Nr 271/16 lutego 2023

Z życia uczelni

Jeszcze lepsze wyniki ewaluacji na PG. Aż sześć kategorii A+

Politechnika Gdańska otrzymała finalne decyzje ministra edukacji i nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych dla prowadzonych 14 dyscyplin. W wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021 sześć dyscyplin uzyskało kategorię A+, sześć – kategorie A i dwie – kategorię B+.

Najwyższą kategorię A+ otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika (obecnie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne),
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne.

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,

w dziedzinie nauk społecznych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: 

 • matematyka.

Kategorię B+ otrzymały dyscypliny:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja (w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych),
 • nauki fizyczne (w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych).

Tym samym, Politechnika Gdańska posiada prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego we wszystkich ewaluowanych dyscyplinach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 – wizyta unijnej komisarz na PG

Na zdjęciu: Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki regionalnej, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK i rektor PG w latach 2008-2016, Mariusz Miler, kanclerz PG, Anna Gerlach i Andrzej Sobecki, zastępcy kanclerza PG, Wioletta Dunin-Majewska, członkini gabinetu komisarz UE, Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Isabel Arriaga E Cunha, asystentka komisarz ds. komunikacji, Bartłomiej Balcerzyk, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej, przedstawiciele CI TASK PG. Fot. Krzysztof Krzempek PG

 

Dn. 9.02.2023 r. władze Politechniki Gdańskiej gościły delegację Unii Europejskiej i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wśród gości uczelni znaleźli się:

 • Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki regionalnej,
 • Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,
 • Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Wioletta Dunin-Majewska, członkini gabinetu unijnej komisarz,
 • Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,
 • Isabel Arriaga E Cunha, asystentka komisarz ds. komunikacji,
 • Bartłomiej Balcerzyk, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej.

Obecność unijnej komisarz była elementem wizyty w Warszawie i Gdańsku, związanej z przyznaniem Polsce nowych środków europejskich na lata 2021–2027 w wysokości 76 mld euro. Uroczystość związana z inauguracją nowej perspektywy finansowej UE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie dn. 8.02.2023 r.

Delegację przyjęli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Henryk Krawczyk, rektor uczelni w l. 2008–2016, a obecnie dyrektor CI TASK oraz Mariusz Miler, kanclerz PG. Podczas wizyty zaprezentowane zostały najważniejsze projekty inwestycyjne naszej uczelni – Centrum Kompetencji STOS oraz Centrum Ekoinnowacji, które finansowane są ze środków unijnych.

Goście mieli okazję odwiedzić będące w zaawansowanej fazie budowy Centrum Kompetencji STOS PG. Na ścianie jednego z budynków centrum znalazła się tablica informująca o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, która przy okazji wizyty została symbolicznie odsłonięta.

Po wizycie na Politechnice Gdańskiej unijna komisarz udała się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie wzięła udział w konferencji poświęconej regionalnemu programowi Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027 organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Pierwsze w Polsce spotkanie rektorów kilkuset europejskich uczelni na PG. Konferencja EUA 2023

W dn. 20–21.04.2023 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja European University Association (EUA) pod hasłem „We need to talk about impact”. Jest to pierwsza konferencja EUA w Polsce. Organizacja reprezentuje ponad 850 uniwersytetów w 49 krajach Europy. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Uczelnia gościć będzie rektorów, przedstawicieli kadry zarządczej i nauki z kilkuset europejskich szkół wyższych. Tematem wiodącym konferencji będzie oddziaływanie uniwersytetów na środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu. Spotkanie będzie również okazją do wyborów nowego prezydenta EUA na kadencję 2023–2027 oraz pięciu nowych członków zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczącym zespołu organizującego konferencję na Politechnice Gdańskiej jest prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Partnerem konferencji jest Polpharma SA.

Szczegółowe informacje o programie konferencji i rejestracji znajdują się na stronie EUA. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prof. Janusz Rachoń przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN

Fot. archiwum prywatne

Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk wybrała prof. Janusza Rachonia na swojego przewodniczącego w kadencji 2023–2026.

Instytut Chemii Organicznej PAN istnieje od 1964 r. W 2021 w międzynarodowym rankingu jakości instytucji naukowych, SCImago Institutions Rankings (SIR), IChO PAN zajęło pierwsze miejsce pod względem innowacyjności wśród instytucji naukowych w Polsce oraz piąte w rankingu ogólnym w zestawieniu SIR.

Do podstawowych zadań Rady Naukowej, na której czele stanął prof. Janusz Rachoń należy czuwanie nad poziomem badań naukowych prowadzonych w Instytucie oraz nad rozwojem kadry naukowej Instytutu. Profesor J. Rachoń członkiem Rady został w 2011 r. Jest również członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN (w l. 1999–2002 był jego wiceprzewodniczącym).

Prof. Janusz Rachoń od wielu lat w swojej pracy badawczej koncentruje się na chemii organicznej. Jest specjalistą w zakresie syntezy organicznej i chemii organicznej fosforu, syntezy związków biologicznie czynnych stosowanych w medycynie, rolnictwie i przemyśle, twórcą szkoły naukowej organicznej chemii fosforu i siarki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat autorem i redaktorem naukowym kolejnych publikacji

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, specjalista ds. energetyki kompleksowej, pracownik Katedry Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki opublikował w 2022 r. dwie książki, które ukazały się nakładem Wydawnictwa PWN:
 • „Budownictwo elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej” – podejmuje tematykę elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokich napięć, zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji elektroenergetycznych wysokich napięć, problematykę rachunku ekonomicznego budowy infrastruktury elektroenergetycznej;
 • „Gospodarka energetyczna w warunkach rynkowych" – składa się z bloków różnorodnych zagadnień. Zaprezentowano w niej zagadnienia formalnoprawne oraz ogólnoenergetyczne, dotyczące gospodarowania energią, problematykę gospodarki elektroenergetycznej, paliwami gazowymi, magazynowania ciepła i energii odpadowej, a także tematykę racjonalizacji korzystania ze środowiska naturalnego, ekonomiki i zarządzania energią.

Obie pozycje kierowane są zarówno do studentów uczelni technicznych i ekonomicznych, praktyków elektryków, energetyków, ciepłowników, gazowników i inżynierów różnych specjalności, jak i do operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zakładów dystrybucji energii elektrycznej, projektantów oraz instalatorów sieci energetycznych, przedsiębiorstw energetycznych lub pracowników zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej WEiA w Aktualnościach

Dwa projekty nagrodzone w konkursie Radium Learning Through Research Programs

Na Wydziale Chemicznym będą realizowane dwa projekty w ramach programu IDUB Radium Learning Through Research Programs, którego celem jest finansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych:

 1. „Określenie wpływu warunków chromatograficznych na retencję oraz rozdzielenie gangliozydów w układzie faz odwróconych”; kierownik – dr inż. Weronika Hewelt-Belka z Katedry Chemii Analitycznej; projekt realizowany w ramach Centrum BioTechMed. Gangliozydy (GA) są mało poznanymi związkami chemicznymi, które są obecne w większości tkanek ludzkich takich jak tkanka mięśniowa, nerwowa, mózg oraz płynach biologicznych – krew i mleko ludzkie. Celem badań jest określenie wpływu warunków chromatograficznych na retencję i rozdzielenie gangliozydów w układzie faz odwróconych oraz określenie parametrów analizy chromatograficznej zapewniających selektywność oraz wysoką rozdzielczość.
 2. „Opracowanie procedury oceny jakości geometrycznej wydruków 3D oraz przewidywanie ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem rotacyjnego systemu wizualizacji TopShow3D”; kierownik – dr hab. inż. Robert Tylingo z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności; projekt realizowany w ramach Centrum Materiałów Przyszłości.

Politechnika Gdańska w mediach

W mediach tradycyjnych i społecznościowych każdego tygodnia pojawia się kilkaset wzmianek o Politechnice Gdańskiej. Prasa, telewizja, radio oraz portale informują m.in. o inicjatywach i inwestycjach realizowanych przez uczelnię, projektach badawczych i wynalazkach z PG, a naukowcy zapraszani są jako eksperci, by z punktu widzenia nauki komentować i tłumaczyć zjawiska czy wydarzenia w Polsce i na świecie. Co tydzień będziemy prezentować wybrane materiały medialne dotyczące Politechniki Gdańskiej i jej pracowników.

Według danych z monitoringu mediów w dn. 6–12.02.2023 r. w mediach ukazało się łącznie 730 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 424 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

 

Onet.pl

Naukowcy z PG szukają sposobów na energooszczędny sposób recyklingu wyeksploatowanych łopat turbin wiatrowych.

Więcej

TVN24 Biznes i Świat

Czy można wystarczająco wcześnie ostrzec ludność o trzęsieniu ziemi? O tym, ile jest czasu na reakcję od momentu odczytu zapisów z czujników mówi prof. Robert Jankowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w materiale „Faktów o Świecie”.

Więcej

Twitter

Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki regionalnej, w ramach wizyty w Warszawie i Gdańsku związanej z przyznaniem Polsce nowych środków europejskich na lata 2021-2027, odwiedziła 9 lutego Politechnikę Gdańską, gdzie odsłoniła tablicę na budynku Centrum Kompetencji STOS. W wydarzeniu uczestniczył także m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Więcej

Trojmiasto.pl

Kraken – nazwa dla superkomputera PG została wybrana w internetowym plebiscycie, w którym udział wzięło niemal 4 tys. osób.

Więcej

Dzień Dobry TVN

W związku z rocznicą premiery „Titanica” w reż. Jamesa Camreona ekipa programu „Dzień Dobry TVN” postanowiła sprawdzić, czy losy słynnej pary z nagrodzonego 11 Oskarami kinowego hitu z 1997 roku, mogły potoczyć się inaczej... Eksperyment obserwował i komentował dr inż. Maciej Reichel z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Więcej

Uczelnie Fahrenheita

Finał bez przegranych – przyznano nagrodę Uczelni Fahrenheita

Członkowie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita wyłonili zwycięzców Nagrody FarU i przyznali wyróżnienia dwóm pozostałym zespołom, które zakwalifikowały się do II etapu. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody finansowe.

Nagroda Uczelni Fahrenheita może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Pikniku Nauki Fahrenheita dn. 28.05.2023 r. w Hevelianum.

W finale znalazły się trzy inicjatywy:

 • bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym;
 • wystawa: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki;
 • cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”.

Kapituła konkursowa zwróciła szczególną uwagę na wpływ, oddziaływanie i zaangażowanie członków społeczności akademickich Uczelni Fahrenheita już na etapie realizacji danego przedsięwzięcia.

Nagroda Uczelni Fahrenheita w wysokości 9 tys. zł brutto została przyznana pomysłodawczyniom wystawy: „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki” – prezentacja przekroju działalności naukowej badaczek związanych z FarU oraz ich wkładu w kształtowanie nauki gdańskiej szerokiej publiczności. Intencją organizatorek była inkluzywność wystawy oraz debat. Zadbano o audiodeskrypcję dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie na j. angielski. Prace są prezentowane na trzech uczelniach i towarzyszą im panele dyskusyjne z udziałem badaczek.

W organizację zaangażowali się:

 • Muzeum UG,
 • Muzeum GUMed,
 • Sekcja Historyczna Biblioteki PG,
 • Muzeum Nauki Gdańskiej,
 • Dział Promocji GUMed,
 • Dział Promocji i Biuro Prasowe PG oraz
 • Zespół Prasowy UG.

Autorzy dwóch pozostałych inicjatyw, które zakwalifikowały się do II etapu, otrzymują wyróżnienie w wysokości 3 tys. zł brutto.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs „Kolej na Południe” – studenckie projekty przystanków PKM

Zwycięski zespół projektowy: Agata Karczewska (GUMed), Daria Szczygielska (GUMed), Patrycja Stawska (PG), Małgorzata Maina (PG), Patryk Pliszczyński (UG), Jakub Durawa (UG). Na zdjęciu razem z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz Grzegorzem Mocarskim, prezesem PKM SA. Fot. Paweł Sudara/GUMed

„Przesiądź się na kulturę”, „Zielony dywan” i „Żółta Wstążka” to zwycięskie projekty II etapu konkursu „Kolej na Południe”, organizowanego wspólnie przez Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM) oraz Uczelnie Fahrenheita (FarU). Studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego opracowali koncepcje funkcjonowania przyszłych przystanków linii PKM Południe. Konkurs „Kolej na Południe” miał na celu wzmocnienie atrakcyjności kolei pasażerskiej dla użytkowników. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Zwycięski zespół projektowy tworzą:

 • Agata Karczewska, Daria Szczygielska (GUMed);
 • Patrycja Stawska, Małgorzata Maina (PG);
 • Patryk Pliszczyński, Jakub Durawa (UG).

Zadaniem uczestników było uszczegółowienie rozwiązań zaprezentowanych w ośmiu projektach wybranych w I etapie. Prace musiały uwzględniać nie tylko aspekty funkcjonalno-przestrzenne, ale też społeczne, środowiskowe czy gospodarcze, w tym rozwiązania technologiczne nieodnoszące się do samego transportu.

Według autorów najlepszego projektu, zatytułowanego „Przesiądź się na kulturę”, środki transportu powinny być zintegrowane, wykorzystywać narzędzia z sektora Big Data, co uczyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi, ale powinny też angażować użytkowników i dbać o środowisko. Koncepcja zakłada, że przystanek może być samowystarczalny energetycznie, a dodatkowo stanowić centrum kultury z własną czytelnią, kinem, książkomatem czy przestrzenią zarezerwowaną dla lokalnych artystów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Warsztaty nt. różnic kulturowych dla pracowników

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że zapisy na warsztaty nt. różnic kulturowych dla pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych potrwają do 24.02.2023 (piątek).

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami zagranicznymi, jak i dla pracowników administracyjnych zajmujących się bezpośrednią obsługą cudzoziemców. 

Do wyboru są cztery grupy warsztatowe (4 zajęcia po 4 godziny):

 • grupa I: 6, 13, 20 i 27.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa II: 7, 14, 21 i 28.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa III: 9, 16, 23 i 30.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa IV: 10, 17, 24 i 31.03 w godz. 9.00–13.00.

Pracownicy dydaktyczni, który zapisali się na warsztaty w ubiegłym roku i otrzymali informację, że zajęcia są przeniesione na 2023 r. nie muszą zapisywać się ponownie. Zostaną do nich wysłane maile z prośbą o potwierdzenie udziału i wybór jednego z kwietniowych terminów.

Warsztaty nt. różnic kulturowych dla pracowników akademickich organizowane są w ramach projektu „Hej, wszystko OK?” dofinansowanego z programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej lub pod adresem mailowym wellbeing@pg.edu.pl

Spotkanie z wnukiem prof. Leona Staniewicza

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG (dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki), Leon Staniewicz (wnuk prof. Leona Staniewicza)
 
Dn. 6.02.2023 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyło się spotkanie z wnukiem prof. Leona Staniewicza, jednego z pionierów Politechniki Gdańskiej. Wnuk prof. L. Staniewicza, Leon Staniewicz, przekazał wydziałowi cenne pamiątki należące do dziadka, w tym książki oraz materiały naukowe.
Zebrani na spotkaniu byli dziekani wydziału, władze oraz pracownicy podjęli dyskusję obejmującą wspomnienia o prof. L. Staniewiczu oraz jego uczniach. Przypomniano, iż wszechstronna działalność profesora cieszyła się zawsze wielkim uznaniem i szacunkiem współpracowników, studentów oraz członków rodziny.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach.

Kalendarium

20 lutego 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow

Szkolenie dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych). Spotkanie potrwa ok. 2 godzin i odbędzie się stacjonarnie (WETI B, I p., sala 140)
22 lutego 16.00–18.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow?check_logged_in=1

Szkolenie online dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 22.02.2023 r. o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych) w Szkole Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN.
15 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 09.00–19.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/.

Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
29 marca 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni