Nr 280/20 kwietnia 2023

Z życia uczelni

Bałtycki Festiwal Nauki powraca! Politechnika Gdańska otwiera laboratoria dla odwiedzających

W dn. 25–27.05.2023 r. odbędzie się 20. edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W programie wydarzenia znalazło się ponad 100 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Z kolei 28.05.2023 (niedziela) Politechnika Gdańska – wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim – zaproponuje szereg atrakcji podczas Pikniku Nauki Fahrenheita, organizowanego przez Uczelnie Fahrenheita w Centrum Nauki Hevelianum.

W BFN może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Wstęp jest bezpłatny, ale na część zajęć obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Program BFN jest na bieżąco aktualizowany, natomiast program pikniku będzie dostępny wkrótce na faru.edu.pl. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Biblioteka PG włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę PG do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do:

 • współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
 • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
 • działalności naukowo-badawczej,
 • dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
 • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki Narodowej.

„Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” – Majowy Tydzień Bibliotek

Biblioteka PG zaprasza społeczność akademicką do wspólnego świętowania XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji, odbywającej się w dn. 8–15.05.2023 r. brzmi: „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”. 

Program:

 • 8.05.2023 (poniedziałek), godz. 11.30–12.30, Dziedziniec Heweliusza: „Zumba z Biblioteką PG”; liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać do 5.05.2023 na adres promocja.bpg@pg.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości „zumba”;
 • 9.05.2023 (wtorek), godz. 10.00 oraz 13.00, Czytelnia w Gmachu Głównym – zaprezentowanie oraz omówienie znajdujących się pod opieką BPG bezcennych zbiorów zabytkowych (XVII i XVIII w.); liczba miejsca ograniczona, zgłoszenia należy przesyłać do 5.05.2023 na adres promocja.bpg@pg.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości „zabytki”;
 • 8–15.05.2023 – wystawa literatury w holu przed Biblioteką w Gmachu Głównym; wystawa będzie miała swój odpowiednik na profilu Facebookowym Biblioteki, gdzie każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie z nagrodami, prezentując własne ulubione książki.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Pierwszy ogólnodostępny pokój rodzinny na PG czeka już na dzieci i rodziców

Politechnika Gdańska otworzyła ogólnodostępne pomieszczenie socjalne – przestrzeń przyjazną rodzicom i dzieciom, z której można korzystać nieodpłatnie. Pomieszczenie znajduje się w II p. budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 w Gdańsku (budynek nr 61 na mapie kampusu)

Przestrzeń została podzielona na strefy: do karmienia, zabawy i odpoczynku. W pokoju do dyspozycji gości jest przewijak, mikrofalówka, czajnik, wygodny fotel, kanapa, stolik dziecięcy z krzesełkami i zabawkami oraz rozkładany materac. Pomieszczenie otwarte jest w godzinach dostępności budynku.

Więcej informacji dotyczących udogodnień dla rodziców na Politechnice Gdańskiej można znaleźć na stronie Biura Kanclerza w zakładce „Uczelnia przyjazna rodzicom”.

Nauka

Od pomysłu do projektu – granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu – poznaj granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych”, które odbędzie się 21.04.2023 r. (piątek) w godz. 10.00–12.00 (gmach B, sala 418).

Szkolenie adresowane jest do:

 • naukowców na każdym etapie kariery naukowej – od naukowców początkujących po doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym;
 • naukowców pragnących pozyskać grant na zbudowanie własnego zespołu badawczego na PG;
 • naukowców szukających finansowania na realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy;
 • osób wspierających pozyskanie i realizację projektów na Politechnice Gdańskiej.

Cele szkolenia:

 • poznanie korzyści z pozyskania i realizacji grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
 • poznanie zasad i reguł aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
 • zdobycie umiejętności skutecznego wyszukiwania konkursów i kluczowych dokumentów konkursowych.

Program szkolenia:

10.00–10.05 – powitanie uczestników

10.05–10.20 – dlaczego warto realizować granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC); wprowadzenie do programu Horyzontu Europa i Grantów ERC

10.20–11.30 ­– granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych:

 • ERC Starting Grant
 • ERC Consolidator Grant
 • ERC Advanced Grant
 • ERC Synergy Grant

Spotkanie poprowadzi mgr Renata Downar-Zapolska z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej Polska Północna, Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19.04.2023 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Konkurs „Nauka dla Społeczeństwa II” MEiN – preselekcja propozycji projektowych

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w:

 • budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub
 • opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym lub
 • tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Program obejmuje finansowanie projektów w czterech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”,
 • „Nauka dla innowacyjności”,
 • „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”,
 • „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa”.

Zgłoszony w programie projekt musi spełniać następujące warunki:

 • okres realizacji nie może przekraczać 36 miesięcy;
 • koszt realizacji nie może przekraczać 2 000 000 zł;
 • nie może obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% przyznanej wysokości środków finansowych;
 • realizować co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
 • wpisywać się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
 • wskazywać konkretne i weryfikowalne rezultaty;  
 • posiadać merytoryczne uzasadnienie dla realizacji.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 3 wnioski o finansowanie projektów w konkursie.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem proszone są o zadeklarowanie udziału w konkursie poprzez zgłoszenia projektów w systemie MojaPG Projekty do 23.04.2023 r. W przypadku większej liczby aplikacji planowanych do złożenia przeprowadzona zostanie preselekcja przedstawionych pomysłów.

Przydatne uwagi:

 • projekt musi zawierać sprecyzowane informacje o partnerze gospodarczym/społecznym;
 • projekt powinien koncentrować się nie na działalności badawczej czy dydaktycznej bezpośrednio, ale na przekazaniu wiedzy na pożytek podmiotów gospodarczych/społecznych. Nauka czy dydaktyka może być we wniosku tylko celem do działania dotyczącego uspołecznienia nauki.

Wniosek do Ministerstwa należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN OSF. Dodatkowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie MEiN.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dn. 17.04.2023 r. rozpoczął się nabór do Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską z dwoma instytutami PAN w Gdańsku – Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego. Rekrutacja potrwa do 8.05.2023 r. do godz. 11.00.

Szkoła oferuje bezpłatne kształcenie w języku angielskim w 14 dyscyplinach. Każdy doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, możliwość udziału w wielu projektach oraz skorzystania z dodatkowej oferty stypendialnej z projektów IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Szkoła planuje również wystąpić do NAWA z wnioskiem w ramach nowej edycji programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Informacje dla aplikujących:

 • liczba dostępnych miejsc – 107, opłata rekrutacyjna – 300 zł;
 • system rekrutacyjny PG;
 • przed rejestracją w systemie kandydat musi znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować;
 • 20–21.04.2023 r. ­– egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla zarejestrowanych wcześniej kandydatów, którzy nie mają certyfikatu językowego wymaganego przez szkołę (Centrum Języków Obcych PG).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Szkoły (zakładka Kandydaci i Aktualności); dodatkowo: ulotka, film promujący Szkołę, portal Find a PhD. 

Ankieta Times Higher Education (THE) dla pracowników akademickich

Wydawnictwo Times Higher Education (THE) przygotowało ankietę kierowaną do pracowników akademickich PG na temat badań interdyscyplinarnych. Centrum Analiz Strategicznych zachęca do przekazania swojej opinii. W ten sposób wiedza ekspercka stanie się cennym głosem w zrozumieniu kluczowych czynników warunkujących sukces badań interdyscyplinarnych, co z kolei wpłynie na kształt nowego rankingu porównującego uczelnie w tym obszarze.

Ankietę będzie można wypełniać do 19.05.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Analiz Strategicznych w Aktualnościach.

Komercjalizacja i innowacje

Webinarium „Crowdfunding – źródło finansowania projektów”

Szkoła Startup PG zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych dn. 24.04.2023 r. o godz. 16.00 na webinarium dotyczące crowdfundingu i finansowania projektów startupowych/ projektów kół naukowych z jego wykorzystaniem.

Gościnią spotkania będzie Agnieszka Płoska, która zawodowo uczy, jak realizować skuteczne kampanie crowdfundingowe i jak finansować projekty dzięki zaangażowaniu społeczności.

Dodatkowe informacje znajdują się Kalendarium PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dniach 3-16 kwietnia w mediach ukazało się w sumie 948 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 459 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Trojmiasto.pl

Dr hab. inż. Piotr Szczuko z Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej opowiada o Chacie GPT i wyzwaniach, jakie niesie rozwój algorytmów.

Więcej

Dziennik Bałtycki

Prof. Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej, szef Centrum Badań nad Zarządzaniem Algorytmicznym w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim opowiada o bezpieczeństwie cybernetycznym w dobie TikToka i innych aplikacji społecznościowych.

Więcej

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Prof. Piotr Lorens, architekt Gdańska oraz kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG opowiada o architektonicznych ikonach Gdańska.

Więcej

Polskie Radio Czwórka

Science Speed Dating FarU to wyjątkowe wydarzenie przygotowane przez Uczelnie Fahrenheita. Po raz pierwszy w Polsce środowisko akademickie wcieli w życie ideę speed datingu, która posłuży intensyfikacji międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych tematów badawczych z trzech uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej

TVN24

Gośćmi w porannym programie „Wstajesz i wiesz” byli Igor Rusiecki i Julia Sulima – członkowie koła naukowego PG SimLE. Studenci naszej uczelni opowiadali o projekcie Seasentinel, sukcesach na konkursie RoboBoat2023 oraz przyszłych planach koła naukowego.

Program wyświetlany był, w piątek 7 kwietnia w porannym paśmie TVN24 i dostępny był jedynie na żywo, podczas emisji.

Zrównoważony rozwój

Ankieta dotycząca zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na PG

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju kontynuuje działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności na PG. Przed podjęciem kolejnych prac Zespół chciałby zasięgnąć opinii, co dla społeczności akademickiej znaczy działać proekologicznie i prospołecznie, co jest motywacją, a co barierą. W tym celu opracowano ankietę, której wyniki będą pomocne w zaplanowaniu działań uwzględniających różne opinie i doświadczenia.

Zespół dziękuje pracownikom, studentom i doktorantom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Rowerem na Uczelnię

Dn. 3.04.2023 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii „Rowerem na uczelnię” skierowana do studentów, doktorantów i pracowników PG. Zacznijmy dojeżdżać do pracy rowerem lub hulajnogą, zyskajmy lepszą kondycję fizyczną, oszczędzając przy tym na paliwie i biletach.

Kampania potrwa do 31.10.2023, a dołączyć do niej można poprzez rejestrację na stronie https://rowery.pg.edu.pl/. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Zrównoważonego rozwoju.

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi?

Biblioteka PG zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na webinarium poświęcone przygotowaniu planu zarządzania danymi badawczymi, który stanowi element wniosku o finansowanie projektu. Szkolenie, które odbędzie się 11.05.2023 r. w godz. 10.00–11.30, poprowadzi mgr Magdalena Szuflita-Żurawska z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Udział w webinarium (MS Teams) jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Plan szkolenia:

 1. Plan zarządzania danymi – podstawowe informacje
 2. Informacje na temat polityki Narodowego Centrum Nauki odnośnie udostępniania danych badawczych
 3. Struktura planu zarządzania danymi
 4. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na dwudniowe szkolenie pn. „Podstawy zarządzania projektami”, które odbędzie się w dn. 27–28.04.2023 r. w godz. 9.00–14.00. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

20 kwietnia–21 kwietnia
https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

Konferencja EUA 2023

Tematem wiodącym konferencji będzie oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.
20 kwietnia 13.15–15.15

Dokąd zmierza zarządzanie? Wykład prof. Wojciecha Czakona

Otwarte spotkanie z prof. Wojciechem Czakonem z Uniewersytetu Jagiellońskigo pt. „Dokąd zmierza zarządzanie?”
21 kwietnia 11.30–13.35
https://ftims.pg.edu.pl/nauka/rada-dziedziny-naukowej-nauki-scisle/doktoraty-stary-tryb

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTIMS

21.04.2023 r. o godz. 11.30 w s. 121 GG, odbędzie się w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej dr. hab. n. techn. Jana Pawła Kozickiego „Numerical modeling of quantum dynamical processes”.
21 kwietnia 13.00–14.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Elektroniczny wniosek o wypożyczenie akt z archiwum

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu wdrażanego od 1 maja br. procesu elektronicznego wnioskowania o wypożyczenie akt z archiwum.
26 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej