Nr 281/27 kwietnia 2023

Z życia uczelni

Superkomputer Kraken Politechniki Gdańskiej już działa!

Dn. 25.04.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Centrum Kompetencji STOS PG i prezentacja superkomputera Kraken. W uroczystości udział wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. Henryk Krawczyk, a także władze trójmiejskich uczelni, przedstawiciele partnerskich firm i instytucji oraz osoby związane ze środowiskiem naukowym i akademickim Trójmiasta.

Kompleks, w sercu którego znajduje się zespół wyspecjalizowanych serwerowni, to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy.

Kraken pozwoli prowadzić zaawansowane prace badawcze i skomplikowane symulacje. Jego moce obliczeniowe umożliwią prowadzenie zaawansowanych prac naukowcom zajmujących się m.in. rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji, energetyką jądrową, technologiami ochrony środowiska, czy medycyną i farmaceutyką. Z końcem roku Kraken osiągnie moc obliczeniową równą 13,6 PFlops, co wedle prognoz uplasuje go w grudniu 2023 r. w TOP 100 najmocniejszych superkomputerów na świecie i w czołówce superkomputerów używanych w Europie. 

– O jakości danej uczelni świadczą przede wszystkim jej osiągnięcia naukowe, kadra naukowo-dydaktyczna, a także poziom wiedzy i kompetencji jej absolwentów. Aby wszystkie te elementy były stale rozwijane, niezbędna jest jednak odpowiednia infrastruktura – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Otwarcie centrum STOS PG i uruchomienie superkomputera Kraken zapewnia to pod wieloma względami i przełoży się również na napływ do Gdańska jeszcze większej liczby młodych i zdolnych ludzi, którzy zwiążą się z nami na stałe. To jeden z najnowocześniejszych tego typu kompleksów w Europie, który znacząco podniesie konkurencyjność i atrakcyjność nie tylko naszej uczelni, ale całego regionu Pomorza – dodał. 

Koszt realizacji samego budynku CK STOS PG wyniósł 156 mln zł (90,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotację pozyskano dzięki zaangażowaniu w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza). Do tego doliczyć trzeba jednak również środki, za które uczelnia wyposażyła obiekt, a przede wszystkim stworzyła Krakena. Całkowity koszt inwestycji, po zainstalowaniu kolejnych komponentów superkomputera do końca bieżącego roku, sięgnie zatem nawet ok. 250 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Półmetek budowy Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Na zdjęciu od lewej: prof. Michael Murphy, dyrektor EUA, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. Joanna Żukowska, dziekan WILiŚ. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Budowa jednego z najnowocześniejszych, „zielonych” centrów badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnęła półmetek. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszczędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

Dn. 20.04.2023 r. na terenie powstającej inwestycji odbyła się konferencja prasowa. Razem z rektorem PG, prof. Krzysztofem Wildem, udział w niej wzięli: prof. Michael Murphy, dyrektor EUA, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG prof. Dariusz Mikielewicz, a także kanclerz uczelni Mariusz Miler i prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Spotkanie odbyło się w ramach trwającej na PG prestiżowej, międzynarodowej konferencji European University Association.

Powstająca inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

 • środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa;
 • energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii;
 • budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych;
 • mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu;
 • rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych;
 • edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych;
 • przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

CEI PG będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowano je w miejscu dawnej Hali Hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG – w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Będzie wykorzystywane m.in. przez kadry naukowe PG, które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej.

Obiekt zaprojektowało biuro architektoniczne FORT, a głównym projektantem budynku jest prof. Antoni Taraszkiewicz. Będzie to wolnostojący, czterokondygnacyjny budynek, wyposażony w sale dydaktyczne i konferencyjno-szkoleniowe, specjalistyczne laboratoria i pomieszczenia biurowe. W części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

Realizacja inwestycji, której wykonawcą jest firma Polimex, ma się planowo zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku, a jej koszt – wraz z wyposażeniem budynku w specjalistyczną aparaturę – wyniesie ok. 200 mln zł.

Reaktor W2H2 – wynalazek z PG Polskim Produktem Przyszłości

Gala wręczenia nagród odbyła się 20.04.2023 r. na Politechnice Warszawskiej. Nagrodę odebrali prof. Bogusław Kusz, Wojciech Białecki, prezes spółki W2H2 oraz Łukasz Łupina, wiceprezes W2H2. Fot. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Opracowany przez prof. Bogusława Kusza i dr. inż. Bartosza Trawińskiego z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, założycieli spółki W2H2, reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla, otrzymał nagrodę główną oraz tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”, a także nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Wynalazek umożliwia bezpieczną utylizację odpadów oraz odzysk energii w postaci syngazu, a w dalszym procesie także wodoru o czystości wystarczającej do zastosowania np. w autobusach komunikacji miejskiej i karbonizatu do celów grzewczych.

Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Konkurs Polski Produkt Przyszłości ma na celu promocję najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał na odniesienie sukcesu rynkowego w Polsce i za granicą, a także mogą poprawić jakość życia. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Naczelnej Organizacji Technicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBiR, a także Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

„Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” – Tydzień Bibliotek

Biblioteka PG zaprasza społeczność akademicką do wspólnego świętowania XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji, odbywającej się w dn. 8–15.05.2023 r. brzmi: „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”. 

Program:

 • 8.05.2023 (poniedziałek), godz. 11.30–12.30, Dziedziniec Heweliusza: „Zumba z Biblioteką PG”; liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać do 5.05.2023 na adres promocja.bpg@pg.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości „zumba”;
 • 9.05.2023 (wtorek), godz. 10.00 oraz 13.00, Czytelnia w Gmachu Głównym – "Jak dawne oprawy upiększyły politechniczne cymelia?" - zaprezentowanie oraz omówienie znajdujących się pod opieką BPG bezcennych zbiorów zabytkowych (XVII i XVIII w.); liczba miejsca ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać do 5.05.2023 na adres promocja.bpg@pg.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości „zabytki”;
 • 8–15.05.2023 – wystawa polecanej literatury ze zbiorów prywatnych bibliotekarzy, miejsce: hol przed Biblioteką w Gmachu Głównym; wystawa będzie miała swój odpowiednik na profilu Facebookowym Biblioteki, gdzie każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie z nagrodami, prezentując własne ulubione książki;
 • 8-12.05.2023, hol przed Biblioteką - wystawa pn. "Przestrzeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. Historia i teraźniejszość", ukazująca przemianę bibliotecznych wnętrz na przestrzeni lat. 

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Filmowy spacer po Politechnice Gdańskiej – nowy film promujący uczelnię

Najnowszy film promocyjny o Politechnice Gdańskiej to połączenie kilku bardzo nowatorskich sposobów realizacji zdjęć filmowych, m.in. technika Hyperlapse, która daje efekt wrażenia lotu przez pomieszczenia w przyśpieszonym czasie oraz pozwala na uzyskanie efektu teleportacji bohaterów widocznych w kadrze.

W filmie wykorzystano także ujęcia lotnicze z użyciem szybkich i zwrotnych sportowych dronów FPV (first person view), które mogą latać z prędkością do 140 km/h. W arsenale narzędzi filmowców znalazły się też klasyczne drony filmowe, które dzięki swojej precyzji i powtarzalności ruchu mogły zrealizować identyczne ujęcia nocą i za dnia, co pozwoliło na uzyskanie efektownego przejścia zwanego potocznie „day to night” na gmach głównego budynku. Widoczni w projekcie statyści to studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej.

Film został zrealizowany przez firmę Mova Film sp z o.o z Gdańska, scenariusz opracował Dział Promocji, który był odpowiedzialny za cały projekt.

Nauka

Odczuwalnie zmniejszy odrzut broni palnej. Projekt absolwenta PG powstał z pasji

Mgr inż. Kornel Piłat, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprojektował urządzenie wylotowe do karabinu snajperskiego, które zmniejszy odczuwalny odrzut broni. Badania nad urządzeniem stanowiły podstawę pracy magisterskiej, za którą młody naukowiec został nagrodzony Dyplomem Roku.

Pomysł na „Projekt urządzenia wylotowego do karabinu snajperskiego” wziął się z pasji – mgr inż. Kornel Piłat jest strzelcem sportowym. Celem pracy było opracowanie innowacyjnego hamulca wylotowego i jego optymalizacja poprzez analizę teoretyczną i doświadczalną wybranych rozwiązań urządzeń wylotowych. Absolwent stworzył model geometrii rozwiązania i porównał ją z dostępnymi na rynku.

Promotorem pracy magisterskiej był prof. Jerzy Ejsmont z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn WIMiO.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wsparcie w tworzeniu wniosków o granty ERC

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk oferuje bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC). Wsparcie kierowane jest do badaczek i badaczy z polskich jednostek naukowych.

Oferowane wsparcie obejmuje:

 • weryfikację zgodności wniosku z zasadami ERC,
 • udzielanie wskazówek, jak najkorzystniej przedstawić pomysł na projekt oraz dorobek naukowy,
 • pomoc w przygotowaniu do prezentacji projektu przed panelem oceniającym w Brukseli,
 • organizację warsztatów i szkoleń dotyczących grantów ERC.

Ponadto, laureaci grantów ERC mogą liczyć na wsparcie na etapie zawierania umowy grantowej oraz rozliczania i raportowania projektu.

Centrum Zarządzania Projektami zachęca do zapoznania się ze szczegółową ofertą Biura na stronie PAN oraz do zasubskrybowania kalendarza szkoleń dostępnego na stronie Granty ERC - Polska Akademia Nauk (pan.pl).

XI konkurs polsko-tajwański

XI polsko-tajwański konkurs na dwustronne projekty badawcze skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m.in. neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i półprzewodników.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki; wnioskodawcą, zależnie od ścieżki, mogą być: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych (ścieżka 1) lub przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw (ścieżka 2);
 • XI konkurs polsko-tajwański jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 19.06.2023;
  • ocena jest niezależna dla każdej ze stron, ostateczna lista rankingowa tworzona jest na podstawie zestawienia wyników oceny w Polsce i na Tajwanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy składać przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami.

Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres agnieszka.glowacz@pg.edu.pl

Wnioskowanie o nadanie tytułu profesora

Dział Spraw Naukowych informuje, że od 1.05.2023 r. w ramach wnioskowania o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora obowiązują nowe wzory dokumentów opracowane przez Radę Doskonałości Naukowej.

Wzory dokumentów oraz informacje o warunkach wnioskowania na podstawie ustawy z 13.01.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212) znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Ścieżki awansu w nauce à Tytuł profesora.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 19.05.2023 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5 na mapie kampusu) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Maciejewskiej pt. Telomerase inhibition – unfulfilled hopes in the perfect molecular target”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 12.05.2023.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 10.05.2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 119 w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG (budynek nr 30 na mapie kampusu) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Adamowicza pt. „Modelowanie stanów rozruchowych turbiny”. Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Jerzy Głuch, profesor PG; promotorem pomocniczym – dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz.  

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały udostępnione na stronie internetowej WIMiO oraz w Czytelni Biblioteki PG.

Kształcenie i dydaktyka

System rekrutacyjny w nowej odsłonie

Centrum Usług Informatycznych PG udostępniło system rekrutacyjny w nowej, odświeżonej szacie graficznej. Adres pozostał niezmieniony – rekrutacja.pg.edu.pl.

Intuicyjny i bardziej przejrzysty układ ułatwia korzystanie ze strony, która w nowej odsłonie jest responsywna, czyli dostosowana do smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Na stronie znajdują się również odnośniki do pomocy merytorycznej dla kandydatów na studia I, II i III stopnia. Wsparcie w postaci instrukcji użytkownika oferowane jest pod adresem:

Opis aplikacji dostępny jest w katalogu usług na stronie CUI.

Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2022. Konkurs organizowany jest po raz szósty przy wsparciu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska jako partnera organizacyjnego. 

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),
 • inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby (absolwenci WILiŚ, WETI oraz WEiA) proszone są o złożenie Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (pdf) w dziekanacie swojego wydziału do dn. 12.02.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej WEiA w Aktualnościach oraz stronie POIIB.

Uczelnie Fahrenheita

„Szybkie randki” w naukowym wydaniu. Za nami pierwszy Science Speed Dating FarU

Pierwsza edycja Science Speed Dating FarU. Fot. GREGMAR
 

Uczelnie Fahrenheita zainicjowały pierwsze wydarzenie typu speed dating dla środowiska akademickiego. Podczas Science Speed Dating FarU uczestnicy mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych.

Pierwsza edycja Science Speed Dating FarU odbyła się w dn. od 17 do 19.04.2023 i była podzielona na bloki tematyczne. Każdy dzień był dedykowany innemu obszarowi: zrównoważonemu rozwojowi, technologiom informatycznym i inżynierii materiałowej oraz zdrowiu publicznemu. Celem była intensyfikacja międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Uczelnie Fahrenheita.

Program obejmował również wystąpienia gości – dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, prorektor ds. współpracy i rozwoju UG, dr. hab. inż. Jacka Ryla z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej PG oraz prof. Tomasza Zdrojewskiego z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. Z kolei przedstawiciele Biur Projektowych trzech uczelni udzielali informacji związanych z udziałem w zbliżających się konkursach grantowych.

Kolejna edycja wydarzenia zaplanowana jest na 29–31.05.2023, a jej zakres merytoryczny ma dotyczyć m.in. nowych terapii i leków, zagadnień środowiskowych, a także sektora energetycznego. Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 17–23.04.2023 r. w mediach ukazało się w sumie 656 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 385 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

TVP Gdańsk 

20 kwietnia gościem Forum Panoramy był prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Rozmowa dotyczyła m.in. budowy Centrum Ekoinnowacji PG czy odbywającej się na naszej uczelni w ubiegłym tygodniu konferencji European Universities Association. 

Więcej

Trójmiasto.pl

Budowa Centrum Ekoinnowacji PG osiągnęła półmetek. Na terenie powstającej inwestycji odbyła się konferencja prasowa, towarzysząca odbywającej się na Politechnice Gdańskiej międzynarodowej konferencji European University Association. Wydarzenie relacjonowane było również m.in. przez TVP Gdańsk, TOK FM, Radio Gdańsk, Gazetę Wyborczą Trójmiasto czy portal Zawsze Pomorze.

Więcej

Nauka w Polsce

Stworzony na Politechnice Gdańskiej innowacyjny reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych otrzymał nagrodę główną oraz nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki w XXV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Więcej

Gazeta Pomorska

Na temat budowy małej elektrowni jądrowej we Włocławku na łamach Gazety Pomorskiej rozmawia dr inż. Marcin Jaskólski, ekspert ds. energetyki jądrowej.

Więcej

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Dr inż. arch. Bartosz Macikowski, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej w rozmowie z Gazetą Wyborczą porusza zagadnienia grodzonych osiedli i samochodów w centrach miast.

Więcej

Trójmiasto.pl

Science Speed Dating FarU – to pierwsze w Polsce wydarzenie w formule speed dating zorganizowane z myślą o środowisku naukowym i akademickim.

Więcej

Pomorski Inżynier

W najnowszym wydaniu kwartalnika Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa znajdziemy dwie rozmowy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej. O rozwoju gospodarczym i energetyce opowiada prof. Waldemar Kamrat, dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG. Z kolei dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, konserwatorka zabytków i adiunkt na Wydziale Architektury przybliża historię powstania i rozbudowy portu w Gdyni. 

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi?

Biblioteka PG zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na webinarium poświęcone przygotowaniu planu zarządzania danymi badawczymi, który stanowi element wniosku o finansowanie projektu. Szkolenie, które odbędzie się 11.05.2023 r. w godz. 10.00–11.30, poprowadzi mgr Magdalena Szuflita-Żurawska z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Udział w webinarium (MS Teams) jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Plan szkolenia:

 1. Plan zarządzania danymi – podstawowe informacje
 2. Informacje na temat polityki Narodowego Centrum Nauki odnośnie udostępniania danych badawczych
 3. Struktura planu zarządzania danymi
 4. Pytania i odpowiedzi

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na długi majowy weekend następne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 11 maja 2023 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Uruchomienie witryny zagospodarowanie majątku PG

Kwestura – Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji informuje o uruchomieniu strony Zagospodarowanie Majątku Uczelni (materiały, meble, sprzęt AGD, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, sprzęt laboratoryjny, sprzęt multimedialny, sprzęt warsztatowy, telefony). Witryna umożliwi zgłaszanie i udostępnianie:

 • ofert przekazania majątku pomiędzy jednostkami PG,
 • ofert sprzedaży majątku (oferty skierowane są do pracowników PG, a także podmiotów zewnętrznych).

Oferty mogą zgłaszać kierownicy jednostek organizacyjnych lub wyznaczeni przez nich pracownicy na odpowiednich drukach:

Kalendarium

27 kwietnia 09.30–11.00

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na obronę pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Laskowskiej pt. „Metodyka wdrażania i doskonalenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w MŚP sektora budowlanego”.
11 maja 10.30–12.30
https://link.pg.edu.pl/zm7RU

SeaSentinel After Action Report

Koło Naukowe SimLE zaprasza na SeaSentinel After Action Report – prezentację podsumowującą udział w konkursie RoboBoat2023, który odbył się w marcu br. w Stanach Zjednoczonych.
11 maja 13.00–14.30

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na obronę rozprawy doktorskiej pt. „Działania marketingowe przedsiębiorstw energetycznych a ich wizerunek” mgr. Jakuba Dąbrowskiego.
17 maja 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej