Nr 255/13 października 2022

Nauka

Stypendia dla studentów studiów II stopnia na działalność naukową w programie Radium

ISB oraz program RADIUM stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1 (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Kolejna edycja ISB oraz programu RADIUM planowana jest od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023. Już teraz jednak można złożyć wniosek zarówno o wyrażenie zgody na realizację ISB, jak i o przyznanie dofinansowania w programie RADIUM.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.

Adresaci programu: 

studenci studiów II stopnia (zgłoszeni samodzielnie lub np. przez dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym wzięli lub biorą udział)

Kryteria kwalifikacji:

 • osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową, np. publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywną działalność w kołach naukowych,
 • ocena z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego,
 • średnia ocen ze studiów I stopnia,
 • rekomendacje/listy polecające,
 • list motywacyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Budżet oraz warunki finansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 tys. zł brutto, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
 • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
 • usługi obce niezbędne do realizacji badań,
 • koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

Wnioski dotyczące ISB należy składać drogą elektroniczną na adres isb@pg.edu.pl w terminie do 28.10.2022 r. do godz. 23:59. Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl). Oryginał wniosku należy złożyć do prorektora ds. kształcenia.

Dodatkowe informacje i dokumentacja znajdują się na stronie internetowej Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

Zakłócanie szlaku NMD w komórkach nowotworowych. Krok w kierunku pokonania raka

Blokowanie szlaku usuwania mRNA zawierającego nonsensowne kodony, czyli NMD w białkach komórek nowotworowych to szansa na stworzenie nieinwazyjnej i niezwykle skutecznej terapii raka. Nad takim rozwiązaniem pracują wspólnie naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Uczelni Fahrenheita.

Zespół dr. hab. Sławomira Makowca, prof. PG, wspólnie z zespołem badawczym z Uniwersytetu Gdańskiego, którego skład tworzą: dr inż. Umesh Kalathiya, dr Monikaben Padariya oraz prof. Theodore Hupp, prowadzi badania mające na celu zablokowanie szlaku NMD w komórkach nowotworowych, tak by stały się one widoczne dla układu odpornościowego i ulegały wykryciu przez układ immunologiczny.

Naukowcy uzyskali finansowanie swojego projektu z Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS. Projekt jest kompleksowy, z wieloma zadaniami badawczymi: w modelowaniu molekularnym prowadzonym przez dr. Umesha Kalathiya wyłaniane są struktury potencjalne spełniające wymogi inhibitora szlaku NMD, struktury te w laboratorium prof. Makowca są fizycznie otrzymywane (stają się zsyntetyzowanymi związkami), a następnie trafiają do badań biologicznych w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt realizowany jest od września 2020 i potrwa do września 2024. W planach naukowców jest przetestowanie in silico w sumie kilku tysięcy zaprojektowanych związków chemicznych, z czego kilkadziesiąt najlepszych potencjalnych inhibitorów szlaku NMD zostanie zsyntetyzowanych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Zaproszenie do wspólnego złożenia wniosku w konkursie Europejska Noc Naukowców

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) zaprasza jednostki oraz naukowców z Politechniki Gdańskiej do złożenia wspólnego wniosku projektowego w konkursie Horyzont Europa, dotyczącym realizacji Europejskiej Nocy Naukowców w roku 2024 oraz 2025. Wydarzenie odbywa się co roku w ostatni piątek września.

Jest to okazja do zorganizowania ogólnoeuropejskiego wydarzenia promującego kariery naukowe. Projekty, poprzez organizację Europejskiej Nocy Naukowca, mają przybliżyć społeczeństwu naukę i zawód naukowca. Zaplanowane działania mogą przybierać różne formy: wystawy, praktyczne eksperymenty, pokazy naukowe, symulacje, debaty, gry, konkursy, quizy itp.

Ze strony Politechniki Gdańskiej poszukiwana do konsorcjum jest jednostka, która podejmie się zaplanowania i organizacji ww. wydarzeń przewidzianych na naszej uczelni w ramach wniosku projektowego. Centrum Zarządzania Projektami oferuje pełne wsparcie konsultacyjne dla jednostki uczestniczącej w projekcie, w szczególności w zakresie właściwego uzupełnienia formularzy wniosku zgodnie z wytycznymi programu Horyzont Europa.

Istnieje możliwość pozyskania środków na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego w ramach:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami w zakładce Aktualności. Osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, CZP.

I Konferencja zespołów wdrażających program IDUB

Biuro IDUB Politechniki Gdańskiej organizuje w dn. 27–28.10.2022 r. ogólnopolskie spotkanie „I Konferencja zespołów wdrażających Inicjatywa Doskonałości – Uczelni Badawczych”. W spotkaniu wezmą udział osoby wdrażające program IDUB na kluczowych polskich uczelniach. Celem konferencji jest wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz podzielenie się dobrymi praktykami zarządzania programem IDUB na uczelniach, które otrzymały status uczelni badawczych.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • wewnętrzne regulacji dot. otrzymanego dofinansowania,
 • analiza porównawcza działań realizujących wskaźniki IDUB oraz
 • przygotowanie do oceny śródokresowej IDUB w 2023 r.

Zapraszamy do zgłaszania pytań związanych z powyższą tematyką, które warto by przedyskutować podczas konferencji. Zapytania prosimy kierować do dnia 21.10.2022 r. na adres e-mail: granty@pg.edu.pl.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 26.10.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. arch. Piotra Smolnickiego pt. „Relacje pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami w mobilności a strukturami przestrzennymi metropolii”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. PG.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chodubska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Komunikaty

Rekrutacja do koła naukowego „Materiały w Medycynie”

Koło naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa poszukuje studentów zainteresowanych biomateriałami, implantologią i protetyką. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24.10.2022 r. o godz. 18.00 w auli budynku Centrum Nanotechnologii B (budynek nr 18 na mapie kampusu).

Wśród członków koła przeważają studenci inżynierii materiałowej, inżynierii mechaniczno-medycznej, inżynierii biomedycznej i nanotechnologii, ale dołączyć może każdy student zainteresowany tematyką biomateriałów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej WIMiO.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na dwudniowe szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 25–26.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 21.10.2022 do godz. 14.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Konferencja „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych”

Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej organizuje w dn. 25–26.10.2022 r. ogólnopolską konferencję pn. „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biur i centrów zarządzania projektami na uczelniach technicznych. Celem wydarzenia jest wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz podzielenie się dobrymi praktykami zarządzania projektami.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • regulacje związane z realizacją projektów na polskich uczelniach,
 • rozwiązania i dylematy związane z wdrażaniem PAKT-u oraz
 • systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami na uczelniach.

Zapraszamy do zgłaszania pytań związanych z powyższą tematyką, które warto by przedyskutować podczas konferencji. Zapytania prosimy kierować do 21.10.2022 r. na adres e-mail: czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

15 października 17.00–21.00
https://tiny.pl/w75rb

Koncert zespołu Luxtorpeda

Po 10 latach Luxtorpeda wraca do Kwadratowej! 15 października 2022 poznańska formacja zaprezentuje w Gdańsku materiał z najnowszej płyty, zatytułowanej "Omega". Nie zabraknie także największych i dobrze znanych hitów.
19 października 13.51–13.51
https://www.gov.pl/web/ncbr/zaproszenie-na-forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2022

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych

Tegoroczna edycja Forum ma za zadanie zapoznać przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, nauki, instytutów badawczych, a także podmiotów zbrojeniowych z nowymi narzędziami innowacyjnymi uruchamianymi w NATO, takimi jak akcelerat
20 października 10.00–15.00
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/krakow-zapraszamy-na-konferencje-welcome-to-poland-historie-sukcesu

Konferencja Welcome to Poland

Konferencja jest poświęcona tematowi organizacji obsługi przedstawicieli zagranicznego środowiska akademickiego na polskich uczelniach.
21 października 14.00–15.00
https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/2022-10/final-kampanii-rowerem-na-uczelnie

„Rowerem na Uczelnię”

Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię”
25 października 13.15–15.30

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 25.10.2022 r. o godz. 13.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Cieślika.
26 października–28 października
https://iwa-agro2022.org/

AGRO 2022

Tematyka konferencji dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego oraz podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.