Nr 295/5 października 2023

Z życia uczelni

Musimy dbać o naszą przyszłość. Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

Przemówienie prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG. Ponadto na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Krzysztof Wilde m.in. podsumował miniony rok akademicki, omawiając pozycję Politechniki Gdańskiej w rankingach międzynarodowych i ogólnokrajowych, inicjatywy zrealizowane w ramach działalności Uczelni Fahrenheita, rozwój współpracy uczelni ze szkołami średnimi na Pomorzu, a także nowe inwestycje PG. Podkreślił też, jak ważnym wydarzeniem było przystąpienie uczelni do konsorcjum europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE. Odniósł się także do działań na PG skierowanych do pracowników naukowych i administracyjnych.

Na zakończenie nawiązał do planów na nadchodzący rok akademicki.

– Kolejny, wspólny rok będzie z pewnością dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, ale jestem przekonany, że tworzymy silną, zwartą i ambitną drużynę i razem pokonamy wszelkie przeciwności. Liczę, że wspólnie będziemy nadal kreować nową, lepszą rzeczywistość: nie tylko naszej uczelni, ale również Gdańska i Pomorza oraz polskiej i europejskiej nauki – powiedział. prof. Krzysztof Wilde.

W kolejnej części uroczystości list z życzeniami na nowy rok akademicki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Piotr Karczewski, który następnie – w imieniu prezydenta – wręczył pracownikom PG medale za długoletnią służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • mgr Marek Adamczyk
 • dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. PG
 • mgr Danuta Beger
 • dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
 • dr inż. arch. Marek Gawdzik
 • dr hab. Marzena Grzesiak, prof. PG
 • dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
 • dr inż. arch. Stefan Niewitecki
 • dr Katarzyna Pączkowska
 • dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG
 • mgr Anna Soczyńska
 • mgr Justyna Stefaniak
 • dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki, prof. PG

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr inż. Robert Aranowski, prof. PG
 • mgr Alicja Dereniowska
 • dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. PG
 • mgr Agnieszka Jachowicz
 • mgr Mirosława Kamonciak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • dr inż. Marcin Jaskólski
 • dr inż. Adam Kaczmarek
 • dr hab. inż. Iwona Kochańska, prof. PG
 • dr inż. Andrzej Kopczyński
 • mgr Anna Kowalska
 • dr inż. Magdalena Łapińska
 • dr inż. Magdalena Młynarczuk
 • dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG
 • dr inż. Bartosz Puchalski
 • dr hab. inż. Michał Strankowski, prof. PG

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Głos zabrała także Oliwia Hauchszulz, zastępczyni przewodniczącej SSPG.

Odbyło się także uhonorowanie zwycięzców w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Nagrodę główną przyznano mgr inż. Mateuszowi Dercowi (WETI) za pracę „Antena rekonfigurowalna do estymacji kierunku nadejścia sygnału w systemach IoT pracujących w standardzie LoRa” przygotowaną pod kierunkiem prof. Łuksza Kulasa. W konkursie przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali:

 • mgr inż. Jakub Baczyński-Keller (WCh),
 • mgr inż. Kornel Piłat (WIMiO) oraz
 • mgr inż. Joanna Pośpiech (WFTiMS).

Następnie wręczono nagrodę, którą dla najlepszego studenta/studentki Politechniki Gdańskiej przyznaje Politechniczny Klub Biznesu PKB+, działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG. 5 tys. zł otrzymał w tym roku inż. Szymon Królak (WFTiMS).

Uroczystość zakończył wykład pt. „Czym czas różni się od przestrzeni”, który wygłosił prof. Andrzej Dragan, fizyk pracujący na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Singapurze, ale także artysta fotografik, twórca filmowy i kompozytor.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Dodajmy, że tego samego dnia rano zostały złożone wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a wieczorem w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu odprawiona została msza w intencji nowego roku akademickiego, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego.

Awans PG w jubileuszowej 20. edycji rankingu THE World University Rankings

Politechnika Gdańska w najnowszej edycji Times Higher Education World University Ranking 2024 uplasowała się przedziale 1001–1200, awansując z pozycji 1201–1500. Nasza uczelnia odnotowała największy wzrost YoY (rok do roku) wyniku łącznego PG w historii tego rankingu.

Ranking Times Higher Education World University Rankings 2024 objął swym zasięgiem 1904 uniwersytety ze 108 krajów. Kolejne 769 uniwersytetów nie zostało sklasyfikowanych w rankingu, ale otrzymało status „reportera”, co oznacza, że dostarczyły one dane, ale nie spełniły kryteriów kwalifikujących rankingu.

Tegoroczna edycja rankingu oparta została na nowej metodologii WUR 3.0, która obejmuje 18 starannie skalibrowanych wskaźników pogrupowanych w pięciu obszarach:

 • nauczanie (środowisko uczenia się) – 29,5% wagi;
 • środowisko badawcze (wielkość, dochód i reputacja) – 29%;
 • jakość badań (wpływ cytowań, siła badań, doskonałość badań i wpływ badań) – 30%;
 • umiędzynarodowienie (pracownicy, studenci i badania) – 7,5%;
 • przemysł (dochód i patenty) – 4%.

Politechnika Gdańska w najnowszej edycji rankingu uplasowała na 5. pozycji (ex aequo z 9 innymi polskimi uczelniami) wśród 37 polskich uczelni, które sklasyfikowane zostały w rankingu.

Nasza uczelnia znacząco poprawiła swój wynik łączny z 18,4–24,3 (w 2023) do 28,3–32,6 w tegorocznej edycji rankingu.  

Wyniki PG na przestrzeni ostatnich 6 lat:

THE Year

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Pozycja

1001+

801–1000

1001+

1001–1200

1201–1500

1001–1200

Wynik łączny

9,8–18,9

22,2–28,2

10,3–25,0

22,4–27,1

18,4–24,3

28,3–32,6

Nauczanie

13,9

17,1

17,7

18,7

17,7

19,7

Środowisko badawcze

10,5

12,1

12,8

15,5

15,1

17

Jakość badań

29,1

37

34,7

35,3

33,3

48,3

Przemysł

37,7

38,3

38,6

44,6

45

50,7

Umiędzynarodowienie

20

23,3

25,5

28,1

29,9

35

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie THE World University Rankings 2024.

Wszystkie wyniki Politechniki Gdańskiej w międzynarodowych i krajowych rankingach uczelni wyższych znaleźć można na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Nauka

Nabór wniosków w konkursie Actinium

Celem programu jest przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym studentom, na podstawie ich osiągnięć uzyskanych na poprzednich etapach edukacyjnych, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowy roku akademickiego 2023/2024.

Jak aplikować?

O bezzałogowcach z PG na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP oraz wykorzystanie przez nią podwodnych jednostek bezzałogowych to m.in. zagadnienia, jakie omawiane były podczas VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Warszawie. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Mirosław Gerigk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, który przedstawił możliwości wykorzystania w Marynarce Wojennej jednostek bezzałogowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek podwodnych specjalnego przeznaczenia, dedykowanych między innymi programowi Orka.

Organizatorami Forum były Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – czwarty nabór wniosków

Dn. 9.10.2023 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Cele programu:

 • wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów,
 • podniesienie jakości działalności kół naukowych,
 • usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej.

W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Informacje dla aplikujących:

 • termin składania zgłoszeń w MojaPG: 20.10.2023 r.;
 • termin składania wniosków do MEiN: 9.10–10.11.2023 r.;
 • w konkursie obowiązuje limit 3 wniosków składanych przez PG; preselekcji wniosków dokona prorektor ds. nauki na podstawie zgłoszeń w MojaPG;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 20.10.2023 r. o godz. 14.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mileny Marycz pt. „The use of fungi in biofiltration to remove hydrophobic volatile organic compounds". Promotorami pracy są dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska i dr hab. inż. Jacek Gębicki.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 13.10.2023.

Kształcenie i dydaktyka

Wizyta studyjna wykładowców Politechniki Gdańskiej w ETH Zurich

W dn. 11–16.09.2023 r. pięcioro nauczycieli akademickich z trzech wydziałów Politechniki Gdańskiej odbyło wizytę studyjną w jednej z najbardziej renomowanych uczelni technicznych świata – ETH Zurich. Głównym celem wyjazdu było pogłębianie wiedzy na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych i uczenia się metodą projektu. Dzięki wsparciu rektora ETH Zurich, prof. Günthera Dissertori, delegacja z Gdańska miała okazję uczestniczyć w innowacyjnym programie PBL „ETH Week” oraz wymieniać się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi nowoczesnej edukacji z przedstawicielami różnych wydziałów. W wyjeździe uczestniczyli:

W ETH Zurich, w pracy dydaktycznej ze studentami bardzo intensywnie wykorzystuje się metody pracy zespołowej, oparte na rozwiązywaniu realnych problemów (Problem-Based Learning i Project-Based Learning). Metody te są stosowane w wielu przedmiotach realizowanych na różnych wydziałach. Podczas wizyty wykładowcy z PG mieli okazję do intensywnej wymiany doświadczeń podczas spotkań z najbardziej innowacyjnymi dydaktykami z ETH.

Gdańscy nauczyciele zwiedzili także ETH Student Project House, w którym studenci mają możliwość wyjścia poza ramy programowe kierunków studiów po to, aby tworzyć prototypy swoich oryginalnych pomysłów.

Podczas seminarium wykładowcy z PG zaprezentowali nowoczesne i innowacyjne metody dydaktyczne wykorzystywane na Politechnice Gdańskiej, takie jak grywalizacja, webquest, tutoring, aktywne uczenie się przez doświadczanie, oraz opowiedzieli o formach wspierania nauczycieli akademickich oferowanych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Nowe wydarzenie na PG, gala „Święto Dydaktyki”

Kolegium Rektorskie zaprasza na pierwszą galę „Święto Dydaktyki”. To nowe wydarzenie na Politechnice Gdańskiej, podczas którego co roku 14 października chcemy doceniać najaktywniejszych nauczycieli akademickich naszej uczelni w obszarze innowacyjnej dydaktyki i wysokiej jakości kształcenia. Bezpośrednim organizatorem wydarzenia jest Centrum Nowoczesnej Edukacji.

W programie m.in.:

 • podsumowanie 3. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych,
 • podsumowanie programów szkoleń certyfikowanych 2022/2023,
 • podsumowanie programu otwartych szkoleń „Dydaktyczne Piątki” 2022/2023,
 • przyznanie tytułu „Przyjaciela CNE”,
 • wręczenie statuetek najlepszym nauczycielom PG w programie doceniania wykładowców eduSHARE 2023.

Gala odbędzie się 14.10.2023 r. (sobota) w godz. 17.30–21.00 w auli w Gmachu Głównym i transmitowana będzie na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej oraz nagrywana.

Uczelnie Fahrenheita

Niech żyje nauka! Uczelnie Fahrenheita otworzyły nowy rok akademicki

Fot. GREGMAR
 

„Niech żyje nauka!” to wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane już po raz drugi przez Miasto Gdańsk i Uczelnie Fahrenheita. W paradzie, która 30.09.2023 przeszła Traktem Królewskim wzięło udział kilkaset studentów i reprezentantów 19 uczelni wyższych, by pokazać jedność i uczcić rozpoczynający się właśnie rok akademicki. Na miejscu nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych. Na czele pochodu znalazła się m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska.

Parada ruszyła spod Złotej Bram przy dźwiękach carillonów, odgrywających Gaudeamus igitur. Towarzyszyli jej szczudlarze, żonglerzy, monocykliści i cyrkowcy. Podczas przemarszu panowała radosna atmosfera, pełna dźwięków, kolorów i pozytywnej energii. Zadbała o to również Gdańska Orkiestra Akademicka, która towarzyszyła paradzie aż do Dworu Artusa. W trakcie wydarzenia głos zabrała m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W imieniu środowiska akademickiego przemawiał przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała. Swoje przemówienia wygłosili również przedstawiciele studentów trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Ich tematami przewodnimi były trzy najważniejsze wartości: wolność – jako nie cel sam w sobie, ale szansa w zakresie edukacji; solidarność – czyli postawa wzajemnego wsparcia między studentami różnych uczelni i współpraca – w formie proaktywnego działania jako efekt wolności i solidarności.

Głównym celem wydarzenia jest integracja, wzmacnianie więzi i przyjaźni między uczelniami, jak również pielęgnacja wspólnych wartości. Wagę tych wartości podkreślają również w swoich komentarzach rektorzy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Oprócz społeczności Uczelni Fahrenheita, w wydarzeniu udział wzięli reprezentanci 16 uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z całego województwa pomorskiego:

 • Akademii Ateneum w Gdańsku,
 • Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
 • Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego,
 • Gdańskiego Seminarium Duchownego,
 • Polsko-Japońskej Akademii Technik Komputerowych (filia w Gdańsku),
 • Powiślańskiej Szkoły Wyższej,
 • Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych,
 • Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk,
 • Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
 • Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku,
 • Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku,
 • Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku,
 • Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
 • Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia są Uczelnie Fahrenheita i Miasto Gdańsk. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Politechnika Gdańska w mediach

 
 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 25.09–1.10.2023 w mediach tradycyjnych i społecznościowych ukazało się 560 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej.
Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Niech żyje nauka!

O uroczystej inauguracji roku akademickiego trójmiejskich uczelni informowały m.in. Radio Gdańsk, a także:

Trójmiasto.pl Zawsze Pomorze Dziennik Bałtycki Gdańsk.pl

Budowlany Oscar dla PG

Centrum Kompetencji STOS PG zdobyło nagrodę I stopnia w konkursie Budowa Roku, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. O sukcesie informowały lokalne portale:

Dziennik Bałtycki Gdańsk.pl Puls Gdańska 

System ochrony przed dronami powstaje na PG

Konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdańska, opracuje system generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy do przeciwdziałania atakom i szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych. Informacje o projekcie znajdziemy w portalach:

Forum Akademickie Gospodarka Morska

Technologie w polskiej elektrowni jądrowej

O technologiach, które zastosowane zostaną przy budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, opowiadał dr inż. Marcin Jaskólski. Materiały prezentowane były w Radiu Zet, Antyradiu oraz regionalnych pasmach Meloradia.

Dostępność w architekturze

Prof. Marek Wysocki z Wydziału Architektury, pełnomocnik rektora ds. dostępności na łamach portalu Architektura Murator Plus opowiada o projektowaniu uniwersalnym i tworzeniu przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Architektura Murator Plus

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 40/2023 z 25.09.2023 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2023 z 25 maja 2023 r. w sprawie: wprowadzenia trybu postępowania w przypadku zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich w oparciu o art. 116 ust 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 41/2023 z 27.09.2023 r. w sprawie: nazw kierunków i zakresów w języku angielskim stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 37/2023 z 25.09.2023 r. w sprawie: ustanowienia budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na 2024 rok

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 38/2023 z 27.09.2023 r. w sprawie: zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Komunikaty

Kabiny akustyczne w Bibliotece PG

Biblioteka PG informuje o otwarciu nowej, niezależnej przestrzeni co-workingowej: dwóch kabin akustycznych ulokowanych w Wypożyczalni oraz Czytelni Ogólnej w Gmachu Głównym. To rozwiązanie zapewnia całkowitą izolację akustyczną od warunków zewnętrznych, umożliwiając swobodne rozmowy, konsultacje w gronie maksymalnie czterech osób. Wyposażone jest w praktyczne udogodnienia:

 • regulowane oświetlenie LED oraz regulowaną wentylację uruchamianą czujnikiem obecności,
 • dostęp do Internetu,
 • gniazdo o napięciu 230V,
 • 2 porty USB,
 • kabel sieciowy RJ45;

istnieje również możliwość powieszenia telewizora, np. w celu wyświetlenia prezentacji.

W trosce o komfort użytkowników kabiny zostały zaopatrzone w dwie dwuosobowe kanapy z tapicerką pochłaniającą dźwięk, a także stolik roboczy. Przezroczyste szyby zapewniają dostęp do światła dziennego.

Kabiny akustyczne są ogólnodostępne dla wszystkich czytelników. Miejsce w kabinie znajdującej się w Wypożyczalni pracownicy PG mogą rezerwować z wyprzedzeniem, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: michal.bladziak@pg.edu.pl.

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (wrzesień 2023)

Centrum Usług Informatycznych przedstawia podsumowanie zmian wprowadzonych we wrześniu w systemach informatycznych PG. Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie https://cui.pg.edu.pl/changelog/2023/09.

 • Decyzja KPA w MojaPG – dodano funkcjonalność obsługi procesu wydawania dokumentów elektronicznych w procesie skreślania studentów zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Funkcjonalność dostępna jest zarówno dla pracowników dziekanatów, jak i studentów. Szczegółowe instrukcje dot. procesu zostaną opublikowane na stronie Pomocy PG.
 • Automatyzacja procesu generowania faktur dla studentów – dodano możliwość generowania i wysyłania faktur za studia niestacjonarne do systemu TETA. Dzięki danym zawartym w MojaPG (takim jak: stawki za semestr, możliwość konfigurowania indywidualnych stawek u studenta lub rejestrowania preferencji odnośnie do podziału na raty) faktury można generować hurtowo dla całych kierunków i automatycznie wysyłać do TETA. Ręczna obsługa ogranicza się do uruchomienia faktur w TETA, po czym faktury są importowane do MojaPG, gdzie mogą je zobaczyć studenci.
 • Możliwość składania wniosku o Stypendium Rektora przez studentów I roku – po zmianie każdy student może złożyć wniosek o Stypendium Rektora dla studentów I roku. System weryfikuje zgodność roku egzaminu maturalnego z bieżącym rokiem. W przypadku braku zgodności lub braku informacji o dacie matury student otrzyma stosowny komunikat, dostępny zarówno dla Komisji Stypendialnej, jak i dla studenta.
 • Możliwość składania wniosków o granty przez studentów – rozszerzono grupę docelową modułu Granty. Obecnie jest on widoczny po zalogowaniu się do systemu dla wszystkich studentów, którzy mogą korzystać z jego funkcjonalności, aplikując na dedykowane dla nich granty.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (wewn. 63 37).

Kalendarium

5 października–6 października
https://www.ntnu.no/enhance/climateneutralcities

Konferencja „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities

Międzynarodowa konferencja „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities".
7 października 09.00–16.00
https://pg.edu.pl/sapg/2023-09/ii-edycja-turnieju-golfa-juz-w-pazdzierniku

II Turniej golfa o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej

W sobotę 7 października 2023, na polu golfowym Tokary golf Club odbędzie się II Turniej golfa o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej.
12 października 16.00–17.00
https://pg.edu.pl/startup/programy/program-startup-school-one

Nabór do programu Startup School One– spotkanie informacyjne

Do 22.10.2023 r. można składać wnioski do programu pn. "Sprawdź swój pomysł". Weź udział w spotkaniach informacyjnych i zapoznaj się z możliwościami, które oferuje Gdańsk Tech Startup School.
13 października 10.00–21.00

PhD Open – dzień otwarty Szkoły Doktorskiej

Samorząd Doktorantów PG zaprasza na PhD Open – wydarzenie poświęcone najważniejszym aspektom związanym z karierą naukową i możliwościami, jakie daje dołączenie do grona doktorantów Politechniki Gdańskiej.
16 października 16.00–17.00
https://pg.edu.pl/startup/programy/program-startup-school-one

Nabór do programu Startup School One- spotkanie informacyjne

Do 22.10.2023 r. można składać wnioski do programu pn. "Sprawdź swój pomysł". Weź udział w spotkaniach informacyjnych i zapoznaj się z możliwościami, które oferuje Gdańsk Tech Startup School.
18 października 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej