Nr 260/17 listopada 2022

Z życia uczelni

Otwarcie wystawy „CLEANTECH”

Fabrice Filliez, Ambasador Szwajcarii w Polsce. Fot. Krzysztof Krzempek/PG Fabrice Filliez, Ambasador Szwajcarii w Polsce. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 14.11.2022 r. Ambasador Szwajcarii w Polsce, Fabrice Filliez oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG otworzyli wystawę „CLEANTECH”, prezentującą innowacyjne, opracowane przez szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców rozwiązania technologiczne, które są wsparciem w walce ze zmianami klimatycznymi. Wystawę będzie można oglądać w holu Gmachu Głównego do 30.11.2022 r.

W inauguracji wystawy, zorganizowanej pod auspicjami Związku Uczelni Fahrenheita, wzięli udział również:

 • Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu,
 • Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego,
 • Ireneusz Szweda, pełnomocnik wojewody ds. równego traktowania,
 • Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta,
 • Pablo Padrutt, szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce,
 • prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita,
 • dr Aleksandra Rutkowska, p.o. kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowi GUMed,
 • dr Krzysztof Szczepaniak, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG,
 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Na wystawie przedstawione są innowacyjne, szwajcarskie rozwiązania technologiczne, w takich obszarach jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Rynek w Oliwie wyróżniony w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce

Projekt regeneracji rynku w Oliwie współtworzony przez architektów z Politechniki Gdańskiej został wyróżniony w XVI Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 2022. W ramach przedsięwzięcia m.in. wyremontowana i zmodernizowana została hala targowa oraz przeorganizowano (z poszanowaniem elementów zieleni) przestrzeń placu targowego i zaproponowano nową jego aranżację tworząc w ten sposób aktywną przestrzeń publiczną.
Targowisko w Oliwie zostało zregenerowane w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego, realizowanego w l. 2018–2022 m.in. na Politechnice Gdańskiej przez zespół kierowany przez dr inż. arch. Justynę Borucką z Wydziału Architektury, w składzie:

W projekt zaangażowany był również zespół z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem dr. Adama Świerżewskiego. Kierownikiem projektu z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, lidera projektu, był dr inż. arch. Piotr Czyż.

Wyróżniony projekt zrealizowano jako projekt pilotażowy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Gospostrateg. Efektem realizacji grantu jest też dokument „Strategia regeneracji rynków”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nowe wstrzykiwalne materiały medyczne do chirurgii małoinwazyjnej powstają na PG

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz studenci z Koła Naukowego „Materiały w Medycynie” pracują nad nowymi biomateriałami przeznaczonymi do chirurgii małoinwazyjnej. Obecnie realizowane są trzy projekty naukowe z Centrum Materiałów Przyszłości:
 • projekt ARGENTUM pt. „Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties” – zespół badawczy w składzie: mgr inż. Magda Rościszewska, dr inż. Marcin Wekwejt oraz kierownik dr inż. Michał Bartmański pracują nad innowacyjnym klejem kostnym przeznaczonym do szybkiego mocowania implantów w tkance kostnej;
 • projekt TECHNETIUM pt. „Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości”;
 • projekt PLUTONIUM pt. „Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego” – studencka grupa badawcza pod opieką naukową dr. inż. Marcina Wekwejta zajmuje się wytworzeniem nowej generacji cementów medycznych na bazie fosforanu magnezu oraz cementów kompozytowych, zaliczanych do tzw. podwójnie wiążących.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

VI Pomorska Konferencja Open Science

W dn. 30.11–2.12.2022 odbędą się na Politechnice Gdańskiej dwa, powiązane ze sobą wydarzenia naukowe:

 • seminarium z cyklu Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy organizowane przez firmę Elsevier pod hasłem „Wspieranie doskonałości naukowej”;
 • VI edycja Pomorskiej Konferencji Open Science (1–2.12.2012) pod hasłem „Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki”.

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronach: seminarium Elsevier, Pomorska Konferencja Open Science.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 21.11.2022 r.  o godz. 10.15 w sali nr 303 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Fabrykiewicza pt. „Wpływ własności nanokompozytów na wydajność płaszczowo-rurowego magazynu energii cieplnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie WIMiO w zakładce Nauka.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Dn. 24.11.2022 r. o godz. 11.00 w Audytorium II (s. 107) w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Igora Gielniaka pt. „Płeć jako determinanta w podejmowaniu decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 2.12.2022 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Delińskiej pt. „Metoda opracowania uniwersalnej osnowy na bazie krzemionki do unieruchomienia cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stałej”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 25.11.2022.

Zrównoważony rozwój

Politechnika Gdańska – Naturalnie Odpowiedzialna [4/4]

Ochrona środowiska jest częścią kultury organizacyjnej Politechniki Gdańskiej. Konieczność ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych jest naszą odpowiedzialnością. Produkcja papieru związana jest ze znaczącym zubożeniem zasobów naturalnych (drewna i wody) oraz dużym zużyciem energii.

Znane hasło „reduce, re-use, recycle” ma szczególne zastosowanie w naszej codziennej pracy. Te trzy proste kroki mogą bowiem przyczynić się do zmniejszenia wykorzystania papieru na Politechnice Gdańskiej.

 • reduce – ograniczajmy drukowanie, korzystajmy z dokumentów w wersji elektronicznej;
 • re-use – używajmy, jeśli tylko to możliwe, każdej kartki wielokrotnie;
 • recycle – pamiętajmy o poprawnej segregacji.

Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Ekokultura papierowa? Naturalnie! Wszelkie inicjatywy, pomysły, przemyślenia i uwagi prosimy przekazywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Komunikaty

Erasmus Days – zapraszamy pracowników i studentów

Dział Współpracy Międzynarodowej wraz z koordynatorami wydziałowymi programu Erasmus+ oraz ESN Gdańsk zapraszają pracowników i studentów do udziału w Erasmus Days (21–25.11.2022). W trakcie cyklu spotkań informacyjnych będzie można uzyskać informacje dotyczące wyjazdów na zagraniczne studia, praktyki, szkolenia i wykłady w ramach programu Erasmus+:

 • Dokąd można wyjechać?
 • Na jakie dofinansowanie można liczyć?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o wyjazd?

Więcej informacji, w tym szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Szkolenie dot. projektów badawczych NCN

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę webinarium i odbędzie się 6.12.2022 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinaru zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania liczba uczestników została ograniczona przez organizatora do 40 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23.11.2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Szkolenie jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie NCN.

Konkurs EKOinnowatorzy

Rozpoczęła się 4. edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy, organizowanego przez Instytut Zrównoważonej Energetyki. Celem konkursu jest promocja działań o charakterze proekologicznym, podejmowanych przez studentów, doktorantów i koła naukowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2022 r.

Zgłoszenia do Konkursu EKOinnowatorzy przyjmowane są w następujących kategoriach głównych:

 • EKOinnowacyjne Koło Naukowe,
 • student EKOinnowator,
 • doktorant EKOinnowator.

Dodatkowo, wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach specjalnych – odrębnie dla studentów i doktorantów:

 • innowacje ekologiczne,
 • innowacje produktowe,
 • innowacje społeczne,
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia organizacyjne.

Konkurs składa się z czterech etapów. Pierwszy z nich polega na zgłoszeniu swojego udziału; można to zrobić do 30.11.2022 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora. W kolejnym etapie zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach szkoleniowych. Najciekawsze kandydatury znajdą się w wielkim finale. Podczas tego etapu jury oceniać będzie kilkuminutowe prezentacje finalistów. Gala Finałowa odbędzie się 8.12.2022 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie konkursu EKOinnowatorzy.

Kalendarium

17 listopada 09.00–14.00
https://pg.edu.pl/czp/2022-10/warsztaty-pn-zarzadzanie-ryzykiem-w-projektach

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane 17.11.2022 r. na Politechnice Gdańskiej.
17 listopada 09.30–15.30
https://link.pg.edu.pl/jakosc2022

Konferencja „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości"

Zapraszamy na konferencję „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”, której częścią będzie panel dyskusyjny pt. „Kierunki współpracy biznesu i uczelni w zakresie doskonalenia jakości”.
18 listopada 09.00–14.00
https://pg.edu.pl/czp/2022-10/warsztaty-pn-zarzadzanie-doswiadczeniami-w-projektach

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane 18.11.2022 r. na Politechnice Gdańskiej.
18 listopada 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-18-11-2022/register

NCN: Szkolenie dla wnioskodawców

Program szkolenia 18 listopada 2022: • Konkursy NCN / Konkursy międzynarodowe • Harmonogram konkursów • Przygotowanie wniosku • Procedura oceny wniosku • Rozliczanie projektów
24 listopada 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/biuro-karier/2022-11/x-dzien-strefy-na-politechnice-gdanskiej

X Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej

Dn. 24.11.2022 w godz. 10.00–14.00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG odbędą się spotkania studentów i absolwentów z czołowymi firmami działającymi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
1 grudnia–2 grudnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/24/

VI Pomorska Konferencja Open Science

VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki
7 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG.