Nr 25/2 lutego 2017

Z życia uczelni

PG w międzynarodowym rankingu cytowań

Najnowsza edycja Transparent Ranking obejmuje ponad 9 tysięcy uczelni z całego świata, uszeregowanych według jednego kryterium – cytowań w Google Scholar. Zestawienie opracowała hiszpańska instytucja Cybermetrics Lab. Politechnika Gdańska zajęła w nim 1306. miejsce.
Uwzględnione w rankingu dane obejmują dziesięć najlepszych publicznych profili z każdej uczelni. Pod uwagę brane były wyłącznie upublicznione profile z właściwą afiliacją i instytucjonalnym adresem mailowym.
Pierwszą dziesiątkę zestawienia zdominowały uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu po raz kolejny uplasował się Harvard University z liczbą prawie 1,5 mln cytowań. Kolejne miejsca zajęły: Stanford University; Johns Hopkins University; University of California Berkeley; University of Chicago; Massachusetts Institute of Technology; University of Michigan. Spośród polskich uczelni najwyżej – na 646. pozycji, uplasował się Uniwersytet Warszawski.

Odznaczenie dla prof. B. Kosmowskiego

Dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG z Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.

POLSKI HERKULES 2016 dla przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów PG

Ryszard Trykosko, przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG, został nagrodzony tytułem oraz statuetką POLSKIEGO HERKULESA 2016 za szczególne osiągnięcia dla rozwoju budownictwa w Polsce i wyjątkowe zaangażowanie oraz działalność na rzecz polskich inżynierów budownictwa.

Tytuł i statuetka POLSKI HERKULES przyznawane są przez Redakcję i Radę Programową miesięcznika „Builder” firmom, organizacjom i ich szefom za szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej oraz osobom, które swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

Wyróżnienia dla studentów WETI w konkursie PTI

13.01.2017 r. w Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci WETI:
• mgr inż. Łukasz Jarząbek za pracę pt. „Porównanie wydajności i elastyczności programowania z wykorzystaniem mechanizmów unified memory oraz dynamic parallelism do tradycyjnego API programistycznego na platformie CUDA” wykonaną w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych – promotor dr hab. inż. Paweł Czarnul;
• mgr inż. Grzegorz Brodny za pracę pt. „Monitor emocji w interakcji człowiek-komputer” wykonaną w Katedrze Inżynierii Oprogramowania – promotor dr inż. Agnieszka Landowska.

PG nawiąże współpracę z gminą Trzebiatów

Politechnika Gdańska i gmina Trzebiatów chcą stworzyć wzorcowy model współpracy pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a lokalną administracją samorządową. List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor PG prof. Jacek Namieśnik oraz burmistrz Trzebiatowa Józef Domański. W spotkaniu, które odbyło się 27.01.2017 r., uczestniczyli także dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie Piotr Dąbrowski oraz prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr Dominiak i prof. Eligiusz Mieloszyk, który doprowadził do podpisania listu.
Zgodnie z porozumieniem Politechnika Gdańska przeprowadzi m.in. na terenie gminy badania środowiskowe w celu wybudowania hybrydowych, proekologicznych wałów przeciwpowodziowych. Do monitorowania stanu wód wykorzystywane będą drony i zdjęcia satelitarne. Przeprowadzone zostaną także badania geotechniczne pod kątem umieszczenia obiektów inżynierskich z uwzględnieniem innowacyjnych technologii. Więcej informacji podano na stronie http://pg.edu.pl/.

Nauka

Polsko-indyjskie projekty naukowo-badawcze

MNiSW ogłosiło wyniki konkursu na polsko-indyjskie projekty naukowo-badawcze. Projekty mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy od momentu ich rozpoczęcia.
Na ogłoszonej liście znalazły się dwa projekty z naszej uczelni:
• „Opracowanie innowacyjnej koncepcji mikrokanałowego wymiennika ciepła z ograniczoną nierównomiernością rozpływu czynnika”; wnioskodawcy: prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego PG oraz dr Ritunesh Kumar, Indian Institute of Technology, Indore;
• „Nowe potencjalne leki przeciwgrzybowe aktywne wobec wielolekoopornych drożdżaków z rodzaju Candida”; wnioskodawcy: prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego oraz prof. Rajendra Prasad, Amity University Haryana.

Wyniki konkursu podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursu-na-polsko-indyjskie-projekty-naukowo-badawcze-2016-2018.html.

Artykuł prof. A. Kołodziejczyka ukazał się w „Przemyśle Chemicznym”

Tekst zatytułowany „Organizmy modyfikowane genetycznie. Jak bardzo są one niebezpieczne?” został opublikowany przez najstarsze polskie czasopismo chemiczne, notowane od 1964 r. na liście filadelfijskiej.

Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, honorowy profesor emeritus PG, jest związany z uczelnią od przeszło 50 lat. W latach 1996–2002 był rektorem Politechniki Gdańskiej oraz Przewodniczącym Rady Rektorów Pomorza Gdańskiego. W okresie 1999–2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych. Jest autorem przeszło stu publikacji i kilkudziesięciu monografii oraz licznych komunikatów konferencyjnych, książek i skryptów.

„Przemysł Chemiczny” to czasopismo założone przez prof. Ignacego Mościckiego, wybitnego przedwojennego chemika i prezydenta II RP. Ukazuje się ono od 1917 r. W 2015 roku impact factor pisma wynosił 0,367. Za opublikowany w nim artykuł Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje autorowi 15 punktów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

10.02.2017 r. o godz. 11.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Gołębiewskiej. Tytuł rozprawy: „TiO2 modyfikowany nanocząstkami złota oraz platyny: metoda otrzymywania, właściwości powierzchniowe oraz fotoaktywność”. Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska (PG); recenzenci: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 3.02.2017 r. o godz. 9.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Tuziemskiego pt. ”Quantum decoherence and correlation structures". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Paweł Horodecki.

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 3.02.2017 r. o godz. 12.30 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa Usarka pt. ”Wpływ geometrii, właściwości magnetycznych oraz sposobu magnesowania próbki na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego". Promotorem pracy jest dr hab. Bolesław Augustyniak.

Szkolenie z programu Mendeley

15.02.2017 r. (środa) w godz. 10.00–11.30 w sali multimedialnej Biblioteki PG 100/4 odbędzie się szkolenie z programu Mendeley na poziomie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają jeszcze konta PREMIUM. Liczba miejsc jest ograniczona. Link do zapisów: https://goo.gl/forms/EA1NRX7ouc1qn4xl2.

Kalendarium

3 lutego 09.30–14.00

Szkolenie

Jak przygotować wniosek w konkursie Research and Innovation Staff Exchange w programie Horyzont 2020?, miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300, https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.
10 lutego 20.00–00.00

Bal Sportowca

Bal Sportowca jest uhonorowaniem najbardziej usportowionych wydziałów naszej Uczelni oraz najlepszych sportowców reprezentujących PG na Akademickich Mistrzostwach Polski. Termin: 10.02.2017, godz. 20.00.
15 lutego 13.15–15.30

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 15.02.2017 r. (śr.); miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.