Nr 287/15 czerwca 2023

Z życia uczelni

PG Złotym Laureatem Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości

Fot. Barbara Urbańska/PG 
 
W jubileuszowej, XXV edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, Politechnika Gdańska została Złotym Laureatem 25-lecia. To konkurs, w którym co roku nagradzane są firmy, organizacje i instytucje z Pomorza, które w praktyce stosują bądź zamierzają stosować filozofię zarządzania przez jakość.
Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w ramach obchodów Milenium Gdańska. Pomysłodawcą i organizatorem była PR Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku (wówczas jeszcze pod nazwą Rada Wojewódzka FSNT NOT w Gdańsku), przy współudziale Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Polskiego Rejestru Statków.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie FSNT NOT w Gdańsku.

Nauka

Naukowcy PG naprawią miny należące do Marynarki Wojennej

Fot. CTBO PG
 

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności PG podpisało umowę o wartości 4,5 mln zł brutto z Komendą Portu Wojennego Świnoujście w sprawie realizacji prac przy morskich minach pomiarowych MMD-P.

Naukowcy z CTBO PG mają zrealizować w l. 2023–2025 prace, które obejmą diagnostykę, naprawę i modyfikację min MMD-P (Morska Mina Denna – Pomiarowa) w Portach Wojennych w Świnoujściu oraz Gdyni, a także w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Próby zdawczo-odbiorcze po wykonanej usłudze zostaną przeprowadzone na wybranych okrętach MW. Szczegóły nowego zamówienia są niejawne.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Najlepszy chapter na świecie pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Nyki

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) co roku organizuje konkurs na najlepiej działający chapter (oddział). W tegorocznym konkursie najlepszym na świecie okazał IEEE Joint Chapter AP/MTT/AES (Antennas and Propagation/Microwave Theory and Technology/Aerospace and Electronic Systems, którym kieruje prof. Krzysztof Nyka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Chapter to podstawowa jednostka największej organizacji międzynarodowej zrzeszającej specjalistów z najszerzej pojętej dziedziny elektroniki, elektrotechniki, informatyki i automatyki – IEEE. Organizacja jest właścicielem największej bazy pełnotekstowej publikacji naukowych wydawanych pod auspicjami IEEE – IEEE Xplore.

Prof. Krzysztof Nyka kieruje wyróżnionym oddziałem już drugą kadencję (2021/22 i 2022/23). Pod jego przewodnictwem oddział został wyróżniony też inną nagrodą analogiczną do AES-S: 2022 MTT-S Outstanding Chapter Award.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 1. Konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej (nuclear power).

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. W ramach konkursu finansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Harmonogram konkursu:

 • data ogłoszenia konkursu: 7.06.2023 r.,
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 7.06.2023 r.,
 • zakończenie naboru wniosków: 7.09.2023 r.,
 • wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: listopad 2023 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 16.06.2023 r. o godz. 11.00 w sali 919 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Stryjka pt. „Identyfikacja doświadczalna i określenie wpływu wybranych parametrów na dynamikę ruchu pojazdu specjalnego, wysokiej mobilności”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. PG.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej są zamieszczone na stronie internetowej WIMiO w zakładce Nauka.

Współpraca

Nie tylko nauka. Nagrody Santander dla studentów i doktorantów

Laureaci konkursu z przedstawicielami kapituły konkursowej: prof. Barbarą Wikieł, prorektor ds. studenckich, prof. Sławomirem Milewskim, prorektorem ds. nauki i Mariolą Piskorską, przedstawicielką Santander Bank Polska. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

W konkursie finansowanym przez Santander Bank Polska w roku akademickim 2022/2023 przyznano nagrody w wys. 2 tys. zł trzydziestu studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Nagroda przyznawana jest nie tylko za dobre wyniki w nauce i publikacje naukowe, ale także za działalność pozanaukową: sportową, artystyczną lub charytatywną.

Nagrodzeni studenci:

 • z Wydziału Architektury: Weronika Glaubert, Karolina Kapitańska, Magdalena Majewska, Ada Żurańska;
 • z Wydziału Chemicznego: Joanna Jóźwik, Łucja Kozicka, Denys Suprun, Paweł Wojtasz;
 • z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Adam Jakubowski, Aleksandra Maciejowska, Jakub Sochacki, Paweł Tumialis;
 • z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: Przemysław Czerwiński, Remigiusz Izbaner;
 • z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Anna Bafia, Klaudia Prusik, Dorota Rygielska;
 • z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska: Miłosz Manuszewski;
 • z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa: Piotr Borowiec, Agata Knabe, Izabela Satrjan, Helena Schwarz, Jan Szyłejko;
 • z Wydziału Zarządzania i Ekonomii: Natalia Wojnowska, Michał Ząbkiewicz.

Nagrodzeni doktoranci:

 • Helena Anacka – dyscyplina: ekonomia i finanse;
 • Emilia Bączkowska – dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • Artur Gańcza – dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 • Damian Koszelow – dyscyplina: inżynieria materiałowa;
 • Mahmoud Miari – dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

PG będzie współpracować z Siemensem

Dn. 21.06.2023 r. Politechnika Gdańska będzie gospodarzem wydarzenia Siemens – Digital Pathways 2023 Industry & Education Cooperation Meeting, podczas którego władze uczelni podpiszą list intencyjny o współpracy z Siemens Industry Software.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kompetencji STOS (budynek nr 51), a jego współorganizatorami są: Politechnika Gdańska, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, Centrum Informatyczne TASK PG , Siemens Industry Software oraz Siemens Sp. z o.o.

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie podpisanie listu intencyjnego o współpracy Politechniki Gdańskiej z koncernem Siemens. W ramach kooperacji obydwa podmioty zadeklarują wzajemne wsparcie pod kątem transferu wiedzy, wdrażania nowych narzędzi cyfrowych czy realizacji projektów rozwojowych i przemysłowych, a także współorganizowanie warsztatów i konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem cezary.zrodowski@pg.edu.pl. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zacieśnienie współpracy polskich uczelni technicznych

Dn. 6.06.2023 r. br. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych zostało podpisane porozumienie o współpracy polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami – Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum [TUPMO Forum]).

Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych. Partnerzy porozumienia deklarują wolę współpracy w zakresie związanym z zarządzaniem projektami. Ze strony Politechniki Gdańskiej porozumienie podpisał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski.

Główne zadania zapisane w porozumieniu to m.in.:

 • wzajemna współpraca w zakresie pozyskiwania projektów;
 • wymiana informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
 • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych;
 • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Partnerów Porozumienia w obszarze zarządzania projektami m.in. poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
 • wymiana wiedzy m.in. poprzez konferencje, spotkania, warsztaty;
 • wymiana doświadczeń dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów;
 • wymiana informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową Partnerów Porozumienia.

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano pierwszego przewodniczącego Komitetu Sterującego i został nim Waldemar Dzienisz (dyrektor Centrum Zarządzania Projektami), a jednocześnie Politechnika Gdańska została pierwszym liderem Forum.

Dodatkowe informacje, w tym lista partnerów porozumienia znajdują się na stronie AGH w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 5–11.06.2023 w mediach ukazało się łącznie 320 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 185 w prasie, telewizji, radiu i na portalach. Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Forum Akademickie

Najlepszy wynik w Polsce dla Politechniki Gdańskiej w dwóch Celach Zrównoważonego Rozwoju i utrzymanie pozycji z poprzedniego roku w zestawieniu ogólnym to wyniki tegorocznego rankingu The Impact 2023.

Więcej 

Gazeta Wyborcza/Trójmiasto.pl

Prof. Henryk Krawczyk uhonorowany nagrodą Primum Cooperatio podczas dorocznej gali Pracodawców Pomorza.

Więcej

Więcej

Trójmiasto.pl

Zakończyła się XXV edycja konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. To konkurs, w którym co roku nagradzane są firmy, organizacje i instytucje z Pomorza, które w praktyce stosują bądź zamierzają stosować filozofię zarządzania przez jakość. Politechnika Gdańska została Złotym Laureatem 25-lecia.

Więcej

Gospodarka Morska

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej podpisało umowę z Komendą Portu Wojennego Świnoujście w sprawie realizacji prac przy morskich minach pomiarowych MMD-P. Prace obejmą diagnostykę, naprawę i modyfikację min MMD-P (Morska Mina Denna – Pomiarowa) w Portach Wojennych w Świnoujściu oraz Gdyni, a także w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Więcej 

Polish Science

Grupa studentów Politechniki Gdańskiej wyjedzie w sierpniu na polarną wyprawę naukową na Spitsbergen. Organizacja wyprawy jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Plutonium Supporting Student Research Teams, wspierającego koła naukowe.

Więcej 

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Punkt badań profilaktycznych w kierunku chorób sercowo-naczyniowych na PG

Razem z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym otwieramy punkt badań profilaktycznych chorób układu sercowo-naczyniowego. W budynku Hydromechaniki będzie można wykonać badania profilaktyczne chorób układu sercowo-naczyniowego w ramach programu Ministerstwa Zdrowia KORDIAN. Punkt pobrań czynny będzie w godz. 7.00–13.00 w pomieszczeniu B.0.06 (wejście od strony budynku WEiA) w wyznaczonych przez organizatora terminach.

Program skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, powyżej 18. roku życia, nieleczących się w ciągu ostatnich 5 lat na choroby układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystających z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Nie mogą zostać nim objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym, a zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

Kwalifikacja do programu prozdrowotnego następuje po wykonaniu czterech bezpłatnych badań: profilu lipidowego, glukozy, kreatyniny i badania EKG. Na badania należy zgłosić się na czczo.

Więcej informacji: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk, tel. +48 730-825-925, e-mail: kordian@uck.gda.pl;

Otwarta rekrutacja do przedszkola MegaMocni PG

 

Trwa nabór do nowego przedszkola MegaMocni PG, które rozpocznie działalność 1 września 2023 r. Rodzice pracujący i studiujący na PG mogą zapisywać dzieci na preferencyjnych warunkach cenowych, ale aktualnie rekrutacja na rok 2023/2024 otwarta jest już dla wszystkich chętnych.

Placówka, w której docelowo znajdą się 4 oddziały po 25 dzieci, mieści się w Domu Studenckim nr 13 (ul. Do Studzienki 34). Zarówno przedszkole, jak i plac zabaw są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W sumie do nauki i zabawy przeznaczono 700 m kw.

Oferta edukacji przedszkolnej obejmuje różnorodne zajęcia, m.in. kodowanie na dywanie z robotyką, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), eksperymenty, gimnastykę paluszkową, dziecięcą matematykę według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, sensoplastykę czy dogoterapię. Natomiast w ofercie żywieniowej przedszkola są diety wegetariańskie, bezmleczne i bezglutenowe. W przypadku innych koniecznych zmian, dieta ustalana jest indywidualnie.

Organem prowadzącym placówkę, z którym Politechnika Gdańska zawarła umowę gwarantującą preferencyjne warunki dla dzieci społeczności akademickiej, jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (MegaMocni).

Dodatkowe informacje dotyczące przedszkola MegaMocni PG znajdują się na stronie Biura Kanclerza w zakładce Uczelnia przyjazna rodzicom oraz na stronie przedszkola.

Uczelniane Forum Dziekanatów PG

Dn. 13.04.2023 r. na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2023 powołane zostało Uczelniane Forum Dziekanatów PG, będące ciałem kolegialnym o charakterze opiniodawczo-doradczym rektora.

Przewodniczącą UFD PG wybraną podczas I posiedzenia Forum 30.05.2023 r. została mgr inż. Wioletta Braun – kierownik dziekanatu WIMiO. Pełny skład Uczelnianego Forum Dziekanatów PG na okres do 31.08.2024 r. tworzą:

 1. mgr inż. Wioletta Braun (WIMiO) – przewodnicząca
 2. mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK) – zastępca
 3. lic. Małgorzata Piwowarska (WETiI) – zastępca
 4. mgr Zofia Bołtakis (WA)
 5. mgr Urszula Kampowska (WCh)
 6. mgr Mirosława Kamonciak (WEiA)
 7. mgr inż. Irena Datta (WFTiMS)
 8. Kamila Kiryło (WILiŚ)
 9. mgr inż. Joanna Gryczka (WZiE)
 10. mgr Helena Wróblewska (DSS)

Do głównych zadań Forum należy przede wszystkim:

 • integracja środowiska pracowników administracyjnych Politechniki Gdańskiej oraz Uczelni Fahrenheita zaangażowanych w proces kształcenia i obsługi studentów;
 • inicjowanie działań na rzecz budowania wizerunku dziekanatów poprzez podnoszenie kompetencji ich pracowników;
 • inicjowanie i uczestniczenie na wniosek rektora w pracach wdrożeniowych nowych funkcjonalności.

 – Cieszę się, że Politechnika Gdańska, jako czwarta uczelnia w kraju, powołała Uczelniane Forum Dziekanatów. Ze swojego kilkuletniego doświadczenia jako członka Stowarzyszenia Forum Dziekanatów mogę powiedzieć, że jest to cenna inicjatywa, która – mam nadzieję – zaowocuje podniesieniem jakości naszej pracy poprzez ujednolicenie standardów procesu obsługi studenta, poprawi komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami zaangażowanymi w proces kształcenia, a przede wszystkim pozwoli na większą integrację środowiska i wymianę doświadczeń. Jedną z wartości zapisanych w strategii PG jest poczucie przynależności i uczestnictwa wszystkich członków wspólnoty Uczelni, jako zachęta do zaangażowania i kreatywności na rzecz Uczelni oraz źródło osobistej satysfakcji, zaś misją jest dostarczanie najwyższej jakości wiedzy, rozwiązań i kadr dla społeczeństwa i środowiska. Moim zdaniem powołanie UFD PG i jego działalność bardzo dobrze wpisuje się w realizację strategii Uczelni – mówi przewodnicząca Uczelnianego Forum Dziekanatów PG. 

„Książka na wakacje 2023” – zabawa konkursowa

plaża morze wakacje ksiazka

Biblioteka PG zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej do korzystania z bogatej kolekcji książek popularnonaukowych, literatury faktu (m.in. reportaży, biografii) oraz beletrystyki, publicystyki, poradników, albumów itp.

Wzorem ubiegłego roku zachęcamy do wypożyczenia 1 lub 2 książek z wyżej wymienionych kategorii na okres zbliżających się wakacji (termin wypożyczenia – do 10.10.2023 r.).

Zasady zabawy konkursowej:

 • wypożycz książkę;
 • napisz krótką opinię o przeczytanej książce (przynajmniej 3 zdania);
 • wyślij opinię na adres: promocja.bpg@pg.edu.pl do 10.10.2023, wpisując w tytule maila „Książka na wakacje 2023”.

W październiku zostaną przyznane nagrody:

 • 3 wylosowane spośród wszystkich osób, które nadeślą swoją recenzję,
 • 3 za najciekawsze nadesłane opinie.

Opinie czytelników zostaną, za ich zgodą, umieszczone na stronie Biblioteki PG oraz w mediach społecznościowych. W zabawie biorą udział: Biblioteka PG, filie Biblioteki oraz Czytelnia Sekcji Historycznej. W razie wątpliwości co do wyboru literatury bibliotekarze służą pomocą.

Zmiany w zasadach korzystania z usług kurierskich

Centrum Obiegu Dokumentów (COD) informuje, że zmieniają się zasady korzystania z usług kurierskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie COD w zakładce Usługi Kurierskie.  

Kalendarium

15 czerwca 16.00–19.00
https://app.evenea.pl/event/pgdemodayss1-3/

Demo Day Startup School One vol. 3

Szkoła Startup zaprasza na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One. Obowiązuje rejestracja na udział stacjonarny oraz transmisję online.
16 czerwca 17.00–20.00
https://app.evenea.pl/event/pgnetwork02/

PG Network Offshore #Meetup

Centrum Transferu Technologii zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu PG Network #Meetup. Wydarzenie poświęcone będzie morskiej energetyce wiatrowej, a jego kluczowym elementem będą Offshore Inspiration T@lks.
17 czerwca 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/2023-05/zawiadomienie-o-walnym-zebraniu-sapg

Walne Zebranie SA PG i uroczysta Sesja 35-lecia SA PG

Stowarzyszenie Absolwentów PG zaprasza w dniu 17 czerwca 2013 swoich członków na WALNE ZEBRANIE sprawozdawczo-wyborcze oraz pozostałych gości na uroczystą Sesję 35-lecia SA PG.
17 czerwca 20.30–22.30

Koncert plenerowy przed Gmachem Głównym

Politechnika Gdańska zaprasza na wyjątkowy koncert plenerowy. Na placu przed Gmachem Głównym rozbrzmiewać będą piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.
21 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej