowe święto na Politechnice Gdańskiej, podczas którego co roku 14 października zostaną docenieni najaktywniejsi nauczyciele akademiccy z naszej uczelni w obszarze innowacyjnej dydaktyki i wysokiej jakości kształcenia.
16 października 16.00–17.00
https://pg.edu.pl/startup/programy/program-startup-school-one

Nabór do programu Startup School One- spotkanie informacyjne

Do 22.10.2023 r. można składać wnioski do programu pn. "Sprawdź swój pomysł". Weź udział w spotkaniach informacyjnych i zapoznaj się z możliwościami, które oferuje Gdańsk Tech Startup School.
18 października 09.00–15.00

Szkolenie: Motywacja w pracy nauczyciela akademickiego

Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiesz się m.in. jakie są teorie motywacji, jak może wyglądać praca z automotywacją studenta i motywująca komunikacja. Więcej szczegółów i informacji znajduje się na stronie CNE.
18 października 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 października 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

Podczas spotkania dowiesz się na czym budować swoją motywację i jak dbać o to, żeby nam się chciało chcieć. Więcej o innych szkoleniach na stronie https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki.
23 października–6 listopada
http://www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego PG. W tym roku do rozdysponowania jest aż 600 tysięcy złotych, dzięki którym zrealizowane zostaną projekty zaproponowane przez pracowników oraz studentów.