Nr 288/22 czerwca 2023

Z życia uczelni

Architektka z PG w „Science” o nocnym zanieczyszczeniu światłem sztucznym

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska. Fot. Dawid Linkowski / Politechnika Gdańska
 

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury jest główną autorką (first author) artykułu na temat wpływu nocnego zanieczyszczenia światłem sztucznym na zdrowie ludzi, który został opublikowany w najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma naukowego „Science”. To pierwsza taka publikacja z afiliacją Politechniki Gdańskiej w tym prestiżowym tytule.

W wydanym właśnie numerze „Science”, w sekcji specjalnej, ukazało się łącznie pięć artykułów przeglądowych poświęconych tematowi zanieczyszczenia światłem (jest to temat okładkowy).

Do współpracy nad artykułem, dotyczącym nocnej ekspozycji na światło sztuczne na obszarach zurbanizowanych w kontekście oddziaływania na zdrowie ludzi i społeczeństwo, dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska zaprosiła ekspertów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Współautorami artykułu są: epidemiolog prof. Eva Schernhammer (Medical University of ViennaBrigham and Women’s HospitalHarvard Medical School oraz Harvard T. H. Chan School of Public Health), która naukowo zajmuje się m.in. związkami pomiędzy ekspozycją na światło nocą a epidemiologią chorób, w tym ryzykiem wystąpienia nowotworów, a także dwóch neuronaukowców: prof. John P. Hanifin i prof. George C. Brainard (Thomas Jefferson University), którzy na potrzeby NASA badają wpływ światła sztucznego na astronautów na stacji kosmicznej.

Pozostałe artykuły innych autorów w tej sekcji czasopisma są poświęcone wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym na astronomię, środowisko naturalne, pomiarom zanieczyszczenia świetlnego czy istniejącym regulacjom prawnym w tym zakresie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Ponad tysiąc osób na plenerowym koncercie PG

Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

Koncert piosenek Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego, Izy Połońskiej i Jakuba Kornackiego w towarzyszeniu Chóru Akademickiego PG pod batutą prof. Mariusza Mroza przyciągnął w ubiegłą sobotę (17.06.2023) ponad tysiąc osób. Kampus Politechniki Gdańskiej przez ponad dwie godziny rozbrzmiewał piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Publiczność doceniła mistrzowskie połączenie piosenki lirycznej i żartobliwej, nagradzając artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Dodatkowe informacje, w tym galeria zdjęć, znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Janusz Pawliszyn wyróżniony wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”

Prof. Janusz Pawliszyn, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan WCh oraz prof. Marek Tobiszewski, prodziekan ds. nauki. Fot. Jerzy Kwiatkowski 
 

Prof. Janusz Pawliszyn, pracownik nauki i praktyk, absolwent Wydziału Chemicznego PG z 1978 r., a obecnie profesor Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie był gościem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i został wpisany do Złotej Księgi PG.

Naukowiec należy do grona 10 najbardziej wpływowych osób w naukach analitycznych na świecie (Indeks Hirscha = 112). Jest między innymi członkiem Royal Society of Canada, Waterloo Institute for Nanotechnology (WIN) i The Water Institute, Canada Research Chair, Katedry Badań Przemysłowych NSERC w zakresie nowych metod i technologii analitycznych, a także redaktorem naczelnym Trends in Analytical Chemistry (TraC), Green Analytical Chemistry i Analytica Chemica Acta. Tylko w 2023 r. prof. J. Pawliszyn  został za działalność naukową wyróżniony Medalem AJP Martin Towarzystwa Chromatograficznego oraz Medalem CIC Instytutu Chemicznego Kanady. Jest także laureatem polskich wyróżnień: Medalu im. Andrzeja Waksmundzkiego Polskiej Akademii Nauk oraz Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Studenckie Koło SEP PG najaktywniejszym kołem SEP w 2022 r.

Dn. 2.06.2023 r. na Politechnice Krakowskiej odbyły się centralne obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka zorganizowane przez Oddział Krakowski SEP. W trakcie uroczystości wręczono dyplomy w Konkursie „Na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2022”.

Studenckie Koło SEP nr 116 przy Politechnice Gdańskiej zdobyło nagrodę główną w grupie S „Koła szkolne i studenckie”. Nagrodę w imieniu Studenckiego Koła SEP odebrał dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG.

Nagroda dla SK SEP

Nabór wniosków do programu Titanium (do 30.06.2023)

Centrum Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. 

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłoszone projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu:

  • badania patentowe (analizy stanu techniki);
  • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
  • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
  • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Informacje dla aplikujących:

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze Democracy, Governance and Trust

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023).

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku, spośród Brazylii, Chorwacji, Francji, Kanady, Polski, RPA, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, oraz Wielkiej Brytanii.

Harmonogram konkursu:

  • termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 15.09.2023 r.;
  • termin składania pełnych wniosków (full proposal): 6.11.2023 r.;
  • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13.11.2023 r.;
  • wyniki konkursu: lipiec–sierpień 2024 r. (TBC);
  • początek realizacji zakwalifikowanych projektów: wrzesień 2024 r. (TBC).

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN oraz stronie sieci T-AP. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

SONATA BIS – praca dla studenta i doktoranta

Student stypendysta oraz doktorant stypendysta zainteresowani recyklingiem zużytych ogniw litowo-jonowych poszukiwani są do realizowania zadań w ramach projektu SONATA BIS pod kierownictwem dr hab. inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłockiej.

Szczegółowe informacje dla aplikujących:

Obrony prac doktorskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 29.06.2023 r. o godz. 10.00 w sali 919 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Puzdrowskiej pt. „Analiza informacyjności diagnostycznej temperatury spalin wylotowych okrętowego tłokowego silnika spalinowego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski.

Dn. 11.07.2023 r. o godz. 11.00 w sali 919 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dawida Zielińskiego pt. „Efekty docierania jednotarczowego ceramiki Al2O3 narzędziem z poliamidu PA2200 wykonanym metodą selektywnego spiekania laserowego”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. PG.

Z pracami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej są zamieszczone na stronie internetowej WIMiO w zakładce Nauka

Kształcenie i dydaktyka

Studenci WETI na spotkaniu z badaczem i wiceprezydentem firmy META

Na zdjęciu prof. Yann LeCun oraz prof. Jacek Rumiński ze studentami z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Fot. mat. pryw. 
 

Studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnik Gdańskiej, uczestnicy programu AI Tech, spotkali się w New York University z prof. Yannem LeCunem. Naukowiec – laureat nagrody Turinga uważany jest ze pioniera splotowych sieci neuronowych, które stały się kluczową propozycją stymulującą współczesny rozwój sztucznej inteligencji.

W czasie spotkania naukowcy z Nowego Jorku zaprezentowali prace dotyczące rozwoju algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowania, m.in. do syntezy muzyki czy syntezy związków chemicznych. Również członkowie grupy z PG mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych, szczególnie realizowanych w ramach projektów magisterskich. Tematyka prac polskich studentów spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.

Wizyta studyjna była możliwa dzięki kilkuletniej współpracy prof. Jacka Rumińskiego z prof. Alfredo Canzianim, bezpośrednim współpracownikiem Yanna LeCunna. Profesor Alfredo Canziani kilkukrotnie gościł na Wydziale ETI w ramach organizowanych przez grupę prof. J. Rumińskiego czterech edycji International Summer School on Deep Learning (www.dl-lab.eu).

Grupa polskich studentów odwiedziła wcześniej inną uczelnię amerykańską: Virginia Commonwealth University na zaproszenie prof. Milosa Manica. Profesor Manic jest dyrektorem Centrum Cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie wybitnym specjalistą w zakresie informatyki.

Wizyty studyjne doszły do skutku dzięki realizacji projektu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

eduSHARE. Superwykładowcy PG poszukiwani

 

eduSHARE to nowa inicjatywa Centrum Nowoczesnej Edukacji. Program został stworzony, by docenić i wyróżnić najlepsze wykładowczynie i najlepszych wykładowców Politechniki Gdańskiej oraz promować najbardziej inspirujące praktyki w dydaktyce akademickiej.

– eduSHARE opiera się na czterech filarach: życzliwości, dostrzeganiu, docenianiu i podziękowaniu – mówi prof. Joanna Mytnik, dyrektor CNE – To nie plebiscyt, tylko motywacyjny system doceniający nauczycieli akademickich, dający możliwość studentkom i studentom wyróżnienia tych wykładowców, którzy najciekawiej, najskuteczniej przekazują im wiedzę, inspirują i przyciągają. To także możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, pokazywanie dobrych praktyk, które sprawdzają się w nauczaniu akademickim.

Aby zgłosić wykładowcę lub wykładowczynię należy wypełnić formularz. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas Święta Dydaktyki Akademickiej w październiku 2023 r. Studenci, którzy oddadzą głos na laureata programu, również otrzymają zaproszenia na to Święto.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 12–18.06.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się łącznie 1767 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

 

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Projekt Pulsar [POLITYKA]

W najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma naukowego „Science” opublikowany został artykuł na temat wpływu nocnego zanieczyszczenia światłem sztucznym na zdrowie ludzi. Jego główną autorką jest dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Tekst przeczytać można na stronie czasopisma „Science”. Jest on dostępny po zalogowaniu do sieci PG. O publikacji wspomina również portal Projekt Pulsar, który jest portalem naukowym tygodnika Polityka.

„Science” Projekt Pulsar 

Radio Złote Przeboje

W minioną niedzielę, 18 czerwca, gościem Radia Złote Przeboje i audycji „Tydzień w Trójmieście”, był rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde. Rozmowa dotyczyła trwającej właśnie rekrutacji na naszą uczelnię, ofercie studiów czy postępów w pracach na budowie Centrum Ekoinnowacji PG.

Radio Gdańsk

O tym dlaczego warto oddawać krew i jak istotne jest krwiodawstwo na antenie Radia Gdańsk opowiadał prof. Sławomir Ambroziak z Politechniki Gdańskiej, którzy jest prezesem działającego przy uczelni Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.

Więcej

Gość Niedzielny

Na łamach Gościa Niedzielnego ukazał się wywiad z Barbarą Klaudel, studentką Politechniki Gdańskiej, która w ubiegłym roku znalazła się w finale konkursu Forbes „25 under 25”. Rozmowa dotyczyła roli sztucznej inteligencji w medycynie.

Więcej

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 27/2023 z 12.06.2023 r. w sprawie: zasad, kryteriów oceny i trybu przyznawania nagród Rektora Politechniki Gdańskiej dla nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 28/2023 z 19.06.2023 r. w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 27/2023 z 14.06.2023 r. w sprawie: stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich ze stosunku pracy na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 28/2023 z 15.06.2023 r. w sprawie: powołania Zarządu Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Gdańskiej na okres do 31 sierpnia 2024 r.

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 29/2023 z 15.06.2023 r. w sprawie: powołania zespołu ds. e-Doręczeń decyzji administracyjnych

Komunikaty

Szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na jednodniowe szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 30.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane dn. 29.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Wydania Biuletynu Informacyjnego w lipcu i sierpniu

Zespół Redakcyjny informuje, że ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie Biuletynu Informacyjnego PG, ukaże się 6.07.2023 r. Kolejne wydania zaplanowane są na wrzesień.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej