Nr 246/15 czerwca 2022

Z życia uczelni

QS World University Rankings – PG z coraz lepszym wynikiem

W tegorocznej edycji rankingu najlepszych uczelni z całego świata Politechnika Gdańska czwarty rok z rzędu uplasowała się w przedziale 801–1000. PG poprawiła swój wynik o 5 proc., plasując się w TOP 57 proc. uczelni uwzględnionych w rankingu.

Tegoroczny ranking QS World University Rankings, prezentujący najlepsze uczelnie z całego świata, objął swym zasięgiem 100 krajów. W rankingu znalazło się 124 nowych uczestników. Łącznie 2462 uczelnie zostały ocenione i rozważono ich włączenie do zestawienia, jednak finalnie sklasyfikowanych zostało jedynie 1422 najlepszych uczelni zgodnie z zasadami rankingu.

PG w tegorocznej edycji rankingu poprawiła swój łączny wynik z 13,7 punktów uzyskanych w edycji 2022 do 14,9 w tym roku, wynik ten plasuje nas w TOP 57 proc. uczelni uwzględnionych w rankingu, czyli o 5 proc. wyżej niż w zeszłym roku (piąty najlepszy wynik spośród 22 polskich uczelni).

Politechnika Gdańska cały czas pracuje nad osiągnięciem jak najlepszego rezultatu w obszarze Reputacji Akademickiej (waga 40%). Podejmowane przez władze Uczelni liczne przedsięwzięcia w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, jak i starania o uzyskanie statusu członka konsorcjum ENHANCE powinny w niedalekiej przyszłości przyczynić się do większej rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej na arenie międzynarodowej i tym samym pozwolić nam na awans w kluczowych rankingach uczelni wyższych – mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Liczba polskich uczelni, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji rankingu zwiększyła się o 3 i wyniosła łącznie 22 uczelnie. Liderem zestawienia wśród polskich uczelni jest Uniwersytet Warszawski, który został sklasyfikowany na 284=. miejscu w rankingu światowym.

Wynik uzyskiwany przez uczelnię w rankingu oparty jest na ośmiu wskaźnikach:

  • badanie reputacji akademickiej – waga wskaźnika 40 proc.
  • badanie reputacji wśród pracodawców – 10 proc.
  • liczba nauczycieli akademickich przypadająca na studentów – 20 proc.
  • liczba cytowań przypadająca na naukowca – 20 proc.
  • udział nauczycieli akademickich z zagranicy – 5 proc.
  • udział studentów z zagranicy – 5 proc.
  • wskaźnik zatrudnienia absolwentów oraz ich dochodów – 0 proc. (nowy wskaźnik)
  • poziom umiędzynarodowienia sieci badawczej uczelni – 0 proc. (nowy wskaźnik)

 Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

System inteligentnych znaków drogowych z PG otrzymał godło „Teraz Polska”

Na zdj. Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama RP, prof. Andrzej Czyżewski (PG), prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.  Fot. Kamil Broszko

INZNAK – technologia inteligentnych znaków drogowych do adaptacyjnego sterowania ruchem, opracowana przez prof. Andrzeja Czyżewskiego i jego zespół z Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, została 9.06.2022 r. nagrodzona godłem „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”. Jest to jedyna nagroda, jaką przyznano przedstawicielom całego województwa pomorskiego.

Głównym zadaniem opracowanych na Politechnice Gdańskiej inteligentnych i autonomicznych znaków drogowych INZNAK jest zapobieganie stłoczeniom w ruchu drogowym i wynikającym z tego kolizjom pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Nasze znaki przekazują informacje kierowcom działając w sposób autonomiczny, tzn. w oparciu o wykonywane w czasie rzeczywistym pomiary ruchu drogowego, prowadzone za pomocą specjalistycznych czujników, które są w nie wbudowane – tłumaczy prof. Andrzej Czyżewski. – Znaki wymieniają się ze sobą informacjami pozyskanymi na danym odcinku drogi poprzez sieć bezprzewodową, dzięki czemu mogą wyświetlać kierowcom dostosowywaną na bieżąco zalecaną prędkość jazdy.

Projekt INZNAK był współfinansowany przez środki europejskie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W niektórych etapach projektu brali udział również naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także firmy reprezentujące branżę elektroniczną: Siled i Microsystem.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wspólne otwarcie roku GUMed, PG i UG? Spotkanie prezydent Dulkiewicz z rektorami

Na zdj. prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Dn. 8.06.2022 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i rektorzy: prof. Krzysztof Wilde (PG), prof. Marcin Gruchała (GUMed) i prof. Piotr Stepnowski (UG).

Rozmowa rektorów z prezydent Gdańska dotyczyła m.in. zacieśniania relacji pomiędzy Uczelniami Fahrenheita a Miastem Gdańsk oraz podejmowania przyszłych inicjatyw i działań. Przewodnim tematem spotkania był z kolei pomysł otwarcia kolejnego roku akademickiego (2022/2023) poprzez zorganizowanie wspólnej uroczystości przez GUMed, PG, UG, pozostałe gdańskie uczelnie oraz gdański magistrat. Miałaby się ona odbyć zarówno na ulicach Głównego Miasta, jak również w Europejskim Centrum Solidarności.

Intencją rektorów Uczelni Fahrenheita jest, by uroczystość mogła być zorganizowana wspólnie przez wszystkie gdańskie szkoły wyższe, a nie tylko te, które współtworzą FarU.

Wydarzenie pod hasłem “Niech żyje nauka!” zostało zaplanowane wstępnie na sobotę 1.10.2022 r. Oprócz niego, wszystkie trzy uczelnie planują zorganizować w swoich murach osobne, tradycyjne inauguracje.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zgromadzenie FarU. Podsumowanie działań i plany na przyszłość

Na zdj. od lewej przewodniczący rad uczelni: prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański) i Paweł Orłowski (GUMed), Anna Michalik-Basińska (asystentka przewodniczącego Zgromadzenia FarU), prof. Marcin Gruchała (rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), Krzysztof Wilde (rektor PG i przewodniczący Zgromadzenia FarU), prof. Piotr Stepnowski (rektor Uniwersytetu Gdańskiego), prof. Adriana Zaleska-Medynska (dyrektorka Uczelni Fahrenheita), Justyna Borkowska (kierownik Działu Promocji PG), Katarzyna Zygmunt (zastępczyni dyrektorki Uczelni Fahrenheita) Wojciech Łabiak (radca prawny PG), Maciej Dzwonnik (rzecznik prasowy PG). Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Podczas ostatniego przed wakacjami (7.06.2022) posiedzenia władz Uczelni Fahrenheita podsumowano zakończone niedawno obchody Dnia Fahrenheita, a także przedyskutowano kwestię ustanowienia nowej nagrody imienia patrona międzyuczelnianego porozumienia.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i przewodniczący Zgromadzenia FarU, prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita, a także przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed) oraz prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański).

Pierwszą część spotkania poświęcono podsumowaniu zakończonym pod koniec maja obchodom Dnia Fahrenheita, patrona porozumienia GUMed, PG i UG.

Prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka FarU, opowiedziała o idei konkursu, którego laureaci otrzymaliby Nagrodę Uczelni Fahrenheita. Konkurs miałby na celu aktywizowanie oddolnych inicjatyw badawczych na trzech uczelniach współtworzących FarU, a będą mogły zgłaszać się do niego (zarówno indywidualnie, jak też zespołowo) studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy GUMed, PG i UG.

Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita odniosło się do tej idei przychylnie, stąd prawdopodobnie już w kolejnym roku kalendarzowym przeprowadzona zostanie pierwsza edycja konkursu. Brane w niej będą pod uwagę projekty rozpoczęte najwcześniej 1 stycznia 2022 r., a najwyższe trzy miejsca będą dodatkowo wsparte nagrodą pieniężną.

Na koniec posiedzenia zgromadzeni omówili sprawy bieżące i organizacyjne. Wtorkowe posiedzenie władz FarU było przy tym ostatnim, w którym rolę Przewodniczącego Zgromadzenia pełnił rektor PG, prof. Krzysztof Wilde. Zgodnie ze statusem FarU, po wygaśnięciu dwuletniej kadencji rektora PG, przewodnictwo nad Zgromadzeniem przejmie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Nastąpi to oficjalnie od początku nowego roku akademickiego.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Sewerynowi

Uniwersytet Techniczny w Koszycach nadał dziekanowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Sewerynowi tytuł doktora honoris causa. Uroczystość zaplanowana jest na 15.06.2022 r. w Auli Maxima na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach.

Jest to już drugi tytuł doktora honoris causa, który otrzymał prof. A. Seweryn. W maju br. dziekan WIMiO otrzymał to najwyższe wyróżnienie akademickie na Politechnice Lubelskiej.

Nauka

Dlaczego Polska jest skazana na energię z wiatru?

 

Już ponad 1,2 mln internautów obejrzało pierwsze dwa odcinki wideocyklu „Dlaczego?”, którego koproducentem jest Politechnika Gdańska. W sobotę odbyła się premiera trzeciego odcinka, którego konsultantem naukowym i jednym z głównych bohaterów był prof. Zbigniew Korczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, współtwórca Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG.

Koszty energii elektrycznej biją rekordy, a cenę za dostarczanie nam prądu płaci również planeta – skąpana w gazach cieplarnianych. A gdyby tak generować jeszcze więcej prądu z wiatru? W trzecim odcinku „Dlaczego?”, cyklu Politechniki Gdańskiej i Gazeta.pl, twórcy wyjaśniają, dlaczego jesteśmy wręcz skazani na takie rozwiązanie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Kolejna wizyta ISEB na Politechnice Gdańskiej

Powitanie członków ISEB w Sali Senatu. Od lewej: na ekranie prof. Mika Hannula i prof. Eugenijus Valatka; w sali prof. Francisco Mora Mas, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Sławomir Smoleń, Marc Zolver, prof. Janusz Nieznański, prorektor PG i prof. Roberto Zanino. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

W dn. 19–20.05.2022 r. na Politechnice Gdańskiej ponownie gościli członkowie Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (ISEB), czyli rady powołanej przez rektora PG zgodnie z założeniami projektu IDUB.

Fizycznie obecni na PG byli: prof. Francisco José Mora Más (Universitat Politècnica de Valencia – były rektor tej uczelni i przewodniczący ISEB), Marc Zolver (Vice-President for International Affairs, CentraleSupélec / Université Paris-Saclay), prof. Roberto Zanino (Rector's Delegate for PhD Programs and International University Networks, Politecnico di Torino), oraz prof. Sławomir Smoleń (Hochschule Bremen). Pozostali członkowie ISEB – prof. Eugenijus Valatka (Rector, Kaunas University of Technology) oraz prof. Mika Hannula (Vice-Rector for Partnerships and Strategic Engagement, University of Turku) – brali udział w pracach Rady online.

Podobnie jak w czasie wizyty grudniowej Rada odbyła rozmowy z licznymi interesariuszami projektu IDUB. Osoby zaangażowane w relacje między Uczelnią i przemysłem reprezentowali: Małgorzata Winiarek-Gajewska (prezes Grupy NDI), Mariusz Machajewski (prezes EXCENTO Sp. z o.o.) oraz Robert Bajko i Agnieszka Krawczyk-Kłos (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG). Władze wydziałów reprezentowali dziekani prof. Lucyna Nyka, prof. Mirosław Wołoszyn, prof. Jacek Stefański oraz prodziekani prof. Barbara Kościelska, prof. Aneta Łuczkiewicz, dr Ewa Mazurek-Krasodomska, prof. Jarosław Guziński i prof. Marek Szkodo.

Liczna była również reprezentacja studentów i doktorantów: Maria Lachowicz i Karolina Karcz (6 sem. studiów I stopnia, Fizyka Techniczna), Szymon Krawczuk (3 sem. studiów II stopnia, Technologie Kosmiczne), Leonard Kum Komando (doktorant w dyscyplinie nauki fizyczne) oraz Hanna Świątek (doktorantka w dyscyplinie inżynieria materiałowa).

Jako osoby zaangażowane w rozwój idei Centrum HR w spotkaniu udział wzięły: Katarzyna Dzięcielewska (dyrektor Centrum HR), dr inż. Agnieszka Lendzion (zastępca dyrektora Centrum HR) oraz Anna Modrzejewska (kierowniczka DMWA). Osoby odpowiedzialne za zarządzanie programami europejskimi reprezentowały: dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska i Renata Downar-Zapolska (Centrum Zarządzania Projektami) oraz dr inż. Justyna Szostak (koordynator Erasmus+ na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej).

Druga część wizyty poświęcona była dyskusji na temat procesu konsolidacji trzech gdańskich uczelni tworzących wspólnotę Uczelnie Fahrenheita. W spotkaniu wzięli udział: rektor PG prof. Krzysztof Wilde, prorektorzy PG – prof. Dariusz Mikielewicz, prof. Sławomir Milewski i prof. Janusz Nieznański, prorektor GUMed prof. Jacek Bigda, prorektor UG prof. Krzysztof Bielawski oraz Patryk Żyła – koordynator projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.

Ostatnią częścią roboczą wizyty było spotkanie podsumowujące z władzami PG. Oprócz rektora i prorektorów w spotkaniu wzięła udział dr inż. Monika Wieczerzak, kierowniczka Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. Członkowie ISEB przedstawili wstępny raport oceniający realizację projektu IDUB (sporządzony na podstawie raportu samooceny przygotowanego na Uczelni) oraz podzielili się wrażeniami z rozmów z interesariuszami. Wnioski z wizyty będą wykorzystane w końcowej wersji raportu Rady.

Kształcenie i dydaktyka

Zakończenie II edycji programu szkoleń „Dydaktyczne Piątki”

Dn. 10.06.2022 r. odbyło się zakończenie II edycji szkoleń dla nauczycieli Politechniki Gdańskiej. „Dydaktyczne Piątki” to cotygodniowe otwarte szkolenia metodyczne i narzędziowe dla nauczycieli PG prowadzone przez Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie prorektora ds. kształcenia, prof. Marka Dzidy, który podziękował nauczycielom za ich pracę i chęć rozwoju zawodowego. Tytuł Przyjaciela CNE, przyznawany po raz trzeci, otrzymała prof. Brygida Mielewska, prodziekan ds. kształcenia WFTiMS.

Prof. Joanna Mytnik, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji, podsumowała II edycję szkoleń, w której udział wzięło 199 pracowników PG, w tym 140 nauczycieli. W I i II edycji z oferty szkoleniowej CNE skorzystało łącznie 324 nauczycieli PG. W roku akademickim 2021/2022 odbyło się 60 godzin szkoleń z 30 różnych tematów.

Nagrodzeni zostali m.in. nauczyciele, którzy byli najaktywniejszymi uczestnikami szkoleń i wzięli udział we wszystkich 30 spotkaniach:

Nagrodę dla najbardziej zaangażowanego wydziału otrzymał Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, dyplom odebrał dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG.

Trzecia edycja "Dydaktycznych Piątków" rozpocznie się w październiku 2022 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Nowoczesnej Edukacji w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Kwietna flaga Politechniki Gdańskiej

Pomiędzy budynkami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa i Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki powstała niezwykła, kwietna flaga naszej Uczelni. Zasadzone tam kwiaty mają barwy Politechniki Gdańskiej.

Pomysł na łąkę, która ma nie tylko walor przyrodniczy, ale i wizualny powstał podczas warsztatów EkoPG zorganizowanych przez Dział Zarządzania Jakością. Ideą przewodnią zajęć, na które zaproszeni zostali przedstawiciele różnych jednostek uczelni, było wypracowanie rozwiązań proekologicznych angażujących społeczność PG i przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na PG.

„Rowerem na Uczelnię” – pierwszy miesiąc kampanii za nami

Minął pierwszy miesiąc kampanii „Rowerem na Uczelnię”. Prawie 250 pracowników PG przyłączyło się do akcji i codziennie dojeżdża do pracy rowerem lub hulajnogą.

Pracownicy, którzy jako pierwsi przyjechali na Uczelnię już 50 razy, otrzymali upominki. Serdeczne gratulacje dla dr. hab. inż. Pawła Śliwińskiego, prof. PG z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, dr. hab. inż. Andrzeja Nowaka, prof. PG z Wydziału Chemicznego oraz mgr inż. Magdaleny Leśnik z Zespołu Rzeczników Patentowych.

Osoby, które nie dołączyły jeszcze do kampanii, nadal mogą się zapisać i zarejestrować swoje dojazdy na Uczelnię na stronie https://rowery.pg.edu.pl/. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/rowerem-na-uczelnie.

Zachęcamy do także do kontaktu: rowery@pg.edu.pl. Przyłącz się do kampanii i wspieraj zrównoważony transport! 

Komunikaty

Szkolenia cykliczne prowadzone przez Centrum Usług Informatycznych

Centrum Usług Informatycznych organizuje cykl szkoleń, na których pracownicy PG mogą zapoznać się z pełną ofertą możliwości centralnych usług IT. Szkolenia odbywają się w środy w godz. 9.30–11.30 (czas trwania szkolenia zależy od tematyki).

Tematy najbliższych szkoleń i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie CUI.

Wydania Biuletynu Informacyjnego w czerwcu i lipcu

Zespół Redakcyjny informuje, że przed przerwą wakacyjną ukażą się jeszcze trzy wydania Biuletynu Informacyjnego PG: 23 i 30 czerwca oraz 7 lipca br. Kolejne wydania zaplanowane są na wrzesień.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

15 czerwca 11.00–12.00
https://forms.office.com/r/RysyyZNaC6

Wynalazek a biznes

Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).
15 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 czerwca 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.
28 czerwca 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl
6 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
7 lipca–10 lipca
https://www.bazuna.org.pl/

Bazuna 2022 na Politechnice Gdańskiej

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki BAZUNA na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w dniach od 7 do 10 lipca.