Nr 283/18 maja 2023

Z życia uczelni

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na studia

 

Dn. 17.05.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024. Na kandydatów czeka kilkadziesiąt kierunków, w tym m.in.: biotechnologia, inżynieria środowiska, nanotechnologia, analityka gospodarcza, mechatronika, a także studia związane z technologiami kosmicznymi i cybernetyką. Działalność naukową utalentowanych studentów wspierają stypendia rektorskie czy też uzyskiwane w ramach programu Argentum Triggering Research Grants, będącego elementem programu IDUB. Na studentów PG czeka także szeroka oferta sportowa i rozrywkowa.

Rejestracja kandydatów odbywa się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy IB oraz dyplomu z olimpiad i konkursów.

Najważniejsze terminy:

 • 17.05–10.07.2023 – rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 dla obywateli polskich;
 • 17.07.2023 – publikacja list rankingowych na studia stacjonarne I stopnia;
 • 18–24.07.2023 – termin na dostarczenie przez zakwalifikowanych kandydatów odpowiednich dokumentów na uczelnię;
 • 27.07.2023 – ogłoszenie ostatecznych list przyjętych na studia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja.

Bałtycki Festiwal Nauki powraca! Politechnika Gdańska otwiera laboratoria dla odwiedzających

W dn. 25–27.05.2023 r. Politechnika Gdańska będzie odkrywać przed odwiedzającymi zakamarki uczelnianych pracowni i laboratoriów oraz tajniki poszczególnych dziedzin nauki, a w niedzielę 28.05.2023 r. – wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim – zaproponuje szereg atrakcji podczas Pikniku Nauki Fahrenheita, organizowanego przez Uczelnie Fahrenheita w Centrum Nauki Hevelianum (więcej informacji na faru.edu.pl).

Bałtycki Festiwal Nauki to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Studenci i pracownicy PG, z myślą o odwiedzających tego dnia politechniczny kampus, przygotowują bogatą ofertę zajęć z różnych dyscyplin naukowych – od architektury, poprzez fizykę i matematykę, aż po automatykę z robotyką. Można wziąć udział w warsztatach, dyskusjach i pokazach laboratoryjnych, wysłuchać wykładów, obejrzeć prezentacje multimedialne czy spędzić czas ma pikniku naukowym. BFN to także okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających.

W BFN może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Wstęp jest bezpłatny, ale na część zajęć obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Program Festiwalu jest na bieżąco aktualizowany, prosimy o jego śledzenie.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Spotkajmy się na kampusie 27 maja

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które obchodzi w tym roku 35-lecie, organizuje 27.05.2023 r. (sobota) Dzień Absolwenta.

Tego dnia w godz. 10.00–12.00 zaplanowano szereg wydarzeń na wydziałach, w tym m.in. spotkania z dziekanami, zwiedzanie laboratoriów, wykłady okolicznościowe. Programy wydarzeń wydziałowych zostaną wkrótce ogłoszone. Następnie, w Auli PG ok. godz. 12.15 odbędzie się spotkanie absolwentów jubilatów z rektorem PG prof. Krzysztofem Wildem. Podczas wydarzenia wręczone zostaną dyplomy pamiątkowe oraz medale z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie Stowarzyszenia Absolwentów PG.

I Ogólnopolska Konferencja „Grywalizacja w edukacji”

Na Politechnice Gdańskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Grywalizacja w edukacji”. W konferencji wzięło udział 65 osób z 11 uczelni w Polsce (m.in. Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, American University of the Middle East), 8 szkół i 11 centrów nauki, ośrodków metodycznych, organizacji pozarządowych i firm. Najliczniej reprezentowana była Politechnika Gdańska (18 wykładowczyń i wykładowców).

Konferencja została zorganizowana przez zespół Centrum Nowoczesnej Edukacji, koordynatorem organizacyjnym wydarzenia był Mirosław Wołowik. Autorką identyfikacji wizualnej Konferencji jest Agata Bohdziewicz. Kolejna edycja, II International Conference „Gamification in education” będzie wydarzeniem międzynarodowym.

Dodatkowe informacje:

Nauka

Nowa generacja piezoelektryków nie będzie szkodzić środowisku

Prof. Sebastian Molin z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierownik projektu. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad nowymi nanomateriałami piezoelektrycznymi wykorzystującymi tzw. efekt elektrostrykcji, które nie będą szkodliwe dla środowiska i będą używane m.in. przy produkcji nowej generacji biozgodnych przetworników ultradźwiękowych.

Badania nad nową generacją materiałów elektrostrykcyjnych, które są bezołowiowe, biokompatybilne i powstają na bazie domieszkowanego tlenku ceru prowadzi prof. Sebastian Molin z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.

Prace badawcze prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu m-era.net, razem z partnerami z Danii (Technical University of Denmark, CTS Ferroperm) i Brazylii (UFABC).

Realizacja projektu przewidziana jest na trzy lata. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 617 tys. zł w konkursie M-ERA.NET. M-ERA.NET to sieć 49 organizacji z 35 krajów europejskich wspierających badania w obszarze inżynierii materiałowej. Polskę reprezentują w niej NCN i NCBiR. W konkursie M.ERA-NET 3 Call 2022 projekt prof. Sebastiana Molina pn. „Zdefektowane tlenki metali – nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych” znalazł się pierwszy na liście rankingowej oraz otrzymał dofinansowanie w wysokości 617 tys. zł.

Studenckie pomysły na zagospodarowanie łopat turbin wiatrowych

Pierwsze miejsce – projekt wiaty rowerowej, zespół: Marta Bochyńska, Monika Naskręt, Aleksandra Sułecka
 

Rozstrzygnięto konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu, którego celem jest opracowanie systemu zarządzania wycofanymi z eksploatacji łopatami, aby móc je ponownie wykorzystać w budownictwie i architekturze.

W projekcie „Gospodarka w obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych” (program Ventus Hydrogeni Redividus), którego kierownikiem jest prof. Magdalena Rucka, uczestniczą naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i Architektury.

Zespół z Wydziału Architektury odpowiada za pierwszą część – A(rchitecture), w ramach której zorganizowano konkurs architektoniczny, a jego liderką jest dr inż. Monika Zielińska wraz z dr. inż. Karolem Grębowskim i dr. inż. arch. Michałem Kwaskiem.

Do konkursu zgłoszono pięć projektów wiat rowerowych i dwa projekty dowolnych obiektów budowlanych. Wyniki zostały ogłoszone 28.04.2023 r.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt wiaty rowerowej autorstwa zespołu studentów w składzie: Marta Bochyńska, Monika Naskręt, Aleksandra Sułecka. Drugie miejsce zajął projekt autorstwa Igora Dżusa.

Drugie miejsce – projekt wiaty rowerowej, autor: Igor Dżus

Granty (ERC) – bezpłatne warsztaty mentoringowe

Trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty mentoringowe ERC organizowane przez Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku we współpracy z Polską Akademią Nauk. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, planujących aplikowanie o granty ERC Starting oraz Consolidator.

Warsztaty (prowadzone w języku angielskim) będą mieć formę spotkania zdalnego, gdzie Eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, jak dopracować pomysł badawczy i zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania ERC. Ponadto Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania koncepcji swoich projektów i skonsultowania ich z zaproszonymi mentorami. Wydarzenie odbędzie się online w dn. 7–8.07.2023 r.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres excellence@pan.pl informacji do którego konkursu ERC planują składać wniosek oraz następujących dokumentów:

 • streszczenie (abstrakt projektu) przygotowane zgodnie ze wskazówkami określonymi na pierwszej stronie części B1 wniosku o grant ERC (maks. 2 tys. znaków);
 • dwustronicowy opis projektu badawczego, będący skróconą wersją Extended synopsis (sekcji a) części B1 wniosku o grant ERC;
 • życiorys oraz opis dorobku naukowego według zalecanego wzoru sekcji b oraz sekcji c części B1 wniosku o grant ERC.

Termin składania zgłoszeń upływa 19.05.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres excellence@pan.pl. Więcej informacji na temat spotkania jest dostępnych na stronie PAN

Stypendia Fulbrighta w USA dla naukowców

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w programie stypendialnym STEM Impact Award 2023–2024.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Grant może być realizowany w jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA.

Informacje dla aplikujących:

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 18.05.2023 r. w godz. 10.00–12.00 na platformie Zoom. Pytania dotyczące uczestnictwa w programie można kierować bezpośrednio do koordynatorki programu Justyny Maziarskiej-Lesisz na adres: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl. Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Konkurs „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (FERS 2021–2027)

NCBR ogłosił dn. 8.05.2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”. Nabór wniosków rozpoczął się 15.05.2023 r. i potrwa do 10.07.2023 r. W ramach konkursu Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Kamila Szydłowska, Aleksandra Grajewska.

TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023

Trzeci konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Translational research on cancer epigenetics”. Oczekiwanym rezultatem jest poprawa skuteczności obecnego wykrywania, diagnozowania, prognozowania i leczenia nowotworów poprzez opracowanie nowatorskich podejść opartych na lepszym zrozumieniu epigenetyki raka. Szczególnie mile widziane są wnioski, które proponują nowatorskie podejście interdyscyplinarne z odpowiednich dziedzin inżynierii, informatyki, fizyki oprócz biologii i medycyny, pod warunkiem, że uwzględniają potencjalne potrzeby kliniczne, wpływ na pacjenta i populację. Szczegółowy opis zakresów tematycznych znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

Warunki aplikowania:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023 jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 21.07.2023 r., 12:00 CEST,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 15.12.2023 r., 12:00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: pm.czp@pg.edu.pl.

ForestValue2 Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią ForestValue2 ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy na temat lepszego wykorzystania lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa w następujących obszarach tematycznych:

 1. Resilient sustainable forest systems and management
 2. Sustainable timber building systems

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs ForestValue2 Call 2023 jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 1.09.2023 r., 13:00 CEST,
  • termin składania wniosków krajowych: 8.09.2023 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: pm.czp@pg.edu.pl

Kształcenie i dydaktyka

III edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych

Centrum Nowoczesnej Edukacji po raz trzeci zaprasza do składania wniosków w Konkursie Innowacji Dydaktycznych. Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju (takich jak nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej).

Informacje dla aplikujących:

 • termin składania zgłoszeń upływa 28.05.2023 r.;
 • wnioski należy składać w aplikacji zaprojektowanej przez zespół CNE.
 • wysokość grantu wynosi od 1000 zł do 20 000 zł;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w I połowie lipca 2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Konkursu Innowacji Dydaktycznych.

Współpraca

Przedstawiciele uczelni z całego świata spotkali się w Walencji

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Walencji. Fot. mat. Santander 
 
W dn. 8–10.05.2023 r. odbyło się w Walencji V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia, które zgromadziło 700 rektorów z 14 krajów, reprezentujących 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 30 uczelni. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.
Wydarzenie otworzyli oficjalnie Pedro Sánchez, premier Hiszpanii  oraz Ana Botín – przewodnicząca Grupy Santander.
Uczestnicy spotkania pod hasłem „Uczelnia a społeczeństwo” debatowali, w jaki sposób uczelnie mogą jeszcze skuteczniej działać w trzech obszarach:
 • uczenia się przez całe życie,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • tworzenia sieci i relacji pomiędzy uczelniami z całego świata

Podczas ceremonii otwarcia Ana Botín potwierdziła dalsze wsparcie Grupy Santander dla uczelni, zobowiązując się do „zainwestowania w l. 2023–2026 dodatkowych 400 mln euro w edukację, zwiększanie szans na zatrudnienie i wspieranie przedsiębiorczości”. W ramach swojego zaangażowania na rzecz uczelni Santander zainwestował już ponad 2,2 mld euro w szkolnictwo wyższe, fundując stypendia, projekty wspierające uczenie się przez całe życie oraz pomoc dla ponad miliona studentów w ramach umów z ponad 1500 instytucjami w 25 krajach.

W ramach spotkania odbyły się również warsztaty dla polskiej delegacji. Rektorzy wspólnie z przedstawicielami Santander Bank Polska dyskutowali o wyzwaniach i szansach dla Polski w związku ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową.

Wypracowane podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów zobowiązania zostały spisane w „Deklaracji z Walencji”. Odzwierciedla ona zaangażowanie rektorów i świata akademickiego w rozwój społeczeństwa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie konferencji oraz w Aktualnościach na stronie PG.  

„Wiedza i współpraca”. Prof. Henryk Krawczyk o utworzeniu Centrum STOS PG [WYWIAD]

Prof. Henryk Krawczyk. Fot. Bartosz Bańka/PG 
 
Uroczyste otwarcie budynku Centrum Kompetencji STOS PG i prezentacja superkomputera Kraken odbyło się 25.04.2023 r. Kompleks, w sercu którego znajduje się zespół wyspecjalizowanych serwerowni, to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy. Łączny koszt inwestycji wyniósł niemal 250 milionów złotych.

O tym, jak wyglądały pierwsze prace nad projektem, jak wyglądała realizacja inwestycji i jakie możliwości superkomputer PG da naukowcom z Pomorza, opowiada prof. Henryk Krawczyk.

Maciej Dzwonnik, rzecznik PG: – Centrum Informatyczne TASK istnieje już wiele lat, a i superkomputery na Politechnice Gdańskiej to nie nowość. Kiedy zaczął Pan myśleć o stworzeniu zupełnie nowego centrum informatycznego, które będzie technologicznym wyróżnikiem nie tylko Politechniki, ale całego Trójmiasta i Pomorza?

Prof. Henryk Krawczyk: – Z jednej strony była to naturalna kontynuacja realizacji kilku kierowanych przez ze mnie projektów: MayDay, CD NIWA i KRICO, prowadzonych przez pracowników Centrum Informatycznego TASK (Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa – przyp. MD). Z drugiej strony zaś, wynikał z potrzeby posiadania nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących wydobywania i gromadzenia pożytecznej wiedzy. CK STOS wspierać będzie obszary badawcze takie jak: bezpieczeństwo i przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), technologie inteligentnych chmur obliczeniowych, technologie Internetu rzeczy (IoT), oraz sztucznej inteligencji (AI). Realizowane są już aplikacje i usługi smart wspierające diagnostykę medyczną, optymalizację metod planowania i zarządzania, czy badanie wpływu wirusa na białko (świat micro), lub COVID-19 na społeczeństwo (świat makro). Otwarci będziemy również na modelowania prowadzące do lepszego zrozumienia zjawisk społecznych, czy analizy rozwiązań organizacyjnych.

Dalszą część wywiadu można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 8–14.05.2023 r. w mediach ukazało się w sumie 612 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 323 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Dziennik Bałtycki

Za nami Technikalia 2023 – coroczny festiwal kultury i muzyki studentek i studentów Politechniki Gdańskiej. Sobotnie wydarzenie, zorganizowane przez Samorząd Studentów PG, zgromadziło rekordowe ok. 8 tys. widzów, a zapowiedzi, jak też relacje z wydarzenia, opublikowały niemal wszystkie lokalne portale informacyjne.

Więcej

Forum Akademickie

Jak często przydaje się nam w codziennym życiu piezoelektryczność? Okazuje się, że częściej, niż mogłoby się wydawać: zarówno w medycynie, jak również w zegarkach kwarcowych, głośnikach, czy… w zapalniczce kuchennej. Naukowcy PG pracują nad materiałami piezoelektrycznymi nowej generacji, w których nie trzeba będzie stosować szkodliwego dla środowiska ołowiu.

Więcej

Trojmiasto.pl

Prof. Jacek Stefański z Politechniki Gdańskiej i b. policjant Marcin Ruszewski otrzymali patent na wynalazek, który ma pomóc w zapobieganiu kradzieży samochodów.

Więcej

Zawsze Pomorze

Młodzi chcą zmieniać świat i nie boją się podejmować trudnych tematów dotyczących przyszłości miast, społeczeństw oraz naszej planety. Dowodem na to była konferencja pt. „Co dalej?”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności oraz na wydziałach gdańskich uczelni zrzeszonych w Uczelniach Fahrenheita.

Więcej

Architektura i Biznes

Jaka przyszłość czeka tereny postoczniowe w Gdańsku i czy inwestycyjny impas, który panował tam przez wiele lat, można już uznać za zakończony? Jaką rolę w kształtowaniu przyszłej przestrzeni jednego z najważniejszych obszarów miasta mogą mieć władze miasta i naukowcy? Na te i wiele innych pytań odpowiada prof. Piotr Lorens z Wydziału Architektury PG i Architekt Miasta Gdańska.

Więcej

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 19/2023 z 10.05.2023 r. w sprawie: utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim Inżynieria odzysku surowców i energii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 22/2023 z 28.04.2023 r. w sprawie: sposobu postępowania z dokumentami finansowymi w obiegu elektronicznym

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 23/2023 z 9.05.2023 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania strategii umiędzynarodowienia Politechniki Gdańskiej

Komunikaty

Dostęp testowy do SAGE Research Methods oraz SAGE Journals

Biblioteka PG zachęca pracowników i studentów do korzystania z dostępu testowego do dwóch platform wydawnictwa SAGE:

 1. SAGE Research Methods – platforma z zakresu metod badawczych, zawierająca kolekcję książek, materiały referencyjne, artykuły z czasopism oraz filmy instruktażowe dotyczące metodologii, statystyki i interpretacji wyników. Platforma pomaga zrozumieć podstawowe metody badawcze, znaleźć aktualne i trafne definicje metod, pełne teksty artykułów i książek. Dostępne są wybrane moduły: Methods, Cases, Datasets oraz Video.
 2. SAGE Journals
  Baza pełnych tekstów artykułów z czasopism elektronicznych wydawnictwa SAGE. Dostępna jest kolekcja Premier (lista tytułów). Czasopisma obejmują takie dyscypliny jak: nauki o zdrowiu, materiałoznawstwo i inżynieria, nauki o życiu i nauki biomedyczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Z zasobów można korzystać do 30.06.2023. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Biblioteki PG w zakładce Dostępy testowe

Wyłączenie starego systemu do rejestracji zleceń wewnętrznych

Dotychczasowy system rejestracji zleceń wewnętrznych (zlecenia.pg.edu.pl), za pomocą którego można było m.in. zgłaszać usterki techniczne i zapotrzebowanie na usługi logistyczne, zostanie wyłączony dn. 23.05.2023 r. Od tej pory zlecenia wewnętrzne będzie można rejestrować w nowym systemie JIRA (zgloszenia.pg.edu.pl). Odpowiednie formularze zostały udostępnione z podziałem na jednostki wykonujące zlecone prace, tj. Centrum Techniczne, Centrum Logistyczne i Centrum Bezpieczeństwa. Uprawnienia do rejestracji zleceń wewnętrznych w nowym systemie zostały nadane użytkownikom zgodnie z ich uprawnieniami w starym systemie rejestracji zleceń.

W razie problemów technicznych, braku dostępu lub problemów z obsługą prosimy o kontakt z Helpdesk CUI. 

Kalendarium

18 maja 10.00–11.00
https://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-rozliczanie-projektow-raporty-koncowe/register

Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Co powinien zawierać raport; proces oceny raportów, najczęściej pojawiające się błędy w raportach.
19 maja 10.00–11.30
https://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-jak-przygotowac-dobry-wniosek-/register

Jak przygotować dobry wniosek?

Informacje na temat kształtu wniosku oraz metodyki wypełniania formularza. Szkolenie poprowadzi dr Monika Pobiega – koordynator dyscyplin NZ. Organizator: NCN. Limit miejsc: 60 – decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
24 maja 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
25 maja–28 maja

Bałtycki Festiwal Nauki

Ponad 100 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych podczas tegorocznej, 20. edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
28 maja 11.00–16.00
https://faru.edu.pl/pl/piknik-2023

Piknik Nauki Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na Piknik Nauki Fahrenheita, który odbędzie się 28.05.2023 na Górze Gradowej w Gdańsku.
30 maja 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
1 czerwca–2 czerwca
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/blue-economy-baltic-forum-2023-rejestracja

Blue Economy Baltic Forum

Międzynarodowe forum ekonomiczne odbędzie się stacjonarnie w dn. 1–2.06.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.