Nr 286/7 czerwca 2023

Z życia uczelni

Wyniki rankingu THE Impact 2023

W tegorocznej edycji rankingu THE Impact 2023 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w rankingu ogólnym oraz jedenastu szczegółowych Celach Zrównoważonego Rozwoju. W klasyfikacji ogólnej PG utrzymała pozycję w przedziale 601–800, co przełożyło się na miejsce 4–8 w Polsce.
 
Na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, PG została sklasyfikowana w jedenastu z nich, w dwóch osiągając najlepszy wynik w Polsce.
 

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Pozycja PG

cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

101–200 (najlepszy wynik w Polsce)

cel 12 – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

101–200 (najlepszy wynik w Polsce)

cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

101–200 (miejsce 1–3 w Polsce)

cel 9 – Innowacyjność przemysł infrastruktura

301–400

cel 7 – Czysta i dostępna energia

401–600

cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

401–600

cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

401–600

cel 16 – Pokój sprawiedliwość i silne instytucje

401–600

cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów

401–600

cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

1001+

cel 4 – Dobra jakość edukacji

1001+

W porównaniu z poprzednim rokiem uczelnia poprawiła swój wynik o 5,5 pkt, a od pierwszej klasyfikacji w rankingu, która nastąpiła w roku 2020 wzrost nastąpił o 10 pkt. W obecnej edycji rankingu Impact uczestniczyło 1591 uczelni (1406 uczelni w roku ubiegłym) ze 112 krajów/regionów świata.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Zrównoważonego Rozwoju w Aktualnościach. Pełne zestawienie jest dostępne na stronie rankingu THE Impact 2023.

Tłumy podczas BFN i Pikniku Nauki Fahrenheita

Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Zakończyła się 20. edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki i 2. edycja Pikniku Nauki Fahrenheita. Uczestnicy wydarzeń mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych pokazach i eksperymentach naukowych, poznając z bliska rozmaite dziedziny nauki. Imprezy odbyły się w pod koniec maja na Politechnice Gdańskiej oraz na Górze Gradowej w Gdańsku.

Wydarzenie obejmowało 111 atrakcji, takich jak pokazy, warsztaty czy prezentacje z ponad 40 dziedzin nauki. Łącznie ponad 800 osób – naukowców, studentów i pracowników administracyjnych PG – włączyło się w stworzenie tego wyjątkowego święta nauki.

Podczas trzech festiwalowych dni Politechnikę Gdańską odwiedziło kilka tysięcy gości. Mogli oni wziąć udział w rozmaitych atrakcjach. Od efektownych i wybuchowych pokazów chemicznych, przez warsztaty ekologiczne, aż po inspirujące eksperymenty związane z siłą umysłu.

Dn. 28.05.2023 r. naukowe atrakcje przeniosły się na Górę Gradową w Gdańsku. Około 5 tys. gości odwiedziło odbywający się tam Piknik Nauki Fahrenheita. Wydarzenie zorganizowały Uczelnie Fahrenheita – Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański oraz Hevelianum. Hasło przewodnie imprezy brzmiało: „Nauka z klimatem”. Przygotowane atrakcje nawiązywały do celów zrównoważonego rozwoju, zapraszając gości do wspólnej zabawy, doświadczania i odkrywania nauki z innej strony. W naukowym miasteczku stanęło 45 namiotów z pokazami, warsztatami i eksperymentami, przygotowanymi przez naukowców Uczelni Fahrenheita. W 15 namiotach PG można było m.in. zbadać świat pod mikroskopem, wziąć udział w pokazach chemicznych, eksperymentować z ciekłym azotem, dowiedzieć się czym jest hydroponika, jak powstają fale i co możemy zrobić ze zużytymi oponami.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nagroda „Primum Cooperatio” dla prof. Henryka Krawczyka

Prof. Henryk Krawczyk odbiera nagrodę z rąk prof. Edmunda Wittbrodta. Fot. Karol Makurat/Zawsze Pomorze

 

Dyrektor Centrum Informatycznego TASK prof. Henryk Krawczyk otrzymał nagrodę Primum Cooperatio. To wyróżnienie przyznawane przez organizację Pracodawców Pomorza naukowcom, którzy swoim działaniem udowodnili, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Kandydaturę prof. Henryka Krawczyka zgłosił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, który wraz Mariuszem Milerem, kanclerzem PG uczestniczył w Gali Pracodawców Pomorza 2023.

Nagroda Primum Cooperatio przyznawana jest od 2014 r. Od roku 2018 r. nosi imię prof. Bolesława Mazurkiewicza, pierwszego laureata tej nagrody. Wśród laureatów z Politechniki Gdańskiej znajdują się także inni profesorowie PG: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski oraz prof. Kazimierz Darowicki, a ponadto wśród wyróżnionych: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński.

Troje naukowców PG odebrało nagrody GTN

Trzy z pięciu nagród Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2022 przypadły naukowcom z Politechniki Gdańskiej. Laureaci: dr inż. Michał Winiarski, dr inż. Erwin Wojtczak oraz dr inż. arch. Agnieszka Szuta odebrali dyplomy podczas walnego zebrania GTN. Dyplomy wręczono 25.05.2023 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej GTN w Aktualnościach.

Projekt INFOLIGHT naukowców z PG nagrodzony

„Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” to wynalazek naukowców z Politechniki Gdańskiej będący rezultatem realizacji projektu INFOLIGHT. Rozwiązanie zostało nagrodzone Złotym Medalem XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023. Wydarzenie odbyło się w dn. 24–25.05.2023 r. w Katowicach.

INFOLIGHT to inteligentna platforma oświetleniowa, która wykorzystuje nowej generacji źródła światła LED, jednocześnie udostępniając szereg rozmaitych usług. Za opracowaniem wynalazku stoi zespół naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG w składzie:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG.

Nagroda w Konkursie dla Młodych Inżynierów 2023 dla absolwenta Politechniki Gdańskiej

Fot. mat. WILiŚ 
 
Mgr inż. Szymon Nikel, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, wraz z promotorem dr. inż. Dariuszem Kowalskim z Katedry Konstrukcji Inżynierskich, odebrali nagrodę w Konkursie dla Młodych Inżynierów 2023, organizowanym przez redakcję czasopisma Builder i partnerów.
 
Mgr inż. Szymon Nikel został wyróżniony za swoje badania realizowane w ramach pracy magisterskiej. Prowadził wielkogabarytowe badania polowe związane z oceną odporności ogniowej rozważanych wariantów przegród budowlanych, w których jako izolację zastosowano spieniony polistyren, popularny materiał zewnętrznej izolacji termicznej obecnie realizowanych obiektów. 
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w ramach FENG

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w Polsce nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi.

Wsparcie projektów MAB ma umożliwić powstanie i rozwój w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie:

 • prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych;
 • polityki personalnej;
 • zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Budżet podziałania wynosi ponad 445 mln zł. Jeden projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln zł dla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence).

W ramach działania MAB można otrzymać finansowanie na prace B+R, obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Nabór wniosków:

 • nabór nr 1/2023 trwa do 30.06.2023 r. do godz. 16.00 (GTM+1); nabór skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na l. 2021–2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości;
 • nabór nr 2/2023 trwa do 30.06.2023 r. do godz. 16.00 (GTM+1); nabór nr 2/2023 jest ogólnodostępny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie FNP. Osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją – nabór wniosków NAWA 2023

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy ze Słowacji do SRDA, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i Słowacji. Wnioski złożone w Polsce i w Słowacji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Jednostki, które korzystały już z finansowania w ramach poprzednich naborów wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych z danym krajem, mogą składać wniosek wyłącznie z innym partnerem.

Warunki aplikowania:

 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od 2.01.2024 r.;
 • maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN;
 • wnioski należy składać w terminie do 24.07.2023 do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy;
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami do 18.07.2023 r.;
 • projekt należy zgłosić w systemie Moja PG do 10.07.2023 r.;
 • więcej informacji podano na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.

Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. Elementem programu jest ponadto komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej powracającego naukowca:

 • młody naukowiec (ścieżka Junior scientist),
 • doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek wspólnie przez powracającego naukowca i instytucję zatrudniającą. Powracający naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze. Nie ma ograniczenia liczby wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy wniosek jest złożony z innym powracającym naukowcem.

Warunki aplikowania:

 • projekt powinien rozpocząć się między 1.04.2024 r. a 30.10.2024 r.;
 • w ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 143 200 zł;
 • w ścieżce Experienced scientist można zaplanować projekty trwające od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 397 600 zł; dodatkowo można ubiegać się o komponent badawczy NCN w wysokości do 200 000 zł lub komponent aplikacyjny NCBR – do 400 000 zł;
 • program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki;
 • przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem, że działania zaplanowane w projekcie mają charakter naukowy;
 • wniosek należy sporządzić w języku angielskim;
 • nabór wniosków będzie prowadzony do 31.07.2023 r. do godz. 15.00 (czasu lokalnego dla Warszawy);
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 24.07.2023 r.;
 • projekt należy również zgłosić w systemie Moja PG do 17.07.2023 r.;
 • więcej informacji podano na na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.

EIG CONCERT-Japan 10 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan, mającej na celu wspieranie i rozwój współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy krajami europejskimi a Japonią.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Ponadto, organizacje badawcze mogą uzyskać środki na badania podstawowe.

Konkurs EIG CONCERT-Japan jest jednoetapowy:

 • termin składania wniosków międzynarodowych: 1.08.2023 r.,
 • wyniki konkursu: grudzień 2023 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Crisis – Perspectives from the Humanities

Narodowe Centrum Nauki (NCN) w wyniku współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci HERA ogłosiło konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities. Konkurs prowadzony jest z 21 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities jest dwuetapowy:
 • termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 21.09.2023 r., 14.00 CET,
 • termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 26.03.2024 r., 14.00 CET,
 • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2.04.2024 r., 23.59 CET.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Enhancing Well-being for the Future

Narodowe Centrum Nauki (NCN) w wyniku współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE i sieci NORFACE ogłosiło konkurs Enhancing Well-being for the Future. Konkurs prowadzony jest z 17 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs BTC ENUTC Call 2023 jest dwuetapowy:
 • termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 21.09.2023 r., 14.00 CET,
 • termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 26.03.2024 r., 14.00 CET,
 • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2.04.2024 r., 23.59 CET.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Konkurs Eureka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo (MŚP) lub grupa podmiotów złożona z:

 • z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 • z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.

W ramach konkursu finansowane są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Konkurs Eureka jest jednoetapowy:

 • termin składania wniosków międzynarodowych: 20.10.2023 r. godz. 13.59.59 CEST,
 • wyniki konkursu: I kwartał 2024 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 30.06.2023 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kingi Domańskiej pt. „System monitorowania korozji w instalacjach wodnych platform wydobywczej Baltic Beta”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 23.06.2023. 

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 29.05–4.06.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się łącznie 336 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Onet

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej, wraz z uczonymi z Danii i Brazylii, pracują nad nową generacją nieszkodliwych dla środowiska materiałów piezoelektrycznych, które mogą posłużyć np. do budowy biokompatybilnych przetworników ultradźwiękowych nowej generacji. Prace koncentrują się wokół niedawno odkrytego podobnego do piezoelektryczności zjawiska elektrostrykcji.

Więcej

Projekt prof. Sebastiana Molina opisano również w biuletynie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w poprzednim tygodniu napisały o nim również inne media tradycyjne, w tym Polska Agencja Prasowa.

Więcej

Newsweek

Prof. Joanna Mytnik, która kieruje na PG Centrum Nowoczesnej Edukacji, na łamach tygodnika "Newsweek" opowiedziała o coraz większych wątpliwościach, które wzbudza u ekspertów obowiązujący obecnie system oceniania uczniów w polskich szkołach. Powołuje się m.in. na nowe osiągnięcia neurobiologii, według których uczniowie starają się zrobić, co w ich mocy, żeby otrzymywać jak najlepsze stopnie – ale nie dlatego, że są czegoś ciekawi, tylko żeby dostać nagrodę w postaci piątki albo uniknąć kary w postaci jedynki. Przez to uczą się nie podejmować ryzyka i nie myśleć kreatywnie, za to pielęgnują w sobie wysoki lęk przed niepowodzeniem.

Więcej 

WP.PL

W Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji p.w. św. Benedykta Menni w Piaskach odbyła się konferencja „Nowe technologie w rehabilitacji chorych”, która została poświęcona robotom wykorzystywanym w medycynie. Redakcja Wirtualnej Polski odnotowała prezentację powstałego na Politechnice Gdańskiej, w prowadzonej przez prof. Andrzeja Czyżewskiego Katedrze Systemów Multimedialnych (WETI), ulepszonego systemu C-EYE, który śledząc ruch gałek ocznych, pozwala na komunikację z osobami wybudzonymi ze śpiączki i po udarach.

Więcej 

TVP – „Panorama”

W piątek 2 czerwca na PG odbyła się konferencja „AI Big aAY”. Była to okazja do zapoznania się ze światowymi trendami w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, wynikami prowadzonych badań na uczelni, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie naukowo-przemysłowej. W pomorskim wydaniu „Panoramy” znalazła się szeroka relacja z wydarzenia (od 18 min. 25 sek.).

Więcej 

Z kolei kilka dni wcześniej, 29 maja, redakcja „Panoramy” umieściła w programie relację z ubiegłotygodniowego Pikniku Nauki Fahrenheita, którego Politechnika Gdańska zorganizowała w ramach Uczelni Fahrenheita wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim oraz Centrum Hevelianum.

Więcej

Zrównoważony rozwój

Komunikaty

Punkt karmienia. Na PG powstało kolejne miejsce dla rodziców z dziećmi

Fot. Joanna Szakoła/PG

 

Punkt karmienia to kolejna z inicjatyw Politechniki Gdańskiej mająca na celu ułatwienie rodzicom pracującym lub studiującym na uczelni łączenie obowiązków naukowych z rodzinnymi.  

Punkt zlokalizowany jest na pierwszym piętrze w budynku nr 50 – Wydziału Zarządzania i Ekonomii przy ul. Traugutta 79 w Gdańsku. Dostępność do pomieszczenia zapewnia podjazd do budynku oraz winda. W bliskim sąsiedztwie punktu karmienia znajdują się również toalety.

Pomieszczenie ma powierzchnię ~8m2 i jest ogólnodostępną przestrzenią socjalną. Do dyspozycji gości jest przewijak, mikrofalówka, wygodny fotel oraz zabawki dla dzieci. Punkt karmienia otwarty jest w godzinach dostępności budynku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane w dwóch terminach: 12.06.2023 r. i 30.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja (na każdy z terminów oddzielnie):

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 13.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane dn. 29.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

14 czerwca 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
15 czerwca 16.00–19.00
https://app.evenea.pl/event/pgdemodayss1-3/

Demo Day Startup School One vol. 3

Szkoła Startup zaprasza na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One. Obowiązuje rejestracja na udział stacjonarny oraz transmisję online.
17 czerwca 20.30–22.30

Koncert plenerowy przed Gmachem Głównym

Politechnika Gdańska zaprasza na wyjątkowy koncert plenerowy. Na placu przed Gmachem Głównym rozbrzmiewać będą piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.
21 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej