Nr 254/6 października 2022

Z życia uczelni

„Rok akademicki uważam za otwarty”. Inauguracyjne posiedzenie Senatu PG

Od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich oraz dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, prorektor ds. kształcenia. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

Za nami rok, który można by określić jednym słowem: „wymagający”. Mierzyliśmy się z wyzwaniami, których jeszcze kilka lat temu nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić. Przez cały czas jednak podejmowaliśmy odpowiednio szybkie i adekwatne do sytuacji działania, które przełożyły się na to, że dziś możemy zgodnie stwierdzić – ten rok był dla Politechniki Gdańskiej dużym krokiem naprzód – powiedział rektor prof. Krzysztof Wilde podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej inaugurującego rok akademicki 2022/2022.

Uroczyste posiedzenie Senatu rozpoczęło się od odczytania listów z życzeniami na nowy rok akademicki. List prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego doradca, Piotr Karczewski, a list Mateusza Morawieckiego, premiera RP – Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Natomiast słowa skierowane do społeczności akademickiej przez ministra edukacji przeczytał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Na wstępie swojego wystąpienia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG odniósł się do wydarzeń wojennych.

Zacznę od nieusprawiedliwionego i haniebnego ataku Rosji na Ukrainę, naszego najbliższego sąsiada, który był ogromnym ciosem nie tylko dla licznej, ukraińskiej części naszej wspólnoty akademickiej, ale dla nas wszystkich. Wojna pokazała jednak, że w obliczu zagrożenia potrafimy szeroko otworzyć nasze serca, połączyć siły i wspólnie rzucić się do pomocy. Nasza społeczność akademicka – zarówno studenci i doktoranci, jak również pracownicy naukowi i administracyjni – w spektakularny sposób zdała egzamin z najważniejszych wartości, którymi powinniśmy kierować się w całym życiu: solidarności z drugim człowiekiem, empatii, nieustępliwości i walki o wspólne dobro.

W drugiej części przemówienia rektor odniósł się do pozycji uczelni w kraju i na świecie, podkreślając, że po raz trzeci Politechnika Gdańska znalazła się w prestiżowym Rankingu Szanghajskim, skupiającym najlepsze uczelnie na świecie, a także w szeregu innych, międzynarodowych rankingów i konkursów.

Potwierdziliśmy również swoją mocną pozycję w kraju. W tegorocznej ewaluacji nasza uczelnia okazała się zdecydowanie najlepszą wśród uczelni technicznych, a warto dodać, że znaleźliśmy się też w czołowej trójce klasyfikacji wszystkich uczelni w Polsce.

Prof. Krzysztof Wilde podsumował również działalność Uczelni Fahrenheita w minionym roku akademickim, przytaczając szereg wspólnych inicjatyw, z których dwie ostatnie – Piknik Nauki Fahrenheita oraz wspólne otwarcie nowego roku akademickiego gdańskich uczelni, przyciągnęło nie tylko wielu członków wspólnoty akademickiej miasta, ale również setki gdańszczan.

Rektor wymienił także działania inwestycyjne realizowane obecnie na uczelni.

Już za kilka tygodni otworzymy uroczyście Centrum Kompetencji STOS – najbardziej nowoczesne centrum informatyczne w Europie, które – kosztem ok. 240 mln zł i przy wielkim udziale funduszy europejskich – powstaje na tyłach naszego kampusu przy ul. Traugutta i Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. To największa inwestycja w powojennej historii Politechniki Gdańskiej i jestem pewien, że będzie wyróżnikiem na naukowej mapie Europy nie tylko dla naszej uczelni, ale również miasta Gdańska i całego regionu Pomorza.

Nagrody i wyróżnienia

W kolejnej części uroczystości przyznany został tytuł „Osobowość Politechniki Gdańskiej” dla wyróżnionego naukowca. To szczególne wyróżnienie otrzymał w tym roku prof. Jan Buczkowski „w poszanowaniu wyjątkowych zasług dla Uczelni mających na celu stworzenie wizerunku Politechniki Gdańskiej jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego łączącego w sobie siłę tradycji z nowoczesnością, w szczególności za zbudowanie jednolitego, rozpoznawalnego i tworzącego spójną całość systemu identyfikacji wizualnej zewnętrznej i wewnętrznej PG, za działania mające na celu utworzenie na terenie kampusu muzeum sztuki i techniki (…)”

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Głos zabrał także Jakub Persjanow, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Następnie wręczono nagrodę, którą dla najlepszego studenta/studentki Politechniki Gdańskiej przyznaje Politechniczny Klub Biznesu PKB+, działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG. 5 tys. zł otrzymali w tym roku Barbara Klaudel z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Aleksander Obuchowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Odbyło się także uhonorowanie zwycięzców w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Zwyciężczynią okazała się mgr inż. Edyta Piłat z Wydziału Chemicznego, za pracę pt. „Hybrydowe systemy uwalniania związków antybakteryjnych złożone z poliuretanowej matrycy drukowanej w technologii FDM oraz warstwy hydrożelowej”. Praca dyplomowa magisterska wykonana została pod opieką dr hab. inż. Justyny Kucińskiej-Lipki, prof. PG. W konkursie przyznano także 3 wyróżnienia, które otrzymali: mgr inż. Oliwia Piotrowska (WIMiO), mgr inż. Weronika Kalista (WETI) oraz inż. Aleksander Obuchowski i inż. Bartosz Rydziński (WFTiMS).

Na zakończenie uroczystości prof. Joanna Sułkowska z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Wpływ rozwoju metod sztucznej inteligencji na życie człowieka”.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Więcej zdjęć dostępnych jest na stronie internetowej w Aktualnościach.

Niech żyje nauka! 14 gdańskich uczelni wspólnie świętowało otwarcie roku akademickiego

Dn. 1.10.2022 r. władze rektorskie, senaty i społeczności akademickie 14 uczelni uroczyście otworzyły rok akademicki 2022/2023. Wydarzenie Niech żyje nauka!, zainicjowane przez Uczelnie Fahrenheita, a zorganizowane wraz z Miastem Gdańsk, zgromadziło kilkuset naukowców, pracowników uczelni i studentów. Wśród gości uroczystego przemarszu znaleźli się: wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Celem uroczystej parady ul. Długą było zamanifestowanie  jedności środowiska akademickiego i pokazanie, że współpraca uczelni oraz naukowców może przenieść wartościowe owoce dla całego społeczeństwa, a także wypromować Gdańsk jako miasto akademickie.

W paradzie udział wzięli reprezentanci 14 gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego,
 • Akademia Sztuk Pięknych,
 • Akademia Muzycznej im. Stanisława Moniuszki,
 • Wyższa Szkoła Bankowa,
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa,
 • Wyższa Szkoła Zdrowia,
 • Ateneum – Szkoła Wyższa,
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Społecznych oraz
 • Gdańskie Seminarium Duchowne.

Jednym z ważnych punktów uroczystości było odczytanie przed Ratuszem Głównego Miasta Gdańskiego Manifestu Nauki. Dokument, podpisany następnie przez 14 przedstawicieli gdańskich uczelni głosi między innymi:

Pragniemy wspólnie dążyć do wzmocnienia pozycji Gdańska, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w Europie i na świecie. Chcemy efektywnie wykorzystać potencjał badawczy do osiągania coraz wyższych pozycji w międzynarodowych rankingach, realizować ważne społecznie projekty badawcze i przyciągać ambitnych ludzi nauki z całego świata, którzy znajdą tu odpowiednie warunki do dalszego rozwoju naukowego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach; relacja filmowa z wydarzenia dostępna jest na portalu gdansk.pl.

Zmiany we władzach PG. Nowi prorektorzy oraz zastępcy kanclerza

Władze Politechniki Gdańskiej i przedstawiciele Samorządu Studentów. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 30.09.2022 r. nowo powołani członkowie władz uczelni otrzymali oficjalne nominacje od prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG.

Senat Politechniki Gdańskiej zatwierdził utworzenie nowego stanowiska: prorektora ds. studenckich, które objęła dr Barbara Wikieł, prof. PG. Nowym prorektorem ds. kształcenia został z kolei dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. Obydwoje zastąpili dr. hab. Marka Dzidę, prof. PG, który zajmował stanowisko prorektora ds. kształcenia i nadzorował również sprawy studenckie.

Dr Barbara Wikieł, prof. PG do tej pory pracowała na stanowisku dyrektora Centrum Matematyki. Od wielu lata zajmuje się dydaktyką i jakością kształcenia, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG od 2018 r. jest zastępcą kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W latach 2020–2022 pełnił funkcję prodziekana ds. organizacji studiów na WETI.

Zmiany nastąpiły również w Biurze Kanclerza. Mgr Anna Gerlach od maja br. pełni funkcję zastępcy kanclerza ds. infrastruktury, ale z Biurem Kanclerza związana jest już od 12 lat. Dotychczas pracowała bowiem na stanowisku głównego specjalisty, koordynatora ds. infrastruktury. Dr inż. Andrzej Sobecki został zastępcą kanclerza ds. informatycznych. Jest on również pełnomocnikiem rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Samorządu Studentów PG, którzy mieli okazję do rozmowy z nowymi prorektorami, przestawienia swoich planów działań w kolejnym roku akademickim oraz omówienia problemów i wyzwań, które czekają społeczność studencką w najbliższym czasie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 28.09.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • nadania prof. dr. hab. sztuki Janowi Buczkowskiemu tytułu Osobowość Politechniki Gdańskiej 2022,
 • zaopiniowania kandydatury prof. Ewy Klugmann-Radziemskiej na stanowisko dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej,
 • zakończenia działalności Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG,
 • zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Kadry i płace – specjalista do spraw kadr i płac oraz Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego akronim ADMEDVOICE, Platforma mikroelektronicznych sensorów dla zastosowań w rolnictwie akronim AGRARSENSE, Wytwarzanie paliwa z postaci biopłynu z palnych odpadów stałych i ciekłych wraz z instalacją dla ich wykorzystania akronim WAG.

Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki przedstawił informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. 

Nauka

I konkurs Clean Energy Transition Partnership – Joint Call 2022

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze na rzecz transformacji energetycznej został ogłoszony w ramach europejskiej inicjatywy Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership). CETPartnership ma na celu finansowanie projektów, które rozwijają praktyczne rozwiązania dla przejścia na czystą energię. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu. Preferowane są projekty mające na celu rozwiązania spełniające średnie i wysokie poziomy gotowości technologicznej (TRL 6-8), łączące technologie i zaangażowanie konsorcjantów.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych dla grup podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza);
 • dwuetapowa procedura aplikacji: wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum za pośrednictwem międzynarodowego systemu elektronicznego; wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zakończenie naboru wniosków: 23.11.2022, 14.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikowania dostępne są na stronie NCBR. Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Dubiella-Jackowska, Centrum Zarządzania Projektami.

Otwarty nabór na projekty zalążkowe w Programie Interreg Południowy Bałtyk

Interreg South Baltic 2014–2020, Seed Money 4th call

Rozpoczął się nabór wniosków na tzw. projekty zalążkowe (ang. seed money) w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020. Konkurs dotyczy wniosków, których celem jest opracowanie pomysłów na projekty regularne w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027. Nabór zakończy się 21.11.2022 r. o godz. 16.00.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty o wartości 32 tys. euro lub 40 tys. euro w zależności od zakresu projektu. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Polski, Litwy i Niemiec oraz do 75% dla partnerów z Danii i Szwecji.

Informacje dla aplikujących:

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje MEiN – nabór wewnętrzny

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników;
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż:

 1. 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
 2. 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Informacje dla aplikujących:

 • maksymalna długość projektu: 12 miesięcy;
 • maksymalna wysokość finansowania/dofinansowania: 70 tys. zł;
 • dopuszcza się udział kosztów własnych uczelni w realizowanym projekcie;
 • o udziale koła w konkursie decyduje opiekun naukowy koła;
 • nabór będzie prowadzony w dn. 10.10.2022 r. godz. 8.00 – 14.11.2022 r. godz. 16.00; nabór zostanie poprzedzony preselekcja wewnętrzną ze względu na ograniczenia do maksymalnie 3 składanych wniosków;
 • w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit konkursowy do złożenia wniosków w konkursie MEiN zostaną wybrane najlepiej ocenione zgłoszenia złożone w ww. terminie;
 • zgłoszenia projektów należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MojaPG do weryfikacji przez Centrum Zarządzania Projektami w terminie do 18.10.2022 r.;
 • wnioski do programu należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF; pełen wniosek należy przedstawić do Centrum Zarządzania Projektami do dnia 7.11.2022 r.
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie MEiN;
 • kontakt w ramach Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

Awanse naukowe (habilitacje)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:

dr hab. inż. Grzegorz Fotyga, prof. PG (WETI),
dr hab. inż. Ewa Zaborowska, prof. PG (WILiŚ),
dr hab. inż. Jacek Tomków, prof. PG (WIMiO).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:

dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, prof. PG (WIMiO).

Komercjalizacja i innowacje

Drugi nabór wniosków do programu I Molybdenum Startup School

Do 23.10.2022 r. można składać wnioski w aktualnym naborze do programu Startup School I – "Sprawdź swój pomysł". Zajęcia dla uczestników rozpoczną się 3.11.2022 r.

Szkoła Startup to program wspierający i stymulujący rozwój przedsiębiorczości akademickiej na PG. Pierwszy etap programu pn. „Sprawdź swój pomysł” (Startup School I) ma formę ośmiotygodniowego szkolenia, podczas którego uczestnicy otrzymają profesjonalne wsparcie przy walidacji i rozwoju zgłoszonych do programu pomysłów biznesowych.

Informacje organizacyjne:

 • aktualny nabór wniosków dla uczestników etapu pierwszego odbywa się w formie konkursu i trwa do dnia 23.10.2022 r.;
 • dla osób zainteresowanych odbędą się 4 spotkania informacyjne związane z naborem;
 • do naboru mogą przystąpić zespoły złożone z maks. 4 kandydatów, w co najmniej połowie złożone ze studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów PG; członkami zespołów mogą być również studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z uczelni Związku im. Daniela Fahrenheita;
 • formularz wniosku o udział w programie Startup School I pn. "Sprawdź swój pomysł";

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Startup oraz Molybdenum Startup School.

Zrównoważony rozwój

Europejski Dzień bez Samochodu

 

Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest co roku od 16 do 22 września, a jego zwieńczeniem jest Dzień bez Samochodu. Celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy o znaczeniu zrównoważonego transportu.

Na teren kampusu PG codziennie dojeżdża kilka tysięcy pracowników i studentów. Transport ma duży udział w emisji dwutlenku węgla przez człowieka, dlatego podejmowane są działania, by poprawić komfort społeczności akademickiej podczas codziennych dojazdów do pracy i na zajęcia.

Dobrze zorganizowany transport publiczny sprawia, że wielu pracowników i studentów wybiera dojazd komunikacją miejską, przyczyniając się tym samym do mniejszego zanieczyszczenia powietrza.

Politechnika Gdańska to doskonałe miejsce, by skorzystać z roweru jako środka transportu, ponieważ prowadzą tu liczne ścieżki rowerowe. Na terenie kampusu istnieje wiele rowerowych parkingów, z których część powstała w ramach budżetu obywatelskiego. W razie drobnych usterek można korzystać z umiejscowionych na kampusie stacji naprawy rowerów.

W celu ograniczenia emisji CO2 oraz dla własnego zdrowia wielu członków naszej społeczności dociera na kampus rowerem. Specjalnie dla nich stworzono pilotażowy program rywalizacji dla rowerzystów „Rowerem na Uczelnię”. Już niebawem poznamy zwycięzców – najwytrwalszych pracowników, którzy dołączyli się do akcji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię”

Minęły cztery miesiące kampanii „Rowerem na Uczelnię” realizowanej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Związku Uczelni Fahrenheita. Ponad 250 pracowników PG przyłączyło się do akcji i codziennie dojeżdżało do pracy rowerem lub hulajnogą, zmniejszając ruch samochodowy w okolicach naszego kampusu oraz ilość emisji spalin i CO2 do atmosfery.

Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię” odbędzie się 21.10.2022 r. o godz.14.00 w Audytorium w Centrum Nanotechnologii B (parter). Nagrody finałowe wręczy prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz. Na uczestników kampanii czekają także niespodzianki, w tym możliwość zdobycia dodatkowych nagród.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Komunikaty

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18, POLONEZ BIS 3 oraz OPUS 24 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.12.2022 r. najpóźniej do 6.12.2022 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi

Dn. 8.11.2022 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą mgr Magdalena Szuflita-Żurawska i dr Piotr Krajewski z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Szkolenie, które odbędzie się na platformie Teams jest bezpłatne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani bez wcześniejszej rejestracji. Plan webinarium oraz link do wydarzenia znajdują się na stronie Centrum Kompetencji.

Wprowadzenie pierwszych klas elektronicznych na Politechnice Gdańskiej

Centrum Obiegu Dokumentów uprzejmie informuje, że od 1.10.2022 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 62/2022 z 27 września 2022 r. po raz pierwszy na Uczelni zmieniony został sposób prowadzenia spraw z papierowego na elektroniczny, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. W związku z tym dla wskazanych w Zarządzeniu Rektora spraw nie jest wymagane drukowanie dokumentów. Będą one miały wyłącznie wersję elektroniczną, a ich archiwizacja odbywać się będzie tylko w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Niesie to za sobą szereg korzyści, m.in.: obniżenie kosztów związanych z drukowaniem i przechowywaniem dokumentacji, przyspieszenie dostępu do danych oraz zaoszczędzenie czasu wymaganego na obsługę dokumentu papierowego.

W celu usprawnienia realizacji spraw i obiegu dokumentów na Uczelni Centrum Obiegu Dokumentów prosi o zgłaszanie propozycji obiegów, które mogłyby zostać włączone w obieg elektroniczny. Pomysły prosimy zgłaszać do Hanny Kwiatkowskiej, e-mail: hanna.kwiatkowska@pg.edu.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Obiegu Dokumentów w Aktualnościach.

Warsztaty z różnic kulturowych i mediacji dla pracowników PG

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników PG do udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”, w tym:

 • warsztatów z mediacji dla pracowników administracyjnych,
 • warsztatów z różnic kulturowych dla pracowników akademickich.

Warsztaty z mediacji są skierowane głównie do tych pracowników administracyjnych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w obsługę studentów/doktorantów zagranicznych – pracowników dziekanatów, Działu Spraw Studenckich, Szkoły Doktorskiej i innych jednostek. Z kolei na warsztaty z różnic kulturowych DWM zaprasza głównie tych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia ze studentami/doktorantami zagranicznymi (polsko- i anglojęzycznymi).

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej oraz pod adresem mailowym wellbeing@pg.edu.pl. 

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na dwudniowe szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 25–26.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 21.10.2022 do godz. 14.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarium

6 października 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-09/spotkanie-autorskie-z-prof-dr-hab-piotrem-dominiakiem

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Piotrem Dominiakiem na temat jego najnowszej książki - "Rejsy po gospodarce. Drugie żeglowanie"
11 października 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-pazdziernik2022/

NCN: Szkolenie dla osób obsługujących projekty

Szkolenie on-line, platforma ClickMeeting
15 października 17.00–21.00
https://tiny.pl/w75rb

Koncert zespołu Luxtorpeda

Po 10 latach Luxtorpeda wraca do Kwadratowej! 15 października 2022 poznańska formacja zaprezentuje w Gdańsku materiał z najnowszej płyty, zatytułowanej "Omega". Nie zabraknie także największych i dobrze znanych hitów.
19 października 13.51–13.51
https://www.gov.pl/web/ncbr/zaproszenie-na-forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2022

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych

Tegoroczna edycja Forum ma za zadanie zapoznać przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, nauki, instytutów badawczych, a także podmiotów zbrojeniowych z nowymi narzędziami innowacyjnymi uruchamianymi w NATO, takimi jak akcelerat