Nr 273/2 marca 2023

Z życia uczelni

Przedszkole Politechniki Gdańskiej już od września 2023 r. Trwa rekrutacja

Przedszkole MegaMocni PG powstało z myślą o dzieciach pracowników, doktorantów i studentów PG. Docelowo będzie tam mogła bawić się i rozwijać setka przedszkolaków. Placówka rozpocznie działalność 1.09.2023 r. na parterze budynku Domu Studenckiego nr 13, przy ul. Do Studzienki 34.

Dla potrzeb dzieci obiekt przeszedł całkowitą modernizację. Przedszkole posiada ogrodzony plac zabaw podzielony na część rekreacyjną i ogród przedszkolny. Aktualnie trwają prace adaptacyjne oraz związane z wyposażeniem obiektu prowadzone przez operatora.

Organem prowadzącym placówkę, z którym Politechnika Gdańska zawarła umowę gwarantującą preferencyjne warunki dla dzieci społeczności akademickiej, jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (MegaMocni).

Szczegółowe informacje dotyczące Przedszkola MegaMocni PG znajdują się na stronie Biura Kanclerza w zakładce „Uczelnia przyjazna rodzicom”.

Rozpoczęcie roku jubileuszowego CUI

Dn. 1.03.2023 r. Centrum Usług Informatycznych rozpoczęło wyjątkowy, jubileuszowy rok związany z obchodami 50-lecia. Jednostka została utworzona na mocy zarządzenia rektora PG prof. Janusza Stalińskiego z dn. 22.02.1973 o nr 4/73. Powołany został wówczas Ośrodek Obliczeniowy Politechniki Gdańskiej. Zarządzenie weszło w życie dn. 1.03.1973 r. Jednostka zapewniała całej uczelni możliwość korzystania z maszyn liczących. Na początku lat 90. XX w. dotychczasowe maszyny liczące wykorzystujące m.in. systemy EMC ODRA 1305 były sukcesywnie zastępowane przez komputery IBM PC oraz SUN.

Kalendarium Centrum Usług Informatycznych:

  • 1992 r. – uruchomienie usługi poczty elektronicznej na PG;
  • 9.11.1992 r. – zmiana nazwy z Ośrodka Obliczeniowego na Ośrodek Informatyczny; jednostka rozpoczęła projekty związane z tworzeniem sieci telekomunikacyjnych, w tym tworzenie sieci Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej;
  • 2005 r. – wdrożenie pierwszej wersji platformy Moodle (później nazwanej eNauczanie PG);
  • 2009 r. – zmiana nazwy z Ośrodka Informatycznego na Centrum Usług Informatycznych; rozpoczęto prace nad prototypem platformy IP2, z której następnie wykształciły się systemy informatyczne określane jako eUczelnia, w tym system Moja PG;
  • 2010 r. – zapoczątkowano wdrażanie systemu finansowo-księgowego TETA.

Kolejne lata to dynamiczny rozwój uczelnianej sieci komputerowej, lokalnych węzłów obliczeniowych oraz tworzeniem zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania uczelnianego, w szczególności wspomagającego proces dydaktyki i kształcenia.

  • 2017 r. – prace nad Open Science (wdrożono m.in. portal MOST Wiedzy).

W 2023 r. Centrum Usług Informatycznych jest rozpoznawalnym w kraju akademickim ośrodkiem informatycznym. Obecnie CUI wprowadza system Moja PG na Uniwersytecie Gdańskim i uczestniczy we wdrażaniu systemu ERP na Politechnice Gdańskiej.

Zawarcie umowy na wdrożenie systemu ERP na Politechnice Gdańskiej

Centrum Usług Informatycznych informuje, że została zawarta umowa na wdrożenie kompleksowego systemu ERP dla Politechniki Gdańskiej.

Docelowe rozwiązanie zostanie zintegrowane z istniejącym systemem finansowo-księgowym, tworząc spójny zbiór ujednoliconych informacji i dokumentów dotyczących wszystkich zasobów dostępnych na uczelni. Wdrożenie potrwa co najmniej 12 miesięcy i zakończy się uruchomieniem jednolitego systemu do obsługi finansowej, księgowej, kadrowej, socjalnej, majątkowej i organizacyjnej.

Rozwiązanie zostanie uzupełnione o dedykowany system internetowy umożliwiający pracownikom uczelni dostęp do informacji o zatrudnieniu, m.in. danych płacowych, ewidencji urlopów, dyżurów i innych.

Utworzenie jednolitego zbioru danych pozwoli uprościć obieg informacji i dokumentów oraz zredukować liczbę problemów związanych z obecnym podziałem informacji pomiędzy różne systemy informatyczne. Kierownikiem projektu odpowiadającym za wdrożenie systemu ERP jest zastępca kanclerza ds. informatycznych dr inż. Andrzej Sobecki.

Promocja książki pt. „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny”

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki i rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapraszają 10.03.2023 r. (piątek) o godz. 17.30 na promocję książki pt. „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny” autorstwa dr. Piotra Abryszeńskiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Hydromechaniki. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Daniel Wicenty (IPN Gdańsk). Podczas wieczoru uczestnicy będą mieli okazję do nabycia książki z autografem autora. Wstęp wolny.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w godzinnym spacerze z przewodnikiem po historycznej części kampusu PG (zbiórka o godz. 16.00 przed Gmachem Głównym).

Współorganizatorem wydarzeń jest Biblioteka PG.

Piotr Abryszeński (ur. 1987) – historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, w l. 2011–2020 pracownik Europejskiego Centrum Solidarności, od 2020 r. zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej. Współautor i współredaktor kilku książek, m.in. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” (2018) oraz „Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70” (2020). Zastępca redaktora naczelnego portalu Histmag.org. Autor kilkunastu artykułów naukowych i kilkudziesięciu opracowań i artykułów popularnonaukowych. 

Nauka

Spotkanie z doktorantami II roku Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 16.03.2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone ocenie śródokresowej. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i odbędzie się w formule online na platformie ClickMeeting.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i zakładce Doktoranci --> Kształcenie --> Ocena śródokresowa

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 3.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone rekrutacji do szkoły na rok akademicki 2023/2024. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i odbędzie się w formule online na platformie ClickMeeting.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i zakładce Kandydaci --> Rekrutacja standardowa na r.a. 2023/2024, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Komercjalizacja i innowacje

Nabór wniosków do programu Startup School One

Centrum Transferu Technologii informuje, że do 19.03.2023 r. potrwa nabór wniosków do programu preinkubacyjnego Szkoły Startup pod nazwą „Sprawdź swój pomysł”.

Celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł” jest zapewnienie uczestnikom profesjonalnego wsparcia przy ocenie i dalszym rozwoju zgłaszanych pomysłów, ukierunkowanego na wprowadzanie ich na rynek w formie spółek startup. Zgłoszone zespoły uczestników wezmą udział w 60-godzinnym cyklu zajęć wykładowo-warsztatowych oraz otrzymają opiekę doświadczonych mentorów biznesowych, jak również konsultacje w zakresie rozwoju technologii ze strony pracowników Politechniki Gdańskiej.

Okazją, żeby dowiedzieć się więcej na temat programu, spotkać z kierownikiem projektu lub przekonać się, czy warto aplikować ze swoim projektem/zespołem do Szkoły Startup będzie 1 z 4 spotkań informacyjnych, które odbędą się online na MS Teams w dn.: 2.03, 8.03, 14.03 oraz stacjonarnie 16.03 w budynku Hydromechaniki na Politechnice Gdańskiej.

Spotkania przeznaczone są również dla osób zainteresowanych udziałem w programie, które nie mają jeszcze opracowanego pomysłu startupowego lub skompletowanego zespołu do rozwoju swojego pomysłu. 

Kształcenie i dydaktyka

Tydzień Otwartej Edukacji w Bibliotece PG

W dn. 6–10.03.2023 r. obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji (Open Education Week). Jest to okazja do dzielenia się i poznawania otwartych zasobów edukacyjnych. Biblioteka PG od lat aktywnie angażuje się i wspiera działania promujące tę inicjatywę.

W tym roku Biblioteka PG przygotowała dla społeczności akademickiej szkolenie pn. „Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w działaniach promocyjnych na przykładzie Biblioteki PG”. Uczestnikom zaprezentowane zostaną podstawowe otwarte narzędzia oraz zasoby używane w działaniach promocyjnych, np. w mediach społecznościowych. Szkolenie odbędzie się w sali multimedialnej w Bibliotece PG (Gmach Główny PG, sala nr 100/4), w terminach (do wyboru):

  • 7.03.2023, godz. 11.00–12.00;
  • 8.03.2023, godz. 11.00–12.00;
  • 9.03.2023, godz. 11.00–12.00.

Zainteresowani szkoleniem proszeni są o wysłanie maila na adres promocja.bpg@pg.edu.pl; decyduje kolejność zgłoszeń.

Biblioteka zaprasza również do śledzenia profilu Biblioteka PG oraz strony internetowej poświęconej otwartym zasobom edukacyjnym.

Umiędzynarodowienie

Proces ponownej akredytacji EUA-IEP na PG

Po 5 latach od otrzymania w 2018 r. prawa do posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP, Politechnika Gdańska ponownie zgłosiła chęć potwierdzenia kompetencji w ramach międzynarodowej oceny instytucjonalnej EUA-IEP (ang. European University Association – Institutional Evaluation Programme). Przygotowany został raport samooceny, a w dn. 20–24.03.2023 r. Politechnikę Gdańską odwiedzi zespół oceniający IEP. Raport „EUA-IEP Gdańsk Tech self-evaluation report 2023” dostępny jest na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Institutional Evaluation Programme (IEP) ma za zadanie wspierać instytucje i systemy szkolnictwa wyższego w rozwijaniu ich strategicznego przywództwa i zdolności do zarządzania zmianą poprzez proces dobrowolnych ocen instytucjonalnych. 

PG z wizytą studyjną na Vrije Universiteit w Amsterdamie

Jak rząd Holandii wspiera uczelnie w zakresie dbania o zdrowie emocjonalne studentów? Jakie inicjatywy w zakresie wellbeing podejmują sami studenci? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukał zespół Działu Współpracy Międzynarodowej w trakcie wizyty studyjnej w Vrije Universiteit w Amsterdamie, która odbyła się w dn. 7–9.02.2023 r.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”, który od połowy września 2022 r. realizowany jest na Politechnice Gdańskiej. Jego głównym celem jest wsparcie zdrowia emocjonalnego pracowników i studentów uczelni.

Podsumowanie pierwszej z trzech zaplanowanych wizyt studyjnych można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Politechnika Gdańska w mediach

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde gościem „Forum Panoramy”

Poniedziałkowe wydanie „Forum Panoramy” na antenie TVP Gdańsk było w całości poświęcone rozmowie z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG.

Kilkunastominutowa rozmowa, którą prowadziła red. Agata Mielczarek, w pierwszej części dotyczyła zagadnień z zakresu energetyki jądrowej i planów budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rektor uczelni podkreślił, że Politechnika Gdańska będzie aktywnie wspierać te plany: zarówno w ujęciu kształcenia odpowiednich kadr na potrzeby przemysłu jądrowego, jak również poprzez współpracę na płaszczyźnie naukowo-biznesowej.

W dalszej części dyskusji rektor PG mówił też o innych polach działalności uczelni, m.in. wspieraniu polskiej obronności poprzez utworzenie i rozwijanie systemu „Głuptak”, czyli bezzałogowego, autonomicznego pojazdu podwodnego służącego obronie przeciwminowej na polskich okrętach – w tym wcielonego ostatnio do służby w Marynarce Wojennej niszczyciela ORP „Mewa”.

Prof. Krzysztof Wilde mówił również o innowacyjnych badaniach nawierzchni drogowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, a także o marce Politechniki w Polsce i na świecie – w tym o Rankingu Szanghajskim, najbardziej prestiżowym rankingu uczelni wyższych na świecie, w którym uczelnia jest klasyfikowana corocznie już od 2020 r.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 20–26.02.2023 r. w mediach ukazało się łącznie 577 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 323 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

TVP3 Gdańsk

Takiego pojazdu badawczego nie ma żadna uczelnia w Polsce. Prof. Marek Pszczoła z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska o nowym samochodzie wyposażonym w laserowy system pomiarowy (LCMS-2) do automatycznej oceny stanu nawierzchni drogowej.

Wirtualna Polska

Innowacje z Politechniki Gdańskiej na potrzeby Marynarki Wojennej. O podwodnych dronach „Głuptak”.

Trojmiasto.pl

Sieci neuronowe, sterowanie pojazdów falami EEG, blockchain... Nagrodzono najlepsze

Wyborcza.pl

Pomorskie Sztormy. Nominacje dla PG w dwóch kategoriach: „Sztorm Naukowy” dla prof. Tomasza Klimczuka, lidera wśród polskich naukowców poszukujących nadprzewodników oraz „Sztorm Europejski – Infrastruktura” za projekt „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”.

Radio Eska

Specjalne instalacje staną przy biegnących przez województwo pomorskie międzynarodowych trasach rowerowych EuroVelo. Zaprojektowali je studenci Wydziału Architektury.

Trojmiasto.pl

Politechnika Gdańska i Trójmiasto w nowym serialu HBO

Zrównoważony rozwój

Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju

Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju został ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO) oraz UNESCO w 2019 r. Jest to okazja do podkreślenia roli twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Bezdyskusyjnie wiedza oraz zaangażowanie inżynierów pracujących w środowisku uczelnianym i biznesowym ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasz świat.

Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego Światowego Dnia Inżyniera na stronie zrównoważonego rozwoju na PG. 

Zarządzenia i pisma okólne

Kalendarium

2 marca 16.00–17.00
https://drive.pg.edu.pl/s/5o8kaowpudgW2O4

Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.
8 marca 16.00–17.00
https://drive.pg.edu.pl/s/5o8kaowpudgW2O4

Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.
16 marca 13.00–15.00

Spotkanie z doktorantami II roku

Dn. 16.03.2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, poświęcone ocenie śródokresowej. Spotkanie będzie prowadzone w języku
21 marca 09.00–19.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/.

Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
29 marca 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni
3 kwietnia 14.00–16.00

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 3.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.