Nr 291/7 września 2023

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska po raz czwarty w rankingu szanghajskim

Politechnika Gdańska została po raz czwarty sklasyfikowana w Academic Ranking of World Universities (ARWU). Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie, zwany Listą Szanghajską, jest przygotowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju od 2003 r. Dokładne miejsce w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe miejsca są wymieniane tylko w przybliżeniu – uczelnie pojawiają się w grupach liczących 100 placówek.

Ranking klasyfikuje uczelnie według kilku wskaźników:

 • liczba absolwentów lub pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa,
 • liczba naukowców z listy Highly Cited Researchers publikowanej przez Clarivate,
 • liczba artykułów w pismach naukowych „Nature” i „Science”,
 • liczba artykułów zindeksowanych w Science Citation Index-Expanded i Social Science Citation Index,
 • wielkość osiągnięć danej uczelni w stosunku do liczby pracowników akademickich.

Spośród polskich uczelni w ARWU 2023 zostało sklasyfikowanych 9 instytucji:

 • przedział 401–500: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski;
 • przedział 801–900: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 • przedział 901–1000: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Na podium rankingu znalazły się uczelnie z USA: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

Wszystkie wyniki Politechniki Gdańskiej w międzynarodowych i krajowych rankingach uczelni wyższych znaleźć można na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego ULO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego ULO odbyła się na Politechnice Gdańskiej w auli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Na Politechnice Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, która jest jedną z trzech uczelni patronackich ULO.

W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ULO na czele z Waldemarem Kotowskim, dyrektorem szkoły, przedstawiciele gdańskich uczelni: prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich PG, prof. Jacek Stefański, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Katarzyna Zygmunt, zastępczyni dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a także Renata Matys, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw – organu prowadzącego szkołę.

W 2021 roku Politechnika Gdańska wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim podpisały Deklarację Patronacką. Zgodnie z dokumentem uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mogą korzystać z zajęć, wykładów, konferencji i warsztatów organizowanych dla studentów Uczelni Fahrenheita (FarU). Nad stałym doskonaleniem jakości kształcenia w zakresie współpracy ze szkolnictwem wyższym czuwa Rada Programowa ULO, w której skład wchodzą również przedstawiciele FarU.

Inauguracji towarzyszył wykład poświęcony sztucznej inteligencji. Wygłosiła go dr inż. Magdalena Mazur-Milecka z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku powstało w 2019 r. Od tamtego szkoła stale się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością. Podczas tegorocznej rekrutacji szkoła może się pochwalić największą liczbą kandydatów i chętnych na jedno miejsce ze wszystkich szkół ogólnokształcących Trójmiasta. 

Nauka

Dr Miłosz Wieczór współautorem artykułu w „Science” o nowych izoformach białka MFN2

Dr inż. Miłosz Wieczór z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego jest współautorem artykułu o nowo zidentyfikowanych wariantach mitofuzyny 2, białka, które uczestniczy w procesach metabolicznych zachodzących w mitochondriach komórek. Artykuł został opublikowany w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Science”.

Artykuł pt. „Splice variants of mitofusin 2 shape the endoplasmic reticulum and tether it to mitochondria” ukazał się w nr. 380 „Science”, w sekcji „Research Articles”. Współpracowało przy nim łącznie dwudziestu autorów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Z naukowcami nie tylko o nauce. Nowy cykl podcastów Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu cyklu „Ściśle mówiąc!”, gdzie naukowcy z Politechniki Gdańskiej opowiadają o swojej pracy badawczej, ale także o życiu, pasjach, literaturze czy sztuce.

W pierwszym odcinku nowego cyklu podcastów dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury opowiada o zanieczyszczeniu światłem sztucznym, wyzwaniach w projektowaniu oświetlenia, zawodowej ścieżce od praktyka do badacza, a także o tym, dlaczego warto spać w ciemności i jak… Reksio z kreskówki może wpłynąć na wybór kierunku studiów.

Rozmawiają Agata Cymanowska i Barbara Kuklińska-Nowak z Działu Promocji i Biura Prasowego PG.

Zapraszamy do słuchania i komentowania na Spotify oraz na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej.

 

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska naukowo zajmuje się problematyką wpływu nocnego zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi i środowisko, a jej publikacje na ten temat ukazały się w recenzowanych czasopismach naukowych, jak „Nature” i „Science”.

Naukowcy PG laureatami konkursu MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało w ostatnich miesiącach listy laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród naukowców, którym przyznano dofinansowanie, znaleźli się również przedstawiciele Politechniki Gdańskiej.

W konkursie MINIATURA 7 można uzyskać granty (od 5 do 50 tys. zł) na pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub wyjazdy konsultacyjne.

Lista laureatów konkursu z PG:

Sukcesy Szkoły Doktorskiej w realizacji Strategii HR4R: wizyta KE

Dn. 16.06.2023 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE) dotycząca oceny PG w zakresie realizacji działań Strategii HR4R.

Delegacja oceniająca z KE pod przewodnictwem pani prof. Adriany Burlea-Schiopoiu rozmawiała z władzami Uczelni, reprezentantami czterech grup naukowców, w tym młodymi badaczami i pracownikami administracji o aktywnościach PG na rzecz zapewniania etyki, równości, wzmacniania umiędzynarodowienia, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji, wsparcia w przygotowaniu projektów i pozyskiwaniu funduszy na badania, działań skoncentrowanych na rozwoju pracowników oraz zmian w procesie rekrutacji nauczycieli akademickich.

Szkoła Doktorska została doceniona m.in. w zakresie wprowadzania polityki rekrutacji w oparciu o otwarte, transparentne, merytoryczne zasady rekrutacji (polityka OTM-R) oraz za działania w zakresie internacjonalizacji. W raporcie końcowym podkreślono, że proces rekrutacji w Szkole Doktorskiej jest pod tym względem godny naśladowania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Naukowcy z Polski z wizytą w obiektach jądrowych Japonii

Przedstawiciele polskich uczelni technicznych podczas wizyty w obiektach jądrowych w Japonii
 

Przedstawiciele polskich uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej wizytowali w dn. 21–25.08.2023 r. obiekty jądrowe w Japonii.

Polska delegacja odwiedziła m.in. wybrane elektrownie jądrowe, laboratoria badawcze i centra kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Finałem wyjazdu było całodniowe spotkanie z zespołami pracującymi na terenie elektrowni jądrowej Fukushima, zniszczonej w następstwie zdarzeń zapoczątkowanych trzęsieniem Ziemi i falą tsunami w 2011 r.

W zgodnej ocenie wszystkich uczestników informacje zebrane podczas wizyty, a w szczególności możliwość wejścia do obiektów nieudostępnianych osobom postronnym, znacząco przyczyniły się do poszerzenia kompetencji pracowników badawczo-dydaktycznych odpowiedzialnych za przygotowanie kadr dla Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Zebrane materiały już wkrótce wzbogacą programy kształcenia na naszych uczelniach, poszerzą świadomość krajowej opinii publicznej w tematyce bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz umożliwią wykorzystanie potencjału związanego z możliwością prowadzenia unikatowych badań w zakresie nowych technologii.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

NCBR ogłasza nabór w ramach FERS – rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie. Na wzmacnianie nowoczesnego szkolnictwa wyższego przeznaczonych zostanie 100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Celem naboru konkurencyjnego pt. „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” jest wsparcie rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych, obejmujące działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy. Projekty mogą również obejmować uruchamianie i realizację kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Informacje dla aplikujących:

 • nabór wniosków jest prowadzony w dn. 30.08–14.11.2023 r.;
 • wnioskodawca (uczelnia) może złożyć w naborze tylko jeden wniosek. W ramach Politechniki Gdańskiej przygotowany zostanie jeden wspólny wniosek projektowy;
 • szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie NCBR;
 • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Kamila SzydłowskaAleksandra Grajewska.

Perły nauki II

„Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom (studiów I stopnia) lub studentom (po ukończeniu III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich) warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Informacje dla aplikujących:

 • drugi nabór wniosków w ramach programu trwa w dn. 1.09–13.10.2023 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN;
 • informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Beata Toma

Polska Metrologia II – drugi nabór wniosków

„Polska Metrologia II” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Celem programu jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią. Przedsięwzięcie umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

Informacje dla aplikujących:

 • drugi nabór wniosków w ramach programu trwa w dn. 4.09–13.10.2023 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN;
 • informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita WiśniewskaBeata Toma

III KONKURS w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB)

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT nr 3/2023 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski o finansowanie należy składać w terminie 2–13.10.2023 r. do godz. 16.00;
 • z dokumentacją konkursową zapoznać się można na stronie WIB;
 • w Centrum Zarządzania Projektami informacji udzielają: Anita Wiśniewska, Beata Toma

Politechnika Gdańska w mediach

Ranking szanghajski, publikacja w „Science”, wypowiedzi eksperckie naukowców

 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 14.08–3.09.2023 w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się blisko 2,1 tys. wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.
 
TVN24, TVP, PAP, RMF i inne

Informacja nt. obecności Politechniki Gdańskiej w prestiżowym gronie 1000 najlepszych uczelni świata sklasyfikowanych w rankingu szanghajskim ukazała się w najważniejszych mediach ogólnopolskich i lokalnych, m.in.:

GOV.PL PAP TVN24 TVP Info TVP3 Gdańsk RMF24 Radio Eska Trojmiasto.pl

 
Science
Dr inż. Miłosz Wieczór z Wydziału Chemicznego jest współautorem artykułu opublikowanego w „Science", w którym opisano białka pomagające mitochondriom w komunikacji. Osiągnięcie to odnotowały m.in. portal Naukawpolsce.pl oraz Forum Akademickie.

Science Naukawpolsce.pl Forum Akademickie

 
TVP3
Mgr inż. Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności PG oraz Cezary Cierzan z Polskiej Grupy Zbrojeniowej w „Forum Panoramy” na antenie TVP3 Gdańsk mówili o współpracy pomiędzy PG a PGZ przy okrętach typu Kormoran II, pojeździe podwodnym Głuptak i innych projektach.
Onet
Dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. PG, jako ekspert od pojazdów podwodnych, wypowiada się w artykule o ukraińskich dronach morskich na portalu Onet.
 
Tok FM
Dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG w Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w podcaście „Jutronauci” mówi o śladzie węglowym algorytmów i negatywnym wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na środowisko, a także o metodach ograniczania tego wpływu.
 
Wprost.pl
Gabriela Rembarz, urbanistka z Wydziału Architektury w podcaście „Ludzie nauki” omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące planowania rozwoju europejskich miast.
 
Architektura & Biznes
Paweł Pankowiak, absolwent Wydziału Architektury projektuje jachty w jednej z trójmiejskich stoczni. Jego najnowszy projekt to luksusowy jacht czarterowy Butterfly.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 32/2023 z 11 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 47/2022 dotyczącego utworzenia Biura praw, wartości akademickich i równego traktowania

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 33/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 72/2022 z 27 października 2022 r. dotyczącego Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 34/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu IRIDIUM STIMULATING ACQUSITION OF PRESTIGIOUS INTERNATIONAL PROJECTS

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 35/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu AURUM PLUS

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 36/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany Zakładowego planu kont Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 37/2023 z 14 lipca 2023 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Rektora PG nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora PG nr 23/2022 z 28 marca 2022 r. dot. zagrożenia stanem epidemicznym

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 38/2023 z 21.08.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 39/2023 z 1 września 2023 r. w sprawie: wnoszenia i doręczania pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących skreślania z listy studentów na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 31/2023 z 13 lipca 2023 r. w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących zalecanych kompetencji do pełnienia funkcji na poziomie prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i centrów dydaktycznych

Komunikaty

Zaproszenie na Dzień Młodego Naukowca

Zespół monitorujący warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców oraz Centrum HR zapraszają do udziału w „Dniu Młodego Naukowca”, który odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w czwartek 14.09.2023 r. w Sali Konferencyjnej w budynku Hydromechaniki w godz. 8.30–13.45.

W programie m.in. wykład popularnonaukowy Dawida Myśliwca z „Naukowego Bełkotu”, sesja Q&A z rektorem oraz naukowe randki.

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Pierwsza Pomorska Noc Naukowców w Trójmieście

Pierwsza Pomorska Noc Naukowców odbędzie się 29.09.2023 r. na terenie Trójmiasta. W jej ramach zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń, m.in.: pokazy naukowe, zwiedzanie laboratoriów, warsztaty i wykłady. Nie zabraknie wydarzeń interaktywnych oraz quizów i konkursów z nagrodami.

Więcej informacji o wydarzeniu i zapisach znajduje się na stronie wydarzenia www.pomorskanocnaukowcow.eu.

Wydarzenie w województwie pomorskim koordynuje Gdański Uniwersytet Medyczny, a jego partnerami są pomorskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej oraz dwa ośrodki popularyzacji nauki – Centrum Nauki Experyment oraz Hevelianum. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 22.09.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane dn. 21.09.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Rejestracja korespondencji wychodzącej w EZD – cykl szkoleń online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na cykl szkoleń online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD. Szkolenia będą realizowane poprzez narzędzie Microsoft Teams w następujących terminach:

 • 13.09.2023 w godz. 9.00–11.00;
 • 20.09.2023 w godz. 9.00–11.00;
 • 27.09.2023 w godz. 9.00–11.00.

Dołączenie do spotkania będzie możliwe za pomocą linku udostępnionego na stronie https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online. Instrukcje dotyczące tematyki poruszanej na szkoleniu znajdują się w repozytorium PG.

Główne zmiany wprowadzone w usługach IT w lipcu 2023

Portal Moja PG

 • moduł eRekrutacja:
  • w systemie udostępniono zaktualizowane automatyczne decyzje dla nieprzyjętych kandydatów;
 • moduł eDziekanat:
  • wprowadzono mechanizm do wysyłania faktur za studia niestacjonarne bezpośrednio z systemu eDziekanat; po stronie systemu TETA nadal konieczne jest zatwierdzenie faktury, by była ona widoczna dla studenta;
 • Proces dyplomowania
  • udostępniono możliwość ponownego wgrania pliku w przypadku, gdy system JSA odrzucił plik z przyczyn technicznych (dotychczas wymagana była zgoda na ponowne wgranie pracy przez promotora lub pracownika dziekanatu);
 • Studia Podyplomowe
  • dodano funkcjonalność obsługi protokołów wydanych świadectw i odpisów świadectw absolwentów studiów podyplomowych. Po wystawieniu świadectwa pracownik sekretariatu studiów podyplomowych ma możliwość wysłania do Działu Kształcenia protokołu wystawionych świadectw i odpisów. Dział Kształcenia po sprawdzeniu protokołu i świadectw może go przyjąć lub dorzucić w całości, może też odesłać pojedyncze świadectwa do poprawy.

moduł Dziekanat:

 • dodano wyświetlanie bazodanowego ID w szczegółach instancji przedmiotu,
 • dodano nową funkcjonalność pozwalającą na kontrolę liczebności grup zajęciowych,
 • oznaczanie przedmiotów studenta (np. jako „Różnica Programowa”) zostało zastąpione rozszerzalnym słownikiem administrowanym przez Dział Kształcenia oraz zespół Helpdesk PG;

moduł eDokumenty:

 • dodano możliwość eksportu wybranych eDokumentów do pliku XLSX (Dziekanat -> Wnioski -> eDokumenty),
 • poprawiono pobieranie załączników dla eDokumentu zawierającego więcej niż 2 załączniki;

moduł Finanse i księgowość:

 • poprawiono działanie statusu dokumentów zakupowych podczas ich akceptacji (Zakupy -> Lista dokumentów),
 • zmieniono wyświetlanie pól w szczegółach dokumentu z Listy dokumentów;

moduł Granty:

 • poprawiono odświeżanie pól w Jednostkach administracyjnych,
 • dodano możliwość usunięcia uwag na etapie oceny formalnej przez osobę z uprawnieniami Administratora;

moduł Studia podyplomowe:

 • dodano możliwość usunięcia kandydata, który nie ma powiązanego wpisu w rekrutacji,
 • dodano funkcjonalność przesyłania protokołów wydanych świadectw i odpisów świadectw absolwentów studiów podyplomowych;

moduł Programy kształcenia:

 • poprawiono błąd pojawiający się przy wejściu w Program kształcenia;

moduł Rekrutacja i zapisy:

Rekrutacja:

 • dodano dwie nowe dodatkowe kolumny do wyboru: Wydział przyjęcia oraz Zwolniony z czesnego w Komisja rekrutacyjna -> Kandydaci,
 • dodano możliwość ściągnięcia pliku XLSX z podsumowaniem zmiany stanów,
 • dodano możliwość ustawienia podpisu zastępcy przewodniczącego komisji rekrutacyjnej na druku decyzji,
 • dodano ostrzeżenie, o konieczności zweryfikowania wyników matur, gdy wyniki wpisane przez kandydata nie zgadzają się z wynikami z KREM/Sio (Rekrutacja i zapisy -> Komisja rekrutacyjna -> Zatwierdzanie kandydatów),
 • dodano stopień studiów do decyzji automatycznych,
 • poprawiono funkcjonalność automatycznego nadawanie stanów kandydatom na I i II stopień,
 • poprawiono nagłówek szablonu decyzji z rekrutacji,
 • poprawiono sortowanie list dla SZD,
 • poprawiono kolumnę „Numer” – teraz wyświetla się w niej numer kandydata na naborze. (Rekrutacja i zapisy -> Administracja rekrutacją -> Rekrutacja -> wybrana -> wybrany nabór -> Automatyczne nadawanie stanów -> Plik XLSX),
 • uaktualniono wzory decyzji rekrutacyjnych na studia I stopnia,
 • uaktualniono wzory decyzji rekrutacyjnych na studia II stopnia,
 • dodano możliwość wysyłania wiadomości do wielu przeniesionych kandydatów (Rekrutacja i zapisy -> Komisja rekrutacyjna --> Przeniesienia -> wybrana rekrutacja -> wybrani kandydaci -> Akcje: wiadomości),
 • zablokowano możliwość usuwania zdezaktywowanych kursów od strony kandydata,
 • zmieniono mechanizm dodania olimpiad po publikacji list wstępnych;

Zapisy:

 • dodano możliwość zapisu na kierunki międzywydziałowe;

moduł Wyjazdy:

 • wprowadzono zmianę w komunikacie wysyłanym przez Moja PG w module Wyjazdy (aktualizacja treści po zmianie nazwy jednostki),
 • zmieniono nazwę „Projekt” na „Zadanie” w Źródłach finansowania;

Portal eRekrutacja:

 • dodano możliwość edycji drugiego imienia po potwierdzeniu danych poprzez Profil Zaufany.

Kompletną listę zmian w oprogramowaniu można znaleźć na stronie CUI. W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdesk CUI: tel. 58 348 63 37 lub poprzez system zgłoszeń.  

Kalendarium

8 września 12.00–14.36

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTIMS

8.09.2023 r. o godz. 12.00 w sali 121 GG, odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Igi Szpunar. Tytuł rozprawy: “The lanthanide influence on selected properties of BaLnCo2O6-δ”.
13 września 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji wychodzącej w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
14 września 08.30–13.45
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/dzien-mlodego-naukowca

Dzień Młodego Naukowca

Dzień Młodego Naukowca to znakomita okazja do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska naukowego
14 września 10.00–13.00

Dołącz do nas na Solwit Level Up: Decoding AI!

AI jest trochę jak magiczna formuła - każdy słyszał, ale niewielu wie jak wykorzystać jej potencjał w praktyce. Spróbujemy to zmienić! Niczym tajemny szyfr - odkodujemy Sztuczną Inteligencję.
21 września–22 września
https://szkoly.pg.edu.pl/politechnika-talentow

Politechnika Talentów

Młodzież z kilkunastu liceów i techników plasujących się w pierwszej dziesiątce rankingu Fundacji „Perspektyw” 2023 weźmie udział w zajęciach na PG, a także spotka się z władzami PG, naukowcami i studentami.
2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego Politechniki Gdańskiej

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024.