Nr 274/9 marca 2023

Z życia uczelni

Badania naukowe dla każdego. Nowy przedmiot na wszystkich kierunkach PG

Na wszystkich wydziałach PG w planie zajęć w roku akademickim 2024/2025 pojawi się nowy przedmiot o nazwie realizacja projektów badawczych. Obecnie w programach nauczania na polskich uczelniach problematyka prowadzenia pracy badawczej pojawia się w minimalnym zakresie. Kompetencje niezbędne do realizacji projektu naukowego zdobywają nieliczni studenci – głównie tacy, którzy działają w kołach naukowych.

Politechnika Gdańska ma już doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć, które, w różnych formułach, prowadzone są na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Pierwsze zajęcia odbywały się na studiach II stopnia już w 2004 r., a inicjatorem pomysłu był prof. Henryk Krawczyk, ówczesny dziekan wydziału.

Na potzreby nowego przedmiotu w ogólnouczelnianym systemie zostanie uruchomiona platforma do zarządzania projektami badawczymi. Dzięki temu studenci wszystkich wydziałów będą mogli dobierać się w zespoły badawcze, wybierać interesujące ich tematy i znaleźć opiekuna projektu. Opracowana została również pełna dokumentacja dotycząca własności intelektualnej i majątkowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej – 21 marca. Stacjonarnie i online

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Jego celem jest prezentacja oferty studiów na PG. Wydarzenie odbędzie się 21.03.2023 r. zarówno stacjonarnie, jak i online, a szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.wirtualna.pg.edu.pl.

Atrakcje na terenie kampusu

W godz. 9.00–14.00 przed Gmachem Głównym czynne będzie politechniczne miasteczko, w którym uczestnicy będą mieli okazję spotkać przedstawicieli ośmiu wydziałów, a także Biura Karier i Absolwentów, Centrum Języków Obcych i Centrum Nowoczesnej Edukacji. Poza miasteczkiem, przygotowano wiele atrakcji, rozsianych po całym kampusie uczelni.

W godzinach popołudniowych zaplanowano wydarzenia online. Uczniowie będą mogli wziąć udział w wirtualnych wycieczkach po laboratoriach poszczególnych katedr, wysłuchać interesujących wykładów, uczestniczyć w webinariach czy też zapoznać się z materiałami filmowymi prezentującymi wydziały. Na wydarzenia obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie www.wirtualna.pg.edu.pl. Po rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w której znajdzie indywidualne linki, pozwalające na dołączenie do spotkań online, a także link, dzięki któremu będzie można dopisać się na kolejne spotkania lub zrezygnować z wcześniej wybranych.

Ogólnopolskiemu Dniu Otwartemu na PG towarzyszyć będzie wojewódzka gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 – dorocznego zestawienia najlepszych liceów i techników w naszym regionie Wydarzenie transmitowane będzie na kanale na YouTube PG. Po uroczystości przedstawiciele najlepszych szkół zasadzą kolejne już Drzewo Talentów na kampusie PG dedykowane ich szkole.

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Promocja książki pt. „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny”

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki i rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapraszają 10.03.2023 r. (piątek) o godz. 17.30 na promocję książki pt. „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny” autorstwa dr. Piotra Abryszeńskiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Hydromechaniki. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Daniel Wicenty (IPN Gdańsk). Podczas wieczoru uczestnicy będą mieli okazję do nabycia książki z autografem autora. Wstęp wolny.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w godzinnym spacerze z przewodnikiem po historycznej części kampusu PG (zbiórka o godz. 16.00 przed Gmachem Głównym).

Współorganizatorem wydarzeń jest Biblioteka PG.

Piotr Abryszeński (ur. 1987) – historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, w l. 2011–2020 pracownik Europejskiego Centrum Solidarności, od 2020 r. zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej. Współautor i współredaktor kilku książek, m.in. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” (2018) oraz „Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70” (2020). Zastępca redaktora naczelnego portalu Histmag.org. Autor kilkunastu artykułów naukowych i kilkudziesięciu opracowań i artykułów popularnonaukowych. 

Konkurs Czerwonej Róży 2023. Wybieramy najlepszego studenta i koło naukowe

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Czerwonej Róży 2023 w kategoriach „najlepszy student” i „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży przy współudziale szkół wyższych działających w Pomorskiem. Nagrodą dla najlepszego studenta jest samochód osobowy, natomiast dla najlepszego koła naukowego spośród zgłoszonych kół naukowych przez uczelnie woj. pomorskiego nagrodą jest 12 tys. zł.
Harmonogram konkursu:
Etap uczelniany
 • 17.03.2023 r. (piątek) o godz. 14.00 – termin zgłaszania kandydatur (studencikoła naukowe); wnioski powinny być zaakceptowane przez prodziekanów z poszczególnych wydziałów); zgłoszenia przyjmuje prorektorat ds. studenckich (Gmach Główny PG, pok. 265)
 • 24.03.2023 r. – prezentacja dorobku przez kandydatów z wydziałów i ogłoszenie wyników etapu uczelnianego

Etap ogólny

 • 16.05.2023 r. – indywidualna prezentacja dorobku laureatów ze wszystkich uczelni woj. pomorskiego
 • 19.05.2023 r. – posiedzenie Kapituły Czerwonej Róży
 • 21.05.2023 r. – uroczysta Gala konkursu Czerwonej Róży 2023

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Powitaliśmy nowych studentów zagranicznych

Ponad 100 studentów zagranicznych z 21 krajów rozpoczęło studia na Politechnice Gdańskiej w semestrze letnim 2022/2023. Wszyscy mieli okazję spotkać się na Welcome Meeting – spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej

I Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Naukowe atrakcje dla dzieci i młodzieży

Dn. 17.03.2023 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się I Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. W programie eksperymenty, pokazy, quizy i zabawy naukowe. Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych oraz najmłodszym.

W programie przewidziano m.in.: wykłady prowadzone przez naukowców z PG, pokazy oraz eksperymenty kół naukowych, wycieczki po laboratoriach, pokazy pirotechniczne, quiz oraz zabawy naukowe dla najmłodszych. W planach jest także próba pobicia rekordu Polski w największej liczbie uczestników lekcji o inżynierii materiałowej.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Raporty roczne z realizacji projektów NCN za 2022 r.

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że 31.03.2023 r. upływa termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki za rok 2022 (część merytoryczna, zawierająca opis zadań badawczych wykonywanych w projekcie i część finansowa).

Raport należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami w formie elektronicznej (wydruk roboczy) najpóźniej do 15.03.2022 r. Raport po sprawdzeniu zostanie w dalszej kolejności przekazany do władz uczelni – kwestora i prorektora ds. nauki, a następnie przesłany do NCN w wymaganym terminie.

Raport roczny uzupełnia się w całości w języku polskim (z wyłączeniem nazw własnych itp.). Druk raportu dostępny jest w systemie ZSUN/OSF w zakładce Raporty, dostępnej w dofinansowanym wniosku. Dane finansowe do przygotowania raportów należy pozyskać z sekcji finansowej/projektowej właściwej jednostki.

Kontakt do Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs Actinium Supporting Most Talented Candidates

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Konkurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów I roku przyjętych na studia stacjonarne II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa do 31.03.2023 r. do godz. 23.59;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl);
 • wnioski wraz z dokumentacją powinny być wysłane, w ramach możliwości, w jednym spójnym pliku w formacie .pdf;
 • wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone;
 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Actinium Supporting Most Talented Candidates.

Konkurs nr 12/2022 (runda 2) na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Runda 2 konkursu obejmuje następujący zakres tematyczny istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • Modernizacja technologii dekompresji powietrznej do celów militarnych; kryptonim ALOES I
 • Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS); kryptonim KURIER
 • Lotniczy Zestaw Rakietowy PIORUN; kryptonim LZR PIORUN
 • Mobilny system telekomunikacyjny wykorzystujący technologie FSO/RF1 do zastosowań wojskowych; kryptonim RadLIR
 • Wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową; kryptonim WEKTOR

Budżet konkursu nie ma określonej alokacji.

Szczegółowe warunki dla projektów, wymagane dla nich poziomy gotowości oraz pożądane terminy realizacji projektów zostały podane w założeniach szczegółowych dla danego tematu.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF w terminie do 31.03.2023 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać najpóźniej do 17.03.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 24.03.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Współpraca

Porozumienie o współpracy PG z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Bąk, dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich. Fot. Krzysztof Krzempek / PG
 

Politechnika Gdańska 7.03.2023 r. zawarła umowę z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w zakresie edukacji młodzieży. Z ramienia PG sygnatariuszką była prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku reprezentowała Małgorzata Bąk, dyrektorka szkoły.

Tegoroczny ranking Perspektywy 2023 uplasował szkołę na 2. miejscu w województwie i 19. w kraju. To jednocześnie najlepsze liceum w Gdańsku. Współpraca ma na celu podnieść jakość edukacji w szkole i pozwolić jej uczniom na kontynuowanie nauki na Politechnice Gdańskiej.

Współpraca zakłada możliwość podejmowania szeregu działań, takich jak: realizowanie zajęć przez nauczycieli akademickich czy konsultacje programów nauczania matematyki, fizyki, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych w gdańskim liceum. Umowa przewiduje także umożliwienie uczniom łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów oraz rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 27.02–5.03.2023 r. w mediach ukazało się w sumie 1025 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 750 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Forum Akademickie

Międzynarodowy projekt z udziałem polskiego zespołu kierowanego przez dr. hab. inż. Sebastiana Molina, prof. PG wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 3.

Więcej

Polsat News

Jak zutylizować zużyte łopaty turbin wiatrowych? Badania naukowców PG.

Więcej

Polska Agencja Prasowa (PAP)

Euro 2024: Polska – Albania na Stadionie Narodowym. Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG i inni naukowcy o stanie technicznym stadionu.

Więcej

Forbes

Firma, której współzałożycielami są dwaj absolwenci Politechniki Gdańskiej, stworzyła chatbota, który może zautomatyzować zrewolucjonizować rynek komunikacji biznesowej.

Więcej

Radio Gdańsk

Wojna trwa nie tylko w „realu”, ale także w internecie. Dr hab. inż. Rafał Leszczyna, prof. PG gościem audycji „Pomorze Polska Europa”.

Więcej

TVP 3 Gdańsk

Politechnika Gdańska otwiera przedszkole

Więcej

Uczelnie Fahrenheita

Weź udział w pokazie mody ZERO WASTE! Ruszyły zapisy

Dn. 28.05.2023 r. w ramach Pikniku Nauki Fahrenheita odbędzie się pokaz mody ZERO WASTE. Poszukiwane są osoby, które wcielą się w role projektantek i projektantów oraz modelek i modeli.

Przygotowywane na pokaz stroje mogą powstać z dowolnych materiałów: zapomnianych i niechcianych ubrań, zużytych opakowań lub ich elementów oraz innych rzeczy, które w większości znajdziemy w naszych domach. Pokaz ma połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli dobrą zabawę z szerzeniem idei o ograniczaniu oraz ponownym wykorzystywaniu ubrań. Przemysł tekstylny napędza podaż odzieży, a jej produkcja powoduje emisję ogromnej ilości zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Do udziału zapraszamy wszystkich pracowników i studentów uczelni zrzeszonych w Uczelniach Fahrenheita. Zapisy trwają do 20.03.2023 r. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dalsze działania zostaną omówione podczas spotkania organizacyjnego.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony Rozwój: PG sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020

Magna Charta Universitatum (MCU) to dokument, którego pierwsza wersja została podpisana 18.09.1988 r. przez 388 rektorów uczelni, w obecności wielu przywódców politycznych i przedstawicieli społeczeństwa. W lipcu 2020 r., po szerokich konsultacjach, przyjęto nową wersję MCU. Dokument określa zasady, na których powinna opierać się misja uniwersytetów – wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej.

Na stronie zrównoważonego rozwoju na PG znajduje się artykuł na temat Magna Charta Universitatum, natomiast na stronie https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020 znaleźć można pełny tekst dokumentu i listę sygnatariuszy.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2023 z 1 marca 2023 r. w sprawie powołania ogólnouczelnianego, interdyscyplinarnego, badawczo-rozwojowego Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej oraz wprowadzenia Regulaminu centrum

Pismo Okólne Rektora PG nr 11/2023 z 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

Szkolenie nt. własności intelektualnej

Centrum Zarządzania Projektami oraz Centrum Transferu Technologii zapraszają pracowników Politechniki Gdańskiej na stacjonarne szkolenie nt. własności intelektualnej, które odbędzie się 21.03.2023 r. w godz. 11.30–15.00.

Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O miejscu spotkania zarejestrowani zostaną poinformowani mailem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie pn. „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na dwudniowe szkolenie online pn. „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 13–14.03.2023 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany drogą e-mailową do osób, które zakwalifikowały się na szkolenie. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach”  organizowane dn. 10.03.2022 r. w godz. 9.00–14.00 stacjonarnie na PG.

Program warsztatów:

 1. Procedura planistyczna
 2. Produkt główny
 3. Struktura produktów
 4. Opisy produktów
 5. Kolejność produktów i zależności
 6. Komunikacja z kluczowymi interesariuszami
 7. Działania i zależności – szacowanie
 8. Ryzyka a działania komunikacyjne
 9. Harmonogram projektu

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane o miejscu spotkania w wiadomości e-mail. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

15 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
16 marca 13.00–15.00

Spotkanie z doktorantami II roku

Dn. 16.03.2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, poświęcone ocenie śródokresowej. Spotkanie będzie prowadzone w języku
21 marca 09.00–19.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/.

Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
29 marca 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni