Nr 264/15 grudnia 2022

Z życia uczelni

Pracownicy uczelni wyróżnieni podczas uroczystego Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Bartosz Bańka

 

Dn. 7.12.2022 r. w Auli PG odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PG. Podczas wydarzenia wręczone zostały medale, odznaczenia i nagrody pracownikom uczelni oraz osobom związanym z naszą społecznością akademicką.

W uroczystości udział wzięli: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a także członkowie kolegium rektora, przedstawiciele władz wydziałów, samorządu studentów oraz zaproszeni goście.

W obecności rektora PG wojewoda pomorski w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu odznaczenia osób wyróżnionych Srebrnymi Krzyżami Zasługi, który otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi

 • mgr inż. arch. Jacek Droszcz (Wydział Architektury);
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej);
 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG (Wydział Architektury).

Wojewoda wręczył również Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde wręczył również Złote Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej. Otrzymali je:

 • Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność;
 • dr inż. Tadeusz Szymański, przewodniczący NSZZ Solidarność w PG.

Medalem Honorowym Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej odznaczony został prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa).

Medale pamiątkowe PG otrzymali:

 • mgr inż. Szczepan Gapiński z Biura Rektora
 • mgr inż. Ryszard Trykosko, przewodniczący Rady Fundacji PZITB.

Nagrody Rektora PG za całokształt dorobku otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Stanisław Taryma, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa).

Podczas uroczystości wręczono także Nagrody Rektora I Stopnia: organizacyjne, naukowe, za działalność badawczo-rozwojową, za osiągnięcia dydaktyczne, za całokształt dorobku oraz nagrody specjalne. Po raz pierwszy przyznano również Wyróżnienia Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Dodatkowe informacje, w tym pełna lista osób wyróżnionych w tym roku, znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Budżet Obywatelski PG. Znamy wyniki głosowania

Zakończyło się głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w 2023 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Po przeliczeniu głosów ogloszono listę rankingową. Rektorska komisja ds. budżetu obywatelskiego zarekomendowała do realizacji łącznie 8 projektów – 4 pracowniczych i 4 studenckich.
Projekty pracownicze:
 • Elektrownia słoneczna o mocy 25 kWP na dachu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Sobieskiego 7 (172 głosy; koszt: 135 000 zł);
 • Zakup 10 desek SUP do Ośrodka Wypoczynkowego „Czarlina” (168 głosów; koszt: 25 000 zł);
 • Obraz wart tysiąca słów: nowy system multimedialny w audytoriach w Gmachu Głównym (167 głosów; koszt: 107 000 zł);
 • Wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (149 głosów; koszt: 60 000 zł).

Projekty studenckie:

 • Zagospodarowanie przestrzeni wokół „Armaty” (645 głosów; koszt: 25 000 zł);
 • Przestrzeń coworkingowa w głównym holu budynku Hydro (458 głosów; koszt: 69 000 zł);
 • Strefa relaksu dla studentów (279 głosów; koszt: 150 000 zł);
 • Ławki oraz stoły w okolicach Gmachu Głównego (258 głosów; koszt: 12 000 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące wybranych projektów znaleźć można na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego PG w terminie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia listy rankingowej projektów, pracownicy oraz studenci i doktoranci uczelni mogą składać odwołania do rektora. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji zostanie podana 5.01.2023 r.

Nauka

Trzy miliony złotych dla LIDERów z Politechniki Gdańskiej

Naukowcy z PG zostali laureatami XIII edycji konkursu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą realizować projekty z obszaru energetyki wiatrowej i inżynierii transportowej:
 • dr inż. Roland Ryndzionek (WEiA) – projekt i realizacja budowy wysokosprawnościowej turbiny wiatrowej w oparciu o wolnoobrotowy bezprzekładniowy, wielofazowy, dwustronnie zasilany generator indukcyjny; wys. dofinansowania 1 494 312,50 zł;
 • dr inż. Dawid Ryś (WILiŚ) – realizacja interdyscyplinarnego, łączącego dziedziny inżynierii drogowej, mechaniki pojazdu i informatyki, projektu „System ważenia pojazdów w ruchu o dużej dokładności”; wys. dofinansowania 1 499 280,00 zł.

Program LIDER ma na celu poszerzanie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej NCBiR oraz w Aktualnościach PG.

Szybko i tanio wykryją pestycydy. Współpraca z naukowcami z Indii

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz Shiv Nadar University w Indiach planują wspólnie wytwarzać i badać tanie, elastyczne czujniki diamentowe do wykrywania pestycydów.
Zespół badawczy z Katedry Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prowadzony przez dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. PG odwiedził w listopadzie Shiv Nadar University w Uttar Pradesh, z którym Politechnika Gdańska podpisała niedawno list intencyjny. Pod opieką prof. Susanty Roya naukowcy badali próbki diamentowe i omawiali wyniki badań dotyczących czujników wykrywających toksyczne pestycydy.
Podczas wizyty w Indiach, naukowcy z PG odwiedzili też Alagappa University, gdzie odbywała się konferencja poświęcona badaniom biosensorycznym oraz elektronice dla rozwiązań energetycznych. Ponadto, naukowcy odbyli wizytę studyjną w Bharathidasan University (BDU) u prof. Sonachalama Arumugama, jednego z kierujących projektem po stronie indyjskiej, który zajmuje się diagnostyką elektryczną opracowywanych sensorów.
Wyjazd został zrealizowany w ramach współpracy bilateralnej finansowanej z partnerskiego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Polska–Indie realizowanego w l. 2020–2023. Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Robert Bogdanowicz, dr inż. Mateusz Ficek, dr inż. Srinivasu Kunuku, mgr inż. Michał Rycewicz oraz mgr inż. Maciej Głowacki.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zuzanna Klawikowska laureatką Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego

Zuzanna Klawikowska, absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z roku 2021, została wyróżniona Nagrodą Dziekana Ludwika Referowskiego przyznawaną wybitnym absolwentom wydziału, w wysokości 50 tys. PLN. Komisja oceniająca uznała jej pracę dyplomową oraz wyniki w nauce za najlepsze wśród studentów wydziału.

Laureatka jest obecnie doktorantką II roku w dyscyplinie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji WEiA. Jej praca inżynierska „Wykorzystanie metod tłumaczenia decyzji do opracowania strategii obronnych przed wrogimi atakami na głębokie sieci neuronowe” została wyróżniona w konkursie Młodzi Innowacyjni 2020. Z kolei praca magisterska „Synteza neuronowego systemu detekcji i analizy zmian chorobowych mózgu” również zdobyła wyróżnienie – Dyplomu Roku wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie w ramach doktoratu w Szkole Doktorskiej, zajmuje się wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji pod kierunkiem dr. hab. inż. Michała Grochowskiego.

Wręczenie nagrody Dziekana Ludwika ReferowskiegoNa zdjęciu od lewej: doc. Ludwik Referowski, fundator Nagrody, mgr inż. Zuzanna Klawikowska, laureatka Nagrody, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr hab inż. Mirosław Wołoszyn, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Fot. Piotr Koryncki

Nabór wniosków w III edycji programu Radon Supporting Most Talented Students

Program Radon stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje dla aplikujących:

 • nabór w programie trwa od 15.12.2022 do 15.01.2023 r.;
 • wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów studiów stacjonarnych: I stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów i II stopnia, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni;
 • stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Architektury

Dn. 20.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali kreatywnej budynku Hydromechaniki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Czech pt. „Dynamiczne relacje pomiędzy matematyką stosowaną a projektowaniem architektonicznym”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, promotorem pomocniczym – dr inż. arch. Robert Juchnevic.

Dn. 20.12.2022 r. o godz. 13.00 w sali kreatywnej budynku Hydromechaniki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. arch. Michała Kwaska pt. „Żeliwo w zabudowie miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego od II poł. XIX do pocz. XX w. w kontekście rozwiązań europejskich”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek.

Dn. 21.12.2022 r. o godz. 9.30 w sali kreatywnej budynku Hydromechaniki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Myślińskiej pt. „Cmentarze w przestrzeni polskich miast”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański.

Dn. 21.12.2022 r. o godz. 13.00 w sali kreatywnej budynku Hydromechaniki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Szuty pt. „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański.

 

Prace doktorskie oraz recenzje zostały udostępnione na stronie internetowej Wydziału Architektury

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.12.2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 303 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Sommera pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie WIMiO w zakładce Nauka.

Uczelnie Fahrenheita

Inicjatywy, które zmieniają uczelnie. Trwa nabór do Nagrody FarU

Trwa nabór zgłoszeń do „Nagrody Uczelni Fahrenheita” ufundowanej przez Zgromadzenie FarU, które w ten sposób chcą wyróżnić inicjatywy istotnie oddziałujące na życie społeczności akademickich. Nagroda może być przyznana raz w roku za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Dla twórców najwyżej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe w wysokości do 9 tys. zł brutto.
Etapy konkursu:
I. Przyjmowanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 20.01.2023 r.
II. Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.
III. Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2023 r.
Do oceny merytorycznej zostanie zakwalifikowana inicjatywa, która:
 • oddziałuje na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym;
 • posiada walor innowacyjności;
 • ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania;
 • została zrealizowana w 2022 roku.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać:

 • dziekani poszczególnych wydziałów Uczelni Fahrenheita;
 • samorządy studentów Uczelni Fahrenheita;
 • samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita;
 • zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Mikołajkowe Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita

Od lewej w pierwszym rzędzie: prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Maciej Duszczyk, UG. W drugim rzędzie od lewej: Paweł Orłowski, przewodniczący rady uczelni GUMed, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, GUMed, Wojciech Łabiak, radca prawny, PG, Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektora FarU oraz Karolina Sienkiewicz, koordynator ds. promocji FarU i Julia Domańska, specjalista ds. administracji FarU. Fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG
Dn. 6.12.2022 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita w tym roku.
W posiedzeniu uczestniczyli:
 • Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej,
 • Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed), prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański),
 • Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki (GUMed) oraz
 • Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita wraz z zastępcą, Katarzyną Zygmunt.

Podczas posiedzenia dyrektorka i wicedyrektorka FarU zostały powołane na kolejne dwuletnie kadencje; w dalszej części obrad toczyły się dyskusje wokół spraw bieżących:

 • omówiono postęp prac drugiej części projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”;
 • przeanalizowano pierwszą edycję programu stypendialnego i omówiono propozycje zmian w regulaminie przyszłorocznego naboru;
 • przedyskutowano kwestię organizacji międzyuczelnianych konferencji oraz tworzenia porozumień pomiędzy kołami naukowymi;
 • omówiono terminarz spotkań oraz najważniejszych aktywności planowanych w 2023 r.;
 • podsumowano budżet;
 • podsumowano działania promocyjne („Kolej na Południe”, Mistrzowie współpracy Fahrenheita, inauguracyjne posiedzenie Konwentu Gospodarczego, udział w konferencjach (m.in. Infoshare)).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Kalendarze Politechniki Gdańskiej na rok 2023 w sklepie PG

Autorskie kalendarze PG na rok 2023 w wersji książkowej i na ścianę są już dostępne w sklepie stacjonarnym PG i internetowym. Do wyboru są następujące formaty:

 • kalendarz książkowy z pocztówką ze zdjęciem Gmachu Głównego PG, długopisem z logo PG i wygodną kieszenią na dodatkowe notatki (245 mm × 170 mm);
 • kalendarz kieszonkowy z długopisem z logo PG (160 mm × 90 mm);
 • kalendarz ścienny, trójdzielny ze zdjęciem przedstawiającym Gmach Główny PG (900 mm × 380 mm).

Ponadto w świątecznej ofercie znajdują się również:

 • zestawy ręcznie ozdabianych pierniczków;
 • galaretki „Jantarki” o smaku aroniowym w czekoladzie,
 • ręcznie malowane bombki autorstwa Magdy Benedy oraz granatowe i czerwone bombki z logo PG.

Do sklepu stacjonarnego zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane dn. 28.12.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 29.12.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną ostatnie tegoroczne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 22 grudnia, natomiast pierwszy noworoczny numer planujemy wydać 12 stycznia 2023 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.