Nr 26/9 lutego 2017

Z życia uczelni

Prof. Marek Dzida przewodniczącym Rady Technicznej PRS i członkiem Konwentu Morskiego

2.02.2017r. prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki został powołany na przewodniczącego Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków.

Ponadto, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, powołał prof. Marka Dzidę na członka Konwentu Morskiego przy MGMiŻŚ. Konwent Morski, powołany 7.12.2016 r. przy MGMiŻŚ, ma za zadanie opiniować kluczowe kierunki działania w obszarze gospodarki morskiej, rekomendować inicjatywy oraz opracowywać projekty koncepcji rozwoju.

Nagroda Uphagena dla dr. Adriana Bekasiewicza

Dr inż. Adrian Bekasiewicz z Katedry Systemów Mikroelektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.
Dr A. Bekasiewicz został nagrodzony za swoje badania nad metodami szybkiego projektowania struktur mikrofalowych i antenowych. Laureat jest badaczem na wydziale ETI oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Rejkiawiku, gdzie brał udział w projektach finansowanych przez Islandzki Fundusz Infrastrukturalny o łącznej wartości prawie miliona złotych.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w piątek, 10.02.2017 r. o godz. 13.00 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12. Laudację na cześć laureata wygłosi prorektor PG ds. nauki prof. Janusz Smulko.

Prof. Aleksandra Parteka otrzymała stypendium Fulbrighta

Dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, decyzją J. William Fulbright Foreign Scholarship Board otrzymała stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award. Stypendium zostało przyznane na prowadzenie badań w University of California, Berkeley w roku akademickim 2017/2018.
Gratulujemy sukcesu!

Wychowankowie podziękowali prof. Wiesławowi Wojnowskiemu

Emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Wiesław Wojnowski odebrał Medal im. prof. Włodzimierza Rodziewicza. To podziękowanie i wyraz uznania „za wybitną, wieloletnią działalność dydaktyczną”. W uroczystości uczestniczył rektor PG, władze wydziału, dawni studenci Profesora, dyplomanci, współpracownicy oraz rodzina.
– Dostąpiłem ogromnego zaszczytu. Profesor Rodziewicz był moim mentorem, kamieniem milowym na drodze mojego życia – powiedział laureat tuż po odebraniu nagrody z rąk dziekana Wydziału Chemicznego, prof. Sławomira Milewskiego.
Medal im. prof. Włodzimierza Rodziewicza został ustanowiony w 2002 r., jest przyznawany co dwa lata (zawsze w roku parzystym). Nagroda ma charakter honorowy – laureaci otrzymują grawerowaną tabliczkę pamiątkową. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 2 lutego 2017 r. na Wydziale Chemicznym.

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w kwietniu na PG

„Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” to temat konferencji, która odbędzie się na PG w dniach 26–27.04.2017 r. Jej obrady przyczynią się do powstania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby stworzyć nowe podstawy prawne funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia, MNiSW rozpisało konkurs „Ustawa 2.0” oraz przygotowało cykl konferencji programowych, których zwieńczeniem będzie Narodowy Kongres Nauki (NKN) odbywający się we wrześniu w Krakowie. Politechnika Gdańska bierze czynny udział we wszystkich tych inicjatywach. W grudniu gościliśmy prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego zespół jest jednym z trzech zwycięzców konkursu. W dniach 26–27.04.2017 r. na naszej uczelni odbędzie się siódma konferencja programowa NKN.

Kształcenie i dydaktyka

Wystawa DYPLOM ROKU 2016

Serdecznie zapraszamy na coroczną wystawę magisterskich prac dyplomowych z Wydziału Architektury, prezentowaną w dniach 1–14.02.2017 r., w godz. 10.00–14.00, na dziedzińcu im. Fahrenheita. Wystawa będzie codziennie dostępna dla zwiedzających z wyjątkiem 6.02, kiedy będą trwały obrady komisji konkursowych.

Na wystawie "Dyplom Roku 2016" prezentowane są łącznie 42 najlepsze prace obronione w 2016 r., z różnych katedr Wydziału Architektury – w tym zarówno projekty urbanistyczne, założenia parkowe, adaptacje obiektów zabytkowych, współczesne obiekty użyteczności publicznej (często o bardzo indywidualnych funkcjach) czy kompleksy zabudowy mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi dnia 10.02.2017 r. o godz. 12.00, na dziedzińcu im. Fahrenheita.

Przedsiębiorczość od przedszkola!

Studenci z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, uczestnicy zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych przez dr inż. Anitę Richert-Kaźmierską, przygotowali ciekawy projekt dla przedszkolaków. W ramach zajęć opracowali autorską grę (wraz z niezbędnymi do realizacji rekwizytami), a następnie przeprowadzili półtoragodzinną zabawę edukacyjną w grupie pięciolatków z Przedszkola nr 32 w Gdańsku.
Projekt „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” ma na celu przybliżenie najmłodszym zagadnień z zakresu przedsiębiorczości. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez wychowawców i nauczycieli grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych do wprowadzania tej tematyki.

Nauka

Dwudniowe, bezpłatne warsztaty dla twórców innowacyjnych rozwiązań

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz SpeedUp Venture Capital Group zapraszają na alfa SCHOOL – dwudniowe, bezpłatne warsztaty dla twórców innowacyjnych rozwiązań, naukowców prowadzących działania B+R, którzy zamierzają komercjalizować efekty swoich projektów/prac badawczych. Warsztaty mają na celu przygotowanie do kontaktu z inwestorami, omówienie zagadnień związanych z dyfuzją innowacji, czy sposobem budowania modelu biznesowego dla projektu naukowego. Uczestnicy otrzymają informacje na temat modeli współpracy z inwestorami, przedyskutują wątpliwości dotyczące praw majątkowych oraz dowiedzą się, jak przygotować prezentację inwestorską. Alfa School to także okazja na skonsultowanie swoich projektów z inwestorami w ramach indywidualnych spotkań.

Wydarzenie, pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odbędzie się w dniach 23–24.02.2017 r. w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, ul. Lęborska 3b, Gdańsk.

Nabór wniosków do programu stażowego – POWER 3.1

W dniach 06.03.2017– 07.04.2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/. Osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Seminarium firmy Microelettrica Scientifica w LINTE^2

Microelettrica Scientifica (microelettrica.com ) zaprasza na seminarium poświęcone zastosowaniom aparatury prądu stałego w transporcie kolejowym, transporcie miejskim i przemyśle, które odbędzie się w Laboratorium LINTE^2 dnia 22.02.2017 r. o godz. 10.00.

Komunikaty

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-akademickich_20170201.html.

Konfiguracja programu pocztowego Thunderbird

Centrum usług Informatycznych informuje, że istnieje możliwość podpięcia do programu pocztowego Thunderbird książki adresowej zawierającej pracowników PG – instrukcja znajduje się pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/poczta/konfiguracja-thunderbirda/#Konfiguracja%20serwera%20LDAP. Zwracamy uwagę, że u klientów webowych (Nowa poczta PG oraz RoundCube) książka ta jest domyślnie podpięta dla każdego pracownika i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Przypominamy również, że każdy pracownik ma skonfigurowany alias pocztowy w formacie imie.nazwisko@pg.gda.pl – aby wyświetlał się on domyślnie na wizytówkach i innych miejscach w systemie, należy skonfigurować to w systemie Moja PG zgodnie z instrukcją znajdującą się pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/ekontakt/witryny-osobiste/.

Uruchomienie usługi

Centrum Usług Informatycznych PG udostępnia dodatkową usługę o nazwie "Drive". Jest ona rozszerzeniem Nowej Poczty PG dostępnej pod adresem https://webmail.pg.gda.pl.

Usługa "Drive" pozwala pracownikowi PG umieścić na serwerze pliki, a następnie udostępnić je innym pracownikom Uczelni albo odbiorcom zewnętrznym (nieposiadającym konta w systemach PG). Dostępna przestrzeń na składowanie załączników dla każdego użytkownika wynosi 1 GB. Limit wielkości pojedynczego zasobu składowanego na serwerze wynosi 500MB.

Dzięki tym udogodnieniom przesyłanie dużych załączników stanie się o wiele wygodniejsze. Dodatkowo spowolniony zostanie wzrost zajętości skrzynek pocztowych pracowników Uczelni – zarówno dla osób wysyłających, jak i odbierających maile.

Instrukcja obsługi usługi "Drive" jest dostępna pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/usluga-drive/.

Kalendarium

15 lutego 13.15–15.30

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 15.02.2017 r. (śr.); miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
21 lutego 11.15–13.15

Inauguracja kierunku "Technologie Kosmiczne i Satelitarne"

Inauguracja studiów magisterskich na międzyuczelnianym kierunku "Technologie Kosmiczne i Satelitarne" odbędzie się 21.02.2017 (wt.) o godz.11.15. w Auli w Gmachu Głównym.
16 lutego 09.45–14.00

Szkolenie

Szkolenie: "Polityka Open Access i Open Research Data", miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300, https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.