Nr 259/10 listopada 2022

Z życia uczelni

PG laureatem nagrody na najlepszą gdańską realizację architektoniczną

Fot. Maciej Buczeń/PG

W 4. edycji konkursu Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej jednym ze zwycięzców został zrewitalizowany w 2021 r. budynek Hydromechaniki PG. Ceremonia ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbyła się 3.11.2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej – ustanowiona na mocy porozumienia pomiędzy prezydentem Gdańska a Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Oddział Wybrzeże – przyznawana jest w cyklu dwuletnim. Wyróżnienia przyznaje prezydent Gdańska na wniosek kapituły nagrody, w której zasiadają przedstawiciele SARP oraz Miasta Gdańska. Ma na celu promowanie gdańskiej architektury „poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza”, a nagrody przeznaczone są „dla realizacji o szczególnej wartości architektonicznej dla przestrzeni publicznej, które mogą stanowić wyznacznik jakościowy dla nowych inwestycji budowlanych powstających w Gdańsku”.

W tym roku laureatów było pięciu: Dwór Uphagena, kładka Św. Ducha, budynki przy ul. Lastadia 2 i 41, biurowiec GATO oraz zrewitalizowany budynek Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej. Kapituła w składzie:

 • Stanisław Dopierała (SARP),
 • Marek Łańcucki (SARP),
 • Grzegorz Rzepecki (SARP),
 • Piotr Grzelak (zastępca prezydenta Miasta Gdańska i przewodniczący kapituły),
 • Edyta Damszel-Turek (Biuro Rozwoju Gdańska),
 • prof. Piotr Lorens (Architekt Miasta)

doceniła m.in. „bardzo przemyślane pogodzenie różnych funkcji użytkowych oraz staranne zaprojektowanie i wykonanie detalu architektonicznego”. Ponadto przyznano nagrodę specjalną, która trafiła do Muzeum Bursztynu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Politechnika Gdańska udostępnia Raport Wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności za lata 2018–2021 poświęcony wdrażaniu zasad zawartych w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisanej w 2017 r.

Misją Politechniki Gdańskiej jest służba wartościom poprzez zaangażowanie społeczne, tj. udział w rozwiązywaniu głównych wyzwań społecznych i środowiskowych współczesnego świata. Opracowany raport stanowi podsumowanie realizacji tej misji. Dokument dotyczy działań, które PG realizowała w latach 2018–2021.

Raport powstał w Centrum Analiz Strategicznych. Opracował go zespół w składzie: mgr Tatiana Ilczyszyn, mgr inż. Marta Jankowska, mgr Agnieszka Piotrowicz. Koordynatorem merytorycznym był prof. dr hab. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami PG w zakresie budowania zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie Uczelni.

SSPG nagrodził najaktywniejszych studentów

Dn. 5.11.2022 r. odbyła się siódma edycja Plebiscytu Aktywności Studenckiej Złote Lwiątka 2022, podczas której SSPG nagrodził najbardziej aktywne studentki, studentów, koła naukowe oraz organizacje działające na Politechnice Gdańskiej.
Nagrody zostały przydzielone w następujących kategoriach:
 • osobowość – Aleksandra Paluch (WILIŚ);
 • projekt naukowy – „Spitsbergen challenge – przygotowanie wyprawy naukowej do Arktyki” (WILIŚ);
 • projekt integracyjny – Rejs Budowlańca (WRS WILIŚ);
 • sport – Wiktor Mertka (WILIŚ);
 • projekt rozwijający studentów – Inżynierskie Targi Pracy (organizacja BEST Gdańsk);
 • organizacja studencka – PG Racing Team (Koło międzywydziałowe);
 • student naukowiec – Mateusz Breza (WEiA);
 • najlepsza WRS – Wydziałowa Rada Studentów WEiA.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wizyta Ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu na PG

Od lewej: Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, Sultana Laily Hossain, ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu, Jan Zacharewicz, konsul honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku, dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, prorektor ds. kształcenia oraz dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG, pełnomocnik rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich. Fot. Krzysztof Krzempek/PG Od lewej: Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, Sultana Laila Hossain, ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu, Jan Zacharewicz, konsul honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku, dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, prorektor ds. kształcenia oraz dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG, pełnomocnik rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 
 

Dn. 25.10.2022 r. odbyło się spotkanie Sultany Laily Hossain, ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu, z przedstawicielami władz Politechniki Gdańskiej. Z ramienia PG w spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, prorektor ds. kształcenia, oraz dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich. Udział w spotkaniu wziął również dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG, pełnomocnik rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich oraz Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, a także Monika Czerepak i Justyna Sudakowska. Pani Ambasador towarzyszył Jan Zacharewicz – konsul honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku.

Tematem rozmów była współpraca akademicka między Politechniką Gdańską i uczelniami z Bangladeszu. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę dydaktyczną Politechniki Gdańskiej dla studentów zagranicznych oraz omówiono kwestie mobilności i wymiany zagranicznej studentów oraz wsparcia, jakiego Politechnika udziela studentom zagranicznym w procesie rekrutacji i studiów. W wyniku dyskusji ustalono między innymi podjęcie działań zmierzających do zawarcia umów o współpracy z wybranymi uczelniami z Bangladeszu.

Podczas wizyty Ambasador miała okazję spotkać się ze studentami pochodzącymi z Bangladeszu, którzy uczą się na Politechnice Gdańskiej.

Nauka

Srebrny medal dla wynalazku z PG na prestiżowych targach

Sonda do pomiaru szybkości korozji, opracowana przez zespół naukowców Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. Kazimierza Darowickiego i we współpracy z PKN ORLEN, zdobyła srebrny medal na międzynarodowych targach iENA „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” w Norymberdze. Zgłoszony przez PKN ORLEN i opracowany na PG wynalazek został nagrodzony w kategorii wynalazczość, nowy produkt.
To kolejne wyróżnienie dla wynalazku z Politechniki Gdańskiej. Sonda zdobyła niedawno m.in. Grand Prix oraz platynowy medal za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®2022.
Sonda do pomiaru szybkości korozji to efekt realizacji projektu KORMON pozyskanego przez PKN ORLEN w ramach programu INNOCHEM. Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane przez zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Kazimierza Darowickiego w składzie: dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, dr hab. inż. Grzegorz Lentka, mgr inż. Mateusz Cieślik, inż. Andrzej Dul oraz pracowników koncernu PKN ORLEN: mgr inż. Iwonę Łuksę i mgr. inż. Radosława Gosposia.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nagroda Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla studenta PG

Fot. arch. prywatne
Marcin Jasiukowicz, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a obecnie student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa został wyróżniony w konkursie o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepszą pracę dyplomową z zakresu badań kosmicznych. Laureat otrzymał nagrodę III stopnia za pracę inżynierską pt. „Stardust – Stratosferyczna platforma eksperymentalna”. Promotorem pracy był dr inż. Daniel Wachowiak z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, na którym laureat ukończył studia I stopnia. W swojej pracy inżynierskiej Marcin Jasiukowicz porusza tematykę lotów balonów stratosferycznych oraz platformy badawczej, którą skonstruował z zespołem Stardust w ramach międzynarodowego projektu REXUS/BEXUS. Projekt polegał na przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych stratosfery z kosmodromu Esrange w Kirunie w Szwecji. Praca inżynierska skupia się na elektronice kontrolującej eksperyment, którą zaprojektował w trakcie studiów.
Obecnie młody naukowiec studiuje na WIMiO, gdzie wybrał interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek – technologie kosmiczne i satelitarne. Jest laureatem plebiscytu Samorządu Studentów PG „Złote lwiątka” w kategorii student naukowiec, a także członkiem Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej.
Celem konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów polskich szkół wyższych. Na tegoroczną, piątą edycję konkursu nadesłano 49 prac z 19 uczelni i jednostek naukowych z całego kraju.
Lista laureatów dostępna jest na stronie Forum Akademickiego. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

I konferencja zespołów wdrażających Inicjatywę Doskonałości Uczelnia Badawcza

W dn. 27–28.10.2022 w Hotelu Eureka w Sopocie odbyła się I konferencja zespołów wdrażających Inicjatywę Doskonałości Uczelnia Badawcza. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z pierwszej dziesiątki uczelni, którym przyznano zwiększenie subwencji w ramach programu IDUB:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski.

Na spotkaniu omówiono kwestię realizacji inicjatywy w poszczególnych jednostkach. W szczególności omówiono dobre praktyki oraz wdrażane i planowane rozwiązania w obszarach:

 • wewnętrznych regulacji uczelni dotyczących otrzymanego dofinansowania IDUB;
 • działań realizujących wskaźniki IDUB;
 • przygotowania do oceny śródokresowej IDUB.

Uczelnie podzieliły się swoimi metodami i pomysłami na rozwiazywanie problemów pojawiających się w trakcie realizacji programu IDUB, a także zaprezentowały działania poszczególnych obiektów włącznie ze programami specjalnymi, np. pomocą dla Ukrainy. Uczestnicy opisali również podejście poszczególnych uczelni do tworzenia związków/federacji międzyuczelnianych.

Uczestnicy uznali konferencję za bardzo udaną i zdecydowali, że będzie ona miała charakter cykliczny i odbywać się będzie corocznie w różnych uczelniach badawczych.

Dodatkowe informacje znajduje się na stronie Uczelni Badawczej w Aktualnościach

Jak wykryć wirusa w najbliższym otoczeniu? System wczesnego ostrzegania powstaje na PG

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Małgorzaty Szczerskiej z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prowadzi badania nad innowacyjną technologią wykrywania SARS-CoV-2 i innych wirusów typu grypa w ściekach. Dzięki prostemu i taniemu rozwiązaniu można znacznie podnieść bezpieczeństwo takich instytucji jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Projekt uzyskał finansowanie w wysokości prawie 800 tys. zł w ramach programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”.  

Analiza ścieków ma potencjał do monitorowania w czasie rzeczywistym tzw. dobrostanu społecznego. Opiera się na założeniu, że substancje i mikroorganizmy, która są wydalane przez organizm ludzki, można identyfikować oraz analizować, a ich zmiany jakościowe i ilościowe to niezwykle użyteczne narzędzie m.in. do detekcji chorób społecznych czy zakaźnych. W przypadku badań epidemiologicznych, analiza oparta na ściekach nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ zasoby diagnostyki klinicznej są zazwyczaj ograniczone (np. poprzez brak możliwości lub przychylności do wykonania powszechnych testów) a systemy raportowania mogą być nieefektywne (np. w wyniku bezobjawowego lub nieswoistego przebiegu choroby, które nie są rejestrowane).

Główną ideą i celem projektu jest zbudowanie łatwego w obsłudze i ekonomicznego systemu wczesnego ostrzegania.

W projekcie planowane są warsztaty i spotkania informacyjne z przedstawicielami grup docelowych (np. placówek oświatowych) oraz udział w międzynarodowych konferencjach naukowych mające na celu zwiększanie świadomości społecznej w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W skład interdyscyplinarnego zespołu projektowego wchodzą przedstawiciele 5 wydziałów PG:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Warsztaty o grantach ERC z firmą Enspire Science

Biuro Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na warsztaty ERC (European Research Council) organizowane 8.12.2022 r. o godz. 11.00 w trybie online. Warsztaty będą miały formę webinarium, w trakcie którego przedstawiciele izraelskiej firmy Enspire Science przedstawią sposoby planowania i pisania skutecznych wniosków ERC oraz odpowiedzą na pytania.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest ukończenie kursu online, który będzie udostępniony przez dwa tygodnie poprzedzające webinarium na platformie firmy Enspire Science.

Informacje dla uczestników:

 • uczestnikami mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora (uzyskany nie później niż w 2020 r.) planujący składać wnioski projektowe do konkursów ERC z jednostką naukową znajdującą się w Polsce;
 • spotkanie jest otwarte dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki;
 • język warsztatów – angielski;
 • udział bezpłatny;
 • formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15.11.2022 r. do godz. 10.00;
 • liczba miejsc jest ograniczona; organizator zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać na stronie PAN

Szkolenie dla wnioskodawców – Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na szkolenie online pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców”, które odbędzie się dn. 16.11.2022 w godz. 10.00–13.00. Spotkanie poprowadzi dr Anna Koteja-Kunecka – koordynator dyscyplin ST.

Program szkolenia:

 • oferta programowa NCN – konkursy krajowe;
 • procedura oceny wniosków;
 • przygotowanie wniosku:

- kto może ubiegać się o grant,
- dokumentacja konkursowa,
- konstrukcja wniosku,
- zespół badawczy,
- kosztorys;

 • podsumowanie.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość zadawania pytań. Uczestnikom zostanie udostępniona prezentacja ze szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum.

Konkurs CHIST-ERA Call 2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach następujących obszarów tematycznych:

 • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS),
 • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI).

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii;
 • w konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe;
 • konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne:
  1. termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2.02.2023, godz. 17.00 CET,
  2. Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9.02.2023
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Małgorzata Łukaszewicz.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 22.11.2022 r. o godz. 12.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Glinki pt. “Application of liquid chromatography for the determination of aminoglycoside antibiotics and the development of polymer-based drug delivery systems for their controlled release”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik; promotorem pomocniczym jest dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 15.11.2022.

Zrównoważony rozwój

Politechnika Gdańska – Naturalnie odpowiedzialna [3/4]

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Jej wysokie zużycie związane jest z dużą liczbą studentów i pracowników przebywających na terenie kampusu PG. Kluczowe jest jednak podejmowanie działań służących zmniejszeniu zużycia wody.

Możemy zrobić kilka prostych czynności w trosce o oszczędność wody:

 • zakręcać kran z wodą, kiedy tylko jest to możliwe;
 • korzystać z odpowiednich przycisków do spłukiwania w toalecie;
 • wyłączać strumień bieżącej wody w laboratorium po skończonej pracy;
 • zgłaszać przełożonemu lub administratorowi budynku zauważone usterki (kapiący kran, zablokowana spłuczka itp.).

Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule „Kilka kropel – morze oszczędności”. Wszelkie inicjatywy, pomysły, przemyślenia i uwagi prosimy przekazywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Komunikaty

PG i UCK uruchomiły punkt pobrań COVID-19

Od 3.11.2022 r. w każdy czwartek w budynku Hydromechaniki (budynek nr 11 na mapie kampusu) czynny jest punkt pobrań COVID-19. Punkt pobrań czynny jest w godz. 8.00–14.00 w pomieszczeniu B.0.06 (wejście od strony budynku WEiA).
Badanie jest bezpłatne i wykonać może je każdy – student, pracownik, a także osoba niezwiązana z uczelnią. Testy przeprowadzane są metodą PCR. Wynik badania uzyskuje się do godz. 15.00 kolejnego dnia. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wyniku testu w języku polskim lub angielskim.
Uruchomienie punktu pobrań COVID-19 na terenie naszej uczelni jest efektem współpracy PG z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Konsultacje dot. „Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej”

Centrum Zarządzania Projektami informuje o konsultacjach dotyczących projektu „Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej”. Konsultacje dla przedstawicieli jednostek ogólnouczelnianych i wydziałowych odbędą się 16.11.2022 r. w godz. 11.00–13.00 w sali 300 w Gmachu Głównym PG.

CZP zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach, wyrażania opinii i zgłaszania uwag. Dodatkowe pytania dotyczące spotkania należy kierować na adres czp@pg.edu.pl.

Nowe godziny przyjęć w Dziale Współpracy Międzynarodowej

Od listopada br. Dział Współpracy Międzynarodowej, w tym Welcome Office, będzie otwarty dla pracowników, studentów i zagranicznych kandydatów na studia w nowych godzinach.

„Misiówka” (budynek nr 14), poniedziałek–czwartek w godz. 9.00–13.00 (w piątki pracownicy, studenci i kandydaci na studia nie będą przyjmowani):

 • pracownicy: wyjazdy/przyjazdy w ramach programów: Erasmus+, Europium, Americium, Einsteinium;
 • studenci: wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+;
 • zagraniczni kandydaci na studia: sprawy związane z rekrutacją.

Welcome Office (Hydromechanika, budynek nr 11), poniedziałek–piątek w godz. 7.30–15.30:

 • pracownicy i studenci: sprawy związane z legalizacją pobytu itp.

Numery telefonów oraz adresy mailowe do pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej można znaleźć na stronie działu w zakładce Kontakt

Kalendarium

16 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 listopada 09.00–14.00
https://pg.edu.pl/czp/2022-10/warsztaty-pn-zarzadzanie-ryzykiem-w-projektach

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane 17.11.2022 r. na Politechnice Gdańskiej.
18 listopada 09.00–14.00
https://pg.edu.pl/czp/2022-10/warsztaty-pn-zarzadzanie-doswiadczeniami-w-projektach

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane 18.11.2022 r. na Politechnice Gdańskiej.