Nr 28/23 lutego 2017

Z życia uczelni

Nagrody za jakość dla Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska otrzymała aż trzy wyróżnienia podczas jubileuszowej, XX Gali Pomorskiej Nagrody Jakości. Uczelnia zdobyła nie tylko najwyższe wyróżnienie, jakim jest Złoty Laur w kategorii organizacji publicznych, ale również Nagrodę Wojewody Pomorskiego oraz Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego. W imieniu władz uczelni nagrody odebrali prorektor ds. organizacji prof. Janusz Cieśliński oraz dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii prof. Julita Wasilczuk.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 15.02.2017 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia i prowadzenia na studiach stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku inżynieria danych na WETI oraz na WZiE od roku akademickiego 2017/2018.
Prorektor ds. nauki prof. Janusz Smulko wraz z kierownikiem Działu Spraw Naukowych mgr. Mariuszem Madajczykiem omówili temat przygotowania wydziałów do oceny parametrycznej.

Awans naukowy

TYTUŁ NAUKOWY
• tytuł profesora nauk chemicznych
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh)
• tytuł profesora nauk technicznych
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek (WETI)

STOPIEŃ NAUKOWY
• stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
dr hab. inż. Jerzy Bobiński (WILiŚ)
STANOWISKA
• profesor zwyczajny
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka(WCh)
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (WCh)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski (WEiA)
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (WEiA)
prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski (WEiA)
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Adam Barylski (WM)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WM)
prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka (WZiE)
prof. dr. hab. inż. Marcin Sikorski (WZiE)
• profesor nadzwyczajny
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska (WCh)
dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA)
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz (WEiA)
dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki (WEiA)
dr hab. inż. Maciej Łuszczek (WEiA)
dr hab. inż. Tomasz Korol (WZiE)
dr hab. Ewa Lechman (WZiE)
dr hab. Andrzej Lisak (WZiE)
dr hab. Przemysław Parszutowicz (WZiE)
dr hab. inż. Aleksandra Parteka (WZiE)
dr hab. Błażej Prusak (WZiE)
dr hab. Wojciech Wyrzykowski (WZiE)

Nauka

FLAG-ERA 2017 Graphene – nabór wniosków

Do 14.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu FLAG-ERA 2017 Graphene. Konkurs przewiduje finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych. Wymagane międzynarodowe partnerstwo. Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/flag-era-ii/aktualnosci/art,4870,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-flag-era-2017-graphene.html.

Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Grupa PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań – rusza konkurs „Energia Innowacji”

Na zwycięzców II edycji konkursu „Energia Innowacji” organizowanego przez Fundację PGE czekają nagrody w łącznej kwocie 80 tys. zł. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów i doktorów, którzy obronili rozprawę doktorską nie wcześniej niż 10 lat temu.
Do konkursu można zgłaszać innowacyjne projekty z obszaru działalności Grupy PGE. Najlepsze z nich mają szansę na wdrożenie.
Prace konkursowe można zgłaszać w terminie do 20.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach – http://pg.edu.pl/dsn.

Horyzont 2020 – poszukiwani partnerzy

Instytucje z Izraela poszukują partnerów do przygotowania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach następujących tematów konkursu Shift2Rail programu Horyzont 2020:
• Energy harvesting methodologies for trackside and on-board signalling and communication devices. Adaptation of already existing technologies for developing a purely on-board Train Integrity;
• Smart metering and asset management of railway systems;
• Future stations and accessibility;
• Satellite and autonomous monitoring systems' solutions;
• Smart technologies for trip tracking and improved travel companion.
W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy badawczej prosimy o kontakt z Małgorzatą Romanowską z Działu Projektów, która dysponuje danymi podmiotów z Izraela.

IV Konferencja eTEE

Przypominamy, że w dniach 27–28.04.2017 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej IV Konferencja eTEE 2017.
Zapraszamy i zachęcamy do udziału osoby, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem, autorów zainteresowanych opublikowaniem artykułów w punktowanych czasopismach oraz słuchaczy. Termin nadsyłania artykułów został przedłużony do 25.02.2017 r.
Tematyka konferencji obejmuje zarówno różnorodne aspekty wykorzystania oprogramowania i platform edukacyjnych, kształtowania umiejętności miękkich, jak i doświadczeń związanych z metodyką pracy i nauki na odległość.
Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze stron:
http://pg.edu.pl/etee2017/formularz-zgloszeniowy – dla autorów wystąpień, plakatów i publikacji;
http://pg.edu.pl/etee2017/form_pg – dla słuchaczy z PG.
Organizatorami konferencji są Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Więcej informacji podano na stronie http://pg.edu.pl/etee2017, tel. +48 58 348 61 73.

Konkurs „Mobilność Plus” V edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs Mobilność Plus w ramach V edycji programu
W ramach programu, środki finansowe przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin nadsyłania aplikacji: 2 stycznia 2017 r. – 15 marca 2017 r.
W celu uzyskania podpisu na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 należy zgłosić projekt w Moja PG w zakładce Projekty i najpóźniej do dnia 07 marca 2017r. podpisane zgłoszenie wraz z oświadczeniem do wniosku złożyć do Działu Projektów.
Więcej informacji podano na stronie Działu Projektów i Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich uczonych

Po raz trzynasty ogłoszony został konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich uczonych zajmujących się badaniami w dziedzinie informatyki. Celem Nagrody przyznawanej corocznie od 2005 r. jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych polskich uczonych pracujących w tej dziedzinie. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest jego dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w dniu 31.12.2016 r. nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia, jeśli korzystały z urlopów wychowawczych).
Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn w Aktualnościach.

Konkurs Prix Szolem Mandelbrojt dla badaczy w zakresie nauk matematycznych

Instytut Francuski w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) organizują konkurs „Nagroda im. Szolema Mandelbrojta”, w którym wyróżnione zostaną najlepsze badania matematyczne.
Do konkursu zapraszamy polskich naukowców w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym laboratorium, zostanie również poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF). Treść wykładów zostanie ustalona z laureatem nagrody w porozumieniu z SMF.
Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn w Aktualnościach.

Nabór wniosków WFOŚiGW

Do 30.04.2017 r. trwa nabór wniosków na konkurs pod nazwą „Pomorskie wdrożenia” (edycja 2017). Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie realizacji projektów służących wdrożeniu na terenie województwa pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska, ograniczenia wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy efektywności.

Przypominamy, że wniosek z załącznikiem oraz zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu prorektora należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej do 21.04.2017 r.

Więcej informacji podano na stronie https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017.
Osoba do kontaktu: Anna Frej, Dział Projektów.

Projekt BILAT USA 4.0

Projekt BILAT USA 4.0 (Bilateral Coordination for the Enhancement and Development of S&T Partnership between the European Union and the United States of America) jest projektem, którego zadaniem jest wspieranie, poprawa i rozwój współpracy badawczej, naukowej i innowacji między UE i USA. W ramach projektu została stworzona lista potencjalnych źródeł dofinansowania ze Stanów Zjednoczonych na ww. działania – U.S. Funding Opportunities for EU Researchers.

W publikacji znajduje się lista agencji federalnych i niefederalnych, które pomagają naukowcom z UE w wyszukiwaniu możliwości dofinansowania badań i innowacji. Lista ta zawiera źródła, które akceptują aplikantów i/lub współpracę z zagranicznymi instytucjami w ramach projektów. Ma również na celu przybliżenie naukowcom z UE funkcjonowanie systemu finansowania przez USA projektów badawczych.

Przypominamy o ofertach wyjazdów do Francji i Singapuru

1. Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce:
a) stypendia Rządu Francuskiego BGF (Bourses du Gouvernement Français) na realizację podwójnego doktoratu (Cotutelle) we Francji; wnioski przyjmowane będą do 5.03.2017 r.;
b) stypendia Rządu Francuskiego BGF (Bourses du Gouvernement Français) na realizację pobytów badawczych we Francji (SSHN) dla naukowców ze stopniem doktora lub profesora, którzy nie ukończyli 45. roku życia; wnioski przyjmowane będą do 16.05.2017 r.;
c) Nagroda im. Szolema Mandelbrojta – konkurs dla naukowców w wieku do 45 lat zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną; laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym laboratorium; wnioski przyjmowane będą do 16.04.2017 r.;
2. Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) – studia doktoranckie i pobyty badawcze w Singapurze; wnioski przyjmowane będą do 1.06.2017 r. (dla naboru od stycznia 2018 r.).
Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych.

Wetskills Events – Connecting People In The Water Sector

Wetskills uses a new way of authentic learning and international networking for students and young professionals with a passion for water. The Challenges take place worldwide, usually during international water related events. In mixed teams, the internationals participants work on are real life and transdisciplinary cases from companies and (governmental) organisations. The main task is to think out-of-box and develop realistic concepts.

Upcoming Wetskills events in Europe:
• United Kingdom, Bath, 30 March – 12 April 2017, with Water Innovation Research Institute of University of Bath;
• Romania, Bucharest, 4–18 May 2017, with Politehnica University of Bucharest and Technical University for Civil Engineering of Bucharest;
• The Netherlands: 19 October – 2 November 2017, Rotterdam and Amsterdam.

Please find more information and register at www.wetskills.com.

Wymiana osobowa w ramach programu współpracy z DAAD

MNiSW oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 30.06.2017 r.
Przypominamy, że zgłoszenie na lata 2018–2019 w 2 egz. wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu prorektora należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej do dnia 23.06.2017 r.

Więcej informacji podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html.

Osoby do kontaktu: Marta Czarnecka-Gallas, Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z ChRL

MNiSW we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017–2019. Termin składania wniosków upływa 28.04.2017 r. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Przypominamy, że wnioski (2 egz.) wraz ze zgłoszeniem projektu do podpisu prorektora należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do dnia 21.04.2017 r.

Więcej informacji podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/chrl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chrl.html.
Osoby do kontaktu: Marta Czarnecka-Gallas, Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Nowa specjalność uzupełniająca dla studentów II stopnia

„Zaawansowana analiza danych” to nowa specjalność uzupełniająca oferowana studentom II stopnia. W ramach specjalności studenci uczą się nowoczesnych metod przetwarzania, składowania i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data w przystępnej formie warsztatowej. Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.
Więcej informacji podano na stronie http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/ii-stopien-specjalnosc-zad.

Szkolenia dla doktorantów

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach przygotowanych przez Samorząd Doktorantów we współpracy z Centrum Rozwoju Kompetencji przy WZiE PG:
• English on stage – warsztaty językowe (6 godzin), 24.02.2017 r., godz. 14.00;
• Elegancja i styl: technika prezentacji konferencyjnych (6 godzin), 25.02.2017 r., godz. 9.00.
Zapraszamy również do zapoznania się z grafikiem szkoleń i warsztatów stowarzyszenia PolDoc. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn w Aktualnościach.

Wystawa City Visions

W dniach 20.02–1.03.2017 r. na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG będzie miała miejsce wystawa City Visions 1910 / 2010, Berlin, Londyn, Paryż, Chicago. Wystawa jest polską edycją prezentacji przygotowanej przez Technische Universitaet Berlin. Zorganizowanie wystawy na PG stało się możliwe dzięki wsparciu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz firmy AMS. W trakcie wystawy, w dniu 23.02 w godz. 12.00–14.00, odbędzie się inauguracja studiów II stopnia na kierunku: gospodarka przestrzenna.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy i udziału w inauguracji.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

W dniach 10–12.03.2017 r. odbędzie się VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny. Zespoły z Polski, Litwy, Łotwy, Czech i Rosji oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie światowej sławy kompozytor muzyki chóralnej Vytautas Miškinis z Litwy. Festiwalowi towarzyszyć będą koncerty w gdańskich kościołach:
• 10.03 i 11.03, godz. 18.30 – kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3;
• 11.03, godz. 19.00 – kościół pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Cieszyńskiego 1, Gdańsk-Chełm.
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Auli Politechniki Gdańskiej 11.03.2017 r. w godz. 13.00–17.30. Więcej informacji podano na stronie http://www.gdanskfestival.pl.
Kulminacyjne wydarzenie festiwalu, koncert galowy wraz z wręczeniem nagród odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, w Auli Gmachu Głównego 12.03.2017 r. o godz. 16.00.

Wstęp wolny.
19.03.2017 r. o godz. 17.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, który wykona utwór Marka Kuczyńskiego „Canticum canticorum”. Zespołowi pod batutą Mariusza Mroza towarzyszyć będą soliści: Jan Lewandowski (wiolonczela) i Adam Wendt (saksofon). Organizatorami koncertu są Politechnika Gdańska oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Koncert w ramach Politechniki Otwartej – wstęp wolny.

Kalendarium

25 lutego 12.00–14.00

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Politechnika Gdańska - MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG, godz. 12.00.
26 lutego 18.00–20.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Politechnika Gdańska – Gryf Goleniów; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG, godz. 18.00.