Nr 272/23 lutego 2023

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej nagrodzeni na Gali Nauki Polskiej

Po prawej stronie, obok ministra Przemysława Czarnka, prof. Maria Jolanta Szpakowska. Fot. materiały MEiN

Sześciu naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało nagrodzonych podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, będącego w tym roku częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Minister Edukacji i Nauki uhonorował wybitnych uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki.

Laureaci zostali nagrodzeni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Zespół naukowców w składzie: prof. Kazimierz Darowicki, dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. PG z Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG, z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, otrzymał nagrodę w kategorii „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej”. Nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: inż. Iwona Łuksa oraz inż. Radosław Gospoś.

Nagrodę w tej kategorii otrzymała również prof. Magdalena Gajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, która pracowała w nagrodzonym zespole badawczym pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W sumie za działalność wdrożeniową przyznano 11 nagród zarówno indywidualnych jak i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie: 

 • praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej;
 • komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
 • wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

Prof. Maria Jolanta Szpakowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii otrzymała nagrodę przyznawano za całokształt dorobku. W tej kategorii wyróżnionych zostało czternastu naukowców.

Dr Brygida Mielewska, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, otrzymała nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. W tej kategorii nagrodzonych zostało 6 osób. 

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 15.02.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej ustalonego Uchwałą Senatu PG nr 63/2021/XXV z 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej w kadencji 2021–2024;
 • pozytywnego zaopiniowania powołania Centrum Energetyki Jądrowej;
 • przyjęcia załącznika do Uchwały Senatu PG nr 204/2022/XXV z 16 marca 2022 r. stanowiącego wersję anglojęzyczną Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod kryptonimem „SÓJKA”, akronim SÓJKA.

Prof. Jacek Kropiwnicki przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2021/2022. Prof. Marcin Łuczak omówił działalność Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, a prof. Jacek Gębicki działalność Centrum Technologii Wodorowych. Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG przedstawiła informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca (2.03.2023)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 2.03.2023 r. na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

Tematyka konsultacji:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Dodatkowe informacje nt. Dni Otwartych znajdują się na stronie CTT. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

W tym samym czasie na konsultacje zaprasza również Szkoła Startup.

Politechnika Gdańska w mediach

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 13–19.02.2023 r. w mediach ukazało się łącznie 1060 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 750 na portalach, w prasie, radiu i telewizji.

Według danych z monitoringu mediów w dniach 13-19 lutego w mediach ukazało się w sumie 1060 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 750 na portalach, w prasie, radiu i telewizji.

Wprost.pl

Ukraińcy na polskim rynku pracy. Wyniki badań przeprowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii we współpracy z Gremi Personal.

Więcej

Gazeta.pl

System Głuptak z PG na nowym niszczycielu min ORP Mewa.

Więcej

Forum Akademickie

Przedstawiciele kilkuset uczelni z całej Europy przyjadą na Politechnikę Gdańską.

Więcej

Gov.pl

Dzień Nauki Polskiej – Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym. Wśród laureatów za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku znaleźli się naukowcy z PG.

Więcej

Dzień dobry TVN

Adam Kulesza, twórca efektów wizualnych w największych światowych produkcjach filmowych i serialowych, który pracuje ze zdobywcami Oscara, wspomina studia na Politechnice Gdańskiej.

Więcej

Komunikaty

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. SONATINA 7, SHENG 3, MINIATURA 7 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.03.2023 r. – najpóźniej do 3.03.2023 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Aktualizacja „Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej”

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 7/2023 z 15.02.2023 r. wprowadzony został nowy „Regulamin realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej”. Dokument stanowi aktualizację obowiązującego dotąd „Regulaminu realizacji projektów” zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 48/2014 z 1.12.2014 r.

Centrum Zarządzania Projektami pragnie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w konsultacjach treści nowego Regulaminu.

Kalendarium

2 marca 09.00–15.00
https://ctt.pg.edu.pl/2022-12/dni-otwarte-centrum-transferu-technologii-pierwsze-czwartki-miesiaca

Dni Otwarte CTT PG

Pracownicy CTT zapraszają na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.
15 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 09.00–19.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/.

Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
29 marca 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni