Nr 285/1 czerwca 2023

Z życia uczelni

Piosenka jest dobra na wszystko! Koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej

W sobotę 17.06.2023 r. o godz. 20.30 zapraszamy całą społeczność Politechniki Gdańskiej, mieszkańców Gdańska i okolic oraz turystów na koncert plenerowy. Na placu przed Gmachem Głównym PG będzie można usłyszeć piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego, Izy Połońskiej, Jakuba Kornackiego oraz Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.

Wydarzenie ma charakter piknikowy, zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Przewidziana została płatna strefa gastronomiczna – alejka food trucków. Uczestników zachęcamy do zabrania ze sobą koców, które będzie można rozłożyć na trawnikach przy Gmachu Głównym uczelni. Ze względu na fakt, że koncert nie jest biletowany, prosimy o wcześniejsze przybycie.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane wkrótce. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – weryfikacja uprawnionych do głosowania

Dział Spraw Naukowych informuje, że w związku z wyborami do Rady Doskonałości Naukowej do 31.07.2023 r. dostępna będzie możliwość weryfikacji swoich danych oraz zgłoszenia wniosku o ich aktualizację lub dopisanie do listy wyborców.

Do 14.08.2023 r. komisja wyborcza sporządzi ostateczną listę osób uprawnionych do głosowania, uwzględniającą wyniki weryfikacji danych przez wyborców. Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą dostępne następujące dane:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina,
 • aktualny adres e-mail.

Każdy uprawniony do głosowania musi zweryfikować swoje dane w bazie, w przeciwnym razie nie otrzyma karty do głosowania

Osobą uprawnioną do głosowania jest osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, która ma złożone oświadczenie o dyscyplinie naukowej. Wyborca powinien sprawdzić swoje dane (w szczególności adres e-mail) w systemie do głosowania – https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/voter/list. Wskazany w systemie adres e-mail jest kluczowy dla głosowania, ponieważ na niego zostanie przekazany indywidualny dostęp do kart wyborczych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w przygotowanej przez RDN Instrukcji dla osób uprawnionych do głosowania.

Dr inż. Marcin Wekwejt z Nagrodą im. Jana Uphagena

Dr inż. Marcin Wekwejt oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Fot. Łukasz Bień/UG
 

Dr inż. Marcin Wekwejt z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa został laureatem 20. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrodę otrzymał za „znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie za opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych”.

Dr inż. M. Wekwejt jest absolwentem studiów inżynierskich w inżynierii biomedycznej (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inżynierii mechaniczno-medycznej (Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inżynierii materiałowej (PG). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. „Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej”. Od 2018 r. pracuje w Zakładzie Technologii Biomateriałów WIMiO, obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Obecnie dr inż. M. Wekwejt jest kierownikiem projektów: „Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości” (TECHNETIUM) oraz „Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego” (PLUTONIUM), a także jest wykonawcą w projekcie „Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties” (ARGENTUM), który doprowadził już do złożenia zgłoszenia patentowego. Ponadto pełni m.in. funkcję opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego „Materiały w Medycynie”, przewodniczącego komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IMPLANTY”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wynalazek naukowców PG z nagrodą „Orła Innowacji” dziennika „Rzeczpospolita”

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Białecki, prezes firmy W2H2; Łukasz Łupina, prowadzący projekt W2H2 i prof. Bogusław Kusz, twórca wynalazku. Fot. Łukasz Głowala / Rzeczpospolita
 
Opracowany przez naukowców PG innowacyjny reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych otrzymał jedną z głównych nagród podczas gali „Orłów Innowacji” dziennika „Rzeczpospolita”.

Reaktor opracowali prof. Bogusław Kusz i dr inż. Bartosz Trawiński  z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, założyciele uczelnianej spółki spin-off W2H2 (Waste to Hydrogen), w ramach której ów projekt został zrealizowany. Wynalazek umożliwia redukcję i oczyszczenie gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla, co przekłada się na bezpieczną utylizację odpadów oraz odzysk energii, a w dalszym procesie także wodoru (o czystości wystarczającej do zastosowania go np. w autobusach komunikacji miejskiej) oraz karbonizatu – do celów grzewczych.

Projekt naukowców PG został już wcześniej wyróżniony nagrodą główną oraz nagrodą specjalną Ministra Edukacji i Nauki w XXV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, a teraz, w trakcie targów Infoshare w Gdańsku, otrzymał nagrodę główną „Orła Innowacji” w kategorii „Start-up z potencjałem Polska-Świat” podczas odbywającej się tam gali dziennika „Rzeczpospolita”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Lato na Spitsbergenie. Studenci z PG spędzą niezwykłe naukowe wakacje

Spitsbergen, laguna Eidembukta. Fot. mat. pryw. 
 

Grupa studentów Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Jankowskiej, prof. uczelni, wyjedzie w sierpniu na polarną wyprawę naukową na Spitsbergen. Będzie to niezwykła okazja do poznania pracy badawczej w terenie, poza warunkami laboratoryjnymi.

Organizacja wyprawy jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Plutonium Supporting Student Research Teams, wspierającego koła naukowe, realizowanego w ramach IDUB PG.

W wyprawie weźmie udział pięcioro studentów PG i prof. Jankowska. Dołączą oni do 10-osobowej grupy naukowców z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) pracujących w ramach projektu EIDEMBUKTA (Formacja nowego ekosystemu laguny przybrzeżnej po ustąpieniu lodowca Eidembukta, w Arktyce). Wsparcie logistyczne zapewnia Instytut Oceanologii PAN w Sopocie.

Głównym obszarem badań będzie laguna Eidembukta położoną na zachodnim wybrzeżu wyspy Spitsbergen Zachodni w Archipelagu Svalbard (Norwegia). Laguna to powstała w ciągu ostatnich 50 lat w wyniku szybkiego wycofania się lodowców, co jest skutkiem coraz szybciej postępujących zmian klimatycznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prezentacja zespołów startupowych z PG – Demo Day Startup School One

Szkoła Startup zaprasza 15.06.2023 r. o godz. 16.00 na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One. Gościnnie wystąpi również zespół złożony ze studentów MBA Politechniki Gdańskiej.

Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się w Auditorium Novum PG. Transmisję wydarzenia będzie można również śledzić przez MS Teams. Uczestników Demo Day obowiązuje rejestracja.

Dodatkowe informacje o zespołach i projektach, które będą prezentowane podczas wydarzenia znajdują się na stronie Szkoły Startup

Uczelnie Fahrenheita

Infoshare 2023: Technologiczne newsy z pierwszej ręki

fot. GREGMAR

 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zaprezentowały prototypy i aplikacje podczas tegorocznej konferencji Infoshare, promując nie tylko ofertę trzech uczelni, ale też nową usługę – wspólny punkt kontaktu dla biznesu.

Dzięki InvestGDA już po raz kolejny Uczelnie Fahrenheita pojawiły się na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Na stoisku FarU czekała liczna reprezentacja największych gdańskich uczelni: pracowników, studentów oraz brokerów z Centrów Transferu Technologii,
a więc osób, które na co dzień łączą naukowców z inwestorami i partnerami biznesowymi.

Prototypy i aplikacje prezentowane podczas konferencji Infoshare:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny:
 • HORUS – elektroniczny system monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca;
 • Sepsisens – nieinwazyjne urządzenie do wykrywania bakterii E. coli, przyczyniające się do zapobiegania urosepsie (pozwala na diagnostykę w czasie krótszym niż 20 minut);
 • SKUP SIĘ – aplikacja mobilna wspomagająca leczenie dzieci z zaparciami czynnościowymi;
 • Bio3p – oprogramowanie integrujące zarządzanie kolekcjami materiału biologicznego z eksploracją danych molekularnych i klinicznych, w tym obrazowych;
 • Politechnika Gdańska:
 • „Kryształowa Kula” pozwala na rejestrację obrazu rozkładu dawki promieniowania jonizującego w trzech wymiarach, do potencjalnego zastosowania w radioterapii raka oraz pomiarów rodzaju i wielkości narażenia radiologicznego w energetyce jądrowej, lotnictwie, obronności czy w załogowych lotach kosmicznych;
 • MiniCAVE, czyli miniwersja demonstracyjna Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, na której można przetestować symulacje stanowiące niewielki wycinek zbioru ponad 100 aplikacji zaimplementowanych w pełnowymiarowym LZWP;
 • CMEW to nie tylko centrum rozwoju kompetencji dla sektora energetyki wiatrowej, ale też wielopoziomowa współpraca z przedstawicielami przemysłu prowadzącymi działania w zakresie inżynierii i innowacji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej;
 • Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego:
 • laboratorium w zakresie prototypowania oraz konstruowania rozwiązań sprzętowych, gdzie projektowane są m.in. układy pomiarowe, które wykorzystują elementy elektroniczne, mechaniczne, optyczne oraz oprogramowanie dla precyzyjnego zbierania danych, monitorowania parametrów oraz analizy i interpretacji wyników;
 • prototypowe urządzenie do oczyszczania powietrza wykorzystujące proces fotokatalizy, będące efektem prac konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzi firma Producent Stolarki PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik oraz Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Jagielloński.

Infoshare był także okazją to przedstawienia usługi łączącej trzy uczelnie – „jednego okienka dla biznesu”. W punkcie obsługi biznesu Uczelni Fahrenheita firmy otrzymają kompleksową informację
w zakresie współpracy z trzema ośrodkami badawczo-naukowymi poprzez dostęp do szerokiej oferty usług badawczych oraz nowoczesnej infrastruktury, a także możliwości tworzenia zespołów projektowych o charakterze interdyscyplinarnym.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

II edycja programu stypendialnego im. D. Fahrenheita

 

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. D. Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy. Program stypendialny jest wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Młodzi naukowcy, którzy zgłoszą swój udział, będą ubiegać się o roczne stypendium i zakwaterowanie w centrum Gdańska. Kandydatury mogą składać osoby, które przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni i są autorami lub współautorami publikacji naukowej. Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach doktoratu na jednej z Uczelni Fahrenheita, które tworzą największe uczelnie północnej Polski.

Ważne daty:

 • termin składania aplikacji: 15.09.2023;
 • ogłoszenie wyników konkursu: 15.10.2023;
 • realizacja stażu: 1.01–31.12.2024.

Regulamin i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie https://faru.edu.pl/pl/stypendia. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

 
Według danych z monitoringu mediów w dn. 22–28.05.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się łącznie 789 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Onet i „Rzeczpospolita”

Pod koniec kwietnia poznaliśmy laureatów konkursu "Polski Produkt Przyszłości". W rywalizacji brali udział przedsiębiorcy i naukowcy, a przeszłość konkursu udowadnia, że nagrodzeni mogą zrobić prawdziwą furorę w świecie wynalazków. W kategorii „wspólnego projektu naukowców i przedsiębiorców” zwyciężył reaktor do pirolizy odpadów przemysłowych. Projekt opracowali prof. Bogusław Kusz i dr inż. Bartosz Trawiński z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, założyciele uczelnianej spółki spin-off W2H2 (Waste to Hydrogen).

Więcej

Potwierdzeniem potencjału wynalazku naukowców PG było przyznanie im w ub. tygodniu jednej z głównych nagród podczas gali „Orłów Innowacji” dziennika „Rzeczpospolita”.

Więcej

Onet

W mających powstać polskich elektrowniach jądrowych być może stosowane będzie paliwo najnowszej generacji, a dostarczyć je miałaby amerykańska firma Westinghouse, która wkrótce będzie zapewniać paliwo jądrowe dla elektrowni w Czechach i Finlandii. Takie rozwiązanie pomogłoby jeszcze bardziej uniezależnić energetycznie Polskę i cały region od Rosji. W artykule red. Tomasza Winiarskiego głównym ekspertem jest dr inż. Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej.

Więcej

PAP

Naukowcy pracują nad eko-piezoelektrykami, a konkretnie specjaliści z Politechniki Gdańskiej razem z naukowcami z Danii i Brazylii, którzy opracowują bezpieczne dla środowiska piezoelektryki nowego typu. To materiały powszechnie używane w codziennej elektronice, przemyśle, nawet medycynie.

Więcej

Studenci z Politechniki Gdańskiej zdobyli pierwsze miejsce w międzynarodowym, studenckim konkursie architektonicznym, pokonując m.in. zespoły z pełniących rolę gospodarza Niemiec. Obiekty przemysłowe przy rzece Neckar studenci proponują przekształcić w ośrodek badawczy.

Więcej

Perspektywy

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde był bohaterem ostatniego odcinka cyklu „Perspektyw”, który umożliwia bliższe poznanie rektorów uczelni publicznych w Polsce. Za akademicki wzorzec uznaje Uniwersytet Tokijski: przede wszystkim za doskonałą organizację pracy, wspieranie naukowców oraz dostosowanie projektów badawczych do potrzeb najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego. O czym jeszcze opowiedział rektor PG redakcji „Perspektyw”?

Więcej

„Panorama” TVP

Relacja z Pikniku Nauki Fahrenheita, który odbył się w niedzielę 28 maja na Górze Gradowej w Gdańsku na terenie centrum Hevelianum, a który wspólnie zorganizowały Uczelnie Fahrenheita. W spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami Trójmiasta i okolic wzięło udział kilkudziesięciu naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej, a także pracowników administracji, którzy przygotowali łącznie 15 namiotów z ciekawostkami i eksperymentami ze świata nauki. 

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 20/2023 z 22.05.2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminów programów EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING VISITS i AMERICIUM INTERNATIONAL CAREER DEVELOPMENT

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 21/2023 z 22.05.2023 r. w sprawie: zmiany nazwy instytutu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 22/2023 z 22.05.2023 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat studentów oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 23/2023 z 25.05.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 24/2023 z 25.05.2023 r. w sprawie: wprowadzenia trybu postępowania w przypadku zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach nauczycieli akademickich w oparciu o art. 116 ust 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 25/2023 z 25.05.2023 r. w sprawie: zmiany w składzie Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 6/2023 z 25.05.2023 r. w sprawie: zmian lokalowych w budynku Gmachu Głównego (budynek nr 1) Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 26/2023 z 29.05.2023 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Politechniki Gdańskiej

Komunikaty

Zmiany wprowadzone przez CUI w usługach IT (change log) – maj 2023

Portal Moja PG

Moduł Moje konto, ustawienia:

 • stworzono nowy komunikat o otwarciu strony w wielu oknach przeglądarki;
 • poprawiono wydruk kart kodów jednorazowych;
 • dodano możliwość samodzielnej aktywacji konta współpracownika dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.

Moduł Dziekanat:

 • dyplomy – poprawiono informacje o ostatnim raporcie antyplagiatowym;
 • dyplomy – poprawiono funkcjonalność przekazywania dyplomów do EZD; Zmodyfikowano sposób zapisywania tytuły pliku pracy dyplomowej;
 • dyplomy – w procesie dyplomowania dodano możliwość „odrzucenia raportu bez zgody na ponowne wgranie pracy” od strony promotora;
 • dyplomy – naniesiono poprawki w angielskiej wersji duplikatu dyplomu z 2015;
 • dodano możliwość tworzenia bloków przedmiotów w modułach (grupach);
 • dodano nowy filtr w tabeli wyszukiwania promotorów (Dziekanat → Administracja → Osoby → Promotorzy);
 • poprawiono kopiowanie przedmiotów w semestrze;
 • poprawiono tworzenie nowej definicji przedmiotu (uzupełnianie pól związanych z liczbami godzin ćwiczeń, wykładów);
 • Karta eObiegowa – poprawiono funkcjonalność zmiany jednostki na karcie obiegowej;
 • dodano checkbox „Druk HTML” dla osób posiadających rolę ADMIN w Dziekanat → Administracja → Wnioski → Szablon druku → Wybrany → Edycja, który umożliwi edycję czcionki.

Moduł Erasmus:

 • poprawiono sposób wyświetlania średniej.

Moduł Granty:

 • dodano nowe statusy i zmiany przy tych nowych statusach – zablokowano możliwość składania wniosków o zmiany i dodano dodatkowe pola przy zmianie statusu na „Zakończony”;
 • dodano nowe statusy w aplikacji;
 • dodano rolę umożliwiającą wgląd we wnioski o granty – dla pracowników wydziałowych biur;
 • dodano timer wysyłający przypomnienia o konieczności uzupełnienia sprawozdania końcowego.
 • zmieniono format daty w wydrukach PDF.

Moduł Nauczyciel:

 • poprawiono funkcjonalność filtra „Bez przypisanych studentów” w Nauczyciel → Dyplomy → Propozycje tematów;
 • poprawiono tłumaczenie słownika w Wyszukiwaniu planów;
 • poprawiono wyświetlanie studentów zapisanych na ekursy;
 • poprawiono domyślne ustawienia dla kursów w eNauczaniu (Nauczyciel → przedmioty → [aktualne/przyszłe/wszystkie] → [wybrany] → eNauczanie → zmień przypisania kursów do przedmiotów).

Moduł Nauka:

 • uzupełniono braki danych na wydruku oświadczenia.

Moduł Oferty pracy:

 • dodano możliwość ukrywania ofert pracy z sieci politechnicznej.

Moduł Pracownik:

 • [EWU] poprawa listy osób zatwierdzających urlop.

Moduł Programy Kształcenia:

 • koncepcja kształcenia – w polu Sylwetka Absolwenta zwiększono ilość znaków w opisie;
 • dodano możliwość tworzenia bloków przedmiotów w modułach (grupach).

Moduł Rejestry ODO:

 • w szczegółach upoważnienia dodano numer osobowy osoby upoważnionej.

Moduł Rekrutacja i zapisy

 • dodano możliwość filtrowania po dacie złożenia wniosku o przeniesienie/odwołanie;
 • dodano możliwość usuwania dokumentów kandydatów oraz decyzji dla roli Admin i Helpdesk Gold w Rekrutacja i zapisy → Administracja rekrutacją → Widok naborów;
 • dodano opcje wyszukiwania kandydatów, jeśli znaleźli się na kierunkach nieuruchomionych oraz po pozycji na liście wstępnie przyjętych i rezerwowych;
 • poprawiono działanie trybu uproszczonego dla kandydata;
 • przeorganizowano działanie odwołań;
 • stworzono nową funkcjonalność do obsługi przeniesień;
 • poprawiono decyzje administracyjne dla kandydatów Szkoły Doktorskiej;
 • poprawiono działanie filtrów w zakładce Komisja oraz Administracja rekrutacją – Dodawanie kursu do naboru;
 • poprawiono działanie funkcji przypominania o dostarczeniu dokumentów kandydatom wstępnie przyjętym;
 • poprawiono funkcjonalność dodawania kursów w rekrutacji z dodanymi przedmiotami głównymi;
 • poprawiono funkcjonalność związaną z płatnością za czesne;
 • poprawiono interfejs list z wynikami (Rekrutacja i zapisy → Administracja rekrutacja → Listy);
 • usprawniono proces weryfikowania dodatkowych osiągnięć tj; dyplomy technika, olimpiady, klasy mistrzowskie;
 • wprowadzono możliwość edycji ID kursu dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia (Admin i Helpdesk Gold);
 • wprowadzony zmiany w drukach dla kandydatów;
 • zmodyfikowano wzór przeliczanie ocen w Rekrutacji dla cudzoziemców;
 • zapisy – poprawiono zliczanie studentów w zapisach na przedmioty;
 • zapisy – poprawiono błąd sortowania przy automatycznym imporcie studentów.

Moduł Rezerwacje:

 • pensum – poprawiono dodawanie wakatu w Rezerwacjach → Projekty i sprawozdania → Godziny nauczycieli;
 • pensum – zmieniono widok kolumny „Akcje” – dodano ikony w Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania.

Moduł Student:

 • dodano tooltip z podpowiedzią, aby w tytule pliku nie było zbędnych spacji (Student → Studia → Dyplomy → wgrywanie pracy dyplomowej).

Moduł Studia podyplomowe:

 • poprawiono działanie sortowania kandydatów (Studia podyplomowe → Wyszukiwarka osób).

Moduł Stypendia:

 • poprawiono generowanie raportu o absolwentach.

Moduł Wyjazdy:

 • poprawiono wyświetlanie wydruku PDF rozliczonej delegacji, dla osób uprawnionych;
 • wprowadzono poprawki przy ostrzeżeniu o zmianie diet;
 • poprawiono obsługę wyjazdów, które się nie odbyły.

Portal eRekrutacja

 • dodano nową szatę graficzną statusów w rekrutacji;
 • dodano dynamiczną listę matur;
 • poprawiono komunikaty w krokach kandydata;
 • poprawiono działanie linków w zakładce „Kontakt”;
 • poprawiono funkcjonalność wyboru promotorów na koncie kandydata (Rekrutacja → wybrana rekrutacja do SzD → Krok 3: Szkoła Doktorska);
 • poprawiono nazwę przycisku i link odsyłający do pomocy dla zagranicznych kandydatów;
 • poprawiono scrollowanie okna podczas dodawania skanu w eRekrutacji;
 • sprawdzono poprawność działania ogólnych widoków w systemie rekrutacyjnym;
 • dodano przycisk „Potwierdź ponownie przez Profil Zaufany” dla osób, które chcą zaktualizować dane;
 • poprawiono błąd w zakładce uczelnie wyższe w rekrutacji na III stopień;
 • poprawiono działanie dodawania kursów w naborach;
 • poprawiono nazwę przycisku – Dział Współpracy Międzynarodowej;
 • poprawiono adres e-mail w komunikacie po kliknięciu rezygnacji z rekrutacji;
 • poprawiono synchronizowanie kont scalonych w eRekrutacji.

Zmiany w innych systemach

 • Przygotowanie kompleksowego rozwiązania CRM dla Wydziału ZiE
 • Dostosowanie Biuletynu Informacyjnego dla potrzeb Szkół Średnich
 • Przygotowanie nowej szaty graficznej dla strony internetowej studia.pg.edu.pl
 • Przygotowanie pierwszej wersji aplikacji „Talenty” dla najzdolniejszych uczniów Szkół Średnich
 • Usprawnienia w aplikacji Formularze PG:
  • Wyłączenie mechanizmu captcha dla zalogowanych użytkowników
  • Automatyczne uzupełnianie adresu email dla zalogowanych użytkowników
 • Usprawnienia w oprogramowaniu wspomagającym korzystanie z pralek w domach studenckich
 • Portal mostwiedzy.pl:
  • Przygotowanie portalu do wymiany metadanych ORD z serwisem OpenAIRE
  • Poprawki dotyczące logowania z wykorzystaniem Pionier.ID
 • Poprawki w serwisie Rowery w zakresie widoku administracyjnego uczestników
 • Opracowanie nowej wersji Mediateki
 • Wgranie wersji systemu polis ubezpieczeniowych
 • Aktualizacja strony Bałtyckiego Festiwalu Nauki (BFN)

Szkolenie „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe szkolenie pn. „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane w dwóch terminach: 12.06.2023 r. i 30.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja (na każdy z terminów oddzielnie):

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailowo o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 13.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane dn. 29.06.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

1 czerwca–2 czerwca
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/blue-economy-baltic-forum-2023-rejestracja

Blue Economy Baltic Forum

Międzynarodowe forum ekonomiczne odbędzie się stacjonarnie w dn. 1–2.06.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
6 czerwca 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-czerwiec2023/

NCN: Webinar dla pracowników administracji

Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.
14 czerwca 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
15 czerwca 16.00–19.00
https://app.evenea.pl/event/pgdemodayss1-3/

Demo Day Startup School One vol. 3

Szkoła Startup zaprasza na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One. Obowiązuje rejestracja na udział stacjonarny oraz transmisję online.
21 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej