Nr 262/1 grudnia 2022

Z życia uczelni

Dzielimy się dobrem. Wspólne Mikołajki przed Gmachem Głównym

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG zaprasza całą społeczność akademicką 6.12.2022 (wtorek) na wspólne świętowanie Mikołajek w minimiasteczku namiotowym na placu przed Gmachem Głównym. Tego dnia w godz. 12.00–13.00 będą obowiązywały godziny rektorskie.

Na placu przed Gmachem Głównym od godz. 11.45 czekać będą na wszystkich gorąca zimowa herbata, bezalkoholowe grzane wino i pierniczkowa zabawa. O godz. 12.15 zabłysną lampki na choince, które zapali rektor PG. Nasz mikołajkowy DJ wybierze świąteczne piosenki z całego świata i zaprosi do koncertu życzeń. W planach jest także pobicie rekordu PG w tworzeniu jak najdłuższego papierowego łańcucha, który zawiśnie na naszej choince.

W tej przedświątecznej atmosferze podzielimy się także dobrem z potrzebującymi. Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórkach rzeczowych i pieniężnych. Przed Gmachem Głównym staną dwa namioty, gdzie w godz. 8.00–14.00 będzie można zostawić dary rzeczowe dla potrzebujących z Ukrainy oraz dla bezdomnych zwierząt. Pod egidą UNICEFU prowadzona będzie zbiórka finansowa do puszek, a zebrane środki zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Ukrainie. W Gmachu Głównym zostanie przeprowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach programu projektu studenckiego Helper’s Generation. Fundacja DKMS zaprasza od godz. 10.00 do 16.00 w holu na parterze. PG wspiera również akcję „Szlachetna Paczka”. W dniach 5 i 6 grudnia do budynku Hydromechaniki można przynosić wcześniej wybrane z listy potrzeb rzeczy dla rodziny, którą wspieramy. Równolegle prowadzona jest zbiórka finansowa.

Niech ten mikołajkowy dzień będzie dla nas wszystkich okazją do chwili oderwania się od pracy i nauki, wspólnego spotkania i połączenia sił, by przekazać wsparcie tym, którzy go potrzebują.

PG w gronie dziesięciu europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE

Fot. mat. ENHANCE

Politechnika Gdańska razem z Uniwersytetem Technicznym Delft z Holandii oraz szwajcarską Politechniką w Zurychu dołączyła do konsorcjum europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE. Dn. 25.11.2022 r. podczas ENHANCE Leadership Meeting w Aachen podpisano porozumienie o współpracy.

Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, nad którymi pracuje dziesięć uczelni członkowskich obejmują m.in.:

 • wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia,
 • ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich,
 • stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i
 • ograniczenie barier biurokratycznych.

Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Podczas listopadowego spotkania w  Aachen, naszą uczelnię reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz mgr Justyna Sudakowska z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG oraz stronie ENHANCE.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG gościem audycji naukowej Radia Gdańsk

Fot. Joanna Matuszewska/Radio Gdańsk

Gościem red. Joanny Matuszewskiej w audycji naukowej realizowanej we współpracy z Uczelniami Fahrenheita był prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Rozmowa w pierwszej części dotyczyła zainteresowań i pracy badawczej Rektora. Prof. Krzysztof Wilde opowiadał również o doświadczeniach z 7-letniego pobytu na Uniwersytecie Tokijskim. Dalsza część audycji poświęcona była roli Politechniki Gdańskiej w rozwoju odnawialnych źródeł energii w północnej Polsce, przede wszystkim energii z morskich farm wiatrowych. Prof. K. Wilde opowiedział też o kończącej się budowie Centrum Kompetencji STOS i możliwościach zastosowania znajdującego się tam superkomputera.

Do 5.12.2022 głosujemy w Budżecie Obywatelskim PG

Do 5.12.2022 do godz. 23.59 potrwa głosowanie w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Głos można oddać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej BOPG. Niezbędne będzie wpisanie kodu/hasła użytkownika MojaPG. Każdy pracownik, student i doktorant dysponuje jednym głosem, który oddaje na jeden projekt. W tym roku o poparcie społeczności akademickiej stara się 17 projektów – 9 studenckich i 8 pracowniczych, na których realizację przeznaczono pół miliona złotych.

Opisy projektów studenckich i pracowniczych dopuszczonych do głosowania można znaleźć na stronie Budżetu obywatelskiego PG.

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Dn. 7.12.2022 r. o godz. 11.15 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu PG w Auli w Gmachu Głównym. Podczas wydarzenia wręczone zostaną medale, odznaczenia i nagrody pracownikom uczelni oraz osobom związanym z naszą społecznością akademicką.

Uroczyste posiedzenie Senatu odbędzie się w Auli PG w Gmachu Głównym. Gościem specjalnym będzie wojewoda pomorski, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Srebrne Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości wręczone zostaną także Złote Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, tytuły Honorowych Profesor Emeritus oraz Medale Pamiątkowe Politechniki Gdańskiej. Odznaczenia wręczy rektor PG – prof. Krzysztof Wilde.

Pracownicy PG otrzymają także Nagrody Rektora I Stopnia: organizacyjne, naukowe, za działalność badawczo-rozwojową, za osiągnięcia dydaktyczne, za całokształt dorobku oraz nagrody specjalne. Po raz pierwszy wręczone zostaną również Wyróżnienia Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Otrzymają je pracownicy administracyjni oraz obsługi technicznej wchodzący w skład zespołów lub komisji, które w mijającym roku zrealizowały ważne dla uczelni zadania, niewynikające z podstawowego zakresu obowiązków tych pracowników.

Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Nauka

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

W dn. 1–31.12.2022 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Wnioski należy przysyłać na adres malmakow@pg.edu.pl w terminie do 28.12.2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Welcome to Poland 2022 NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej. Projekt może być realizowany pomiędzy 1.06.2023 r. a 31.05.2025 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę – Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 3 wnioski o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie. Chęć uczestnictwa w ww. konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie zgłoszenia projektu w systemie Moja PG Projekty w terminie do 17.01.2023 r.

W przypadku zgłoszenia większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektów.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 23.01.2023 r.;
 • ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA upływa 31.01.2023 r. o godz. 15.00 czasu lokalnego (Warszawa);
 • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa

Współpraca

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG zaprasza na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału, który odbędzie się 3.12.2022 r. o godz. 16.00 na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym PG.

W programie:

 • networking;
 • uroczyste otwarcie Zjazdu przez dziekan WZiE, dr hab. Małgorzatę Gawrycką, prof. PG;
 • wykład dr. hab. inż. Aleksandra Orłowskiego, prof. PG pt. „Wyzwania nowoczesnych miast – smart future cities”;
 • aukcja charytatywna;
 • aktualności WZiE;
 • bankiet.

Po bankiecie odbędzie się część nieoficjalna w Akademickim Klubie PG „Kwadratowa” (Bratniak, Siedlicka 4, Gdańsk). Wpisowe dla uczestników wynosi 80 zł (w cenie udział w spotkaniu networkingowym oraz poczęstunek).

Szczegółowe informacje o zjeździe, w tym formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej WZiE.

Zrównoważony rozwój

Dzięki dystrybutorom wody ponad 80 tys. butelek nie trafiło do śmieci

Zamiast kupować wodę w jednorazowych butelkach, napełnij swój kubek lub butelkę wielokrotnego użytku wodą pitną z dystrybutora. W ramach współpracy z Saur Neptun Gdańsk na Politechnice Gdańskiej zostało zamontowanych piętnaście dystrybutorów, dzięki którym już ponad 80 tysięcy litrowych, jednorazowych butelek z plastiku nie trafi do śmieci.

Lokalizacje dystrybutorów zamontowanych w ramach współpracy z Saur Neptun Gdańsk:

 • Gmach Główny – 7 sztuk (przy pokojach 11, 64, 113, 160, 210, 260 i w gabinecie rektora),
 • Gmach B – 5 sztuk (poziom 0, kwestura, poziom 1, 2, 3),
 • Auditorium Novum – 1 sztuka (poziom 0),
 • budynek WETI B – 1 sztuka (poziom 1),
 • Centrum Sportu Akademickiego – 1 sztuka (poziom 0).

W planach jest montaż kolejnego dystrybutora na Wydziale Chemicznym.

Urządzenia wyposażone są w czujniki oraz licznik butelek, które wskazują łącznie ponad 80 tys. zaoszczędzonych butelek o pojemości jednego litra. Najwięcej butelek udało się uchronić przed śmietnikiem w Centrum Sportu Akademickiego – tu licznik dystrybutora wskazuje już ponad 28 tysięcy.

Komunikaty

Podwyżki dla pracowników

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 21.09.2022 r. informującym o zwiększeniu subwencji w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni, rektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Politechnice Gdańskiej ustalił następujące zasady przyznania podwyżek pracownikom:

 1. podwyżki zostaną przyznane od 1 października 2022 r.,
 2. osobami uprawnionymi do otrzymania podwyżki są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/mianowania,
 3. wynagrodzenie zasadnicze pracowników zostanie podwyższone o 4,4%, z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę,
 4. Podwyżki nie otrzymają:
 • pracownicy będący na dzień 1 października 2022 r. w okresie wypowiedzenia,
 • osoby, z którymi w okresie od 1 października 2022 r. do dnia wypłaty został lub zostanie rozwiązany stosunek pracy,
 • pracownicy zatrudnieni, z którymi nawiązano stosunek pracy z dniem 1 października bądź po 1 października 2022 r. (z wyjątkiem emerytów ponownie zatrudnianych). 
 1. Listy podwyżkowe ustalające wysokość wynagrodzenia zasadniczego po podwyżce zostaną przygotowane przez Dział Płac i nie wymagają podpisu kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Podwyżki wynagrodzeń wraz z wyrównaniem od 1 października 2022 r. zostaną wypłacone do 10 grudnia 2022 r.

Ankietyzacja w ramach THE Academic Reputation Survey 2023

Zachęcamy pracowników naukowych do wypełniania corocznej ankiety Times Higher Education’s Global Academic Reputation Survey. Zaproszenia do udziału w ankiecie rozsyłane są przez THE bezpośrednio do wybranych pracowników PG.

Kluczowe wyniki badania zostaną udostępnione pracownikom, którzy wypełnią ankietę, zaś bardziej szczegółowa analiza zostanie następnie opublikowana w formie THE World Reputation Rankings w 2023 r. Analiza posłuży także do przygotowania THE World University Rankings w 2024 r.

Zachęcamy pracowników naukowych do wyrażenia swojej eksperckiej opinii. Reputacja ma znaczenie – bardziej niż kiedykolwiek.

Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka? – wieczór autorski prof. Waldemara Wardenckiego

Biblioteka PG, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” zapraszają, w ramach cyklu Wieczory Autorskie, na promocję książki popularnonaukowej pt. „Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?” autorstwa Zygfryda Witkiewicza, Waldemara Wardenckiego i Anny Świercz. Spotkanie odbędzie się 7.12.2022 o godz. 18.00 w klubie „Kwadratowa”.

Poruszane w książce zagadnienia mają charakter uniwersalny, autorzy zwracają uwagę czytelnika na zagrożenia egzystencjalne, związane w dużej mierze z niszczącą działalnością człowieka, powodującą niepokojące zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności na naszej planecie.

Książka jest starannie wydana przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe – bogato ilustrowana, a jej zasadniczym walorem jest różnorodność i aktualność tematów, opisywanych przez autorów językiem barwnym i zrozumiałym dla każdego czytelnika.

Gośćmi spotkania będą: prof. Waldemar Wardencki oraz – zdalnie – pozostali autorzy: prof. Anna Świercz i prof. Zygfryd Witkiewicz.

Moderatorami spotkania będą: mgr Danuta Siemińska, autorka cyklu tekstów „Twarze Politechniki” oraz prof. IMP PAN Andrzej Gardzilewicz, znawca zagadnień energetycznych.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia książki.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Waldemar Wardencki – absolwent Wydziału Chemicznego PG, prodziekan tego wydziału w l. 2002–2005, od 2017 r. Profesor Emeritus PG, ekspert z zakresu chemii analitycznej i ochrony środowiska. Prowadził wykłady na kilku uniwersytetach europejskich i w Chinach. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN; od maja 2021 przedstawiciel Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej. Obecnie pracuje w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 

PG Tańczy – kursy tańca towarzyskiego dla pracowników

Na Politechnika Gdańskiej rozpoczęły się kursy tańca towarzyskiego dla pracowników i osób towarzyszących. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe kroki wybranych tańców standardowych (walc, tango, foxtrot, quickstep) oraz latynoamerykańskich (samba, cha-cha, rumba, jive). Podczas zajęć nauczymy się prowadzenia i współpracy w parze oraz słyszenia i rozumienia rytmu danych utworów muzycznych.

Zajęcia odbywają się w AK PG Kwadratowa (budynek nr 23), w poniedziałki i środy, w godz. 16.10–17.10 lub 17.15–18.15.

Udział w zajęciach dla pracowników Politechniki Gdańskiej jest bezpłatny do końca 2022 r. Koszt zajęć dla osób towarzyszących spoza PG wynosi 60 zł za osobę miesięcznie (4 zajęcia w miesiącu).

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o wypełnienie formularza

Kalendarium

4 grudnia 18.00–22.00
https://pg.edu.pl/sapg/2022-11/jesien-z-bazuna-juz-4-grudnia-w-kwadratowej

„Jesień z Bazuną” w Kwadratowej

Zapraszamy na grudniową odsłonę koncertów „Jesień z Bazuną”, które odbędą się 4.12.2022 w AK PG Kwadratowa, w godz. 18:00–22:00. Wstęp wolny.
7 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG.
7 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-11/spotkanie-w-ramach-cyklu-wieczory-autorskie

Spotkanie autorskie

Spotkanie z autorami książki pt. „Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?”: Zygfrydem Witkiewiczem, Waldemarem Wardenckim, Anną Świercz.
14 grudnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej