Nr 266/12 stycznia 2023

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska otrzymała 70 mln zł dofinansowania na rozwój infrastrukturalny

Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 5.01.2023 r. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także prorektorzy, kanclerz i dziekani uczelni. Podczas spotkania szef resortu nauki i edukacji przekazał w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego dodatkowe dofinansowanie na rzecz rozwoju infrastrukturalnego uczelni, w wysokości 70 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone głównie na kompleksowy remont dwóch budynków leżących przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku: zabytkowego gmachu, który w grudniu 2021 r. Politechnika Gdańska nabyła od Uniwersytetu Gdańskiego oraz dostosowania budynku pawilonu bibliotecznego do potrzeb Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, a także zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego uczelni.

Podczas wizyty w Gdańsku minister przekazał również dofinansowanie w wysokości blisko 6,5 mln zł dla kilku innych projektów, w które zaangażowana jest Politechnika Gdańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Budżet Obywatelski PG. Poznaj zwycięskie projekty

Znane są już ostateczne wyniki głosowania w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Łącznie do realizacji skierowanych zostanie 8 projektów – po cztery wybrane przez pracowników i studentów.
Projekty pracownicze:
 • Elektrownia słoneczna o mocy 25 kWp na dachu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Sobieskiego 7; koszt: 135 000 zł;
 • Zakup 10 desek SUP do Ośrodka Wypoczynkowego „Czarlina”; koszt 25 000 zł;
 • Obraz wart tysiąca słów: nowy system multimedialny w audytoriach w Gmachu Głównym; koszt: 107 000 zł;
 • Wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; koszt: koszt: 60 000 zł.

Projekty studenckie:

 • Zagospodarowanie przestrzeni wokół „Armaty”; koszt: 25 000 zł;
 • Przestrzeń coworkingowa w głównym holu budynku Hydro; koszt: 69 000 zł;
 • Ławki oraz stoły w okolicach Gmachu Głównego; koszt: 12 000 zł;
 • Modernizacja siłowni na terenie Centrum Sportu Akademickiego; koszt: 66 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego PG.

SSPG ma nową przewodniczącą i członków zarządu

Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2023. Od lewej: Wojciech Dybowski, Jacek Bleja, Marta Wasilewska, Radosław Kossakowski, Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG, Oliwia Hauchszulz, Marek Szaruga, Dorota Nagórska, Aleksandra Paluch, Anna Suchecka. Fot. Mateusz Michalski
 

Od 1.01.2023 roku przewodniczącą  Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej jest Agnieszka Skotnicka. Powołano także nowych członków zarządu SSPG:

 • Oliwia Hauchszulz (WArch) – zastępca przewodniczącej ds. finansowo-gospodarczych,
 • Dorota Nagórska (WILiŚ) – zastępca przewodniczącej ds. dydaktycznych i jakości kształcenia,
 • Radosław Kossakowski (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. socjalnych,
 • Marek Szaruga (WIMiO) – zastępca przewodniczącej ds. mediów i promocji,
 • Wojciech Dybowski (WZiE) – zastępca przewodniczącej ds. kultury i sportu,
 • Marta Wasilewska (WZiE) – zastępca przewodniczącej ds. przedsiębiorczości,
 • Anna Suchecka (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. ewaluacji i rozwoju,
 • Jacek Bleja (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. rozwoju struktury informatycznej,
 • Aleksandra Paluch (WILiŚ) – rzecznik praw studenta.

Podczas I Posiedzenia Parlamentu zostali także wybrani reprezentanci studentów do Senatu PG. Ponadto spośród studentów wyznaczono delegatów do organów uczelni (Prezydium PSPG, Komisja Prawno-Rewizyjna, Senat Politechniki Gdańskiej, Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i ds. Nauczycieli Akademickich, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Komisje Senackie, UKZJK, Komisje ds. jakości kształcenia w CJO, CM i CSA, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Pismo PG).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wielkie odliczanie. Wkrótce uruchomienie superkomputera Politechniki Gdańskiej

Fot. grupa NDI
 

Politechnika Gdańska kończy realizację projektu Centrum Kompetencji STOS, otwarcie kompleksu nastąpi prawdopodobnie w I kwartale 2023 roku.

CK STOS PG będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG. Jego dyrektorem, a zarazem pomysłodawcą projektu CK STOS PG jest prof. Henryk Krawczyk. Za projekt budynku odpowiada arch. Zbigniew Reszka i pracownia architektoniczna Arch-Deco, a za realizację budowy spółka NDI.

Bazowy koszt realizacji projektu CK STOS wyniósł 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pozyskanych dzięki zaangażowaniu w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Do tego doliczyć trzeba jednak również środki, za które uczelnia wyposaży centrum w dodatkowy sprzęt, w tym dodatkowe elementy superkomputera, który będzie mógł być ulepszany i rozwijany przez wiele lat. Całkowity koszt inwestycji sięgnie zatem nawet ok. 250 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Podsumowujemy rok 2022 na Politechnice Gdańskiej

Nagrodzone wynalazki, inwestycje liczone w setkach milionów złotych, docenienie w międzynarodowych rankingach, współpraca z czołowymi uczelniami technicznymi Europy, jeden z najlepszych wyników ewaluacji działalności naukowej w kraju, organizacja ważnych wydarzeń – w roku 2022 Politechnika Gdańska konsekwentnie realizowała założone cele. Społeczność naszej uczelni wykazała się też solidarnością z narodem ukraińskim.

W 2022 roku Politechnika Gdańska umocniła swoją obecność w najważniejszych międzynarodowych rankingach: ranking szanghajski, QS World University Rankings, Times Higher Education Impact Ranking 2022, UI GreenMetric World University Ranking, U-Multirank, World University Rankings by Subject, Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects. Nasza uczelnia dołączyła również do konsorcjum dziesięciu europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE.

Politechnika Gdańska potwierdziła swoją mocną pozycję w kraju:

 • w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021 trzy dyscypliny naukowe prowadzone na PG otrzymały kategorię A+, a osiem dyscyplin – kategorię A;
 • III miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych oraz VI pozycja w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy”;
 • w Rankingu Kierunków Studiów inżynieria środowiska prowadzona na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska została uznana za najlepszą w Polsce.

Nagrodzone wynalazki, wpływowi naukowcy:

 • wyróżnienie podczas 3. Kongresu „Zdrowie Polaków” w konkursie „Perspektywy Medycyny”
  CyberRadar – wynalazek opracowany pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego (WETI);
 • godło „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” – INZNAK, czyli technologia inteligentnych znaków drogowych do adaptacyjnego sterowania ruchem opracowana pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego (WETI);
 • platynowy medal za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®2022, najwyższa nagroda Grand Prix, srebrny medal na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze – sonda do pomiaru szybkości korozji, wynalazek zespołu naukowców kierowanego przez prof. Kazimierza Darowickiego, opracowany we współpracy z PKN Orlen;
 • 53 naukowców z PG znalazło się w gronie Top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Politechnika Gdańska wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim zawarła umowę o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji.

Uczelnia po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł Akademickiego Mistrza Polski, zarówno w klasyfikacji generalnej, jak również wśród uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

300 projektów za ponad 45 mln zł. Efekty programu IDUB w 2022 r.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) realizowany jest na Politechnice Gdańskiej od ponad dwóch lat. Wykorzystując środki dodatkowej subwencji MEiN, możliwe jest wsparcie różnych odbiorców: naukowców, studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych, a także kadry administracyjnej uczelni w ramach ponad 30 wewnętrznych programów grantowych. W roku 2022 złożono prawie 600 wniosków grantowych oraz stypendialnych w 21 ogłoszonych naborach. Rozpoczęto realizację lub zrealizowano niemal 300 projektów oraz inicjatyw.

W sumie w 2022 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację niemal 300 projektów na kwotę prawie 45 mln zł. Część z nich została opisana w cyklu artykułów "Realizacja projektów IDUB"

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla badaczek z PG

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek i dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Zespół badaczek z Wydziału Chemicznego PG został uhonorowany wyróżnieniem Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienie otrzymały: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek, dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk oraz dr inż. Monika Kuczyńska. Przedmiotem ich badań były bioaktywne fitozwiązki o charakterze przeciwutleniaczy i ich prozdrowotny wpływ na ludzki organizm.

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk przyznano za szereg publikacji przygotowanych na podstawie przeprowadzonych badań. Jak podkreślają badaczki – są one w dużej mierze wynikiem współpracy międzynarodowej z naukowcami z całego świata, a ich przeprowadzenie wsparły granty pozyskane z kilku różnych programów: PRELUDIUM i MAESTRO, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz COST Action NutRedOx.

Ponad 6,7 mln zł na projekty badawcze na PG

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS23 i PRELUDIUM21. Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania na łączną kwotę ponad 6,7 mln zł znalazło się dziesięć projektów.

Projekty z PG w programie PRELUDIUM:

 • „Spinele w układzie Cu-Mn-(Fe,Ni,Zn,Cr)-O: synteza, badania struktury, właściwości fizykochemicznych i aktywności elektrokatalitycznej operando”, mgr inż. Krystian Lankauf, opiekun: dr hab. inż. Sebastian Molin (WETI); 139 650 zł;
 • „Wydłużenie czasu życia porowatych ferrytycznych stopów o wysokiej zawartości chromu przez pokrywanie ultracienką warstwą tlenku glinu”, mgr inż. Damian Koszelow, dr hab. inż. Sebastian Molin (WETI); 138 460 zł;
 • „Potencjał przeciwwirusowy oraz działanie ochronne pierzgi pozyskiwanej z polskich pasiek na komórki ludzkie”, mgr inż. Karolina Pełka, opiekun: dr hab. inż. Piotr Szweda (WCh); 139 931 zł;
 • „Badania doświadczalne oraz analiza numeryczna (DEM) strefy kontaktu między materiałem granulowanym a powierzchnią fałdową podczas przepływów silosowych”, mgr inż. Aleksander Grabowski, opiekun: dr hab. inż. Michał Nitka (WILiŚ); 192 638 zł;
 • „Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem”, mgr inż. Agata Ducka, opiekun: dr hab. inż. Beata Bochentyn (WFTiMS); 209 230 zł.

Celem konkursu PRELUDIUM jest wspieranie rozwoju młodych naukowców.

Projekty z PG w programie OPUS:

 • „Drożdżowa topoizomeraza DNA II jako modelowy cel molekularny dla nowych związków przeciwgrzybowych”, dr hab. inż. Iwona Gabriel (WCh); 1 610 400 zł;
 • „Grupy odwzorowań na rozmaitościach: aspekt dynamiczny i probabilistyczny”, prof. dr hab.
  Tomasz Szarek (WFTiMS); 413 112 zł;
 • „Synteza w fazie stałej w otrzymywaniu nowych materiałów międzymetalicznych”, prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS); 1 983 600 zł;
 • „Zarządzanie wiedzą w organizacjach turystycznych w czasie kryzysu”, dr hab. Małgorzata Zięba (WZiE); 439 200 zł;
 • „Przetwarzanie wtórnych materiałów odpadowych w zoptymalizowane topologicznie hierarchicznie porowate kompozyty w celu dostosowania ścieżki degradacji elektrochemicznej trwałych zanieczyszczeń organicznych”, dr Mattia Pierpaoli (WETI); 1 438 746 zł.

Konkurs OPUS kierowany jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Jedynym warunkiem, który musi spełnić na wstępie kierownik projektu jest co najmniej jedna praca opublikowana lub przyjęta do druku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej NCN.

Zrównoważone inwestowanie – praca naukowców WZiE w wydawnictwie Elsevier

„Sustainable investing: Socio-economic impacts of exchange-traded funds” to najnowsza praca naukowa autorstwa prof. Adama Marszka i prof. Ewy Lechman z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, która ukazała się nakładem wydawnictwa Elsevier (imprint: Academic Press). Praca dotyczy europejskich funduszy zrównoważonego inwestowania typu exchange-traded funds (ETFs), w kontekście rosnącej popularności innowacyjnych form odpowiedzialnego inwestowania obejmującego aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, tj. ESG.

Publikacja jest jedynym z efektów grantu Narodowego Centrum Nauki „Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju” (nr 2020/37/B/HS4/00717).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studentki PG z Ukrainy stypendystkami programu “New Technologies for Women – Ukraine”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel, w ramach współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii, uruchomiły program stypendialny “New Technologies for Women – Ukraine”. Program skierowany był do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Laureatkami programu zostały cztery studentki Politechniki Gdańskiej:

 • Karyna Konup (WEiA),
 • Mariia Krykun (WETI),
 • Mariia Kyryszenko (WETI),
 • Olena Onyszczenko (WFTiMS).

Oprócz rocznego stypendium w wysokości 20 tys. zł, dostępu do cyklu warsztatów i programu mentoringowego, laureatki wzięły udział w konferencji "INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine” (Lublin, 1–2.12.2022), będą też gościć na Perspektywy Women in Tech Summit 2023 – największym w Europie wydarzeniu dla kobiet w technologiach, które odbędzie się 14–15.06.2023 w Warszawie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków w IV edycji Titanium Supporting International Patent Applications

Program Titanium stanowi element realizacji zadań programu IDUB. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. Adresatami programu są pracownicy, doktoranci i studenci PG.

Budżet i warunki finansowania:

 • dofinansowanie przyznawane jest na wynalazki, do których Uczelni będą przysługiwać (w całości lub w części) prawa majątkowe, bez ograniczeń co do komercyjnego wykorzystania wynalazku;
 • dofinansowanie wynosi 18 tys. zł brutto, a maksymalny okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy;
 • koszty projektu obejmują m.in.: badania patentowe, opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków, tłumaczenie dokumentacji zgłoszeniowej, opłaty urzędowe.

Jak aplikować?

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja na rok akad. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN rozpocznie się w połowie kwietnia, a zakończy na początku maja br. (przyjmowanie dokumentów). Obejmie 14 dyscyplin, w tym po raz pierwszy inżynierię chemiczną.

W związku z wynikami ewaluacji w tym roku nie będzie prowadzony nabór do IBW PAN (inżynieria lądowa, geodezja i transport). Pula miejsc przypadająca na poszczególne dyscypliny, w tym dla cudzoziemców, zostanie określona w Zarządzeniu Rektora, m.in. na podstawie wyników ankietyzacji przeprowadzonej wśród NA zainteresowanych sprawowaniem opieki naukowej nad kandydatami w szkole (naboru potencjalnych promotorów).

Wstępny harmonogram rekrutacji:

 • początek kwietnia – spotkanie z kandydatami (w formule online);
 • druga dekada kwietnia – egzamin z języka angielskiego na poziomie B2;
 • druga dekada maja – rozmowy z kandydatami;
 • połowa czerwca – ogłoszenie wyników;
 • 2.10.2023 r. – początek roku akad. 2023/2024 w Szkole Doktorskiej;
 • 31.10.2023 r. – ostateczny termin przyjazdu dla cudzoziemców starających się o miejsca w akademiku (30.11.2023 r. – w przypadku osób, które nie ubiegają się o akademik).

Z przebiegiem procesu rekrutacji i zasadami obowiązującymi dla naboru na rok akad. 2023/2024 można zapoznać się na stronie Szkoły Doktorskiej (zakładka Kandydaci). Szczegółowy harmonogram opublikowany zostanie w marcu br. w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja na rok akad. 2023/2024

W dn. 9–26.01.2023 r. trwa nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły (dostęp po zalogowaniu tj. do
MojaPG).

Harmonogram naboru:

 • do 31.01.2023 – weryfikacja ankiet potencjalnych promotorów przez przedstawicieli dyscyplin w Radzie Szkoły Doktorskiej;
 • do 28.02.2023 – uchwała rad dyscyplin / dziedzin zatwierdzająca kandydatów na promotorów;
 • marzec 2023 – opublikowanie na stronie Szkoły Doktorskiej listy zaakceptowanych potencjalnych promotorów wraz z ankietami.

UWAGA!

Powyższe terminy są nieprzekraczalne z uwagi na ich sprzężenie z procesem rekrutacji kandydatów do szkoły. Nabór dotyczy tylko osób zainteresowanych podjęciem się opieki promotorskiej nad doktorantami w Szkole Doktorskiej współprowadzonej z IMP PAN i IBW PAN (nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej).

Szkolenie dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się stacjonarne szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych) w Szkole Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN. Szkolenie zostanie następnie powtórzone w formule online na platformie MS Teams dn. 22.02.2023 r. (środa) o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej (dostęp po zalogowaniu tj. do MojaPG).

Zmiana wysokości stypendiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej (od stycznia 2023 r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wzrasta z 6410 zł do kwoty 7210 zł. Oznacza to, że kwoty podstawowego stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na PG również wzrosną i będą od stycznia 2023 r. wynosiły odpowiednio:

 • na początku kształcenia – 37% wynagrodzenia profesora, tj. 2 667,70 zł brutto;
 • po ocenie śródokresowej – 57% wynagrodzenia profesora, tj. 4 109,70 zł brutto.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej.

Wysokość stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej nie ulega zmianie. 

II konkurs NEON (NCBR)

Wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON obejmuje zagadnienie badawcze: innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. Zagadnienie obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning;

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe);

1.3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 8 mln zł, tyle samo wynosi maksymalna suma wydatków kwalifikowanych dla jednego wniosku;
 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 27.01–31.03.2023 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 17.03.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 24.03.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs LIDER XIV (NCBR)

NCBR ogłasza nabór w ramach programu LIDER. Program skierowany jest do młodych naukowców, a jego celem jest poszerzanie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa przeznaczona na odwołania.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe można składać wyłącznie w systemie LSI 2.0 w dn. 17.02–8.05.2023 r. do godz. 16.15;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać w terminie do 21.04.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 28.04.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs dla wynalazców: studentów, doktorantów i absolwentów

Dn. 25.01.2023 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami / współtwórcami:

 • wynalazku lub
 • wzoru użytkowego lub
 • wzoru przemysłowego

chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Informacje dla aplikujących:

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.01.2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 303 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Jurkowskiego pt. „Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami mechanicznymi a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach pełzania”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie WIMiO w zakładce Nauka. 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dn. 20.01.2023 r. o godz. 14.00 w Audytorium im. prof. dr. hab. Olgierda Gzowskiego w Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Adriana Myszkowskiego pt. „Rozwinięcia okresowe niezmienników topologicznych iteracji w teorii punktów okresowych odwzorowań gładkich”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Grzegorz Graff.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono w systemie POLon oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PG.

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 18.01.2023 r.

Awans naukowy

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości:

dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak (WZiE)

Współpraca

PG rozwija współpracę z gdańskim Autonomikiem

Na zdj. od lewej: Monika Biblis, dyrektor GLA oraz prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich PG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
 

Politechnika Gdańska podpisała umowę z Gdańskim Liceum Autonomicznym w zakresie edukacji młodzieży. Autonomik (trzecie liceum na Pomorzu według rankingu PERSPEKTYWY 2022) liczy na wsparcie m.in. w zakresie kształcenia z informatyki, a PG na pozyskanie najlepszych kandydatów na studia. Obie strony porozumienia mają podejmować działania, które podwyższą jakość edukacji uczniów gdańskiego Autonomika w celu przygotowania ich do studiów na PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kształcenie i dydaktyka

Rozszerzona oferta szkoleń CNE dla nauczycieli (styczeń–luty 2023 r.)

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej do udziału w certyfikowanych szkoleniach warsztatowych w styczniu i lutym 2023 r.

W tegorocznej ofercie znalazły się nowe tematy:

 • podstawy metodyki nauczania,
 • metodyka zajęć zdalnych,
 • kompetencje cyfrowe dydaktyków (szkolenie otwarte),
 • komunikacja w grupie wielokulturowej,
 • dobre praktyki w pracy z grupą wielokulturową,
 • active learning w praktyce,
 • grywalizacja w edukacji,
 • neurodydaktyka: podstawy procesu uczenia się,
 • platforma MS Teams,
 • platforma eNauczanie,
 • nowe technologie w edukacji,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • emisja głosu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie CNE.

Program wsparcia studentów I roku w uczeniu się fizyki

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza studentów pierwszych lat studiów inżynierskich na bezpłatne konsultacje warsztatowe prowadzone przez doktorantki i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zespół doktorantów wspierany jest przez doświadczonych nauczycieli akademickich.

Spotkania odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Zapisy przyjmowane są poprzez formularz na platformie eNauczanie. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu ŁATFIZNA.

Komunikaty

Zmiana przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Centrum Obiegu Dokumentów informuje, że od 1.01.2023 r. nastąpiła aktualizacja przepisów kancelaryjno-archiwalnych, które zostały wydane Zarządzeniem Rektora nr 79/2022 z 20 grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach znajdują się na stronie internetowej COD w Aktualnościach.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane dn. 19.01.2023 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 20.01.2023 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szkolenie „Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa” (30.01.2023)

Centrum Zarządzania Projektami wraz z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej zapraszają na szkolenie Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa”, które odbędzie się 30.01.2023 r. w godz. 9.30–11.30.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont Europa,
 • osób realizujących projekty w programie Horyzont Europa,
 • zespołów finansowo-księgowych,
 • pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont Europa.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska z Centrum Zarządzania Projektami PG oraz mgr Renata Downar-Zapolska (Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie FORMULARZA. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do dnia 25.01.2023 r., do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarium

9 stycznia–26 stycznia
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/potencjalni-promotorzy-kandydaci/nabor-promotorow-doktorantow-do-szkoly-doktorskiej-rekrutacja-na-ra-20232024

Nabór promotorów doktorantów – rekrutacja na r. a. 2023/2024

W dn. 9–26.01.2023 r. trwa nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2023/2024. Szczegóły na stronie Szkoły Doktorskiej.
13 stycznia 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Praca z grupą wielokulturową”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Olga Ludyga (CNE), formularz zgłoszeniowy https://forms.pg.edu.pl/01GDNZ50YX22DJB4WN1GXBP35N.
17 stycznia 08.30–14.00

Politechnika Superbohaterów

Akcja poboru krwi organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Odbędzie się 17 stycznia 2023 roku, w godzinach od 8.30 do 14.00, w autokarze do poboru krwi, który będzie stał przed budynkiem WETI B.
17 stycznia–18 stycznia
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Grywalizacja w edukacji”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (dwudniowe warsztaty, 16 godzin). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE). Zapisy: https://forms.pg.edu.pl/
18 stycznia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 stycznia 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Neurodydaktyka: podstawy procesu uczenia się”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE).
24 stycznia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Neurodydaktyka: podstawy procesu uczenia się”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE). Zapisy: https://forms.pg.edu.pl/01GC29HYKA2CQPJVZXMJVXHMXZ
25 stycznia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty, przegląd 30 aplikacji, praca na 5 wybranych, wymagany laptop). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE).