Nr 268/26 stycznia 2023

Z życia uczelni

Za nami półmetek projektu „Hej, wszystko OK?”

W połowie września na Politechnice Gdańskiej uruchomiono projekt wsparcia zdrowia emocjonalnego pracowników i studentów, koordynowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty z mediacji dla pracowników administracyjnych oraz mediacji rówieśniczej dla studentów, warsztaty z różnic kulturowych dla studentów zagranicznych, zajęcia jogi i mindfulness, w których łącznie wzięło udział ponad 100 osób. Dodatkowo, prawie 40 studentów zagranicznych skorzystało z porad psychologa. 

Co jeszcze przed nami w projekcie? W styczniu rozpoczęły się zajęcia jogi, a od marca do kwietnia będą organizowane kolejne edycje warsztatów z różnic kulturowych i mediacji. Z kolei w lutym DWM planuje wizyty studyjne w King's College w Londynie, Uniwersytecie Oxfordzkim oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie, na których od dawna działają programy wsparcia zdrowia emocjonalnego studentów i pracowników. 

Projekt „Hej, wszystko OK?” jest finansowany z programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i będzie realizowany do końca kwietnia 2023 r. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 18.01.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia programu studiów dla kierunku Fizyka techniczna prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG;
 • ustalenia programów studiów dla następujących kierunków: Budownictwo oraz Inżynieria środowiska prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG;
 • ustalenia programu dla nowo utworzonych studiów podyplomowych: Systemy informacji geograficznej, geoinformacja prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Agnieszka Skotnicka, nowa przewodnicząca SSPG przedstawiła zamierzenia Samorządu Studentów PG w 2023 r. 

Nauka

H2Tech LAB – na PG powstaje międzywydziałowe laboratorium technologii wodorowych

Na zdj. od lewej: prof. Sebastian Molin, prof. Robert Małkowski oraz prof. Jacek Gębicki. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
 

Dzięki współpracy naukowców z Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Gdańskiej powstanie międzywydziałowe laboratorium H2Tech LAB „Laboratory of Hydrogen Technologies”.

Laboratorium powstanie w efekcie integracji istniejącej infrastruktury B+R, jaką jest Laboratorium Linte^2 oraz nowych infrastruktur rozwijanych w ramach trzech niezależnych projektów:

 • “Gdańsk Tech Hydrogen – based energy Storage Testbed” (Gdańsk Tech HEST) realizowany pod kierownictwem prof. Roberta Małkowskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki;
 • “Gdańsk Tech scalable and efficient electrolysis stack prototype” – realizowany pod kierownictwem prof. Sebastiana Molina z Wydziału Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki;
 • “Gdańsk Tech Hydrogen transport and storage in chemical compounds” – realizowany pod kierownictwem prof. Jacka Gębickiego z Wydziału Chemicznego we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Projekty uzyskały finansowanie z programu Ventus Hydrogenii Redivivus (V-H-R) na kwotę niemal 3 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Magnetyczna farba, która ochroni przed patogenami i sama się oczyści

Doktorantka Izabela Malinowska. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Mgr inż. Izabela Malinowska, doktorantka w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym, pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG, opracowała materiały budowlane o właściwościach samoczyszczących, biobójczych i magnetycznych: farbę oraz gładź szpachlową.

Jak podkreśla prof. Anna Zielińska-Jurek na rynku nie ma obecnie produktu, który będzie posiadał te trzy właściwości jednocześnie.

Farba zwalczy bakterie, usunie plamy i uwolni powietrze w pomieszczeniu od szkodliwych związków, ponadto zastąpi tablicę. Jej uzupełnieniem jest biobójcza i samoczyszcząca gładź szpachlowa. Wynalazek może pomóc zwiększyć funkcjonalność powłok, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie zdrowia, szkoły, sale konferencyjne, sale zabaw, restauracje itp.).

Wynalazek uzyskał ochronę patentową. Za cykl trzech zgłoszeń patentowych dotyczących sposobu otrzymywania i zastosowania kompozytów trzyfunkcyjnych bio-foto-magnetycznych do wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych o właściwościach biobójczych, magnetycznych i samooczyszczających doktorantka została wyróżniona nagrodą specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie Student Wynalazca. Kompozycja została także nagrodzona srebrnym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków. Doktorantka otrzymała również nagrodę główną w konkursie EKOinnowator 2022 w kategorii doktorant innowator.

Prawie 8 mln zł dotacji na projekt naukowców z PG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie oceniło i zarekomendowało do finansowania wspólną inicjatywę Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki E-Trust pn. „Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego” (akronim: ADMEDVOICE). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Projekt został zgłoszony na konkurs INFOSTRATEG IV. Dotacja przyznana na realizację wynosi prawie 8 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania, przy którego użyciu, lekarze będą mogli głosowo przywołać dostępne wyniki badań diagnostycznych czy parametrów klinicznych pacjentów, a także wypełniać karty w toku wywiadu lekarskiego i stworzyć opisy radiologiczne.

Konkurs INFOSTRATEG organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powstał w celu wspierania rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Listy rankingowe projektów oraz informacje o konkursie INFOSTRATEG znaleźć można na stronie NCBiR.

Nabór promotorów do SDW i VII edycji programu Doktorat Wdrożeniowy

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa (SDW) informuje o naborze promotorów, którzy są zainteresowani podjęciem się opieki nad doktorantami wdrożeniowymi i realizacją projektu w ramach VII edycji programu Doktorat Wdrożeniowy (aktualnie czekamy na ogłoszenie konkursu przez MEiN).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.02.2023 r. (formularz zgłoszeniowy). Rozpoczęcie rekrutacji przewidywane jest na drugą połowę kwietnia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie SDW w Aktualnościach.

Times Higher Education’s Global Academic Reputation Survey

Zachęcamy wszystkich naukowców naszej Uczelni do wypełnienia corocznej ankiety Times Higher Education’s Global Academic Reputation Survey. Zaproszenia do udziału w ankiecie są rozsyłane przez THE bezpośrednio do pracowników PG. Ankieta będzie aktywna tylko do 31.01.2023 r.

Kluczowe wyniki badania zostaną udostępnione pracownikom, którzy wypełnią ankietę, zaś bardziej szczegółowa analiza zostanie opublikowana w formie THE World Reputation Rankings w 2023 r., a także będzie częścią danych dla potrzeb przygotowania kolejnej edycji THE World University Rankings.

Konkurs ERA4Health (CARDINNOV 2023)

W ramach partnerstwa ERA4Health ogłoszony został międzynarodowy konkurs pt. „Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV)”. Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels;
 • Chronic heart failure and atrial fibrillation.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs ERA4Health (CARDINNOV 2023) jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 7.02.2023, godz. 16.00 CET,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 15.06.2023, godz. 16.00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Konkurs EJP RD (V konkurs 2023)

W ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases – Europejski wspólny program w obszarze chorób rzadkich) uruchomiony został V międzynarodowy konkurs pt. „Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases”.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs EJP RD (V konkurs 2023) jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 15.02.2023,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 14.06.2023,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Konkurs JPIAMR DISTOMOS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) ogłosiło konkurs “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance” (DISTOMOS) na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.

Warunki aplikowania:

 • konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerami zagranicznymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego;
 • w konkursie można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze tematyki opisanej szerzej na stronie sieci JPIAMR;
 • zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs DISTOMOS jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 7.03.2023 r., 14.00 CET,
  • termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposal): 4.07.2023 r.;
 • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 11.07.2023 r., 16.00 CEST;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Konkurs JPND 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Wnioski składane w konkursie muszą dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych: choroba Alzheimera oraz inne demencje, choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Huntingtona, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, rdzeniowy zanik mięśni.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu JPND 2023.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy; konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych.
 • w konkursie JPND Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe;
 • konkurs JPND 2023 jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 7.03.2023, godz. 12.00 CET,
  • termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposal): 27.06.2023, godz. 12.00 CET,
  • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 4.07.2023;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Konkurs Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023)

W ramach programu Neuron Cofund 2 uruchomiony został III międzynarodowy konkurs pt. „Mechanisms of resilience and vulnerability to environmental challenges in mental health”.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023) jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 7.03.2023,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 29.06.2023,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoby do kontaktu w CZP: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Konkurs SHENG 3

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. W konkursie SHENG 3 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze z dyscyplin paneli ST (ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10) oraz HS (HS4).

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą starać się do polskie zespoły badawcze, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego;
 • w konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego;
 • w NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego;
 • wnioski w konkursie SHENG 3 składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF dla wniosków krajowych składanych do NCN i w systemie NSFC dla wniosków składanych do agencji chińskiej;
 • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 15.03.2023, godz. 16.00 CET;
 • wnioskodawca chiński składa dokumenty w systemie NSFC w terminie do 16.03.2023, godz. 16.00 CST;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Inicjatywa CORNET (XXXV konkurs)

Głównym celem Inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Wnioskodawcą w ramach Inicjatywy CORNET jest pojedyncze zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zrzeszające MŚP. W tym typie konkursu Politechnika Gdańska nie może być beneficjentem, ale może zostać wskazana jako wykonawca badań w projekcie.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych; badania te obejmują głównie prace rozwojowe i są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw, a przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego;
 • wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pośrednictwem międzynarodowego systemu elektronicznego; równolegle do wniosku międzynarodowego, polski wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) jest zobowiązany złożyć do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 • zakończenie naboru wniosków: 29.03.2023, godz. 12.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu: Agnieszka Głowacz-Różyńska, CZP.

Konkurs ERA-MIN Joint Call 2023

Międzynarodowy II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023 został ogłoszony w ramach programu ERA-MIN 3 i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja; warunkiem formalnym udziału polskiej organizacji badawczej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs ERA-MIN Joint Call 2023) jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 30.03.2023,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Magdalena Urbanowicz.

Konkurs GlobalStars z udziałem Tajwanu

W ramach konkursu GlobalStars finansowane będą projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z 2 spośród 4 państw biorących udział w konkursie, w tym z obowiązkowym partnerem przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Warunki aplikowania:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz grupy podmiotów złożone z MŚP lub z MŚP jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs GlobalStars z udziałem Tajwanu jest jednoetapowy, termin składania wniosków upływa 20.06.2023;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Szkolenie „Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa” (17.02.2023)

Centrum Zarządzania Projektami wraz z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej zapraszają na szkolenie Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa”, które odbędzie się stacjonarnie dn.17.02.2023 r. w godz. 9.30–11.30.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont Europa,
 • osób realizujących projekty w programie Horyzont Europa,
 • zespołów finansowo-księgowych,
 • pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont Europa.

Prowadzący szkolenie: dr inż.  Aleksandra Dubiella-Jackowska  z Centrum Zarządzania Projektami PG oraz mgr  Renata Downar-Zapolska  (Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie  FORMULARZA. Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 13.02.2023 r., do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 2.02.2023 r. na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

Tematyka konsultacji:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Dodatkowe informacje nt. Dni Otwartych znajdują się na stronie CTT. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) – e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40. 

W tym samym czasie na konsultacje zaprasza również Szkoła Startup.

Odeszli od nas

Zmarł Mirosław Bednarczyk

Dn. 23.01.2023 r. zmarł Mirosław Bednarczyk, znakomity matematyk, starszy wykładowca w Centrum Matematyki PG. Dla współpracowników i studentów był wzorem solidności i pracowitości. Dbałością o szczegóły i wysoką kulturą osobistą sprawiał, że matematyka, którą wykładał i którą się fascynował, rozkwitała swym pięknem.

Komunikaty

Nowy system zgłoszeń i wnioskowania do Centrum Obiegu Dokumentów

Centrum Obiegu Dokumentów informuje o udostępnieniu nowego rozwiązania, dotyczącego cyfrowych wniosków kierowanych do jednostki. Na stronie internetowej COD dodano podstronę „Zgłoszenia COD”, która przekieruje do portalu zgłoszeń, gdzie zintegrowano wszystkie wnioski w jednym miejscu. Do formularzy zgłoszeń kieruje również moduł Zgłoszenia, dostępny po zalogowaniu z poziomu MojaPG.

COD prosi, aby sprawy dotyczące kwestii ujętych w formularzach, kierowane dotychczas telefonicznie i na adres ezd@pg.edu.pl, były zgłaszane wyłącznie przez dedykowane formularze.

Udział uczelni węgierskich w programie Erasmus+

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udziału uczelni węgierskich w Programie Erasmus+ Dział Współpracy Międzynarodowej zamieścił na swojej stronie oficjalny komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w tej sprawie.

Wystawa „Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki”

Biblioteka PG, Instytut Matematyki Stosowanej PG oraz Muzeum Nauki Gdańskiej – Oddział Muzeum Gdańska zapraszają na wystawę pn. Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki. Ekspozycja poświęcona jest sylwetkom wybitnych prekursorek, badaczek oraz liderek związanych z Uczelniami Fahrenheita, które inspirowały i inspirują kolejne pokolenia kobiet, w tym m.in. prof. Wandzie Szczepule oraz prof. Mariannie Sankiewicz-Budzyńskiej.

Autorkami tekstów i koncepcji wystawy są: dr Ewa Bojaruniec-Król (MG), Monika Głowińska (MG), Magdalena Jaszcza (UG), dr Anna Lepacka (PG), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG), prof. dr hab. Beata Możejko (UG), Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG), Marta Szaszkiewicz (UG) oraz Barbara Ząbczyk-Chmielewska (PG).

Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających w dniach 1.02–22.02.2023 w holu przed Biblioteką (Gmach Główny).

Kalendarium

16 stycznia–15 lutego

Nabór promotorów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

W dn. 16.01–15.02.2023 r. trwa nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do VII edycji Programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akad. 2023/2024. Szczegóły na stronie Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej
2 lutego 09.00–15.00
https://ctt.pg.edu.pl/2022-12/dni-otwarte-centrum-transferu-technologii-pierwsze-czwartki-miesiaca

Dni Otwarte CTT PG

Pracownicy CTT zapraszają na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.
15 lutego 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 lutego 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow

Szkolenie dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych). Spotkanie potrwa ok. 2 godzin i odbędzie się stacjonarnie (WETI B, I p., sala 140)
22 lutego 16.00–18.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow?check_logged_in=1

Szkolenie online dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 22.02.2023 r. o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych) w Szkole Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN.