Nr 277/30 marca 2023

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, współprzewodniczącym prezydium ENHANCE

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Dawid Linkowski / PG
 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, został 27.03.2023 r. powołany do dwuosobowego prezydium Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, na stanowisko współprzewodniczącego (Co-Chair) w kadencji 2023–2025.

Uniwersytet Europejski ENHANCE składa się z dziesięciu czołowych europejskich uczelni technicznych. Poza Politechniką Gdańską, która dołączyła do sojuszu w 2022, w jego skład wchodzą:

 • Politechnika w Berlinie,
 • RWTH w Aachen,
 • Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu,
 • Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny (NTNU) w Trondheim,
 • Politechnika w Mediolanie,
 • Politechnika w Walencji,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika w Zurychu (ETH) oraz
 • Uniwersytet Techniczny w Delft.

Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, które przyjęły uczelnie ENHANCE, obejmują m.in. wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych. Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Politechnika Talentów. Nowe obszary współpracy ze szkołami średnimi

Politechnika Gdańska współpracuje obecnie z ponad 120 szkołami średnimi z województwa pomorskiego i wciąż rozszerza zakres tej współpracy. W tym roku po raz pierwszy zainaugurowana zostanie Politechnika Talentów, projekt skierowany do uczniów najlepszych pomorskich liceów i techników. Uruchomiona też została witryna dla szkół – szkoly.pg.edu.pl, gdzie można znaleźć informacje o wszystkich możliwościach, z których mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele, szczegóły dotyczące procedur podpisania porozumienia o współpracy z uczelnią oraz aktualności dotyczące cyklicznych wydarzeń, które dla szkół organizuje PG.

W programie Politechniki Talentów znajdują się m.in. warsztaty naukowe, kreatywne zajęcia z doradcą zawodowym, spotkanie z rektorem i naukowcami, a także porcja studenckiego życia – nocleg w akademiku, impreza integracyjna ze studentami w politechnicznym klubie „Kwadratowa” i wiele innych atrakcji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Znamy laureatów uczelnianego etapu Konkursu Czerwonej Róży 2023

Od lewej: prof. Anna Brillowska-Dąbrowska, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, Karol Pergoł, przedstawiciel zwycięskiego koła naukowego PGRacing Team, Barbara Klaudel, zwyciężczyni w kategorii "Najlepszy student", dr inż. Paweł Raczyński, prodziekan ds. kształcenia i dydaktyki WETI. Fot. Bartosz Bańka / PG
Zwycięzcami tegorocznego uczelnianego etapu konkursu „Czerwonej Róży” zostali:
 • w kategorii „Najlepszy student” – Barbara Klaudel z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;
 • w kategorii „Najlepsze koło naukowe” – Koło Naukowe Mechanik – PGRacing Team z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Barbara Klaudel łączy w swoich badaniach naukowych sztuczną inteligencję i medycynę. Ma na swoim koncie m.in. współtwórstwo i wdrożenie nowatorskiego systemu TITAN do rozpoznawania złośliwości guzów nerek, z którego korzystają obecnie trzy pomorskie szpitale. Założyła i współprowadzi startup MIDAS, gdzie powstało spersonalizowane narzędzie do opracowywania i zarządzania dużymi zbiorami danych medycznych. W ramach popularyzowania nauki, w szczególności sztucznej inteligencji prowadzi podcast „Cybernetyczny pomyślunek”. Jest laureatką wielu konkursów, w tym finalistką „25 under 25” – organizowanego przez Forbes i McKinsey. Ponadto Barbara Klaudel wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w działalności charytatywnej.

Koło PGRacing Team działa na PG od 2014 r., zrzeszając studentów z różnych wydziałów, którzy w zależności od swoich kompetencji działają w jednej z kilku sekcji – zajmujących się m.in. aerodynamiką, konstrukcją nośną, elektrycznymi jednostkami napędowymi czy marketingiem. PGRacing Team bierze udział w międzynarodowych zawodach inżynierskich Formuła Student. Koło liczy obecnie 65 studentów i ma na koncie 6 zaprojektowanych i własnoręcznie, od podstaw zbudowanych bolidów.

Barbara Klaudel i przedstawiciele PGRacing Team będą reprezentowali Politechnikę Gdańską w międzyuczelnianym etapie konkursu „Czerwonej Róży”, który odbędzie się 16.05.2023 r. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 21.05.2023 r. Nagrodą główną dla najlepszego studenta jest samochód osobowy, a koło naukowe otrzyma 15 tys. zł. na swoją działalność.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Naukowcy opracują strategie utrzymaniowe dróg. Pomoże w tym unikatowy pojazd badawczy

Politechnika Gdańska pozyskała samochód badawczy wyposażony w system laserowy umożliwiający zaawansowane pomiary stopnia zużycia nawierzchni drogowych, autostradowych oraz lotniskowych. Nowe narzędzie badawcze ma pomóc w opracowywaniu wytycznych dla zarządców dróg, które pozwolą ograniczyć remonty i związane z nimi utrudnienia w ruchu.

Samochód pełni funkcję platformy badawczej. Sercem nowego narzędzia jest jeden z najbardziej zaawansowanych spośród dostępnych obecnie na świecie systemów wykorzystujących wysokiej rozdzielczości obraz i sygnał laserowy LCMS-2 (Laser Crack Measurement System). Dane pozyskane w wyniku pomiaru poddawane są automatycznym analizom, które mają na celu wykrycie uszkodzeń i deformacji, a także określenie ich szerokości i głębokości.

Pracownicy Zespołu Budowy Dróg, działającego w ramach Katedry Inżynierii Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, od lat prowadzą badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe, których celem jest ocena terenowa odcinków dróg oraz analiza przyczyn powstawiania uszkodzeń nawierzchni wraz z odpowiednim ich modelowaniem. Nowe narzędzie pomiarowe pozwoli dodatkowo na ocenę postępu zużycia eksploatowanych nawierzchni.

Pojazd wraz z systemem został zakupiony w ramach grantu Gdańsk Tech Research Facilities. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Warsztaty „Poznaj, zainspiruj się, oceniaj – międzynarodowy program Horyzont Europa”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na warsztaty stacjonarne „Poznaj, zainspiruj się, oceniaj – międzynarodowy program badawczy Horyzont Europa” organizowane dn. 6.04.2023 r. w godz. 12.00–14.00. Spotkanie poprowadzą dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska i dr inż. Magdalena Urbanowicz z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane mailem o miejscu spotkania oraz o danych, które należy przygotować na spotkanie, aby skutecznie utworzyć profil eksperta Komisji Europejskiej.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Radon, Technet i Aurum zagościły na Wydziale Chemicznym

W lutym br. Wydział Chemiczny uzyskał granty w ramach trzech programów IDUB:

 • Technetium Talent Management Grants – zwycięskie zgłoszenia pochodzą z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (6), Katedry Technologii Polimerów, Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii oraz Katedry Chemii Nieorganicznej;
 • Radon Supporting Most Talented Students - stypendia przyznano trojgu studentom WCh (nr albumu: 177460, 177319, 180776);
 • Aurum Supporting International Research Team Building – spośród naukowców WCh szczególnie doceniono projekty zgłoszone przez dr. hab. inż. Piotra Szwedę oraz dr hab. inż. Monikę Wilamowską-Zawłocką.

Wyniki konkursów dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej w zakładce Uczelnia Badawcza.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 21.04.2023 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Gosz pt. „Materiały poliuretanowe o zmniejszonej palności otrzymane z wykorzystaniem biomasy ligninocelulozowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk. Promotorem pomocniczym jest dr hab. inż. Łukasz Piszczyk.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 14.04.2023.

Kształcenie i dydaktyka

Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce – nowe studia podyplomowe

Politechnika Gdańska rozpoczęła nabór na studia podyplomowe Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce. Studia (w formie niestacjonarnej) skierowane są przede wszystkim do osób, które wcześniej ukończyły studia wyższe na kierunkach technicznych (takich, jak np. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia).
Zajęcia będą prowadzone przez kadrę dydaktyczną z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG oraz specjalistów z zewnątrz, takich jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki i prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.
Zajęcia będą realizowane w dn. 15.04–10.12.2023 r. (z przerwą wakacyjną od lipca do września). Zaplanowano łącznie dziesięć spotkań, po pięć w semestrze letnim i zimowym.  
Zgłoszenia należy kierować na adres malgorzata.pasieczna@pg.edu.pl (sekretariat Katedry Elektroenergetyki na WEiA) w terminie do 14.04.2023 r. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zawarcie z Politechniką Gdańską umowy o zasadach pobierania opłat na studiach podyplomowych – opłata za studia wynosi 6 850 zł za osobę.
Informacje ws. studiow można uzyskać w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki – tel. 58 347 20 98 (sekretariat) lub +48 601 81 81 41 (kierownik studiów). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komercjalizacja i innowacje

Wyniki naboru do kolejnej edycji programu I Szkoły Startup

Do 3. edycji programu Startup School I „Sprawdź swój pomysł” (SSI-03) zakwalifikowało się 12 zespołów liczących łącznie 31 osób.

Członkowie zespołów pochodzą z 8 różnych wydziałów PG, największa liczba uczestników reprezentuje Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (39%). W tej edycji znaleźli się również studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wśród zakwalifikowanych osób 42% stanowią studenci I stopnia, 23% to studenci II stopnia, kolejne 13% uczestników stanowią doktoranci. W skład zespołów weszli również: pracownik naukowy i pracownik administracyjny PG oraz absolwenci (PG i innej uczelni).

Po zakończonym cyklu szkoleniowym zespoły zaprezentują publicznie swoje projekty podczas wydarzenia Demo Day, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w połowie czerwca 2023 r.

Więcej aktualnych informacji dostępnych jest na stronie www Szkoły Startup.

Dni Otwarte CTT i Szkoły Startup – pierwsze czwartki miesiąca (6.04.2023)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 6 kwietnia na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz te, które już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

Przykładowy zakres konsultacji:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Dodatkowe informacje nt. Dni Otwartych znajdują się na stronie CTT. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

W tym samym terminie na Dni Otwarte zaprasza również Szkoła Startup. 

Propozycja skierowana jest w szczególności do pracowników uczelni, którzy chcieliby poznać możliwości komercjalizacji wyników prowadzonych badań w formie spółki technologicznej. Kontakt: startup@pg.edu.pl lub tel. 58 348 63 92.

Współpraca

Nagroda Santander dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska po raz czwarty wspólnie z Santander Bank Polska przygotowała konkurs dla studentów. Pierwszy raz do udziału zaproszeni są również doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

W konkursie oceniane będą osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także działalność społeczna. Ponadto pod uwagę brana będzie średnia ocen – w przypadku studentów oraz liczba cytowań publikacji – w przypadku doktorantów.

Przyznanych zostanie 30 nagród w wysokości 2000 zł brutto, w tym 5 nagród przeznaczonych dla doktorantów oraz 5 dla studentów 1 roku studiów I stopnia.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • zarejestrować się na platformie Santander Scholarships i aktywować konto – na adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny (posiadacze konta na platformie nie muszą tego robić ponownie);
 • zalogować się na platformie;
 • wybrać czerwony przycisk „Aplikuj” na stronie programu i wysłać formularz w terminie do 18.04.2023 r.; potwierdzenie zostanie przesłane mailem.

Dodatkowe informacje o dostępnych programach znajdują się na stronie Santander Scholarship.

Uczelnie Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita z nagrodą specjalną w plebiscycie Pomorskie Sztormy

Fot. Bartosz Bańka/Agencja Wyborcza.pl
 
Kapituła konkursowa plebiscytu „Pomorskie Sztormy" przyznała Uczelniom Fahrenheita nagrodę specjalną – Medal Karty Trójmiasta za współpracę i podejmowane działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału trzech uczelni członkowskich. Uroczystość odbyła się 23.03.2023 r. w Olivia Star w Gdańsku.
Medal odebrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita wraz z prof. Barbarą Wikieł, prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej oraz prof. Sylwią Mrozowską, prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Medal mogą otrzymać osoby, firmy i instytucje, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji postulatów Karty Trójmiasta podpisanej w 2007 r. z inicjatywy Gazety Wyborczej Trójmiasto przez prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz ówczesnego Marszałka Województwa.
Podczas tegorocznej edycji Sztorm Naukowy trafił do prof. Bartosza Karaszewskiego, kierownika Katedry Neurologii GUMed, za opracowanie pionierskiej metody terapeutycznej leczenia udarów mózgu u pacjentów przyjmujących doustnie antykoagulanty.

Pierwszy Science Speed Dating w Polsce

Science Speed Dating FarU to wydarzenie w formie krótkich, tematycznych spotkań, podczas których uczestnicy z trzech Uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będą mieli możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano wykłady zaproszonych gości oraz sesję Science Speed Datingu, podczas której uczestnicy będą prowadzić trzyminutowe rozmowy.
Spotkania tematyczne odbędą się w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w następujących terminach:
 • 17.04 – Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym (Uniwersytet Gdański);
 • 18.04 – Technologie IT i inżynieria materiałowa (Politechnika Gdańska);
 • 19.04 – Zdrowie Publiczne (Gdański Uniwersytet Medyczny);
 • 29.05 – Nowe terapie, leki, technologie medyczne (Gdański Uniwersytet Medyczny);
 • 30.05 – Środowisko, klimat (Uniwersytet Gdański);
 • 31.05 – Energia (Politechnika Gdańska).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja. Szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny wkrótce.

Osoby do kontaktu:

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dniach 20-26 marca w mediach ukazało się w sumie 607 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 321 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Nauka w Polsce

Reprezentanci Politechniki Gdańskiej znaleźli się wśród członków Akademii Wodorowej. O inicjatywie PKN Orlen pisze portal Nauka w Polsce.

Więcej

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Po raz 18. wręczono Pomorskie Sztormy – nagrodę Gazety Wyborczej Trójmiasto i marszałka województwa pomorskiego dla osób i instytucji przyczyniających się do rozwoju regionu. Kapituła konkursowa przyznała Uczelniom Fahrenheita nagrodę specjalną - Medal Karty Trójmiasta za współpracę i podejmowane działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału trzech uczelni członkowskich.  

Więcej

Radio Gdańsk

W miniony wtorek – 21 marca – odbyły się Ogólnopolskie Dni Otwarte na Politechnice Gdańskiej. Na terenie kampusu PG swoją ofertę zaprezentowały się wydziały, jednostki uczelni i koła naukowe. Wydarzenie zrelacjonowało Radio Gdańsk.

Więcej

Focus On Business

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Gremi Personal przeprowadziły badanie dotyczące migracji zarobkowej Ukraińców. Porównane zostały sytuacja przed i po inwazji Rosji na Ukrainę.

Więcej

 

Zrównoważony rozwój

Dołącz do kampanii „Rowerem na uczelnię”

Dn. 3.04.2023 r. rozpocznie się druga edycja kampanii „Rowerem na uczelnię”, która potrwa do 31.10.2023.

Szczegółowe informacje o kampanii znajdują się na stronie zrównoważonego rozwoju PG.

Sport

Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego

Dn. 15.04.2023 r. (sobota) odbędzie się pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o puchar Stowarzyszenia Absolwentów oraz Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Turniej jest skierowany do studentów, pracowników i absolwentów PG. Odbędzie się w formule singlowej, w kategorii kobiety, mężczyźni, w trzech przedziałach wiekowych:

 • do 30 lat (rocznik 1993 i młodsze),
 • do 55 lat (rocznik 1968–1992),
 • powyżej 55 lat (rocznik 1967 i starsze).

Rozgrywki toczyć się będą na min. 10 stołach jednocześnie, przewidziane są również stoły dla oczekujących zawodników. Przy większej liczbie zgłoszeń rozgrywki zorganizowane zostaną metodą pucharową, przy mniejszej metodą grupowo-pucharową. Zawodnicy zobowiązani są przynieść własny sprzęt (rakietki, stroje sportowe). 

Turniej odbędzie się na Zaspie w Hali Sportowej MRKS Gdańsk – ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk. Informacji udziela p. Andrzej Gawrychowski, andrzejgaw@poczta.onet.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7.04.2023, formularz rejestracyjny.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 13/2023 z 27.03.2023 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2023/2024

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 13/2023 z 27.03.2023 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Wdrożenia Planu Równości Płci

Komunikaty

Ostatnie dni zapisów na warsztaty z mediacji

To już ostatnia szansa, aby zapisać się na warsztaty z mediacji organizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej. Zgłoszenia przyjmowane do są 7.04.2023 r., liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia skierowane są do pracowników administracyjnych, w szczególności osób, które zajmują się bezpośrednią obsługą studentów, w tym studentów zagranicznych.

Warsztaty poprowadzi Magdalena Grabarczyk-Bródka z Gdańskiego Centrum Mediacji. W trakcie zajęć uczestnicy będą rozmawiać o tym, czym są mediacje, jakie są ich zasady, kim jest mediator oraz o zastosowaniach mediacji (również w sytuacjach mających miejsce na uczelni).

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Zapisy na zajęcia mindfulness

Jeszcze tylko do 31.03.2023 r. przyjmowane będą zapisy na zajęcia mindfulness organizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Pierwsza edycja zajęć mindfulness, w której uczestniczyło 30 pracowników i studentów, odbyła się w styczniu br. Jakie były wrażenia uczestników? – tylko pozytywne. Dla większości z nich były to pierwsze, ale jak podkreślali na pewno nie ostatnie zajęcia mindfulness. Tym bardziej warto skorzystać z okazji i zapisać się na kwietniowego spotkania.

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Kalendarium

3 kwietnia 14.00–16.00

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 3.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.
15 kwietnia 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/2023-02/pierwszy-akademicki-turniej-tenisa-stolowego

Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego

Zaproszenie na Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Stowarzyszenia Absolwentów PG i Samorządu Studentów PG
20 kwietnia–21 kwietnia
https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

Konferencja EUA 2023

Tematem wiodącym konferencji będzie oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.
26 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej