Nr 250/8 września 2022

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska wśród 11 polskich uczelni w rankingu szanghajskim 2022

Politechnika Gdańska po raz trzeci z rzędu została sklasyfikowana w Academic Rankig of World Universities (ARWU), czyli tzw. rankingu szanghajskim, który uznaje się za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni, a publikowany jest ranking z ponad 1000 najlepszych spośród nich. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 11 polskich uczelni.

Metodologia rankingu oparta jest o sześć wskaźników:

 • liczba absolwentów z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (tzw. Alumni – 10 proc. wagi),
 • liczba pracowników uczelni z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (Award – 20 proc.),
 • liczba najczęściej cytowanych naukowców świata – zestawienie firmy Clarivate Analytics (HiCi – 20 proc.),
 • liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature oraz Science (N&S – 20 proc.),
 • liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index na podstawie danych znajdujących się w bazie Web of Science (PUB – 20 proc.),
 • wyniki ważone powyższych pięciu wskaźników podzielone przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni (PCP – 10 proc.).

Politechnika Gdańska w tegorocznym zestawieniu utrzymała pozycję w przedziale 801–900 i odnotowała wzrost punktowy w dwóch wskaźnikach rankingu: PUB oraz PCP. Wśród polskich uczelni sklasyfikowanych w ARWU 2022 PG uzyskała trzeci najwyższy wynik (14 pkt) w ramach wskaźnika PCP. W tegorocznej edycji rankingu cztery polskie uczelnie, w tym Politechnika Gdańska, uzyskały punkty we wskaźniku HiCi.

W pierwszej dziesiątce tegorocznej edycji znalazło się 8 uczelni amerykańskich. Spośród 11 polskich uczelni ujętych w zestawieniu, najwyższe pozycje zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (przedział 401–500). W tym samym przedziale co PG znalazły się jeszcze dwie uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA uczelni biorących udział w programie

III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) odbędzie się w dn. 15–16.09.2022 r. w Gdańsku. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Politechniką Gdańską.

Celem III Konferencji sprawozdawczej jest prezentacja działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania opracowanych przez uczelnie planów rozwoju, a także przygotowanie uczelni do oceny śródokresowej programu IDUB.

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wybór zwycięzców pierwszego konkursu IDUB był punktem zwrotnym dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Politechnika Gdańska zajęła w tym konkursie II miejsce w kraju i uplasowała się najwyżej wśród uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

Rekrutacja 2022/2023. Więcej chętnych niż przed rokiem

Dn. 27.07.2022 r. opublikowano listy osób przyjętych na studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wśród kierunków, gdzie aplikowało kilkanaście osób na jedno miejsce, znalazły się:

 • ekonomia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • zielone technologie,
 • energetyka oraz
 • projektowanie i budowa jachtów.

Z kolei najwięcej zgłoszeń, tak jak w roku poprzednim, odnotowano na kierunku informatyka (1700 chętnych) oraz na budownictwie (1500 aplikacji). Dużym zainteresowaniem cieszył się także nowy kierunek, na który rekrutacja odbywa się w tym roku po raz pierwszy – technologie wodorowe i elektromobilność na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (400 aplikacji).

Politechnika Gdańska jest jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów uczelni technicznych w Polsce. Tegoroczne dane pokazują, że ponownie wzrosła liczba chętnych do studiowania na PG. Łącznie o miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia ubiegało się znacznie więcej kandydatów niż przed rokiem – niemal 26 tys. osób (23 tys. w roku 2021) – to średnio ponad 5 osób na miejsce. Na studia niestacjonarne I stopnia kandydowało prawie 1200 osób.

Ostateczna liczba nowo przyjętych studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie ogłoszona pod koniec września. Kandydaci, którym niewiele brakowało, aby dostać się na wymarzony kierunek mogą składać odwołania od decyzji o nieprzyjęciu. Szczegółowe informacje dla kandydatów publikowane są na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja.  

Studenci z PGRacing Team zaprezentowali nową wersję bolidu

Na zdjęciu zespół PGRacing Team z opiekunem dr. inż. Bogdanem Ścibiorskim oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Andrzej Seweryn, dziekan WIMiO. Fot. Jacek Klejment / Politechnika Gdańska

Dn. 11.08.2022 r. na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym studenci z PGRacing Team w obecności władz uczelni i sponsorów zaprezentowali szóstą generację bolidu – PGR-06. Nowa wersja ma zaawansowany układ telemetrii, mniejsze, 10-calowe koła, lżejszą konstrukcję, nową szatę graficzną i wiele innych rozwiązań. Podczas prezentacji pojazdu studenci opowiedzieli o pracy nad konstrukcją bolidu i planach na przyszłość. Liderzy każdego z działów zespołu (Powertrain, Suspension, Aerodynamics, Chassis, Electronics i Marketing) przedstawili zadania, które wykonali w projekcie. Opiekunem PGRacing Team jest dr inż. Bogdan Ścibiorski.

Zespół PGRacing wziął udział w prestiżowych zawodach Formula Student w Niemczech (15–21.08.2022), gdzie w rywalizacji z drużynami z całego świata zajął 21. miejsce i w Chorwacji (23–28.08.2022), gdzie uplasował się na 9. pozycji. 

Formula Student to międzynarodowe zawody inżynierskie. Studenci z najlepszych uczelni z całego świata przez rok projektują, konstruują i budują bolid wyścigowy, aby po odbytej fazie testów ścigać się na największych i najsłynniejszych torach wyścigowych na świecie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach i na profilu PGRacing Team na FB.

Nauka

Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i innowacyjne w zakresie „Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events” został ogłoszony w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All. Zadaniem konkursu jest wsparcie dla projektów mających na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na ekstremalne zdarzenia hydroklimatyczne.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może otrzymać finansowanie na badania podstawowe (maksymalnie 10% wartości projektu krajowego), badania przemysłowe i prace rozwojowe, podczas gdy przedsiębiorca – na badania przemysłowe i prace rozwojowe;
 • procedura aplikacji jest dwuetapowa: szczegółowe informacje dotyczące aplikowania dostępne są na stronie NCBR;
 • zakończenie naboru wniosków: 31.10.2022, 15.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • najważniejsze informacje o konkursie – Centrum Zarządzania Projektami;
 • osoby do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena UrbanowiczAgnieszka Głowacz-Różyńska.

Ponowne uruchomienie programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Komunikacie z dn. 11.05.2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków poinformowało o ustanowieniu naborów stałych do modułów „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” w dn. 1.09–31.10.2022 (do godz. 16.00).

Moduły, w których prowadzone są obecnie postępowania konkursowe:

 • Dziedzictwo narodowe – wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej; max kwota finansowania – 1,8 mln PLN;
 • Uniwersalia 2.1 – tłumaczenia na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacja najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej; max kwota finansowania – 0,5 mln PLN;
 • Uniwersalia 2.2 – wieloletnie projekty o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego; max kwota finansowania – 1,8 mln PLN.

Zasady finansowania wszystkich modułów:

 1. przyjęto wysokość kosztów pośrednich w maksymalnej wysokości 20% kosztów bezpośrednich projektu;
 2. aparatura naukowo-badawcza oraz zakupywane oprogramowanie nie mogą przewyższyć kwoty 150 tys. zł;
 3. działalność upowszechniająca wyniki projektu nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich;
 4. projekt trwa maksymalnie 60 miesięcy.

Uwaga! Nabór do modułu „Fundamenty”, gdzie finansowanie wynosi maksymalnie 3 mln PLN, prowadzony jest w odrębnym postępowaniu, ogłaszanym przez MEiN odrębnym komunikatem.

Informacje dla aplikujących:

Współpraca

Otwarcie Erasmus+InnHUB w Gdańsku. Rozwój innowacji i wzrost konkurencyjności

Dn. 5.09.2022 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego spotkali się przedstawiciele pomorskich uczelni, władz Gdańska oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, by zainaugurować działalność nowego centrum Erasmus+ InnHUb. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju innowacyjności północnej Polski.

Sygnatariuszami porozumienia o współpracy z InnHUB Erasmus+ Gdańsk jest 12 pomorskich uczelni, które zapewnią odpowiednie podłoże merytoryczne do działań centrum:

 • Uniwersytet Gdański,
 • Politechnika Gdańska,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Akademia Pomorska,
 • Akademia Nauk Stosowanych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Elblągu,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
 • Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku.

Siedzibą nowego centrum będzie Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53. Od 8.09.2022 r. wszyscy zainteresowani programem znajdą tam punkt informacyjny, jak również propozycje warsztatów i szkoleń oraz programów współpracy międzystudenckiej, międzyuczelnianej oraz biznesu i przemysłu z nauką.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kształcenie i dydaktyka

Prawie 500 nowych studentów zagranicznych rozpocznie naukę na PG

Do 11.09.2022 potrwa rekrutacja dodatkowa dla cudzoziemców, ale już teraz można podsumować wyniki głównego naboru. W ramach tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Gdańską przyjęto 471 studentów zagranicznych, m.in. z:

 • Białorusi (111),
 • Hiszpanii (101),
 • Ukrainy (79),
 • Francji (45),
 • Włoch (22),
 • Turcji (15),
 • Niemiec (11),
 • Chin (11),
 • Litwy (8),
 • Portugalii (7),
 • Nigerii (6),
 • Rosji (6),
 • Bangladeszu (6)
 • i kilkunastu innych krajów.

Wśród tegorocznych studentów są również młode osoby z Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Hondurasu.

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie tegoroczna rekrutacja na studia była inna niż w poprzednich latach. Szczególne działania zarówno na poziomie uczelni, jak i kraju były skierowane do kandydatów na studia zza naszej wschodniej granicy. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Rusza projekt dla pracowników i studentów „Hej, wszystko OK?”

Coraz więcej uczelni w Polsce, Europie i na świecie oferuje swoim studentom i pracownikom wsparcie w zakresie szeroko rozumianego wellbeing. Stała obecność psychologa na uczelni, wydarzenia typu tydzień zdrowia psychicznego, warsztaty i wykłady poświęcone dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, są stałym i ważnym elementem działalności wielu uniwersytetów. Politechnika Gdańska wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom rusza z projektem „Hej, wszystko OK?”, którego koordynatorem jest Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Więcej informacji na stronie DMWA: https://pg.edu.pl/international/2022-09/rusza-projekt-hej-wszystko-ok.

Zrównoważony rozwój

Ekokoperty na PG

Zachęcamy do korzystania z nowych ekokopert do korespondencji wewnętrznej na Politechnice Gdańskiej. Na ekokopercie znajduje się tabelka z 12 miejscami na zapisanie nadawcy i adresata, dzięki czemu jedna koperta może być użyta wielokrotnie. Na otrzymanej kopercie skreślamy poprzedniego nadawcę, wypełniamy nowymi danymi i przesyłamy dalej. Jeżeli do jednostki trafi Ekokoperta, prosimy o jej ponowne użycie zgodnie z powyższą instrukcją. W nowych kopertach istnieje możliwość ich wielokrotnego otwierania i zamykania. Egzemplarze kopert są dostępne w Kancelarii.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Minęły już cztery miesiące kampanii „Rowerem na Uczelnię”

Ponad 250 pracowników PG przyłączyło się do ogłoszonej w maju akcji „Rowerem na Uczelnię”. W lipcu drugą nagrodą przewidzianą w konkursie uhonorowano troje pracowników, którzy jako pierwsi przyjechali rowerem lub hulajnogą na Uczelnię aż 100 razy:

 • Magdalena Leśnik (Zespół Rzeczników Patentowych),
 • Marta Rogowska (Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska),
 • Ireneusz Jelonek (Wydawnictwo PG).

Kampania zakończy się 30.09.2022. Rywalizacja jest bardzo wyrównana, a w ścisłej czołówce znajduje się wielu pracowników – kto z nich okaże się zwycięzcą? Życzymy wytrwałości w kolejnych dojazdach ekologicznymi środkami transportu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Rusza miejska rywalizacja rowerowa

Kampania „Rowerem na Uczelnię” dobiega końca, a już 12.09.2022 startuje tradycyjna miejska rywalizacja „Kręć kilometry dla Gdańska”. Politechnika Gdańska jak co roku dołącza do akcji i zaprasza wszystkich pracowników do wspólnego kręcenia kilometrów w ramach drużyny Politechniki Gdańskiej.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy:  

 1. zainstalować aplikację Activy i założyć w niej konto,
 2. wybrać wyzwanie „Kręć kilometry dla Gdańska”,
 3. dołączyć do drużyny Politechniki Gdańskiej.

Uczestnicy rywalizacji mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://grarowerowa.pl/.

Komunikaty

Promocja w sklepie z gadżetami dla studentów I roku

Kubki, notesy, plecaki, torby oraz bestsellerowe bluzy z kapturem i t-shirty – zapraszamy na zakupy do sklepu z gadżetami PG.

Sklep mieści się w budynku Hydromechaniki (budynek 11 na mapie kampusu), czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–15.00. Można również dokonywać zakupów online.

Na dobry początek roku akademickiego dla wszystkich studentów I roku mamy 15-procentowy rabat na pierwsze zakupy. Szczegóły promocji w Samodzielniku Pierwszaka.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane w dniu 22.09.2022 r. w godzinach 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane w dniu 21.09.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

11 września–14 września
https://ppam.edu.pl/

PPAM 2022

The PPAM 2022 conference, will cover topics in parallel and distributed computing, including theory and applications, as well as applied mathematics.
15 września–16 września

Konferencja IDUB

III konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
16 września 09.00–15.00

Konferencja IDUB

III konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
28 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
4 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023