Nr 258/3 listopada 2022

Z życia uczelni

Wyniki ewaluacji. Politechnika Gdańska w czołówce polskich uczelni

Politechnika Gdańska z trzema kategoriami A+ znalazła się w ścisłej czołówce polskich uczelni pod względem liczby najwyższych możliwych kategorii przyznanych w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Ponadto, osiem dyscyplin naukowych prowadzonych na PG otrzymało kategorie A.
Kategoria A+ w trzech dyscyplinach to najlepszy wynik spośród uczelni technicznych. W gronie wszystkich ocenianych jednostek naukowych więcej kategorii A+ od Politechniki Gdańskiej uzyskały tylko: Uniwersytet Warszawski (8) i Uniwersytet Jagielloński (4).
Na Politechnice Gdańskiej ocenie podlegało 14 dyscyplin.

Najwyższą kategorię A+ otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • nauki chemiczne.

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

w dziedzinie nauk społecznych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • matematyka.

Kategorię B+ otrzymały:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa i transport,

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • nauki fizyczne.                    

Tym samym, PG będzie miała możliwość nadawania stopnia naukowego doktora we wszystkich prowadzonych dyscyplinach.

Politechnika Gdańska zgłosiła do ewaluacji dorobek z lat 2017–2021, na który składało się:

 • 4095 publikacji (dane opublikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy),
 • 297 patentów oraz
 • 309 projektów badawczych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Z wykazem kategorii naukowych można zapoznać się na stronie MEiN.

Za nami finał kampanii „Rowerem na Uczelnię”

Laureaci kampanii „Rowerem na Uczelnię” otrzymali m.in. pamiątkowe dyplomy, które wręczył je prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 21.10.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie kampanii „Rowerem na Uczelnię”. W ramach inicjatywy pracownicy PG zarejestrowali niemal 12 tys. przejazdów, pokonując łącznie ponad 90 tys. kilometrów.

Celem kampanii „Rowerem na Uczelnię” było zachęcenie pracowników PG do korzystania z roweru lub hulajnogi, jako środka transportu na uczelnię. Inicjatywa jest jednym z działań w ramach Planu Klimatycznego PG. Tegoroczna edycja była realizowana wspólnie przez naszą uczelnię i Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Zwycięzcami kampanii zostali:

Nagrody rzeczowe w postaci bonów zakupowych wręczył laureatom prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Nauka

Nabór wniosków w programie Actinium Supporting Most Talented Candidates

Celem programu jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa do 14.11.2022 r. do godz. 23.59;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną pod adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Wnioski wraz z dokumentacją powinny być wysłane, w ramach możliwości, w jednym spójnym pliku w formacie .pdf. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

I ogólnopolska konferencja „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych”

W dn. 25–26.10.2022 r. w Hotelu Eureka w Sopocie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja pn. „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych” organizowana przez Centrum Zarządzania Projektami PG. Celem konferencji było nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz podzielenie się dobrymi praktykami zarządzania projektami na uczelniach technicznych.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
 • Politechniki Śląskiej,
 • Politechniki Łódzkiej,
 • Politechniki Wrocławskiej,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Politechniki Bydgoskiej,
 • Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Politechniki Morskiej w Szczecinie,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Politechniki Lubelskiej,
 • Uniwersytetu Gdańskiego oraz
 • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas dwudniowej konferencji omówiono następujące zagadnienia:

 • regulacje związane z realizacją projektów na polskich uczelniach,
 • rozwiązania i dylematy związane z wdrażaniem założeń PAKT-u oraz
 • systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami na uczelniach.

Przedstawiciele uczelni wyrazili zadowolenie z możliwości uczestnictwa w konferencji i wysoko ocenili jej poziom zarówno pod względem poziomu merytorycznego, jak i organizacji. Podczas wydarzenia zgodnie potwierdzono chęć nawiązania trwałej współpracy w zakresie zarządzania procesami dot. realizacji projektów – również w celu uzyskania większego wpływu i słyszalności głosu uczelni wobec zmian prawnych i wdrażania różnego rodzaju regulacji. Wszyscy uczestnicy wyrazili również chęć kontynuowania cyklicznych spotkań poświęconych  tematyce zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami w Aktualnościach.

Współpraca

Współpraca z koncernem EDF w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

W spotkaniu uczestniczyli: dr Sebastian Susmarski, dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, Kinga Kucharska-Michta, dyrektor Biura Zarządu EDF Renewables Polska, dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, prorektor ds. współpracy i rozwoju UG, Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes zarządu EDF Renewables Polska, prof. Piotr Doerffer z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Paweł Flaszyński, kierownik Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.
Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

 

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN będą razem współpracować z EDF Renewables Polska. Przewiduje się m.in. płatne staże, udział naukowców w montażu aparatury pomiarowej na pracujących turbinach oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Przedstawiciele Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Ośrodka Przepływu i Spalania Instytutu Maszyn Przemysłowych im. Roberta Szewalskiego PAN podpisali w czerwcu br. list intencyjny dotyczący szeroko rozumianej współpracy naukowej i akademickiej ze spółką EDF Renewables Polska (EDF Renewables jest filią grupy EDF i światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej). Podczas spotkania inaugurującego współpracę, które odbyło się we wrześniu na Politechnice Gdańskiej, omówiono potencjalny zakres i możliwości podejmowania wspólnych działań.

Współpraca ma przebiegać w trzech obszarach:

 • kształcenia studentów (wśród propozycji są m.in. płatne praktyki, udział ekspertów EDF w wykładach na uczelniach, programy magisterskie związane z morską energetyką wiatrową);
 • badawczym (m.in. udostępnienie uczelniom i współpracującym z nimi naukowcom infrastruktury farm wiatrowych w Polsce w celach badawczych, uczestnictwo w ewentualnym pilotażu turbiny offshorowej);
 • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (wraz z inżynierami z EDF Renewables i EDF).

W trakcie spotkania ustalono już pierwsze działania związane z wdrażaniem porozumienia. Powołana zostanie rada koordynacyjna składająca się z przedstawicieli EDF Renewables oraz uczelni i instytutu.

Dodatkowe informacje znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wykład otwarty oraz hackaton Hackvision

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG oraz Uczelnie Fahrenheita organizują wykład otwarty Martyny Gatkowskiej – „Technologie satelitarne wsparciem dla energetyki wiatrowej i sektora morskiego oraz Fundusze Europejskiej Agencji Kosmicznej skierowane do polskich firm”.

Prelegentka jest ambasadorem Programów Biznesowych European Space Agency – ESA w Polsce. Wykład odbędzie się 4.11.2022 r. o godz. 10.00 w Auli nr 211 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 40).

Bezpośrednio po wykładzie rozpocznie się hackaton Hackvision – wydarzenie skierowane do studentów i doktorantów polskich uczelni, zainteresowanych analizą obrazów satelitarnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, bez rejestracji; liczba miejsc – 200; kontakt: cmew@pg.edu.pl.

Uczelnie Fahrenheita

Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita

Sala konferencyjna wypełniona uczestnikami wykładu. W drugim planie biały ekran, mównica. Przy mównicy ubrany w garnitur mężczyznaTematem przewodnim Konwentu Gospodarczego, który odbył się 28.10.2022 r. było smart city, czyli inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych. Konwent działa obecnie przy Związku Uczelni Fahrenheita.
Celem wydarzenia było wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów. W Konwencie wzięli udział eksperci środowiska akademickiego, biznesowego i przemysłowego.
Wątek projektowania miast, również w kontekście kryzysu i zmian klimatycznych, był szerzej omawiany przez OMGGS podczas 10. Kongresu Smart Metropolia w dn. 27–28.10.2022 r.
W pierwszym dniu kongresu odbyła się Gala wręczenia nagród Smart Metropolii 2022, podczas której Uczelnie Fahrenheita zostały wyróżnione za działania na rzecz integracji środowiska akademickiego i samorządowego. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrali: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Sławomir Milewski prorektor PG ds. nauki oraz prof. Wiesław Laskowski, prorektor UG ds. badań naukowych.
Dodatkowe informacje znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kolej na Południe – wystartował II etap konkursu

Inauguracja II etapu  konkursu Kolej na Południe – głos zabrała dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan Wydziału Architektury PG. 
Fot. Paweł Sudara/GUMed

W ramach II etapu konkursu Kolej na Południe, organizowanego wspólnie przez Uczelnie Fahrenheita (FarU) oraz Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM) zespoły studentów z GUMed, PG i UG przygotują propozycje rozwiązań i koncepcje funkcjonowania przyszłych przystanków PKM Południe.

Inauguracja II etapu i pierwsze warsztaty odbyły się w 21.09.2022 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zadaniem uczestników będzie opracowanie szczegółowych koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla ośmiu projektów wybranych w I etapie. We wszystkich drużynach obecny musi być reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł.

Jednym z założeń konkursu Kolej na Południe jest wzmacnianie atrakcyjności kolei pasażerskiej dla użytkowników. Inwestycja PKM Południe nie tylko usprawni komunikację z południowymi dzielnicami Gdańska, ale również lepiej skomunikuje regionalną sieć kolejową ze stolicą województwa pomorskiego.

Zgodnie z harmonogramem zajęcia w ramach II etapu konkursu Kolej na Południe zaplanowane są do końca stycznia 2023 r., a zwycięzców tej edycji poznamy na początku lutego przyszłego roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.pkm-poludnie.pl. Prace nagrodzone w I etapie konkursu można obejrzeć na stronie https://faru.edu.pl/pl/wystawa.

„Mistrzowie współpracy Fahrenheita” – konkurs dla kół naukowych. Zgłoszenia do 20 listopada

Uczelnie Fahrenheita zapraszają studentów oraz doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych do wzięcia udziału w konkursie „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”. Celem konkursu jest  zachęcenie studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, a także przybliżenie idei i misji FarU.

Ideą oraz głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni – członków Uczelni Fahrenheita. Do wygrania są nagrody finansowe trzech rektorów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów realizacji zgłoszonego projektu. Dla zwycięzców przewidziano nagrody:

 • I miejsce – 10 000 zł,
 • II miejsce – 7 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Uczestnicy mogą zgłosić projekt w następujących kategoriach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inna

lub dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne,
 • inżynieria i technologia,
 • nauki medyczne i o zdrowiu,
 • nauki rolnicze,
 • nauki społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • teologia,
 • sztuka.

Harmonogram konkursu:

 • 15.10–20.11.2022 – przyjmowanie zgłoszeń,
 • 21.11–7.12.2022 – ocena prac, obrady komisji konkursowej,
 • 16.12.2022 – ogłoszenie wyników.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy, harmonogram konkursowego projektu, budżet konkursowego projektu, pytania i odpowiedzi itp. znajdują się na stronie FarU.

Kultura

Akademicki Chór PG upamiętni poległych Obrońców Westerplatte

Dn. 3.11.2022 r. o godz. 19.00 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbędzie się koncert pt.  „Requiem pamięci poległych obrońców Westerplatte”, na którym wystąpią Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

Requiem dla poległych na Westerplatte jest nowym, oryginalnym ujęciem artystycznym Mszy Żałobnej. Skomponowane zostało ono na flet piccolo, flet, klarnet, dwa fagoty, dwie trąbki, dwie waltornie, trzy puzony, instrumenty perkusyjne, harfę, kwintet smyczkowy, dwóch solistów (sopran i bas) oraz chór mieszany. Dzieło Nikodema Kluczyńskiego zastało wyłonione w konkursie kompozytorskim, organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jego celem było skomponowanie requiem na orkiestrę, chór i solistów, poświęconego bohaterskim żołnierzom broniącym Westerplatte.

Czwartkowy koncert będzie światową prapremierą utworu. Wykonają go Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej wraz Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Solistami koncertu będą: Anna Fabrello – sopran i Piotr Lempa – bas. Całość przygotował i poprowadzi prof. Mariusz Mróz. Koncert transmitowany będzie na żywo na antenie Programu II Polskiego Radia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Komunikaty

Pomorskie webinarium informacyjne dot. programów Interreg na lata 2021–2027

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym programów Interreg na lata 2021–2027, które odbędzie się 8.11.2022 r. w godz. 10.00–12.30.

Prelegenci z Regionalnych i Krajowych Punktów Kontaktowych przedstawią zakres tematyczny oraz zasady nowej perspektywy finansowej dla programów:

 • transgranicznego: Interreg Południowy Bałtyk,
 • transnarodowych: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa,
 • międzyregionalnego: Interreg Europa.

Podczas webinarium omówione zostaną m.in. warunki kolejnych naborów wniosków, zakres wsparcia dla polskich instytucji ubiegających się o dofinansowanie oraz dostępne narzędzia dla wnioskodawców.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami – Marta Morańska.

Seminarium informacyjne – II nabór wniosków do programu Interreg BSR

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wspólnego Sekretariatu poprowadzą seminarium dot. zasad II naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027.

Tematyka seminarium:

 • zakres tematyczny projektów,
 • harmonogram, szczegółowe informacje nt. II naboru wniosków,
 • zasady planowania budżetu, w tym uproszczenia w rozliczaniu wydatków.

Terminy:

 • 15.11.2022 – termin rejestracji na seminarium;
 • 17.11.2022, godz. 10.00–14.00 – seminarium (online);
 • 26.01.2023 – termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów małych;
 • 14.03.2023 – termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów głównych;

Szczegółowe informacje na temat programu oraz prowadzonego naboru są dostępne na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz na anglojęzycznej stronie programu Interreg BSR.   

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami – Marta Morańska.

Biblioteka PG oraz WFTiMS zapraszają do udziału w grze terenowej

Biblioteka PG wraz z Instytutem Matematyki Stosowanej WFTiMS zapraszają wszystkich zainteresowanych, a szczególnie studentów I roku PG, do udziału w grze terenowej pt. Politechnika Gdańska i Czara Wiedzy, opartej na serii książek o Harrym Potterze. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek matematycznych, prowadzących do sygnatur poszczególnych książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki. W książkach tych ukryte są informacje o obiektach umiejscowionych na terenie Politechniki Gdańskiej, które należy sfotografować, a następnie przesłać zdjęcia na wskazany adres e-mail w celu zawalczenia o nagrody.

Gra terenowa, oprócz posiadania walorów intelektualno-rozrywkowych, jest okazją – zwłaszcza dla studentów I roku – do poznania topografii kampusu, placówek bibliotecznych oraz elementów politechnicznej architektury. Gra trwa od 2 do 10.11.2022 r. Więcej informacji oraz szczegółowe zasady gry znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Kalendarium

24 października–7 listopada
https://tiny.pl/wwxk1

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

Trwa 7. edycja Budżetu Obywatelskiego PG. Miej chęć, by działać – do 7.11.2022 r. można zgłaszać projekty, dzięki którym kampus PG stanie się jeszcze bardziej przyjazny do nauki i pracy.
4 listopada 00.00–23.59
https://tiny.pl/w9fq9

Hackathon HackVision

Już 4 listopada o 10:00 na Politechnice Gdańskiej (aula w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – nr 40) rozpocznie się hackathon Hackvision – wydarzenie skierowane do studentów i doktorantów.
8 listopada 11.30–13.00
https://tiny.pl/w9fqc

NCN: Webinarium OPUS 24 + LAP/ Weave

Podczas wydarzenia zostaną przybliżone założenia programu Weave oraz szczegółowo omówione zasady składania wniosków. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN.
16 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej