Nr 290/6 lipca 2023

Z życia uczelni

Projekt ENHANCE+ z 14,4 mln euro dofinansowania

Przedstawiciele uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE. Fot. Kai T. Dragland

 

Konsorcjum ENHANCE, którego Politechnika Gdańska jest członkiem od 2022 r., otrzymało dofinansowanie na realizację czteroletniego projektu w ramach programu Erasmus+ inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”. Komisja Europejska przyznała sojuszowi środki w wysokości 14,4 mln euro na działania w l. 2024–2027.

Sojusz ENHANCE powstał w listopadzie 2019 r. jako stowarzyszenie siedmiu europejskich uczelni technicznych:

 • Technische Universität Berlin (Niemcy),
 • Chalmers University of Technology (Szwecja),
 • Norwegian University of Science and Technology (Norwegia),
 • Politecnico di Milano (Włochy),
 • RWTH Aachen University (Niemcy),
 • Universitat Politècnica de València (Hiszpania) i
 • Politechniki Warszawskiej.

W 2022 r. do konsorcjum dołączyły trzy kolejne uczelnie:

 • Politechnika Gdańska,
 • Technische Universiteit Delft (Holandia) oraz
 • ETH Zürich (Szwajcaria).

W styczniu 2023 r. ENHANCE złożyło wspólny wniosek („ENHANCE+”) w ramach nowego konkursu inicjatywy „Uniwersytetów Europejskich”, w którym wzięło udział 65 sojuszy z ponad 500 instytucji europejskich.

Wnioski były oceniane w następujących kategoriach: zasadność projektu; cele projektu i jego realizacja; partnerstwa i zasady współpracy oraz wpływ projektu. Wniosek ENHANCE+ otrzymał 24 na 25 punktów w każdej z powyższych kategorii.

W podsumowaniu oceny wniosku czytamy: „Wniosek konsekwentnie odnosi się do celów programu i w pełni wspiera długoterminową wizję inicjatywy uniwersytetów europejskich. Dzięki nowemu pod względem pedagogicznym podejściu do nauczania i uczenia się, systemowemu myśleniu i wysoko postawionym celom propozycja jest bardzo ambitna. Główne mocne strony wniosku to wspólna oferta edukacyjna (np. europejskie ścieżki edukacyjne) oraz wspólna infrastruktura i usługi informatyczne (np. interoperacyjny system informatyczny).”

Pracami nad wnioskiem ze strony Politechniki Gdańskiej kierował prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusz Nieznański. W pracach uczestniczyły:

 • mgr Anna Modrzejewska – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej,
 • Joanna Mytnik – dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji,
 • mgr Katarzyna Dzięcielewska – dyrektor Centrum HR,
 • dr inż. Justyna Szostak – przewodnicząca Komisji ds. Umiędzynarodowienia.

Realizacja projektu „ENHANCE+” rozpocznie się w listopadzie br.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wyróżnienie HR dla PG od Komisji Europejskiej na następne 3 lata

Politechnika Gdańska otrzymała wyróżnienie HR Exellence in Research na kolejne trzy lata. Prawo do posługiwania się Logo HR przyznawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które działają na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych.

Asesorzy z KE docenili staranność dostosowania działań HR podejmowanych na PG do zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Przedłożone dokumenty „kompleksowa ocena wewnętrzna” i Strategia HR4R PG 2022–2025 spełniły wszystkie wymagania stawiane przez KE dotyczące postępu i jakości polityki kadrowej, a PG została uznana za instytucję tworzącą stymulujące i sprzyjające środowisko dla naukowców.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach i na stronie Excellence-in-Research

Rektor PG z odznaką „za zasługi w rozwoju gospodarki RP”

Prof. Krzysztof Wilde z odznaką honorową „za zasługi w rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Fot. materiały PIIB
 

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde otrzymał od ministra technologii i rozwoju Waldemara Budy odznakę honorową „za zasługi w rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Okazją do wręczenia odznaczenia był XXII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, który odbył się w dn. 23–24.06.2023 r.

W uzasadnieniu przyznanego odznaczenia czytamy: „Jego projekty badawcze wniosły istotny wkład w rozwój polskiej diagnostyki konstrukcji budowlanych i aerodynamiki mostów (…) Bardzo efektywnie pracuje na rzecz samorządu zawodowego i jest cenionym fachowcem w swojej specjalności zawodowej (…) Prof. Krzysztof Wilde wniósł znaczący wkład w rozwój budownictwa, a jego działalność zawodowa i naukowa mają znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki”.

Odznaczenie wręczone zostało podczas krajowego zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznaczenia „za zasługi w rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano również Annie Marii Kołłątaj, Januszowi Szczepańskiemu oraz Andrzejowi Jaworskiemu. Odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa” przyznano: Joannie Gierobie, Tomaszowi Grzeszczakowi, Pawłowi Krzyśkowi oraz Markowi Zackiewiczowi. Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali Janusz Kozula oraz Andrzej Jaworski.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Międzynarodowa akredytacja ACEEU dla Politechniki Gdańskiej

Na zdjęciu od lewej: Dr. Lina Landinez, CEO of ACEEU, Agnieszka Cholewińska i Barbara Urbańska z centrum Analiz Strategicznych PG oraz prof. Thorsten Kliewe, Chair of ACEEU
 

Politechnika Gdańska otrzymała certyfikat „Engaged University Accreditation”, przyznawany przez Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU) – międzynarodową organizację założoną w 2016 r., która specjalizuje się w uznawaniu i wspieraniu przedsiębiorczego i zaangażowanego potencjału uniwersytetów na poziomie instytucjonalnym i wydziałowym. PG jest jedną z trzech polskich uczelni, które mogą pochwalić się takim wyróżnieniem.

Jest to obecnie jedyna akredytacja, która ocenia społeczne oddziaływanie uczelni wyższej na otoczenie, jakość współpracy z partnerami spoza uczelni, wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju. Proces akredytacji na PG trwał od października 2021 r. i był złożony z kilku etapów, w tym stworzenia raportu samooceny, wizytacji i oceny na miejscu oraz uzupełniania wymaganych informacji.

Akredytacja ACEEU „Engaged University Acreditation” została sfinansowana w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”, POWER.03.03.00-00-P004/16.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Cykl wideo „Dlaczego?” od PG i Gazeta.pl z główną nagrodą konkursu „PRom 2023”

Fot. mat. PRom
 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim, przyznano coroczne, ogólnopolskie nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. W kategorii Kreacja nagrodę główną otrzymał popularnonaukowy cykl wideo pt. „Dlaczego?”, czyli koprodukcja Politechniki Gdańskiej i portalu Gazeta.pl. Była to pierwsza w Polsce produkcja filmowa typu „explainer” – formatu znanego m.in. dzięki serwisowi Netflix. Poszczególne odcinki programu obejrzało od 400 tys. do nawet 1 mln internautów.
Politechnika Gdańska była koproducentem i patronem naukowym cyklu, którego tematyka skierowana była przede wszystkim do „generacji Z”. Bohaterkami i bohaterami każdego z ośmiu odcinków byli zarówno młodzi doktoranci PG (np. odcinek „Dlaczego 5G straszy?”), jak też doświadczeni naukowcy („Dlaczego Bałtyk umiera?”). W kolejnych odsłonach cyklu udzielali rzetelnych i ciekawie podanych odpowiedzi na pytania, które „Zetki” zadają w wyszukiwarce Google i w mediach społecznościowych.
Reżyserem programu był reporter TVN24 Sebastian Wasilewski, a producentem naukowym Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy PG, który odpowiadał za projekt ze strony uczelni. Prace nad produkcją, do której zdjęcia niemal w całości powstały na kampusie PG, wspierały Agata Cymanowska i Barbara Kuklińska-Nowak z Działu Promocji i Biura Prasowego PG.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z kabin akustycznych

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z nowej co-workingowej przestrzeni. W wypożyczalni i czytelni stanęły dwie kabiny akustyczne, które mogą być doskonałym miejscem do pracy, nauki i spotkań w małym gronie.

Kabiny posiadają doskonałą izolację akustyczną, dlatego zewnętrzny hałas nie przeszkadza jej użytkownikom, ale też prowadzone wewnątrz kabiny dyskusje czy rozmowy telefoniczne, nie zakłócają ciszy czytelni.

Kabiny wyposażone są w szereg praktycznych udogodnień: regulowane oświetlenie LED oraz regulowaną wentylację uruchamianą czujnikiem obecności, dostęp do Internetu, gniazdo o napięciu 230V, 2 porty USB, kabel sieciowy RJ45; istnieje możliwość powieszenia telewizora np. w celu wyświetlenia prezentacji. W trosce o komfort użytkowników, kabiny zostały zaopatrzone w dwie wygodne, dwuosobowe kanapy o wysokiej jakości tapicerce pochłaniającej dźwięk, a także stolik roboczy. Przezroczyste szyby zapewniają dostęp do światła dziennego.

Kabiny akustyczne będą ogólnodostępne dla użytkowników przez cały okres wakacji, w okresie powakacyjnym wprowadzony zostanie system rezerwacji miejsc. Nowy element wyposażenia Biblioteki PG stanowi pierwszy etap tworzenia dodatkowych przestrzeni roboczych dla czytelników.

Nauka

Czworo naukowców PG z dofinansowaniem w konkursie MINIATURA

Czworo naukowców z PG laureatami konkursu MINIATURA 7. Od lewej: dr inż. Paweł Szczeblewski (WCh), dr inż. Natalia Lasowicz (WILiŚ), dr inż. Karol Winkelmann (WILiŚ), dr inż. Karolina Fitobór (WILiŚ)
 

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7 przyznało granty w kwocie ponad 2,5 mln zł. Dzięki nim uczeni z całego kraju będą mogli zrealizować pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze czy wyjazdy konsultacyjne. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

Do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty z Politechniki Gdańskiej:

 • Wzmocnienie uszkodzonego budynku stalowego wyposażonego w stalową ścianę usztywniającą oraz śruby SMA, kierownik projektu: dr inż. Natalia Lasowicz (WILiŚ), kwota dofinansowania: 49 830 zł;
 • Wieloaspektowa analiza eksploatacji systemów gospodarczego wykorzystania wód opadowych, kierownik projektu: dr inż. Karolina Fitobór (WILiŚ), kwota dofinansowania: 44 000 zł;
 • Opracowanie efektywnej metody izolacji analogów amfoterycyny B o potencjalnym znaczeniu klinicznym, kierownik projektu: dr inż. Paweł Szczeblewski (WCh), kwota dofinansowania: 49 500 zł;
 • Probabilistyczna analiza zmiany odpowiedzi mechanicznej kopuły tensegralnej wywołanej imperfekcjami geometrycznymi i obciążenia oraz oszacowanie wrażliwości i niezawodności użytkowej kopuły ze względu na stany graniczne nośności i użytkowalności, kierownik projektu dr inż. Karol Winkelmann (WILiŚ), kwota dofinansowania 21 296 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PULA – aplikacja, która zapłaci za dobre nawyki

PULA to aplikacja oparta na wielostronnym partnerstwie podmiotów lokalnych. Pracuje nad nią międzynarodowe konsorcjum uczelni i organizacji z Polski i Norwegii. Dzięki PULI gdańszczanki i gdańszczanie będą mogli czerpać korzyści ze zmiany swoich nawyków, podejmowania inicjatyw lokalnych i innych działań w ramach zrównoważonego rozwoju.

Działanie PULI polega na możliwości zarabiania przez użytkownika specjalnej, lokalnej waluty, którą można pozyskiwać poprzez odpowiedzialne działania, zmiany nawyków i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć lokalnych. Mogą to być na przykład zakupy u partnera aplikacji, używanie toreb wielorazowego użytku, korzystanie ze zrównoważonego transportu, sprzątanie miejsc publicznych, rozwój terenów zieleni bądź udział w określonym wydarzeniu. W zamian za takie działania użytkownik aplikacji otrzymuje punkty, czyli tzw. Dobre Monety, którymi może „zapłacić” za konkretne produkty i usługi, które – podobnie jak same działania – są zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Aplikacja jest obecnie w fazie pilotażowej, będzie można zainstalować ją w sierpniu br.

PULA powstała w ramach projektu Greencoin, który otrzymał dofinansowanie w wys. 1,62 mln € w ramach funduszy EOG. Projekt trzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii Innowacje Społeczne.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków do programu Titanium przedłużony do 14.07.2023

Centrum Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłoszone projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Informacje dla aplikujących:

Współpraca

Inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Mirosław Chyła, burmistrz miasta i gminy Pelplin oraz Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego podczas podpisania umowy dotyczącej organizacji i przebiegu Akademii. Fot. Zespół Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

Dn. 23.06.2023  r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczysta inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Projekt zrodził się z potrzeby systemowego wsparcia samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych, w tym w szczególności małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. Akademia jest kontynuacją pilotażowego projektu, rozpoczętego jeszcze w 2019 r., który obecnie stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

W ramach projektu zainicjowanego przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, wchodzącymi w skład Uczelni Fahrenheita oraz Akademią Sztuk Pięknych. Studenci będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły i otrzymają zadanie do realizacji w obszarze gminy Pelplin, wybranej spośród gmin z terenu województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kształcenie i dydaktyka

Tegoroczna edycja konkursów „Wygraj indeks” za nami

Fot. Julia Michalczewska
 

W trakcie roku akademickiego na pięciu wydziałach PG odbyły się konkursy, w których nagrodą była możliwość podjęcia studiów na PG na preferencyjnych zasadach. Laureatami symbolicznych indeksów zostało 69 uczniów i uczennic szkół średnich na pięciu wydziałach:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie szkoły.pg.edu.pl/wygraj-indeks.

Zrównoważony rozwój

Zachęcamy do organizacji spotkań, warsztatów i konferencji online

Wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji pozwala odnosić wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu i środków finansowych w porównaniu do kosztów, jakie niosą ze sobą spotkania organizowane stacjonarnie. Warto mieć na uwadze, że ślad węglowy, który powstanie podczas organizacji wykładu lub konferencji online będzie niewielki i ograniczy się głównie do pracy sprzętu elektronicznego.

Artykuł na ten temat ukazał się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Kultura

Grand Prix na 58. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Międzyzdrojach

Fot. mat. AChPG
 

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. To najstarszy konkurs chóralny w Polsce i jeden z sześciu najważniejszych polskich turniejów chóralnych.

W tegorocznej edycji festiwalu, który odbywał się w dn. 21–23.06.2023 r., udział wzięło czternaście zespołów. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej został uznany przez międzynarodowe jury najlepszym chórem tegorocznej edycji konkursu. Poza zaszczytnym tytułem Grand Prix AChPG otrzymał 15 000 zł oraz nominację do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza.

W listopadzie 2023 w Poznaniu spotka się sześć chórów, które wygrały najważniejsze w Polsce konkursy chóralne:

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
 • Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy,
 • Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy,
 • Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach,
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi oraz
 • Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na profilu AChPG na Facebooku.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 26.06–2.07.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazały się łącznie 404 wzmianki dotyczące Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Trójmiasto.pl, Rzeczpospolita, TVN24 i inne

Zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie mediach informują o tegorocznym rankingu fundacji „Perspektywy”. W zestawieniu Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju. Z kolei w klasyfikacji obejmującej wszystkie polskie uczelnie utrzymała wysoką, szóstą pozycję. PG ma przy tym w ofercie trzy kierunki, które uznano najlepszymi w Polsce.

Trójmiasto.pl Radio Gdańsk Rzeczpospolita TVN 24

Wprost, Radio Zet, Nauka w Polsce

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury PG jest główną autorką artykułu dotyczącego nocnej ekspozycji na światło sztuczne na obszarach zurbanizowanych w kontekście oddziaływania na zdrowie ludzi i społeczeństwo. Tekst ukazał się w najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma naukowego „Science”, a o badaniach polskiej badaczki piszą również rodzime media.

Wprost Radio Zet Nauka w Polsce

Onet.pl, TVP, Radio Eska i inne

Bezpieczna, tania i smaczna, czyli… szynka z celulozy od naukowczyni PG. Dr Agata Sommer z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pracuje nad wegańskimi wędlinami na bazie celulozy bakteryjnej.

Onet.pl TVP Nauka w Polsce Radio Eska Zawsze Pomorze

Nauka w Polsce

O energetycznej rewolucji w Polsce oraz o morskiej energetyce wiatrowej jako przyszłości gospodarki na Pomorzu opowiada dr hab. inż. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej.

Więcej

Przegląd Sportowy

W „Misji Sport” Przeglądu Sportowego o łączeniu studiów ze sportem akademickim opowiadał Jan Aleksandrowicz, student PG i reprezentant uczelni w zawodach na ergometrze wioślarskim.

Więcej

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 30/2023 z 27.06.2023 r. w sprawie: zmiany w składzie Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Gdańskiej na okres do 31 sierpnia 2024 r.

Komunikaty

Główne zmiany wprowadzone w usługach IT w czerwcu 2023

Portal Moja PG

 • moduł Dziekanat:
  • dodano możliwość bezpośredniego przekazywania kilku prac dyplomowych do systemu EZD (do tej pory prace do EZD wysyłano pojedynczo z widoku danego studenta); tak jak dotychczas, każda z prac tworzy osobną koszulkę w systemie EZD,
  • dodano możliwość hurtowego definiowania grup zajęciowych dla przedmiotów, które są w modułach;
 • moduł Granty
  • dodano zasilenie systemu danymi o grantach przed uruchomieniem systemu (migracja danych);
 • moduł Pensum
  • dodano możliwość rozliczania godzin dydaktycznych dla doktorantów na potrzeby np. realizacji praktyk;
 • moduł Pracownik
  • dodano formularze wniosków elektronicznych o pracę zdalną hybrydową i całkowitą; szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Praca zdalna – składanie wniosku;
 • moduł Projekty
  • dodano możliwość wglądu w historię zmian wprowadzanych w zgłoszeniach projektowych i projektach;
 • moduł Studia podyplomowe
  • dodano możliwość ustawiania numeru konta dla pojedynczych edycji studiów podyplomowych,
  • rozszerzono wyszukiwarkę słuchaczy i kandydatów o dodatkowe funkcjonalności;
 • moduł Stypendia
  • dodano możliwość zarejestrowania zwrotu lub potrącania określonej kwoty z kolejnych wypłat stypendium,
  • dodano możliwość hurtowego nanoszenia informacji o przyznanych stypendiach;
 • moduł Wyjazdy
  • dodano możliwość wyświetlania informacji o osobie odsyłającej wniosek do poprawy.

Portal eRekrutacja

 • dodano nową odsłonę strony https://studia.pg.edu.pl/ skierowaną do kandydatów na studia;
 • dodano informację dla kandydatów o kierunkach studiów prowadzonych na kilku wydziałach.

Portal eNauczanie PG

 • poprawiono przetwarzanie plików PDF generujące tzw. błędy krytyczne.

Portal MOST Wiedzy

 • dodano automatyzację rejestracji datasetów w OpenAIRE (mechanizm jest w trakcie akceptacji po stronie OpenAIRE).

Zmiany w innych systemach

 • dodano usługę ePłatności dla wybranych konferencji zaplanowanych na rok 2023.

Kompletną listę zmian w oprogramowaniu można znaleźć na stronie CUI. W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdesk CUI: telefonicznie (wewn. 63 37) lub poprzez system zgłoszeń.

Informacja w sprawie wdrożenia usługi e-Doręczeń

Zgodnie z komunikatem z dnia 29 maja br. wydanym przez Ministra Cyfryzacji od dnia 10.12.2023 r. Politechnika Gdańska będzie zobligowana do doręczania korespondencji z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń. Szerszy opis usługi znajduje się na Portalu Gov.pl i stronie Poczty Polskiej

Obecnie na Politechnice Gdańskiej trwają prace organizacyjne, ponadto analizowane są kwestie prawne związane z wdrożeniem usługi e-Doręczeń na uczelni. Więcej szczegółów przekażemy Państwu po okresie wakacyjnym.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, czł. koresp. PAN

Nowe edycje Journal Citation Reports oraz CiteScore

Pod koniec czerwca br. opublikowano nową edycję Journal Citation Reports (JCR) od Clarivate Analytics, dostępny jest już również najnowszy wskaźnik CiteScore od firmy Elsevier (Scopus):

 • Baza JCR – zawiera w tegorocznej edycji 21 522 czasopism z ponad 100 krajów, z czego ponad 9000 tytułów po raz pierwszy z przypisanym wskaźnikiem Journal Impact Factor (JIF), ponieważ w tym roku po raz pierwszy zdecydowano się przypisać wskaźnik czasopismom indeksowanym w bazach Arts & Humanities Citation Index (AHCI) oraz Emerging Sources Citation Index (ESCI) wchodzących w skład kolekcji Web of Science Core Collection. Drugą ważną zmianą jest prezentacja JIF, gdzie 3 miejsca po przecinku zredukowano do jednego (np. zamiast 1.234 będzie 1.2). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Clarivate Analytics.
 • CiteScore w bazie Scopus – zawiera 28 100 aktywnych tytułów z 333 dyscyplin, z czego ponad 1 500 otrzymało swój pierwszy CiteScore. Warto dodać, że ponad 15 000 czasopism, które otrzymało wskaźnik CiteScore nie posiadało wcześniej JIF. Metodologia nie zmieniła się znacząco w stosunku do roku poprzedniego; dodatkowe informacje znajdują się na i można o niej przeczytać więcej na stronie Elsevier

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z otwartymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. SONATA BIS 13, MAESTRO 15 i PRELUDIUM BIS 5 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o konieczności przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl, w przypadku konkursów kończących się 15.09.2023 najpóźniej do dnia 4.09.2023.

Pomocne materiały oraz przykładowe PZD znajdują się na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. 

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na dwudniowe szkolenie pn. „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 13–14.07.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na dwudniowe warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane w dn. 27–28.07.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.     

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane dn. 10.08.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 11.08.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na jednodniowe szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 24.08.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Coaching projektowy (25.08.2023)

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na coaching projektowy, który odbędzie się dn. 25.08.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.

Coaching projektowy to 45-minutowe konsultacje z zakresu metodyki zarządzania projektem. Zainteresowane osoby zgłaszają się z konkretnymi wyzwaniami projektowymi z zakresu zarządzania projektem. Konsultacje merytoryczne dot. specyfiki danego projektu, jego realizacji i rozliczenia końcowego prowadzą opiekunowie projektów w CZP.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na coaching obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Biuletyn Informacyjny – przerwa wakacyjna

Zespół Redakcyjny informuje, że niniejsze wydanie Biuletynu Informacyjnego PG jest ostatnim przed przerwą wakacyjną. Kolejne zaplanowane są na wrzesień.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

7 lipca–9 lipca
https://app.evenea.pl/event/gamestorm

Game storm – maraton tworzenia gier bez prądu

GameStorm to maraton tworzenia gier bez prądu, zarówno dla osób które nie miały wcześniej nic wspólnego z projektowaniem jak i dla doświadczonych designerów. Wydarzenie rozpocznie otwarty wykład autora gier planszowych.
1 września–7 września
https://event.mostwiedzy.pl/event/14/

48. Zjazd Fizyków Polskich na WFTIMS PG

Zjazd Fizyków Polskich jest najstarszą cykliczną konferencją, integrującą środowisko fizyków polskich. Zjazdowi towarzyszyć będą sesje plenarne, dyskusje, pokazy doświadczeń i giełda dobrych praktyk nauczycieli fizyki.