Nr 278/6 kwietnia 2023

Życzenia świąteczne

Z życia uczelni

Promocje akademickie i wpisy do Złotej Księgi PG. Za nami Święto Uczelni

Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Krzysztof Krzempek / PG
 

Dn. 29.03.2023 r. w Auli PG odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni. Udział w uroczystości wzięli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z kolegium rektorskim, a także przedstawiciele władz wydziałów, samorządu studentów oraz zaproszeni goście.  

Osobom, których aktywność w pracy zawodowej na rzecz uczelni, a także aktywność zawodowa w różnych dziedzinach życia naukowego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego, społecznego, organizacyjnego lub działalności publicznej przynosi chlubę Politechnice Gdańskiej Rektor wręczył wyróżnienia wpisem do Złotej Księgi PG:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
 • mgr inż. Zygmunt Choreń
 • dr inż. arch. Wiesław Czabański
 • dr inż. arch. Bazyli Domsta
 • mgr inż. Waldemar Dunajewski
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gawroński
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzonka
 • mgr inż. Bogdan Jakusz
 • mgr inż. Janusz Kaszyński
 • mgr inż. Jan Kozłowski
 • prof. dr hab. inż. Bernard Lammek
 • dr hab. inż. Jerzy Litwin
 • mgr inż. Antoni Mężydło
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk
 • doc. dr inż. Ludwik Referowski
 • mgr inż. Janusz Rybicki
 • mgr inż. Jan Wyrowiński

W poczet profesorów tytularnych PG przyjęci zostali

Podczas Święta Uczelni zostały także uroczyście nadane promocje na stopnie doktora habilitowanego i doktora. Rektor PG wręczył również nagrody „Dyplom Roku” dla najlepszych prac magisterskich obronionych na poszczególnych wydziałach uczelni.

Lista osób, którzy otrzymali awanse oraz wyróżnienia znajduje się w aktualnościach na stronie głównej PG.

Zaprojektuj wnętrze jachtu „Panorama”. Konkurs dla studentów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza studentów i studentki do udziału w konkursie na wykonanie projektu aranżacji wnętrza jachtu morskiego „Panorama”. Patronat nad konkursem objął prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Zainteresowani udziałem w konkursie muszą zaprojektować kolorowy plakat prezentujący plany i wizualizację zabudowy. Szczegółowe informacje znajdują się na facebookowej grupie Jachty OiO. W komentarzu pod postem na temat konkursu należy się zarejestrować i podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link do dokumentacji jachtu.

Projekty należy składać do 16.06.2023 r. w sekretariacie Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa (pok. 121, budynek nr 30 na mapie kampusu).

Sponsor – ORVALDI Power Protection Sp. z o.o – ufundował pulę nagród w wysokości 10 tys. zł.

„Panorama” to polski jacht, który był flagową jednostką Jacht Klubu AZS Wrocław. Jacht od roku 2013 nie jest zdolny do samodzielnej żeglugi. Obecnie znajduje się na przystani AZS Galion w Górkach Zachodnich. Jednostka, której właścicielem jest AZS, ma służyć kolejnym pokoleniom żeglarzy.

Nauka

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja standardowa na rok akad. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN rozpocznie się 17.04.2023 r. i potrwa do 8.05.2023 r. do godz. 11.00 (przyjmowanie dokumentów). Obejmie 14 dyscyplin, w tym po raz pierwszy inżynierię chemiczną.

W związku z wynikami ewaluacji w tym roku nie będzie prowadzony nabór do IBW PAN (inżynieria lądowa, geodezja i transport). Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, szczegółowy harmonogram naboru, a także pula miejsc przypadająca na poszczególne dyscypliny oraz skład komisji rekrutacyjnych zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 13/2023 z 27.03.2023 r. 

Spotkanie z kandydatami odbędzie się 3.04.2023 r. o godz. 14.00 w formule online na platformie ClickMeeting, a egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 zostanie przeprowadzony stacjonarnie w Centrum Języków Obcych (CJO) w dn. 20–21.04.2023 r. (obowiązują zapisy w CJO do 7.04.2023 r.).

Z przebiegiem procesu rekrutacji, harmonogramem i zasadami obowiązującymi dla naboru na rok akad. 2023/2024 można zapoznać się na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce > Kandydaci. Informacje dla zainteresowanych będą na bieżąco uzupełniane i prezentowane również w Aktualnościach.

Konkurs SEP o/Gdańsk na najlepszą pracę dyplomową inżynierską

Konkurs SEP o/Gdańsk na najlepszą pracę dyplomową inżynierską

Rozpoczyna się X edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską” organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk.

Celem konkursu jest m.in.:

 • promowanie najwybitniejszych studentów w środowisku SEP w celu stworzenia im szerszych możliwości startu w życie zawodowe,
 • promowanie wysiłku włożonego w przygotowanie prac na wysokim poziomie techniczno-naukowym,
 • promocja prac dyplomowych, które mają zastosowania praktyczne (projektowe, prototypowe),
 • motywowanie studentów do realizacji ambitnych tematów prac inżynierskich.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci uczelni, którzy w danym roku akademickim, w którym organizowano konkurs, byli studentami semestru dyplomowego na następujących wydziałach trójmiejskich uczelni wyższych:

 • Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG,
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie https://sep.gda.pl/konkursy/.

SBEPartnership – 2023 First Joint Transnational Co-Funded Call

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) – partnerstwo na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Bałtyckie i Północne) oraz Oceanu Atlantyckiego ogłasza pierwszy konkurs “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future”.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/ małe/ średnie/ duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Organizacje badawcze mogą otrzymać finansowanie na wszystkie rodzaje badań, przy czym badania podstawowe nie mogą przekroczyć 10% wartości wnioskowanego budżetu;
 • przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs SBEPartnership – 2023 Call jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 14.04.2023, 15.00 CET,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 13.09.2023, 15.00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Osoba do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

JPI HDHL Call 2023 FOODRETEC

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life”) ogłosiło konkurs FOODRETEC na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs JPI HDHL Call 2023 jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 21.04.2023, 15.00 CEST,
  • termin składania wniosków krajowych: 28.04.2023.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować pod adres: pm.czp@pg.edu.pl

BTC ENUTC Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pod nazwą: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call 2023).

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie;
 • zgodnie z wymogami konkursu w trakcie realizacji projektu należy podjąć współpracę z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs BTC ENUTC Call 2023 jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 25.04.2023, 14.00 CEST,
  • termin składania wniosków krajowych: 2.05.2023.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Osoby do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

Transforming Health and Care Systems Partnership Joint Call 2023

THCS uruchomiło I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Zadaniem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu odciążenia i zmniejszenia presji na wyspecjalizowane placówki opieki zdrowotnej (m.in. szpitale), przy jednoczesnym uznaniu ich centralnej roli w systemach ochrony zdrowia.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs THCS (I konkurs JTC 2023) jest dwuetapowy:
  • termin składania formularzy zgłoszenia (Intent to Apply): 23.05.2023, 14.00 CET,
  • termin składania wniosków pełnych (proposal): 13.06.2023, 14.00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres pm.czp@pg.edu.pl

Współpraca

Realizacja programu BA&VET

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG realizuje wiele projektów w partnerstwie międzynarodowym. Dn. 1.12.2022 r. rozpoczęto realizację projectu BA&VET (Establishing greater permeability between vocational and higher education by developing and implementing dual bachelor's degree programs with integrated continuing vocational education programs), w ramach którego Politechnika Gdańska – jako partner – jest odpowiedzialna za:

 • opracowanie koncepcji, metod i narzędzi ewaluacji programów szkoleń oraz programu studiów dualnych w zakresie określonym przez lidera projektu,
 • współudział w opracowaniu koncepcji, programu i materiałów dydaktycznych dla studiów dualnych „Business Administration & Sustainable Management of SMEs”;
 • testowanie wybranych modułów programu.

Liderem projektu jest Hanse-Parlament z Niemiec, z którym WZiE współpracuje od lat. Dn. 19.01.2023 w Tallinie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt, który realizowany jest przez sześciu partnerów.

Budżet projektu wynosi 400 tys. euro, w tym budżet Politechniki Gdańskiej: 45 tys. euro. Kierownikiem projektu jest dr inż. Marzena Grzesiak, prof. PG.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Leading Action 2: COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS - COOPERATION PARTNERSHIPS, Higher Education Area.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 27.03–2.04.2023 w mediach ukazało się łącznie 591 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 337 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

TVP Info

Politechnika Gdańska pozyskała samochód badawczy wyposażony w system laserowy umożliwiający zaawansowane pomiary stopnia zużycia nawierzchni drogowych, autostradowych oraz lotniskowych. Nowe narzędzie badawcze ma pomóc w opracowywaniu wytycznych dla zarządców dróg, które pozwolą ograniczyć remonty i związane z nimi utrudnienia w ruchu.

Informacje o samochodzie badawczym PG pojawiły się także w TOK FM, Radio Gdańsk i na portalach: Onet.pl, Trójmiasto.pl, Wyborcza.pl Trójmiasto, Nauka w Polsce.

Więcej

Interia Sport

Piłkarska reprezentacja Polski wróciła w minionym tygodniu na stadion PGE Narodowy. Obiekt był zamknięty dla imprez masowych przez ponad trzy miesiące, a to z powodu rys na elementach linowych, wykrytych podczas rutynowego przeglądu. W rozmowie z portalem Interia dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wyjaśnia, co tak naprawdę stało się z warszawskim stadionem.

Więcej

Radio Kaszëbë

Dr inż. Marcin Jaskólski z Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej na antenie Radia Kaszebe opowiedział o tym, co dla Pomorza oznacza budowa elektrowni jądrowej w naszym regionie oraz dlaczego nie należy obawiać się jej powstania.

Więcej

Trójmiasto.pl

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, został powołany do dwuosobowego prezydium Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, na stanowisko współprzewodniczącego (Co-Chair) w kadencji 2023-2025.

Więcej

Dziennik Bałtycki

Dr hab. inż. Piotr Szczuko, profesor Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz Bartosz Baziński, współzałożyciel firmy SentiOne komentują treść listu, w którym setki inwestorów, biznesmenów i ekspertów od sztucznej inteligencji wzywają do przerwy w rozwijaniu systemów AI.

Więcej

Komunikaty

Dostęp do kolekcji Elsevier

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępu do kolekcji tematycznych Science Direct: Materials Science i Chemical Engineering wydawnictwa Elsevier, które zostały wyłączone z licencji krajowej ze względu na konieczność obniżenia kosztu licencji ponoszonego przez MEiN.

W ramach indywidualnej subskrypcji zostało udostępnionych ponad 270 czasopism elektronicznych obejmujących:

 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię chemiczną,
 • nauki chemiczne,
 • inżynierię biomedyczną,
 • inżynierię środowiska,
 • górnictwo i energetykę.

Prenumerata indywidualna obejmuje dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych z lat 2020–2022 ww. kolekcji dostępnych na serwerze Science Direct należącym do wydawcy.

ICM Uniwersytet Warszawski w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zgodził się na objęcie programem publikowania Elsevier (w ramach puli 1013 artykułów z licencji krajowej 2023 r.) czasopism z kolekcji prenumerowanych indywidualnie przez PG.

Szczegółowe informacje nt. programu publikowania otwartego Elsevier dostępne są na stronie Biblioteki PG.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 13.04.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG. 

Program warsztatów:

 1. Definicja ryzyka
 2. Interesariusze i inne źródła ryzyk w projekcie
 3. Procedura zarządzania ryzykiem
 4. Identyfikacja ryzyka
 5. Szacowanie i ocena ryzyk
 6. Role w zarządzaniu ryzykiem
 7. Aktualizacja rejestru ryzyk
 8. Zmiana statusów ryzyk
 9. Ćwiczenia dodatkowe i retrospektywa (opcjonalnie)

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane 14.04.2023 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.

Program warsztatów:

 1. Procedura planistyczna
 2. Produkt główny
 3. Struktura produktów
 4. Opisy produktów
 5. Kolejność produktów i zależności
 6. Komunikacja z kluczowymi interesariuszami
 7. Działania i zależności – szacowanie
 8. Ryzyka a działania komunikacyjne
 9. Harmonogram projektu

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na dwudniowe szkolenie pn. „Podstawy zarządzania projektami”, które odbędzie się w dn. 27–28.04.2023 r. w godz. 9.00–14.00. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

15 kwietnia 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/2023-02/pierwszy-akademicki-turniej-tenisa-stolowego

Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego

Zaproszenie na Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Stowarzyszenia Absolwentów PG i Samorządu Studentów PG
20 kwietnia–21 kwietnia
https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

Konferencja EUA 2023

Tematem wiodącym konferencji będzie oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.
26 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej